rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 17 iunie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Consiliul Judeţean a semnat, în perioada 2016 - 2019, proiecte în valoare de aproximativ 76 milioane de euro

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Horia Ţuţuianu, a prezentat raportul de activitate.

Astfel, conform CJC, au fost deblocate și finalizate proiecte europene aflate în diferite faze de execuție. A fost evitată astfel returnarea unor sume semnificative către Uniunea Europeană și am reușit să redăm locuitorilor județului obiective importante, reabilitate și dotate la standarde moderne. În plus, au fost accesate noi fonduri europene, prin proiecte benefice comunității. După cum știți, procedurile sunt extrem de specifice și necesită o perioadă de pregătire a documentațiilor până la faza de precontractare/implementare. În ultimii 3 ani se poate discuta despre un număr record de fonduri accesate de către județul Constanța. De asemenea, un alt element importat este faptul că nu ne-am axat pe o singură direcție, practic au fost mai multe axe prioritate atinse: sănătate, infrastructură, cultură ... etc.

PROIECTE FINALIZATE ȘI INAUGURATE – aproximativ 14 milioane de euro

- ”Creșterea atractivității turistice a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța” în valoare de aprox 2,8 milioane de euro. Proiectul a vizat extinderea şi modernizarea clădirii Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii din Constanţa.

- ”Modernizarea drumului județean între Ovidiu-Poarta Albă (DJ228A)” în valoare de 6,6 milioane euro. Prin proiect a fost reabilitat și modernizat drumul județean DJ 228A Poarta Albă – Ovidiu – 16 km.

- ”Centrul multifuncțional educativ pentru tineret” în valoare de 2,6 milioane euro. Proiectul a vizat reabilitarea şi modernizarea clădirii fostului „Cinematograf Republica” precum şi dotarea/echiparea noului centru.

- ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud” în valoare de aprox 2 milioane de euro. Prin proiect a fost reabilitat, modernizat și dotat cu aparatură, echipamente medicale moderne și mobiler Ambulatoriul Eforie Sud.

PROIECTE CONTRACTATE/SEMNATE ÎN PERIOADA 2016 - 2019 – aproximativ 76 milioane de euro

- Proiectul „Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ223, tronsonul Cernavodă - Rasova - Aliman - Ion Corvin” în valoare de aprox. 35 milioane euro;

Prin proiect se reabilitează și modernizează DJ223 pe tronsonul Cernavodă – Ion Corvin (38,777 km) acest tronson fiind singura rută de transport rutier ce urmează linia Dunării în jumătatea de sud a județului Constanța, oferind avantaje deosebite prin conectarea la rețeaua TEN-T, la valorificarea importantelor atracții turistice dunărene, dar și cale de evacuare în caz de accident nuclear la Centrala de la Cernavodă.

- Proiectul „Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța” în valoare de aprox. 4,3 milioane euro;

Proiectul vizează restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentului istoric: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța prin realizarea de lucrări de revitalizare a zidăriilor de piatră și cărămidă și a bolților cu degradări, lucrări de restaurare interioare la spațiile boltite și la componentele artistice ale sălilor și frescei din aula „Adrian Radulescu”, lucrări de restaurare exterioare la fațade și acoperișuri, lucrări de arhitectură, lucrări de intervenție structurală și lucrări de instalații precum și dotarea (inclusiv lifturi) și punerea în valoare a monumentului.

Lucrările propuse reprezintă o premieră în istoria obiectivului de patrimoniu.

- Proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic” – în valoare de aprox. 3 milioane de euro;

Proiectul vizează restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentului istoric Edificiul Roman cu Mozaic (inclusiv restaurarea, protecția și conservarea mozaicurilor interioare și restaurarea plasticii fațadei și a acoperișului) precum și dotarea și punerea în valoare a monumentului.

Lucrările propuse reprezintă prima încercare reală de salvare a monumentului de la descoperirea lui din 1959.

- Proiectul „Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat Hypogeu” – în valoare de aprox. 1,4 milioane euro;

Proiectul vizează conservarea, restaurarea și protejarea cavoului hypogeu prin reconstituirea picturii murale din interiorul mormântului, refacerea arhitecturii mormântului (suprafețe murale: zidărie, boltă, elemente din piatră și cărămidă) și realizarea unei structuri de protecție care să îl separe de mediul înconjurător și să asigure un anumit climat care să permită conservarea. Totodată se va dota și pune în valoare corespunzător monumentul.

Este prima dată de la descoperirea importantului obiectiv istoric (1988) când se vor întreprinde măsuri concrete de conservare, protejare, dar mai ales punere în valoare prin oferirea lui vizitatorilor.

- Proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova)” în valoare de aprox. 2,3 milioane de euro;

Proiectul vizează conservarea, restaurarea și protejarea Cetății Carsium prin: realizarea de lucrări aferente sectorului Turnul Comandantului și zidurilor acestuia; consolidare Zid Sector Port; lucrări aferente Zidului Sector Incinte Vest; lucrări amenajare sit; lucrări împrejmuire. Se va realiza un corp multifuncțional care să asigure toate utilitățile administrative cât și informațiile turistice necesare. Totodată se va dota și pune în valoare corespunzător monumentul.

Prin proiect se va încerca valorificarea, din punct de vedere turistic, a sitului arheologic.

- Proiect „Patrimoniul cultural comun – Sursă pentru dezvoltarea antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre” în valoare de aprox. 1 milion de euro, în parteneriat cu Bulgaria, Turcia și Moldova;

Proiectul vizează, din perspectiva activităților CJC, dezvoltarea infrastructurii MINAC aferentă patrimoniului submers, prin dotarea laboratorului de cercetare subacvatică cu echipamente specifice de cercetare (costume scafandru, computer de scufundare, scan site, barcă cu peridoc, ROW-vehicul subacvatic, hărți digitale, autovehicul, ochelari VR, aparat holografic cu proiecție sit-navă, album digital, etc.).

- Proiect „Monitorizarea și protejarea în comun a mediului înconjurător în Bazinul Mării Negre” în valoare de aprox. 750.000 de euro, în parteneriat cu Bulgaria și Moldova;

Cele mai importante achiziţii pentru CJC constau în: un buldoexcavator, o maşină de teren 4x4, un sistem de monitorizare a parametrilor de mediu, elaborarea unui plan de management al mediului înconjurător şi dezvoltarea unei aplicaţii pentru tineri.

- „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226 Corbu – Săcele – Istria – Mihai Viteazu” în valoare de aproximativ 20 milioane de euro

Proiectul vizează modernizarea drumului județean DJ226 pe tronsonul Corbu – Mihai Viteazu pe o lungime de 46 km. Implementarea vizează la acest moment derularea procedurilor de achiziție publică.

- „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226A Cetatea Histria - DN22 / Tariverde” în valoare de aproximativ 5 milioane de euro

Proiectul vizează modernizarea drumului județean DJ226A pe tronsonul Cetatea Histria – DN22 pe o lungime de 17 km. Implementarea vizează la acest moment derularea procedurilor de achiziție publică.

Prin modernizarea acestora contribuim direct la creșterea siguranței pe căile rutiere ale județului, dar și la o impulsionare a activităților comerciale (transporturile de marfă sau persoane) între – Regiunea de Dezvoltare Sud-Est și Regiunea de Dezvoltare Durabilă Delta Dunării. Va exista o conexiune mai bună și mai rapidă cu regiunea Dunării, fapt ce ar putea fi un avantaj și pentru potențialii investitori interesați de această zonă. Proiectele sunt finanțate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 ITI Delta Dunării.

- „Îmbunătățirea capacității administrative a Consiliului Județean Constanța” în valoare de aprox 540 mii euro. Proiectul vizează realizarea unei strategii de dezvoltare a județului Constanța pentru perioada 2021-2027 și retrodigitalizarea a peste 250 m liniari de arhivă fizică.

- „Închiderea Centrului de Plasament Ovidiu” - în parteneriat cu DGASPC - are ca obiective:

- construirea și dotarea a 2 case de tip familial, cu o capacitate de 16 locuri/ CTF, în municipiul Medgidia, str. Progresului FN (fără număr), destinate tinerilor, cu vârste între 14 și 26 de ani, din cadrul Centrului de Plasament Ovidiu. Prin serviciile oferite de cele două case se creează un mediu propice de îngrijire și asistență, un mediu cât mai apropiat celui de tip familial care, în funcție de nevoile fiecăruia, să permită tinerilor să dobândească un nivel corespunzător de independență pentru o integrare familială, școlară, socială și profesională adecvată;

- reabilitarea/ modernizarea/ dotarea imobilului situat în str. Teodor Aman, nr. 44, municipiul Medgidia în vederea deschiderii unui centru de zi destinat beneficiarilor din cadrul Centrului de Plasament Ovidiu și din comunitate. Acest centru va avea o capacitate de 30 de locuri, va fi destinat copiilor aflați în dificultate și va preveni intrarea acestora în sistemul rezidențial de protecție prin implicarea comunității locale, promovând dreptul fundamental al copilului de a crește în propria familie.

Contractul pentru acest proiect a fost semnat în data de 08.04.2019, are o durată de implementare de 18 luni și o valoare totală de aproximativ 1 milion de euro cu o cofinanțare de 2%, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR).

- „Reducerea capacității CRRN Techirghiol, corp B – o șansă pentru fiecare” – în parteneriat cu DGASPC - proiect în valoare totală de aproximativ 750 mii euro, cu o cofinanțare de 27,38%, finanțat prin POR. Obiectivul proiectului vizează înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate. Acesta va fi atins prin construirea a patru locuințe protejate, în localitatea Chirnogeni, cu o capacitate de 10 locuri/locuință și reabilitarea/modernizarea/dotarea unui imobil, situat în aceeași localitate, în vederea deschiderii unui Centru de Zi cu o capacitate de minimum 30 de locuri, destinat beneficiarilor serviciilor de tip locuință protejată și din comunitate.

- „Tineri în comunitate” – în parteneriat cu DGASPC - în valoare totală de aproximativ 750 mii euro, cu o cofinanțare de 27,38% - aproximativ 962 mii lei (962.623 lei), finanțat prin Programul de Interes Național (PIN). Obiectivul principal îl reprezintă înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități prin construirea a patru locuințe protejate în localitatea Topraisar, a câte 10 locuri/locuință și modernizarea/ reabilitarea/ dotarea unui imobil, din aceeași localitate, în vederea deschiderii unui Centru de zi cu o capacitate de 30 de locuri, destinat beneficiarilor serviciilor de tip Locuinţe Protejate și din comunitate.

- „Sprijin pentru integrare comunitară” - în parteneriat cu DGASPC - în valoare totală de aproximativ 430 mii euro cu o cofinanțare de 27,31 %, finanțat prin PIN. Obiectivul acestuia este înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate. Pentru a atinge acest obiectiv se vor construi, în localitatea Nicolae Bălcescu, 3 Locuințe Protejate cu o capacitate de 10 locuri/ locuință și se va reabilita/ moderniza/ dota un imobil, în aceeași localitate, în vderea deschiderii unui Centru de Zi cu o capacitate de minimum 30 de locuri, destinat beneficiarilor serviciilor de tip locuință protejată și din comunitate.

PROIECTE ÎN PRECONTRACTARE – aproximativ 7,5 milioane euro

- „Extindere Delfinariu Constanța” în valoare de aprox. 5 milioane de euro – depus la Ministerul Turismului în vederea finanțării în cadrul Hg 558/ 2017. Proiectul este esențial pentru alinierea la reglementările europene în domeniu, dar și pentru diversificarea activităților derulate cu delfinii, urmărindu-se în acest scop realizarea unor spații specializate pentru naștere/creșă delfini, lucru cu persoane cu dizabilități, spații de recreere pentru delfinii implicați în spectacole. Documentația tehnico-economică a fost avizată de către Comisia Tehnico-Economică a Ministerului Turismului. În paralel, la nivelul CJC se pregătesc documentațiile necesare demarării procedurilor de achiziție publică pentru execuția de lucrări, dirigenție de șantier și asistență tehnică din partea proiectantului.

- „Reabilitarea energetică a clădirilor Centrului de Îngrijire și Asistență Poarta Albă” are ca obiectiv general sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile clădirilor publice cu scopul sprijinirii tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon prin creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale. Prin acest proiect, UAT Judeţul Constanţa prin Consiliul Judeţean Constanţa în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului urmăreşte creşterea eficienţei energetice pentru clădirile: Pavilion femei, Pavilion mixt, Dependinţe-magazii şi Centrală termică din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Poarta Albă, situat în comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa. Valoarea totală a acestuia este de aproximativ 300 mii euro.

- „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul” are ca obiective reabilitarea, modernizarea, dotarea imobilului situat în Municipiul Constanța, strada Pandurului nr. 120 în vederea realizării unui Centru de Zi, cu o capacitate de 40 de locuri și construirea a două case de tip familial cu o capacitate de 16 locuri/ CTF în orașul Murfatlar, str. Ion Creangă, nr. 27. Prin serviciile oferite de cele două case se va crea un mediu propice de îngrijire și asistență, un mediu cât mai apropiat de cel familial care, în funcție de nevoile fiecărui beneficiar, să le dobândească la un nivel corespunzător de independență pentru o integrare familială, școlară, socială și profesională adecvată. Centrul de zi este destinat copiilor cu dizabilități/beneficiarilor din cadrul Centrului de Plasament Delfinul și din comunitate. Prin serviciile oferite, centrul contribuie la reducerea numărului de copii care intră în sistemul rezidențial de protecție și în special al copiilor instituționalizați din considerente economice ale familiei, la menținerea unui număr mai mare de tineri în comunitatea de unde provin și întinerirea forței de muncă, la menținerea unei legături permanente și active cu familia naturală și, nu în ultimul rând, la dezvoltarea spiritului de solidaritate socială prin implicarea comunității, prin asistarea membrilor ei aflați în situații de risc. Valoarea totală a acestui proiect este de aproximativ 1 milion euro, cu o cofinanțare de 2%.

- „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont” are ca obiective: reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului situat pe strada Morii, nr. 79, lot.4/2, localitatea Lumina, în vederea realizării unui Centru de Zi de Recuperare cu o capacitate de 30 de locuri, construirea și dotarea a două case de tip familial cu o capacitate de 16 locuri/ CTF în localitatea Lumina, str. Morii, nr. 79, lot 4/1/1/13 și reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului existent în strada Horia Agarici, nr. 5, Muncipiul Constanța, în vederea realizării unui Centru Zi de Recuperare cu o capacitate de 70 de locuri. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 1,2 milioane lei și cofinanțare de 2%.

Aceste proiecte vor avea ca partener Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

PROIECTE DEPUSE LA FINANȚARE ȘI AFLATE ÎN EVALUARE – aproximativ 6 milioane de euro

- „Cooperare transfrontalieră pentru a asigura un mediu înconjurător și o societate sănătoase în Bazinul Mării Negre” – în parteneriat cu Direcția de Sănătate din Kirklareli – lider și Consiliul Raional Ungheni în valoare de aprox. 1 milion de euro. Proiectul vizează dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța cu următoarele echipamente: stație de tratare a deșeurilor medicale periculoase prin decontaminare la temperaturi scăzute și echipamente pentru Secția de Arși (sistem de decontaminare a aerului, pat special pentru persoane arse, sistem de mobilizare a persoanelor arse, electrodermatom și radiocauter);

- „Dezvoltarea comună şi durabilă a patrimoniului cultural şi natural în Bazinul Mării Negre” – CJC este lider de proiect, iar partenerii sunt: Comitetul Executiv al Consiliului Local Izmail (Ucraina), Fundaţia Sozopol (Bulgaria) şi Consiliul Raional Ungheni (Republica Moldova) în valoare de aprox. 500 mii euro.

- „Dezvoltarea și promovarea turismului activ în Bazinul Mării Negre” - CJC este partener în cadrul proiectului alături de: Consiliul Județean Galați (lider), Primăria Vikovo (Ucraina), Consiliul Raional Cantemir (Moldova) și Autoguvernarea oraşului Kutaisi (Georgia) în valoare de aprox. 300 mii euro. Proiectul vizează elaborarea planului de dezvoltare al turismului pe segmentul de agrement şi aventură.

- „Cooperare transfrontalieră pentru intervenţii medicale în cazul dezastrelor de mediu” – CJC este lider de proiect în parteneriat cu Comitetul Executiv al Consiliului Local Izmail (Ucraina) şi Consiliul Raional Ungheni (Republica Moldova) în valoare de aprox. 500 mii euro. Principalele activități vizează dotarea secţiei de Neurochirurgie a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa cu echipament necesar pentru intervenţii în situaţii provocate de dezastre naturale după cum urmează: microscop operator, aparat radiologic cu braţ în C (C Arm), ecograf neurochirurgical și lupe operatorii.

- „Extinderea Muzeului de Artă” transmis Ministerului Culturii și Identității Naționale în baza OUG 76/ 2018 în valoare de aprox. 400 mii euro. Activitățile proiectului vizează: realizarea unui corp nou în curtea interioară din spatele muzeului P+2 (cu spațiu liber la nivelul solului) pentru a se asigura spațiile necesare unui atelier de restaurare și a unei săli de conferință precum și utilarea în vederea asigurării accesului la toate nivelurile muzeului a persoanelor cu dizabilități;

- „Reabilitare și modernizare Teatru de Vară Mamaia” transmis Ministerului Culturii și Identității Naționale în baza OUG 76/ 2018 în valoare de aprox. 2,5 milioane euro. Proiectul vizează reabilitarea și modernizarea Teatrului de Vară Mamaia în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activităților culturale.

- „Sprijin pentru o viață normală” - în parteneriat cu DGASPC în valoare de aprox. 500 mii euro. Prin restructurarea Centrului de Îngrijire și Asistență ”ARMONIA” Negru Vodă se vor construi patru Locuințe Protejate și se va deschide un Centru de Zi în localitatea Băneasa, județul Constanța. Astfel, în urma procesului de restructurare vor rezulta 4 Locuințe Protejate, în localitatea Băneasa, cu o capacitate de 10 locuri/locuință și reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unui imobil în vederea deschiderii unui Centru de Zi cu o capacitate de minimum 30 de locuri, destinat beneficiarilor serviciilor de tip locuință protejată și din comunitate.

- „Reducerea capacității Centrului de Îngrijire și Asistență Armonia” - în parteneriat cu DGASPC este un proiect cu o valoare de aprox. 300 mii euro. Atingerea obiectivului acestui proiect se va realiza prin construirea, în localitatea Negru Vodă, a 2 Locuințe Protejate cu o capacitate de 10 locuri/locuință și reabilitarea/ modernizarea/dotarea, în aceeași localitate, a unui imobil în vederea deschiderii unui Centru de Zi cu o capacitate de minimum 30 de locuri, destinat beneficiarilor serviciilor de tip locuință protejată și din comunitate.

PROIECTE VIITOARE

Spitalul Regional

S-a identificat locația și se va asigura și infrastructura/logistica necesară. Există semnale puternice din partea autorităților centrale că vor susține realizarea acestui obiectiv. În acest moment se analizează mai multe soluții de finanțare.

Există un memorandum aprobat de Guvernul României și care, în acest moment, este pe masa președintelui României. S-a creat un grup de lucru care o să stabilească condițiile în care o să se construiască unitatea medicală, dar și cum o să funcționeze aceasta.

PROIECTE AFLATE ÎN PREGĂTIRE – aproximativ 26,5 milioane de euro

- „Restaurarea şi punerea în valoare a Cetăţii Histria” în valoare de aprox. 10 milioane de euro. Proiectul este unul de amploare ce se va realiza în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniul și Institutul Național de Arheologie „Vasile Pârvan”. Documentația de atribuire a serviciilor de proiectare urmează a fi transmisă în SICAP.

- „Construirea, organizarea și dotarea unui nou Aquarium în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța” în valoare de aprox. 10 milioane de euro. Proiectul vizează construirea unui nou Acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. Documentația de atribuire a serviciilor de proiectare urmează a fi transmisă în SICAP.

- „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța” în valoare de aprox. 1,5 milioane de euro. La acest moment se așteaptă identificarea unei surse de finanțare.

- “Proiecte decontaminare situri Constanța, Hârșova, Cogealac și Medgidia” în valoare de aprox. 5 milioane de euro. Proiectele vizează respectarea reglementărilor europene în domeniul privind siturile contaminate. Proiectele se află în proces de expertizare din punct de vedere al procedurilor de protecție a mediului.

PNDL ȘI ALTE PROIECTE IMPORTANTE PENTRU JUDEȚUL CONSTANȚA

Programul Național de Dezvoltare Locală este unul benefic pentru localitățile județului Constanța. Acest program a venit cu fonduri pentru reabilitare și modernizare drumuri, sisteme de canalizare, construire/reabilitare/ modernizare școli și grădinițe, dispensare medicale, dar și asfaltarea străzilor. Este un instrument care vine în sprijinul autorităților locale pentru a ridica nivelul de trai în comunitățile pe care le administrează. Primarii din județul Constanța au fost consiliați și sprijiniți să acceseze cât mai multe fonduri, suplimentar față de banii alocați de către CJC. Putem spune că județul Constanța este un EXEMPLU în acest sens, sumele contractate de autoritățile locale constănțene fiind dintre cele mai mari, iar proiectele având o importanță majoră pentru comunitatea locală.

Programul Național de Dezvoltare Locală reprezintă un instrument financiar pe care autoritățile locale îl pot accesa pentru a crește nivelul de trai al comunităților pe care le administrează. Cu ajutorul resurselor financiare primite de cei care au accesat aceste fonduri ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, localitățile din județul Constanța beneficiază de o infrastructură rutieră mai bună, sisteme de canalizare și iluminat îmbunătățite și de școli, grădinițe și creșe noi sau reabilitate. Astfel, în județul Constanța au fost finanțate un număr de 169 de obiective, din care au fost deja semnate 157. Până la data de 12 martie 2019 au fost alocate aproximativ 693 milioane lei (692.893.783 lei) din care s-a decontat suma de aprox. 57,6 milioane lei (57.571.331 lei), rămânând un rest spre decontare de aprox. 635 milioane lei (635.322.452 lei).

Unitățile administrativ teritoriale (U.A.T)

Din cele 71 de unități administrativ teritoriale din județul Constanța, 67 au primit cel puțin o finanțare prin PNDL.

Pe domenii finanțate, situația se prezintă astfel:

1. Apă și canalizare : finanțate 57 obiective în valoare de 344 milioane lei (23 prin PNDL I și 34 prin PNDL 2)

2. Unități de învățământ: finanțate 72 obiective în valoare de 169 milioane lei (15 prin PNDL I și 57 prin PNDL 2)

3. Drumuri: finanțate 88 obiective în valoare de 715 milioane lei (41 prin PNDL I și 47 prin PNDL 2)

4. Unități sanitare: finanțate 15 obiective în valoare de 17 milioane lei (1 prin PNDL I și 14 prin PNDL 2)

5. Poduri: finanțate 3 obiective în valoare de 20,4 milioane lei (1 prin PNDL I și 2 prin PNDL 2)

6. Iluminat: finanțate 14 obiective în valoare de 8,2 milioane lei (prin PNDL 2)

7. Instituții publice: 3 obiective în valoare de 1,4 milioane lei (prin PNDL I)

8. Piețe publice: 1 obiectiv în valoare de 580.000 lei (prin PNDL 2)

9. Obiective culturale: 1 obiectiv în valoare de 2,2 milioane lei (prin PNDL I)

Extinderea rețelei de gaze naturale în județul Constanța

Comuna Limanu a primit în data de 25 aprilie 2019, autorizația de construire pentru înființarea distribuției de gaze naturale. Ordinul de începere pentru lucrările aferente va fi dat curând, iar timpul de excuție pentru noua rețea este de 2 ani. Potrivit proiectului asumat de către Primăria Limanu, rețeaua va avea 45 de km și va asigura gaze naturale pentru satele Limanu, 2 Mai și Vama Veche. Valoarea totală a lucrărilor este de 5.756.683 lei, din care comuna Limanu asigură o cofinanțare de 35%.

Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Constanţa”

Conducerea Consiliului Județean Constanța pune în practică strategia națională de protejare a mediului înconjurător și implicit a vieții locuitorilor din regiune prin implementarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Constanţa” - un proiect ambițios care va ajuta la delimitarea zonelor de depunere a deșeurilor precum și la modernizarea/construirea unora noi. În cadrul acestui proiect s-au semnat două contracte:

- Contractul de Finanţare, nr. 636/RP/17.02.2014 Cod SMIS 48462, proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu” 2007 – 2013.

- Contractul de Finanţare nr. 80/29.06.2017 cod SMIS 110880, proiect finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Buget total estimat proiect: 188.899.461 lei (42.652.516 euro - curs euro proiect)

Faza I: 120.889.983 lei

Faza II estimat: 68.009.478 lei

Proiectul se va derula până la data de 31.12.2020

Stadiul realizării obiectivelor de investiții aferente implementării proiectului:

a) investiții finalizate și recepționate:

● Contract CL 1 – Închiderea depozitelor de deșeuri urbane neconforme (Murfatlar, Medgidia, Hârșova, Cernavodă și Techirghiol);

● Contract CL 2.1 – Construirea noului depozit conform de deșeuri din localitatea Tortoman;

● Contract CL 2.2 - Construirea Stației de sortare și Stației TMB Tortoman;

● Contract CL 3 – Construirea Stațiilor de transfer Deleni și Hârșova;

● Contract CL 4 - Construirea Stației de sortare și Stației TMB Ovidiu;

b) contracte aflate în derulare:

● contract de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului;

● contract de publicitate pentru Proiect;

● contract de supervizare a lucrărilor;

● contract de audit;

c) contract rămas de realizat:

● Contractul CL 5 - Proiectarea și execuția drumurilor de acces la obiectivele de la Ovidiu, Deleni și Tortoman - urmează a se demara licitația pentru realizarea obiectivului.

Stadiul realizării în faza operațională:

a) contracte rămase de realizat:

Contracte privind delegarea serviciilor de colectare, transport și operarea investițiilor realizate prin proiect.

Puncte de trecere a frontierei

De asemenea, Consiliul Județean Constanța a sprijinit autoritățile locale din Lipnița și Dobromir în vederea deschiderii a două puncte de frontieră. Două proiecte transfrontaliere erau blocate de mai mulți ani și am reușit să le rentabilizăm. Este vorba despre punctul de trecere a frontierei dintre Lipnița și Kainargea precum și de cel dintre Dobromir și Krushari. Astfel, atât traficul de mărfuri cât și circulația persoanelor este permisă între România și Bulgaria prin aceste puncte. Finalizarea acestor proiecte au un impact deosebit asupra județului Constanța pentru că se îmbunătățește accesul la infrastructura de transport și se asigură o mai bună mobilitate a bunurilor și persoanelor. De asemenea, o dată cu deschiderea celor două puncte de trecere a frontierei Româno – Bulgară, turiștii au un acces mai facil către litoral și obiectivelor turistice din zonă, efectele fiind unele benefice pentru dezvoltarea socio – economică a regiunii.

SĂNĂTATE

A fost și rămâne prioritatea ZERO. Am reușit să aducem echipamente medicale la standarde europene. Pacienții se pot trata acasă, nu mai este nevoie să se deplaseze în alte orașe. Am eliminat monopolul laboratoarelor/clinicilor private, iar analizele se fac acum, la stat! Investițiile în domeniul sanitar sunt primordiale și nu se va face economie atunci când este vorba despre sănătatea oamenilor.

2016

Prevederea bugetară alocată pentru Spitalul Clinic de Urgență ,,Sf. Apostol Andrei” Constanța la secțiunea dezvoltare, pe anul 2016, a fost de 3.922.009 lei pentru reparații capitale la secțiile ginecologie, pediatrie şi plată echipamente medicale.

2017

În anul 2017, au fost alocate sume corespunzătoare din bugetul Consiliului Județean Constanța pentru:

1. Finalizarea renovării Staţiei de Sterilizare, montării instalației de sterilizare nou achiziționate, lucrări electrice, dotări cu echipamente medicale - 3.100.700 lei din care s-au cheltuit 1.881.623 lei.

2.Reînfiinţarea Secţiei de Radioterapie - sursa veche de cobaltoterapie a fost dezafectată, laboratorul şi implicit buncărul a fost reamenajat pentru a putea primi un accelerator de particule linear 6 Mev.

3.Dotarea şi amenajarea Laboratorului de Angiografie Intervenţională şi autorizarea acestuia, care s-a realizat cu succes;

4.Amenajare Laborator RMN şi amplasare aparat imagistică Sigma Explorer. Echipamentele performante de imagistică medicală, constând într-un aparat de rezonanţă magnetică şi sistem de arhivare a imaginilor medicale, sunt achiziţionate de Ministerul Sănătăţii, cu finanţare din partea Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în cadrul proiectului privind reforma sectorului sanitar Îmbunătăţirea Calităţii şi Eficienţei Sistemului Sanitar.

2018

În anul 2018 au fost alocate sume importante din bugetul județean constănțean, după cum urmează:

1. achiziţie incubator neonatal pentru transport şi aparat de ventilaţie mecanică neonatal pentru Secţia de Neonatologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Apostol Andrei” Constanţa achiziție realizată de CJC;

2. pentru punerea în funcțiune și autorizarea echipamentelor radiologie instalate în Policlinica 2;

3. dotare cu mobilier și materiale sanitare Laborator Radiologie – Policlinica 2;

4. cheltuieli pentru reactivi și soluții analize medicale pentru reinstalarea analizoarelor de hematologie, coagulare și biochimie din cadrul laboratorului de analize medicale din Ambulator-Policlinica 2;

5. lucrări de reparații construcții, instalații sanitare, înlocuire tâmplărie și hidroizolație acoperiș, pentru funcționarea Laboratorului de BFT;

6. dotarea cu mobilier și echipamente specifice spitalului pentru Secţiile Neurologie, Medicală 1 şi 2, Chirurgie Plastică, Nefrologie, Oftalmologie;

7. cofinanţare în procent de 10% din suma de 8.584.000 lei pentru dotare cu aparatură medicală completă, de ultimă generație, la Compartimentul Gastroeneterologie.

În urma emiterii unor hotărâri de consiliu iniţiate de Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa a fost emisă H.G. nr.400/2018 prin care a fost preluat în domeiul public al judeţului Constanţa un imobil unde funcţiona fostul Centru de îngrijiri paliative „Casa Soarelui” (desfiinţat în 2017) în vederea înfiinţării unui Compartiment de îngrijiri paliative în cadrul Secţiei de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa.

2019

Au fost alocaţi bani de la bugetul județean pentru reparaţii şi dotarea Compartiment de îngrijiri paliative în cadrul Secţiei de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa - fostul Centru de îngrijiri paliative „Casa Soarelui” şi s-a solicitat și obținut de la Ministerul Sănătăţii avizul pentru înfiinţarea compartimentului sus-menţionat cu 20 de paturi, redeschiderea acestuia fiind preconizată în viitorul apropiat, respectiv pană la finele primului semestru al anului 2019.

Prin bugetul aprobat în luna aprilie 2019, Consiliul Județean Constanța a alocat sume substanțiale pentru:

- Dotarea completă cu echipamente perfomante de ultimă generație a Compartimentului Terapie Intensivă Neonatală din cadrul S.C.J.U. Sf. Apostol Andrei Constanța- 12.358.793 lei – achiziție ce se va realiza direct de către CJC, urmând ca ulterior achiziției, acestea să fie date în folosință gratuită spitalului (aprox 12.400.000 lei);

- Dotarea cu echipamente medicale necesare a Centrului de Sănătate Multifuncțional Năvodari care va funcționa cu mai multe specialități medicale și care va cuprinde în structură un punct de lucru UPU, deservind mai multe localități adiacente – urmând ca întreaga structură să fie preluată în operare de către S.C.J.U. Constanța;

Consolidarea și modernizarea imobilului D + P +1E din Constanța, str. Ștefan cel Mare nr.133 + dotări – pentru Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală Constanța (aprox. 9.000.000 lei).

RAJDP

Infrastructura rutieră a fost o prioritate pentru CJC. S-au făcut eforturi considerabile pentru a rentabiliza o Regie aflată într-o situație critică. Rezultatele sunt vizibile și reale. În doar 3 ani de mandat au fost reabilitate drumuri județene aflate într-o degradare accentuată, rețele care făceau legături între localități izolate sau drumuri spre obiective turistice.

Infrastructura rutieră se îmbunătăţeşte semnificativ, iar în ultimii doi ani s-au reabilitat din banii Consiliului Judetean aproximativ 237 km de drumuri județene. Este un efort considerabil, iar colaborarea dintre Consiliul Judeţean Constanţa şi Administratorul Special, Lucian Lungoci, a făcut ca Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri să intre pe un trend ascendent. Cu multă muncă şi profesionalism s-a rentabilizat Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța şi acest lucru se vede în reţeaua de drumuri judeţene.

Doar în anul 2018, RAJDP, în cadrul Programului de lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene, a turnat 61 de km de covoare asfaltice pe mai multe segmente de drum din judeţ şi a realizat 18.300 mp de plombări pe arterele care necesitau acest gen de reparaţii. Tot în 2018, s-au finalizat lucrările la DJ 224 între localităţile Medgidia – Tortoman – Siliştea. Acest proiect era blocat de mai bine de un an, dar am reuşit să îl deblocăm, iar RAJDP a finalizat lucrările în mai puţin de 12 luni.

La începutul acestui an s-au semnat contractele de finanțare, cu fonduri nerambursabile, de reabilitare a acestor tronsoane. Aceste finanțări obținute sunt deosebit de importante, deoarece cele două drumuri DJ 226 și DJ 226 A (54 km) leagă două județe. Prin modernizarea acestora contribuim direct la creșterea siguranței pe căile rutiere ale județului, dar și la o impulsionare a activităților comerciale (transporturile de marfă sau persoane) între – Regiunea de Dezvoltare Sud-Est și Regiunea de Dezvoltare Durabilă Delta Dunării. Va exista o conexiune mai bună și mai rapidă cu regiunea Dunării, fapt ce ar putea fi un avantaj și pentru potențialii investitori interesați de această zonă.

ÎN DERULARE

Pentru anul 2019, Regia are un buget estimat de aproximativ 60 milioane lei, cu aproximativ 5 milioane lei mai mare față de bugetul anului precedent. Profitul brut estimat al regiei pentru anul în curs se ridică la valoarea de aproximativ 5 milioane lei. Tot în 2019, lista de investiții propusă este în valoare de aproximativ 10 milioane lei, din care 8 milioane alocare din bugetul CJC. Aceasta cuprinde elemente strict necesare pentru anul în curs. Totodată, vom finanța și programul cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri. Programul are o valoare de aproximativ 52 de milioane lei.

Astfel, pentru anul 2019, vom asfalta cu covoare bituminoase aproximativ 76 km de drumuri județene și, de asemenea, vom asigura întreținerea curentă prin plombare a drumurilor județene pe o suprafață estimată de aproximativ 23 de mii de mp.

Tot în acest an s-a alocat suma de aproximativ 8 milioane lei pentru investiții și dotări. Astfel, regia va fi dotată cu utilaje noi cu care să putem crește capacitatea de lucru a acestei companii. În acest sens, se vor cumpăra 10 autobasculante cu lamă și sărăriță. Aceste utilaje pot fi folosite atât în sezonul rece la intervențiile pentru deszăpezire, cât și pentru lucrările de asfaltare și întreținere a drumurilor județene. De asemenea, sunt asigurate fonduri și pentru un finisor de asfalt pe șenile, un cilindru compactor cu vibrare, două distribuitoare de emulsie de 2000 de litri și un distribuitor lateral de agregate pentru pietruire acostamente. Totodată, pe lângă dotările în utilaje vor fi reabilitate și amenajate clădirile regiei din secțiile aflate în județ.

PROIECTE VIITOARE

RAJDP va beneficia de susţinere şi finanţare din partea CJC pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii deja existente, dar și pentru retehnologizarea parcului de utilaje. În ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii rutiere s-au identificat două rute alternative pentru turiştii care îşi doresc să-şi petreacă vacanţele în zona de sud a litoralului. Este vorba despre construirea unui tronson de 13 km pe DJ 393, între localităţile Techirghiol şi Moşneni sau o a doua varintă, refacerea tronsonului de 11 km dintre Amzacea şi Pecineaga. Oricare dintre aceste două variante vor duce la reducerea semnificativă a ambuteiajelor care se crează vara pe DN 39, între localităţile Agigea, Eforie Nord, Eforie Sud şi Tuzla. Astfel, am demarat procedurile privind întocmirea cadastrelor pentru ruta Amzacea – Pecineaga, precum și studiile de fezabilitate pentru a vedea care alernativă este mai eficientă şi mai rapid de executat.

CULTURĂ ȘI SPORT

Viața culturală a județului Constanța a fost impulsionată și susținută prin activitățile specifice ale instituțiilor din subordinea CJC. Să nu uităm că în Constanța atât cultura cât și sportul au adus mari valori atât pe plan național cât și internațional. Sunt două domenii prioritare pentru CJC, iar susținerea acestora face parte din obiectivele noatre de dezvoltare locală.

ANUL 2016

În anul 2016, în perioada iunie - decembrie, au avut loc 2 sesiuni de finanțare nerambursabilă în baza Legii nr. 350/2005, și au fost atribuite:

- un număr de 16 contracte în valoare totală de 3.912.753,85 lei - pe domeniul sport

ANUL 2017

În anul 2017, a fost alocată suma de 8.000.000 lei (3.000.000 lei domeniul sport şi 5.000.000 domeniul cultură); a avut loc câte o sesiune de finanțare nerambursabilă pe domeniul sport şi, respeciv, pe domeniul cultură în baza Legii nr. 350/2005, și au fost atribuite:

-un număr de 11 contracte în valoare totală de 1.618.660,60 lei - pe domeniul sport

- un număr de 8 contracte în valoare totală de 3.287.167 lei - pe domeniul cultură

ANUL 2018

În anul 2018, a fost alocată suma de 3.000.000 lei domeniul sport şi a avut loc o sesiune de finanțare nerambursabilă pe domeniul sport în baza Legii nr. 350/2005, fiind atribuite:

-un număr de 8 contracte în valoare totală de – 1.911.697,82 lei - pe domeniul sport

ANUL 2019

Pentru anul 2019 este prevăzută suma de 8.000.000 lei având ca destinație acordarea de finanţări nerambursabile în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general: 3.000.000 lei – pe domeniul cultură și 5.000.000 lei – pe domeniul sport.

sâmbătă, 18 mai 2019761
Comentarii

02PSD mincinos si ipocrit(19 mai 22:24)
Replica de cacat! La rovana plumb nu lasa loc de comentariu asa cum merita loaza asta care si-a inmatriculat bolizii de sute de mii de euro in Bulgariac, s-o kkam as cum merita! PSD mincinosi si ipocriti!
04muie tutuianu !(18 mai 21:14)
Replica de ce nu ne ziceti cine a commandant minciunile si cine le-a platit ???
03un cititor(18 mai 10:19)
Aproape toate sunt minciuni, doar pe hartie.
04Stoian(18 mai 09:58)
Si bani europeni,nerambursabili? Nexam...tot numai de la statul roman si v-ati impartit cascavalul la lucrari....
03Mazare(17 mai 19:15)
A evadat si voi ii faceti reclama lu tutuianu????ba sunteti tampiti? 5 artixole vreau la foc automat . Ce campanie electorala misto azi pe acest site. 4 stiri cu si despre tutuianu. Cred ca a fost zi de trecut pe la casieria psd ului de ati percutat in halul asta
mai mult...Politică
17 iun 00:48PoliticăMinistrul Justiţiei vrea schimări la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie: 'Niciodată nu am vorbit despre desfiinţare'

Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, doreşte să opereze anumite schimbări în modul în care funcţionează Secţia...325

17 iun 00:48PoliticăProtest la Palatul Cotroceni cu circa 50 de persoane care cer eliberarea lui Dragnea din închisoare503
17 iun 00:47PoliticăViorica Dăncilă, mesaj de felicitare şi de susţinere pentru premierul Moldovei; Maia Sandu, invitată la Bucureşti250
17 iun 00:47PoliticăDeputatul Raeţchi anunţă depunerea la Parlament a unui pachet legislativ pentru natalitate

Deputatul PNL Ovidiu Raeţchi anunţă, printr-un comunicat că a depus la Parlament un pachet legislativ pentru...354

17 iun 00:42PoliticăSenatorul Ion Popa, despre liberali: Mulți dintre ei nu au depășit perioda de garanție în PNL276
17 iun 00:24PoliticăConsilierii judeţeni, convocaţi în şedinţă. Vezi ordinea de zi!722
17 iun 00:58PoliticăDumitru Caragheorghe este președintele USR, organizaţia municipală Constanţa

Vineri, 14.06.2019, Uniunea Salvați România (U.S.R.) - filiala locală (municipală) Constanța a organizat alegeri...810

17 iun 00:45PoliticăDan Barna, DEZVĂLUIRI în stilul Kovesi - Lucruri NEȘTIUTE despre liderul USR823
17 iun 00:44PoliticăAnaliză Financial Times: Klaus Iohannis, președintele Consiliului European?446
17 iun 00:38PoliticăPNL îi susţine pe locuitorii din Palazu Mare care NU vor un bloc de 10 etaje în zona lor!

reședintele PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, împreună cu un grup de consilieri liberali, a participat...1249

14 iun 01:30PoliticăIlie Năstase se retrage din politică: „M-am gândit foarte bine“575
15 iun 01:29PoliticăNechifor, Pro România: Competiţia pentru supremaţia politică se va da între Pro România şi USR-PLUS, în viitorul apropiat413
Vremea
30.6°21.3° - 30.6° duminică, 16 iunie 2019
cer seninUmiditate: 42%
Vânt: 3.79 m/s din NE
Presiune: 1012.11 milibari

Loto
6/4982230344142
5/404112231379
joker41027363712
Horoscop
mai mult...SPSportRT
17 iun 00:00SportDaniela Hantuchova, despre Simona Halep: „Este cea mai dură adversară”

Daniela Hantuchova (36 de ani) a fost prezentă la Sports Festival Cluj și a lăudat-o pe Simona Halep (27 de ani,...163

17 iun 00:00SportRomânia U21 - Croația U21. Croații sunt plini de ei înaintea confruntării cu „tricolorii": „Românii nu sunt fericiți să dea ochii cu noi"

Selecționerul Nenad Gračan și doi internaționali vorbesc despre obiectivele de la EURO 2019. Toți se gândesc cel...202

17 iun 00:00SportPaul Pogba și-a anunțat plecarea de la Manchester United

Paul Pogba (26 de ani) a anunțat că vrea să plece de la Manchester United, după trei ani de la revenirea sa pe Old...146

17 iun 00:00SportCristi Chivu e dorit de Eusebio di Francesco la Sampdoria. Fostul căpitan al naționalei României ar fi antrenor secund

Cristian Chivu (38 de ani), fostul căpitanul al naționalei României, e dorit de Eusebio de Francesco în staff la...141

Local
17 iun 00:40LocalDosare penale. Băuţi la volan şi fără permis

Mai mulţi indivizi s-au ales cu dosare penale pentru infracţiuni la regimul rutier! La data de 15 iunie a.c., în...364

17 iun 00:41LocalFestivalul Peștelui, un eveniment de amploare la Năvodari

Pasionații de pescuit și de preparate din pește s-au putut delecta cu cele mai proaspete produse, la Festivalul...1054

17 iun 00:46LocalZece militari în rezervă și retragere din Constanța, DECORAȚI de Ministerul Apărării Bulgaria

Sâmbătă,15 iunie a.c., zece militari în rezervă și retragere au fost decorați de către reprezentanții...493

17 iun 00:32LocalACCIDENT la Tuzla. Pieton LOVIT DE MAȘINĂ pe trecere!

Polițiștii și cadrele medicale de la Serviciului de Ambulanță Județean Constanța au fost solicitați să...3565

17 iun 00:45LocalSpectacol cu „Emoții și Idei”, sub penița reputatului chirurg Octavian Unc

Momente pline de emoții, în cursul după amiezii de sâmbătă, 15 iunie a.c., la Muzeul de Artă Constanța, unde s-a...814

17 iun 00:29LocalCARAMBOL pe drumul spre Lazu. Mașini FĂCUTE PRAF și un copil rănit!

Un teribil accident a avut loc, în seara zilei de sâmbătă, 15 iunie a.c., în jurul orei 20.20, în care au fost...11653

17 iun 00:28LocalȘEZLONGURI până-n buza apei! Oamenii sunt nemulțumiți!

Temperaturile ridicate din acest sfârșit de săptămână i-a scos pe oameni din casă, iar pe turiști i-a determinat...4581

17 iun 00:30LocalDETALII INCREDIBILE. ACCIDENT MORTAL PE A4: a oprit să ajute și a fost lovit de un autobuz!

Un teribil accident rutier a avut loc, sâmbătă după-amiază, 15 iunie a.c., pe autostrada A4, Constanța – Ovidiu....5780

17 iun 00:44LocalUn bărbat condamnat la 4 ani de închisoare, prins de polițiștii constănțeni

Polițiști din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar au depistat la data de 14 iunie a.c., în jurul orei 22.30, un...579

17 iun 00:43LocalACCIDENT GRAV PE AUTOSTRADA SOARELUI. O PERSOANĂ A DECEDAT

Tragedie! Un accident rutier grav a avut loc, sâmbătă, 15 iunie a.c., în jurul orei 7:48, pe Autostrada A2...7413

Monden
17 iun 00:00MondenIoana Ginghină și Alexandru Papadopol divorțează săptămâna viitoare. Detalii despre partaj

Alexandru Papadopol și Ioana Ginghină urmează să divorțeze săptămâna viitoare, iar actorul ar vrea să-i facă...134

17 iun 00:00MondenAndra, ajutată de Fuego şi de Raoul să ajungă mare vedetă

Paul Surugiu – Fuego (42 de ani), Andra (32 de ani) şi Raoul (40 de ani) au în comun oraşul natal, Turda, dar şi o...128

17 iun 00:00MondenAnamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, din nou nași de botez. Ce ținută sexy a purtat impresara la eveniment

Anamaria Prodan și soțul ei, Laurențiu Reghecampf, au devenit părinții spirituali ai unui băiețel sâmbătă, 15...134

17 iun 00:00MondenLaura Cosoi a reușit să scape de kilogramele acumulate în timpul sarcinii

Laura Cosoi a publicat un mesaj pe rețelele de socializare unde a recunoscut faptul că î timpul sarcinii a pus...123

17 iun 00:00MondenAşa arată Keanu Reeves în realitate

Actorul Keanu Reeves, binecunoscut pentru rolul său din “Matrix”, este de nerecunoscut în realitate. Umblă...156

17 iun 00:00MondenDaniel Craig, lovit de blestemul James Bond

De multă vreme circulă zvonul că actorii care joacă în seria de filme cu James Bond sunt urmăriţi de un blestem!...130

17 iun 17:12MondenUn „iepuraș” Playboy riscă pedeapsa cu moartea pentru uciderea unui doctor

Fostul „iepuraș” Playboy Kelsey Turner (26 de ani) și iubitul ei Jon Logan Kennison (27 de ani) riscă pedeapsa cu...130

17 iun 00:00MondenGabriela Spanic şi Edith Gonzalez, născute în aceeaşi zi, lovite de aceeaşi dramă

Cele mai îndrăgite actriţe de telenovele, una originară din Venezuela, iar celaltă, din Mexic, s-au născut în...124

17 iun 00:00MondenActorul Alain Delon, spitalizat din cauza unor migrene

Actorul Alain Delon, în vârstă de 83 de ani, a fost internat vineri în Spitalul american din Neuilly, o suburbie a...122

17 iun 00:00MondenLui Jacob Anderson îi pare rău că sfârşitul ''Game of Thrones'' a provocat reacţii diferite

Lui Jacob Anderson (Grey Worm) îi pare rău că sfârşitul "Game of Thrones" a provocat reacţii atât de diferite...113

Mapamond
17 iun 00:00MapamondCurtea Constituţională a Republicii Moldova a anulat deciziile din 7-9 iunie; Dodon confirmă încheierea crizei politice

Curtea Constituţională a Republicii Moldova şi-a anulat sâmbătă hotărârile luate în zilele de 7-9 iunie,...122

17 iun 00:00MapamondNou protest la Hong Kong pentru retragerea completă a controversatului proiect de lege privind extrădarea

Mii de cetăţeni din Hong Kong au participat duminică la un marş cerând retragerea completă a unui controversat...120

17 iun 00:00MapamondLa patru ani după scena istorică a scării rulante, Trump revine marţi la campania electorală

Donald Trump îşi începe marţi campania pentru obţinerea unui al doilea mandat care să-i permită să conducă...114

17 iun 00:00MapamondSoţia premierului israelian, Sara Netanyahu, recunoscută vinovată pentru utilizarea necorespunzător a fondurilor publice

Soţia premierului israelian, Sara Netanyahu, a fost recunoscută vinovată duminică pentru a fi folosit...129

17 iun 00:00MapamondCandidatul CDU pentru postul de primar în Goerlitz, de origine română, îl înfruntă în turul doi pe candidatul AfD

Candidatul Uniunii Creştin-Democrate (CDU) pentru postul de primar al oraşului german Goerlitz, landul Saxonia,...120

17 iun 00:00MapamondDonald Trump acuză The New York Times de ''trădare'' după publicarea unui articol

Preşedintele american, Donald Trump, a acuzat sâmbătă The New York Times de comiterea unui "act virtual de trădare"...111

17 iun 00:00MapamondSUA: Aeroportul newyorkez Newark, închis după ce un avion al companiei United a ieşit de pe pistă

Aerportul Newark, unul din cele trei care deservesc metropola New York, a fost închis sâmbătă temporar după ce un...113

17 iun 00:00MapamondOfiţer de poliţie înjunghiat şi deposedat de armă în prefectura Osaka, unde urmează să aibă loc un summit G20

Un ofiţer de poliţie a fost înjunghiat şi pistolul său a fost furat duminică într-un oraş din Prefectura Osaka...115

17 iun 00:00MapamondRusia: Un fulger a dezactivat pilotul automat al avionului aterizat de urgenţă pe Şeremetievo, afirmă anchetatorii

Accidentul aviatic în care a fost implicat un avion Suhoi Superjet 100 al companiei ruse Aeroflot la începutul lunii...113

17 iun 00:00MapamondG20 va implementa un nou cadru pentru a stopa poluarea cu plastic a mărilor şi oceanelor

Miniştrii mediului din G20 (grupul ţărilor dezvoltate economic) au căzut de acord, duminică, să adopte un nou...114

Sănătate
15 iun 01:24SănătateEchipamente medicale donate Centrului de Transfuzii Constanța

Echipament nou pentru Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța, ce va contribui la creșterea capacității...395

14 iun 02:13SănătateCJAS Constanța atrage atenția medicilor să nu mai ceară ordinul de plată la eliberarea CONCEDIILOR MEDICALE!

Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța le atrag atenția medicilor de familie dar...3580

13 iun 02:27SănătateDr. Iuliana Botezatu este director interimar la Spitalul CF Constanţa

Spitalul CF Constanţa are un nou director interimar, în persoana dr. Iuliana Botezatu, fosta preşedinte a Comisiei de...1055

12 iun 00:52SănătateAparatură medicală vitală prematurilor, noua dotare a Spitalului Medgidia

Aparatura medicală insuficientă reprezintă una dintre cauzele majore ale mortalității infantile în România, a...904

10 iun 00:17SănătateApel către Colegiul Medicilor pentru găsirea de anesteziști pentru Spitalul Județean Tulcea

Autoritățile tulcene, printre care Consiliul Județean Tulcea și Direcția de Sănătate Publică Tulcea caută...412

9 iun 23:09SănătatePacienți cu tumori maligne, operați la Spitalul Județean Constanța de prof. dr. Irinel Popescu

Vineri, 9 iunie a.c., la Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” Constanța s-a...1879

8 iun 03:24SănătateSecţiile de Neurologie şi Chirurgie Plastică, din cadrul Spitalului Judeţean, renovate!

Managerul spitalului Judeţean, Cătălin Grasa, a anunţat, în cadrul ueni conferinţe de presă, faptul că de...708

8 iun 03:41SănătateUn nou medic la Spitalul Orășenesc Hârșova

Veste îmbucurătoare pentru locuitorii din Hârșova și împrejurimi: începând de luni, 10 iunie a.c., un nou medic...694

8 iun 03:19SănătateManagerul Spitalului Județean, precizări cu privire la mâncarea servită pacienților!

Cătălin Grasa, managerul Spitalului Județean, a susținut o conferință de presă pentru a veni cu lămuriri în...1778

8 iun 04:38SănătateDotări de 10.000 de euro pentru Secția de Neonatologie a Spitalului Medgidia

Organizația „Salvați Copiii” cu sprijinul Atlas Translogistics dotează secția de neonatologie din cadrul...947