rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 24 ianuarie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

COVID-19: UE acordă sprijin financiar de peste 15,6 miliarde de euro ţărilor partenere

Comisia Europeană şi Înaltul Reprezentant au prezentat miercuri planuri pentru un răspuns solid şi bine direcţionat al Uniunii Europene, în vederea sprijinirii eforturilor ţărilor partenere de combatere a pandemiei de coronavirus, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar.

Acţiunea colectivă a UE se va axa pe abordarea crizei sanitare imediate şi a nevoilor umanitare aferente, pe consolidarea sistemelor de sănătate, de apă şi de salubritate ale ţărilor partenere şi a capacităţilor lor de cercetare şi de pregătire pentru a face faţă pandemiei, precum şi pe atenuarea impactului socio-economic. Pentru a sprijini aceste acţiuni, UE va acorda ţărilor partenere sprijin financiar în valoare de peste 15,6 miliarde de euro, care va proveni din resursele pentru acţiune externă existente.

"Împreună cu partenerii noştri, ne asigurăm că fondurile considerabile pe care UE le-a alocat deja partenerilor săi sunt îndreptate spre acţiunile de abordare a impactului cauzat de coronavirus", informează CE, scrie Agerpres.

Răspunsul UE se bazează pe abordarea Echipei Europa ("Team Europe"), care are scopul de a salva vieţi prin oferirea de sprijin rapid şi bine definit partenerilor, astfel încât aceştia să poată face faţă pandemiei. Acest răspuns combină resurse din partea UE, a statelor sale membre şi a instituţiilor financiare, în special Banca Europeană de Investiţii şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, având ca obiectiv să sprijine ţările partenere şi să răspundă nevoilor pe termen scurt ale acestora, precum şi impactului structural pe termen mai lung asupra societăţilor şi economiei. Primele pachete "Echipa Europa" se pun deja în aplicare în vecinătatea imediată a UE: în Balcanii de Vest, în est şi în sud.

UE, în calitate de actor mondial şi de principal donator la sistemul de ajutor internaţional, va promova un răspuns multilateral coordonat, în parteneriat cu Organizaţia Naţiunilor Unite, cu instituţiile financiare internaţionale, precum şi cu G7 şi G20.

Uniunea Europeană va continua să îşi adapteze răspunsul în funcţie de evoluţia situaţiei şi să se concentreze asupra celor mai afectate ţări care au nevoie de asistenţă sanitară, cum ar fi ţările din Africa, ţările vizate de politica de vecinătate, Balcanii de Vest, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, părţi din Asia, precum şi din Pacific, America Latină şi zona Caraibilor, se spune în comunicat. Răspunsul UE se va concentra asupra celor mai vulnerabile persoane, printre care migranţi, refugiaţi, persoane strămutate în interiorul ţării şi comunităţile-gazdă ale acestora şi va include obiectivele strategice ale UE stabilite în Pactul verde şi în Agenda digitală.

Din pachetul global în valoare de 15,6 miliarde de euro, 3,25 miliarde de euro sunt direcţionate către Africa, din care 1,19 miliarde de euro pentru ţările din Africa de Nord care sunt vizate de politica de vecinătate.

UE asigură în total 3,07 miliarde de euro pentru întreaga vecinătate - 2,1 miliarde de euro pentru vecinătatea sudică şi 962 de milioane de euro pentru ţările Parteneriatului estic - şi 800 de milioane de euro pentru Balcanii de Vest şi Turcia.

De asemenea, pachetul global include suma suplimentară de 1,42 miliarde de euro sub formă de garanţii pentru Africa şi vecinătate, sumă care provine din Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD).

UE va sprijini Asia şi Pacificul cu 1,22 miliarde de euro, iar în plus, vor fi alocate 291 de milioane de euro pentru regiunea Africa, zona Caraibilor şi Pacific, 918 milioane de euro pentru sprijinirea partenerilor noştri din America Latină şi zona Caraibilor şi 111 milioane de euro pentru sprijinirea ţărilor şi teritoriilor de peste mări.

Din cei 502 milioane de euro alocaţi pentru acţiunile de răspuns la situaţia de urgenţă, se va pune accent, printre altele, pe: acordarea de sprijin imediat planurilor de răspuns ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi apelului Mişcării de Crucea Roşie şi Semiluna Roşie pentru a îmbunătăţi gradul de pregătire şi capacitatea de răspuns în caz de urgenţă în ţările cu sisteme de sănătate mai precare şi în ţările care se confruntă cu crize umanitare; furnizarea de sprijin umanitar imediat în ţările afectate, în special în domeniile sănătăţii, apei, salubrităţii şi igienei, precum şi în domeniul logisticii.

De asemenea, va fi sprijinită creşterea producţiei de echipamente individuale de protecţie şi de dispozitive medicale în Europa pentru a răspunde nevoilor urgente înregistrate în Europa şi în ţările partenere; va fi organizată furnizarea de asistenţă în natură ţărilor afectate prin intermediul mecanismului de protecţie civilă al Uniunii; vor fi acordate garanţii şi lichidităţi pentru băncile locale prin intermediul instituţiilor financiare internaţionale şi al Instituţiilor Europene de Finanţare a Dezvoltării, sprijinite de Fondul european pentru dezvoltare durabilă.

În plus, vor fi sprijinite eforturile globale de combatere a restricţiilor la export şi asigurarea faptului că lanţurile de aprovizionare rămân intacte, în special în ceea ce priveşte materialele medicale şi produsele farmaceutice esenţiale; şi asocierea Balcanilor de Vest la iniţiative ale UE, cum ar fi acordul privind achiziţiile publice comune pentru echipamente medicale şi sistemul european de alertă rapidă pentru bolile transmisibile. Ţările aflate în proces de negociere a aderării lor la Uniune pot, de asemenea, să depună cereri pentru Fondul de solidaritate al UE.

Din suma de 2,8 miliarde de euro alocată pentru a sprijini sistemele de cercetare, de sănătate şi de apă, UE va sprijini ţările partenere în punerea la punct a unor sisteme de sănătate şi de protecţie socială reziliente, capabile să intervină în situaţia de faţă; va sprijini eforturile de informare şi de sensibilizare cu privire la măsurile de protecţie de bază şi la sfaturile în materie de igienă pentru a preveni răspândirea; va da posibilitatea de utilizare a unor fonduri UE pentru iniţiative întreprinse la nivel mondial în domeniul sănătăţii, cum ar fi Fondul global de luptă împotriva HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei, Alianţa mondială pentru vaccinuri şi imunizare şi Instrumentul financiar global, pentru a răspunde la coronavirus, asigurând, în acelaşi timp, continuitatea programelor de sprijinire a serviciilor de sănătate vitale;

În plus, va fi sprijinită continuarea activităţilor de cercetare în ceea ce priveşte diagnosticarea, tratamentul şi prevenţia şi, odată ce un vaccin este disponibil, aprobarea accelerată şi subvenţionarea vaccinurilor şi a livrării acestora în ţările vulnerabile; va fi sprijinită formarea de experţi, a supravegherii epidemiologice şi a consolidării organizaţiilor regionale din domeniul sănătăţii din Africa, America Latină şi zona Caraibilor, precum şi din Asia şi Pacific; vor fi accepte ţările candidate din Balcanii de Vest în Comitetul pentru securitate sanitară al UE şi analizarea celor mai adecvate modalităţi de asociere a ţărilor potenţial candidate; va fi sprijinit accesul egal la sistemele de sănătate pentru migranţi, refugiaţi şi comunităţile-gazdă.

Din cei 12,28 miliarde de euro alocaţi pentru a face faţă consecinţelor economice şi sociale, UE întreprinde mai multe acţiuni în acest sens, printre care: acordarea de sprijin bugetar direct şi de finanţare preferenţială ţărilor partenere, cu scopul de a adopta reforme care vizează dezvoltarea socioeconomică şi reducerea sărăciei, precum şi măsuri de protejare a lucrătorilor în timpul crizei; mobilizarea, împreună cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), a asistenţei macrofinanciare pentru Balcanii de Vest şi ţările vizate de politica de vecinătate.

De asemenea, va fi sprijinit sectorul privat, în special întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) şi persoanele care desfăşoară activităţi independente, prin intermediul garanţiilor, al aportului de lichidităţi şi al asistenţei tehnice, şi reorientarea în continuare a garanţiilor de la Fondul european pentru dezvoltare durabilă către repartizarea riscurilor pe termen scurt aferente împrumuturilor; vor fi acordate împrumuturi pentru sectorul public de la Banca Europeană de Investiţii, în special pentru echipamente şi materiale medicale; va fi intensificată colaborarea cu organizaţiile internaţionale şi cu întreprinderile europene pentru a crea lanţuri valorice solide şi reziliente în sectoare strategice şi pentru a asigura drepturile lucrătorilor şi responsabilitatea socială a întreprinderilor şi vor fi promovarea de forme de reducere a datoriilor prevăzute de FMI în ţările afectate.

"Virusul nu cunoaşte graniţe. Această provocare globală necesită o cooperare internaţională fermă. Uniunea Europeană depune necontenit eforturi de combatere a pandemiei. Ştim cu toţii că numai împreună putem opri răspândirea coronavirusului la nivel mondial. În acest scop, UE va convoca în curând un eveniment virtual al donatorilor care să contribuie la mobilizarea finanţării necesare şi la sprijinirea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în acţiunile sale de asistare a celor mai vulnerabile ţări.", a declarat preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

La rândul său, Înaltul Reprezentant, vicepreşedintele Josep Borrell a adăugat: "Pentru a combate pandemia de coronavirus sunt necesare acţiuni comune la nivel mondial. Uniunea Europeană şi statele sale membre îşi asumă rolul care le revine în abordarea acestei crize sanitare şi a consecinţelor sale grave - atât pe plan intern, cât şi extern. Facem tot posibilul pentru a le oferi sprijin cetăţenilor noştri, însă trebuie, de asemenea, să le acordăm asistenţă partenerilor din vecinătatea noastră imediată şi nu numai, pentru a aborda impactul pe care pandemia îl va avea asupra mijloacelor de subzistenţă şi asupra stabilităţii şi securităţii acestor ţări, deoarece problemele lor sunt problemele noastre. Aceasta este o luptă globală pe care o vom câştiga sau o vom pierde împreună. Cooperarea şi eforturile comune la nivel internaţional, precum şi soluţiile multilaterale reprezintă calea de urmat pentru o veritabilă agendă globală pentru viitor".

joi, 9 aprilie 2020500
Comentarii
mai mult...Economic
23 ian 00:00EconomicRecensământul populaţiei şi locuinţelor 2021 se va desfăşura în perioada 1 februarie - 17 iulie 2022

Comisia centrală pentru Recensământul populaţiei şi locuinţelor 2021 (CCRPL2021) decalează termenele de...503

23 ian 00:00EconomicCreştere cu 59% a investiţiilor de capital românesc în start-up-urile locale, în 2020468
23 ian 00:00EconomicAntreprenorii români alocă bugete între 5.000 şi 200.000 de euro pentru branding şi marketing online458
23 ian 00:00EconomicComparatoarele de tarife pentru electricitate şi gaze sunt accesibile şi pe site-ul Consiliului Concurenţei

Comparatoarele de tarife pentru ofertele furnizorilor de gaze naturale şi energie electrică sunt acum disponibile şi...491

23 ian 00:00EconomicChristine Lagarde le cere statelor membre UE să accelereze lansarea planurilor naţionale de relansare474
23 ian 00:00EconomicLG Electronics ia în considerare toate opţiunile pentru divizia sa de telefonie mobilă475
22 ian 00:00EconomicMF: Datoria guvernamentală a ajuns la 44,4% din PIB, la finele lunii noiembrie 2020

Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) totaliza, la finele lunii noiembrie a anului trecut, 463,963...539

22 ian 00:00EconomicNăsui: Costul casei de marcat se poate deduce din toate tipurile de impozit581
22 ian 00:00EconomicMinistrul Muncii: Campania naţională de evaluare a ajutoarelor sociale va demara în curând în toată ţara589
22 ian 00:00EconomicBCE menţine dobânda de referinţă la nivelul istoric zero pe fondul prelungirii restricţiilor

Banca Centrală Europeană (BCE) a decis joi să menţină nemodificată dobânda de politica monetară, la cel mai...516

22 ian 00:00EconomicParlamentul European va cere oprirea proiectului Nord Stream 2 din cauza arestării lui Navalnîi549
22 ian 00:00EconomicUE anchetează practicile Google în domeniul publicităţii492
Vremea
10.1°10.1° - 11.2° duminică, 24 ianuarie 2021
ConstanțaUmiditate: 83%
Vânt: 5.94 m/s
Presiune: 1004 milibari

Loto
6/4926128124924
5/40422540921
joker41251383113
Horoscop
mai mult...SPSportRT
24 ian 00:00SportCupa Angliei: Manchester City s-a calificat în optimi, după ce a fost condusă de o echipă din liga a patra

Formaţia Manchester City s-a calificat, sâmbătă seară, în optimile de finală ale Cupei Angliei, după ce a trecut...161

24 ian 00:00SportLadislau Boloni, victorie în campionatul Greciei - Panathinaikos vs OFI Creta 2-0

Formaţia Panathinaikos, antrenată de Ladislau Boloni, a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de...149

24 ian 00:00SportLiderul AC Milan, învins categoric de Atalanta / Inter nu a profitat

Liderul AC Milan a fost învins categoric acasă, scor 3-0, de formația Atalanta Bergamo, într-un meci din etapa a...170

24 ian 00:00SportVictorie pentru Nice, formația antrenată de Adrian Ursea (1-0 vs Lens)

OGC Nice, echipa pregătită de Adrian Ursea, s-a impus pe terenul celor de la RC Lens, sâmbătă seară, scor 1-0,...143

Local
23 ian 18:34LocalSUPĂRARE mare în cartierul COMPOZITORI, din cauza MORMANELOR de GUNOI

În cartierul constănţean Compozitori, pe lângă problemele generate de lipsa asfaltului pe străzi şi a...1299

23 ian 23:03LocalCOVID-19: 101 de CAZURI NOI la Constanţa, 2.699 pe țară

Până vineri, 22 ianuarie a.c., pe teritoriul României, au fost confirmate 706.475 de cazuri de persoane infectate cu...1427

23 ian 10:55LocalMembrul unui GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT, PRINS la MEDGIDIA

1967

23 ian 23:05LocalViceprimarul municipiului București, Stelian Bujduveanu, în vizită la Constanța

Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, și viceprimarul, Ionuț Rusu, au primit vineri, 22 ianuarie a.c.,...1299

23 ian 00:02LocalSLN: Peste 200 de navigatori, înregistrați în câteva ore în programul de vaccinare anti-COVID

Sindicatul Liber al Navigatorilor a inițiat demersul și împreună cu Asociația Națională a Agențiilor de Crewing...1018

23 ian 23:03LocalConsilierii au aprobat înființarea societății Termoficare Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanţa a fost convocat în şedinţă extraordinară, vineri, 22 ianuarie 2021. Pe...2402

23 ian 23:04LocalINCIDENŢA cazurilor de COVID din municipiu a ajuns la 3,01

Incidenţa cazurilor de infectare cu noul coronavirus continuă să scadă. Potrivit datelor furnizate de către...1294

23 ian 23:04LocalIndivid, PERICOL PUBLIC din CONSTANȚA, săltat de oamenii legii!

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, la data de 21 ianuarie a.c., au identificat un bărbat,...2152

23 ian 23:04LocalCONSTANȚA: Pe șoferii BEȚI CRIȚĂ nici mașinile nu-i mai suportă și încearcă să se 'SINUCIDĂ'

1440

Politică
23 ian 02:33PoliticăVictor Negrescu: „Sistemul educaţional a fost tratat ca un element secundar de multe guvernări“

Vicepreşedintele Comisiei de Educaţie din Parlamentul European, Victor Negrescu, a declarat joi că sistemul...502

23 ian 00:00PoliticăMinistrul Aurescu pledează pentru o prezenţă economică americană cât mai consistentă în România

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a avut o discuţie online cu reprezentanţii conducerii Comitetului Evreiesc...485

23 ian 00:05PoliticăCiolacu: Avem în continuare o criză sanitară evidentă, nedepăşită şi necontrolată

732

Interviuri
15 ian 00:06InterviuriGeorge NICULESCU: ANRE nu a fost pregătită pentru LIBERALIZAREA pieței de ENERGIE! Video

1 ianuarie 2021 a adus cu sine liberalizarea completă a pieței de electricitate. Însă câți dintre consumatori...1867

12 ian 00:27InterviuriPrefectul COȘA: Întoarcerea la NORMALITATE este POSIBILĂ doar dacă ne VACCINĂM! Video

Noul an a venit cu speranţă şi încredere că vom trece cu bine peste această perioadă grea, însă reîntoarcerea...1851

19 dec 00:07InterviuriLiviu POPA, ŞEFUL RADET: Mă bucur că au început să se miște lucrurile

4718

4 dec 00:21InterviuriLucian Lungoci: PSD va asigura MAJORITATE parlamentară pentru un Guvern PREGĂTIT. Video

Lucian Lungoci, președintele interimar al Organizației Municipale a PSD Constanța, este candidatul PSD pentru Camera...3866

4 dec 00:21InterviuriMircea Dobre, Pro România: PNL și PSD, un VIRUS mai PERICULOS decât COVID! Video

Mircea Dobre, candidat din partea Pro România la Camera Deputaților, a acordat un interviu ziarului Replica, în care...3400

4 dec 00:21InterviuriCristina Rizea: USR-PLUS va OBȚINE un scor BUN la parlamentare. Video

3335

Monden
23 ian 00:00MondenTotul despre Denise Rifai, prezentatoarea emisiunii 40 de întrebări de la Kanal D

Denise Rifai este una dintre cele mai apreciate apariții de pe micul ecran. Prezentatoarea TV s-a făcut remarcată...1178

23 ian 00:00MondenMarius Manole, critici la adresa TVR, după ce conducerea ar fi refuzat să îl plătească: „Mi-au spus că nu sunt bani“

Asta după ce, în luna noiembrie a anului trecut ar fi trebuit să înceapă filmările unei producții. Însă...543

23 ian 00:00MondenJennifer Lopez, surprinsă de paparazzi într-o postură indecentă

763

Mapamond
23 ian 00:00MapamondGermania: Un bărbat a murit după ce s-a reinfectat cu COVID-19

Un bărbat care s-a infectat a doua oară cu COVID-19 a murit în sudul Germaniei, au anunţat oficialii locali, acesta...510

23 ian 00:00MapamondCoronavirus: Suedia extinde o serie de restricţii până la 7 februarie

Guvernul suedez a decis joi prelungirea până la 7 februarie a restricţiilor impuse pentru limitarea răspândirii...453

23 ian 00:00MapamondGrecia: Noi manifestaţii ale studenţilor împotriva prezenţei poliţiei în universităţi

438

23 ian 00:00MapamondFrontex spune că nu a găsit dovezi în dosarul respingerii unor migranţi în Marea Egee

Consiliul de administraţie al Agenţiei Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă (Frontex) a...465

23 ian 00:00MapamondPolonia primeşte medici din Europa de Est pentru a acoperi deficitul de angajaţi din sănătate

Polonia a acordat joi licenţe pentru cinci doctori din Belarus şi Ucraina în baza unei noi proceduri simplificate,...464

23 ian 00:00MapamondIsrael: Rata de reproducţie 'R', pentru prima dată sub 1 de la debutul vaccinării

478

Sănătate
23 ian 00:00SănătateDiabetul și răceala: ce măsuri trebuie să ia diabeticii când se îmbolnăvesc

Răcelile din timpul iernii - mai ales că, de multe ori, nu răcim o singură dată în sezonul rece, ci de mai multe...483

23 ian 01:00SănătatePudra kale: ce este, ce beneficii are și cum o poți consuma

Cred că până acum ai auzit o mulțime de lucruri minunate despre kale, unul dintre cele mai bune superalimente din...462

23 ian 00:00Sănătate15 ponturi care te ajută să slăbești fără cura de slăbire

542

23 ian 00:00SănătateStudiu: Dieta cu conținut scăzut de carbohidrați scade riscul de boli oculare

O dietă cu conținut scăzut de carbohidrați și cu conținut mai mare de grăsimi sănătoase și de proteine...442

23 ian 00:00SănătateAlimente care cresc imunitatea la copii: ce e bine să mănânce în sezonul rece

În anotimpurile reci, cu toții devenim mai sensibili, inclusiv copiii, motiv pentru care e bine să ne pregătim din...469

23 ian 00:00SănătateCele mai comune efecte adverse ale tratamentului hepatitei C

Hepatită C este o afecțiune tratabilă și chiar vindecabilă. Întrucât hepatită C este o afecțiune care poate...436

23 ian 00:00Sănătate4 alimente pe care nu e bine să le consumi reîncălzite

E un obicei rămas, cum s-ar spune, din bătrâni, să gătim mai multă mâncare decât pentru o singură servire,...552

23 ian 00:00SănătateStudiu: Un dezechilibru la nivelul florei microbiene intestinale se află la originea Alzheimer

Un dezechilibru al microflorei intestinale este asociat cu dezvoltarea în creierul uman a plăcilor de amiloid,...446

23 ian 00:00SănătateDe ce este important un sistem endocrin echilibrat

437

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT