Anul XVI Nr. 3785 (3836), 6 iulie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

"Scenariile unei regiuni de excepţie formată numai din Constanţa şi Tulcea nu pot fi susţinute cu argumente ştiinţifice"

Regionalizarea României: iată posibilele regiuni, denumirile lor şi cum văd specialiştii Constanţa pe "tabla de şah"

Regionalizarea României, considerată mai degrabă un moft decât o prioritate, întră în linie dreaptă. Primii paşi deja au fost făcuţi. Deocamdată forma finală nu a fost definitivată, însă, în ministere şi în celelalte organisme de specialitate ale administraţiei publice central, au fost constituite grupuri de lucru interne, care vor elabora proiectele de acte normative necesare pentru transferul competenţelor, dinspre administraţia centrală către unităţile administrativ-teritoriale: regiuni, judeţe, municipii, oraşe şi commune. Grupurile de lucru, reunite în Consiliul Consultativ pentru Regionalizare - CONREG, format din specialişti din mediul universitar şi academic, din aleşi locali, demnitari şi reprezentanţi ai partidelor parlamentare şi din reprezentanţi ai societăţii civile - patronate, sindicate, ONG - se întâlnesc săptămânal. Concluziile grupului de experţi CONREG vor sta la baza procesului de regionalizare si descentralizare pe care ministerul condus de social-democratul Liviu Dragnea vrea sa-l realizeze în acest an. Au fost organizate întâlniri şi dezbateri cu experţi din statele UE care au aplicat deja astfel de procese, cum sunt Franţa, Italia, Polonia, Slovacia. Şi asta pentru că, în perioada următoare, România trebuie să depăşească decalajul pe care îl are faţă de Europa, aducând serviciile publice şi deciziile mai aproape de cetăţeni şi folosind mai eficient resursele existente: resurse locale, fonduri guvernamentale şi programe europene.

"Specialiştii au prezentat deja primele studii cu privire la regionalizare. Ce avem acum de făcut este o analiză atentă a avantajelor şi dezavantajelor pentru diverse variante de regionalizare şi, desigur, dezbaterile programate. elul nostru este să ajungem la coeziune, prin cooperare, şi nu la fărâmiţare, prin competiţie, aşa cum s-a întâmplat în unele regiuni în ultimii ani", a declarant, joi, Liviu Dragnea, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) într-o întrevedere cu Dacian Cioloş, comisarul european pentru agricultură. Demararea procesului de regionalizare şi continuarea descentralizării administrative şi financiare au fost incluse în Programul de Guvernare 2013-2016, ca două dintre cele mai importante obiective pentru perioada următoare. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, instituţie desemnată să asigure coordonarea şi monitorizarea derulării întregului proces de regionalizare-descentralizare, aşa cum a fost definit prin Memorandumul aprobat în februarie 2013 de Guvernul României, pune la dispoziţia publicului informaţiile de actualitate cu privire la procesul de regionalizare-descentralizare, în secţiunea dedicată din site-ul MDRAP, www.mdrap.ro. În documentul Consiliului Consultativ pentru Regionalizare CONREG publicat de MDRAP sunt abordate aspecte precum configuraţia spaţială a regiunilor administrazive. "Tabla de şah, respectiv configuraţia regională, nu este la fel în toate ţările. Ea trebuie proiectată în raport cu reguli generale de bună practică, dar şi funcţie de context, de problemele legate de disparităţile regionale şi de deficit de subsidiaritate. Nici tabla de joc şi nici regulile de aplicat pentru cazul dezvoltării regionale nu au şanse de a fi optime, de folosinţă îndelungată, decât dacă sunt rezultat de proiectare şi susţinere multiplă - experţi, populaţie, politicieni de orientare democratică", sunt de părere experţii CONREG. Este fundamental ca regulile de pornire să includă şi mecanisme de prevenire a riscurilor. inta "jocului de şah" al regionalizării este realizarea coeziunii teritoriale, cu faţetele ei de reducere a disparităţilor intra- şi inter-regionale şi de sporire a competitivităţii unităţilor teritoriale. Toate aceste trei ţinte depind de configuraţiile spaţiale şi de proiectarea instituţională pentru regionalizare optimă. Cât anume condiţionează proiectarea spaţiilor regionale şi cât matricea lor instituţională de funcţionare este greu de spus. Probabil că mai mult cântăreşte aspectul instituţional. Ambele, însă, conturul de regiune şi instituţiile regionale, contează la modul semnificativ. În abordarea subiectului privind delimitarea noilor regiuni administrative, matricea spaţială a regionalizării trebuie astfel concepută încât să faciliteze adoptarea unor strategii multiple pentru dezvoltare - subsidiaritate, integrare şi specializare funcţională, promovarea mediilor inovative. Odată adoptată, regionalizarea administrativă va fi tot atât de eficientă pe cât de bune vor fi regulile jocului şi cât de bogaţi sau apţi de îmbogăţire vor fi principalii actori ai procesului: instituţiile administrative, firmele economice, populaţia, experţii în capital uman , social şi cultural.

Recunoaşterea regiunilor funcţionale prin configuraţia fluxurilor de migraţie interjudeţeană

Din acelaşi raport reiese faptul că principalul argument clar, oferit pentru ideea că regiunile de dezvoltare au un potenţial foarte mare de unitate funcţională este dat de harta fluxurilor de migraţie între locul de naştere şi cel de domiciliu. Importanţa acestei cartografieri rezidă în faptul că fluxurile respective sunt semnificative pentru pieţele regionale ale forţei de muncă dar şi pentru grupările de judeţe între care există legături sociale puternice prin fluxuri multiple de circulaţie a populaţiei. Simpla inspectare a harţii de migraţie indică faptul că regiunile de dezvoltare au un potenţial foarte mare de funcţionalitate, mai mare decât regiunile istorice sau grupări de 2-3 judeţe învecinate. O regiune este cu un potenţial de funcţionalitate cu atât mai mare cu cât judeţele care o compun sunt legate prin mai multe fluxuri importante (de rang 1 şi 2, în special) şi cu cât numărul fluxurilor care plecă din regiunea de referinţă în afara ei este mai mic. Paradoxal, regiunea care satisface cel mai puţin aceste criterii este cea care din punct de vedere cultural este cea mai omogenă - Sud-Vest (Oltenia). Mult-discutata regiune Sud-Est este departe de a fi nefuncţională. Legăturile tari care o structurează sunt pe reţeaua Vrancea-Galaţi-Brăila şi Tulcea-Constanţa. Regiunea Vest (Vest- Banat) este puternic structurată în interior prin gravitaţia judeţelor Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara spre Timiş. Fiind o regiune puternic dezvoltată atrage, firesc, fluxuri şi din afara ei. Centrele regionale majore rezultă, de asemenea, din aceeaşi configuraţie a fluxurilor: Timiş pentru Vest, Cluj pentru Nord-Vest, Braşov pentru Centru, Iaşi pentru Nord-Est, Galaţi-Brăila pentru Sud-Est, Dolj pentru Sud-Vest. Pentru regiunea Sud, centrul evident este Bucureşti. Este o întrebare dacă, din această perspectivă, nu ar fi indicată reunirea celor două regiuni pentru a avea o singură unitate funcţională majoră în această parte a ţării. S-ar ajunge la o regiune foarte mare, de aproximativ cinci milioane de locuitori. Soluţia se practică, însă, pentru ariile metropolitane ale oraşelor capitală (vezi, spre exemplu, cazul voievodatului Mazowia, de peste 5 milioane locuitori, care încorporează Varşovia). Este foarte probabil că o regiunea care ar reuni actuala regiune de dezvoltare Sud-Muntenia cu Bucureşti Ilfov ar putea avea un real efect asupra reducerii sărăciei din sudul Munteniei. În estimarea gradului de funcţionalitate al regiunilor de dezvoltare înainte de a fi instituţionalizate ca regiuni administrative este de luat în consideraţie şi nivelul lor de urbanizare. Lăsând la o parte cazul Bucureşti- Ilfov, cu totul special, este de menţionat că regiunile Vest şi Centru, cu puternică structurare funcţională, sunt şi regiuni cu grad ridicat de urbanizare. Toate cele trei regiuni sudice care au şi un grad mai redus de structurare funcţională au şi o rată scăzută de urbanizare. Regiunile cu grad redus de urbanizare vor fi obligate să adopte, ca regiuni administrative, politici adecvate pentru reducerea deficitului de ocupare non- agricolă a populaţiei, de infrastructură de locuire modernă.

Constanţa, mai dezvoltată decât Tulcea, Timiş, Caraş-Severin

Din acelaşi raport aflăm şi faptul că una dintre problemele majore în practica de proiectare este cea a raportului dintre criteriile de funcţionalitate social- economică, dezvoltare socială şi cele de similitudine culturală, pentru cazul regiunilor tradiţionale mici. Este cazul cu Dobrogea şi Banat care au sub un milion de locuitori fiecare, conform datelor preliminare de la ultimul recensământ din octombrie 2011. Ambele regiuni istorice, formate din câte două judeţe, sunt integrate funcţional şi cu omogenitate culturală ridicată. Sub aspectul dezvoltării sociale acestea sunt foarte eterogene în interior: Constanţa este mult mai dezvoltată decât Tulcea şi Timiş mult mai dezvoltat, comparativ cu Caraş-Severin. A construi regiuni administrative care să urmează conturul acestor regiuni istorice are multiple dezavantaje: costurile administraţiei regionale ar fi foarte mari pentru că s-ar împărţi la un număr mic de locuitori; judeţe învecinate care efectiv gravitează către unul dintre cele două centre judeţene puternice - Timiş şi Constanţa - ar rămâne în afara regiunii funcţionale de care aparţin natural (cazul Hunedoarei şi al Aradului orientate, spre Timiş, sunt exemplare în acest sens; în sud-est, Tulcea este legată nu numai de Constanţa ci şi de Galaţi iar Brăila gravitează nu numai în sfera economică a Galaţiului ci şi a Constanţei. Ceea ce se realizează prin integrarea regiunilor istorice mici în regiuni mai largi (Dobrogea în Sud-Est şi Banat în Vest) este o sporire a ariei funcţionale pe care regiunile administrative/de dezvoltare o acoperă în mod tradiţional, cu preţul unei reduceri a omogenităţii lor culturale. În Sud-Est, în fapt, nu se produce atât o reducere a omogenităţii culturale ci conformarea la o altă regiune tradiţională, diferită de Moldova, respectiv, suprapunerea regiunii de dezvoltare (administrative) peste regiune geo-culturală a Dunării de Jos. Este adevărat că acesta din urmă este mai puţin populară decât Moldova, dar este cu profil tradiţional bine constituit. Rădăcinile majore ale sărăciei regionale în România sunt date de ocuparea agricolă şi de izolarea (prin infrastructură săracă sau distanţă de reţelele de comunicare). Judeţele cele mai dezvoltate din punct de vedere social, în Vechiul Regat - Prahova, Constanţa şi Ilfov - sunt şi cele care au cea mai redusă ocupare a populaţiei în agricultură. Relaţia este de acelaşi tip şi în regiunile de peste munţi cu Braşov şi Sibiu. Legătura dintre sărăcie şi ocupare agricolă este mai puternică în regiunile sudice sau estice decât în cele transilvănene. Disparităţile de ocupare agricolă sunt mult mai mari în prima decât în cea de-a doua categorie de judeţe.

Regionalizarea României, raportată la modelul polonez

Construirea regionalizării din 2013 în România şi prin raportare la modelul polonez statuat prin reforma din 1998 trebuie să aibă în vedre nu numai situaţiile de similaritate ci şi pe cele de diferenţiere contextuală între cele două ţări. Dacă pentru România va fi adoptat un model de regionalizare bazat pe regiunile de dezvoltare din 1998, atunci similarităţile marcante vor fi date de numărul de regiuni, mărimea şi forma acestora, construirea lor prin suprapunere parţială cu regiunile sau subregiunile istorice. În acelaşi raport se accentuează ideea de 16 arii (regiuni) de dezvoltare socială, nu opt (!), din care 14 sunt formate din judeţe învecinate, cu profil social similar. Gruparea Botoşani-Vaslui este formată din două judeţe sărace ale Moldovei, foarte asemănătoare între ele, dar separate de un alt judeţ. Singura grupare relativ artificială este cea constituită din Tulcea şi Constanţa, sunt de părere experţii CONREG. Cultural au similitudini semnificative între ele dar social sunt foarte diferite. Tulcea se aseamănă mai mult cu judeţele din sudul Olteniei, iar Constanţa are un profil mai apropiat de cel al judeţelor din Crişana, se arată în raportul CONREG. Judeţele foarte sărace sunt marcate , indiferent de aria de care aparţin, prin banda neagră asociată numelui lor. Principalul factor de eterogenitate în Dobrogea sau, în varianta extinsă la regiunea Dunărea de Jos (Sud-Est) este decalajul de dezvoltare dintre Constanţa şi Tulcea. Scenariile de decupaj teritorial care vizează o regiune de excepţie formată numai din Constanţa şi Tulcea nu pot fi susţinute cu argumente ştiinţifice. Simpla unitate culturală dintre cele două judeţe dobrogene nu este suficientă pentru a genera efecte de dezvoltare locală semnificative. Extinderea regională cu includerea altor patru judeţe apropiate duce la conformarea regiunii pe o arie culturală - cea a Dunării de Jos - care are un impact semnificativ asupra dezvoltării locale. Atât Banatul cât şi Dobrogea sunt două regiuni istorice cu profil cultural bine determinat. Ambele, însă, sunt extrem de eterogene sub aspectul dezvoltării social-economice interne. Eterogenitatea şi dimensiunea demografică redusă duc la ideea că este de preferat o formulă de regionalizare care le incorporează în arii învecinate mai largi. Propunerea de regionalizare pe care CONREG o susţine este una puternic contextualizată, bazată pe respectarea implicaţiilor care decurg din constatări de tipul celei anterior menţionate.

Alexandra VASILE

foto harta: CONREG

Comentarii

00ipse(12 iun 08:40)
ma doare la basca. oricum, au furat tot, iar ce-a ramas nu mai este al nostru. n-au decat sa-i dea si foc, tara asta nu va mai exista mult timp.
00limba romana(9 iun 20:56)
hargita covasna si tg mures sa nu fie in aceasi zona de regionalizare spre binele limbi romane
00marin(9 iun 10:08)
Sa va ia dracu de tradatori de tzara.
00radu urdea(3 iun 21:52)
Inteleg complexitatea; totusi, de ce ati despartit Alba de Cluj? Apatenenta e una din cele mai evidente!
mai mult...Replica
6 iul 17:28ReplicaŞcoala generală Mihai Viteazu din Tomis Nord, VANDALIZATĂ

O unitate de învăţământ din Tomis Nord a fost vandalizată! Este vorba despre Şcoala generală nr. 29 „Mihai...

6 iul 13:14ReplicaMuftiul îi dă replica lui Băsescu: România nu va fi Centru islamic
6 iul 13:05ReplicaComandament de urgență la Guvern: vine CANICULA!
6 iul 00:01ReplicaMetropolitan a pierdut contractul pentru transportul angajaţilor de la Centrala Nucleară

Metropolitan SRL a pierdut contractul pentru transportul angajaţilor Centralei Nuclearelectrice Cernavodă, după un an...

6 iul 00:00ReplicaMână criminală: 3 tone de documente din arhiva Primăriei Mihail Kogălncieanu s-au făcut scrum
6 iul 22:59ReplicaCâţi constănţeni au obţinut permisul de conducere în 2014 şi care sunt cele mai bune şcoli de şoferi din Constanţa
6 iul 00:00ReplicaAnchetă în cazul iahtului răsturnat în Portul Tomis: doi bărbaţi aflaţi la bord au reuşit să se salveze!

Un iaht cu doi bărbați la bord s-a scufundat sâmbătă seară în largul Portului Tomis! Cei doi bărbați au reuşit...

6 iul 00:03ReplicaPrima cursă charter între Tel Aviv și Constanța a aterizat duminică la Constanța
6 iul 00:00ReplicaUn tânăr care livra pizza, atacat de doi indivizi într-un bar din Constanţa
6 iul 00:40ReplicaTombola “Ideea mea, norocul tău” şi-a desemnat câştigătorii la Năvodari

Primăria Năvodari a organizat o nouă ediţie a tombolei “Ideea mea, norocul tău”. În cadrul extragerii au fost...

6 iul 00:00ReplicaUn microbuz plin cu pasageri s-a răsturnat la Neptun
6 iul 14:56ReplicaHalep: Nu am nici o obligaţie faţă de nimeni din ţara noastră. Joc pentru mine. Mă aştept la rezultate şi mai puţin bune
Vremea
22.9°22.8° - 22.9° luni, 6 iulie 2015
cer seninUmiditate: 96%
Vânt: 4.21 m/s din SSE
Presiune: 1027.79 milibari

Loto
6/4941015274147
5/4022024263316
joker4171829321
Horoscop
mai mult...SPSportRT
6 iul 22:45SportAstra a transferat căpitanul unei echipe din prima ligă portugheză

Astra a anunţat oficial că a semnat cu Pedro Queiros Miguel Barbosa, un fundaş dreapta care ultima oară a jucat la...

6 iul 22:45SportCristian Tănase, second hand pentru chinezi! Asiaticii au vrut inițial să-l transfere pe Prepeliță

Cristian Tănase o părăseşte pe Steaua după şase ani petrecuţi în tricoul roş-albastru, urmând să evolueze în...

6 iul 22:44SportTragedie în Chile! Trei persoane au fost ucise în timp ce sărbătoreau câștigarea Copa America

Trei persoane au decedat în Chile, după ce reprezentativa pregătită de Jorge Sampaoli a câştigat în premieră...

6 iul 22:44SportĂsta fotbal! Micronesia a luat 68 de goluri în 2 meciuri, fără să dea nici unul

Echipa națională Under 23 a Micronesiei a luat parte pentru prima dată la turneul de fotbal de la Jocurile...

Local
6 iul 17:28LocalRupere de nori în Valu: localnicii s-au trezit cu grădinile inundate!

A fost rupere de nori în localitatea constănţeană Valu lui Traian. Norii negri au acoperit brusc cerul şi o ploaie...

6 iul 00:07LocalCod galben de caniculă în toată ţara - vezi de când

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare cod galben de caniculă valabilă luni în vestul şi...

6 iul 00:05LocalCinci bărbaţi din Constanţa şi Tulcea, încătuşaţi şi încarceraţi în penitenciar

S-au sustras executării unor pedepse privative de libertate, însă au ajuns tot în spatele gratiilor. Este vorba...

6 iul 00:05LocalUn distrugător american a ajuns în Marea Neagră „pentru promovarea păcii”

O navă militară NATO, distrugătorul american USS Porter, a ajuns duminică în Marea Neagră, într-o misiune de...

6 iul 00:00LocalNeatenţia la volan face victime: tânără, rănită în taxi, în Mamaia

Neatenţia la volan este una dintre principalele cauze de producere a accidentelor de circulaţie în judeţul...

6 iul 00:00LocalZeci de ovine şi 7 viţei, furaţi de doi fraţi din Cuza Vodă

Doi fraţi din comuna Mihai Viteazu, cunoscuţi cu antecedente, au vrut să dea lovitura vieţii lor atunci când au...

6 iul 00:00LocalBaloţi de lucernă, mistuiţi de flăcări la Crucea

Două autospeciale de pompieri, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea, au intervenit...

6 iul 00:00LocalDouă şoferiţe neatente au accidentat doi pietoni în Constanţa

O şoferiţă de 46 de ani, din Constanţa, a accidentat o femeie de 65 de ani. Potrivit oamenilor legii, totul s-a...

6 iul 00:00LocalPrins beat la volan, în Mamaia

Un tânăr şofer a fost prins beat de poliţiştii constănţeni, în timp ce se afla la volan, la primele ore ale...

6 iul 21:20LocalJudeţul Constanţa, vizat de percheziţii: sute de mii de euro, lingouri de aur, laptopuri şi telefoane, confiscate!

În urma acţiunilor desfăşurate de Poliţia Română, în primele 5 luni ale acestui an, aproape 200 de persoane...

Politică
6 iul 22:37PoliticăCazanciuc, despre cererea de graţiere a Monicăi Iacob Ridzi: E în procedură de verificare

Ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc, a afirmat că cererea de graţiere a Monicăi Iacob Ridzi, aflată la Ministerul...

6 iul 22:35PoliticăIohannis, de Ziua Justiţiei, despre principalele obiective ale justiţiei din România

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, duminică, cu ocazia „Zilei Justiţiei” că prevenirea, identificarea...

6 iul 22:35PoliticăOprea: Activitatea Justiţiei este un martor al nivelului de evoluţie a societăţii

Premierul interimar Gabriel Oprea a afirmat că activitatea Justiţiei este un martor al nivelului de evoluţie a...

6 iul 22:33PoliticăGorghiu: SUA reprezintă un aliat de nădejde pentru România

Co-preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL) Alina Gorghiu a felicitat sâmbătă Statele Unite ale Americii,...

6 iul 22:32PoliticăTomac: Parteneriatul nostru cu preşedintele Băsescu este unul solid

Parteneriatul dintre PMP şi Traian Băsescu este unul solid, iar partidul are acum obligaţia să răspundă...

6 iul 00:11PoliticăPrimăria Năvodari se pregăteşte de Zilele oraşului

În ultimii ani, a devenit deja tradiţie ca năvodărenii să fie invitaţi să petreacă de ”Zilele Oraşului...

6 iul 00:09PoliticăBăsescu, despre unirea României cu Republica Moldova: Am pierdut Basarabia în urma deciziei a doi criminali și nu putem sta la nesfârșit așa cum au hotărât ei

Prezent la Colegiul Național al PMP, de la Piteşti, fostul președinte Traian Băsescu a vorbit despre obiectivele...

6 iul 23:15PoliticăCristian Diaconescu: PMP trebuie să se autodefinească public ca fiind un partid de dreapta

PMP trebuie să se prezinte în spațiul public ca fiind un partid de dreapta, a afirmat duminică, la Pitești,...

6 iul 23:18PoliticăValeriu Zgonea s-a căsătorit pentru a doua oară!

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, s-a căsătorit, sâmbătă, pentru a doua oară. Şeful...

6 iul 23:19PoliticăFostul primar şi consilierii din Mihail Kogălniceanu au primit NUP după ce au vândut terenul de sub hotelul Emi deşi era revendicat

...

Monden
6 iul 00:00MondenLaura Turcu - 24 ani

Cotidianul „Replica“ a surprins, timp de o săptămână, frumoasele Constanţei. Fiindcă este vorba despre un...

6 iul 00:00MondenGeorge și Amal Clooney, detestați de vecinii lor

George și Amal Clooney, proaspeți proprietari ai unei case în Berkshire, Anglia, au început numeroase lucrări de...

6 iul 00:00MondenApartamentul actriţei Joan Rivers, vândut pentru 28 milioane de dolari

Apartamentul de lux în care a locuit Joan Rivers până la decesul acesteia în septembrie 2014 şi care este situat...

6 iul 00:00MondenTop modelul Karolina Kurkova este însărcinată

Top modelul ceh Karolina Kurkova, în vârstă de 31 de ani, este însărcinată cu cel de-al doilea copil al său,...

6 iul 00:00MondenUn şerveţel cu urmele rujului "Doamnei de Fier", scos la vânzare

Un şerveţel pe care sunt imprimate urmele rujului roşu al fostului premier britanic Margaret Thatcher, supranumită...

6 iul 00:00MondenAndra, pe coperta de iulie a revistei “Ce se întâmplă, doctore?”

Sarcina Andrei a fost o surpriză pentru toată lumea. Dezvăluirea burticii a venit la pachet cu interviuri, şedinţe...

6 iul 00:00MondenRapperul P. Diddy a evitat punerea sub acuzare pentru agresiune

Rapperul Sean Combs, cunoscut sub numele de scenă P. Diddy, a reuşit să evite punerea oficială sub acuzare, după ce...

6 iul 00:00MondenActriţa Tiffani Thiessen a născut un băieţel

Actriţa Tiffani Thiessen, celebră pentru rolurile din serialele "Salvaţi de clopoţel" şi "Beverly Hills, 90210", a...

6 iul 00:00MondenAndrei Ștefănescu, de la Alb Negru, a suferit o comoție cerebrală

Andrei Ștefănescu, de la Alb Negru, pe care telespectatorii Antenei 1 îl vor vedea, din 24 iulie, la “Splash!...

6 iul 00:00MondenRona Hartner, Andreea Tonciu, Liviu Vârciu, Giani Kiriță și Edi Stancu muncesc alături de nea Mărin

Luni și marți, de la 20:30, la Antena 1, Rona, Andreea, Liviu, Giani și Edi își unesc forțele pentru a ajuta...

Mapamond
6 iul 00:00MapamondPrințesa Charlotte a fost condusă la botez într-un cărucior vintage

Ducele și ducesa de Cambridge au pășit duminică spre biserica din Sandringham, Norfolk alături de prințul George,...

6 iul 00:02MapamondDEMISIE LA ATENA, după referendum

Liderul opoziției conservatoare de la Atena, Antonis Samaras, și-a anunțat demisia din funcția de președinte al...

6 iul 00:13MapamondGrecia/referendum: Peste 61% pentru 'Nu' - rezultate după numărarea a jumătate din voturi

După numărarea a jumătate din buletinele de vot la referendumul convocat de premierul grec Alexis Tsipras pentru ca...

6 iul 10:03MapamondConstănţenii au mers la Chişinău: cer unirea Basarabiei cu România!

Zeci de mii de unionişti s-au adunat duminică, 5 iulie a.c., în Piaţa Marii Adunări Naţionale la Guvernul din...

6 iul 00:00MapamondExecuție în amfiteatrul antic de la Palmyra

Statul Islamic a difuzat o înregistrare video în care 25 de soldați ai regimului sirian sunt executați de...

6 iul 00:00MapamondStavros Theodorakis, liderul To Potami: Tsipras trebuie să plece

Referendumul prin care Grecia se va pronunţa pro sau contra măsurilor de austeritate propuse de creditorii...

6 iul 00:00MapamondRusia ar putea impune sancţiuni Finlandei

Rusia va analiza posibilitatea impunerii de sancţiuni împotriva unor state occidentale, prima vizată fiind Finlanda,...

6 iul 00:00MapamondPaisprezece răniţi pe o plajă din Statele Unite

Paisprezece persoane au fost rănite, unele fiind în stare gravă, după prăbuşirea unei platforme pe o plajă din...

6 iul 00:00MapamondPapa Francisc şi-a început turneul sud-american

Papa Francisc a părăsit duminică Roma pentru un prim turneu în America Latină, o revenire acasă pe continentul...

6 iul 00:17MapamondMinistru naţionalist grec: Băncile au fost închise de opoziţie

Ministrul grec al Apărării, politicianul de extremă-dreapta Panagiotis Kammenos, a declarat duminică, după ce a...

Sănătate
6 iul 00:00SănătateAnual, aproximativ 65.000 de români suferă un accident vascular cerebral

Anual, în întreaga lume, zece oameni din 100.000 sunt diagnosticați cu boala Parkinson, la nivel european fiind 1,2...

6 iul 00:00SănătateLaptele, cel mai bun prieten al frumuseții

Consumul regulat de lapte este o recomandare medicală pentru dieta zilnică. Trebuie să ştii că pe lângă...

6 iul 00:11SănătateŞcoala Internaţională de Neurologie, între 5 şi 9 iulie, la Eforie Nord

Milioane de oameni din întreaga lume sunt victime ale tulburărilor cognitive generate fie de traumatisme cranio...

3 iul 00:09SănătateDependenţele de orice fel, tratate la Lazu

Joi, 9 iulie, în localitatea Lazu, judeţul Constanţa, va avea loc deschiderea oficială a unui centru specializat în...

2 iul 10:48SănătateHALUCINANT! Secţia de Urgenţe a unui spital care deserveşte 2 judeţe, închisă după ce toţi medicii de gardă au plecat în concediu

Compartimentul de Primiri Urgenţe a Spitalului Municipal Huşi, care deserveşte peste 70.000 de persoane din judeţele...

2 iul 10:08SănătateAlarmant! Băuturile carbogazoase provoacă anual 184.000 de decese în întreaga lume

Băuturile carbogazoase și altele din categoria celor dulci provoacă anual circa 184.000 de decese la nivel mondial,...

2 iul 10:08SănătateUn alergolog din România lucrează la un vaccin revoluționar împotriva alergiei la ambrozie

Alergia la ambrozie ar putea fi tratată cu un vaccin revoluționar, aflat în faza studiilor de laborator și de...

2 iul 10:08SănătatePeste 5,6 milioane de euro pentru îmbunătățirea serviciilor în domeniul hematologiei și oncologiei pediatrice

Ministerul Sănătății a atras fonduri de 5,6 milioane de euro pentru îmbunătățirea serviciilor din domeniul...

2 iul 00:00SănătateBănicioiu: E important că medicamentele se aliniază la cel mai mic preț european

Ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a declarat, miercuri, la Iași că nu înțelege îngrijorarea unor...

30 iun 11:38SănătateMedicul Adrian Streinu-Cercel, găsit în incompatibilitate de ANI

Managerul Institutului “Matei Balş” din Capitală, dr. Adrian Streinu-Cercel, a fost găsit în incompatibilitate....