19.2° Constanța Vin., 7 Oct. 2022
Anul XX Nr. 6145
19.2° Constanța Vineri, 7 Octombrie 2022 Anul XX Nr. 6145

Consilierii locali din Valu lui Traian, convocați în ședință

Replica API 29 iulie 2022 184

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, în data de 05.08. 2022, ora- 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte :

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei IURUC LUMINIȚA, precum și vacantarea locului de consilier local.

Magnum BET - Ad.
Magnum BET - Ad.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(3).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii de „strada MURFATLAR” pentru strada rezultată în urma unificării străzilor: „Murfatlar” şi „Constanței”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(5).

3. Proiect de hotărâre aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul II, anul 2022.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3).

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării BUGETULUI LOCAL pe anul 2022, aprobat prin H.C.L. nr.24/ 08.02.2022, cu modificările ulterioare.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(1); C(2); C(3); C(4) și C(5).

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă asupra terenului intravilan în suprafață de 300 m.p. situat pe str. București, atribuit domnului Negraru Cristian în baza Legii nr.15/2003.

Iniţiator- primar FLORIN MITROI

Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de plată pentru achitarea unor terenuri ce fac parte din domeniul privat al comunei.

Iniţiator- primar FLORIN MITROI

Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.135/15.06.2022 privind acordul Consiliului Local Valu lui Traian cu privire la aprobarea disponibilităţii terenului ce face parte din domeniul public al comunei Valu lui Traian, în vederea amplasării racordului la reţeaua de gaze naturale a imobilului Sala de Sport

Iniţiator- primar FLORIN MITROI

Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).

8 . Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit asupra suprafeței de 26,4 m.p., teren intravilan ce face parte din domeniul public al comunei Valu lui Traian, pentru realizarea obiectivului: ”Reamplasare PTAB 190 de pe str. Mihai Eminescu nr.165 A, pe str. Mihai Eminescu nr.50 lot 2, loc.Valu lui Traian, jud, Constanța”.

Iniţiator- primar FLORIN MITROI

Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1); C (3) și C(5).

9. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor Societății ”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”S.R.L. privind realizarea indicatorilor economico-financiari pe anii 2020 și 2021 şi aprobarea indicatorilor economico- financiari şi de performanţă ale Societății ”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”S.R.L. pe anul 2022.

Iniţiator- primar FLORIN MITROI

Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1); C (3) și C(5).

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor de activitate al Consiliului de Administrație al S”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”SRL pentru acordarea descărcării de gestiune a membrilor săi, pentru anii 2020 și 2021.

Iniţiator- primar FLORIN MITROI

Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3).

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea lit.”d” a alin.(1) a art.1 din H.C.L. nr.129/15.06.2022 privind atribuirea unor loturi de teren în folosinţă gratuită către tinerii sub 35 de ani în vederea construirii de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii nr.15/2003

Iniţiator- primar FLORIN MITROI

Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).

12. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru vanzarea construcţiei realizată pe terenul, lot 421, zona C, situat în comuna Valu lui Traian, str.Berzelor nr.29, atribuit în folosință gratuită, domnului Preda Daniel.

Iniţiator- primar FLORIN MITROI

Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).

13. Diverse:

- Raport nr.17.221/27.07.2022 privind evaluarea activității și a capacității de apărare împotriva incendiilor și gestionarea situațiilor de urgență la nivelul comunei Valu lui Traian, pe semestrul I al anului 2022.

- Referat nr.17.425/28.07.2022 privind propunerea de colaborare cu Vila Montessori Constanța SRL.

Legenda:

C (1) – Comisia pentru agricultura, protecţia si refacerea mediului, turism, servicii comunitare de utilitate publica si comert ;

C (2) – Comisia pentru munca, protective sociala, protectie copii, apararea ordinii si linistii publice, situatiile de urgenta ;

C (3) – Comisia pentru buget-finanţe, activităţie conomico-financiare, administraţie publică locală, juridic, disciplină, relaţii cu cetăţenii ;

C (4) – Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, tineret şi sport, activităţi social-culturale, culte, probleme ale minorităţilor;

C (5) – Comisia pentru administrarea domeniului public şiprivat, amenajarea teritoriului şi urbanism.

A.V.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Ti-a placut articolul?

COMENTARII

REPLICA

LOTO

6/49
2527913377
5/49
3640613019
joker
4052873610