rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 28 noiembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă

Consiliul local al municipiului Constanţa va fi convocat în şedinţă ordinară, vineri, 27 noiembrie 2020, ora 13, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.

Iată ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 09.11.2020;

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 11.11.2020;

3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 16.11.2020;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al RADET Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4 și nr. 5

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS pentru semestrul I al anului 2020;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului „ABILITY TAXI”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

12. Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială din HCL nr. 329/2020 pentru modificarea art. 3 lit. a din HCL nr. 24/2016 privind aprobarea programului „RESPECT”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului social „SOLIDARITATE”;

iniţiator: consilier local Stere Hira

-avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității medicale a spitalului clinic de boli infecțioase Constanța, în contextul COVID -19” cod MySmis 139409 și a cheltuielilor aferente;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Ovidius Constanța”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 Marin Ionescu Dobrogianu”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 205/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 8 Constanța”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 515/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Mircea cel Bătrân, Constanța”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-apartament situat în municipiul Constanța, str. Traian nr. 20, et. 1, ap. 4, către Epifan Elena Florentina, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 2010/31.07.2014 încheiat cu RAEDPP Constanța, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 11544/11.10.2016, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul civil nr. 26544/212/2015, rămasă definitivă prin neapelare;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-apartament situat în municipiul Constanța, str. Revoluției din 22 decembrie 1989 nr. 7, ap. 1, parter, către Mamut Sebatin, ce a făcut obiectul contractului de închiriere nr. 2223/09.09.2014 încheiat cu RAEDPP Constanța, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 13786/20.11.2015, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul civil nr. 8364/212/2015, rămasă definitivă prin neapelare;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea onorariilor maximale pentru servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică, ăn vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin primar, Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului Local al municipiului Constanța pentru semnarea contractelor având ca obiect servicii de consultanță juridică;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

22. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire circulației publice situate în municipiul Constanța, zona Faleză Nord, aprobată prin HCL nr. 36/2015;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

23. Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 538/2004;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și a regulamentului de funcționare a Comisiei tehnice de urbanism și amenajare a teritoriului;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

25. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 177/2020 cu un membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății „CT BUS S.A.” Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

26. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților municipiului Constanța în Adunarea generală a acționarilor a societății „CT BUS S.A.” Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

27. Proiect de hotărâre privind numirea a doi membri în Consiliul de administrație al SC Telegondola Mamaia SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

28. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 327/2017 privind aprobarea componenței, atribuțiilor și funcționării Comisiei de repartizare a locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

29. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 326/2017 privind aprobarea componenței, atribuțiilor și funcționării Comisiei de repartizare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza OUG nr. 74/2007 ;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

30. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 65/2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente” – Campusul Social Henri Coandă – str. Ștefăniță Vodă;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

31. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor de locuit;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

32. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 401/2019 privind adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele construite prin programul ANL destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuinșelor pentru tineri;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

33. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 323/2015 privind administrarea și reparizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenții de la bugetul local;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

35. Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii pentru negocierea/renegocierea chiriilor spațiilor la nivelul Direcției generale de asistență socială Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

A.F.

sâmbătă, 21 noiembrie 20202677
Comentarii

01Nica(22 noi 23:46)
Aceeasi poza de ani de zile cu tataie ala in maieu albastru in fundal! Puneti o poza de actualitate,s-au mai schimbat o parte din consilieri intre timp!
11Prostii(22 noi 19:45)
Rasauteanu si Tincu,prostii satului!!!
05Poza(22 noi 14:58)
Multumim pentru poza, vedem si noi cine hotarateste soarta constantei, doamne apara si pazeste.
07un neinteles(22 noi 13:51)
Litoral TV devine din ce in ce mai pesedist apre rusinea patronului Muhhamad iar o vedeta este mitocanul isteric si penibil Vali Coman. Mare rusine!
23horia(22 noi 08:47)
usr ce initiaaza? ii dam disparuti 4 ani, doar inainte de alegeri vor mai aparea sa mai tipe un pic sa va prosteasca. Noroc ca a iesit chitac, ca vindea Stelain tot pana acum.
02@Murphy(22 noi 07:29)
ala este votant PSD, cetatean de bine. un taie frunza parazit si reclamant de meserie, care a venit si el la circ din prea mult timp liber.
08Murphy(22 noi 00:10)
In poza este unul in spate dreapta in maieu, de ce nu a venit in chiloti oare ?
06LGBT(21 noi 23:00)
rasauteanu ala are un bat in cur ??? ce sta asa...
09lili(21 noi 20:43)
Primare ai avut votul meu. Dar l-ai pierdut. nu ai miscat nimic in primarie, nu ai nici echipa. nu stai 4 ani, eu te asigur. daca isi dau drumul oamenii la haitereala....pleci impreuna cu avocata ta, mai devreme de 4 ani. macar Bula asculta oamenii. te-ai intalnit cu nniste oameni in campanie carora le-ai promis niste locuri de munca pe cultura. vezi ca te penalizeaza oamenii aia.lasa geopolitica si adu oameni de valoare pe care i-a refuzat fagadau.
013masuri urgente sau demisia(21 noi 18:06)
Din cate vad eu primarul nostru nu face nimic pentru constanteni.Nu am vazut nicio masura de restructurari de posturi.Cate mii de oameni lucreaza in primarie.Sunt mii de incompetenti,de taietori de frunze la caini.Mii care au mancat banii publici cu vacantele lor afara.Mii care iau spagi peste tot locuri de parcari,avize constructii etc.Nu face nimic pentru constanteni si nici nu cred ca va face.Acum l-am votat.Cum il dam jos? Dupa 4 ani... mult timp.De 30 ani noi tot asteptam.Noi nu mai avem timp sa asteptam... sa ia masuri urgente pentru cetateni. 4 ani de chin iar?
19Coco(21 noi 17:15)
Sa va iau in pwla oectoti consilierii pwlii mele. Care e rostul vostru, mai sugacilor. Am fost in primarie zilele trecute, platori cu fructe, cu cornuri, toate bunatatile in bucataria alesilor. La asta ravniti, nu? Davas la mwie de jeguri
210Cultura(21 noi 13:27)
Am crezut ca macar dumneata vei face ceva pe parte culturala. Acest Dorin Popescu nu are studii culturale,cum il pui sa se ocupe de un domeniu in care nu e pregatit? Ce treaba are geopolitica lui cu arta? Faci exact aceleasi greseli ca si fagadau. Respingi oamenii de cultura ca sa o aduca popescu pe prietena lui jurnalista incompetenta Alina Vasiliu. Oamenii de cultura care s au intalnit cu dumneata,aia sunt ,nu popescu si vasiliu.
317Mai Chitac(21 noi 12:17)
Intarzii exagerat e mult cu modificarea organigramei functionarilor publici si eliminarea sefilor fagadisti. Grabeste-te, mai este putin pana la votare. Vrem schimbare.
110@...(21 noi 09:52)
...pentru ce consultanta juridica...Primaria nu are Serviciu Juridic...modificati organigrama si reinfintati Directia Administratie Publica Locala ...ce a fost desfiintata fara nici o justificare ...peste noapte !!!
26hmm(21 noi 08:46)
Dar USR nu initiaza nimic?
19Gospodina(21 noi 08:46)
Curatenia trebuie facuta permanent si cu simt de raspundere, ca in orice casa. Vom vedea ce ramane dupa ce se vor strange toate frunzele.
115unul(21 noi 08:21)
Marea curatenie anuntata cu surle si trambite s-a rasuflat. Au scos niste amarati care mai mult se faceau ca muncesc, orasul e la fel de murdar, la nenorocirile de platforme de gunoi este aceeasi mizerie. Vai de oamenii decenti care sunt condamnati sa traiasca in acest blestemat oras!
115angajat(21 noi 06:11)
Ce departament juridic? Astia sunt juristi?Problema incepe de la personal. Fisele postului sunt identice la studii medii si superioare. Dar salariile la jumatate. Sefii ies la pensie sefi. Altii nu au loc. Scoateti posturile sefilor la concurs! Iar raportul de munca sa se faca pe om nu pe birou. Sa se vada cine munceste.
717daca in locul numelui(20 noi 22:40)
vergil chitac statea fagadau sau mazare tot aia era !!! Aceeasi marie cu alta palarie !!! Muie chitace !!!
322Sindbad(20 noi 21:54)
Dom primar continua cu extinderea ghetoului Henri Coanda, la punctul 30. Votati PNL! Dom primar, cumpara consultanta juridica, punctul 21. Aveti departament juridic la primarie, de ce cheltuiti alti bani? Votati PNL! Maxima deziluzie! Aceiasi mizerie!
mai mult...Local
28 noi 23:55LocalCoronavirus: Peste 2.600 de persoane, verificate de polițiștii constănțeni, în ultimele 24 de ore

Forțele cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice continuă să acționeze, în contextul prevenirii...329

28 noi 23:55LocalCoronavirus la Constanța: Peste 16.000 de persoane, infectate cu SARS-CoV-2354
28 noi 23:56LocalCOVID-19: Alte 4 NOI DECESE, înregistrate la Constanţa503
28 noi 23:56LocalOperațiune internațională pentru destructurarea unei grupări de trafic de droguri, în Portul Constanța

Poliția Română, alături de polițiile din Brazilia, Belgia, Olanda, Portugalia, Spania, Ucraina și Dubai, sub...576

28 noi 23:57LocalAdăpostul public pentru câinii fără stăpân din Constanța a intrat în reparații capitale315
28 noi 23:57LocalParticipanții la o înmormântare, sancționați cu avertismente, în localitatea Castelu474
28 noi 23:58LocalCernavodă, Cumpăna şi Târguşor intră de SÂMBĂTĂ în CARANTINĂ

În ultima ședință a CJSU, organizată în sistem electronic, pentru U.A.T. Cernavodă, U.A.T. Cumpăna și U.A.T....866

28 noi 23:59LocalPRIMĂRIA CONSTANȚA: program de acțiuni festive, educaționale și cultural-artistice dedicat Zilei Naționale378
28 noi 23:59LocalEste nevoie de SÂNGE la Centrul de Transfuzii! Program de donare în WEEKEND319
28 noi 00:00LocalService-uri auto, controlate de polițiștii de la transporturi

Polițiștii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța,...721

28 noi 00:00LocalPeste 1000 de PERSOANE și 850 de AUTOVEHICULE verificate de polițiștii constănțeni766
28 noi 00:00LocalUn autoturism a INTRAT într-un COPAC pe DN 22A962
Vremea
1.6°1.6° - 6.5° sâmbătă, 28 noiembrie 2020
ConstanțaUmiditate: 76%
Vânt: 3.23 m/s
Presiune: 1019 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
27 noi 00:00SportRezultatele înregistrate în Liga Europa: Ludogoreţ învinsă cu 4-0 de Tottenham, Rangers, 2-2 cu Benfica

În minutul 45+2, de la gazde a fost eliminatOulare. Şi oaspeţii au avut un jucător eliminat, pe Crnomarkovic, în...630

27 noi 00:00SportCFR Cluj a fost învinsă, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de AS Roma, în etapa a patra a grupei A a Ligii Europa

Formaţia CFR Cluj a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa AS Roma, în etapa a...531

27 noi 00:00SportSelecţionerul Mirel Rădoi a spus ce grupă ar vrea în preliminariile CM

Selecţionerul Mirel Rădoi a declarat, joi seară, la Digi Sport, că şi-ar dori ca adversare în preliminariile Cupei...537

27 noi 00:00SportEHF European League: Minaur Baia Mare şi Dunărea Brăila și-au aflat adversarele din grupe

Echipele de handbal feminin Minaur Baia Mare şi Dunărea Brăila şi-au aflat, joi, adversarele din grupele EHF...420

Local
28 noi 23:58LocalCernavodă, Cumpăna şi Târguşor intră de SÂMBĂTĂ în CARANTINĂ

În ultima ședință a CJSU, organizată în sistem electronic, pentru U.A.T. Cernavodă, U.A.T. Cumpăna și U.A.T....866

28 noi 23:59LocalPRIMĂRIA CONSTANȚA: program de acțiuni festive, educaționale și cultural-artistice dedicat Zilei Naționale

Primăria municipiului Constanța împreună cu partenerii, Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Universitatea...378

28 noi 23:59LocalEste nevoie de SÂNGE la Centrul de Transfuzii! Program de donare în WEEKEND

319

28 noi 00:00LocalService-uri auto, controlate de polițiștii de la transporturi

Polițiștii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța,...721

28 noi 00:00LocalPeste 1000 de PERSOANE și 850 de AUTOVEHICULE verificate de polițiștii constănțeni

Având în vedere instituirea măsurii carantinei zonale în municipiul Constanţa, timp de două săptămâni,...766

28 noi 00:00LocalUn autoturism a INTRAT într-un COPAC pe DN 22A

962

Politică
28 noi 00:00PoliticăLege promulgată: Zile libere pentru părinţi, dacă sunt suspendate cursurile şcolare fizice

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă prin care se acordă...151

28 noi 00:00PoliticăNăsui (USR): Măsura "zero taxe pe salariul minim", implementată gradual, pe parcursul a cinci ani

Deputatul USR Claudiu Năsui a declarat vineri că măsura "zero taxe pe salariul minim", inclusă în programul USR...147

28 noi 00:00PoliticăIohannis sesizează CCR cu Legea privind regimul fiscal derogatoriu pentru terenurile din insule şi grinduri

149

Interviuri
12 noi 00:04InterviuriDumitru Caragheorghe, USR-PLUS: CIOLOŞ ar fi GESTIONAT mai BINE fenomenul COVID. Video

Dumitru Caragheorghe, candidat din partea Alianţei USR PLUS pentru alegerile parlamentare, figurează pe loc foarte...1931

11 noi 00:00InterviuriGeorge NICULESCU: PSD nu a avut NICIODATĂ vreo legătură cu BINELE oamenilor

George Niculescu, candidatul PNL pentru un loc în Senat, a spus ”Da” unei noi provocări, aceea de a fi vocea...2508

10 noi 00:38InterviuriSTELIAN ION: Procurorii trebuie SCOȘI de sub AUTORITATEA ministrului JUSTIȚIEI! Video

2536

10 noi 00:39InterviuriLucian Lungoci: Îi reproșez lui FĂGĂDĂU lipsa de COMUNICARE cu membrii PSD! Video

Lucian Lungoci, președintele interimar al Organizației Municipale a PSD Constanța, este candidatul PSD pentru Camera...2781

7 noi 00:09InterviuriMircea DOBRE: DEZASTRUL COVID este CREAT, în mod ARTIFICIAL, de cei care conduc această ţară

Mircea Dobre, candidatul Pro România pentru al treilea mandat în Camera Deputaților, se înscrie în lista celor mai...4505

6 noi 00:11InterviuriSorin Andrei, candidat USR-PLUS la SENAT: Constanța a ajuns un ORAȘ fără VIZIUNE strategică! Video

2712

Monden
28 noi 00:00MondenMiranda Kerr e fericită că Orlando Bloom și-a găsit jumătatea. Ce o mulțumește cel mai tare?

Fosta soție a lui Orlando Bloom (43 de ani) îi dă binecuvântarea pentru relația cu Katy Perry (36 de ani). Miranda...156

28 noi 00:00MondenCéline Dion: „Fiul meu arată mai bine pe tocuri decât mine!”

Cântăreaţa de origine canadiană este o adevărată pionieră în parenting-ul neutru, acel stil de creştere a...153

28 noi 00:00MondenPartenera lui Patrick Swayze din 'Dirty Dancing' consideră că actorul nu va putea fi înlocuit în continuarea filmului aflat în pregătire

153

Mapamond
28 noi 00:00MapamondCoronavirus: Numărul cazurilor de COVID-19 în Germania a atins un milion

Germania, lovită de al doilea val al epidemiei de COVID-19, a atins vineri pragul de 1 milion de persoane testate...131

28 noi 00:00MapamondCoronavirus: India va produce o parte din cantitatea de vaccin rusesc

Fondul suveran de investiţii al Rusiei (RDIF) a anunţat vineri că a ajuns la un acord cu grupul farmaceutic indian...147

28 noi 00:00MapamondMigranţii încearcă în continuare să traverseze Canalul Mânecii. 18 persoane salvate de la înec

140

Sănătate
28 noi 00:00SănătateValeriana: beneficii și reacții adverse

Utilizarea în scopuri curative a valerianei datează de mii de ani, însă modul în care este folosită această...132

28 noi 19:08SănătateRasele de câini recomandate pentru copii

Toți copiii adoră animalele de companie, însă câinii sunt cei care au cel mai mare succes la copii. Deținerea unui...141

28 noi 00:00SănătateCum îți ajuți copilul adolescent să slăbească sănătos

136

28 noi 00:00SănătateCeaiul și extractul de mentă: ce beneficii au?

Iubit de mulți pentru aroma revigorantă, ceaiul de mentă este consumat pe tot parcursul anului, cald sau rece, în...140

28 noi 00:00SănătateArsuri la stomac: 7 alimente care le provoacă

Arsurile la stomac afectează zeci de milioane de oameni. Multe alimente pot relaxa sfincterul esofagian inferior, ceea...137

28 noi 00:00SănătateTop 7 utilizări ale uleiului de arbore de ceai

Uleiul de arbore de ceai este un ulei esențial obținut din frunzele copacului Melaleuca alternifolia, al cărui...133

28 noi 00:00SănătateAi un copil cu sindromul Down? Iată câteva ponturi de parenting utile, pentru a îi asigura o viață normală

Copilul cu sindrom Down poate suferi de probleme de dezvoltare mintală și fizică și poate avea, totodată, unele...135

28 noi 19:00SănătateStudiu: Persoanele nou-diagnosticate cu diabet, risc crescut de insuficiență cardiacă

Insuficiența cardiacă a reprezentat cel mai mare risc de deces la 5 ani pentru persoanele nou diagnosticate cu diabet...135

28 noi 00:00Sănătate5 mituri despre răceală și gripă

132

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT