rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 19 aprilie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Consiliul Local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară

Consiliul Local al municipiului Constanţa a fost convocat în şedinţă ordinară, vineri, 26 februarie, ora 14.30.

Iată proiectele de ordinea de zi

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 22.01.2021;

Procesul verbal a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2020;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

“Veniturile totale au fost de 778 de milioane de lei, din care aproximativ 638 sunt venituri proprii. De la Uniunea Europeană am primit aproximativ 8 milioane de lei. La capitolul plăţi efectuate avem 766 milioane de lei. Este situaţia de la sfârşitul anului 2020. Aş vrea să transmit că este important să conştientizăm că anul trecut am îndreptat spre prestaţii sociale în cuantum de 40% din veniturile proprii. Este un lucru care trebuie să ne dea de gândit. Cea mai mare parte a subvenţiei se îndreaptă către salubritate şi transport. Este halul în care ne-a lăsat administraţia PSD care a dezindustrializat acest oraş”, a explicat primarul Constanţei.

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acrediate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2021;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

“Fundaţia Giovanni Bosco prestează două categorii de servicii sociale pentru copii. Aceasta asigură servicii pentru 17 copii la centrul de zi, 175 de lei pe zi pentru fiecare, şi 5 copii la centrul rezidenţia, 250 de lei pe zi pentru fiecare copil”, a precizat Vergil Chiţac.

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului ce revine titularului dreptului de administrare din veniturile realizate pentru bunurile proprietate publică;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

"În baza contractelor încheiate de titularului dreptului de administrare propun ca o cotă parte de 50% din chirie să se vireze la bugetul local, ai 50% să rămână titularului", a precizat Chiţac.

Proiectul a trecut cu 27 de voturi pentru.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 9/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța;

iniţiatori: consilieri locali Câmpeanu Adriana-Teodora, Garip Mirela, Stavăr-Vergea Romeo, Nicolae Irinela, Merdinian Liviu

- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

Proiectul a trecut cu 27 de voturi pentru.

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii HCL nr. 108/2015 privind aprobarea Statutului modificat și completat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Constanța” și a măsurilor care decurg din calitatea de membru asociat al asociației;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Proiectul a trecut cu 27 de voturi pentru.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Execuţia branşamentului electric aferent locației Plaja Modern, Constanța”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

“Acest proiect este necesar în timpul verii, am parcurs o procedură transparentă de achiziţii. Am obţinut avizul de racordare, am încheiat un contract. În momentul de faţă suntem în stadiul în care a fost elaborat studiul de fezabilitate de către firma care a câştigat licitaţia”, a precizat primarul.

Proiectul a trecut cu 27 de voturi pentru.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

“Este vorba despre evaluarea mangement-ului muzeului. Este un proiect al servicului de Resurse Umane”, a precizat Vergil Chiţac.

PSD i-a propus pe Liviu Merdinian pentru comisia de evaluare şi Cristian Tincu pentru comisia de contestaţii.

PNL a propus-o pe Adriana Câmpeanu pentru comisia de evaluare.

USR Plus l-a propus la comisia de contestaţii pe Romeo Stavăr Vergea.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – modificare HCL nr. 538/2000, bd. Ferdinand nr. 6

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

Comisia 2 de Urbanism a emis aviz nefavorabil. “S-a obţinut aviz nefavorabil pentru că funcţiunea propusă pentru cladire diferă de prevederile reglementărilor în vigoare pentru acea zonă”, a precizat arhitectul şef, Dan Leu.

Proiectul a fost respins.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Stațiunea Mamaia, zona restaurant Estival, delimitat de alei carosabile și limite cadastrale, inițiator Dumitru Danielopolu Pia Maria;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

Comisia 2 de Urbanism a emis aviz nefavorabil.

Proiectul a fost respins.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de șos. Mangaliei, str. Sg. Nicolae Grindeanu și limite cadastrale, inițiatori Manea Victor și Drugă Bogdan;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

Comisia 2 de Urbanism a emis aviz nefavorabil. “Avizul comisiei a fost generat de chestiuni de ordin procedural. Indicatorii propuşi erau mult peste limita PUZ-ului. Trebuie luat în considerare şi număru de obiecţii existent în documentul de consultare publică”, a precizat arhitectul şef, Dan Leu.

Proiectul a fost respins.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul

situat în zona siloz Traian, str. Interioară nr. 4, delimitat de calea ferată și limite cadastrale, inițiator SC Sagit Life SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

“Am ajuns în momentul de faţă cu binomul RADET-CET, aflat în insolveţă şi este previzibilă intrarea în faliment a RADET-ului. Revitalizarea acestui sistem este absolut necesară, dar trebuie să începem cu a elimina pierederile uriaşe. Sunt necesari 250 de miloane. Am aprobat înfiinţarea societăţii Termoficare Constanţa SRL, această societate a fost înregistrată la Registrul Comerţului. Trebuie să delegăm serviciul de termoficare către noua societate. Am iniţiat această hotărâre din acest motiv”, a explicat primarul Constanţei.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

14. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 5

PNL l-a propus pe Costin Avătavului, USR Plus l-a propus pe Mihai Ochiuleţ, iar PSD l-a propus pe Marian Şerbănescu.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

Ordinea de zi suplimentară:

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii privind „Creșterea transparentei cheltuirii banilor publici la nivelul Municipiului Constanța și a instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Constanta”;

iniţiatori: consilierii locali Dumitru Caragheorghe, Florin Cocargeanu, Mihai Ochiuleț

- aviz Comisia de specialitate nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unității administrativ-teritoriale municipiul Constanța în calitate de membru fondator la înființarea Asociației ,,Asociația Județeană pentru Dezvoltare Durabilă ’’Constanța pentru Constanța’’;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea RAEDPP Constanța și meselor/tarabelor și terenurilor destinate comercializării de produse, situate în piețele agroalimentare administrate de RAEDPP Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

“S-a hotărât să comandăm o noua evaluare a chiriilor pentru imobilele cu alta destinaţie decât cea de spaţii de locuit”, a explicat directorul RAEDPP.

PSD a depus amendament pentru acest proiect, explicând că tarifele existente trebuie să rămână la nivelul actual deoarece nu e o perioadă potrivită pentru majorarea acestor preţuri. Amendamentul nu a fost votat.

Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru.

4. Proiect de hotărâre privind completarea art. 7 din HCL nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

“În urma cererilor formulate de paridele politice, am luat hotărârea să le permitem acestora inchirierea spaţiilor pentru birouri”, a precizat Teo Hira, directorul RAEDPP.

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța ;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

“RAR şi-a exprimat dorinţa să-şi mute baza pentru că această zonă e improprie. Noi am fost de acord. În primul rând e situată undeva între blocuri şi deranjează cetăţenii. Terenul din zona Industrială este potrivit, vor face o construcţie modernă, iar maşinile nu vor mai mări fluxul de maşini din oraş. Sunt circa 8.800 de mp”, a precizat Vergil Chiţac.

Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită către Registrul Auto Român a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 10;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Port Tomis” din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului Constanța ;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

“În momentul de faţă Portul Tomis este dat în folosinţă unei firme private. Contractul acesta expiră la 30 iunie 2021. Portul Tomis aparţine domeniului public al statului Român. Am purtat discuţii, există dorinţa ca în contextul în care se lucrează la un PUZ pentru toată peninsula, vom introduce şi portul şi solicităm ca acestasă treacă în domenul public al municipiului”, a precizat Chiţac.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Lac Tăbăcărie” din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

“Lacul Tăbăcărie se găseşte în administrarea ANPA. Primăria nu poate interveni, decât dacă îl obţinem în proprietate. Am iniţiat această hotărâre pentru a trece lacul în domeniul public al municipiului”, a declarat primarul.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile -teren din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

“Este posibilă finanţarea unor unităţi spitaliceşti noi şi eligibile sunt municipiile reşedinţă de judeţ. Dacă ne propunem asta, trebuie să pornim de la proprietatea terenului. Poziţia spitalului municipal nu poate fi alta decât zona actuală în care se găseşte secţia de Boli Infecţioase. Am găsit o posibilitate ca o porţiune din terenul care aparţine CJ să treacă în proprietatea noastră”, a explicat Chiţac.

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către RAEDPP a unor imobile situate în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

“Am inventariat 5 imobile la CT Bus care sunt nefolosite, sunt spaţii care pot fi revitalizate. Ele trebuie sa treacă în administarea RAEDPP”, a explicat primarul.

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

Video

D.M.

vineri, 26 februarie 20211808
STEP PROJECT, servicii de prelucrări metalice de precizie
Comentarii
mai mult...Ultima oră
19 apr 00:00Ultima orăAVARIE RAJA! Trafic îngreunat pe bd. Mamaia din Constanța!

În vederea executării lucrărilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 100...25

19 apr 00:00Ultima orăApel către conducătorii auto! Circulați cu atenție în zonele în care a fost instituit sens unic209
19 apr 00:00Ultima orăBĂRBAT, ÎNCARCERAT la Poarta Albă pentru CONDUCERE fără PERMIS179
19 apr 00:00Ultima orăSub aburii lui BACHUS şi fără permis, la VOLAN

...137

19 apr 00:00Ultima orăRAZII ale poliţiştilor rutieri pe drumurile din judeţ206
19 apr 00:00Ultima orăUn operator economic a fost sancționat pentru că nu a respectat programul de lucru312
19 apr 00:00Ultima orăBMW X4, descoperit de poliţiştii de frontieră: Autoturismul era căutat pentru CONFISCARE

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit și indisponibilizat un...218

19 apr 12:15Ultima orăInterviu LIVE cu Mircea Dobre, președintele UGIR Constanța153
19 apr 00:00Ultima orăTenis: Clasament WTA - Nicio schimbare în top 20112
19 apr 00:00Ultima orăTrei piste în ancheta privind tragedia de la Spitalul "Victor Babeș", în care trei pacienți au murit în TIR-ul ATI

Sunt zile decisive în ancheta deschisă după ce ventilatoarele din TIR-ul de terapie intensivă de la Spitalul "Victor...130

19 apr 00:00Ultima orăFlorin Cîțu amenință cu DEMITEREA unui alt ministru USR: Cătălin Drulă, luat în colimator297
19 apr 11:23Ultima orăACCIDENT rutier cu VICTIMĂ, între Gălbiori şi Dorobanţu275
Vremea
12.9°10.9° - 12.9° luni, 19 aprilie 2021
ConstanțaUmiditate: 54%
Vânt: 3.2 m/s
Presiune: 1015 milibari

Loto
6/4912223662337
5/4023223141920
joker211025143
Horoscop
mai mult...SPSportRT
19 apr 22:38SportSimona Halep direct în turul doi la Stuttgart. O veste bună și una rea pentru româncă

Simona Halep, locul 3 WTA şi favorită 2, va juca direct în turul doi la turneul de la Stuttgart, iar vestea proastă...658

19 apr 00:00SportCupa României la spadă a fost câștigată de Bianca Benea (CSM Oradea)

Bianca Benea (CSM Oradea) a câştigat Cupa României la spadă, duminică, în Sala de Scrimă ''Ana Pascu'' din...251

19 apr 00:00SportAtac ironic al echipei lui Ianis dupa victoria cu Celtic din Cupa: "Cea mai buna echipa din tara!" Ce au postat

Dupa victoria categorica din campionat, Rangers a eliminat-o pe rivala Celtic si din Cupa Scotiei. Echipa lui Gerrard...514

19 apr 22:29SportAlertă pentru starurile lui Clinceni! Poenaru, furios la finalul meciului cu CFR Cluj: "Nu accept! Daca nu joacă, iau măsuri și văd ei!"

Ilie Poenaru a declarat ca echipa sa tinteste la locul 4. Acest lucrul s-a vazut si in declaratia sa dupa esecul cu CFR...416

Local
19 apr 23:55LocalVrei să știi dacă ai fost infectat cu virusul SARS-CoV-2? Află ce test să alegi!

Testarea pentru virusul SARS-CoV-2 poate fi necesară atunci când ai simptome specifice (febră, tuse, dificultăți de...1132

19 apr 23:55LocalÎnghesuială mare la hainele second-hand, în plină pandemie COVID

Zeci de persoane au ignorat complet regulile de distanţare şi s-au înghesuit în faţa unui magazin second hand de...1709

19 apr 23:56LocalCOVID-19: 67 de NOI CAZURI de INFECTARE la Constanța, 2265 la nivelul țării

960

19 apr 23:56LocalPiața Grivița, închisă pentru igienizare

Continuă acțiunile de curățenie generală în piețele administrate de Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului...571

19 apr 23:56Local41 de migranți descoperiți de polițiștii de frontieră la graniță

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Borș și Nădlac au descoperit 41 de cetățeni...478

19 apr 23:57LocalACCIDENT RUTIER cu o VICTIMĂ, la ieșire din Constanța

978

Politică
19 apr 21:52PoliticăDirector DSP, mesaj pentru Vlad Voiculescu: Îi doresc odihnă plăcută!

Directorul Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, liberalul Flavius Cionca, i-a transmis, ironic, fostului ministru...890

19 apr 21:31PoliticăUtilizarea plasmei convalescente contra COVID-19 a redus cu 40% numărul internărilor în spital, în SUA

În timp ce la noi în țară locurile de la ATI sunt complet ocupate și sunt tot mai mulți pacienți internați în...369

19 apr 19:19PoliticăFlorin Cîțu a solicitat explicații de la STS, după acuzațiile lui Vlad Voiculescu

668

19 apr 19:23PoliticăVlad Voiculescu: Am primit mai multe amenințări cu moartea

Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat într-un interviu acordat actorului Marius Manole în...619

19 apr 19:20PoliticăVlad Voiculescu, acuzații FĂRĂ PRECEDENT: Nicușor Dan și PNL nu și-au ținut cuvântul

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu a vorbit, duminică, despre candidatura la funcţia de viceprimar al...641

19 apr 19:21PoliticăPreședintele Senatului: Nu mai avem încredere în premierul Florin Cîțu

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat că în USR PLUS nu există disensiuni, iar Ministerul Sănătăţii...763

19 apr 19:16PoliticăALDE își alege noua conducere a partidului: Călin Popescu Tăriceanu nu mai candidează

ALDE, partidul condus până anul trecut de Călin Popescu Tăriceanu, își alege sâmbătă, 17 aprilie a.c., noua...687

19 apr 19:16PoliticăMinistrul Educației: După ce se va încheia pandemia vom continua cu predarea online unde e potrivit

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat că școala online nu a fost eficientă pentru că profesorii nu au...635

19 apr 19:14PoliticăCristian Tudor Popescu: Mă înfioară cei de la USR-PLUS. Mestecă talaș de partid fără să clipească

835

Interviuri
2 apr 00:04InterviuriViceprimarul Cocargeanu: USR NU VREA să se construiască în ZONA COSTIERĂ! Video

Florin Cocargeanu este unul dintre viceprimarii Constanței care pune umărul la dezvoltarea orașului. Acesta...2864

24 mar 00:03InterviuriSorin Mihai: Am distribuit TABLETE tuturor elevilor, însă mulți NU au știut ce să facă cu ele

Luni, 22 martie, s-a dat startul simulării examenului național de Bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a și a...2937

19 mar 00:18InterviuriCORINA MARTIN: Nu avem nici o STRATEGIE, nimeni NU se gândește să ATRAGĂ turiști! VIDEO

3935

6 mar 00:02InterviuriSOCEANU, primarul din TECHIRGHIOL: Singura sursă pentru INVESTIȚII sunt fondurile europene

Iulian Soceanu este unul dintre cei mai implicați edili din județul Constanța. Și nu-l lăudăm noi, ci o spun chiar...3945

5 mar 00:03InterviuriMariana GÂJU nu ÎNȚELEGE CINE oprește CT BUS să AJUNGĂ la CUMPĂNA

”În spetele unei femei puternice, stă întotdeauna un bărbat puternic”, spune primarul localității Cumpăna,...7368

4 mar 00:07InterviuriViceprimarul RUSU: În MAMAIA, nu vor mai fi ȘANTIERE și MUZICA tare, în sezonul estival

8278

Monden
19 apr 19:22MondenRegina Elisabeta a II-a, scrisoare de adio lăsată pe sicriul soțului ei

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a lăsat o scrisoare emoționantă pe sicriul soțului ei, Prințului Philip....750

19 apr 19:20MondenAmanta lui Ciprian Marica, transformare totală

Transformarea incredibilă a amantei lui Ciprian Marica! Cum arată acum celebra roșcată cu care a fost prins...3445

19 apr 19:17MondenŢiriac: „Dacă ai puţină minte în cap, nu ai cum să nu te vaccinezi anti-COVID. Eu am vrut să-l fac pe cel rusesc“

1156

19 apr 19:17MondenImagini de la funeraliile Prinţului Philip. VIDEO

Au apărut primele imagini de la înmormântarea Prinţului Philip. La ceremonie vor participa membrii familiei regale,...710

19 apr 19:18MondenLovitură pentru Mirela Vaida! A fost clasată acuzaţia de tentativă de omor din dosar. „Mă simt în pericol“

O nouă lovitură pentru Mirela Vaida, în dosarul deschis după ce a fost atacată cu bolovani chiar în timpul...756

19 apr 19:19MondenGina Pistol și Smiley, ceartă aprinsă după publicarea unei poze în care prezentatoarea apare topless

2424

Mapamond
19 apr 00:00MapamondRusia îl expulzează pe consulul Ucrainei de la Sankt Petersburg, pentru obţinerea unor informaţii clasificate

Rusia a decis sâmbătă expulzarea unui diplomat ucrainean aflat la post la Sankt Petersburg, a anunţat Ministerul de...259

19 apr 00:00MapamondMigranţi: Fostul ministru de interne italian Matteo Salvini, trimis în judecată

Fostul ministru de interne italian Matteo Salvini, liderul partidului de extremă dreapta Liga, a fost trimis în...254

19 apr 00:00MapamondMinistrul apărării german: Rusia generează o ameninţare concretă şi imediată pentru securitatea Europei

227

19 apr 21:32MapamondRusia trimite nave de război pentru manevre în Marea Neagră, pe fondul tensiunilor din estul Ucrainei

Pe fondul tensiunilor reînnoite din estul Ucrainei, Rusia a trimis 15 nave de război în Marea Neagră pentru manevre,...504

19 apr 21:33MapamondJohnson & Johnson crede că și alte vaccinuri provoacă cheaguri de sânge

Compania americană Johnson & Johnson a cerut producătorilor rivali de vaccinuri anti-COVID-19 să i se alăture în...668

19 apr 21:34MapamondCoronavirus: EMA va anunţa marţi recomandările sale în privinţa vaccinului Johnson&Johnson

584

Sănătate
19 apr 00:00SănătateSindromul impostorului - ce este și cum știi dacă îl ai?

Sindromul impostorului afectează, potrivit cercetătorilor, mai bine de 70% din populația adultă. Află în cele ce...279

19 apr 00:00SănătateSmochine - 5 beneficii pentru organism

Smochinele și frunzele de smochin sunt pline de substanțe nutritive care oferă o varietate de beneficii potențiale...276

19 apr 00:00SănătateMituri și adevăruri despre alimentele congelate

240

19 apr 00:00SănătateScăderea temperaturii corporale ar putea ajuta creierul în caz producerii unui stop cardio-respirator

Scăderea temperaturii corporale ar putea reduce riscul de leziuni cerebrale în cazul pacienților comatoși care au...234

19 apr 00:00SănătateRezistența la antibiotice se dezvoltă mai repede decât se credea

Bacteriile patogene dezvoltă rezistență la antibiotice mult mai repede decât se aștepta comunitatea științifică....237

19 apr 00:00SănătateTeamă de întuneric, la copii și la adulți. Ce este de făcut și când apelezi la un specialist

Frică de întuneric este o fobie întâlnită atât la copii, cât și la adulți. În cazul micuților, fie că vorbim...237

19 apr 01:41SănătateStudiu: Prăjelile cresc riscul de boli cardiovasculare

Consumul de alimente prăjite este legat de un risc crescut de boli cardiace majore și accident vascular cerebral,...248

19 apr 00:00SănătateCel mai bun regim alimentar pentru cei cu anemie

Anemia are loc atunci când corpul tău nu are suficiente eritrocite (globule roșii în sânge). Afecțiunea este, în...282

19 apr 01:38SănătateHelicobacter Pylori - Cauze, simptome și tratament

304

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT