rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 28 februarie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Consilierii municipali, convocaţi în şedinţă! Pe ordinea de zi figurează şi PROBLEMA POLARIS

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, vineri, 29 septembrie 2017, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 25.08.2017;

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul II pe anul 2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anui 2017 al RAEDPP Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea Incheierii Acordului de asistenţă tehnică dintre municipiul Constanţa şi Banca Mondială;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea Pre-Acordului de finanţare dintre municipiul Constanţa şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie- şi Dezvoltare;

iniţtator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 174/2017 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în municipiul Constanţa, str. Primăverii nr. 2 din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al municipiului Constanţa şi administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi devizului general, revizuit, aferent obiectivului de investiţii „Reparaţii capitale şi modernizarea pasajului Cumpenei";

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Constanţa la Eurocities - Reţeaua marilor oraşe europene şi plata cotizaţiei anuale aferente;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre pentru aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea specifică serviciului de salubrizare în vederea punerii în executare, a Sentinţei civile nr. 2605/2012 c.a. pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 1560/118/2012 şi pentru aprobarea încheierii tranzacţiei judiciare dintre municipiul Constanţa şi POLARIS M. HOLDING S.R.L. în scopul stingerii litigiului ce formează obiectul dosarului civil nr. 2711/99/2017 aflat pe rolul Curţii de Apel Iaşi;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilităţi publice şi conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L.;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ;Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Teoretic Ovidius Constanţa" ;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 228/2017 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportiev a Asociaţiei Suporter Spirit Club Sportiv Farul Constanţa în anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi ia transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii de locuit construite de A.N.L. în regim de Inchiriere din recuperări;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - extindere şi supraetajare locuinţă parter, str. Meşterul Manole nr. 76, lot 1/2 investitor Geambaşu Lilian Sorin;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuinţă unifamilială D+P+1E, str. Poporului nr. 13, investitor SC Cao Expedition. SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

20.Proiect de hotărâre pri'vind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire două locuinţe P+1E, în parceta A 486/5, investitor Abduraim Medet;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuinţă D+P+1E, str. Berna nr. 13, investitor Molamet Feuzi; iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal peritru zona delimitată de str. Dimitrie Bolintineanu, str. I.G. Duca, str. Dacia şi bd. Mamaia, iniţiator SC Adria Rox Imobiliare SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă către Universitatea „Ovidius" din Constanţa a .unui imobil situat în municibiul Constanţa, str. Ion Vodă nr. 58;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanţa pentru ieşirea din indiviziune asupra imobilului situat în municipiul Constanţa, str. Dumbrava Roşie nr. 53;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 115/2017 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Serviciul public de asistenţă socială Constanţa a unui imobil situat în municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 53/2011 privind transmiterea pe perioadă determinată a terenului în suprafaţă de 13.936 mp situat în Constanţai zona Faleză Nord, str. Lt. Gh. Economu - str. Ciprian Porumbescu, aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa din administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa în administrarea CN „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 1109 mp situat în Constanţa, şoseaua Mangaliei, zona Billa către Arhiepiscopia Tomisului în vederea edificării unui lăcaş de cult; iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre.privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuit pe perioada existenţei construcţiei, asupra terenului în suprafaţă de 300 mp situat în municipiul Constanţa, bd. Mamaia i.ntersecţie cu bd. Aurel Vlaicu, Arhiepiscopiei Tomisului, în vederea construirii Capelei Tinerilor; iniţiator: primar Deceba Făgădău

Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz şi servitute în favoarea E-Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unui teren situat în municipiul Constanţa, pentru racordarea la reţeaua eictrică de interes public; iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren pentru terenul situat în municipiul Constanţa, str. Theodor Aman nr. 8, proprietatea domnului Oancea Ionuţ, oa urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit, începând cu anul 2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren pentru terenul situat în municipiul Constanţa, mal lac Tăbăcărie, proprietatea domnului Giurgiucanu Georgică, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit, începând cu anul 2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în municipiul Constanţa, staţiunea Mamaia, Vila nr. 11, proprietatea doamnei Tănase Ioana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită, Incepând cu anul 2017; - iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre ,privind modificarea art. 3 lit. a) din HCL nr. 24/2016 privind aprobarea Programului "RESPECT";

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de evaluare şi regulamentlui de organizare şi funcţionare a comisiel de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii şi care solicită subvenţii de la bugetul local, în baza Le\gii nr. 34/1998;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2018, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în, România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pot solicita subvenţii de la bugetul local;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 din HCL nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spaţiilor de locuit;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 din HCL nr. 209/2016 privind adoptarea criteriilor privind accesul la locuinţele construite de A.N.L. destinate inchirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor precum şi repartizarea locuinţelor pentru tineri;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi funcţionării Comisiei de repartizare locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari în baza OUG ‘nr. 74/2007;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi funcţionării Comisiei de repartizare a locuinţelor sociale în baza Legii nr, 114/1996;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie al RADET Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

sâmbătă, 23 septembrie 201730
Comentarii

01mihai p revine(26 sep 09:51)
Aia de sub mine sa refleteze la cei 7 ani de acasa.Inapoi nu mai pot fi intorsi.Bunul simt le este strain.Asta avind o exp decenta.Dac as cobori la nivelul lor de inocenti le-as zice nuuuuma si nuuuma de bine.Dar nu le zic decit anonimilor postaci luati cu rahat da da rahat muuuult.
11Pentru Fagadau(24 sep 10:21)
Tov. primar este sluga declarata a lui Mazare si nu a lui Teodosie ! In scurt timp o sa fii pus la coltul de rusine,tov. Fugarau ! Hahaha
11giurgiucanu(24 sep 00:42)
e sluga lui teodosie nu are ce face
15Ai de capu tau(23 sep 08:30)
Ce pula mea faci ba animalule biserica la Billa??? Si la intrare in mamaia?? Ba boule tu esti intreg la minte??
mai mult...Politică
27 feb 21:47PoliticăKlaus Iohannis susține că pașaportul de vaccinare ar trebui folosit în scop medical

Președintele Klaus Iohannis a susținut, în cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului European de joi, că...651

27 feb 21:45PoliticăVlad Voiculescu a fost întrebat în Parlament despre studiile sale: 'Găsiţi diploma mea pe contul de Facebook'728
27 feb 00:00PoliticăBogdan Aurescu: nominalizarea lui Andrei Muraru în funcţia de ambasador în SUA este „o alegere excelentă”637
27 feb 21:39PoliticăMinistrul Eduard Novak: Vom face o strategie a sportului românesc inspirată din modelul maghiar

Ministrul Sporturilor a anunțat că pregătește o strategie a sportului românesc care se va inspira din modelele de...627

27 feb 00:00PoliticăSurse: Andrei Muraru va fi noul ambasador al României în SUA739
27 feb 21:35PoliticăTraian Băsescu recunoaște că suntem cobai și abia acum se testează vaccinurile1274
27 feb 00:00PoliticăComisiile reunite de buget-finanţe - raport favorabil pentru bugetul Ministerului Justiţiei

Bugetul Ministerului Justiţiei pentru anul 2021 a primit, vineri, raport favorabil din partea Comisiilor parlamentare...596

27 feb 21:30PoliticăAdrian Oros spune că limitarea la 5 porci pentru fiecare gospodărie țărănească este o lovitură pentru samsari793
27 feb 00:00PoliticăSorin Cîmpeanu vrea 24 de călătorii gratuite pentru studenți, plus 50% reducere tot anul608
27 feb 00:00PoliticăTUPEU! Vlad Voiculescu îi umilește pe profesori și copii, dar îl atacă și pe Sorin Cîmpeanu

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a apreciat vineri că elevii ar putea oferi mărţişoare în şcoli "dacă...829

27 feb 21:21PoliticăMinisterul Mediului, Apelor şi Pădurilor, aviz favorabil pentru bugetul pe 2021607
27 feb 00:00PoliticăUSR dă atacul la CCR: Un deputat vrea ca judecătorii constituţionali să poată fi urmăriţi penal mai uşor686
Vremea
4.5°4.5° - 5.7° duminică, 28 februarie 2021
ConstanțaUmiditate: 68%
Vânt: 1.99 m/s
Presiune: 1027 milibari

Loto
6/494045639914
5/40221628111530
joker34452037218
Horoscop
mai mult...SPSportRT
28 feb 00:00SportChindia Târgoviște vs CSU Craiova 1-0 / Iacob a ratat un penalti, dar a înscris golul decisiv

Chindia Târgoviște a învins, sâmbătă, la Buzău, cu scorul de 1-0, echipa CSU Craiova, în etapa a 25-a din Liga...295

28 feb 00:00SportWTA Lyon: Jaqueline Cristian și Laura Paar au fost eliminate în primul tur al calificărilor

Jaqueline Cristian și Laura Paar au fost eliminate, sâmbătă, în primul tur al calificărilor pentru tabloul...296

28 feb 00:00SportDijon vs PSG 0-4 / "Dublă" pentru Kylian Mbappe

PSG a defilat, sâmbătă, pe terenul celor de la Dijon (echipă pentru care evoluează Alex Dobre), în etapa a 27-a...249

28 feb 00:00SportFC Barcelona, la două puncte în spatele liderului (2-0 vs Sevilla)

FC Barcelona a învins, sâmbătă seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa FC Sevilla, într-un meci din etapa a...323

Local
27 feb 23:02LocalRAEDPP taie în CARNE VIE: e vorba despre un SPAȚIU din PARCUL Tomis II

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța a demarat controale în ceea ce privește...8821

27 feb 23:01LocalTeatrul de Stat: Spectacolul „Jocuri în curtea din spate” – disponibil în VR 360

Teatrul de Stat Constanța este al doilea teatru din țară care lansează una dintre producțiile sale adaptată în...812

27 feb 23:02LocalPROGRAMĂRI online pentru CĂSĂTORII, la Constanța

1024

28 feb 13:45LocalElevii în ani terminali, la şcoală şi în scenariul roşu

Ministerul Educației va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a să meargă în mod fizic la cursuri și în...817

27 feb 20:44LocalBate PANDEMIA prin buzunarele comercianţilor de MĂRŢIŞOARE

Lunile februarie şi martie sunt cele în care buzunarele bărbaţilor suferă cel mai mult. Imediat după Ziua...1281

27 feb 23:02LocalSe SCHIMBĂ SCENARIUL în alte 15 UNITĂȚI de ÎNVĂȚĂMÂNT

În cadrul CJSU, a fost votată hotărârea nr. 27. Aceasta prevede schimbarea a 15 scenarii de funcționare pentru...1409

27 feb 22:58LocalHoţ din LOCUINŢE, REŢINUT de poliţiştii constănţeni

Urmare a cercetărilor în 11 dosare de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunilor de furt calificat,...1373

27 feb 22:58LocalADOLESCENT de 17 ani, luat la BĂTAIE, în plină stradă, de doi INDIVIZI

Urmare a cercetărilor într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe,...1545

27 feb 22:57LocalPatru noi centre de vaccinare în județul Constanța

1866

Politică
27 feb 00:00PoliticăComisiile reunite de buget-finanţe - raport favorabil pentru bugetul Ministerului Justiţiei

Bugetul Ministerului Justiţiei pentru anul 2021 a primit, vineri, raport favorabil din partea Comisiilor parlamentare...596

27 feb 21:30PoliticăAdrian Oros spune că limitarea la 5 porci pentru fiecare gospodărie țărănească este o lovitură pentru samsari

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, susţine că proiectul de ordin privind stabilirea...793

27 feb 00:00PoliticăSorin Cîmpeanu vrea 24 de călătorii gratuite pentru studenți, plus 50% reducere tot anul

608

27 feb 00:00PoliticăTUPEU! Vlad Voiculescu îi umilește pe profesori și copii, dar îl atacă și pe Sorin Cîmpeanu

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a apreciat vineri că elevii ar putea oferi mărţişoare în şcoli "dacă...829

27 feb 21:21PoliticăMinisterul Mediului, Apelor şi Pădurilor, aviz favorabil pentru bugetul pe 2021

Comisiile reunite pentru buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului au avizat favorabil, vineri, bugetul Ministerului...607

27 feb 00:00PoliticăUSR dă atacul la CCR: Un deputat vrea ca judecătorii constituţionali să poată fi urmăriţi penal mai uşor

686

Interviuri
26 feb 00:06InterviuriCHELARU, primarul din Năvodari: NU avem BUGET, dar toată lumea vrea proiecte NOI! Video!

Florin Chelaru, primarul orașului Năvodari, a acordat un interviu cotidianului Replica de Constanța, în care a...1428

26 feb 23:57InterviuriTeo HIRA, directorul RAEDPP: Am preluat o NAVĂ BLOCATĂ pe un banc de nisip, cu un management DEFECTUOS! Video

Încă de când a preluat conducerea RAEDP Constanța, directorul Teo Hira și-a propus să aducă Regia la un alt...2543

9 feb 00:07InterviuriDELICOTI vrea să TRANSFORME comuna POARTA ALBĂ în ORAȘ! Video

3291

9 feb 00:07InterviuriCîrjaliu, primarul din AGIGEA: Ciobanu de la USR-PLUS, un MINCINOS care a FUGIT din Ucraina! Video

La mai bine de patru luni de la alegerile locale, la Agigea lucrurile par să nu funcționeze normal. A existat doar o...4131

6 feb 00:09InterviuriSorin MIHAI, șeful Inspectoratului ȘCOLAR: Suntem PREGĂTIȚI pentru începerea ȘCOLILOR! Video

Sorin Mihai, șeful Inspectoratului Școlar Județean Constanța, a acordat un interviu cotidianului Replica de...2909

29 ian 00:13InterviuriNicoleta PLOSCARU: Dacă aș fi fost CANDIDATUL PNL sau al USR, aș fi câștigat PRIMĂRIA!

2978

Monden
27 feb 00:00MondenCe studii are, de fapt, Alina Eremia! În ce domeniu poate să lucreze dacă renunță la muzică

Alina Eremia e una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi, iar artista reușește tot timpul să iasă în...988

27 feb 00:00Monden”Parcă ți-a explodat o bombă în gură”. Cum a reacționat Ana Mocanu, după ce fani au râs de chipul ei!

În urmă cu doar câteva seri Ana Mocanu a mers în cadrul emisiunii Xtra Night Show, iar imediat după apariția TV a...950

27 feb 22:07MondenLidia Buble, în halat de baie, pe străzile din Capitală

761

27 feb 00:00MondenKarmen Simionescu și-a făcut schimbare de look. Cum s-a vopsit artista

Karmen Simionescu duce viața la care alții doar visează, dar asta nu înseamnă că îi este ușor. Fiica lui Adi...774

27 feb 00:00MondenAlexandra Diaconescu, primele declarații după naștere: „Au fost dureri foarte mari”

Alexandra Diaconescu trebuia să nască de Dragobete, pe 24 februarie, dar fetița ei s-a lăsat așteptată și abia...640

27 feb 00:00MondenNepotul lui Gigi Becali, salvat dintr-o situație jenantă chiar de adversarul său

783

Mapamond
27 feb 00:00MapamondUn pilot a raportat o întâlnire cu un OZN: „Detest să spun treaba asta, dar seamănă cu un obiect cilindric lung”

Pilotul unui avion Airbus A320 al companiei American Airlines (AA) a raportat o întâlnire cu un OZN, descris sub forma...746

27 feb 00:00MapamondMasacrul cu 800 de morți din Axum: "Tot ce vedeai pe străzi erau cadavre și oameni plângând"

Trupele din Eritreea care luptă în regiunea Tigray din Etiopia au ucis sute de oameni în doar câteva zile, la final...729

27 feb 00:00MapamondSpania va administra doar o doză de vaccin persoanelor sub 55 de ani care au avut Covid

564

27 feb 00:00MapamondMoscova acuză Twitter de „dictatură digitală” după blocarea unor conturi legate de Rusia

Guvernul rus a acuzat vineri reţeaua de socializare Twitter că devine un „instrument al dictaturii” ţărilor...508

27 feb 00:00MapamondEmmanuel Macron spune că se va vaccina cu serul AstraZeneca dacă acesta va fi disponibil

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat joi că ar accepta cu bucurie să fie vaccinat cu vaccinul...599

27 feb 00:00MapamondPopulația de fluturi monarh, care migrează peste 3.000 km pentru a hiberna în Mexic, a scăzut cu un sfert

537

Sănătate
27 feb 00:00SănătateAcizii grași esențiali, o armă împotriva sclerozei multiple?

Scleroza multiplă este o afecțiune cronică, autoimună, care poate afecta creierul și măduva spinării și este una...565

27 feb 00:00SănătateCare este legătura dintre menopauză și declinul cognitiv? [studiu]

Menopauza este un proces biologic natural, caracterizat prin încetarea ovulației și, prin urmare, sfârșitul...583

27 feb 00:00SănătateArnica: ce remedii poți folosi și ce beneficii au

555

27 feb 16:53SănătateȘervețelele demachiante, dăunătoare pentru ten

Demachierea feței are un rol important în menținerea tenului frumos și sănătos. O demachiere corectă presupune...564

27 feb 00:00SănătateCeaiul Tulsi: beneficii și contraindicații

Tulsi sau Busuiocul Sfânt este diferit de busuiocul românesc, fiind originar din Asia de Sud-Est. Acesta este folosit...556

27 feb 00:00SănătatePolipii nazali: cauze, simptome și tratament

Polipii nazali sunt formațiuni necanceroase, în formă de lacrimă, care cresc în interiorul căilor nazale ori la...574

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT