rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 25 septembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Consilierii municipali, convocaţi în şedinţă! Pe ordinea de zi figurează şi PROBLEMA POLARIS

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, vineri, 29 septembrie 2017, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 25.08.2017;

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul II pe anul 2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anui 2017 al RAEDPP Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea Incheierii Acordului de asistenţă tehnică dintre municipiul Constanţa şi Banca Mondială;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea Pre-Acordului de finanţare dintre municipiul Constanţa şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie- şi Dezvoltare;

iniţtator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 174/2017 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în municipiul Constanţa, str. Primăverii nr. 2 din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al municipiului Constanţa şi administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi devizului general, revizuit, aferent obiectivului de investiţii „Reparaţii capitale şi modernizarea pasajului Cumpenei";

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Constanţa la Eurocities - Reţeaua marilor oraşe europene şi plata cotizaţiei anuale aferente;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre pentru aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea specifică serviciului de salubrizare în vederea punerii în executare, a Sentinţei civile nr. 2605/2012 c.a. pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 1560/118/2012 şi pentru aprobarea încheierii tranzacţiei judiciare dintre municipiul Constanţa şi POLARIS M. HOLDING S.R.L. în scopul stingerii litigiului ce formează obiectul dosarului civil nr. 2711/99/2017 aflat pe rolul Curţii de Apel Iaşi;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilităţi publice şi conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L.;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ;Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Teoretic Ovidius Constanţa" ;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 228/2017 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportiev a Asociaţiei Suporter Spirit Club Sportiv Farul Constanţa în anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi ia transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii de locuit construite de A.N.L. în regim de Inchiriere din recuperări;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - extindere şi supraetajare locuinţă parter, str. Meşterul Manole nr. 76, lot 1/2 investitor Geambaşu Lilian Sorin;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuinţă unifamilială D+P+1E, str. Poporului nr. 13, investitor SC Cao Expedition. SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

20.Proiect de hotărâre pri'vind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire două locuinţe P+1E, în parceta A 486/5, investitor Abduraim Medet;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuinţă D+P+1E, str. Berna nr. 13, investitor Molamet Feuzi; iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal peritru zona delimitată de str. Dimitrie Bolintineanu, str. I.G. Duca, str. Dacia şi bd. Mamaia, iniţiator SC Adria Rox Imobiliare SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă către Universitatea „Ovidius" din Constanţa a .unui imobil situat în municibiul Constanţa, str. Ion Vodă nr. 58;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanţa pentru ieşirea din indiviziune asupra imobilului situat în municipiul Constanţa, str. Dumbrava Roşie nr. 53;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 115/2017 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Serviciul public de asistenţă socială Constanţa a unui imobil situat în municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 53/2011 privind transmiterea pe perioadă determinată a terenului în suprafaţă de 13.936 mp situat în Constanţai zona Faleză Nord, str. Lt. Gh. Economu - str. Ciprian Porumbescu, aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa din administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa în administrarea CN „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 1109 mp situat în Constanţa, şoseaua Mangaliei, zona Billa către Arhiepiscopia Tomisului în vederea edificării unui lăcaş de cult; iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre.privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuit pe perioada existenţei construcţiei, asupra terenului în suprafaţă de 300 mp situat în municipiul Constanţa, bd. Mamaia i.ntersecţie cu bd. Aurel Vlaicu, Arhiepiscopiei Tomisului, în vederea construirii Capelei Tinerilor; iniţiator: primar Deceba Făgădău

Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz şi servitute în favoarea E-Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unui teren situat în municipiul Constanţa, pentru racordarea la reţeaua eictrică de interes public; iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren pentru terenul situat în municipiul Constanţa, str. Theodor Aman nr. 8, proprietatea domnului Oancea Ionuţ, oa urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit, începând cu anul 2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren pentru terenul situat în municipiul Constanţa, mal lac Tăbăcărie, proprietatea domnului Giurgiucanu Georgică, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit, începând cu anul 2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în municipiul Constanţa, staţiunea Mamaia, Vila nr. 11, proprietatea doamnei Tănase Ioana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită, Incepând cu anul 2017; - iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre ,privind modificarea art. 3 lit. a) din HCL nr. 24/2016 privind aprobarea Programului "RESPECT";

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de evaluare şi regulamentlui de organizare şi funcţionare a comisiel de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii şi care solicită subvenţii de la bugetul local, în baza Le\gii nr. 34/1998;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2018, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în, România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pot solicita subvenţii de la bugetul local;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 din HCL nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spaţiilor de locuit;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 din HCL nr. 209/2016 privind adoptarea criteriilor privind accesul la locuinţele construite de A.N.L. destinate inchirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor precum şi repartizarea locuinţelor pentru tineri;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi funcţionării Comisiei de repartizare locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari în baza OUG ‘nr. 74/2007;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi funcţionării Comisiei de repartizare a locuinţelor sociale în baza Legii nr, 114/1996;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie al RADET Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

sâmbătă, 23 septembrie 2017229
GANDUL.RO
Aparatul electrocasnic care consumă într-o oră cât 44 de becuri LED. Toți românii îl au în casă
Comentarii

01mihai p revine(26 sep 09:51)
Aia de sub mine sa refleteze la cei 7 ani de acasa.Inapoi nu mai pot fi intorsi.Bunul simt le este strain.Asta avind o exp decenta.Dac as cobori la nivelul lor de inocenti le-as zice nuuuuma si nuuuma de bine.Dar nu le zic decit anonimilor postaci luati cu rahat da da rahat muuuult.
11Pentru Fagadau(24 sep 10:21)
Tov. primar este sluga declarata a lui Mazare si nu a lui Teodosie ! In scurt timp o sa fii pus la coltul de rusine,tov. Fugarau ! Hahaha
11giurgiucanu(24 sep 00:42)
e sluga lui teodosie nu are ce face
15Ai de capu tau(23 sep 08:30)
Ce pula mea faci ba animalule biserica la Billa??? Si la intrare in mamaia?? Ba boule tu esti intreg la minte??
mai mult...Politică
24 sep 00:00PoliticăIohannis, la întâlnirea cu antreprenori români din Silicon Valley: Poate aveţi unele lecţii care ne-ar folosi

"Am un singur obiectiv cu vizita mea pe Coasta de Vest: să întâlnesc oameni din comunitatea de români. Nu am...318

24 sep 00:00PoliticăCiucă: Parteneriatul dintre România şi Franţa are o componentă economică importantă pentru ambele ţări279
24 sep 00:00PoliticăUSR îi solicită premierului Ciucă să prezinte planul pentru tăierea pensiilor speciale338
24 sep 00:00PoliticăSilviu Dehelean, USR: Nu-i absolut nicio grabă cu legile justiţiei

Deputatul USR de Bihor Silviu Dehelean a declarat - după întâlnirea avută cu comisarul european pentru Justiţie,...285

24 sep 00:00PoliticăTomac: PMP cere Guvernului să acorde vouchere pentru achiziţia de lemn de foc familiilor vulnerabile315
24 sep 00:00PoliticăAurescu, participare la Dineul Transatlantic găzduit de SUA la New York, în marja Adunării Generale a ONU299
24 sep 00:00PoliticăPremierul va efectua o vizită în Japonia pentru a participa la funeraliile fostului premier nipon Shinzo Abe

Prim-ministrul Nicolae Ciucă va efectua, în perioada 26-28 septembrie, o vizită la Tokyo (Japonia), pentru a...329

24 sep 00:00PoliticăDîncu a discutat cu omologul sud-coreean despre cooperarea militară dintre cele două state295
24 sep 01:23PoliticăPremierul Ciucă, somat să prezinte public planul pentru tăierea pensiilor speciale496
24 sep 01:23PoliticăJudecătorii resping o nouă încercare a Elenei Udrea de ieşi din închisoare

Un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins vineri o nouă încercare a...610

24 sep 23:33PoliticăKlaus Iohannis, către românii din SUA: „România merge bine, economia crește. Guvernul și românii nu stau degeaba”593
24 sep 23:33PoliticăLiberalii vor să scutească de impozit pensiile între 2.000 și 3.000 de lei713
Vremea
21.6°21.6° - 22.3° duminică, 25 septembrie 2022
ConstanțaUmiditate: 43%
Vânt: 7.39 m/s
Presiune: 1018 milibari

Loto
6/49133518281047
5/4033301621231
joker16126254315
Horoscop
mai mult...SPSportRT
25 sep 23:58SportEgalul neputinței! Naționala României, doar 1-1 la Helsinki, cu Finlanda, în Liga Națiunilor

Reprezentativa României întâlneşte Finlanda, vineri seară, la Helsinki, în penultima etapă a grupelor Ligii...640

25 sep 23:57SportCanotaj: Ionela Cozmiuc, medaliată cu aur la Mondialele de la Racice

Sportiva română Ionela Cozmiuc a cucerit medalia de aur în proba de simplu vâsle feminin, categorie uşoară,...368

25 sep 23:58SportEmma Răducanu, în semifinale la WTA Seul - A eliminat-o pe a treia favorită

Emma Răducanu continuă parcursul bun de la WTA Seul, sportiva britanică reușind să o elimine vineri pe a treia...583

25 sep 23:58SportNBA: Echipa Phoenix Suns, pusă în vânzare de patronul său, acuzat de rasism şi misoginie

Robert Sarver, patronul echipei Phoenix Suns, acuzat de rasism şi misoginie, a decis să vândă franciza din Liga...532

Local
24 sep 12:52LocalNu se găsesc furnizori pentru uniformele angajaților din Portul Constanța

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a lansat în cursul zilei de 5 septembrie a.c. o...1738

24 sep 00:07LocalJurământul militar, rostit de prima serie de rezerviști voluntari, la Capu Midia

Vineri, 23 septembrie 2022, a avut loc la Școala de Instruire pentru Apărare Antiaeriană “General de brigadă Ion...718

24 sep 00:07LocalBărbat din Hârșova, prins beat la volan

570

24 sep 00:07LocalAccident rutier în localitatea Mihail Kogălniceanu

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină vineri, 23 septembrie a.c., în localitatea Mihail...2245

24 sep 00:07LocalConsiliul local Constanţa, convocat în ședință. Iată ordinea de zi

Consiliul local al municipiului Constanţa va fi convocat în şedinţă ordinară, vineri, 30 septembrie a.c., ora...801

24 sep 14:52LocalDorin Ivașcu va instrui angajații de la Aeroportul Mihail Kogălniceanu

Dorin Ivașcu, de la Regional Air Suport SRL, a mai prins un contract de la SN Aeroportul Internațional Mihail...1046

24 sep 00:08LocalBaracă în flăcări, pe DN2A, în apropiere de Dedeman

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină în cursul zilei de vineri, 23 septembrie a.c., pe...645

24 sep 00:08LocalContinuă acțiunile de dezinfecție în Complexul Gravity Park și parcurile de tip Țara Piticilor

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța continuă acțiunile de dezinfecție a...454

24 sep 00:08LocalA început asfaltarea străzilor din cartierul Veterani

692

Politică
24 sep 00:00PoliticăPremierul va efectua o vizită în Japonia pentru a participa la funeraliile fostului premier nipon Shinzo Abe

Prim-ministrul Nicolae Ciucă va efectua, în perioada 26-28 septembrie, o vizită la Tokyo (Japonia), pentru a...329

24 sep 00:00PoliticăDîncu a discutat cu omologul sud-coreean despre cooperarea militară dintre cele două state

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, aflat în vizită oficială în Coreea de Sud, a avut o întrevedere cu...295

24 sep 01:23PoliticăPremierul Ciucă, somat să prezinte public planul pentru tăierea pensiilor speciale

496

24 sep 01:23PoliticăJudecătorii resping o nouă încercare a Elenei Udrea de ieşi din închisoare

Un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins vineri o nouă încercare a...610

24 sep 23:33PoliticăKlaus Iohannis, către românii din SUA: „România merge bine, economia crește. Guvernul și românii nu stau degeaba”

România merge bine și are creștere economică. Este declarația făcută de președintele Klaus Iohannis în fața...593

24 sep 23:33PoliticăLiberalii vor să scutească de impozit pensiile între 2.000 și 3.000 de lei

713

Interviuri
20 iun 00:03InterviuriBombă! Eugen Teodorovici: Spitalul Județean Constanța nu e sigur; la primul cutremur, pică! Video

Fostul ministrul al Fondurilor Europene și al Finanțelor, Eugen Teodorovici, explică, într-un interviu acordat...5928

24 mai 00:05InterviuriCristinel Dragomir: PSD Constanța nu mai există din vina celor care îl conduc! Video

A fost două mandate vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, dar și președinte interimar, după reținerea...6370

19 mai 00:12InterviuriMohammad Murad: Nu m-am predat lui Cristian Radu și nu mă voi preda! VIDEO

9599

1 iul 00:10InterviuriZoom Beach a dat startul distracției: sporturi nautice, filme în aer liber și mega petreceri. Video

Zoom Beach este una dintre plajele de top din Faleză Nord! Administratorul Ioan Picu a pornit, în urmă cu 10 ani, de...5857

23 iun 00:14InterviuriCristian Cîrjaliu circulă cu mașina electrică, ca să facă economie la combustibil. Video

Cristian Cîrjaliu, primarul din Agigea, a revenit în studioul Replica pentru a dezbate subiecte de interes local și...4540

21 iun 00:08InterviuriEugen Teodorovici se pregătește pentru președinția României. Video

Eugen Teodorovici a vorbit, în partea a doua a interviului acordat ziarului Replica, despre liberalizarea pieței...3637

18 mai 00:10InterviuriLiviu Brăiloiu: Rămân în PSD. Bun, rău, de pușcăriași… eu acolo rămân. Video

Într-o perioadă în care toată lumea aleargă după putere și funcții, Tit Liviu Brăiloiu, fost senator PSD de...5758

7 mai 00:15InterviuriDezvăluiri! Care ar fi ”mecanismul jafului organizat din Mangalia”?! Video

Dacă în plan personal, Radu Cristian se poate lăuda cu o avere de invidiat, nu același lucru se poate spune despre...7914

16 apr 00:39InterviuriHoria Țuțuianu: Nu știu câtă răbdare vor mai avea constănțenii la atâta incompetență. Video

5955

Monden
24 sep 00:00MondenAngelina Jolie a cerut un ajutor sporit pentru victimele inundaţiilor din Pakistan

Actriţa americană Angelina Jolie a declarat că inundaţiile devastatoare din Pakistan ar trebui considerate un semnal...273

24 sep 00:00MondenDavid Bowie, omagiat cu o plachetă pe Music Walk of Fame din Londra

Cântăreţul David Bowie a fost omagiat joi cu o plachetă pe Music Walk of Fame din Londra, alăturându-se astfel...258

24 sep 00:00MondenPrinţul William le-a mulţumit voluntarilor şi membrilor personalului implicaţi în funeraliile reginei Elisabeta a II-a

279

24 sep 00:00MondenDe ce s-a apucat de băut Cabral în Republica Dominicană

Cabral a avut o noapte grea în Republica Dominicană. Îndrăgitul prezentator TV s-a „împrietenit” cu o sticlă...417

24 sep 00:00MondenDupă ce a ridicat case, Dorian Popa își deschide o nouă afacere de succes. A investit deja 70.000 de euro

Dorian Popa câștigă sume considerabile de bani din activitatea sa online, bani pe care i-a investit atât în...423

24 sep 00:00MondenKira Hagi, în rolul prinţesei Alice Cantacuzino, în cel mai nou film despre viața lui George Enescu!

Nu prea îi place să vorbească despre ceea ce face, ci îi place să vorbească prin ceea ce face. Kira Hagi (26 de...359

24 sep 00:00MondenProtagonistul următorului film 'James Bond' se va afla în slujba "Majestăţii Sale Regele"

Protagonistul următorului film din seria cinematografică "James Bond", care nu a fost încă ales, se va afla în...317

24 sep 00:00MondenSăptămâna Modei de la Milano marchează revenirea cumpărătorilor chinezi şi a cifrelor de afaceri record

Săptămâna Modei de la Milano va fi inaugurată miercuri într-un context optimist, întrucât o delegaţie de...278

24 sep 01:26MondenLaurenţiu Reghecampf, audiat la poliţie după ce Anamaria Prodan l-a acuzat de furt

925

Mapamond
24 sep 01:26MapamondPreședintele Dumei de Stat din Rusia anunță că mobilizarea e anti NATO

Mobilizarea parțială, care a fost decisă de președintele rus, Vladimir Putin, "va ajuta la rezolvarea sarcinilor...722

24 sep 01:27MapamondFamiliile rușilor mobilizați din Crimeea după ordinul lui Putin primesc puțin peste 16.000 de lei

Fiecare locuitor mobilizat din Crimeea va primi câte 200.000 de ruble drept ajutor financiar pentru familia sa, a...593

24 sep 01:27MapamondCum sunt pedepsiți protestatarii anti-mobilizare din Rusia

669

24 sep 00:00MapamondResponsabil ucrainean: Mulţi dintre ucrainenii predaţi Kievului de Moscova, 'torturaţi' în captivitate

Mulţi dintre ucrainenii predaţi Kievului de Moscova în cadrul unui schimb important de prizonieri de război au fost...289

24 sep 02:14MapamondSUA: Republicanii din Senat blochează un proiect împotriva 'banilor ascunşi' din campaniile electorale

Republicanii din Senatul american au blocat joi adoptarea unui proiect de lege menit să aducă mai multă...285

24 sep 01:26MapamondExod la graniţele Rusiei. Oamenii nu vor să moară în războiul lui Putin

Mobilizarea parţială anunţată de Vladimir Putin i-a speriat şi revoltat pe ruşi. În timp ce unii încearcă să...946

24 sep 01:25MapamondOrban rămâne în continuare oaia neagră în UE

Adresându-se partidului de guvernământ Fidesz, Viktor Orban a subliniat că, dacă sancțiunile împotriva Rusiei ar...570

23 sep 00:00MapamondTruss i-a spus omologului său israelian că ia în considerare mutarea ambasadei britanice la Ierusalim

Prim-ministrul britanic Liz Truss i-a spus omologului său israelian că analizează mutarea ambasadei britanice de la...393

23 sep 00:00MapamondPremierul Ungariei spune că sancţiunile UE împotriva Rusiei ar trebui eliminate

423

Sănătate
24 sep 00:00SănătateFrancezul Emmanuel Mignot a fost recompensat pentru descoperirea cauzei narcolepsiei

O boală "ciudată", "incredibilă" şi, în acelaşi timp, "devastatoare" de care pacienţii "suferă teribil" -...284

24 sep 00:00SănătatePortugalia aprobă vaccinarea împotriva variolei maimuţei pentru grupele de risc

Autoritatea sanitară din Portugalia a anunţat miercuri că şi-a extins strategia de vaccinare împotriva variolei...273

24 sep 00:00SănătateFondul mondial de luptă împotriva SIDA, tuberculozei şi malariei a strâns 14,2 miliarde de dolari

265

24 sep 00:00SănătateAlimentele recomandate ca fiind sănătoase se scumpesc cu 50%

Ce alimente se scumpesc cu 50%: Sunt chiar cele recomandate ca fiind sănătoase. Producătorii explică motivul...293

24 sep 02:37SănătateMinisterul Sănătăţii: 1.331 cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore

Un număr de 1.331 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, cu...261

24 sep 00:00SănătateOMS a remarcat o scădere a morbidității și mortalității cauzate de COVID în lume în ultima săptămână

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) observă o scădere a nivelului de morbiditate și mortalitate ca urmare a...276

24 sep 02:35SănătateMinistrul Rafila semnează un protocol cu Patriarhia Română

Ministrul Sănătăţii şi Patriarhia vor semna un protocol referitor la asistenţa religioasă creştin-ortodoxă în...422

24 sep 02:31SănătateINSP: 5 persoane, infectate cu virusul West Nile în ultima săptămână

Un număr de 5 persoane s-au infectat cu virusul West Nile în ultima săptămână în România, numărul total...351

23 sep 00:00SănătateBăutura calda savurată de miliarde de oameni provoacă îngroșarea sângelui și cheaguri de sânge

836

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT