REPLICA ONLINE CONSTANTA

27.4° Constanța Joi, 18 Iul. 2024
Anul XX Nr. 6794
27.4° Constanța Joi, 18 Iulie 2024 Anul XX Nr. 6794
 

Bombă! Dosarul în care Robert Șerban, primarul orașului Eforie, a fost achitat se va rejudeca!

Bombă! Dosarul în care Robert Șerban, primarul orașului Eforie, a fost achitat se va rejudeca!

Mirela PASCAL 25 iunie 2024 | 16:30 2522

Primarul din Eforie, Robert Nicolae Șerban, a fost trimis în judecată, în 2020, pentru abuz în serviciu, dosarul fiind înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanța în cursul zilei de ieri. Acesta a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, fiind acuzat că ar fi vândut ilegal un teren de peste 3.000 de metri pătraţi unei firme la care era asociat viceprimarul localităţii. De asemenea, printre inculpați se mai află și Florian Cojea și Viorica Greceanu, iar martor în dosar este viceprimarul Dănuț Chiparu. Trei ani mai târziu, mai exact în octombrie 2023, acesta a fost achitat, pe motiv că fapta nu este prevazută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevazută de lege. La apel, judecătorii au decis rejudecarea dosarului. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel Constanța marți, 25 iunie, și e definitivă. Judecătorii au desființat în totalitate sentința penală apelată și toate actele îndeplinite începând cu data de 12.03.2021 și au trimis cauza spre rejudecare instanței de fond, respectiv Judecătoria Constanța.

Bomba! Dosarul in care Robert serban, primarul orasului Eforie, a fost achitat se va rejudeca!Robert Șerban

Așadar, Robert Șerban a fost acuzat de DNA că, în calitate de primar al oraşului Eforie, cu intenţie, a efectuat demersuri, cu încălcarea dispoziţiilor legale, în vederea vânzării imobilului teren în suprafaţă de 3.150 mp, ce împrejmuieşte Restaurantul Litoral din Eforie (imobil compus din construcţie şi terenul de sub construcţie), către S.C. Briza Mării Negre S.R.L., societate care administra restaurantul de mai sus, şi în care viceprimarul staţiunii, Chiparul Dănuţ, are calitatea de asociat, şi a încheiat, prin semnătură delegată, contractul de vânzare-cumpărare din data de 08.03.2019, în schimbul preţului de 189.000 euro, asigurând astfel un folos necuvenit S.C. Briza Mării Negre S.R.L., respectiv suprafaţa de teren ce a trecut, în mod nelegal, în patrimoniul S.C. Briza Mării Negre SRL. Ca o paranteză, menționăm că Robert Șerban, primarul oraşului Eforie, a fost ales în această funcţie electivă la data de 05.06.2016. Acesta deţine în acelaşi timp şi preşedinţia organizaţiei locale a Partidului Naţional Liberal (PNL). Tot în urma alegerilor locale din 2016, a fost ales în funcţia de consilier local şi martorul Chiparu Dănuț, din partea PRM, şi ulterior, dintre consilierii locali, a fost ales în funcţia de viceprimar al oraşului. De specificat și faptul că, la nivel local, PNL şi PRM se aflau de facto într-o alianţă, astfel că, la nivelul Consiliului Local votau, de principiu, în aceeaşi direcţie, iar PSD, prin consilierii săi, se aflau în opoziţie.

Care au fost manevrele și cum a  trecut proiectul de votul consilierilor? Având în vedere că era vorba despre un teren aflat în domeniul public, hotărârea, la fel ca toate celelalte hotărâri privind patrimoniu, ar fi trebuita doptată cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie.

 

Bomba! Dosarul in care Robert serban, primarul orasului Eforie, a fost achitat se va rejudeca!

Concret, Hotărârea Consiliului Local nr.229/23.12.2016, prin care s-a hotărât vânzarea imobilului-teren sus-menţionat către S.C. Briza Mării Negre S.R.L., a fost votată de 11 consilieri dintre cei 17 în funcţie, însă două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie este 11, 33, astfel că nu a fost întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii.

Vânzarea-cumpărarea a avut loc şi cu încălcarea dispoziţiilor art. 123 alin. 1, 2 şi 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, respectiv fără organizarea licitaţiei publice, spun procurorii, aşa cum în mod imperativ prevede actul normativ amintit, şi, prin invocarea, în mod simulat, a aparentei excepţii de la obligativitatea organizării licitaţiei prevăzute de la alin. 3, respectiv că vânzarea unui teren aflat în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor, ipoteză ce nu se aplica în cazul vânzării imobilului-teren în suprafaţă de 3.150 mp, ce împrejmuieşte Restaurantul Litoral din Eforie, către S.C. Briza Mării Negre SRL S.R.L.

Bomba! Dosarul in care Robert serban, primarul orasului Eforie, a fost achitat se va rejudeca!

Secretarul orașului și președintele ședinței au înlescnit primarului vânzarea terenului

În sarcina inculpatei Viorica Greceanu s-a reținut că, în calitate de secretar oraş, cu intenţie, cu ocazia şedinţei de consiliul local din data de 23.12.2016, a facilitat adoptarea hotărâri de consiliu local care în realitate nu fusese adoptată, prin aceea că a contrasemnat pentru legalitate, hotărârea de Consiliului Local nr.229/23.12.2016, act administrativ ce a intrat în circuitul juridic şi ulterior a constituit temei pentru încheierea de către inculpatul Robert Nicolae Șerban, prin semnătură delegată, a contactului de vânzare-cumpărare din data de 08.03.2019, pentru suprafaţa de de 3.150 mp, în schimbul preţului de 189.000 euro, asigurând astfel un folos necuvenit S.C Briza Mării Negre S.R.L., respectiv suprafaţa de teren ce a trecut, în mod nelegal, în patrimoniul aceleeai societăți. În sarcina lui  Florian Cogea că, în calitate de preşedinte şedinţă al Consiliului Local Eforie, cu ocazia şedinţei de consiliul local din data de 23.12.2016, cu intenţie, a facilitat adoptarea unei hotărâriide consiliu local, asigurând astfel un folos necuvenit societății lui Chiparu.

Bomba! Dosarul in care Robert serban, primarul orasului Eforie, a fost achitat se va rejudeca!restaurant Litoral

Cei doi inculpați, prin conduita contrară legii, au înlesnit primarului, spun procurorii, vânzarea terenului în suprafaţă de 3.150 mp, deşi Consiliul Local, ca entitate, prin votul dat, nu a aprobat această vânzare-cumpărare a imobilului. Totodată, este de menționat că autorul rechizitoriului a învestit instanța de judecată cu soluționarea unei chestiuni prealabile, respectiv excepția de nelegalitate a Hotărârii de Consiliul Local  nr. 229/23.12.2016.

Chiparu s-a retras din firmă cu câteva luni înainte de adoptarea hotărârii

Martor în dosar a fost Dănuț Chiparu, beneficiarul ”lucrării”, care era şi asociat la S.C. Briza Mării Negre S.R.L., societate care îl are administrator pe martorul Markus Schroder, cetăţean german de origine română, fratele lui  Dănuț Chiparu. Până în iunie 2016, Chiparu a fost şi administrator al societății însă, prin hotărârea adunării generale a asociaţilor nr.1/29.06.2016, s-a retras din funcţia de administrator şi s-a numit în această funcţie, pe termen nelimitat, Schroder.

Bomba! Dosarul in care Robert serban, primarul orasului Eforie, a fost achitat se va rejudeca!restaurant Litoral

Ce spun procurorii, care a fost traseul terenului?!

Briza Mării Negre deţinea în proprietate imobilul Restaurant Litoral din Eforie, imobil compus din construcţie restaurant şi terenul de sub construcţie. Construcţia avea suprafaţa de 2.050, 45 mp, iar terenul de sub construcţie o suprafaţă de 2.211, 79 mp, deci suprafaţa terenului pe care era aşezată construcţia era mai mare decât talpa contrucţiei în sine. Societatea a achiziţionat terenul intravilan în suprafaţă de 2.050, 45 mp şi construcţii, de la doi soţi, persoane fizice, în 2010. În fine, terenul ce înconjura suprafaţa de teren pe care se afla construit Restaurantul Litoral era menţionat domeniu public, inclusiv zona în care se afla o rampă.

În acelaşi timp, prin contractul de folosinţă  nr.4/01.04.2015, Primăria Oraşului Eforie a dat în folosinţă către S.C. Briza Mării Negre S.R.L., pe o perioadă de 49 ani, o suprafaţă de 3.150 mp, exact terenul care înconjoară suprafaţa de teren pe care se află construit Restaurantul Litoral. În octombrie 2015, SC Briza Mării Negre a depus la Primăria Oraşului Eforie o cerere privind cumpărarea terenului de 3.150 mp, aşa cum am precizat mai sus, teren ce înconjoară terenul pe care se află amplasat Restaurantul Litoral. Cererea privind cumpărarea imobilului a fost semnată personal de Dănuț Chiparu, asociat şi administrator în firmă, la acea dată. Nu este lipsit de importanţă faptul că reprezentanţii PRM şi PNL votau împreună în Consiliul Local Eforie şi faptul că viceprimarul Chiparu era implicat în administarea afacerii Restaurant Litoral, asta ca să înţelege de ce s-au efectuat demersuri asiduue pentru vânzarea terenului de 3.150 mp către S.C. Briza Mării Negre. Grav nu este că terenul a fost vândut către societatea sus-menţionată, ci că vânzarea-cumpărarea a avut loc cu încălcarea dispoziţilor legale, după cum vom explica în cele ce urmează.   

Consilierii au primit materialele privind proiectul în ziua şedinţei, contrar legii

Urmare a cererii nr.27977/02.10.2015, S.C. Briza Mării Negre, semnată de Chiparu, privind cumpărarea terenului în suprafaţă de 3.150 mp,  Robert Șerban, în calitate de primar, a iniţiat către Consiliul Local propunerea de vânzare a suprafeţei de 3.150 mp. Pe ordinea de zi din data de 23.12.2016, la punctul 23, era menţionat vânzare prin negociere a unor terenuri, fără a fi identificate în concret terenurile care sunt supuse votului pentru a fi vândute. Acestea nu erau identificate în ordinea de zi şi nici nu erau trecute în vreo anexă la ordinea de zi. La data de 23.12.2016, a avut loc şedinţa de consiliu, ocazie cu care li s-a distribuie consilierilor locali, materialele pentru şedinţa din aceeaşi dată, şedinţă în care urma să se voteze vânzarea prin negociere a unor terenuri. De reținut! În acel moment au fost distribuite consilierilor materialele de ședință, contrar prevederilor art.39 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, şi chiar a propriului regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Eforie, adoptat prin Hotărârea de Consiliu nr.151/29.08.2016. Materialele distribuite consilierilor locali constau în proiectele de hotărâri de consiliu local, rapoartele comisiilor de specialitate, raporatele de evaluare pentru imobilele cu privire la care urma să se voteze vânzarea, precum şi alte înscrisuri necesare şedinţei. Practic, abia din materialele distribuite în ziua şedinţei, consilierii au putut să identifice care sunt imobilele cu privire la care se votează dacă se aprobă sau nu vânzarea.

 

Bomba! Dosarul in care Robert serban, primarul orasului Eforie, a fost achitat se va rejudeca!Dan Chiparu

Ce zice legea

Legea spune că se face convocarea consiliului local în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ teritoriale, cu cel puţin 5 zile înainte şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi. Așadar, termenul de minimum 5 zile nu a fost respectat, iar chestiunea are relevanţă întrucât nu a permis aprofundarea materialelor supuse analizei de către toţi consilierii locali, cu atât mai mult cu cât, în ordinea de zi, aşa cum am mai menţionat, nu erau specificate în concret terenurile a căror vânzare este supusă votului consilierilor locali. 

Chiparu a ieșit din ședință, la votul terenului

Revenind, printre proiectele de hotărâri de consiliu local ce vizau vânzarea de terenuri prin negociere, se afla şi vânzarea suprafeţei de 3.150 mp, ce înconjura terenul pe care era construit Restaurantul Litoral, suprafaţă de teren care se afla deja în folosinţa S.C. Briza Mării Negre S.R.L. Potrivit proiectului de hotărâre de consiliu, se însuşea raportul de evaluare a terenului de 3.150 mp, la valoarea de 60 euro/mp fără TVA, se aproba vânzarea cu avans minim 25% şi plata în rate anuale pe o perioadă de 5 ani, pentru restul sumei. În  cuprinsul proiectului de hotărâre la art.2 lit.b) destinaţia terenului este menţionat: teren aferent Restaurantului Litoral, fără a fi explicitată această sintagmă. La ședință a participat și Chiparu. Consiliul Local  avea 17 consilieri în funcţie. De asemenea, la şedinţă au mai participat secretarul oraşului, şi a fost condusă în calitate de preşedinte de şedinţă, de consilierul Cojea Florian.

De altfel, din vizionarea, de către anchetatori, a imaginilor video înregistrate cu ocazia şedinţei, s-a constatat că preşedintele de şedinţă nu a anunţat public rezultatul votului, ci doar a consemnat rezultatul. Rezultatul votului a fost după cum urmează: 11 voturi pentru vânzare, 4 voturi abţinere, 1 vot lipsă (Chiparu Dănuț), și un vot minus-al unei consiliere care a lipsit de la ședință. Adică, au votat 11 consilieri, deși legea zice că hotărârile privind patrimoniu se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, reconfirmând ipoteza unei alianţe între consilierii celor două partide la nivelul consiliului local. 

O lună mai târziu, s-a modificat regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local: hotărârile privind patrimoniu pot fi votate de...11 consilieri

O lună mai târziu, în ianuarie 2017, după ce proiectul a început să facă valuri, s-a modificat Regulamentul. În ședinţa de consiliu local din data de 31.01.2017, la punctul 1, a fost pus pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliu Local nr.151/2016, prin care fusese adoptat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local. 

Bomba! Dosarul in care Robert serban, primarul orasului Eforie, a fost achitat se va rejudeca!hotărârea privind modificarea regulamentului

Cu 12 voturi pentru, a fost astfel adoptată Hotărârea de Consiliu Local nr.1/31.01.2017, de modificare şi completare a Hotărârii de Consiliu Local nr.151/2016, prin care fusese adoptat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local. Practic, prin Hotărârea de Consiliu Local nr.1/31.01.2017, s-a modificat art.50 alin.3 din regulament, în sensul că, hotărârile de consiliu privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, unde 2/3 reprezintă un număr de 11 consilieri locali.

 

Bomba! Dosarul in care Robert serban, primarul orasului Eforie, a fost achitat se va rejudeca!articolul 50, modificat

O primă chestiune ce se impune a fi ridicată este aceea că, prin Hotărârea nr.1/31.01.2017, au încercat să confere, în mod retroactiv, o legitimitate Hotărârii de Consiliu Local nr.229/23.12.2016. Adică, Hotărârea de Consiliu Local nr.1/31.01.2017, sub pretextul interpretării normelor legii administraţiei publice locale, a încălcat legea, prin aceea că deşi 2/3 din numărul de 17 consilieri în funcţie, reprezintă un număr 11, 33 (3) consilieri locali şi presupunea că rotunjirea se face în sensul creşterii la 12 consilieri, consiliul local a apreciat cu de la sine putere, contra legii, faptul că 2/3 din numărul de 17 consilieri în funcţie, reprezintă un număr 11 consilieri locali.

De ce l-au achitat judecătorii!

Ingineria practicată nu l-a ajutat prea mult pe Șerban, căci a ajuns pe mâna procurorilor și, în 2020, a fost trimis în judecată. nteresante ste că judecătorii au constatat că nu este întrunită condiția atașată elementului material al infracțiunii de abuz în serviciu, în ceea ce-l privește pe Robert șerban, respectiv nu a existat o încălcare a legii în adoptarea hotărârii. Instanța a subliniat că nu fost încălcate prevederile art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, deoarece legiuitorul nu a prevăzut în mod expres modalitatea de calcul a fracției de două treimi din voturile consilierilor în funcție pentru întrunirea cvorumului necesar adoptării unei hotărâri privind vânzarea unui bun din domeniul privat al consiliului local.

Prin urmare, spun judecătorii, primarului nu i se poate imputa că a pus în executare o hotărâre care, în opinia procurorului, este nelegală și care se bucură de prezumția de legalitate, chiar dacă ar fi fost astfel cazul, nu avea posibilitatea nici măcar să o atace în contencios administrativ, cu atât mai puțin să refuze punerea în execuare. Instanța subliniază că în analiza elementelor constitutive ale infracțiunii nu prezintă relevanță alianțele politice din cadrul Consiliului Local, cu atât mai mult cu cât toți martorii consilieri locali audiați au afirmat că nu s-au exercitat niciodată presiuni asupra lor cu privire la modalitatea în care ar trebui să își exprime votul în consiliul local, astfel că nu poate fi susținută ipoteza că inculpații au premeditat adoptarea hotărârii respective. În continuare, instanța apreciază că nu este întrunită, ca element constitutiv al infracțiunii de abuz în serviciu, nici existența urmăririi imediate, care constă într-o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice. Cu privire la pagubă, instanța constată că aceasta nu există, deoarece vânzarea s-a realizat pe baza unui raport de evaluare, imobilul teren fiind evaluat la prețul pieței de la momentul respectiv (luna decembrie 2016), respectiv 60 euro/mp, pentru un preț total de 189.000 euro.

Se rejudecă dosarul!

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța nu-l vor „curat”, motiv pentru care au formulat apel, pe 1 octombrie 2023. Marți, 25 iunie, judecătorii au decis rejudecarea dosarului.  ”Dispus rejudecarea la prima instanţă sau la instanţa competentă. În baza art.421 pct.2 lit.b Cod procedură penală admite apelurile declarate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța și inculpatul Șerban Robert Nicolae împotriva sentinţei penale nr. 1071/07.09.2023, pronunţată de Judecătoria Constanța în dosarul penal nr.235/212/2020. Desființează în totalitate sentința penală apelată și toate actele îndeplinite începând cu data de 12.03.2021 și trimite cauza spre rejudecare instanței de fond, Judecătoria Constanța. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă„, se arată în soluția Curții de Apel Constanța.

 

Bomba! Dosarul in care Robert serban, primarul orasului Eforie, a fost achitat se va rejudeca!

Amicul Chiparu și-a extins construcția pe plaja Vraja Mării din Eforie!

Revenind la firma lui Chiparu, precizăm că Briza Mării mai deține hotelul Mirage din Eforie, care a avut, în 2022, vânzări de aproape 30 de milioane de lei și profit de 4,5 milioane de lei. Nu este singura afacere pe care vicele o are la Eforie. Chiparu a ridicat, în 2022, pe Aleea Belona din Eforie un hotel cu 3 etaje, iar pentru simplul fapt că terenul nu i-a fost suficient, și-a extins imobilul și pe nisip, spre disperarea oamenilor.

Bomba! Dosarul in care Robert serban, primarul orasului Eforie, a fost achitat se va rejudeca!

Video:

 

Firma lui Chiparu a obținut autorizația în anul 2020

Societatea Briza Mării Negre SRL a obținut în cursul lunii martie 2020, de la Primăria Eforie, o autorizație de construire pentru un imobil cu 3 etaje, pe Aleea Belona FN.

 

Bomba! Dosarul in care Robert serban, primarul orasului Eforie, a fost achitat se va rejudeca!Mirahe Med Spa

Ca afacerile să-i meargă strună şi-a creat şi dotat baza de tratament, recuperare şi balneoterapie "Mirage", proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 - cod SMIS 15111, cu o valoare totală de 29.389.306,35 lei, din care 15.912.004,16 lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă.

Bomba! Dosarul in care Robert serban, primarul orasului Eforie, a fost achitat se va rejudeca!Mirahe Med Spa

Video 1:

 

De la Mirage Spa, ajungem la Cherhanaua cu Stuf, un alt business al lui Dan Chiparu, care funcționeaă tot în baza firmei Briza Mării Negre SRL.

Bomba! Dosarul in care Robert serban, primarul orasului Eforie, a fost achitat se va rejudeca!cherhana cu stuf

Însă, să nu uităm și restaurantul Imperial, care funcționează într-o clădire impunătoare din Eforie Nord, cu trei etaje, după cum se poate vedea și-n imagini. Nu știm dacă mai are aceeași funcțiune, dat fiind faptul că a dispărut sigla localului.

Bomba! Dosarul in care Robert serban, primarul orasului Eforie, a fost achitat se va rejudeca!

Este același local care, în urmă cu câțiva ani, a intrat în atenția inspectorilor ITM, fiind amendat cu 20.000 de lei pentru că a primit angajați la muncă fără a încheia contract individual de muncă în formă scrisă.

Video 2:

 

.

 

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere
nu chiar moarte macar de s-ar recupera prejudiciile si li s-ar impune niste daune morale sau civile sa zicem de 3 ori prejudiciul ar fi suficient sa ne amintim ca numai 3% din prejudiciile decise in instante s-au recuperat in toata tara tara condusa de hoti lasata prada hotilor
6
0
După Șerban urmează Soceanu de la Techirghiol. Frumuselul Iulica l-a pus pe Zisu sa propuna consiliului vanzarea terenului de la teatrul de vara . Dupa ce evaluatorul a ajuns a astronomica suma de 30 de euro pe mp, au perfectat vanzarea dupa care Dogarescu a fost inlocuit cu Penco care ne scoate din joben niste preturi asa cum dicteaza Soceanu. Acum ca drept rasplata Zisu poate desfasura sub aparenta legala toate evenimentele cu Ioris. Și dupa cum spunea Zisu "daca deschide el gura toti iau foc". Apropo ce mai face Naty? Trist dar adevarat
9
0
moarte coruptilor
6
0
In eforie sunt cei mai prostanaci alegatori. Majoritatea moldoveni si olteni.
16
1
Fasole plătește-ti datoriile la primarie.Gaina v****l șeful tau este cam perisat.Visurile voastre de a-l distruge pe Robert timp de opt ani s-a dovedit ca sunt numai visuri.
3
7
dupa - esti p***t, asta e pnl si nu avea nimic pana sa devina primar… pana una alta, ati votat acelasi c***t cu ochi, un drogat si un corupt. sa nu ai un wc pe toata plaja, fmm de lake obosit
11
3
Pentru cine cunoaște, dosarul a fost luat de val spre casarea.Ghinion pentru Fasolica si Virgilica
12
4
Fasole si n***u v****l găină condoleanțe
4
4
L-a luat valu inapoi la judecatorie
12
0
34 de ani de jaf de proportii uriase a terenurilor mai ales intravilane dar si extravilane din toata tara patronat cel mai des de psd asta deja nici nu prea mai are importanta asa de mare o picatura intr-un ocean de hotii iar justitia ne sfideaza pe toti cu achitarea ca de obicei noroc cu curtea de apel sa vedem
12
0
Cum a-ti putut sa votați asemenea gunoi,în continuare?? Nu a toaleta un copac, nu a schimbat o bordura,nu a asfaltat o strada ,nu iluminat public nou,și câte și mai câte...ce a fost in capul vostru mai oameni... A luat șpagă g***a de ka Chiparu..sa facă asta Nu este restaurantul,cel din poza...este greșită poza
19
4

REPLICA

LOTO

6/49
46143034444
5/49
2310722517
joker
43736234510