rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 6 iunie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

COVID-19: UE acordă sprijin financiar de peste 15,6 miliarde de euro ţărilor partenere

Comisia Europeană şi Înaltul Reprezentant au prezentat miercuri planuri pentru un răspuns solid şi bine direcţionat al Uniunii Europene, în vederea sprijinirii eforturilor ţărilor partenere de combatere a pandemiei de coronavirus, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar.

Acţiunea colectivă a UE se va axa pe abordarea crizei sanitare imediate şi a nevoilor umanitare aferente, pe consolidarea sistemelor de sănătate, de apă şi de salubritate ale ţărilor partenere şi a capacităţilor lor de cercetare şi de pregătire pentru a face faţă pandemiei, precum şi pe atenuarea impactului socio-economic. Pentru a sprijini aceste acţiuni, UE va acorda ţărilor partenere sprijin financiar în valoare de peste 15,6 miliarde de euro, care va proveni din resursele pentru acţiune externă existente.

"Împreună cu partenerii noştri, ne asigurăm că fondurile considerabile pe care UE le-a alocat deja partenerilor săi sunt îndreptate spre acţiunile de abordare a impactului cauzat de coronavirus", informează CE, scrie Agerpres.

Răspunsul UE se bazează pe abordarea Echipei Europa ("Team Europe"), care are scopul de a salva vieţi prin oferirea de sprijin rapid şi bine definit partenerilor, astfel încât aceştia să poată face faţă pandemiei. Acest răspuns combină resurse din partea UE, a statelor sale membre şi a instituţiilor financiare, în special Banca Europeană de Investiţii şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, având ca obiectiv să sprijine ţările partenere şi să răspundă nevoilor pe termen scurt ale acestora, precum şi impactului structural pe termen mai lung asupra societăţilor şi economiei. Primele pachete "Echipa Europa" se pun deja în aplicare în vecinătatea imediată a UE: în Balcanii de Vest, în est şi în sud.

UE, în calitate de actor mondial şi de principal donator la sistemul de ajutor internaţional, va promova un răspuns multilateral coordonat, în parteneriat cu Organizaţia Naţiunilor Unite, cu instituţiile financiare internaţionale, precum şi cu G7 şi G20.

Uniunea Europeană va continua să îşi adapteze răspunsul în funcţie de evoluţia situaţiei şi să se concentreze asupra celor mai afectate ţări care au nevoie de asistenţă sanitară, cum ar fi ţările din Africa, ţările vizate de politica de vecinătate, Balcanii de Vest, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, părţi din Asia, precum şi din Pacific, America Latină şi zona Caraibilor, se spune în comunicat. Răspunsul UE se va concentra asupra celor mai vulnerabile persoane, printre care migranţi, refugiaţi, persoane strămutate în interiorul ţării şi comunităţile-gazdă ale acestora şi va include obiectivele strategice ale UE stabilite în Pactul verde şi în Agenda digitală.

Din pachetul global în valoare de 15,6 miliarde de euro, 3,25 miliarde de euro sunt direcţionate către Africa, din care 1,19 miliarde de euro pentru ţările din Africa de Nord care sunt vizate de politica de vecinătate.

UE asigură în total 3,07 miliarde de euro pentru întreaga vecinătate - 2,1 miliarde de euro pentru vecinătatea sudică şi 962 de milioane de euro pentru ţările Parteneriatului estic - şi 800 de milioane de euro pentru Balcanii de Vest şi Turcia.

De asemenea, pachetul global include suma suplimentară de 1,42 miliarde de euro sub formă de garanţii pentru Africa şi vecinătate, sumă care provine din Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD).

UE va sprijini Asia şi Pacificul cu 1,22 miliarde de euro, iar în plus, vor fi alocate 291 de milioane de euro pentru regiunea Africa, zona Caraibilor şi Pacific, 918 milioane de euro pentru sprijinirea partenerilor noştri din America Latină şi zona Caraibilor şi 111 milioane de euro pentru sprijinirea ţărilor şi teritoriilor de peste mări.

Din cei 502 milioane de euro alocaţi pentru acţiunile de răspuns la situaţia de urgenţă, se va pune accent, printre altele, pe: acordarea de sprijin imediat planurilor de răspuns ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi apelului Mişcării de Crucea Roşie şi Semiluna Roşie pentru a îmbunătăţi gradul de pregătire şi capacitatea de răspuns în caz de urgenţă în ţările cu sisteme de sănătate mai precare şi în ţările care se confruntă cu crize umanitare; furnizarea de sprijin umanitar imediat în ţările afectate, în special în domeniile sănătăţii, apei, salubrităţii şi igienei, precum şi în domeniul logisticii.

De asemenea, va fi sprijinită creşterea producţiei de echipamente individuale de protecţie şi de dispozitive medicale în Europa pentru a răspunde nevoilor urgente înregistrate în Europa şi în ţările partenere; va fi organizată furnizarea de asistenţă în natură ţărilor afectate prin intermediul mecanismului de protecţie civilă al Uniunii; vor fi acordate garanţii şi lichidităţi pentru băncile locale prin intermediul instituţiilor financiare internaţionale şi al Instituţiilor Europene de Finanţare a Dezvoltării, sprijinite de Fondul european pentru dezvoltare durabilă.

În plus, vor fi sprijinite eforturile globale de combatere a restricţiilor la export şi asigurarea faptului că lanţurile de aprovizionare rămân intacte, în special în ceea ce priveşte materialele medicale şi produsele farmaceutice esenţiale; şi asocierea Balcanilor de Vest la iniţiative ale UE, cum ar fi acordul privind achiziţiile publice comune pentru echipamente medicale şi sistemul european de alertă rapidă pentru bolile transmisibile. Ţările aflate în proces de negociere a aderării lor la Uniune pot, de asemenea, să depună cereri pentru Fondul de solidaritate al UE.

Din suma de 2,8 miliarde de euro alocată pentru a sprijini sistemele de cercetare, de sănătate şi de apă, UE va sprijini ţările partenere în punerea la punct a unor sisteme de sănătate şi de protecţie socială reziliente, capabile să intervină în situaţia de faţă; va sprijini eforturile de informare şi de sensibilizare cu privire la măsurile de protecţie de bază şi la sfaturile în materie de igienă pentru a preveni răspândirea; va da posibilitatea de utilizare a unor fonduri UE pentru iniţiative întreprinse la nivel mondial în domeniul sănătăţii, cum ar fi Fondul global de luptă împotriva HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei, Alianţa mondială pentru vaccinuri şi imunizare şi Instrumentul financiar global, pentru a răspunde la coronavirus, asigurând, în acelaşi timp, continuitatea programelor de sprijinire a serviciilor de sănătate vitale;

În plus, va fi sprijinită continuarea activităţilor de cercetare în ceea ce priveşte diagnosticarea, tratamentul şi prevenţia şi, odată ce un vaccin este disponibil, aprobarea accelerată şi subvenţionarea vaccinurilor şi a livrării acestora în ţările vulnerabile; va fi sprijinită formarea de experţi, a supravegherii epidemiologice şi a consolidării organizaţiilor regionale din domeniul sănătăţii din Africa, America Latină şi zona Caraibilor, precum şi din Asia şi Pacific; vor fi accepte ţările candidate din Balcanii de Vest în Comitetul pentru securitate sanitară al UE şi analizarea celor mai adecvate modalităţi de asociere a ţărilor potenţial candidate; va fi sprijinit accesul egal la sistemele de sănătate pentru migranţi, refugiaţi şi comunităţile-gazdă.

Din cei 12,28 miliarde de euro alocaţi pentru a face faţă consecinţelor economice şi sociale, UE întreprinde mai multe acţiuni în acest sens, printre care: acordarea de sprijin bugetar direct şi de finanţare preferenţială ţărilor partenere, cu scopul de a adopta reforme care vizează dezvoltarea socioeconomică şi reducerea sărăciei, precum şi măsuri de protejare a lucrătorilor în timpul crizei; mobilizarea, împreună cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), a asistenţei macrofinanciare pentru Balcanii de Vest şi ţările vizate de politica de vecinătate.

De asemenea, va fi sprijinit sectorul privat, în special întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) şi persoanele care desfăşoară activităţi independente, prin intermediul garanţiilor, al aportului de lichidităţi şi al asistenţei tehnice, şi reorientarea în continuare a garanţiilor de la Fondul european pentru dezvoltare durabilă către repartizarea riscurilor pe termen scurt aferente împrumuturilor; vor fi acordate împrumuturi pentru sectorul public de la Banca Europeană de Investiţii, în special pentru echipamente şi materiale medicale; va fi intensificată colaborarea cu organizaţiile internaţionale şi cu întreprinderile europene pentru a crea lanţuri valorice solide şi reziliente în sectoare strategice şi pentru a asigura drepturile lucrătorilor şi responsabilitatea socială a întreprinderilor şi vor fi promovarea de forme de reducere a datoriilor prevăzute de FMI în ţările afectate.

"Virusul nu cunoaşte graniţe. Această provocare globală necesită o cooperare internaţională fermă. Uniunea Europeană depune necontenit eforturi de combatere a pandemiei. Ştim cu toţii că numai împreună putem opri răspândirea coronavirusului la nivel mondial. În acest scop, UE va convoca în curând un eveniment virtual al donatorilor care să contribuie la mobilizarea finanţării necesare şi la sprijinirea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în acţiunile sale de asistare a celor mai vulnerabile ţări.", a declarat preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

La rândul său, Înaltul Reprezentant, vicepreşedintele Josep Borrell a adăugat: "Pentru a combate pandemia de coronavirus sunt necesare acţiuni comune la nivel mondial. Uniunea Europeană şi statele sale membre îşi asumă rolul care le revine în abordarea acestei crize sanitare şi a consecinţelor sale grave - atât pe plan intern, cât şi extern. Facem tot posibilul pentru a le oferi sprijin cetăţenilor noştri, însă trebuie, de asemenea, să le acordăm asistenţă partenerilor din vecinătatea noastră imediată şi nu numai, pentru a aborda impactul pe care pandemia îl va avea asupra mijloacelor de subzistenţă şi asupra stabilităţii şi securităţii acestor ţări, deoarece problemele lor sunt problemele noastre. Aceasta este o luptă globală pe care o vom câştiga sau o vom pierde împreună. Cooperarea şi eforturile comune la nivel internaţional, precum şi soluţiile multilaterale reprezintă calea de urmat pentru o veritabilă agendă globală pentru viitor".

joi, 9 aprilie 2020386
Comentarii
mai mult...Economic
6 iun 00:43EconomicPandemia a LOVIT în piața imobiliară: cu cât au SCĂZUT prețurile imobilelor din marile orașe

Epidemia de coronavirus a lovit în piața imobiliară din marile orașe. Apartamentele se vând la prețuri mai mic....1768

6 iun 00:00EconomicAmenzi de peste 360.000 de lei în unităţi de alimentaţie publică, pe perioada stării de alertă167
6 iun 00:00EconomicInternetul mobil, serviciul telecom cel mai afectat de incidente de securitate în 2019178
6 iun 00:00EconomicBloomberg: România, prinsă în capcana cheltuielilor pe măsură ce populiştii forţează măsuri care riscă retrogradarea ţării în ''junk''

România este blocată într-o situaţie dificilă cu privire la cheltuieli în condiţiile în care populiştii...178

6 iun 00:00EconomicCîțu: Sper la o păstrare a ratingului. Aş fi surprins să nu fie apreciată performanţa din primul trimestru175
6 iun 00:00EconomicComisia Europeană ia în considerare extinderea controlului asupra investiţiilor străine176
5 iun 00:00EconomicRădulescu (BNR): Reducerea mai agresivă a ratelor de dobândă ar antrena imediat un atac asupra cursului valutar

Reducerea mai agresivă a ratelor de dobândă ar antrena aproape imediat un atac asupra cursului valutar, ce nu ar mai...356

5 iun 00:00EconomicRomânia avea anul trecut 8,7 milioane vehicule rutiere; 78,6% aveau o vechime de peste 10 ani387
5 iun 00:00EconomicMonitorul Preţurilor: Consumatorii pot compara preţurile pentru produse de protecţie sanitară410
5 iun 00:00EconomicBCE se aşteaptă la o recesiune severă în 2020 şi la o redresare parţială în 2021

Banca Centrală Europenă (BCE) se aşteaptă ca zona euro să sufere o recesiune profundă anul acesta, din cauza...401

5 iun 00:00EconomicBCE menţine dobânzile nemodificate şi extinde stimulentele monetare372
5 iun 00:00EconomicIDC: Livrările globale de smartphone-uri vor scădea cu aproape 12% anul acesta384
Vremea
22.2°22.2° - 22.5° sâmbătă, 6 iunie 2020
ConstanțaUmiditate: 56%
Vânt: 6.94 m/s
Presiune: 1011 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
6 iun 00:00SportFreiburg - Monchengladbach 1-0

...197

6 iun 00:23SportFotbal - Premier League se reia la 17 iunie, cu meciul Aston Villa–Sheffield

Premier League se reia la 17 iunie, de la ora locală 18.00 (20.00, ora României) cu meciul Aston Villa – Sheffield,...177

6 iun 00:00SportFlorin Gardoş şi-a prelungit contractul cu Universitatea Craiova

Clubul de fotbal Universitatea Craiova a anunţat vineri că a prelungit contractul cu fundaşul Florin Gardoş până...218

6 iun 00:00SportClaudiu Keşeru şi Dragoş Grigore, titulari la Ludogorets într-un derby jucat cu public

După cei din Cehia, Ungaria şi Polonia, Dragoş Grigore şi Claudiu Keşeru sunt alţi fotbalişti români care au...217

Local
6 iun 00:55LocalAvarie RAJA în Năvodari

Pentru remedierea unei avarii pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 160 mm, de pe strada Albinelor, din...423

6 iun 00:58LocalCoronavirus: 286 de persoane infectate, la nivelul județului Constanța, de la debutul pandemiei

De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul județului Constanța au fost confirmate 286 de persoane...751

6 iun 00:58LocalSite-ul ANAF nu va funcționa câteva ore, luni, 8 iunie

286

6 iun 00:55LocalStila Goșu, de la fost INTERLOP, la DEZVOLTATOR imobiliar

După o perioadă îndelungată în care a avut probleme cu legea, Stila Goşu, în ultima perioadă pozează în băiat...6695

6 iun 00:53LocalSe reiau spectacolele la Teatrul 'Oleg Danovski'

Teatrul Național de Operă și Balet “Oleg Danovski”, cu sprijinul Primăriei municipiului Constanța, al...497

6 iun 00:59LocalEchipament ultraperformant pentru testarea COVID-19, donat Spitalului Județean Constanța

Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța a fost dotat cu un aparat eCL8000-Automated...719

6 iun 23:30LocalRAEDPP: Casieriile vor fi închise de Rusalii

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța aduce la cunoștința publicului faptul că...323

6 iun 23:28LocalTrafic îngreunat pe strada Ștefăniță Vodă din municipiul Constanța

Pentru executarea lucrărilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 500 mm, de...500

6 iun 23:27LocalȘeful ANSVSA spune că NU nu se închide tot restaurantul sau hotelul, dacă un client e descoperit cu coronavirus

574

Politică
Interviuri
21 mai 00:06InterviuriINTERVIU SENZAȚIONAL cu RAREȘ BOGDAN! PSD este respins de electorat pentru că iese cu aceleași fețe compromise. VIDEO

Starea de urgență a trecut, însă în urma ei au rămas anumite întâmplări care merită dezbătute alături de...8432

21 mai 00:06InterviuriVirginia Uzun: Eforie, lipsit de strălucire din cauza proastei gestionări a banilor VIDEO

Virginia Uzun a fost directorul Serviciului Public de Impozite şi Taxe (SPIT) din cadrul Primăriei Constanţa timp de...4681

16 mai 00:50InterviuriEugen Teodorovici: Eu sunt, de fapt, preşedintele PSD

3942

6 mai 00:26InterviuriPrefectul Niculescu: Din 605 carantinați la Constanța, 21 aveau Coronavirus! VIDEO

Prefectul George Niculescu, numit în funcție la finele lui 2019, a apucat vremuri greu încercate. Și ne referim la...3590

29 apr 00:26InterviuriProcurorul Teliceanu: dacă minți în adeverință, riști să te alegi cu ani grei de pușcărie! Video

Viorel Teliceanu este unul dintre cei mai tineri prim procurori din țară, el conducând, o bună perioadă de timp,...4447

14 apr 00:05InterviuriSorin Mihai, șeful Inspectoratului Școlar: NU se pune problema înghețării anului școlar! VIDEO

3135

Monden
6 iun 00:00MondenCole Sprouse, arestat la un protest antirasism, după moartea lui George Floyd. Ce a declarat actorul

Actorul Cole Sprouse, 27 de ani, devenit celebru după rolul interpretat în serialul Riverdale, a fost arestat la...195

6 iun 19:50MondenSecretul care l-ar fi făcut pe Michael Jackson să renunţe la sexul cu femei

În lumina documentarului HBO care a stârnit un întreg scandal, Leaving Neverland, dezvăluirile despre viaţa...339

6 iun 00:00MondenCine sunt noii moştenitori ai lui Karl Lagerfeld care vor s-o detroneze pe pisica Choupette?

218

Mapamond
6 iun 00:00MapamondCoronavirus: Jakarta îşi redeschide moscheile şi începe relaxarea restricţiilor

Capitala indoneziană şi-a redeschis vineri moscheile, pentru prima dată după trei luni, demarând o perioadă de...173

6 iun 00:00MapamondCoronavirus: Fiji se declară ţară liberă de COVID-19

Prim-ministrul din Fiji, Voreqe "Frank" Bainimarama, a declarat vineri că acest stat insular din Oceanul Pacific nu mai...186

6 iun 00:00MapamondCoronavirus: Peste 1.000 de morţi în 24 de ore în SUA

179

Sănătate
6 iun 00:00SănătatePrevenirea atrofiei cerebrale, printre efectele benefice ale combinației de vitamine B și Omega 3 la vârstnici

Atrofia cerebrală (sau atrofia creierului) reprezintă pierderea neuronilor, adică a celulelor. Totodată, atrofia...189

6 iun 00:00SănătateBacteriile din gură pot agrava cancerul colo-rectal

Un studiu recent a descoperit că o bacterie banală, comună zonei bucale, poate accelera dezvoltarea cancerului de...190

6 iun 00:00SănătateSubstanțele chimice ajung în organism după folosirea cremelor de protecție solară

173

6 iun 00:00SănătateAntibioticele și riscul de avort spontan

Un nou studiu la scară largă sugerează că unele antibiotice administrate în timpul sarcinii ar mari riscul de avort...180

6 iun 00:00SănătateIngredientul care te ajută să îndepărtezi pesticidele de pe fructe

Tot ceea ce îți trebuie este un ingredient simplu, iar în acest fel vei îndepărta pesticidele de pe fructele tale...207

6 iun 00:00SănătateUn "vaccin" pentru cancer a eliminat tumorile la șoareci

Cercetătorii de la Universitatea Stanford au descoperit că activarea celulelor T în tumori a eliminat chiar și...183

6 iun 00:00SănătateFibrilația atrială, detectată cu ajutorul unui dispozitiv mobil?

Un nou studiu evidențiază utilizarea fezabilă a unor dispozitive mobile pentru a ajuta la detectarea și la...174

6 iun 18:39SănătateVitamina B3, utilă în tratarea glioblastomului?

Un nou studiu arată că niacina, numită în mod obișnuit vitamina B3, combinată cu chimioterapia, poate ajuta...184

6 iun 00:00SănătateAlimentația de post combinată cu vitamina C, eficiente în tratarea cancerului?

169

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT