rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 14 aprilie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Consiliul Local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară

Consiliul Local al municipiului Constanţa a fost convocat în şedinţă ordinară, vineri, 26 februarie, ora 14.30.

Iată proiectele de ordinea de zi

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 22.01.2021;

Procesul verbal a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2020;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

“Veniturile totale au fost de 778 de milioane de lei, din care aproximativ 638 sunt venituri proprii. De la Uniunea Europeană am primit aproximativ 8 milioane de lei. La capitolul plăţi efectuate avem 766 milioane de lei. Este situaţia de la sfârşitul anului 2020. Aş vrea să transmit că este important să conştientizăm că anul trecut am îndreptat spre prestaţii sociale în cuantum de 40% din veniturile proprii. Este un lucru care trebuie să ne dea de gândit. Cea mai mare parte a subvenţiei se îndreaptă către salubritate şi transport. Este halul în care ne-a lăsat administraţia PSD care a dezindustrializat acest oraş”, a explicat primarul Constanţei.

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acrediate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2021;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

“Fundaţia Giovanni Bosco prestează două categorii de servicii sociale pentru copii. Aceasta asigură servicii pentru 17 copii la centrul de zi, 175 de lei pe zi pentru fiecare, şi 5 copii la centrul rezidenţia, 250 de lei pe zi pentru fiecare copil”, a precizat Vergil Chiţac.

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului ce revine titularului dreptului de administrare din veniturile realizate pentru bunurile proprietate publică;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

"În baza contractelor încheiate de titularului dreptului de administrare propun ca o cotă parte de 50% din chirie să se vireze la bugetul local, ai 50% să rămână titularului", a precizat Chiţac.

Proiectul a trecut cu 27 de voturi pentru.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 9/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța;

iniţiatori: consilieri locali Câmpeanu Adriana-Teodora, Garip Mirela, Stavăr-Vergea Romeo, Nicolae Irinela, Merdinian Liviu

- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

Proiectul a trecut cu 27 de voturi pentru.

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii HCL nr. 108/2015 privind aprobarea Statutului modificat și completat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Constanța” și a măsurilor care decurg din calitatea de membru asociat al asociației;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Proiectul a trecut cu 27 de voturi pentru.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Execuţia branşamentului electric aferent locației Plaja Modern, Constanța”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

“Acest proiect este necesar în timpul verii, am parcurs o procedură transparentă de achiziţii. Am obţinut avizul de racordare, am încheiat un contract. În momentul de faţă suntem în stadiul în care a fost elaborat studiul de fezabilitate de către firma care a câştigat licitaţia”, a precizat primarul.

Proiectul a trecut cu 27 de voturi pentru.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

“Este vorba despre evaluarea mangement-ului muzeului. Este un proiect al servicului de Resurse Umane”, a precizat Vergil Chiţac.

PSD i-a propus pe Liviu Merdinian pentru comisia de evaluare şi Cristian Tincu pentru comisia de contestaţii.

PNL a propus-o pe Adriana Câmpeanu pentru comisia de evaluare.

USR Plus l-a propus la comisia de contestaţii pe Romeo Stavăr Vergea.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – modificare HCL nr. 538/2000, bd. Ferdinand nr. 6

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

Comisia 2 de Urbanism a emis aviz nefavorabil. “S-a obţinut aviz nefavorabil pentru că funcţiunea propusă pentru cladire diferă de prevederile reglementărilor în vigoare pentru acea zonă”, a precizat arhitectul şef, Dan Leu.

Proiectul a fost respins.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Stațiunea Mamaia, zona restaurant Estival, delimitat de alei carosabile și limite cadastrale, inițiator Dumitru Danielopolu Pia Maria;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

Comisia 2 de Urbanism a emis aviz nefavorabil.

Proiectul a fost respins.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de șos. Mangaliei, str. Sg. Nicolae Grindeanu și limite cadastrale, inițiatori Manea Victor și Drugă Bogdan;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

Comisia 2 de Urbanism a emis aviz nefavorabil. “Avizul comisiei a fost generat de chestiuni de ordin procedural. Indicatorii propuşi erau mult peste limita PUZ-ului. Trebuie luat în considerare şi număru de obiecţii existent în documentul de consultare publică”, a precizat arhitectul şef, Dan Leu.

Proiectul a fost respins.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul

situat în zona siloz Traian, str. Interioară nr. 4, delimitat de calea ferată și limite cadastrale, inițiator SC Sagit Life SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

“Am ajuns în momentul de faţă cu binomul RADET-CET, aflat în insolveţă şi este previzibilă intrarea în faliment a RADET-ului. Revitalizarea acestui sistem este absolut necesară, dar trebuie să începem cu a elimina pierederile uriaşe. Sunt necesari 250 de miloane. Am aprobat înfiinţarea societăţii Termoficare Constanţa SRL, această societate a fost înregistrată la Registrul Comerţului. Trebuie să delegăm serviciul de termoficare către noua societate. Am iniţiat această hotărâre din acest motiv”, a explicat primarul Constanţei.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

14. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 5

PNL l-a propus pe Costin Avătavului, USR Plus l-a propus pe Mihai Ochiuleţ, iar PSD l-a propus pe Marian Şerbănescu.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

Ordinea de zi suplimentară:

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii privind „Creșterea transparentei cheltuirii banilor publici la nivelul Municipiului Constanța și a instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Constanta”;

iniţiatori: consilierii locali Dumitru Caragheorghe, Florin Cocargeanu, Mihai Ochiuleț

- aviz Comisia de specialitate nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unității administrativ-teritoriale municipiul Constanța în calitate de membru fondator la înființarea Asociației ,,Asociația Județeană pentru Dezvoltare Durabilă ’’Constanța pentru Constanța’’;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea RAEDPP Constanța și meselor/tarabelor și terenurilor destinate comercializării de produse, situate în piețele agroalimentare administrate de RAEDPP Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

“S-a hotărât să comandăm o noua evaluare a chiriilor pentru imobilele cu alta destinaţie decât cea de spaţii de locuit”, a explicat directorul RAEDPP.

PSD a depus amendament pentru acest proiect, explicând că tarifele existente trebuie să rămână la nivelul actual deoarece nu e o perioadă potrivită pentru majorarea acestor preţuri. Amendamentul nu a fost votat.

Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru.

4. Proiect de hotărâre privind completarea art. 7 din HCL nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

“În urma cererilor formulate de paridele politice, am luat hotărârea să le permitem acestora inchirierea spaţiilor pentru birouri”, a precizat Teo Hira, directorul RAEDPP.

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța ;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

“RAR şi-a exprimat dorinţa să-şi mute baza pentru că această zonă e improprie. Noi am fost de acord. În primul rând e situată undeva între blocuri şi deranjează cetăţenii. Terenul din zona Industrială este potrivit, vor face o construcţie modernă, iar maşinile nu vor mai mări fluxul de maşini din oraş. Sunt circa 8.800 de mp”, a precizat Vergil Chiţac.

Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită către Registrul Auto Român a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 10;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Port Tomis” din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului Constanța ;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

“În momentul de faţă Portul Tomis este dat în folosinţă unei firme private. Contractul acesta expiră la 30 iunie 2021. Portul Tomis aparţine domeniului public al statului Român. Am purtat discuţii, există dorinţa ca în contextul în care se lucrează la un PUZ pentru toată peninsula, vom introduce şi portul şi solicităm ca acestasă treacă în domenul public al municipiului”, a precizat Chiţac.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Lac Tăbăcărie” din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

“Lacul Tăbăcărie se găseşte în administrarea ANPA. Primăria nu poate interveni, decât dacă îl obţinem în proprietate. Am iniţiat această hotărâre pentru a trece lacul în domeniul public al municipiului”, a declarat primarul.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile -teren din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

“Este posibilă finanţarea unor unităţi spitaliceşti noi şi eligibile sunt municipiile reşedinţă de judeţ. Dacă ne propunem asta, trebuie să pornim de la proprietatea terenului. Poziţia spitalului municipal nu poate fi alta decât zona actuală în care se găseşte secţia de Boli Infecţioase. Am găsit o posibilitate ca o porţiune din terenul care aparţine CJ să treacă în proprietatea noastră”, a explicat Chiţac.

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către RAEDPP a unor imobile situate în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

“Am inventariat 5 imobile la CT Bus care sunt nefolosite, sunt spaţii care pot fi revitalizate. Ele trebuie sa treacă în administarea RAEDPP”, a explicat primarul.

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

Video

D.M.

vineri, 26 februarie 20211799
STEP PROJECT, servicii de prelucrări metalice de precizie
Comentarii
mai mult...Ultima oră
14 apr 00:00Ultima orăVaccinurile Moderna şi Novavax, incluse în studiul britanic care examinează combinarea serurilor anti-COVID-19

Autorii unui studiu britanic care vor să afle dacă vaccinurile AstraZeneca-Oxford şi Pfizer-BioNTech pot fi combinate...65

14 apr 00:00Ultima orăDan Barna: Premierul Cîţu nu mai are susţinerea USR PLUS85
14 apr 16:46Ultima orăVama Veche, conectată la rețeaua de gaz!158
14 apr 00:00Ultima orăCoronavirus: Danemarca devine prima ţară din UE care renunţă la vaccinul AstraZeneca

Danemarca renunţă definitiv la vaccinul AstraZeneca împotriva COVID-19 din cauza efectelor secundare "rare" dar...124

14 apr 16:18Ultima orăMotivul HALUCINANT pentru care o FEMEIE a AMENINȚAT că va ARUNCA UN BLOC în AER, la Năvodari!449
14 apr 15:55Ultima orăRemus NEGOI, după demiterea lui VOICULESCU: Să nu-şi închipuie MAFIA din SĂNĂTATE că îi va fi bine314
14 apr 00:00Ultima orăRiscul excluderii României din circuitul EURO 2020 a fost eliminat

Ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, a declarat, miercuri, cu ocazia unei şedinţe a Comitetului...150

14 apr 00:00Ultima orăCioloş: Cîţu a făcut jocul celor care frânează reformele208
14 apr 15:09Ultima orăÎNCĂ un TRANSPORT cu DEȘEURI a fost OPRIT în VAMA VECHE!233
14 apr 00:00Ultima orăHaine contrafăcute și achiziționate din TURCIA, descoperite la Vama Veche!

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au descoperit, bunuri susceptibile a...317

14 apr 00:00Ultima orăManevre ale forţelor navale ruse în Marea Neagră326
14 apr 15:47Ultima orăO FEMEIE a AMENINȚAT că ARUNCĂ blocul în AER, la NĂVODARI!768
Vremea
8.9°8.8° - 8.9° miercuri, 14 aprilie 2021
ConstanțaUmiditate: 89%
Vânt: 8.17 m/s
Presiune: 1011 milibari

Loto
6/4912174441127
5/4034383531165
joker642445338
Horoscop
mai mult...SPSportRT
14 apr 00:00SportChampions League: Bayern Munchen și Porto câștigă, dar PSG și Chelsea merg în semifinale

Victoria obținută de Bayern Munchen la Paris (1-0) nu a fost suficientă. PSG a eliminat deținătoarea trofeului și...503

14 apr 00:00SportOFICIAL Dușan Uhrin Jr, noul antrenor al echipei Dinamo

Duşan Uhrin Jr. este noul antrenor al echipei FC Dinamo, începând de marţi seară, în locul lui Gheorghe Mulţescu,...381

14 apr 00:00SportStefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov și Fabio Fognini merg mai departe (Rezultatele zilei)

Grecul Stefanos Tsitsipas, al patrulea favorit, a obținut calificarea în optimile de finală ale turneului de...291

14 apr 00:00SportGigi Mulțescu și-a anunțat demisia de la Dinamo: "Mă opresc aici"

Dinamo a fost învinsă de Astra Giurgiu, scor 1-0, în turul semifinalelor Cupei României, iar la finalul partidei...353

Local
14 apr 21:57LocalBEAT și FĂRĂ permis, a FURAT un Tico și a BUȘIT 3 MAȘINI!

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, la data de 11.04.2021, a formulat...822

14 apr 21:56LocalŢigări de contrabandă, depistate la bordul unei nave în Portul Constanța

Polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit mai multe pachete cu țigarete de contrabandă la...804

14 apr 21:55LocalÎncă un CONTAINER încărcat cu deșeuri, depistat în Portul Constanţa Sud Agigea

772

14 apr 21:55LocalRECIDIVISTĂ, ÎNCARCERATĂ pentru FURT CALIFICAT

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, la data de 12 aprilie a.c., au identificat o femeie, de...913

14 apr 21:55LocalPrins, la VOLAN, BEAT şi fără PERMIS

Mai multe infracțiuni la regimul rutier au fost constatate de polițiștii constănţeni în ultimele 24 de ore....735

14 apr 21:55LocalMINOR, CERCETAT după ce a FURAT DOUĂ TELEVIZOARE

625

Politică
14 apr 23:21PoliticăProfesorii nevaccinați ar putea preda doar online. Explicațiile ministrului Educației

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat marți la Digi24 că există o „presiune din ce în ce mai mare din...630

14 apr 00:06PoliticăCIRC în PARLAMENT. Dianei Șoșoacă i s-a INTERZIS să intre în SALĂ cu masca transparentă

Senatoarea Diana Șoșoacă s-a certat cu șefa Comisiei Juridice din Senat, Iulia Scânteie. Șoșoacă a venit la...3179

14 apr 00:10PoliticăFlorin Cîțu: Capacitatea de vaccinare anti-COVID a ajuns la 115.000 de persoane pe zi

528

Interviuri
2 apr 00:04InterviuriViceprimarul Cocargeanu: USR NU VREA să se construiască în ZONA COSTIERĂ! Video

Florin Cocargeanu este unul dintre viceprimarii Constanței care pune umărul la dezvoltarea orașului. Acesta...2518

24 mar 00:03InterviuriSorin Mihai: Am distribuit TABLETE tuturor elevilor, însă mulți NU au știut ce să facă cu ele

Luni, 22 martie, s-a dat startul simulării examenului național de Bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a și a...2712

19 mar 00:18InterviuriCORINA MARTIN: Nu avem nici o STRATEGIE, nimeni NU se gândește să ATRAGĂ turiști! VIDEO

3741

6 mar 00:02InterviuriSOCEANU, primarul din TECHIRGHIOL: Singura sursă pentru INVESTIȚII sunt fondurile europene

Iulian Soceanu este unul dintre cei mai implicați edili din județul Constanța. Și nu-l lăudăm noi, ci o spun chiar...3716

5 mar 00:03InterviuriMariana GÂJU nu ÎNȚELEGE CINE oprește CT BUS să AJUNGĂ la CUMPĂNA

”În spetele unei femei puternice, stă întotdeauna un bărbat puternic”, spune primarul localității Cumpăna,...7056

4 mar 00:07InterviuriViceprimarul RUSU: În MAMAIA, nu vor mai fi ȘANTIERE și MUZICA tare, în sezonul estival

8051

Monden
14 apr 00:00Monden„Dynamite“, piesa grupului de K-pop BTS, a depăşit 1 miliard de vizualizări pe YouTube

''Dynamite'', piesa grupului de K-pop BTS, a depăşit 1 miliard de vizualizări pe YouTube, la câteva luni după ce...297

14 apr 00:00MondenGala Met va avea loc în septembrie 2021 şi mai 2022

Gala Met, unul dintre cele mai importante evenimente mondene ale anului organizate la New York, va avea loc în doi...288

14 apr 00:00MondenOSCAR 2021: Ceremonie cu prezenţa fizică a vedetelor, nu prin Zoom

264

14 apr 00:00MondenAndreea Bălan și George Burcea au îngropat securea războiului: „Nu regret nimic. Nici pe el“

Andreea Bălan (36) a fost invitată să participe la podcast-ul moderat de către Cătălin Măruță. Vedeta a...386

14 apr 00:00MondenMacaulay Culkin și Brenda Song au devenit părinți. Ce nume va purta micuțul

Macaulay Culkin, devenit cunoscut datorită personajului Kevin din pelicula "Singur acasă", și iubita lui au devenit...466

14 apr 00:00MondenArnold Schwarzenegger vrea iar pătrăţele, la 73 de ani!

Gata, s-a terminat cu îndoparea: Arnold Schwarzenegger intră la regim de slăbit! El vrea să redevină un pachet de...365

14 apr 00:00MondenActorul Joseph Siravo, cunoscut pentru rolul din serialul „The Sopranos“, a murit la vârsta de 66 de ani

Actorul Joseph Siravo, cunoscut pentru interpretarea tatălui mafiot al lui Tony Soprano în serialul de succes ''The...321

14 apr 00:00MondenJ-Lo, H.E.R. şi Foo Fighters, prezente la un concert de promovare a campaniei de vaccinare anti-COVID-19

Selena Gomez, Jennifer Lopez, J Balvin sau trupa Foo Fighters se numără printre vedetele care vor participa la "VAX...287

14 apr 00:00MondenDisney+ pregăteşte un serial despre David Beckham ca mentor al unor tineri fotbalişti

250

Mapamond
14 apr 00:00MapamondSUA: Minneapolis sub tensiune în creştere după moartea unui tânăr de culoare ucis de poliţie

Minneapolis a cunoscut marţi a doua seară de demonstraţii, în pofida intrării în vigoare a unei interdicţii de...285

14 apr 00:00MapamondCel puţin 20 de morţi într-un accident de autobuz în Peru

Cel puţin 20 de oameni şi-au pierdut viaţa într-un accident de autobuz în Peru, informează marţi dpa şi Xinhua,...269

14 apr 00:00MapamondCoronavirus: India aprobă vaccinul rusesc Sputnik V

257

14 apr 00:00MapamondOMS cere suspendarea la nivel mondial a vânzării de mamifere sălbatice vii pe pieţele alimentare

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a cerut marţi suspendarea la nivel mondial a vânzării de mamifere...284

14 apr 00:00MapamondIsraelul revine, de duminică, la clasele cu efectiv complet de elevi

Cancelaria prim-ministrului Benjamin Netanyahu a anunţat marţi că guvernul a decis redeschiderea pe scară largă a...296

14 apr 16:38MapamondCoronavirus: Aproximativ 7,7 milioane de doze de vaccin, administrate în Polonia

256

Sănătate
14 apr 00:00SănătateBeneficiile usturoiului: te ajută să combați răceala și să crești imunitatea

Tu cât de des mănânci usturoi? Știm că fugi de el din cauza mirosului neplăcut, însă știm la fel de bine și...330

14 apr 00:00SănătateDe ce apare starea de somnolență după masă?

Cu siguranță te-ai întrebat măcar o dată de ce te ia somnul după masă de seară sau de prânz, oricât ai fi fost...394

14 apr 12:04SănătateEști vegetarian sau vegan? Aceste alimente care conțin fier sunt excelente pentru ține

302

14 apr 00:00SănătateObezitatea și boala Alzheimer: cum sunt conectate?

Un studiu al Departamentului de Neuroștiințe de la Universitatea Sheffield din Regatul Unit a analizat relația dintre...286

14 apr 00:00SănătateCe impact are îngrijorarea excesivă asupra organismului?

Te îngrijorezi des? Poate că, în sinea ta, ai impresia că prin îngrijorare poți preveni ca anumite lucruri...316

14 apr 00:00SănătateTot ce trebuie să știi despre borș, un leac tipic românesc

Ca și conținut, un borș de casă realizat după o rețeta corectă este bogat în vitamine, minerale, carbohidrați,...342

14 apr 00:00SănătateBrânza tofu: contrandicaţii, conținut nutriţional și cum o poți consuma

Tofu este o brânză făcută din laptele obținut din boabe de soia. Bineînțeles, această nu conține gluten și...304

14 apr 00:00SănătateCum recunoști o lampa cu sare de Himalaya contrafăcută

Sarea de Himalaya are o mulțime de beneficii pentru sănătate, de aceea lămpile cu sare de Himalaya sunt la modă...376

14 apr 00:00Sănătate8 moduri prin care poți reduce stresul din viața ta

306

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT