rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 9 iulie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Consilierii locali municipali, convocaţi în şedinţă. Iată ordinea de zi!

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat de primarul Decebal Făgădău în şedinţă ordinară, joi, 28 noiembrie 2019, ora 14.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 31.10.2019;

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 18.11.2019;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul III pe anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5;

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 350/2019 privind aprobarea planului de restructurare a obligațiilor fiscale la 31.12.2018 al SC Confort Urban SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5;

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun prin transformarea în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.5;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități și repartizarea locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.5;

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.5;

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.5;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.5;

11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Savu Florin Cristian;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.3, nr.4 și nr.5;

12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.3, nr.4 și nr.5;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale protrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2020;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.3, nr.4 și nr.5;

14. Proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei de identificare și inventariere a monumentelor istorice aflate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.2 și nr.4;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Constanța și Inspectoratul Școlar Județean Constanța în vederea inițierii și derulării proiectului „Școala profesională în sistem dual din Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Comisiei de implementare a proiectului „Școala Profesională în sistem dual din Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării prin concurs a unui post vacant din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr.4 și nr.5;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.3, nr.4 și nr.5;

19. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 425/2019 privind acordarea de recompense financiare elevilor premiați la olimpiadele sau concursurile școlare internaționale și profesorilor îndrumători;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5;

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.3, nr.5;

21. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.2 și nr.5;

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5;

23. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Atelierelor nr. 9 din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.3 și nr.5;

24. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul Constanța în vederea înscrierii în cartea funciară;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.2 și nr.5;

25. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 6 la HCL nr. 466/2009 privind lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Constanța ce urmează a fi concesionate către SC RAJA S.A. Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.3 și nr.5;

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 296/2017 privind aprobarea aderării municipiului Constanța la Eurocities – Rețeaua marilor orașe europene și plata cotizației anuale aferente;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 211901/01.11.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 3080/31.07.2003 și a convenției nr. 563/11.04.2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 218959/12.11.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1188/31.07.2004, adiționat prin actul autentificat sub nr. 2661/12.09.2008, rectificat prin încheierea nr. 3144/19.05.2009;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, în suprafață de 352 mp, către SC Promedas Mamaia SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Ion Luca Caragiale nr. 50, în suprafață de 44 mp, către Ștefănică Ioana, Mitea Constantin și Mitea Florin;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Bogdan Vodă nr. 59, în suprafață de 39 mp, către Bucovală Mihai și Bocea;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 65, în suprafață de 410 mp, pe care există construcția deținută în proprietate de către Stancă Neculae și Stancă Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, Str. Intrarea Smârdan FN, în suprafață totală de 114 mp, respectiv 95 mp și 19 mp;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, Sat Vacanță, zona Luna Park, în suprafață de 76 mp;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;

35. Proiect de hotărâre privind extinderea valabilității planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 352/2016 până la data de 29.11.2022;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.2;

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire colectivă, bd. Mamaia nr. 195, investitor Matei Marius Dorin;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.2;

37. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației de urbanism aprobată prin HCL nr. 338/2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.2;

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire 4 locuințe individuale înșiruite, str. Alexandru Șteflea nr. 2, investitor Filimon Iulius;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.2;

39. Proiect de hotărâre privind cumpărarea prin negociere directă a imobilului teren și construcție situat în Constanța, str. I. C. Brătianu nr. 16, cu destinația creșă;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.3, nr.4 și nr.5;

40. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 302/2019 cu un membru provizoriu reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de administrație al RAEDPP Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.5;

41. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de administrație al SC Telegondola Mamaia SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.3 și nr.5;

42. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 327/2017 privind aprobarea componenței, atribuțiilor și funcționării Comisiei de repartizare a locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996.

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.5.

sâmbătă, 23 noiembrie 20192325
Comentarii

02costy(29 noi 22:58)
Cum poti sa pui in C.A unul cu 12 clase si mos de 70 de ani si care a facut golaneala si a falimentat Telegondola in trecut si tot pe el il puneti??? Incredibil pe golaneala PSD-UL!!
05andreea(24 noi 10:24)
De cate ori incerci sa bagi un proiect in sedinta, fagadica, pana trece? Crezi ca nu te vede cine trebuie si scapi de raspundere?
05Numai Fagadau(24 noi 09:02)
Impreuna cu Monica faceti bani doar ptr voi ! Constanta nu este mosia voastra ! Da la clinica ma refer ! Rusine !
17combinatii(23 noi 21:20)
de la 27 la 42 numai manevre cu terenuri
06dragnea(23 noi 16:20)
dati ajutoare lui nevastamea
111Un papuas de primar(23 noi 13:28)
Hot , mincinos , avar , pervers - esti Fagadau !
111emil(23 noi 08:02)
incearca iarasi sa cumpere cladirea lui izet chiamuran i c bratianu 16, desi proiectul nu a trecut sedinta trecuta,. Cresa nu are voie sa aiba 4 etaje, trebuie sa fie parter. O mizerie aceasta miscare, un milion de euro cu tva din banii ns catre un privat aflat in faliment.
19Iar cu cresa(23 noi 07:02)
Iar vrea sa cumpere imobilul pt cresa iar ale lor sunt lasate balta
14varu naftei(23 noi 01:52)
Dar aia din poza vor fii executati sumar?
113te-n plm zeghe(23 noi 00:16)
Ca nici n-ai citit, pramatie. Ai vazut un titlu si jap! la comentat. Se termina si cu voi, pramatiilor! De n-aveti adunate 12 luni de cotizatie la bugetul de stat in 30 de ani de viata. Labagiilor!
312@zeghe(22 noi 22:06)
....ultimile tunuri !
Vremea
17.5°17.5° - 18.9° joi, 9 iulie 2020
ConstanțaUmiditate: 60%
Vânt: 2.21 m/s
Presiune: 1018 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
9 iul 00:00SportZlatan Ibrahimovic: 'AC Milan ar fi putut câştiga Serie A'

AC Milan ar fi putut câştiga Serie A a opinat starul suedez Zlatan Ibrahimovic, cu condiţia ca el să fi jucat de la...156

9 iul 00:00SportFormaţia Manchester City a învins, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa Newcastle, în Premier League

Formaţia Manchester City a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa Newcastle, în etapa a XXXIV-a...136

9 iul 00:00SportAntrenorul FC Botoşani: 'Vom păstra abordarea ofensivă în meciul contra Astrei Giurgiu'

Antrenorul echipei de fotbal FC Botoşani, Marius Croitoru, a anunţat, miercuri, că va păstra abordarea ofensivă în...137

9 iul 00:00SportPatronul FCSB, Gigi Becali, spune că Bogdan Vintilă va fi pe bancă la meciul cu CS Universitatea Craiova

Patronul FCSB, Gigi Becali, spune că antrenorul Bogdan Vintilă, pe care doreşte să-l schimbe din poziţia de...141

Local
9 iul 21:53LocalCONDAMNAT pentru că a condus FĂRĂ permis!

Polițiștii din cadrul Poliției stațiunii Eforie au identificat un bărbat, de 49 de ani, pe numele căruia...367

9 iul 00:12LocalPrimăria Agigea a atras fonduri de la AFIR

În anul 2019, administraţia locală a depus la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale mai multe proiecte....472

9 iul 17:25LocalPersoane în pericol de înec în Marea Neagră! VIDEO!

796

9 iul 21:54LocalA fost PRINS individul care a SPART o gospodărie din județ!

În urma cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de furt calificat, la data de 7...455

9 iul 21:54LocalÎncă o persoană a fost ÎNCĂTUȘATĂ pentru Alba - Neagra

În urma cercetărilor într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii, în formă continuată, de organizare...606

9 iul 21:53LocalCOVID-19: Constanţa atinge pragul de 500 de cazuri, 555 de noi infectări la nivel naţional

Până astăzi, 8 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 30.175 de cazuri de persoane infectate cu noul...1017

9 iul 17:19LocalCum s-a petrecut ACCIDENTUL din sensul giratoriu de la Lumina în care a fost implicat un AUTOCAR

În seara de 7 iulie, în controversatul sens giratoriul de la Lumina a avut loc un accident rutier. Iată cum s-a...1512

9 iul 17:19LocalAu fost reluate căutările persoanei dispărute în mare!

Reprezentanții ISU Dobrogea au transmis faptul că în dimineața zilei de miercuri, 8 iulie, au fost reluate...617

9 iul 17:19LocalINTERVENȚIE la un centru de recuperare din Constanța: FUM DENS în CLĂDIRE!

1909

Politică
9 iul 00:00PoliticăCameră: Proiectul privind carantinarea şi izolarea - joi în plen

Proiectul de lege privind carantinarea şi izolarea iniţiat de Guvern va intra joi în dezbaterea plenului Camerei...130

9 iul 00:00PoliticăCamera Deputaţilor: Proiectul privind stabilirea datei alegerilor locale în 27 septembrie - adoptat

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul UDMR privind stabilirea datei alegerilor locale din acest an în 27...132

9 iul 00:00PoliticăIohannis: Solicit Parlamentului să dezbată în regim de urgenţă legea care clarifică carantina şi izolarea

127

Interviuri
25 mai 00:17InterviuriINTERVIU! Primarul Cristian Cârjaliu dă de pământ cu Guvernul Orban: Trebuie sancționată incompetența

Cristian Cârjaliu este primarul care, dacă nu ar fi existat, probabil ar fi trebuit inventat, spun unii....4585

21 mai 00:06InterviuriVirginia Uzun: Eforie, lipsit de strălucire din cauza proastei gestionări a banilor VIDEO

Virginia Uzun a fost directorul Serviciului Public de Impozite şi Taxe (SPIT) din cadrul Primăriei Constanţa timp de...6239

6 mai 00:26InterviuriPrefectul Niculescu: Din 605 carantinați la Constanța, 21 aveau Coronavirus! VIDEO

4458

29 apr 00:26InterviuriProcurorul Teliceanu: dacă minți în adeverință, riști să te alegi cu ani grei de pușcărie! Video

Viorel Teliceanu este unul dintre cei mai tineri prim procurori din țară, el conducând, o bună perioadă de timp,...5648

14 apr 00:05InterviuriSorin Mihai, șeful Inspectoratului Școlar: NU se pune problema înghețării anului școlar! VIDEO

Elevii constănțeni sunt nerăbdători să revină la școală. Dacă la începutul Stării de Urgență aceștia au...3714

13 apr 10:16InterviuriMicrorezervaţia de la DELFINARIU, în PERICOL în cazul unei contaminări în masă

3256

Monden
9 iul 00:00MondenProtecția Copilului l-a anchetat pe Will Smith pentru că și-ar fi înfometat fiica

Cuplul format din Will Smith, 51 de ani, și soția sa, Jada Pinkett, este unul dintre cele mai mediatizate de la...140

9 iul 00:00MondenKanye West nu îl mai susţine pe Trump şi promite că va câştiga alegerile prezidenţiale din SUA

Rapperul american Kanye West a declarat într-un interviu publicat miercuri că nu îl mai sprijină pe preşedintele...128

9 iul 00:00MondenSarah Jessica Parker şi-a deschis primul magazin de încălţăminte în Manhattan

134

9 iul 00:00MondenJim Carrey povesteşte într-o carte cu accente autobiografice cum arată viaţa după celebritate

Cunoscut pentru rolurile sale comice, Jim Carrey era unul dintre actorii cei mai populari din lume la sfârşitul anilor...136

9 iul 00:00MondenHalle Berry a renunţat la interpretarea unui personaj transgender după ce fost criticată pe reţelele de socializare

Actriţa americană Halle Berry a renunţat - după o polemică apărută pe reţelele de socializare - să interpreteze...133

9 iul 00:00MondenJude Law, în discuţii pentru rolul căpitanului Hook într-o versiune live-action a filmului ''Peter Pan''

129

Mapamond
9 iul 00:00MapamondIranul va ajuta Siria să-şi consolideze apărarea antiaeriană

Iranul îşi va consolida relaţiile militare cu Siria, în special în ceea ce priveşte întărirea şi dezvoltarea...130

9 iul 00:00MapamondDouă persoane au murit într-un defileu montan din Austria în urma unor căderi de pietre

Două persoane au murit miercuri în urma unor căderi de pietre în Baerenschuetzklamm, un spectaculos defileu montan...140

9 iul 00:00MapamondCoronavirus: Nou record de cazuri în SUA - 60.000 într-o zi

126

Sănătate
9 iul 00:00SănătateMulți români au diabet și nu știu. Ce recomandă medicii?

Aproximativ 1,5 milioane de români au diabet, însă doar 900.000 urmează un tratament pentru această boală. Aceste...141

9 iul 00:00SănătateOțetul balsamic – 6 beneficii pentru sănătate

Oțetul balsamic este folosit în bucătăria mediteraneană, asiatică şi arabă, dar este popular în întreaga lume....126

9 iul 00:00SănătateDependența de nicotină e o boală. Cum o tratăm

137

9 iul 00:00SănătateBolile inflamatorii intestinale, asociate cu o creştere a riscului de demenţă

Bolile inflamatorii intestinale, printre care se numără colita ulcerativă şi boala Crohn, sunt asociate cu o...144

9 iul 00:00SănătateSfaturi pe timp de caniculă. Cum te aperi de căldura excesivă

Mare parte din ţară este şi astăzi vizată de o atenţionare meteo de caniculă şi disconfort termic accentuat,...128

9 iul 00:00SănătateAspirina ar putea crește șansele de supraviețuire în cancerul de sân

Un studiu publicat de revista de științe medicale Cancer arată că aspirina crește șansele de supraviețuire ale...124

9 iul 00:00SănătateHipercolesterolemia familială – Cauze, simptome, tratament

Hipercolesterolemia familială este una dintre cele mai frecvente boli genetice, mai exact genice, care apare datorită...134

9 iul 00:00SănătateConstipația la copii: cauze și soluții eficiente

Constipația la copii rămâne o preocupare frecventă a părinților și a pediatrilor, din cauza implicațiilor...124

9 iul 00:00SănătateCe trebuie să ai neapărat în bagajul pentru vacanță

128

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT