rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 18 mai
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință. Iată ordinea de zi

Consiliul Județean Constanța va fi convocat în ședință ordinară pe data de 28 ianuarie a.c., la ora 13.00. Ședinţa se va desfăşura în sistem videoconferinţă.

Proiectele ordinii de zi

I. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 13.12.2021 și a procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 22.12.2021.

II. Depunerea jurământului de către doamna consilier județean Lazăr Gilda-Valentina.

III.

1. Proiect de hotărâre nr.18/17.01.2022 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Dragnea Marilena, precum și vacantarea locului de consilier județean.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

2. Proiect de hotărâre nr. 31/20.01.2022 privind modificarea componenței Comisiei de specialitate de Buget-Finanțe a Consiliului Județean Constanta, mandatul 2020 – 2024.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

3. Proiect de hotărâre nr.4/12.01.2022 privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Constanța nr. 588/27.12.2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

4. Proiect de hotărâre nr.5/12.01.2022 privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Constanța nr. 589/27.12.2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

5. Proiect de hotărâre nr. 6/12.01.2022 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

6. Proiect de hotărâre nr.7/12.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

7. Proiect de hotărâre nr.15/14.01.2022 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Lista de investiții ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța pentru anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

8. Proiect de hotărâre nr.26/19.01.2022 privind bugetul și lista de investiții pe anul 2022, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Delfinul" Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

9. Proiect de hotărâre nr.27/19.01.2022 privind Bugetul și Lista de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

10. Proiect de hotărâre nr.28/19.01.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2022 pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

11. Proiect de hotărâre nr.29/19.01.2022 privind bugetul pe anul 2022, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Maria Montessori" Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

12. Proiect de hotărâre nr.30/19.01.2022 privind bugetul pe anul 2022, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Albatros Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

13. Proiect de hotărâre nr.32/20.01.2022 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Lista de Investiții și Programul de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Teatrul de Stat Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

14. Proiect de hotărâre nr.33/20.01.2022 privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru Direcția de Pază a Județului Constanța pe anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

15. Proiect de hotărâre nr.34/20.01.2022 privind bugetul pe anul 2022, pentru Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

16. Proiect de hotărâre nr.35/20.01.2022 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Lista de Investiții și Programul de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Muzeul de Artă Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

17. Proiect de hotărâre nr.36/20.01.2022 privind Bugetul de venituri și cheltuieli, Lista de investiții și Programul de evenimente culturale, pe anul 2022, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

18. Proiect de hotărâre nr.37/20.01.2022 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Lista de Investiții și Programul de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

19. Proiect de hotărâre nr.38/20.01.2022 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Lista de investiții și Programul de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Centrul Cultural Județean Constanța "Teodor T. Burada".

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

20. Proiect de hotărâre nr.39/20.01.2022 privind Bugetul de venituri și cheltuieli, Lista de investiții și Programul de evenimente culturale, pe anul 2022, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța "Căluțul de mare".

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

21. Proiect de hotărâre nr.40/20.01.2022 privind Bugetul, Lista de Investiții și Programul de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Biblioteca Județeană "I.N.Roman" Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

22. Proiect de hotărâre nr.9/12.01.2022 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

23. Proiectul de hotărâre nr.11/14.01.2022 privind Organigrama și Statele de Funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pentrul anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

24. Proiect de hotărâre nr.17/14.01.2022 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții de la Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

25. Proiect de hotărâre nr.16/14.01.2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

26. Proiect de hotărâre nr. 21/18.01.2022 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pentru anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

27. Proiect de hotărâre nr.1/05.01.2022 privind organizarea rețelei școlare de învățământ special liceal și special postliceal din județul Constanța, pentru anul școlar 2022-2023.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

28. Proiect de hotărâre nr.2/05.01.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226 Corbu – Săcele – Istria – Mihai Viteazu”, cod SMIS 121195.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

29. Proiect de hotărâre nr. 3/07.01.2022 privind desemnarea doamnei/domnului_____ în calitate de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație Provizoriu al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

30. Proiect de hotărâre nr.8/12.01.2022 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța începând cu data de 01.01.2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

31. Proiect de hotărâre nr.10/12.01.2022 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Primăriei Municipiului Medgidia pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unor bunuri imobile teren, din domeniul public al UAT Medgidia în domeniul public al UAT Județul Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

32. Proiect de hotărâre nr.12/14.01.2022 privind aprobarea salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

33. Proiect de hotărâre nr.13/14.01.2022 privind Planurile de restructurare revizuite pentru serviciile sociale cu cazare destinate persoanelor adulte cu dizabilități.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

34. Proiect de hotărâre nr.14/14.01.2022 privind Metodologia de acordare a sumelor necesare acoperii cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

35. Proiect de hotărâre nr.19/17.01.2022 privind împuternicirea Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Constanța de a efectua lucrările cadastrale pentru drumurile județene aflate în proprietatea publică a Județului Constanța și în administrarea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța precum și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea întocmirii, depunerii și înscrierii documentației cadastrale în Cartea Funciară.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

36. Proiect de hotărâre nr.20/18.01.2022 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii, aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea în anul 2022, precum și procedura de stabilire și de încasare a contribuției lunare de întreținere.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

37. Proiect de hotărâre nr. 22/18.01.2022 privind Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța, pentru anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

38. Proiect de hotărâre nr.23/18.01.2022 privind închirierea prin licitație publică a spațiului autoservire/alimentație publică în suprafață de 203,45 mp din cadrul imobilului Pavilion Expozițional Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

39. Proiect de hotărâre nr.24/19.01.2022 privind darea în folosință gratuită intituției de învățământ Universitatea “Ovidius” unor spații din interiorul imobilului situat în strada Nufărului nr. 3, Municipiul Constanța, Județ Constanța, proprietate privată a Județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

40. Proiect de hotărâre nr. 25/19.01.2022 privind darea în folosință gratuită intituției de învățământ Universitatea “Ovidius” unor spații din interiorul imobilului situat în strada Corbului nr. 27, Municipiul Constanța, Județ Constanța, proprietate privată a Județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

41. Proiect de hotărâre nr.41/20.01.2022 privind costurile medii anuale pentru anul 2022, pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și persoanei adulte cu handicap ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

42. Proiect de hotărâre nr.42/20.01.2022 privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Consiliului Local Nicolae Bălcescu asupra imobilului "Alimentare cu apă din localitatea Dorobanțu, comuna Nicolae Bălcescu" și completarea listei bunurilor proprietate publică aferente Serviciilor delegate și care sunt concesionate operatorului SC RAJA S.A., anexa 6 la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și apă uzată.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

43. Proiect de hotărâre nr.44/21.01.2022 privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Clinic de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa, asupra imobilelor locuinţe de serviciu situate în municipiul Constanţa, B-dul Mamaia nr. 534 şi 538, judeţul Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

44. Proiect de hotărâre nr.46/21.01.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru atribuirea locuințelor de serviciu aflate în proprietatea publică a Județului Constanța și în administrarea Consiliului Județean Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

45. Proiect de hotărâre nr.43/21.01.2022 privind desemnarea și validarea nominală a noilor membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

46. Proiect de hotărâre nr.45/21.01.2022 privind modificarea anexelor nr.3,4,7,8 din Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.303/22.12.2021 și anexei nr.6 la H.C.J.C. 210/29.09.2021, modificate prin H.C.J.C. nr. 231/20.10.2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

47. Proiect de hotărâre nr.47/21.01.2022 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și reprezentare de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

48. Proiect de hotărâre nr.48/21.01.2022 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2022, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

49. Proiect de hotărâre nr.49/21.01.2022 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit în anul 2022 pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

50. Proiect de hotărâre nr. 263/24.11.2021 privind asigurarea cu caracter continuu și permanent a Serviciilor publice de adăpostire a animalelor de pe raza județului Constanța, ce fac obiect al unui ordin de plasare în adăpost și aprobarea Regulamentului acestora.

Inițiator, Vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, domnul Petre Enciu

A.F.

sâmbătă, 22 ianuarie 2022968
SKINMED CLINIC, Centrul de Excelență Dermatologie București
GANDUL.RO
Fabulos cât a ajuns să coste o singură cireașă acum, în România! Nu e glumă
Comentarii

00marin(23 ian 19:07)
e dezastru, a distrus orasu mosul,
05radu(21 ian 18:18)
cand dracu asfaltati Poiana- A4. sta nodul ala inchis de 10 ani.
15pitu(21 ian 17:26)
nu mai schimba bosorogu organigrama?
mai mult...Local
18 mai 22:14LocalRAJA SA a deschis porțile Stației de epurare Constanța Nord pentru studenții de la Ovidius

RAJA SA a deschis larg porțile Stației de epurare Constanța Nord, marți 17 mai 2022, pentru studenții Facultății...419

18 mai 00:06LocalAccident rutier pe strada Soveja. Un pieton a fost rănit grav784
18 mai 09:46Local27 de migranți ajutați de două călăuze, descoperiți de polițiștii Gărzii de Coastă. Video497
18 mai 00:06LocalO mașină a luat foc, la ieșire din Năvodari

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină, marți, 17 mai a.c., la ieșire din Năvodari, în...503

18 mai 22:16LocalIncendiu la o casă din Medgidia1016
18 mai 15:27LocalConstantinescu și Gâmbuțeanu n-au vrut să fie audiați prin videoconferință, de Tribunal!937
18 mai 00:04LocalUn drogat, urmărit cu focuri de armă de polițiști, în Palazu Mare!

Oamenii legii, în timp ce efectuau acțiuni de patrulare pe străzile din Palazu Mare, au dat peste un șofer care rula...1799

18 mai 00:08LocalBărbat atacat de doi tineri, în stațiunea Mamaia!1094
18 mai 22:10LocalCarambol în zona Primăriei din Murfatlar598
18 mai 22:10LocalCJ a lansat proiectul Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul județului Constanța

Consiliul Județean Constanța organizează marți, 17 mai, o conferință de presă organizată cu ocazia lansării...428

18 mai 22:10LocalCea de-a V-a ediție a Festivalului de Jocuri și Reconstituiri Istorice -Medgidia se apropie de start358
18 mai 00:08LocalIncendiu în Cernavodă, o casă a luat foc429
Vremea
14.4°12.3° - 14.4° miercuri, 18 mai 2022
ConstanțaUmiditate: 58%
Vânt: 10.51 m/s
Presiune: 1023 milibari

Loto
6/494562453944
5/4033174312426
joker264235201312
Horoscop
mai mult...SPSportRT
18 mai 00:00SportJose Peseiro, fost antrenor la Rapid, a fost numit selecţioner al Nigeriei

Portughezul José Peseiro, fost antrenor al echipei Rapid București, a fost numit selecţionerul echipei naţionale...203

18 mai 00:00SportAndy Murray se retrage de la Roland Garros având ca prioritate participarea la Wimbledon

Andy Murray s-a retras oficial de la Openul Franței, deoarece are în vedere o participare la Wimbledon și sezonul pe...203

18 mai 00:00SportF1 poate interzice ca piloţii să poarte bijuterii în timpul curselor

Formula 1 poate interzice piloţilor să mai poarte bijuterii în timpul curselor, dar Federaţia internaţională de...283

18 mai 00:00SportLaLiga: Antoine Griezmann rămâne la Atletico Madrid

Antoine Griezmann va fi jucător la Atletico Madrid şi în sezonul viitor, a anunţat preşedintele Enrique Cerezo....232

Local
18 mai 00:04LocalUn drogat, urmărit cu focuri de armă de polițiști, în Palazu Mare!

Oamenii legii, în timp ce efectuau acțiuni de patrulare pe străzile din Palazu Mare, au dat peste un șofer care rula...1799

18 mai 00:08LocalBărbat atacat de doi tineri, în stațiunea Mamaia!

În urma cercetărilor într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată, polițiști...1094

18 mai 22:10LocalCarambol în zona Primăriei din Murfatlar

598

18 mai 00:06LocalO mașină a luat foc, la ieșire din Năvodari

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină, marți, 17 mai a.c., la ieșire din Năvodari, în...503

18 mai 22:16LocalIncendiu la o casă din Medgidia

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină, marți, 17 mai a.c., în Medgidia, pe strada Mihai...1016

18 mai 15:27LocalConstantinescu și Gâmbuțeanu n-au vrut să fie audiați prin videoconferință, de Tribunal!

Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri și Poduri Constanţa a depus în instanță o plângere soluţii de...937

18 mai 22:10LocalCJ a lansat proiectul Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul județului Constanța

Consiliul Județean Constanța organizează marți, 17 mai, o conferință de presă organizată cu ocazia lansării...428

18 mai 22:10LocalCea de-a V-a ediție a Festivalului de Jocuri și Reconstituiri Istorice -Medgidia se apropie de start

Primăria municipiului Medgidia organizează în perioada 20 - 22 mai 2022, pe Stadionul Municipal „Iftimie Ilisei”,...358

18 mai 00:08LocalIncendiu în Cernavodă, o casă a luat foc

429

Politică
18 mai 00:00PoliticăJaponia oferă un sprijin esenţial persoanelor strămutate din Ucraina, împreună cu România şi UNHCR

Japonia oferă un sprijin esenţial pentru persoanele strămutate din cauza invaziei din Ucraina, asigurând transportul...245

18 mai 00:00PoliticăPaşca: Camere de audiere pentru minorii care au fost victimele abuzului sexual, amenajate printr-un proiect al MJ

Ministerul Justiţiei (MJ) a demarat un proiect finanţat din fonduri norvegiene, prin intermediul căruia vor fi...205

18 mai 00:03PoliticăBudăi: Noi în România nu mai avem impozitare unică

312

18 mai 01:13PoliticăSorin Oprescu a fost prins în Grecia

Sorin Oprescu, fostul primar general al Bucureștiului, a fost de negăsit, imediat după condamnarea definitivă la 10...2308

18 mai 21:04PoliticăProcesul de redeschidere a minelor de magneziu şi grafit ar putea începe în 2023

Procesul de redeschidere a minelor de magneziu şi grafit ar putea începe în 2023, cu anumite condiţionări privind...512

18 mai 21:01PoliticăLuminiţa Odobescu: Femeile continuă să fie ţinta abuzurilor

353

Interviuri
12 apr 00:05InterviuriMihai Lupu: Nu sunt dușman cu Huțucă! Mai avem și opinii diferite! Video

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, s-a aflat în studioul Replica de Constanța, unde a vorbit...3478

9 apr 00:08InterviuriAnca Ghițulescu, director executiv DGASPC: Avem o mare problemă cu centrele pentru adulți! Video

Centrele pentru adulți din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța sunt...2334

7 apr 14:34InterviuriFelicia OVANESIAN (I): Sunt singurul funcționar din cadrul primăriei care nu face nimic fără să știe primarul. VIDEO

6099

16 apr 00:38InterviuriNiculescu: Am plafonat prețurile la gaze și energie printr-o nouă schemă de sprijin. Video

George Niculescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, a fost prezent în studioul Replica de Constanța, vineri,...3092

16 apr 00:39InterviuriHoria Țuțuianu: Nu știu câtă răbdare vor mai avea constănțenii la atâta incompetență. Video

De când a ajuns la Guvernare, PSD a reușit să inițieze mai multe proiecte de legi, unele dintre ele fiind și...4089

14 apr 00:41InterviuriCristian Cîrjaliu: Atât timp cât nu iau niciun ban de la nimeni în mod necuvenit, dorm foarte liniștit

Este unul dintre acei primari care, dacă nu ar fi existat, ar fi fost inventat. În ciuda contestațiilor venite din...3322

8 apr 00:10InterviuriFelicia Ovanesian îi răspunde lui Ionuț Rusu: Neinspirat, agresiv și puțin nepoliticos. VIDEO

Disconfort, haos, nervi în trafic, șantiere peste șantiere… sunt aspecte cunoscute de către administrația locală...11408

24 mar 00:20InterviuriGheorghe Haleț ar vrea să reînvie festivalul de muzică ușoară Mamaia! Video

Gheorghe Haleț este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune și cultură din Constanța. A cochetat și cu...5056

22 mar 19:49InterviuriRăzvan Pantelimon: Ar trebui să ne fie frică de criza economică și alimentară, nu de război! Video

1627

Monden
18 mai 00:00MondenDoja Cat, cea mai provocatoare apariție de la Billboard Awards

Divele s-au întrecut în ţinute care mai de care mai decoltate şi mai sexy pentru a cuceri atenţia fotografilor...473

18 mai 00:00MondenMegan Fox, însărcinată? Gestul lui Machine Gun Kelly a stârnit controverse

Machine Gun Kelly (MGK) a fost prezent pe scena de la Billboard Music Awards, unde a făcut o afirmație care i-a luat...262

18 mai 00:00MondenPiesa Trenulețul a ajuns în topul celor mai virale piese pe Spotify

220

18 mai 00:00MondenClaudia Pătrășcanu, despre noaptea cu alcool a lui Bădălău: „Nu mai știa dacă mi-a adus copiii“

Războiul public dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălau s-a reluat! Cântăreața a decis să facă lumină în...373

18 mai 03:21MondenKourtney Kardashian și Travis Barker, nuntă în secret! Cum a arătat mireasă

Kourtney Kardashian și Travis Barker trăiesc o frumoasă poveste de iubire, iar cei doi s-au căsătorit în urmă cu...319

18 mai 03:17MondenCât de superbă e Leni, fiica de 18 ani a lui Heidi Klum

Leni Klum este fiica supermodelului internațional Heidi Klum, 48 de ani, și, la vârsta de 18 ani este deja un model...248

18 mai 00:00MondenJerry Bruckheimer confirmă că Johnny Depp nu va reveni "în acest moment" în seria "Pirates of the Caribbean"

Jerry Bruckheimer, producătorul seriei de filme "Pirates of the Caribbean", a confirmat că Johnny Depp nu va reveni...230

18 mai 00:00MondenAmber Heard susţine în instanţă că Johnny Depp a agresat-o în luna de miere

Actriţa americană Amber Heard, cunoscută din filmul ''Aquaman'', a declarat luni în faţa juraţilor că Johnny Depp...267

18 mai 00:00MondenFestivalul de Film de la Cannes: Nume mari şi producţii de răsunet, la cea de-a 75-a ediţie

189

Mapamond
18 mai 00:00MapamondUcraina: Minele antipersonal, principala ameninţare în cazul locuitorilor din teritoriile eliberate

Minele antipersonal reprezintă principala ameninţare la adresa locuitorilor din teritoriile ucrainene eliberate de sub...176

18 mai 00:00MapamondCoronavirus - OMS: COVID-19 se poate răspândi rapid în Coreea de Nord

COVID-19 se poate răspândi rapid în Coreea de Nord, unde programele de vaccinare nu au început încă, a avertizat...208

18 mai 00:00MapamondOraşul New York se confruntă cu un nou val de COVID-19

219

18 mai 00:00MapamondFranţa: Elisabeth Borne va deveni prima femeie prim-ministru din ultimii treizeci de ani

Preşedintele francez Emmanuel Macron a ales-o luni pe Elisabeth Borne, actualul ministru al muncii, drept viitorul său...217

18 mai 00:00MapamondPreşedintele turc Erdogan avertizează că nu va aproba aderarea Finlandei şi Suediei la NATO

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat luni că nu va aproba aderarea Finlandei şi Suediei la NATO,...235

18 mai 00:00MapamondMinistru: Austria nu intenţionează să adere la NATO

În contextul anunţului recent al candidaturilor Finlandei şi Suediei la NATO, ministrul austriac de externe Alexander...198

18 mai 00:00MapamondParisul "va fi alături de Finlanda şi Suedia" în caz de agresiune

Franţa "va fi alături de Finlanda şi Suedia" în caz de agresiune, a declarat luni seară Palatul Elysée, după ce...190

18 mai 00:00MapamondUcraina: Cel puţin 10 morţi în lovituri ruse la Severodoneţk, în est

Cel puţin zece persoane au fost ucise în bombardamente ruse asupra oraşului Severodoneţk, în estul Ucrainei,...165

18 mai 00:00MapamondMarea Britanie: Suedia şi Finlanda ar trebui să adere la NATO "cât mai curând posibil"

184

Sănătate
18 mai 00:00SănătateCauzele neștiute ale balonării. De ce nu e bine să bem cu paiul sau direct din sticlă

Multă lume suferă de balonare astfel că aflăm de la ce apare această senzaţie de disconfort. Expertul în boli...258

18 mai 00:00SănătateCe se întâmplă în corpul tău atunci când înghiți semințele pepenelui verde

Probabil că ai auzit de multe ori, cel puțin în copilărie: ”Nu mânca pepenele cu sâmburi! Nu îți face...344

18 mai 00:00SănătateAlocația de hrană pentru bolnavii din spitale se majorează de la 1 iunie

199

18 mai 00:00SănătateBăutura pe care toți o consumăm și care provoacă boli cronice și „încetinește” creierul

Experții medicali atrag atenția că băuturile carbogazoase dulci pot provoca boli cronice și ”încetinesc”...288

18 mai 00:00SănătateAlimentele care combat oboseala. Ce să incluzi în dietă ca să ai mereu energie

De multe ori oboseala nu este cauzată de lipsa somnului sau activitățile intense din timpul zilei, ci și de...298

18 mai 00:00SănătateE-urile din alimente, detaliul la care trebuie să fim atenți

Profesorul Cristian Dima a vorbit despre e-urile din alimente și cât sunt de periculoase pentru sănătatea noastră....201

18 mai 00:00SănătateGafă de proporții: Secretarul de stat care a anunțat că iodura de potasiu nu se distribuie vorbea în nume personal

Ministerul Sănătății a transmis, luni, că secretarul de stat Tiberiu Brădățan, care a spus că pastilele de iod...221

18 mai 00:00SănătateMinisterul Sănătăţii: Niciun deces raportat luni la pacienţi cu COVID-19

În ultimele 24 de ore nu a fost raportat niciun deces la pacienţi cu COVID-19, a informat, luni, Ministerul...174

18 mai 00:00SănătatePeste 5.600 de persoane vaccinate anti-COVID în ultima săptămână

176

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT