Anul XV Nr. 3643 (3694), 27 noiembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

"Scenariile unei regiuni de excepţie formată numai din Constanţa şi Tulcea nu pot fi susţinute cu argumente ştiinţifice"

Regionalizarea României: iată posibilele regiuni, denumirile lor şi cum văd specialiştii Constanţa pe "tabla de şah"

Regionalizarea României, considerată mai degrabă un moft decât o prioritate, întră în linie dreaptă. Primii paşi deja au fost făcuţi. Deocamdată forma finală nu a fost definitivată, însă, în ministere şi în celelalte organisme de specialitate ale administraţiei publice central, au fost constituite grupuri de lucru interne, care vor elabora proiectele de acte normative necesare pentru transferul competenţelor, dinspre administraţia centrală către unităţile administrativ-teritoriale: regiuni, judeţe, municipii, oraşe şi commune. Grupurile de lucru, reunite în Consiliul Consultativ pentru Regionalizare - CONREG, format din specialişti din mediul universitar şi academic, din aleşi locali, demnitari şi reprezentanţi ai partidelor parlamentare şi din reprezentanţi ai societăţii civile - patronate, sindicate, ONG - se întâlnesc săptămânal. Concluziile grupului de experţi CONREG vor sta la baza procesului de regionalizare si descentralizare pe care ministerul condus de social-democratul Liviu Dragnea vrea sa-l realizeze în acest an. Au fost organizate întâlniri şi dezbateri cu experţi din statele UE care au aplicat deja astfel de procese, cum sunt Franţa, Italia, Polonia, Slovacia. Şi asta pentru că, în perioada următoare, România trebuie să depăşească decalajul pe care îl are faţă de Europa, aducând serviciile publice şi deciziile mai aproape de cetăţeni şi folosind mai eficient resursele existente: resurse locale, fonduri guvernamentale şi programe europene.

"Specialiştii au prezentat deja primele studii cu privire la regionalizare. Ce avem acum de făcut este o analiză atentă a avantajelor şi dezavantajelor pentru diverse variante de regionalizare şi, desigur, dezbaterile programate. elul nostru este să ajungem la coeziune, prin cooperare, şi nu la fărâmiţare, prin competiţie, aşa cum s-a întâmplat în unele regiuni în ultimii ani", a declarant, joi, Liviu Dragnea, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) într-o întrevedere cu Dacian Cioloş, comisarul european pentru agricultură. Demararea procesului de regionalizare şi continuarea descentralizării administrative şi financiare au fost incluse în Programul de Guvernare 2013-2016, ca două dintre cele mai importante obiective pentru perioada următoare. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, instituţie desemnată să asigure coordonarea şi monitorizarea derulării întregului proces de regionalizare-descentralizare, aşa cum a fost definit prin Memorandumul aprobat în februarie 2013 de Guvernul României, pune la dispoziţia publicului informaţiile de actualitate cu privire la procesul de regionalizare-descentralizare, în secţiunea dedicată din site-ul MDRAP, www.mdrap.ro. În documentul Consiliului Consultativ pentru Regionalizare CONREG publicat de MDRAP sunt abordate aspecte precum configuraţia spaţială a regiunilor administrazive. "Tabla de şah, respectiv configuraţia regională, nu este la fel în toate ţările. Ea trebuie proiectată în raport cu reguli generale de bună practică, dar şi funcţie de context, de problemele legate de disparităţile regionale şi de deficit de subsidiaritate. Nici tabla de joc şi nici regulile de aplicat pentru cazul dezvoltării regionale nu au şanse de a fi optime, de folosinţă îndelungată, decât dacă sunt rezultat de proiectare şi susţinere multiplă - experţi, populaţie, politicieni de orientare democratică", sunt de părere experţii CONREG. Este fundamental ca regulile de pornire să includă şi mecanisme de prevenire a riscurilor. inta "jocului de şah" al regionalizării este realizarea coeziunii teritoriale, cu faţetele ei de reducere a disparităţilor intra- şi inter-regionale şi de sporire a competitivităţii unităţilor teritoriale. Toate aceste trei ţinte depind de configuraţiile spaţiale şi de proiectarea instituţională pentru regionalizare optimă. Cât anume condiţionează proiectarea spaţiilor regionale şi cât matricea lor instituţională de funcţionare este greu de spus. Probabil că mai mult cântăreşte aspectul instituţional. Ambele, însă, conturul de regiune şi instituţiile regionale, contează la modul semnificativ. În abordarea subiectului privind delimitarea noilor regiuni administrative, matricea spaţială a regionalizării trebuie astfel concepută încât să faciliteze adoptarea unor strategii multiple pentru dezvoltare - subsidiaritate, integrare şi specializare funcţională, promovarea mediilor inovative. Odată adoptată, regionalizarea administrativă va fi tot atât de eficientă pe cât de bune vor fi regulile jocului şi cât de bogaţi sau apţi de îmbogăţire vor fi principalii actori ai procesului: instituţiile administrative, firmele economice, populaţia, experţii în capital uman , social şi cultural.

Recunoaşterea regiunilor funcţionale prin configuraţia fluxurilor de migraţie interjudeţeană

Din acelaşi raport reiese faptul că principalul argument clar, oferit pentru ideea că regiunile de dezvoltare au un potenţial foarte mare de unitate funcţională este dat de harta fluxurilor de migraţie între locul de naştere şi cel de domiciliu. Importanţa acestei cartografieri rezidă în faptul că fluxurile respective sunt semnificative pentru pieţele regionale ale forţei de muncă dar şi pentru grupările de judeţe între care există legături sociale puternice prin fluxuri multiple de circulaţie a populaţiei. Simpla inspectare a harţii de migraţie indică faptul că regiunile de dezvoltare au un potenţial foarte mare de funcţionalitate, mai mare decât regiunile istorice sau grupări de 2-3 judeţe învecinate. O regiune este cu un potenţial de funcţionalitate cu atât mai mare cu cât judeţele care o compun sunt legate prin mai multe fluxuri importante (de rang 1 şi 2, în special) şi cu cât numărul fluxurilor care plecă din regiunea de referinţă în afara ei este mai mic. Paradoxal, regiunea care satisface cel mai puţin aceste criterii este cea care din punct de vedere cultural este cea mai omogenă - Sud-Vest (Oltenia). Mult-discutata regiune Sud-Est este departe de a fi nefuncţională. Legăturile tari care o structurează sunt pe reţeaua Vrancea-Galaţi-Brăila şi Tulcea-Constanţa. Regiunea Vest (Vest- Banat) este puternic structurată în interior prin gravitaţia judeţelor Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara spre Timiş. Fiind o regiune puternic dezvoltată atrage, firesc, fluxuri şi din afara ei. Centrele regionale majore rezultă, de asemenea, din aceeaşi configuraţie a fluxurilor: Timiş pentru Vest, Cluj pentru Nord-Vest, Braşov pentru Centru, Iaşi pentru Nord-Est, Galaţi-Brăila pentru Sud-Est, Dolj pentru Sud-Vest. Pentru regiunea Sud, centrul evident este Bucureşti. Este o întrebare dacă, din această perspectivă, nu ar fi indicată reunirea celor două regiuni pentru a avea o singură unitate funcţională majoră în această parte a ţării. S-ar ajunge la o regiune foarte mare, de aproximativ cinci milioane de locuitori. Soluţia se practică, însă, pentru ariile metropolitane ale oraşelor capitală (vezi, spre exemplu, cazul voievodatului Mazowia, de peste 5 milioane locuitori, care încorporează Varşovia). Este foarte probabil că o regiunea care ar reuni actuala regiune de dezvoltare Sud-Muntenia cu Bucureşti Ilfov ar putea avea un real efect asupra reducerii sărăciei din sudul Munteniei. În estimarea gradului de funcţionalitate al regiunilor de dezvoltare înainte de a fi instituţionalizate ca regiuni administrative este de luat în consideraţie şi nivelul lor de urbanizare. Lăsând la o parte cazul Bucureşti- Ilfov, cu totul special, este de menţionat că regiunile Vest şi Centru, cu puternică structurare funcţională, sunt şi regiuni cu grad ridicat de urbanizare. Toate cele trei regiuni sudice care au şi un grad mai redus de structurare funcţională au şi o rată scăzută de urbanizare. Regiunile cu grad redus de urbanizare vor fi obligate să adopte, ca regiuni administrative, politici adecvate pentru reducerea deficitului de ocupare non- agricolă a populaţiei, de infrastructură de locuire modernă.

Constanţa, mai dezvoltată decât Tulcea, Timiş, Caraş-Severin

Din acelaşi raport aflăm şi faptul că una dintre problemele majore în practica de proiectare este cea a raportului dintre criteriile de funcţionalitate social- economică, dezvoltare socială şi cele de similitudine culturală, pentru cazul regiunilor tradiţionale mici. Este cazul cu Dobrogea şi Banat care au sub un milion de locuitori fiecare, conform datelor preliminare de la ultimul recensământ din octombrie 2011. Ambele regiuni istorice, formate din câte două judeţe, sunt integrate funcţional şi cu omogenitate culturală ridicată. Sub aspectul dezvoltării sociale acestea sunt foarte eterogene în interior: Constanţa este mult mai dezvoltată decât Tulcea şi Timiş mult mai dezvoltat, comparativ cu Caraş-Severin. A construi regiuni administrative care să urmează conturul acestor regiuni istorice are multiple dezavantaje: costurile administraţiei regionale ar fi foarte mari pentru că s-ar împărţi la un număr mic de locuitori; judeţe învecinate care efectiv gravitează către unul dintre cele două centre judeţene puternice - Timiş şi Constanţa - ar rămâne în afara regiunii funcţionale de care aparţin natural (cazul Hunedoarei şi al Aradului orientate, spre Timiş, sunt exemplare în acest sens; în sud-est, Tulcea este legată nu numai de Constanţa ci şi de Galaţi iar Brăila gravitează nu numai în sfera economică a Galaţiului ci şi a Constanţei. Ceea ce se realizează prin integrarea regiunilor istorice mici în regiuni mai largi (Dobrogea în Sud-Est şi Banat în Vest) este o sporire a ariei funcţionale pe care regiunile administrative/de dezvoltare o acoperă în mod tradiţional, cu preţul unei reduceri a omogenităţii lor culturale. În Sud-Est, în fapt, nu se produce atât o reducere a omogenităţii culturale ci conformarea la o altă regiune tradiţională, diferită de Moldova, respectiv, suprapunerea regiunii de dezvoltare (administrative) peste regiune geo-culturală a Dunării de Jos. Este adevărat că acesta din urmă este mai puţin populară decât Moldova, dar este cu profil tradiţional bine constituit. Rădăcinile majore ale sărăciei regionale în România sunt date de ocuparea agricolă şi de izolarea (prin infrastructură săracă sau distanţă de reţelele de comunicare). Judeţele cele mai dezvoltate din punct de vedere social, în Vechiul Regat - Prahova, Constanţa şi Ilfov - sunt şi cele care au cea mai redusă ocupare a populaţiei în agricultură. Relaţia este de acelaşi tip şi în regiunile de peste munţi cu Braşov şi Sibiu. Legătura dintre sărăcie şi ocupare agricolă este mai puternică în regiunile sudice sau estice decât în cele transilvănene. Disparităţile de ocupare agricolă sunt mult mai mari în prima decât în cea de-a doua categorie de judeţe.

Regionalizarea României, raportată la modelul polonez

Construirea regionalizării din 2013 în România şi prin raportare la modelul polonez statuat prin reforma din 1998 trebuie să aibă în vedre nu numai situaţiile de similaritate ci şi pe cele de diferenţiere contextuală între cele două ţări. Dacă pentru România va fi adoptat un model de regionalizare bazat pe regiunile de dezvoltare din 1998, atunci similarităţile marcante vor fi date de numărul de regiuni, mărimea şi forma acestora, construirea lor prin suprapunere parţială cu regiunile sau subregiunile istorice. În acelaşi raport se accentuează ideea de 16 arii (regiuni) de dezvoltare socială, nu opt (!), din care 14 sunt formate din judeţe învecinate, cu profil social similar. Gruparea Botoşani-Vaslui este formată din două judeţe sărace ale Moldovei, foarte asemănătoare între ele, dar separate de un alt judeţ. Singura grupare relativ artificială este cea constituită din Tulcea şi Constanţa, sunt de părere experţii CONREG. Cultural au similitudini semnificative între ele dar social sunt foarte diferite. Tulcea se aseamănă mai mult cu judeţele din sudul Olteniei, iar Constanţa are un profil mai apropiat de cel al judeţelor din Crişana, se arată în raportul CONREG. Judeţele foarte sărace sunt marcate , indiferent de aria de care aparţin, prin banda neagră asociată numelui lor. Principalul factor de eterogenitate în Dobrogea sau, în varianta extinsă la regiunea Dunărea de Jos (Sud-Est) este decalajul de dezvoltare dintre Constanţa şi Tulcea. Scenariile de decupaj teritorial care vizează o regiune de excepţie formată numai din Constanţa şi Tulcea nu pot fi susţinute cu argumente ştiinţifice. Simpla unitate culturală dintre cele două judeţe dobrogene nu este suficientă pentru a genera efecte de dezvoltare locală semnificative. Extinderea regională cu includerea altor patru judeţe apropiate duce la conformarea regiunii pe o arie culturală - cea a Dunării de Jos - care are un impact semnificativ asupra dezvoltării locale. Atât Banatul cât şi Dobrogea sunt două regiuni istorice cu profil cultural bine determinat. Ambele, însă, sunt extrem de eterogene sub aspectul dezvoltării social-economice interne. Eterogenitatea şi dimensiunea demografică redusă duc la ideea că este de preferat o formulă de regionalizare care le incorporează în arii învecinate mai largi. Propunerea de regionalizare pe care CONREG o susţine este una puternic contextualizată, bazată pe respectarea implicaţiilor care decurg din constatări de tipul celei anterior menţionate.

Alexandra VASILE

foto harta: CONREG

Comentarii

00ipse(12 iun 08:40)
ma doare la basca. oricum, au furat tot, iar ce-a ramas nu mai este al nostru. n-au decat sa-i dea si foc, tara asta nu va mai exista mult timp.
00limba romana(9 iun 20:56)
hargita covasna si tg mures sa nu fie in aceasi zona de regionalizare spre binele limbi romane
00marin(9 iun 10:08)
Sa va ia dracu de tradatori de tzara.
00radu urdea(3 iun 21:52)
Inteleg complexitatea; totusi, de ce ati despartit Alba de Cluj? Apatenenta e una din cele mai evidente!
mai mult...Replica
27 noi 23:09ReplicaTranzacţie de miliarde, între directorul CNE Cernavodă şi milionarul Niculae Duşu

Niculae Duşu, unul dintre cei mai bogaţi constănţeni, cu afaceri în construcţii, turism şi servicii portuare,...

27 noi 00:13ReplicaMisterul unei femei din Murfatlar: are 5 copii, dar fuge periodic de acasă. Ultima dată, una dintre minore a făcut atac de panică
27 noi 00:21ReplicaSinagoga din Constanţa, un scandal care stă să explodeze: începe expertiza
27 noi 08:07ReplicaElicopterul SMURD care deserveşte judeţul va avea platformă de aterizare şi hangar în Viile Noi

Două companii din România s-au decis să susţină din punct de vedere financiar proiectul de construcţie a unei baze...

27 noi 00:12ReplicaOrdonanţa care le-a permis aleşilor să „migreze” le-ar putea permite să stea pe tuşă, fără mandate!
27 noi 22:46ReplicaViolată ani la rând de tatăl vitreg, până i-a făcut un copil şi tot nu s-a oprit
27 noi 22:45ReplicaCe leafă va avea Iohannis, ca preşedinte. Drepturi financiare, la jumătate decât ale lui Iliescu!

Administraţia prezidenţială face un exerciţiu de transparenţă şi publică veniturile salariale ale tuturor...

27 noi 22:41ReplicaConsulul României la Toronto va petrece Revelionul la restaurant, alături de alţi români din Canada
27 noi 22:39ReplicaAdministratorul fabricii de „otravă” de la Mihai Viteazu susţine că penitenciarul l-a îmbolnăvit
27 noi 22:37ReplicaLegea amnistiei şi graţierii se întoarce! Iniţiatorul: „Cum aşa? Aşa bine!”

Deputatul Nicolae Păun, din grupul minorităţilor naţionale, intenţionează să depună în Parlament un nou proiect...

27 noi 22:31ReplicaPoliţistul care a omorât un tânăr din Tuzla într-un accident auto scapă fără nici o zi de închisoare
27 noi 22:29ReplicaMircea Băsescu şi Marian Căpăţână, în arest la domiciliu
Vremea
-2.9°-3.9° - 0.2° joi, 27 noiembrie 2014
cer seninUmiditate: 100%
Vânt: 3.69 m/s din NNV
Presiune: 1038.83 milibari

Loto
6/4921128323438
5/4042026293730
joker14182529364
Horoscop
mai mult...SPSportRT
27 noi 23:46SportMeciuri nebune în UEFA Champions League: Atletico Madrid a făcut scorul serii cu Olympiakos, Liverpool a ratat victoria pe final

UEFA Champions League a avut parte de o nouă noapte nebună cu meciuri foarte interesante şi spectaculoase, dar şi cu...

27 noi 22:55SportDinamo, amendat din cauza fanilor

Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal a decis să amendeze clubul Dinamo. Şi dinamoviştii trebuie să...

27 noi 22:24SportDinamo Romprest București, eliminată din Cupa CEV

Dinamo Romprest București a fost eliminată din Cupa CEV la volei feminin, miercuri seara, după ce a fost învinsă...

27 noi 22:22SportHSC Miercurea Ciuc a câștigat derby-ul cu Corona Brașov

HSC Miercurea Ciuc a învins-o pe ASC Corona Brașov cu scorul de 4-2 (0-0, 0-1, 4-1), miercuri seara, pe Patinoarul...

Local
27 noi 22:13LocalTâlhar condamnat la închisoare, prins de poliţişti

Poliţiştii Biroului Urmăriri din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale l-au depistat, la data de 25.11.2014,...

27 noi 22:09LocalPrins la volan cu autorizaţia de circulaţie expirată

Poliţiştii din Cernavodă, la data de 25.11.2014, l-au depistat pe Ionuţ R., în vârstă de 40 ani, din localitatea...

27 noi 22:02LocalOmul străzii care a abuzat sexual un minor rămâne după gratii

Ion Panait, de 28 de ani, cunoscut ca om al străzii, a fost arestat după ce un minor le-a povestit poliţiştilor cum...

27 noi 21:57LocalMafia tutunului din Constanţa, anchetată de poliţiştii Gărzii de Coastă

Mafia tutunului din Constanţa este anchetată de Garda de Coastă. Poliţiştii de frontieră au prins în flagrant, pe...

27 noi 00:19LocalO femeie a fost găsită moartă într-o canalizare, la Năvodari

Maria Diţă fusese dată dispărută de către familie în urmă cu câteva zile, iar la data de 25 noiembrie aceasta a...

27 noi 00:00LocalUn minor a spart o locuinţă în Hârşova

Poliţiştii din localitatea Hârşova, la data de 25.11.2014, ora 03.30, au fost sesizaţi de către o localnică, cu...

27 noi 20:48LocalTâlharii care au terorizat Mangalia, săltaţi de mascaţi

Amet Şiba, de 15 ani şi Mustafa Redivan, de 21 de ani, au terorizat Mangalia. Poliţiştii au reuşit să probeze...

27 noi 20:46LocalO şoferiţă s-a răsturnat cu maşina în drum spre Tulcea

O femeie de 32 de ani, din Constanţa, a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce s-a răsturnat cu autoturismul....

27 noi 21:12LocalPompierii constănţeni ne învaţă cum să ne ferim de incendii

În această perioadă a anului, principalele cauze de izbucnire a incendiilor sunt legate de neglijenţele manifestate...

27 noi 21:20LocalMarius Constantin, ginerele lui Bercea Mondial, rămâne după gratii

Marius Constantin, ginerele lui Bercea Mondial, s-a aflat, miercuri, în faţa magistraţilor Tribunalului Constanţa....

Politică
27 noi 23:37PoliticăConducerea PSD se reuneşte în şedinţa Comitetului Executiv Naţional

Conducerea PSD se reuneşte, joi, începând cu ora 12.00, în şedinţa Comitetului Executiv Naţional, aceasta fiind...

27 noi 22:57PoliticăMiting al maghiarilor, în preajma Zilei Naţionale. Deputat: „Să se hotărască: sunt români sau nu?”

Răstălmăcirea sensului propriu al termenilor nu mai este de mult o noutate pe plaiurile mioritice, iar lecţia se...

27 noi 00:18Politică„Replica” a avut dreptate: viceprimarul care era şi paznic la Poarta Albă a fost incompatibil

Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa stării de incompatibilitate în cazul a 13 foşti sau...

27 noi 22:24PoliticăPonta le-a spus miniştrilor să stea „liniştiţi” la remaniere

Premierul Victor Ponta le-a transmis miniştrilor, în şedinţa de guvern, să stea „liniştiţi” la informaţiile...

27 noi 22:24PoliticăIohannis, Blaga şi „spuma” PNL, petrecere după prezidenţiale

Liderii şi parlamentarii PNL s-au întâlnit miercuri seară, împreună cu preşedintele ales Klaus Iohannis şi...

27 noi 23:58PoliticăĂia "mici" din PSD au prins grai după ce Ponta a pierdut alegerile: bat cu pumnul în masă, vor să fie promovaţi!

La mai puţin de 24 de ore de şedinţa care se anunţă cu scântei a Comitetului Executiv Naţional al PSD, tineri...

27 noi 23:57PoliticăKlaus Iohannis, mesaj în contextul alegerilor din Republica Moldova

Alegerile de duminică reprezintă "un pas important în cimentarea unui parcurs european pentru Republica Moldova",...

27 noi 00:20PoliticăȘeful Operațiilor Forțelor Navale ale SUA, vizită în Constanța

Şeful Statului Major al Forţelor Navale, contraamiralul dr. Alexandru Mîrşu, a primit luni, 24 noiembrie, vizita...

27 noi 00:17PoliticăUdrea: Am semnalat colegilor nereguli la ANRP când eram în guvern, reacţia a fost că mă înşel

Preşedintele PMP, Elena Udrea a declarat, miercuri, la Adevărul Live, că în perioada când era în Guvernul Boc, a...

26 noi 21:29PoliticăGheorghe Hânsă şi Corina Martin se lansează împreună în turism

În plin proces de resuscitare a turismului în prezent aproape inexistent la Cernavodă, primarul Gheorghe Hânsă...

Monden
27 noi 23:48MondenCântăreaţa şi actriţa libaneză Sabah a murit

Celebra cântăreaţă şi actriţă libaneză Sabah, considerată o veritabilă legendă în lumea arabă, a murit...

27 noi 23:42MondenMircea Albulescu rămâne internat la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timişoara

Actorul Mircea Albulescu, ajuns în noaptea de luni spre marţi la Serviciul de Urgenţe al Spitalului Judeţean...

27 noi 23:33MondenCa fetele! Elena Udrea, la un şpriţ cu Anamaria Reghecampf

27 noi 21:55MondenAngelina Jolie nu își va cumpăra casă la Londra dacă laburiștii introduc impozitul pe vile

Celebra actriță americană Angelina Jolie ar putea renunța la planul de a-și cumpăra o casă în Londra dacă,...

27 noi 21:37MondenPrince a "dispărut" de pe reţelele de socializare

Cântăreţul american Prince, care nu a făcut un mister din dezgustul său faţă de industria muzicală, a...

27 noi 21:32MondenRubin rar de 40,23 carate, descoperit în Mozambic

Compania britanică Gemfields PLC a descoperit un rubin brut de 40,23 carate în mina sa Montepuez din Mozambic,...

27 noi 00:00MondenPatinatorii Miki Ando şi Javier Fernandez vor să formeze „o familie fericită“

Două vedete ale patinajului artistic mondial, japoneza Miki Ando şi spaniolul Javier Fernandez, au anunţat, miercuri,...

27 noi 00:00MondenFragmente din ADN-ul lui Napoleon, incluse într-o serie limitată de ceasuri elveţiene

Compania elveţiană DeWitt va produce o serie limitată de ceasuri care conţin fragmente din ADN-ul lui Napoleon,...

27 noi 00:00MondenLady Gaga i-a șocat pe parizieni, îmbrăcată precum un ornament de Crăciun

Lady Gaga a fost văzută luni seară, la Paris, îmbrăcată cu un costum care după unii seamănă cu un ornament de...

27 noi 00:00MondenPaul McCartney a încântat publicul din Sao Paulo

Cu o prezență scenică de invidiat pentru cei 72 de ani ai săi, Paul McCartney, fostul membru al trupei Beatles, i-a...

Mapamond
27 noi 23:20Mapamond10 persoane arestate la New York, la manifestaţii provocate de decizia în cazul de la Ferguson

Zece persoane au fost arestate la New York în cursul unor manifestaţii, marţi seara, care au denunţat pentru a doua...

27 noi 23:12MapamondNATO: Rachetele ruseşti din Crimeea, o ameninţare "pentru toată regiunea Mării Negre"

Generalul american Philip Breedlove, comandant-şef al NATO, s-a declarat miercuri "foarte îngrijorat" de instalarea...

27 noi 23:08MapamondPutin, întâlnire în spatele ușilor închise cu ministrul sirian de Externe

...

27 noi 00:00MapamondCutremur de pământ, cu magnitudine 7, în Indonezia

Un cutremur cu magnitudinea de 7,0 s-a înregistrat la o distanţă de 150 de kilometri nord-vest de localitatea Kota...

27 noi 17:01MapamondKomorovski l-a invitat pe Iohannis să facă o vizită în Polonia

Şeful statului polonez, Bronislaw Komorowski, l-a felicitat pe preşedintele ales al României, Klaus Iohannis, pentru...

27 noi 00:00Mapamond24 de morți în urma unui incendiu într-o mină

Un incendiu izbucnit miercuri într-o mină de cărbune din nord-estul Chinei a provocat moartea a 24 de persoane, a...

27 noi 00:00MapamondApel la prudență în urma erupției vulcanului Aso

Vulcanul Aso, din sud-vestul Japoniei, a început să erupă, au anunțat miercuri autoritățile, care au lansat un...

27 noi 17:03MapamondRusia va da în judecată Franţa dacă nu-i livrează nava Mistral

Rusia va declanșa o acțiune în justiție împotriva Franței, dacă țara europeană nu va livra forțelor navale...

27 noi 15:54MapamondPasageri nevoiţi să împingă un avion: trenul de aterizare îngheţase

Mai mulţi pasageri ruşi au fost nevoiţi să împingă un avion pentru a putea decola, după ce trenul de aterizare a...

27 noi 15:55MapamondVladimir Putin: Rusia va înfiinţa un Comandament Arctic de Apărare

Rusia va înfiinţa un Comandament Arctic de apărare care va avea sediul la o bază navală a Flotei Nordului şi va...

Sănătate
27 noi 00:20SănătateInfecţia cu tuberculoză a populaţiei cu HIV necesită atenţie medicală imediată

Încă de la înfiinţarea fundaţiei, echipa Baylor a avut o preocupare constantă şi pentru coinfecţiile care puteau...

27 noi 00:00SănătateMinisterul Sănătăţii a repartizat 22.000 de doze de vaccin antigripal în judeţul Constanţa

Cea de-a doua tranşă de vaccin antigripal pentru sezonul 2014-2015 a sosit în judeţul Constanţa în cursul zilei de...

27 noi 00:00SănătateStreinu-Cercel: În România sunt 12.732 de pacienți cu HIV/SIDA, dintre care 524 cazuri noi în acest an

Numărul pacienților cu HIV/SIDA în România a ajuns la 12.732, dintre care 524 sunt cazuri noi care au fost depistate...

27 noi 00:00SănătateMedicamentele generice: eficientă, calitate și siguranță la un preț mai mic

Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR) a semnat astăzi un parteneriat cu Agenția...

26 noi 00:12SănătateVasile Astărăstoae: Nu susţinem cardul de sănătate şi dosarul electronic

Colegiul Medicilor din România (CMR) nu susţine cardul de sănătate şi nici dosarul electronic pentru că acestea nu...

26 noi 00:11SănătateDonează sânge: contribuie şi tu la salvarea de vieţi omeneşti!

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa şi Primăria Comana organizează joi, 27 noiembrie, între orele...

26 noi 00:12Sănătate„HIV/SIDA o problemă a comunităţii”, dezbatere la Constanţa

Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) în colaborare cu Fundaţia Baylor Marea...

25 noi 00:07SănătateOperaţii în premieră la Spitalul Judeţean

Este oficial! Statul român plăteşte reconstrucţia mamară. Cu alte cuvinte, autorităţile întinde o mână de...

25 noi 00:18SănătateInspectorii Direcţiei Antifraudă Fiscală au donat sânge

Peste 70 de inspectori din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au decis să doneze sânge şi să contribuie...

24 noi 22:42SănătateAnunţ-şoc pentru fumători

Societatea Română de Pneumologie vrea schimbarea legislației privind fumatul pentru o mai bună protecție a...