Anul XVI Nr. 3760 (3811), 29 mai
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

"Scenariile unei regiuni de excepţie formată numai din Constanţa şi Tulcea nu pot fi susţinute cu argumente ştiinţifice"

Regionalizarea României: iată posibilele regiuni, denumirile lor şi cum văd specialiştii Constanţa pe "tabla de şah"

Regionalizarea României, considerată mai degrabă un moft decât o prioritate, întră în linie dreaptă. Primii paşi deja au fost făcuţi. Deocamdată forma finală nu a fost definitivată, însă, în ministere şi în celelalte organisme de specialitate ale administraţiei publice central, au fost constituite grupuri de lucru interne, care vor elabora proiectele de acte normative necesare pentru transferul competenţelor, dinspre administraţia centrală către unităţile administrativ-teritoriale: regiuni, judeţe, municipii, oraşe şi commune. Grupurile de lucru, reunite în Consiliul Consultativ pentru Regionalizare - CONREG, format din specialişti din mediul universitar şi academic, din aleşi locali, demnitari şi reprezentanţi ai partidelor parlamentare şi din reprezentanţi ai societăţii civile - patronate, sindicate, ONG - se întâlnesc săptămânal. Concluziile grupului de experţi CONREG vor sta la baza procesului de regionalizare si descentralizare pe care ministerul condus de social-democratul Liviu Dragnea vrea sa-l realizeze în acest an. Au fost organizate întâlniri şi dezbateri cu experţi din statele UE care au aplicat deja astfel de procese, cum sunt Franţa, Italia, Polonia, Slovacia. Şi asta pentru că, în perioada următoare, România trebuie să depăşească decalajul pe care îl are faţă de Europa, aducând serviciile publice şi deciziile mai aproape de cetăţeni şi folosind mai eficient resursele existente: resurse locale, fonduri guvernamentale şi programe europene.

"Specialiştii au prezentat deja primele studii cu privire la regionalizare. Ce avem acum de făcut este o analiză atentă a avantajelor şi dezavantajelor pentru diverse variante de regionalizare şi, desigur, dezbaterile programate. elul nostru este să ajungem la coeziune, prin cooperare, şi nu la fărâmiţare, prin competiţie, aşa cum s-a întâmplat în unele regiuni în ultimii ani", a declarant, joi, Liviu Dragnea, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) într-o întrevedere cu Dacian Cioloş, comisarul european pentru agricultură. Demararea procesului de regionalizare şi continuarea descentralizării administrative şi financiare au fost incluse în Programul de Guvernare 2013-2016, ca două dintre cele mai importante obiective pentru perioada următoare. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, instituţie desemnată să asigure coordonarea şi monitorizarea derulării întregului proces de regionalizare-descentralizare, aşa cum a fost definit prin Memorandumul aprobat în februarie 2013 de Guvernul României, pune la dispoziţia publicului informaţiile de actualitate cu privire la procesul de regionalizare-descentralizare, în secţiunea dedicată din site-ul MDRAP, www.mdrap.ro. În documentul Consiliului Consultativ pentru Regionalizare CONREG publicat de MDRAP sunt abordate aspecte precum configuraţia spaţială a regiunilor administrazive. "Tabla de şah, respectiv configuraţia regională, nu este la fel în toate ţările. Ea trebuie proiectată în raport cu reguli generale de bună practică, dar şi funcţie de context, de problemele legate de disparităţile regionale şi de deficit de subsidiaritate. Nici tabla de joc şi nici regulile de aplicat pentru cazul dezvoltării regionale nu au şanse de a fi optime, de folosinţă îndelungată, decât dacă sunt rezultat de proiectare şi susţinere multiplă - experţi, populaţie, politicieni de orientare democratică", sunt de părere experţii CONREG. Este fundamental ca regulile de pornire să includă şi mecanisme de prevenire a riscurilor. inta "jocului de şah" al regionalizării este realizarea coeziunii teritoriale, cu faţetele ei de reducere a disparităţilor intra- şi inter-regionale şi de sporire a competitivităţii unităţilor teritoriale. Toate aceste trei ţinte depind de configuraţiile spaţiale şi de proiectarea instituţională pentru regionalizare optimă. Cât anume condiţionează proiectarea spaţiilor regionale şi cât matricea lor instituţională de funcţionare este greu de spus. Probabil că mai mult cântăreşte aspectul instituţional. Ambele, însă, conturul de regiune şi instituţiile regionale, contează la modul semnificativ. În abordarea subiectului privind delimitarea noilor regiuni administrative, matricea spaţială a regionalizării trebuie astfel concepută încât să faciliteze adoptarea unor strategii multiple pentru dezvoltare - subsidiaritate, integrare şi specializare funcţională, promovarea mediilor inovative. Odată adoptată, regionalizarea administrativă va fi tot atât de eficientă pe cât de bune vor fi regulile jocului şi cât de bogaţi sau apţi de îmbogăţire vor fi principalii actori ai procesului: instituţiile administrative, firmele economice, populaţia, experţii în capital uman , social şi cultural.

Recunoaşterea regiunilor funcţionale prin configuraţia fluxurilor de migraţie interjudeţeană

Din acelaşi raport reiese faptul că principalul argument clar, oferit pentru ideea că regiunile de dezvoltare au un potenţial foarte mare de unitate funcţională este dat de harta fluxurilor de migraţie între locul de naştere şi cel de domiciliu. Importanţa acestei cartografieri rezidă în faptul că fluxurile respective sunt semnificative pentru pieţele regionale ale forţei de muncă dar şi pentru grupările de judeţe între care există legături sociale puternice prin fluxuri multiple de circulaţie a populaţiei. Simpla inspectare a harţii de migraţie indică faptul că regiunile de dezvoltare au un potenţial foarte mare de funcţionalitate, mai mare decât regiunile istorice sau grupări de 2-3 judeţe învecinate. O regiune este cu un potenţial de funcţionalitate cu atât mai mare cu cât judeţele care o compun sunt legate prin mai multe fluxuri importante (de rang 1 şi 2, în special) şi cu cât numărul fluxurilor care plecă din regiunea de referinţă în afara ei este mai mic. Paradoxal, regiunea care satisface cel mai puţin aceste criterii este cea care din punct de vedere cultural este cea mai omogenă - Sud-Vest (Oltenia). Mult-discutata regiune Sud-Est este departe de a fi nefuncţională. Legăturile tari care o structurează sunt pe reţeaua Vrancea-Galaţi-Brăila şi Tulcea-Constanţa. Regiunea Vest (Vest- Banat) este puternic structurată în interior prin gravitaţia judeţelor Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara spre Timiş. Fiind o regiune puternic dezvoltată atrage, firesc, fluxuri şi din afara ei. Centrele regionale majore rezultă, de asemenea, din aceeaşi configuraţie a fluxurilor: Timiş pentru Vest, Cluj pentru Nord-Vest, Braşov pentru Centru, Iaşi pentru Nord-Est, Galaţi-Brăila pentru Sud-Est, Dolj pentru Sud-Vest. Pentru regiunea Sud, centrul evident este Bucureşti. Este o întrebare dacă, din această perspectivă, nu ar fi indicată reunirea celor două regiuni pentru a avea o singură unitate funcţională majoră în această parte a ţării. S-ar ajunge la o regiune foarte mare, de aproximativ cinci milioane de locuitori. Soluţia se practică, însă, pentru ariile metropolitane ale oraşelor capitală (vezi, spre exemplu, cazul voievodatului Mazowia, de peste 5 milioane locuitori, care încorporează Varşovia). Este foarte probabil că o regiunea care ar reuni actuala regiune de dezvoltare Sud-Muntenia cu Bucureşti Ilfov ar putea avea un real efect asupra reducerii sărăciei din sudul Munteniei. În estimarea gradului de funcţionalitate al regiunilor de dezvoltare înainte de a fi instituţionalizate ca regiuni administrative este de luat în consideraţie şi nivelul lor de urbanizare. Lăsând la o parte cazul Bucureşti- Ilfov, cu totul special, este de menţionat că regiunile Vest şi Centru, cu puternică structurare funcţională, sunt şi regiuni cu grad ridicat de urbanizare. Toate cele trei regiuni sudice care au şi un grad mai redus de structurare funcţională au şi o rată scăzută de urbanizare. Regiunile cu grad redus de urbanizare vor fi obligate să adopte, ca regiuni administrative, politici adecvate pentru reducerea deficitului de ocupare non- agricolă a populaţiei, de infrastructură de locuire modernă.

Constanţa, mai dezvoltată decât Tulcea, Timiş, Caraş-Severin

Din acelaşi raport aflăm şi faptul că una dintre problemele majore în practica de proiectare este cea a raportului dintre criteriile de funcţionalitate social- economică, dezvoltare socială şi cele de similitudine culturală, pentru cazul regiunilor tradiţionale mici. Este cazul cu Dobrogea şi Banat care au sub un milion de locuitori fiecare, conform datelor preliminare de la ultimul recensământ din octombrie 2011. Ambele regiuni istorice, formate din câte două judeţe, sunt integrate funcţional şi cu omogenitate culturală ridicată. Sub aspectul dezvoltării sociale acestea sunt foarte eterogene în interior: Constanţa este mult mai dezvoltată decât Tulcea şi Timiş mult mai dezvoltat, comparativ cu Caraş-Severin. A construi regiuni administrative care să urmează conturul acestor regiuni istorice are multiple dezavantaje: costurile administraţiei regionale ar fi foarte mari pentru că s-ar împărţi la un număr mic de locuitori; judeţe învecinate care efectiv gravitează către unul dintre cele două centre judeţene puternice - Timiş şi Constanţa - ar rămâne în afara regiunii funcţionale de care aparţin natural (cazul Hunedoarei şi al Aradului orientate, spre Timiş, sunt exemplare în acest sens; în sud-est, Tulcea este legată nu numai de Constanţa ci şi de Galaţi iar Brăila gravitează nu numai în sfera economică a Galaţiului ci şi a Constanţei. Ceea ce se realizează prin integrarea regiunilor istorice mici în regiuni mai largi (Dobrogea în Sud-Est şi Banat în Vest) este o sporire a ariei funcţionale pe care regiunile administrative/de dezvoltare o acoperă în mod tradiţional, cu preţul unei reduceri a omogenităţii lor culturale. În Sud-Est, în fapt, nu se produce atât o reducere a omogenităţii culturale ci conformarea la o altă regiune tradiţională, diferită de Moldova, respectiv, suprapunerea regiunii de dezvoltare (administrative) peste regiune geo-culturală a Dunării de Jos. Este adevărat că acesta din urmă este mai puţin populară decât Moldova, dar este cu profil tradiţional bine constituit. Rădăcinile majore ale sărăciei regionale în România sunt date de ocuparea agricolă şi de izolarea (prin infrastructură săracă sau distanţă de reţelele de comunicare). Judeţele cele mai dezvoltate din punct de vedere social, în Vechiul Regat - Prahova, Constanţa şi Ilfov - sunt şi cele care au cea mai redusă ocupare a populaţiei în agricultură. Relaţia este de acelaşi tip şi în regiunile de peste munţi cu Braşov şi Sibiu. Legătura dintre sărăcie şi ocupare agricolă este mai puternică în regiunile sudice sau estice decât în cele transilvănene. Disparităţile de ocupare agricolă sunt mult mai mari în prima decât în cea de-a doua categorie de judeţe.

Regionalizarea României, raportată la modelul polonez

Construirea regionalizării din 2013 în România şi prin raportare la modelul polonez statuat prin reforma din 1998 trebuie să aibă în vedre nu numai situaţiile de similaritate ci şi pe cele de diferenţiere contextuală între cele două ţări. Dacă pentru România va fi adoptat un model de regionalizare bazat pe regiunile de dezvoltare din 1998, atunci similarităţile marcante vor fi date de numărul de regiuni, mărimea şi forma acestora, construirea lor prin suprapunere parţială cu regiunile sau subregiunile istorice. În acelaşi raport se accentuează ideea de 16 arii (regiuni) de dezvoltare socială, nu opt (!), din care 14 sunt formate din judeţe învecinate, cu profil social similar. Gruparea Botoşani-Vaslui este formată din două judeţe sărace ale Moldovei, foarte asemănătoare între ele, dar separate de un alt judeţ. Singura grupare relativ artificială este cea constituită din Tulcea şi Constanţa, sunt de părere experţii CONREG. Cultural au similitudini semnificative între ele dar social sunt foarte diferite. Tulcea se aseamănă mai mult cu judeţele din sudul Olteniei, iar Constanţa are un profil mai apropiat de cel al judeţelor din Crişana, se arată în raportul CONREG. Judeţele foarte sărace sunt marcate , indiferent de aria de care aparţin, prin banda neagră asociată numelui lor. Principalul factor de eterogenitate în Dobrogea sau, în varianta extinsă la regiunea Dunărea de Jos (Sud-Est) este decalajul de dezvoltare dintre Constanţa şi Tulcea. Scenariile de decupaj teritorial care vizează o regiune de excepţie formată numai din Constanţa şi Tulcea nu pot fi susţinute cu argumente ştiinţifice. Simpla unitate culturală dintre cele două judeţe dobrogene nu este suficientă pentru a genera efecte de dezvoltare locală semnificative. Extinderea regională cu includerea altor patru judeţe apropiate duce la conformarea regiunii pe o arie culturală - cea a Dunării de Jos - care are un impact semnificativ asupra dezvoltării locale. Atât Banatul cât şi Dobrogea sunt două regiuni istorice cu profil cultural bine determinat. Ambele, însă, sunt extrem de eterogene sub aspectul dezvoltării social-economice interne. Eterogenitatea şi dimensiunea demografică redusă duc la ideea că este de preferat o formulă de regionalizare care le incorporează în arii învecinate mai largi. Propunerea de regionalizare pe care CONREG o susţine este una puternic contextualizată, bazată pe respectarea implicaţiilor care decurg din constatări de tipul celei anterior menţionate.

Alexandra VASILE

foto harta: CONREG

Comentarii

00ipse(12 iun 08:40)
ma doare la basca. oricum, au furat tot, iar ce-a ramas nu mai este al nostru. n-au decat sa-i dea si foc, tara asta nu va mai exista mult timp.
00limba romana(9 iun 20:56)
hargita covasna si tg mures sa nu fie in aceasi zona de regionalizare spre binele limbi romane
00marin(9 iun 10:08)
Sa va ia dracu de tradatori de tzara.
00radu urdea(3 iun 21:52)
Inteleg complexitatea; totusi, de ce ati despartit Alba de Cluj? Apatenenta e una din cele mai evidente!
mai mult...Replica
29 mai 15:17ReplicaAvalanşă de comentarii după ce câinele unui om al străzii din Constanţa a fost EUTANASIAT

Spiritele s-au încins la Constanţa după ce, pe 27 mai anul curent, hingherii au ridicat un câine cu handicap din...

29 mai 15:17ReplicaMașina lui Batman, în variantă românească, construită de un bărbat din Eforie Nord!
29 mai 23:43ReplicaPatronii Alfredo Foods, arestaţi pentru o evaziune de 12 milioane euro, parteneri de afaceri cu nume grele ale Constanţei
29 mai 00:09ReplicaSoarta ţiganilor evacuaţi face valuri în străinătate: Primăria Eforie, bombardată cu sute de mesaje!

Ţiganii evacuaţi acum doi ani de pe un teren al Primăriei Eforie şi cazaţi provizoriu în internatul unui liceu...

29 mai 23:40ReplicaDEFINITIV: Mazăre şi Strutinsky rămân în arest
29 mai 23:38ReplicaTrafic rutier blocat şi mobilizare de forţe pentru un scandalgiu turmentat care ameninţa că se aruncă de pe pod!
29 mai 10:15ReplicaGâmbuțeanu moare de gât cu Darie și Dragomir. Vrea să recupereze în instanță daunele de la RAJDP

Butoiul cu pulbere a explodat, iar scandalul dintre directorul Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri,...

29 mai 23:32ReplicaVictima unui accident rutier va primi daune morale de 3.000 de euro
29 mai 23:30ReplicaBoroianu: Principala problemă a Constanţei este generată de faptul că actualii oameni politici au avut ca prioritate agenda lor personală
29 mai 13:00ReplicaCopil în stare gravă, după ce a runcat o sticlă cu combustibil în foc

Patru copii din satul Făureni, ce aparţine de oraşul Băneasa, au suferit arsuri, în cursul zilei de joi, unul...

29 mai 23:22ReplicaA început să-i placă! Dragomir, din nou şef la CJC
29 mai 00:00ReplicaVictima unui accident din Constanţa s-a apucat să caute singurul martor prin mica publicitate. Între timp, dosarul s-a închis şi şoferul a scăpat
Vremea
19.5°19.5° - 20.6° vineri, 29 mai 2015
nori împrăștiațiUmiditate: 100%
Vânt: 8 m/s din NNV
Presiune: 1024.33 milibari

Loto
6/49122239414446
5/4011113252631
joker111628293613
Horoscop
mai mult...SPSportRT
29 mai 23:07SportUitaţi de Halep! Românii au avut o zi perfectă la Roland Garros, iar Andreea Mitu a mai reuşit o super performanţă

Andreea Mitu, 23 de ani, a produs o surpriză uriaşă laRoland Garros, după ce a reuşit s-o elimine în turul doi pe...

29 mai 23:05SportSimona Halep, criticată de un nume uriaş în tenis: Nu mă aşteptam la asta!

Simona Halep a ieşit pe uşa din dos a turneului de la Roland Garros, după ce în turul secund al competiţiei a...

29 mai 23:04SportFRF anchetează blatul făcut de FC Braşov cu Gaz Metan Mediaş

FRF a deschis o investigaţie după ce jucătorii de la FC Braşov au fost premiaţi de conducerea clubului pentru...

29 mai 23:03SportLucia Bute a boxat din nou! Într-un show TV…

Lucian Bute, 35 de ani, nu a mai boxat din 18 ianuarie 2014, când a pierdut în faţa lui Jean Pascal, conform gsp.ro....

Local
29 mai 00:00LocalCe trebuie să faceţi pentru a petrece minivacanţa de Rusalii în siguranţă

În perioada minivacanţei de Rusalii turiştii vor lua cu asalt litoralul românesc. Pentru a avea un concediu...

29 mai 00:00LocalDepistat în timp ce conducea cu 231 km/h pe A2

Poliţiştii Biroului de Poliţie Autostrada A 2 Bucureşti – Constanţa au depistat un bărbat care conducea un...

29 mai 00:00LocalUn adolescent de 15 ani s-a urcat pe un vagon cisternă şi s-a electrocutat

Un adolescent de 15 ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce s-a urcat pe un vagon cisternă din Portul...

29 mai 00:00LocalTrimis în judecată pentru înşelăciune: obţinea credite bancare cu acte false

Ion Călin a fost trimis în judecată pentru înşelăciune, dosarul fiind înregistrat la Judecătoria Constanţa....

29 mai 00:00LocalUn mangaliot beat a intrat cu maşina în gardul unei locuinţe la Călăraşi

Un bărbat din Mangalia s-a urcat băut la volan şi a intrat cu maşina în gardul unei locuinţe din Călăraşi,...

29 mai 00:00LocalFemeie accidentată în staţia de autobuz de la Abator

O femeie care se afla pe carsosabil, în staţia de autobuz de la Abator, a fost accidentată de un autoturism, care a...

29 mai 00:00LocalBărbat de 81 de ani, căutat de poliţiştii constănţeni

Poliţiştii Secţiei 4 au fost sesizaţi cu privire la dispariţia lui Istrate Ion, în vârstă de 81 de ani, din...

29 mai 00:00LocalPrinşi cu droguri asupra lor, la CET şi Casa de Cultură

Un echipaj de jandarmerie din cadrul Grupării Mobile care se afla în misiune de asigurare a ordinii şi siguranţei...

29 mai 00:20LocalParada carelor alegorice continuă în Mamaia!

Parada carelor alegorice prin staţiunea Mamaia va continua şi în această vară, evenimentele urmând să aibă loc...

29 mai 00:23LocalCirculaţie restricționată pe unele sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene, de Rusalii

Circulația vehiculelor rutiere se va desfășura restricționat pe unele sectoare de autostrăzi și drumuri naționale...

Politică
29 mai 00:00PoliticăIohannis și Ponta, acord pentru o strategie comună pentru aderarea la Euro

Președintele Klaus Iohannis, premierul Victor Ponta și guvernatorul BNR Mugur Isărescu au discutat, joi, la...

29 mai 00:00PoliticăPonta se joacă de-a geopolitica. Recunoașterea Kosovo, întâmpinată cu huiduieli la București

Premierul Victor Ponta a reușit din nou să aplice o politică externă de dat cu nuca-n perete, anunțând în Albania...

29 mai 00:12PoliticăDarius Vâlcov rămâne în arest

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, joi, să respingă contestaţia formulată de fostul ministru al...

29 mai 21:03PoliticăMonica Iacob Ridzi cere graţierea

Fostul ministru al Tineretului şi Sportului, Monica Iacob Ridzi, a postat joi o nouă scrisoare pe blogul personal, în...

29 mai 00:25PoliticăEchipele de volei şi handbal ale judeţului Constanţa au venit peste „campionul” Dragomir să le rezolve problemele cu banii

Faptul că sportul constănţean se pregăteşte să îşi dea ultima suflare nu mai este un secret pentru nimeni. Numai...

29 mai 00:26PoliticăPonta s-a întâlnit cu o delegație a Congresului SUA

Victor Ponta a avut o întrevedere la Palatul Victoria cu o delegație a Congresului SUA, potrivit unui comunicat al...

29 mai 00:21PoliticăPrima reacție a Liviei Stanciu la solicitarea Tăriceanu

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Livia Stanciu, a declarat miercuri că nu există niciun motiv...

29 mai 00:21PoliticăPaul Stănescu a demisionat din funcțiile de conducere deținute în PSD

Președintele PSD Olt, Paul Stănescu, a anunțat joi într-o conferință de presă că a demisionat din funcțiile de...

29 mai 00:23PoliticăDosarul lui Băsescu privind răpirea jurnaliștilor în Irak, trimis la ÎCCJ

Magistrații de la Judecătoria Sectorului 5 au decis joi că nu este de competența acestei instanțe să judece...

29 mai 00:24PoliticăSurse judiciare: Radu Mazăre, cercetat într-un nou dosar penal

În timp ce edilul demisionar al Constanţei, Radu Mazăre, se chinuie să scape de arestul preventiv, miercuri, 27 mai,...

Monden
29 mai 00:00MondenAlex Velea și Cabron urcă pe scenă alături de Smiley, pe 1 iunie

Alex Velea și Cabron se numără printre artiștii care vor urca pe scenă alături de Smiley, la concertul pe care...

29 mai 00:00MondenActorul Shepard, laureat al Premiului Pulitzer, arestat: a condus în stare de ebrietate!

Actorul şi dramaturgul Sam Shepard, nominalizat la Oscar şi recompensat cu premiul Pulitzer, a fost arestat în statul...

29 mai 00:00MondenFarsă în Aeroportul din Los Angeles: Lopez, „bombardată” cu confetti

Cântăreaţa şi actriţa americană Jennifer Lopez a fost „bombardată” cu confetti, marţi după-amiază, în...

29 mai 00:00MondenConcert Golan în Doors Club

Golan, adică Alex, Mihai și Ernesto, băieții buni pe care-i ascultă toată lumea, se întorc la Constanța vineri,...

29 mai 00:00MondenAndreea Mantea a născut. Ce a spus vedeta despre tatăl copilului

Andreea Mantea a devenit mămică. Vedeta TV a născut un băiețel perfect sănătos la o clinică privată din...

29 mai 00:00MondenJessica Lange revine pe Broadway într-un show ce are la bază o capodoperă a dramaturgiei americane

Actriţa Jessica Lange va reveni pe Broadway în 2016 într-o nouă punere în scenă a piesei de teatru "Lungul drum al...

29 mai 00:00MondenTrupa Deep Purple dă startul în Puebla turneului lor 'Over Mexico 2015'

Legendara trupă de hard rock Deep Purple își lansează miercuri la Puebla turneul 'Over Mexico 2015', cu promisiunea...

29 mai 00:00MondenArnold Schwarzenegger, gata să reintre în pielea personajului Conan Barbarul după 33 de ani

La 33 de ani de la lansarea primului film, Arnold Schwarzenegger este gata să reia personajul Conan Barbarul într-o...

29 mai 00:00MondenDepardieu este dispus să "moară pentru Rusia", țara sa adoptivă

Milionarul actor francez Gerard Depardieu, care s-a mutat în Rusia acum câțiva ani pentru a scăpa de plata unei taxe...

29 mai 00:00MondenRobert De Niro a avut un mesaj neobișnuit pentru absolvenții unei facultăți de arte din New York

Celebrul actor Robert De Niro, invitat să țină un discurs la festivitatea de absolvire a unei noi promoții de la o...

Mapamond
29 mai 00:00MapamondLavrov a discutat la telefon cu John Kerry despre Ucraina

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a discutat telefonic joi seară cu omologul său american, John Kerry, despre...

29 mai 00:00MapamondZeci de cocktailuri Molotov, bombe artizanale, arme și detonatoare, depistate în două clădiri din Chișinău

Mai multe raiduri ale poliției din Chișinău au avut loc începând de miercuri după-amiază, după ce forțele de...

29 mai 00:00MapamondMinistru lituanian, după declaraţiile lui Jirinovski: Unii politicieni trebuie să stea la zoo

Ministrul lituanian de Externe, Linas Linkevicius, a declarat că nu are sens să discute afirmaţiile făcute de...

29 mai 00:00MapamondPrezidenţiabila Hillary Clinton a aprobat vânzări de arme de 300 miliarde de dolari

Hillary Clinton, favorită pentru câştigarea cursei prezidenţiale din SUA de anul viitor, a aprobat în calitate de...

29 mai 18:13MapamondArmata Osetiei de Sud va fi integrată în cea a Rusiei

Armata din Osetia de Sud va fi integrată în Districtul Militar Sud al Federaţiei Ruse, în conformitate cu Tratatul...

29 mai 00:00MapamondPedeapsa cu moartea, abolită în Nebraska

Nebraska a devenit miercuri al 19-lea stat american care a abolit pedeapsa cu moartea în pofida opunerii ferme a...

29 mai 00:00MapamondRăzboi între liderii regiunilor separatiste din Donbas

Zăngănitul armelor se intensifică în estul Ucrainei, într-un context al remilitarizării unor puncte de pe cei 450...

29 mai 00:00MapamondMinisterele Afacerilor Interne din România și Republica Moldova vor coopera pentru formarea profesională a personalului

Guvernul a aprobat astăzi, printr-un Memorandum, negocierea și semnarea Protocolului de cooperare între Ministerul...

29 mai 00:38MapamondBritanicii vor fi chemați să voteze cu "Da" la referendumul asupra rămânerii în UE

Britanicii vor fi chemați să voteze cu "Da" dacă vor să rămână în Uniunea Europeană când va avea loc un...

29 mai 00:38MapamondArmata americană afirmă că 22 de militari ar fi fost expuși la bacilul antraxului

Douăzeci și doi de militari ar fi fost probabil expuși la bacilul ce provoacă antrax în timpul unui antrenament la...

Sănătate
27 mai 22:31SănătateColegiul Psihologilor din România va organiza a II-a ediție a ”Zilei Psihologului”

Astăzi, 27 mai, este aniversată Ziua Psihologului. 27 mai este ziua în care în urmă cu 11 ani, Parlamentul...

26 mai 00:00SănătateMinistrul Sănătăţii, prezent la Congresul SRATI 2015

Prezent la Deschiderea Oficiala a Congresului SRATI 2015 care s-a desfasurat in perioada 13-17 mai, la Centrul...

25 mai 23:57SănătateConstănţenii preferă să-şi cumpere parfum în loc de săpun, periuţă şi pastă de dinţi!

Românii se spală pe dinţi numai dacă ies din casă. Aceasta este concluzia medicului stomatolog Flavia Strat. Peste...

25 mai 00:15SănătateChirurgii din Constanţa se reunesc în Palatul Parlamentului

România va găzdui pentru prima dată Congresul Internaţional “EAES” de Chirurgie Laparoscopică. Marele...

22 mai 00:00SănătatePreședintele Societății Române de Diabet: 400.000 de români au obezitate morbidă!

Aproximativ 400.000 de români suferă de obezitate morbidă, iar singura soluție medicală pentru aceștia este...

22 mai 00:00SănătateAsociaţia “Daruieşte Aripi” a dotat o secţie din Spitalul Judeţean cu echipamente medicale

In urma cu mai bine de un an, Asociatia “Daruieste Aripi” a debutat un nou proiect prin care si-a propus...

21 mai 00:00SănătateA-PRF – membrana minune în stomatologie şi implantologie dentară

A-PRF reprezinta metoda avansata de obtinere a membranelor de vindecare din plasma bogata in trombocite si folosirea lor...

20 mai 00:00SănătateCe este şocul anafilactic

Şocul anafilactic, numit şi anafilaxie, este cel mai sever şi mai înspăimântător răspuns alergic. Anafilaxia...

20 mai 00:00SănătateAtenţie ce produse consumaţi! Alergia la alune este una dintre cele mai frecventele cauze de deces

Indiferent ca intrebi un doctor sau un nutritionist despre alergiile la alimente, este bine sa ai la indemana cateva...

20 mai 00:00SănătatePrimul ajutor în cazul alergiilor alimentare

Alergiile alimentare rerpezinta raspunsuri imune directionate impotriva unor proteine din alimente. In unele situatii,...