Anul XVI Nr. 3737 (3788), 28 aprilie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

"Scenariile unei regiuni de excepţie formată numai din Constanţa şi Tulcea nu pot fi susţinute cu argumente ştiinţifice"

Regionalizarea României: iată posibilele regiuni, denumirile lor şi cum văd specialiştii Constanţa pe "tabla de şah"

Regionalizarea României, considerată mai degrabă un moft decât o prioritate, întră în linie dreaptă. Primii paşi deja au fost făcuţi. Deocamdată forma finală nu a fost definitivată, însă, în ministere şi în celelalte organisme de specialitate ale administraţiei publice central, au fost constituite grupuri de lucru interne, care vor elabora proiectele de acte normative necesare pentru transferul competenţelor, dinspre administraţia centrală către unităţile administrativ-teritoriale: regiuni, judeţe, municipii, oraşe şi commune. Grupurile de lucru, reunite în Consiliul Consultativ pentru Regionalizare - CONREG, format din specialişti din mediul universitar şi academic, din aleşi locali, demnitari şi reprezentanţi ai partidelor parlamentare şi din reprezentanţi ai societăţii civile - patronate, sindicate, ONG - se întâlnesc săptămânal. Concluziile grupului de experţi CONREG vor sta la baza procesului de regionalizare si descentralizare pe care ministerul condus de social-democratul Liviu Dragnea vrea sa-l realizeze în acest an. Au fost organizate întâlniri şi dezbateri cu experţi din statele UE care au aplicat deja astfel de procese, cum sunt Franţa, Italia, Polonia, Slovacia. Şi asta pentru că, în perioada următoare, România trebuie să depăşească decalajul pe care îl are faţă de Europa, aducând serviciile publice şi deciziile mai aproape de cetăţeni şi folosind mai eficient resursele existente: resurse locale, fonduri guvernamentale şi programe europene.

"Specialiştii au prezentat deja primele studii cu privire la regionalizare. Ce avem acum de făcut este o analiză atentă a avantajelor şi dezavantajelor pentru diverse variante de regionalizare şi, desigur, dezbaterile programate. elul nostru este să ajungem la coeziune, prin cooperare, şi nu la fărâmiţare, prin competiţie, aşa cum s-a întâmplat în unele regiuni în ultimii ani", a declarant, joi, Liviu Dragnea, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) într-o întrevedere cu Dacian Cioloş, comisarul european pentru agricultură. Demararea procesului de regionalizare şi continuarea descentralizării administrative şi financiare au fost incluse în Programul de Guvernare 2013-2016, ca două dintre cele mai importante obiective pentru perioada următoare. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, instituţie desemnată să asigure coordonarea şi monitorizarea derulării întregului proces de regionalizare-descentralizare, aşa cum a fost definit prin Memorandumul aprobat în februarie 2013 de Guvernul României, pune la dispoziţia publicului informaţiile de actualitate cu privire la procesul de regionalizare-descentralizare, în secţiunea dedicată din site-ul MDRAP, www.mdrap.ro. În documentul Consiliului Consultativ pentru Regionalizare CONREG publicat de MDRAP sunt abordate aspecte precum configuraţia spaţială a regiunilor administrazive. "Tabla de şah, respectiv configuraţia regională, nu este la fel în toate ţările. Ea trebuie proiectată în raport cu reguli generale de bună practică, dar şi funcţie de context, de problemele legate de disparităţile regionale şi de deficit de subsidiaritate. Nici tabla de joc şi nici regulile de aplicat pentru cazul dezvoltării regionale nu au şanse de a fi optime, de folosinţă îndelungată, decât dacă sunt rezultat de proiectare şi susţinere multiplă - experţi, populaţie, politicieni de orientare democratică", sunt de părere experţii CONREG. Este fundamental ca regulile de pornire să includă şi mecanisme de prevenire a riscurilor. inta "jocului de şah" al regionalizării este realizarea coeziunii teritoriale, cu faţetele ei de reducere a disparităţilor intra- şi inter-regionale şi de sporire a competitivităţii unităţilor teritoriale. Toate aceste trei ţinte depind de configuraţiile spaţiale şi de proiectarea instituţională pentru regionalizare optimă. Cât anume condiţionează proiectarea spaţiilor regionale şi cât matricea lor instituţională de funcţionare este greu de spus. Probabil că mai mult cântăreşte aspectul instituţional. Ambele, însă, conturul de regiune şi instituţiile regionale, contează la modul semnificativ. În abordarea subiectului privind delimitarea noilor regiuni administrative, matricea spaţială a regionalizării trebuie astfel concepută încât să faciliteze adoptarea unor strategii multiple pentru dezvoltare - subsidiaritate, integrare şi specializare funcţională, promovarea mediilor inovative. Odată adoptată, regionalizarea administrativă va fi tot atât de eficientă pe cât de bune vor fi regulile jocului şi cât de bogaţi sau apţi de îmbogăţire vor fi principalii actori ai procesului: instituţiile administrative, firmele economice, populaţia, experţii în capital uman , social şi cultural.

Recunoaşterea regiunilor funcţionale prin configuraţia fluxurilor de migraţie interjudeţeană

Din acelaşi raport reiese faptul că principalul argument clar, oferit pentru ideea că regiunile de dezvoltare au un potenţial foarte mare de unitate funcţională este dat de harta fluxurilor de migraţie între locul de naştere şi cel de domiciliu. Importanţa acestei cartografieri rezidă în faptul că fluxurile respective sunt semnificative pentru pieţele regionale ale forţei de muncă dar şi pentru grupările de judeţe între care există legături sociale puternice prin fluxuri multiple de circulaţie a populaţiei. Simpla inspectare a harţii de migraţie indică faptul că regiunile de dezvoltare au un potenţial foarte mare de funcţionalitate, mai mare decât regiunile istorice sau grupări de 2-3 judeţe învecinate. O regiune este cu un potenţial de funcţionalitate cu atât mai mare cu cât judeţele care o compun sunt legate prin mai multe fluxuri importante (de rang 1 şi 2, în special) şi cu cât numărul fluxurilor care plecă din regiunea de referinţă în afara ei este mai mic. Paradoxal, regiunea care satisface cel mai puţin aceste criterii este cea care din punct de vedere cultural este cea mai omogenă - Sud-Vest (Oltenia). Mult-discutata regiune Sud-Est este departe de a fi nefuncţională. Legăturile tari care o structurează sunt pe reţeaua Vrancea-Galaţi-Brăila şi Tulcea-Constanţa. Regiunea Vest (Vest- Banat) este puternic structurată în interior prin gravitaţia judeţelor Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara spre Timiş. Fiind o regiune puternic dezvoltată atrage, firesc, fluxuri şi din afara ei. Centrele regionale majore rezultă, de asemenea, din aceeaşi configuraţie a fluxurilor: Timiş pentru Vest, Cluj pentru Nord-Vest, Braşov pentru Centru, Iaşi pentru Nord-Est, Galaţi-Brăila pentru Sud-Est, Dolj pentru Sud-Vest. Pentru regiunea Sud, centrul evident este Bucureşti. Este o întrebare dacă, din această perspectivă, nu ar fi indicată reunirea celor două regiuni pentru a avea o singură unitate funcţională majoră în această parte a ţării. S-ar ajunge la o regiune foarte mare, de aproximativ cinci milioane de locuitori. Soluţia se practică, însă, pentru ariile metropolitane ale oraşelor capitală (vezi, spre exemplu, cazul voievodatului Mazowia, de peste 5 milioane locuitori, care încorporează Varşovia). Este foarte probabil că o regiunea care ar reuni actuala regiune de dezvoltare Sud-Muntenia cu Bucureşti Ilfov ar putea avea un real efect asupra reducerii sărăciei din sudul Munteniei. În estimarea gradului de funcţionalitate al regiunilor de dezvoltare înainte de a fi instituţionalizate ca regiuni administrative este de luat în consideraţie şi nivelul lor de urbanizare. Lăsând la o parte cazul Bucureşti- Ilfov, cu totul special, este de menţionat că regiunile Vest şi Centru, cu puternică structurare funcţională, sunt şi regiuni cu grad ridicat de urbanizare. Toate cele trei regiuni sudice care au şi un grad mai redus de structurare funcţională au şi o rată scăzută de urbanizare. Regiunile cu grad redus de urbanizare vor fi obligate să adopte, ca regiuni administrative, politici adecvate pentru reducerea deficitului de ocupare non- agricolă a populaţiei, de infrastructură de locuire modernă.

Constanţa, mai dezvoltată decât Tulcea, Timiş, Caraş-Severin

Din acelaşi raport aflăm şi faptul că una dintre problemele majore în practica de proiectare este cea a raportului dintre criteriile de funcţionalitate social- economică, dezvoltare socială şi cele de similitudine culturală, pentru cazul regiunilor tradiţionale mici. Este cazul cu Dobrogea şi Banat care au sub un milion de locuitori fiecare, conform datelor preliminare de la ultimul recensământ din octombrie 2011. Ambele regiuni istorice, formate din câte două judeţe, sunt integrate funcţional şi cu omogenitate culturală ridicată. Sub aspectul dezvoltării sociale acestea sunt foarte eterogene în interior: Constanţa este mult mai dezvoltată decât Tulcea şi Timiş mult mai dezvoltat, comparativ cu Caraş-Severin. A construi regiuni administrative care să urmează conturul acestor regiuni istorice are multiple dezavantaje: costurile administraţiei regionale ar fi foarte mari pentru că s-ar împărţi la un număr mic de locuitori; judeţe învecinate care efectiv gravitează către unul dintre cele două centre judeţene puternice - Timiş şi Constanţa - ar rămâne în afara regiunii funcţionale de care aparţin natural (cazul Hunedoarei şi al Aradului orientate, spre Timiş, sunt exemplare în acest sens; în sud-est, Tulcea este legată nu numai de Constanţa ci şi de Galaţi iar Brăila gravitează nu numai în sfera economică a Galaţiului ci şi a Constanţei. Ceea ce se realizează prin integrarea regiunilor istorice mici în regiuni mai largi (Dobrogea în Sud-Est şi Banat în Vest) este o sporire a ariei funcţionale pe care regiunile administrative/de dezvoltare o acoperă în mod tradiţional, cu preţul unei reduceri a omogenităţii lor culturale. În Sud-Est, în fapt, nu se produce atât o reducere a omogenităţii culturale ci conformarea la o altă regiune tradiţională, diferită de Moldova, respectiv, suprapunerea regiunii de dezvoltare (administrative) peste regiune geo-culturală a Dunării de Jos. Este adevărat că acesta din urmă este mai puţin populară decât Moldova, dar este cu profil tradiţional bine constituit. Rădăcinile majore ale sărăciei regionale în România sunt date de ocuparea agricolă şi de izolarea (prin infrastructură săracă sau distanţă de reţelele de comunicare). Judeţele cele mai dezvoltate din punct de vedere social, în Vechiul Regat - Prahova, Constanţa şi Ilfov - sunt şi cele care au cea mai redusă ocupare a populaţiei în agricultură. Relaţia este de acelaşi tip şi în regiunile de peste munţi cu Braşov şi Sibiu. Legătura dintre sărăcie şi ocupare agricolă este mai puternică în regiunile sudice sau estice decât în cele transilvănene. Disparităţile de ocupare agricolă sunt mult mai mari în prima decât în cea de-a doua categorie de judeţe.

Regionalizarea României, raportată la modelul polonez

Construirea regionalizării din 2013 în România şi prin raportare la modelul polonez statuat prin reforma din 1998 trebuie să aibă în vedre nu numai situaţiile de similaritate ci şi pe cele de diferenţiere contextuală între cele două ţări. Dacă pentru România va fi adoptat un model de regionalizare bazat pe regiunile de dezvoltare din 1998, atunci similarităţile marcante vor fi date de numărul de regiuni, mărimea şi forma acestora, construirea lor prin suprapunere parţială cu regiunile sau subregiunile istorice. În acelaşi raport se accentuează ideea de 16 arii (regiuni) de dezvoltare socială, nu opt (!), din care 14 sunt formate din judeţe învecinate, cu profil social similar. Gruparea Botoşani-Vaslui este formată din două judeţe sărace ale Moldovei, foarte asemănătoare între ele, dar separate de un alt judeţ. Singura grupare relativ artificială este cea constituită din Tulcea şi Constanţa, sunt de părere experţii CONREG. Cultural au similitudini semnificative între ele dar social sunt foarte diferite. Tulcea se aseamănă mai mult cu judeţele din sudul Olteniei, iar Constanţa are un profil mai apropiat de cel al judeţelor din Crişana, se arată în raportul CONREG. Judeţele foarte sărace sunt marcate , indiferent de aria de care aparţin, prin banda neagră asociată numelui lor. Principalul factor de eterogenitate în Dobrogea sau, în varianta extinsă la regiunea Dunărea de Jos (Sud-Est) este decalajul de dezvoltare dintre Constanţa şi Tulcea. Scenariile de decupaj teritorial care vizează o regiune de excepţie formată numai din Constanţa şi Tulcea nu pot fi susţinute cu argumente ştiinţifice. Simpla unitate culturală dintre cele două judeţe dobrogene nu este suficientă pentru a genera efecte de dezvoltare locală semnificative. Extinderea regională cu includerea altor patru judeţe apropiate duce la conformarea regiunii pe o arie culturală - cea a Dunării de Jos - care are un impact semnificativ asupra dezvoltării locale. Atât Banatul cât şi Dobrogea sunt două regiuni istorice cu profil cultural bine determinat. Ambele, însă, sunt extrem de eterogene sub aspectul dezvoltării social-economice interne. Eterogenitatea şi dimensiunea demografică redusă duc la ideea că este de preferat o formulă de regionalizare care le incorporează în arii învecinate mai largi. Propunerea de regionalizare pe care CONREG o susţine este una puternic contextualizată, bazată pe respectarea implicaţiilor care decurg din constatări de tipul celei anterior menţionate.

Alexandra VASILE

foto harta: CONREG

Comentarii

00ipse(12 iun 08:40)
ma doare la basca. oricum, au furat tot, iar ce-a ramas nu mai este al nostru. n-au decat sa-i dea si foc, tara asta nu va mai exista mult timp.
00limba romana(9 iun 20:56)
hargita covasna si tg mures sa nu fie in aceasi zona de regionalizare spre binele limbi romane
00marin(9 iun 10:08)
Sa va ia dracu de tradatori de tzara.
00radu urdea(3 iun 21:52)
Inteleg complexitatea; totusi, de ce ati despartit Alba de Cluj? Apatenenta e una din cele mai evidente!
mai mult...Replica
28 apr 00:09ReplicaFederalcoop vrea să pună mâna pe complexul turistic Fântâniţa

Una dintre „activităţile” principale ale societăţii constănţene Federalcoop este şi apărarea sau încercarea...

28 apr 00:02ReplicaDeţinuţii din Penitenciarul Galaţi au acces la telefoanele mobile mai ceva ca oamenii liberi
28 apr 23:59ReplicaPercheziţii la Direcţia de Agricultură: pentru ce l-a încătuşat DNA pe Boris Parpală
28 apr 23:56ReplicaPrimăria Constanţa încinge grătarele în parcuri, pentru pensionari

Primăria municipiului Constanţa anunţă că, împreună cu Consiliul Local Municipal, a lansat invitaţia către...

28 apr 00:00ReplicaO bancă a fost amendată cu 10.000 lei după ce şi-a declarat un client rău platnic pentru un debit de 80 de bani
28 apr 23:52ReplicaAccident rutier pe DN3: un şofer a întors pe marcajul dublu continuu!
28 apr 23:51ReplicaVicele Gabi Stan are chef de bancuri: Am venit din greşeală la DNA!

Gabriel Stan, viceprimar al municipiului Constanţa, s-a prezentat luni la sediul central al Direcţiei Naţionale...

28 apr 00:00ReplicaEscroaca Ciuciuleacă riscă încă o condamnare, după ce a bătut-o pe soţia complicelui său Aldea
28 apr 00:00ReplicaRebeca are nevoie de ajutorul nostru! Haideţi să ajutăm un copil să audă glasul mamei!
28 apr 23:48ReplicaProducătorul de vinuri Murfatlar, cercetat de DNA pentru evaziune fiscală!

Grupul Euravipo SA, care deţine, printre altele, şi Murfatlar Romania SA, a fost dat pe mâna DNA pentru o evaziune...

28 apr 23:47ReplicaMazăre, lovit din nou de DNA: are sechestru pe avere!
28 apr 23:44ReplicaCât costă expertiza contabilă în cazul fostului director al Fiscului din Ovidiu
Vremea
11.6°11.6° - 11.6° luni, 27 aprilie 2015
cer fragmentatUmiditate: 90%
Vânt: 4.81 m/s din SSE
Presiune: 1024.36 milibari

Loto
6/491210293046
5/4011429353824
joker41624264119
Horoscop
mai mult...SPSportRT
28 apr 23:40SportSimona Halep, înaintea competiţiei de la Madrid: Simt presiunea locului 2 WTA. Ar fi impresionant să câştig turneul

Simona Halep, 23 de ani, va juca la Turneul de la Madrid, care începe pe 2 mai, potrivit gsp.ro. Jucătoarea noastră a...

28 apr 23:36SportCe mutare! Beckenbauer îl vrea pe Klopp antrenor la Bayern Munchen

Pauza competiţională de la finalul sezonului se anunţă a fi una extrem de agitată în Germania, conform...

28 apr 23:32SportMTS alocă 15 milioane lei pentru proiectele federaţiilor sportive naţionale

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează, în perioada 11-27 mai 2015, Sesiunea de finanţare a programului...

28 apr 23:31SportJuristul Armatei răspunde criticilor lui Duckadam: „Îl înţeleg, l-a ajutat patronul”. Talpan citează din Lăcătuş în apărarea sa

Helmuth Duckadam, preşedintele de onoare al Stelei, a comentat pentru ProSport felul în care juristul Florin Talpan...

Local
28 apr 00:00LocalÎncepe judecata în cazul tâlharilor de la Boema care au băgat un minor în spital

Patru indivizi au tâbârât pe un minor, în zona Boema, pe care l-au agresat şi i-au furat un telefon mobil marca...

28 apr 00:00LocalPetrecere încheiată cu lovituri de cuţit, la Independenţa

Mai mulţi tineri au consumat băuturi alcoolice la un bar din Independenţa, după care au hotărât să continue...

28 apr 00:00LocalMaiorul Gabriel Dumitru Fotescu, primul jandarm român care va lua parte la misiunea internațională din Republica Mali

Maiorul Gabriel Dumitru Fotescu ,din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, este primul jandarm român...

28 apr 00:00LocalTelefon mobil recuperat de poliţişti

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Babadag au fost sesizaţi de un tânăr de 25 de ani, din comună Sarichioi, judeţul...

28 apr 00:00LocalConstănţean prins la volan fără permis

Poliţiştii din cadrul Postului de Poliţiei Beidaud au depistat un bărbat de 31 de ani din judeţul Constanţa, în...

28 apr 00:00LocalMai multe transporturi agabaritice vor tranzita Constanţa

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA informează utilizatorii reţelei de drumuri...

28 apr 00:00LocalTone de peşte, confiscate de frontieriştii constănţeni

În data de 25.04.2015, în jurul orei 23.10, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului P.F. Cernavodă au oprit...

28 apr 00:00LocalSistemul de iluminat public, în atenţia Primăriei Constanţa

Reprezentanţii Primăriei Constanţa au anunţat că, în perioada 27.04.2015 - 30.04.2015, echipele de lucru execută...

28 apr 00:00LocalMai mulţi contrabandişti de ţigări, lăsaţi în arest la domiciliu

Patru dintre contrabandişti de ţigări, săltaţi în urma percheziţiilor din data de 3 martie anul curent au fost...

28 apr 00:11LocalPremieră la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia

Poliţiştii din Medgidia, din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Economice, coordonaţi de procurorii...

Politică
28 apr 00:00PoliticăGorghiu: În 2016, diaspora nu va fi lăsată să voteze pentru că nu-l votează pe Ponta

Copreședintele PNL Alina Gorghiu a susținut, luni, că la alegerile din 2016 diaspora nu va putea vota din cauza...

28 apr 00:00PoliticăPonta: Sunt mândru că am votat acum trei ani moțiunea de cenzură

Premierul Victor Ponta, președinte al PSD, s-a declarat mândru luni că este unul dintre cei 235 de parlamentari care...

28 apr 00:00PoliticăCodul fiscal, adoptat de Senat

Proiectul de lege privind Codul fiscal a fost adoptat luni de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, cu 90 de...

27 apr 00:00PoliticăMinisterul Transporturilor, stagiaturi pentru transportul naval

Ministerul Transporturilor pune la bătaie mai multe posturi pentru stagiari, disponibile în cadrul Programului oficial...

28 apr 00:00PoliticăÎn ce condiţii a fost eliberat primarul din Năvodari, Nicolae Matei

Primarul Nicolae Matei a fost eliberat, vineri, din arest, după mai bine de 7 luni de arest. Iată cum sună minuta...

28 apr 00:05PoliticăPreședintele Italiei, la întâlnirea cu Iohannis: A venit momentul ca România să fie parte a Schengen

Președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit luni, la Roma, la Palatul Quirinale, cu omologul său italian, Sergio...

28 apr 00:07PoliticăAtac dur la adresa lui Ponta, după o glumă cu Iohannis

Cătălin Predoiu a lansat acuzații grave la adresa lui Victor Ponta după ce acesta din urmă a făcut o glumă despre...

28 apr 00:13PoliticăProgramul Rabla pentru persoane juridice demarează în 4 mai

Programul Rabla pentru achiziționarea de mașini noi de către persoane juridice va începe în data de 4 mai, în...

28 apr 00:11PoliticăCe şi-au spus Mazăre şi Constantinescu la Curtea Supremă

Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu s-au întâlnit, luni, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Radu mazăre...

28 apr 23:58PoliticăMihai Petre, despre Constanța: „oraș unde administrația PSD a batjocorit și a îngropat cultura”

O tânără care a dorit să-şi facă un „selfie” cu o statuie din Constanţa a fost pe punctul de a distruge...

Monden
28 apr 00:05MondenActorul Nicodim Ungureanu invită constănţenii la film

“Cel ales”, în regia lui Cristian Comeagă, va avea o proiecţie specială miercuri, 29 aprilie, de la ora 18:30,...

28 apr 00:00MondenDan Negru îl atacă pe Cristian Comeaga, regizorul fimului ”Cel ales”: Copie ieftină

Dan Negru a postat un mesaj tranșant, pe Facebook, după ce Cristian Comeaga, regizorul filmului ”Cel ales”, a spus...

28 apr 00:00MondenTeatru de păpuși care promovează comportamente corecte de igienă în rândul preșcolarilor și școlarilor din zona costieră a Mării Negre

Început în 2013 în grădinițele din zona rurală a județului Constanța, proiectul ”Aventurile Pompierului Zahăr...

28 apr 00:00MondenEmma Shapplin, soprana cu voce angelică, concertează la Sala Palatului din Bucureşti

Emma Shapplin, interpreta si compozitoarea ce fascineaza audienta din intreaga lume prin modul in care traverseaza...

28 apr 00:00MondenVeta Biriş cântă de Ziua Veteranilor de Război

Ministerul Apărării Naţionale organizează, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, în toate marile garnizoane...

28 apr 00:00MondenSid Tepper, compozitorul lui Elvis Presley, a decedat

Compozitorul american Sid Tepper, cunoscut pentru numeroasele sale colaborări cu Elvis Presley, a murit vineri din...

28 apr 00:00MondenLungmetrajul "Departe de oameni", de Daniel Oelhoffen, desemnat cel mai bun film la BIFF 2015

Lungmetrajul "Departe de oameni/ Far from men", de Daniel Oelhoffen, a primit premiul pentru cel mai bun film la cea...

28 apr 00:00MondenFostul iubit al actriţei Sophia Bush se află printre victimele avalanşei din Nepal

Dan Fredinburg, fostul iubit al actriţei Sophia Bush şi unul dintre managerii companiei Google, se numără printre...

28 apr 00:00MondenDavid Beckham îşi sărbătoreşte ziua de naştere într-un hotel de lux din Maroc

Fostul fotbalist englez David Beckham îşi va sărbători cea de-a 40-a zi de naştere alături câţiva prieteni...

28 apr 00:00MondenLiberalii Claudia Benchescu și Mihai Voicu s-au căsătorit

Sâmbătă seară nume grele din PNL s-au reunit la nunta colegilor lor Claudia Benchescu, președintele Cluburilor...

Mapamond
28 apr 00:00MapamondExperţi: Orașul Kathmandu este posibil să se fi deplasat cu câțiva metri

Ciocnirea a două plăci tectonice care a produs cutremurul violent din Nepal este posibil să fi deplasat orașul...

28 apr 00:08MapamondMilitanți ai Statului Islamic au ucis cinci jurnaliști ai unui post de televiziune libian din estul țării

Militanți ai grupării jihadiste Statul Islamic (SI) au ucis cinci jurnaliști care lucrau pentru un post de...

28 apr 21:26MapamondUn milion de copii, grav afectaţi în urma dezastrului din Nepal, soldat cu 3800 de morţi!

O nouă replică a cutremurului devastator de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc, luni, între India şi Nepal....

28 apr 21:24MapamondAlertă cu bombă pe aeroportul din Riga

Un apel telefonic anonim care ameninţa cu explozia unei bombe a dat peste cap, luni dimineaţă, activitatea...

28 apr 21:23MapamondPreşedinta Park Geun-Hye a acceptat demisia premierului, vizat de o anchetă de corupţie

Preşedinta sud-coreeană Park Geun-Hye a acceptat luni demisia premierului Lee Wan-Koon, vizat de o anchetă de...

28 apr 21:22MapamondVladimir Putin acuză SUA că au ajutat separatiştii ruşi

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat Statele Unite că au ajutat separatiştii din regiunea Caucazului de Nord,...

28 apr 21:20MapamondLiderul Ligii Nordului, atacat de protestatari cu roşii, ouă şi sticle

Protestatari anticapitalişti au aruncat cu roşii, ouă şi sticle spre Matteo Salvini, liderul partidului extremist...

28 apr 21:20MapamondNursultan Nazarbaev, reales cu 97,7% din voturi

Preşedintele în exerciţiu al Kazahstanului, Nursultan Nazarbaev, a fost reales cu 97,7% din voturi la conducerea...

28 apr 00:10MapamondMAE a identificat alți șase cetățeni români în Nepal care sunt în siguranță

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a identificat alți șase cetățeni români aflați în Nepal care sunt în...

28 apr 00:07MapamondAlpinism: Justin Ionescu și Zsolt Torok sunt teferi după cutremurul din Nepal

Justin Ionescu și Zsolt Torok, cei doi alpiniști români ce aveau ca obiectiv ascensiunea Muntelui Everest (8.848 m),...

Sănătate
28 apr 00:00SănătateSpital din România, premiat la Londra

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu" din București a primit la Londra, în cadrul...

28 apr 00:00SănătateMedicul Mihălțan: Modificările legii privind fumatul trebuie introduse rapid

Președintele Societății Române de Pneumologie, prof. dr. Florin Mihălțan, susține că propunerea legislativă...

28 apr 00:00SănătateRisc mărit de infarct și AVC în primele două ore după un acces de furie

Pericolul de infarct și accident vascular cerebral (AVC) crește considerabil la persoanele cu acest risc, în primele...

25 apr 00:04Sănătate150.000 de români mor anual din cauza bolilor cardiovasculare

Aproximativ 150.000 de români mor anual din cauza bolilor cardiovasculare, a declarat vinery, la Conferinţa anuală de...

23 apr 00:00SănătateColonelul în retragere Remus Macovei, scrisoare deschisă adresată ministrului Sănătății: Carcalacii se mişcau în voie pe pereţi, noptiere şi paturi la Neurologia din Constanța

La cel mai mare spital din județul Constanța ”carcalacii se mișcau în voie pe pereți, noptiere și paturi”,...

22 apr 07:28SănătatePrezentări record la Spitalul Judeţean Constanţa, de sărbători

Medicii au avut de furcă, în perioada sărbătorilor pascale, cu împătimiţii ospeţelor. Dănuţ Căpăţână,...

22 apr 00:21SănătateMedicul Tudoran, despre reducerea timpului de așteptare în UPU: Ne-ar fi de un real ajutor dacă și Constanța a fi prinsă în acest proiect pilot

Numeroși constănțeni care au ajuns în atenția medicilor Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic...

18 apr 00:33Sănătate“Săptămâna pacienţilor”, decretată în România

Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice (COPAC) din România a decretat ”Săptămâna...

17 apr 21:56Sănătate20% din românce, afectate de incontinenţa urinară. Cum scapi de ea!

În medie, 20% dintre femeile din România se confruntă cel puţin o dată în viaţă cu pierderea involuntară de...

16 apr 00:08SănătateCine nu-şi vaccinează copiii riscă închisoare

Ministerul Sănătăţii lucrează la o lege a vaccinării, după modelul legislaţiei din mai multe ţări europene,...