rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 3 iunie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Consilierii locali municipali, convocați în ședință. Vezi ordinea de zi

Consilierii locali municipali au fost convocați în ședință, vineri, 29 mai a.c., ora 13.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- aviz Comisia de specialitate nr. 5

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.04.2020;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I pe anul 2020;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 57/2020 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019 ale CT BUS SA;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, construire anexă și amenajări exterioare bazin de înot al Liceului Teoretic George Călinescu”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și art. 2 din HCL nr. 130/2019 privind aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 2

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II” și a cheltuielilor aferente;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 2

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

12. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații cu destinația de locuință;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța pentru semestrul II al anului 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

15. Proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului general al SC Confort Urban SRL să îndeplinească toate formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Chiliei nr. 22, lot 2, investitor Ciocîrlău Dragoș;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire ansamblu rezidențial, Palazu Mare, str. Alexandru Sahia nr. 29-29A, investitor Costea Gicu;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Radu Calomfirescu nr. 27, investitor Mela Panait;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Dimitrie Cuclin nr. 5, investitor Mototolea Dragoș Ionuț;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

20. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 164/2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

21. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 112/2015;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, strada proiectată A și limite cadastrale, inițiator SC Seaside Invest SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință unifamilială, str. Dimitrie Cuclin nr. 7, investitor Ciumacenco Vasile;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

24. Proiect de hotărâre privind stabilirea zonelor de studiu aferente avizelor de oportunitate în stațiunea Mamaia;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

25. Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 37/2020;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

26. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

27. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

28. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 360,00 mp situat în municipiul Constanța, str. B. P. Hașdeu nr. 71, Lot 1/1, în favoarea numitului Goșu Stila;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 28/2020 privind transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, zona Viile Noi, sola 107, parcela A1016/12, din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

30. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 7/2020 privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, actualizat, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, aleea Lamia nr. 8 (Careu C2, Lot 33);

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Teatrul de vară - Complex Cleopatra;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, aferent Grup sanitar Bufet Internațional;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 361C (zona Hotel Condor, activ „Centru Deratizare Tic-Tac”);

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenurilor situate în stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 436A (zona Hotel Mamaia-Iaki);

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa nr. 7 și terasa nr. 8;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, Restaurant Turist, în suprafață de 722 mp, către SC Balcan Expres SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării imobilului teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Traian nr. 27, în suprafață de 75 mp;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, strada Libertății nr. 21, în suprafață de 33 mp, către Brânzei Bogdan și Brânzei Mari-Luana;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, staţiunea Mamaia, zona Perla-Select, în suprafață de 34 mp;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Ion Adam nr. 34, în suprafață de 28 mp;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, bd. Aurel Vlaicu FN, în suprafață de 565 mp;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, aleea Universității nr. 44A, în suprafață de 150 mp;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Hotel Tomis, în suprafață de 1323 mp;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Hotel Prestige, în suprafață de 75 mp;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Hotel Delta, în suprafață de 814 mp, sub condiția menținerii funcțiunii urbanistice de spațiu verde amenajat;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

47. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport în Comun prin transformarea în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS SA”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

48. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății CT BUS SA Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

49. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanța în Adunarea generală a asociaților SC Telegondola SRL Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

50. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 222/2017 privind organizarea Consiliului de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

51. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 302/2019 cu un membru provizoriu, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța.

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

sâmbătă, 23 mai 20201154
Comentarii

03Escu(23 mai 13:12)
Voi spuneti despre Fagadau ca este prost,ei vedeti cum imbraca golanul asta legal toate hotiile,cu aprobarea consilierilor pentru ca astia dasta iau bani de la primaria Constanta sa voteze ce propune primarul la fel ca pe timpul lui R.Mazare sau al lui N.Constantinescu la C.J.Constanta. Defapt poate ca Stroe sau chiar R.Mazare din puscarie l-au ajutat pe Fagadau sa gandeasca cand a scris o parte dintre proiectele astea.
03Piri(23 mai 08:58)
...foarte " interesanta " ordinea de zi...ultimile tunuri inainte de locale...si apropo...tot cu doamna Secretar Marcela la sedinta...sau poza este veche de pe vremea cand mai exista DAPL in primarie...
02Mazare(23 mai 08:07)
ce fain suna punctul 28 si nu numai
02Bai primar labagiu(23 mai 06:15)
pai tu scoti la mezat atatea terenuri, le schimbi destinatia si te astepti sa faca ce pishatii aia de consilieri analfabeti? Pai normal ca aia voteaza ce vrei tu...Voi astia care stiti sa cititi si aveti putere, sa schimbati ceva, faceti ceva! Aia ridica aripile aiurea...
Vremea
11.9°11.9° - 12° marţi, 2 iunie 2020
ConstanțaUmiditate: 86%
Vânt: 1.9 m/s
Presiune: 1008 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
3 iun 00:00SportFRF şi LPF decid măsurile sportive dacă apar cazuri de infectare cu noul coronavirus

FRF şi LPF decid măsurile sportive dacă, după reluarea meciurilor, apar cazuri de infectare cu noul coronavirus în...55

3 iun 00:00SportJo-Wilfried Tsonga a povestit cum s-a confruntat cu rasismul şi a menţionat că nimeni nu spunea "franco-românul Cedric Pioline"

Jo-Wilfried Tsonga a reacţionat la moartea lui George Floyd, bărbatul de culoare ucis în timpul unei acţiuni a...59

3 iun 00:02SportBayern Munchen ar putea să nu facă transferuri în vară

Gruparea Bayern Munchen ar putea să nu facă transferuri în vară, din cauza crizei provocată de coronavirus, a...54

3 iun 00:00SportDinamo se desparte de extrema Muhamed Zulfic

Echipa masculină de handbal CS Dinamo Bucureşti a anunţat, marţi, că se desparte de extrema dreapta bosniacă...61

Local
3 iun 21:32LocalFără permis și MORT de BEAT la volan, pe Aurel Vlaicu!

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța, la data de 31 mai a.c., în jurul orei 22.00, au identificat un...2378

3 iun 21:31LocalPeste 100 kg peşte, confiscate de polițiștii de frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat în zona de competență doi cetățeni români...704

3 iun 21:31LocalOFICIAL! Neversea şi Untold nu se mai ţin în acest an

695

3 iun 21:32LocalMedgidia: campanie de colectare a deşeurilor electrice

Primăria Municipiului Medgidia alături de Asociația RoRec, organizează în luna iunie o acțiune specială de...279

3 iun 21:24LocalPrimăria Constanţa organizează licitaţie în vederea atribuirii de amplasamente în Stațiunea Mamaia

Primăria Municipiului Constanța organizează în data de 16.06.2020, la sediul din b-dul. Tomis nr. 51, licitație...525

3 iun 21:24LocalAccident rutier cu victimă, pe bulevardul I.C. Brătianu

518

Politică
3 iun 00:00PoliticăÎntâlnire Aurescu - ambasadorul Marii Britanii. Cei doi au vorbit despre noul Parteneriat Strategic România - UK

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut marţi o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Unit al Marii...55

3 iun 00:00PoliticăCioloş: Un demnitar e dator să fie mult mai atent decât un cetăţean obişnuit, funcţia implică o responsabilitate

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, apreciază că discuţia legată de fotografia în urma căreia cinci membri ai...59

3 iun 00:00PoliticăOrban: Vom lansa programul de susţinere a marilor companii

57

Interviuri
21 mai 00:06InterviuriINTERVIU SENZAȚIONAL cu RAREȘ BOGDAN! PSD este respins de electorat pentru că iese cu aceleași fețe compromise. VIDEO

Starea de urgență a trecut, însă în urma ei au rămas anumite întâmplări care merită dezbătute alături de...8258

21 mai 00:06InterviuriVirginia Uzun: Eforie, lipsit de strălucire din cauza proastei gestionări a banilor VIDEO

Virginia Uzun a fost directorul Serviciului Public de Impozite şi Taxe (SPIT) din cadrul Primăriei Constanţa timp de...4436

16 mai 00:50InterviuriEugen Teodorovici: Eu sunt, de fapt, preşedintele PSD

3837

6 mai 00:26InterviuriPrefectul Niculescu: Din 605 carantinați la Constanța, 21 aveau Coronavirus! VIDEO

Prefectul George Niculescu, numit în funcție la finele lui 2019, a apucat vremuri greu încercate. Și ne referim la...3415

29 apr 00:26InterviuriProcurorul Teliceanu: dacă minți în adeverință, riști să te alegi cu ani grei de pușcărie! Video

Viorel Teliceanu este unul dintre cei mai tineri prim procurori din țară, el conducând, o bună perioadă de timp,...4162

14 apr 00:05InterviuriSorin Mihai, șeful Inspectoratului Școlar: NU se pune problema înghețării anului școlar! VIDEO

3056

Monden
3 iun 00:00MondenKylie Jenner a mințit că e miliardară! Cine a învățat-o să mintă și a regizat totul?

Kylie Jenner, în vârstă de 22 de ani, a mințit în legătură cu averea ei! Jurnaliștii de la Forbes au demascat...54

3 iun 00:00Mondenctrița din "James Bond" și "Taken" e de nerecunoscut. Cum a ajuns să arate așa

Famke Janssen şi-a câştigat faima la mijlocul anilor 80, ca model şi actriţă, dar astăzi e total schimbată şi...65

3 iun 19:18MondenReluarea filmărilor la „Avatar 2“ în Noua Zeelandă provoacă critici în contextul pandemiei de COVID-19

47

Mapamond
3 iun 00:00MapamondSUA: Poliţişti împuşcaţi, pe fondul manifestaţiilor violente după moartea unui afro-american

Mai mulţi poliţişti au fost împuşcaţi în ultimele ore în SUA, pe fondul manifestaţiilor uneori violente care au...53

3 iun 00:00MapamondCoronavirus - OMS: Cresc cazurile de COVID-19 în Rusia şi Europa de Est, scad în Europa de Vest

Noile cazuri de COVID-19 raportate zilnic sunt în scădere constantă în Europa de Vest, dar nu în zone sensibile ca...53

3 iun 00:00MapamondSUA: Funerariile lui George Floyd vor avea loc pe 9 iunie la Houston

53

3 iun 00:00MapamondCoronavirus: Peste 1,8 milioane de cazuri şi 105.003 de decese au fost raportate în Statele Unite

Statele Unite au depăşit luni pragul de 1,8 milioane de cazuri confirmate de COVID-19 şi raportează peste 105.003 de...48

3 iun 00:00MapamondCoronavirus: Japonia aprobă un nou test PCR, pe bază de salivă, mai sigur pentru personalul medical

Guvernul Japoniei a aprobat marţi utilizarea unui nou tip de teste PCR, pe baza mostrelor de salivă prelevate de la...52

3 iun 00:00MapamondCoronavirus: Peste 10.000 de decese, confirmate în Mexic

55

Sănătate
3 iun 00:00SănătateCeaiul de scorțişoară: beneficii și efecte uimitoare

Aroma dulce a scorțișoarei ne duce cu gândul la bunătățile dulci bogate în acest condiment. Puțini știu,...54

3 iun 00:00SănătateMedicamente pe care vârstnicii trebuie să le utilizeze cu precauție

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, reacționăm diferit la medicamente. În cazul vârstnicilor, sistemul digestiv...53

3 iun 00:00SănătateBoala celiacă, asociată cu poluanții chimici obișnuiți

56

3 iun 00:00SănătateCum să adormi mai repede la loc când te trezești noaptea

Extrem de mulți oameni se trezesc în timpul nopții și nu mai pot adormi decât foarte greu, iar alții nu mai...54

3 iun 00:00SănătatePlante care stimulează memoria și concentrarea

Dacă îți este greu să-ți duci la îndeplinire sarcinile de la locul de muncă ori ai de studiat pentru un examen...55

3 iun 00:00SănătateLeacuri rapide împotriva mahmurelii

Este perioada Sărbătorilor, ne reunim cu cei dragi, mergem la petreceri, iar unii dintre noi tindem să bem un pahar...51

3 iun 17:59SănătateCum te ferești de căpușe, în parc sau în grădina ta

În sezonul cald, petrecem mai mult timp în aer liber, în natură, ceea ce este extrem de benefic pentru sănătatea...54

3 iun 00:00SănătateAnevrism aortic abdominal: cauze, simptome, tratament

Anevrismul aortic abdominal reprezintă o mărire localizată a aortei abdominale, astfel încât diametrul să fie mai...56

3 iun 17:54Sănătate10 alimente pe care nu trebuie să le speli înainte de a le găti

52

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT