rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 6 decembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Consilierii locali municipali, convocaţi în şedinţă. Iată ordinea de zi!

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat de primarul Decebal Făgădău în şedinţă ordinară, joi, 28 noiembrie 2019, ora 14.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 31.10.2019;

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 18.11.2019;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul III pe anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5;

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 350/2019 privind aprobarea planului de restructurare a obligațiilor fiscale la 31.12.2018 al SC Confort Urban SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5;

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun prin transformarea în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.5;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități și repartizarea locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.5;

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.5;

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.5;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.5;

11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Savu Florin Cristian;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.3, nr.4 și nr.5;

12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.3, nr.4 și nr.5;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale protrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2020;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.3, nr.4 și nr.5;

14. Proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei de identificare și inventariere a monumentelor istorice aflate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.2 și nr.4;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Constanța și Inspectoratul Școlar Județean Constanța în vederea inițierii și derulării proiectului „Școala profesională în sistem dual din Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Comisiei de implementare a proiectului „Școala Profesională în sistem dual din Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării prin concurs a unui post vacant din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr.4 și nr.5;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.3, nr.4 și nr.5;

19. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 425/2019 privind acordarea de recompense financiare elevilor premiați la olimpiadele sau concursurile școlare internaționale și profesorilor îndrumători;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5;

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.3, nr.5;

21. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.2 și nr.5;

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5;

23. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Atelierelor nr. 9 din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.3 și nr.5;

24. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul Constanța în vederea înscrierii în cartea funciară;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.2 și nr.5;

25. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 6 la HCL nr. 466/2009 privind lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Constanța ce urmează a fi concesionate către SC RAJA S.A. Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.3 și nr.5;

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 296/2017 privind aprobarea aderării municipiului Constanța la Eurocities – Rețeaua marilor orașe europene și plata cotizației anuale aferente;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 211901/01.11.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 3080/31.07.2003 și a convenției nr. 563/11.04.2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 218959/12.11.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1188/31.07.2004, adiționat prin actul autentificat sub nr. 2661/12.09.2008, rectificat prin încheierea nr. 3144/19.05.2009;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, în suprafață de 352 mp, către SC Promedas Mamaia SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Ion Luca Caragiale nr. 50, în suprafață de 44 mp, către Ștefănică Ioana, Mitea Constantin și Mitea Florin;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Bogdan Vodă nr. 59, în suprafață de 39 mp, către Bucovală Mihai și Bocea;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 65, în suprafață de 410 mp, pe care există construcția deținută în proprietate de către Stancă Neculae și Stancă Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, Str. Intrarea Smârdan FN, în suprafață totală de 114 mp, respectiv 95 mp și 19 mp;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, Sat Vacanță, zona Luna Park, în suprafață de 76 mp;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;

35. Proiect de hotărâre privind extinderea valabilității planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 352/2016 până la data de 29.11.2022;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.2;

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire colectivă, bd. Mamaia nr. 195, investitor Matei Marius Dorin;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.2;

37. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației de urbanism aprobată prin HCL nr. 338/2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.2;

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire 4 locuințe individuale înșiruite, str. Alexandru Șteflea nr. 2, investitor Filimon Iulius;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.2;

39. Proiect de hotărâre privind cumpărarea prin negociere directă a imobilului teren și construcție situat în Constanța, str. I. C. Brătianu nr. 16, cu destinația creșă;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.3, nr.4 și nr.5;

40. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 302/2019 cu un membru provizoriu reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de administrație al RAEDPP Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.5;

41. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de administrație al SC Telegondola Mamaia SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.3 și nr.5;

42. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 327/2017 privind aprobarea componenței, atribuțiilor și funcționării Comisiei de repartizare a locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996.

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.5.

sâmbătă, 23 noiembrie 20192173
Comentarii

02costy(29 noi 22:58)
Cum poti sa pui in C.A unul cu 12 clase si mos de 70 de ani si care a facut golaneala si a falimentat Telegondola in trecut si tot pe el il puneti??? Incredibil pe golaneala PSD-UL!!
05andreea(24 noi 10:24)
De cate ori incerci sa bagi un proiect in sedinta, fagadica, pana trece? Crezi ca nu te vede cine trebuie si scapi de raspundere?
05Numai Fagadau(24 noi 09:02)
Impreuna cu Monica faceti bani doar ptr voi ! Constanta nu este mosia voastra ! Da la clinica ma refer ! Rusine !
17combinatii(23 noi 21:20)
de la 27 la 42 numai manevre cu terenuri
06dragnea(23 noi 16:20)
dati ajutoare lui nevastamea
111Un papuas de primar(23 noi 13:28)
Hot , mincinos , avar , pervers - esti Fagadau !
111emil(23 noi 08:02)
incearca iarasi sa cumpere cladirea lui izet chiamuran i c bratianu 16, desi proiectul nu a trecut sedinta trecuta,. Cresa nu are voie sa aiba 4 etaje, trebuie sa fie parter. O mizerie aceasta miscare, un milion de euro cu tva din banii ns catre un privat aflat in faliment.
19Iar cu cresa(23 noi 07:02)
Iar vrea sa cumpere imobilul pt cresa iar ale lor sunt lasate balta
14varu naftei(23 noi 01:52)
Dar aia din poza vor fii executati sumar?
113te-n plm zeghe(23 noi 00:16)
Ca nici n-ai citit, pramatie. Ai vazut un titlu si jap! la comentat. Se termina si cu voi, pramatiilor! De n-aveti adunate 12 luni de cotizatie la bugetul de stat in 30 de ani de viata. Labagiilor!
312@zeghe(22 noi 22:06)
....ultimile tunuri !
mai mult...Replica
6 dec 00:00ReplicaANCHETĂ la Constanța! Luau bani pentru lucrări de tapițerie și DISPĂREAU! S-a lăsat cu percheziții și ARESTĂRI

Polițiștii de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Constanța, cu sprijinul celor de la Oradea,...340

6 dec 12:51ReplicaMilitar angajat în județul Constanța, CONDAMNAT cu EXECUTARE pentru că a condus BEAT!262
6 dec 12:18ReplicaAccident rutier în Constanța: Un șofer BEAT s-a RĂSTURNAT cu mașina!1189
6 dec 00:00ReplicaConstanța: PERCHEZIȚII de AMPLOARE într-un DOSAR de CONTRABANDĂ cu țigarete!

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean...776

6 dec 00:00ReplicaFaleza din Costinești se prăbușește sub ochii autorităților!735
6 dec 00:00ReplicaSală de jocuri din județul Constanța, SPARTĂ de un MASCAT înarmat cu un CUȚIT: 'Culcaaat!'1292
6 dec 00:00ReplicaCe se va construi în locul barăcilor demolate în Palas, zona Munții Tatra!

Un teren situat pe strada Munții Tatra se află în atenția Comisiei de Urbanism. Este vorba despre teren ocupat, ani...1006

6 dec 00:00ReplicaSe întâmplă lucruri frumoase la Ovidiu: târg de Crăciun şi investitori care îşi extind afacerile764
6 dec 00:00ReplicaPortul Constanța, contract pentru o firmă abonată la bani publici833
6 dec 00:00ReplicaPărinţii de la Liceul Ovidius au convocat o şedinţă, să preîntâmpine un eventual scandal legat de fondul clasei

Aula Mare a Liceului Ovidius a găzduit joi, 4 decembrie, o şedinţă la care au fost invitaţi toţi părinţii care...1055

6 dec 00:00ReplicaConstănțean CONDAMNAT în Italia pentru FAPTE cu VIOLENȚĂ, furt și EVADARE!373
6 dec 00:30ReplicaCum a pierdut comuna Cumpăna banii europeni pentru centrul de tineret1140
Vremea
8.9°8.9° - 9.7° vineri, 6 decembrie 2019
ConstantaUmiditate: 56%
Vânt: 5.04 m/s
Presiune: 1025 milibari

Loto
6/49222833363743
5/40142228313329
joker5323739425
Horoscop
mai mult...SPSportRT
6 dec 00:00SportZlatan Ibrahimovic îl atacă pe Cristiano: „Mă voi întâlni cu adevăratul Ronaldo în Serie A? În nici un caz! Ronaldo e doar unul, cel brazilian”

Zlatan Ibrahimovic, 38 de ani, a acordat un interviu presei din Italia în care a vorbit despre o posibilă revenire asa...341

6 dec 00:00SportPer Johansson, antrenorul Muntenegrului: „Sunteți favoriți cu Ungaria, aveți ce nu are nimeni în lume! E un fenomen!”

Per Joahnsson, antrenorul Muntenegrului, care a câştigat şi cu noi, dar şi cu Ungaria, crede că "tricolorele" au...360

6 dec 00:00SportCraiova - Botoșani 3-1. Oltenii urcă pe podium și continuă să viseze la titlu

Craiova a trecut de Botoșani, scor 3-1 (Mihăilă '20, Cicâldău '28 pen., Vătăjelu '90+3 / Ofosu '39), în etapa...221

6 dec 00:00SportClubul Corona Braşov, exclus din Cupa EHF după ce mai multe jucătoare s-au dopat

Clubul feminin de handbal Corona Braşov a fost exclus, joi, din competiţiile continentale de către Tribunalul...231

Local
6 dec 00:00LocalITM a sancționat firmele din Constanța care erau în neconformitate cu legea

Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța a continuat activitatea de control și verificare a societaţilor...368

6 dec 03:16LocalDetalii șocante despre părinții săltați de DIICOT pentru că își abuzau sexual copiii, pe bani, pentru perverși din SUA

Apar informații șocante despre cei 15 părinți ridicați, marți, de DIICOT pentru că își abuzau sexual copiii cu...413

6 dec 03:16LocalDacă vedeți această fată, sunați de urgență la 112

Polițiștii au fost sesizați cu privire la dispariția numitei ANAMARIA LORELEI ROȘU, de 23 de ani, din municipiul...714

6 dec 03:12LocalÎncă o acțiune a polițiștilor locali în zona străzilor Munții Tatra și Locotenent Mănoiu

Polițiștii locali din cadrul Primăriei Municipiului Constanța împreună cu reprezentanți ai Direcței Generale de...475

6 dec 03:08LocalAsociația ‘Daruieste Aripi’ decorează secțiile pediatrice din Spitalul Județean Constanta și organizează un concert caritabil

În fiecare an, Asociația „Dăruiește Aripi” aduce bucuria sărbătorilor de Crăciun și copiilor internați în...297

6 dec 03:08LocalCentru de ajutor pentru persoanele fără adăpost, la Constanța

Primăria Municipiului Constanta, prin Direcția Generală de Asistență Socială, este pregătită să asigure cazarea...314

6 dec 03:09LocalUn șofer BEAT și altul fără permis, în atenția polițiștilor!

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța, la data de 4 decembrie a.c., în jurul orei 16.10, au depistat un...394

6 dec 03:10LocalMagazinele din Constanța, controlate de polițiștii de la Economic: marfă contrafăcută!

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al I.P.J. Constanța, la data de 4...591

6 dec 03:18LocalJucării susceptibile a fi contrafăcute, confiscate în Portul Constanţa Sud Agigea

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii...332

6 dec 03:05LocalAccident cu mai multe mașini în Constanța: una a ajuns pe SCUAR!

Un accident rutier a avut loc în dimineața zilei de joi, 5 decembrie a.c., în municipiul Constanța, la intersecția...3411

Politică
6 dec 03:15PoliticăIohannis: Climatul politic s-a îmbunătăţit, abordările noastre au revenit pe făgaşul european. Am multe de spus ambasadorilor

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi, înaintea întâlnirii cu ambasadorii statelor membre UE acreditaţi la...303

6 dec 03:06PoliticăProiect în vederea alocării de fonduri pentru reabilitarea Moscheei Carol I din Piața Ovidiu

Uniunea Democrată Turcă din România, prin Harun Osman, alături de consilierul Secil Cantaragiu au realizat un...451

6 dec 03:13PoliticăNumele lui Mihai Fifor și Ion Mocioalcă apar în dosarul permiselor de port-armă eliberate ilegal

Numele fostului ministru de Interne interimar, senatorul PSD Mihai Fifor, şi cel al secretarului general al Pro...369

6 dec 03:17PoliticăCioloş: Preşedintele Iohannis ar trebui să iniţieze un nou pact naţional pentru Educaţie

Preşedintele Klaus Iohannis ar trebui să iniţieze un nou pact naţional pentru Educaţie, care să prevadă, pe...289

6 dec 03:07PoliticăTraian Berbeceanu va fi numit șef de cabinet al ministrului de Interne

Traian Berbeceanu, fost șef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba, va fi numit șef de cabinet...1119

6 dec 03:07PoliticăPrimarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi convoacă şedinţă de consiliu

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă de îndată a Consiliului Local al comunei Valu lui...353

6 dec 03:13PoliticăANI riscă să rămână fără conducere! Ludovic Orban: „Am investigat mai multe posibilități!“

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că există riscul ca ANI să rămână fără conducere după încetarea...409

6 dec 03:12PoliticăIohannis: O nouă lege a pensiilor ar fi utilă în condiţiile inechităţilor semnalate; problema nu se rezolvă într-o lună - două

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi că o nouă lege a pensiilor ar fi utilă, având în vedere inechităţile...372

6 dec 03:08PoliticăOrban: Obiectivul nostru este de a reuşi ca Legea bugetului de stat să fie adoptată până la data de 31 decembrie

Obiectivul Guvernului este ca Legea bugetului de stat pe anul 2020 şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat să...296

6 dec 03:09PoliticăMarcel Ciolacu schimbă cârma PSD: 'Dacă magistrații spun că SIIJ trebuie desființată, PSD va vota în consecinţă'

Preşedintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, că, în cazul în care...754

Monden
6 dec 16:39MondenCătălin Botezatu, chef grandios după ce a învins cancerul. „Am trecut pe lângă doamna cu coasa“

Cătălin Botezatu o ține din petrecere, în petrecere. Designerul a împlinit 53 de ani pe 3 decembrie, prilej cu...273

6 dec 00:00MondenFiica Iuliei Albu, machiaj spectaculos la doar 10 ani. Reacția vedetei

Mikaela, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu, s-a transformat într-o domnișoară adorabilă și, la doar 10 ani, pare...321

6 dec 17:43MondenBianca Drăguşanu, între fostul şi actualul iubit

Bianca Drăguşanu are o viaţă sentimentală complicată în care apar mereu persoane din trecut. Blondina care era...229

6 dec 00:00MondenCine este „creierul“ afacerii lui Smiley. A fost desemnat managerul anului

Smiley este un artist în vogă, care dincolo de comcerte din care câştigă bine, îşi suplimentează veniturile din...428

6 dec 00:00MondenModelul Doina Ciobanu, cu sânii pe afară în Londra

Fotomodelul şi vedeta de Internet Doina Ciobanu a făcut senzaţie la petrecerea organizată de Naomi Campbell după...320

6 dec 17:40MondenElton John a făcut criză de isterie la aeroport

Cântăreţul britanic Elton John (72 de ani) a fost filmat, marţi, 3 decembrie, în timp ce îşi arunca bagajele din...282

6 dec 00:00MondenUn nou scandal între Angelina Jolie şi Brad Pitt. De la ce a pornit totul

Un nou scandal a izbucnit între Angelina Jolie şi Brad Pitt! Au apărut noi tensiuni între cei doi foşti soţi după...257

6 dec 00:00MondenActriţa Emma Stone s-a logodit cu producătorul Dave McCary

Actriţa americană Emma Stone s-a logodit cu iubitul ei, producătorul de film Dave McCary, după doi ani de relaţie,...199

6 dec 00:00MondenD.C. Fontana, scenaristă şi producătoare ''Star Trek'', a murit la 80 de ani

Scenarista şi producătoarea Dorothy Catherine ''D.C.'' Fontana, care şi-a pus semnătura pe mai multe serii şi filme...163

6 dec 00:00MondenCatalogul muzical al rapperului Jay-Z a revenit pe Spotify, cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a artistului

Catalogul muzical ce conţine piesele solo ale celebrului rapper Jay-Z a revenit miercuri pe platforma de streaming...162

Mapamond
6 dec 00:00MapamondSUA: Procedurile de destituire a preşedinţilor vor deveni o chestiune de rutină, avertizează Trump

Preşedintele american Donald Trump a afirmat joi că decizia democraţilor din Camera Reprezentanţilor de a avansa cu...172

6 dec 00:00MapamondRepublica Moldova: La şase ani de la decizia Curţii Constituţionale, „limba moldovenească“ nu a fost înlocuită cu româna în Constituţie

La şase ani de când Curtea Constituţională de la Chişinău a stabilit că limba română este limbă oficială în...190

6 dec 00:00MapamondBulgaria, criticată de ONG-uri internaţionale pentru situaţia orfanilor cu dizabilităţi instituţionalizaţi

Guvernul bulgar a fost criticat de mai multe organizaţii neguvernamentale care acuză relele tratamente la care...162

6 dec 00:00MapamondPelosi cere să se redacteze actul de acuzare împotriva lui Trump. Casa Albă: democraţilor „să le fie ruşine“

Preşedinta Camerei Reprezentanţilor din Congresul american, Nancy Pelosi, a cerut joi oficial Congresului să...173

6 dec 00:00MapamondHong Kong: Autorităţile au dat undă verde organizării unui marş de amploare pro-democraţie

Autorităţile din Hong Kong au acordat protestatarilor permisiunea de a organiza un marş la finalul săptămânii, au...164

6 dec 00:00MapamondSlovacia: Parlamentul a respins controversatul proiect de lege privind avortul

Parlamentul slovac a respins joi un proiect de lege mai restrictiv privind avortul, doar 59 dintre cei 150 de membri ai...164

6 dec 00:00MapamondSUA: Două dintre cele trei persoane rănite în incidentul armat de la Pearl Harbor au decedat

Două dintre cele trei persoane rănite miercuri după-amiază în atacul armat comis la baza militară istorică de la...170

6 dec 00:00MapamondRusia: Patriarhul Kirill condamnă un proiect de lege „periculos“ ce propune înăsprirea pedepselor pentru violenţă domestică

Patriarhul rus Kirill a avertizat miercuri împotriva unui proiect de lege "periculos" care propune înăsprirea...177

6 dec 00:00MapamondUniunea Europeană promite un ajutor de 15 milioane de euro pentru Albania în urma cutremurului

Comisia Europeană a promis miercuri un ajutor de 15 milioane de euro pentru Albania, afectată de un cutremur în care...173

6 dec 00:00MapamondSUA: Mai multe persoane rănite într-un atac armat la baza navală din Pearl Harbor

Mai multe persoane au fost rănite într-un schimb de focuri care a început miercuri după-amiaza pe şantierul naval...189

Sănătate
4 dec 00:34SănătateDSP Constanța, informare cu privire la Hepatita A

Hepatită virală A este o boală infecțioasă, cu transmitere pe cale digestivă (fecal-orală), încadrată în...1201

4 dec 00:56SănătateA dat Ministerul Sănătății în judecată: este captiv în propria casă, din cauza unei boli cumplite

Un constănțean își cere dreptul la viață! Rozaceea a pus stăpânire pe viața lui și cere ajutor! Este o boală...1403

3 dec 02:06SănătateSe caută mame voluntare pentru copiii singuri din spitale

În România, 2 copii sunt părăsiți în spitale în fiecare zi, potrivit statisticilor oficiale. Nu numai ei sunt...792

2 dec 22:04SănătateAcțiune de donare de sânge în Negru Vodă!

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța și Primăria Orasului Negru Vodă organizează sâmbătă 07...486

2 dec 21:44SănătateRelatarea unei mămici care a ajuns la Spitalul Judeţean Constanţa: 'Vă recomand să mergeţi cu încredere...'

De-a lungul timpului, la adresa Spitalului Judeţean Constanţa au existat numeroase critici din partea pacienţilor:...3863

30 noi 03:17SănătateSecție de Radioterapie, la Constanța. Când devine funcțională!

La începutul anului, autoritățile locale promiteau că Secția de Radioterapie a Spitalului Județean Constanța va...1752

29 noi 01:20SănătateSpitalul Județean, în doliu. Doctorul Constantin Tica a MURIT

Doliu la Spitalul Județean Constanța. Șeful clinicii de chirurgie și ortopedie pediatrică, Constantin Tica, a...46987

29 noi 00:00SănătateMenta este un tonic pentru digestie

Ceaiul de mentă este un tonic răcoritor, mai ales vara, dar poate fi şi de un real ajutor într-o digestie cu...807

29 noi 01:04SănătateFOCAR de HEPATITĂ la Cumpăna!

Focar de hepatită la Cumpăna! Mai multe cazuri au fost depistate în respectiva localitate, în aceste zile, însă...4773

21 noi 22:27SănătateMierea - aliment și remediu natural? Iată ce spun specialișii

Asociația Pro Consumatori, organizaţie certificată de Guvernul României în anul 2005 ca fiind de utilitate...1256