rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 30 noiembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

De vineri, AGIGEA intră în CARANTINĂ

În cadrul CJSU, a fost votată joi, 21 octombrie a.c., hotărârea nr. 151. Aceasta prevede propunerea instituirii măsurii de carantină zonală, începând cu data de 22.10.2021, ora 20.00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru U.A.T. Agigea.

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările ulterioare și H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța hotărăşte:

ART. 1 Se propune instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 22.10.2021, ora 20.00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru U.A.T. Agigea, Județul Constanța.

ART. 2 (1) Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona carantinată prevăzută la art. 1, alin (2) prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice, de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

(2) Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona menționată la art. 1, alin. 2 și asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța sau Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța, după caz.

ART. 3 Circulația și staționarea persoanelor în spațiile publice din zona carantinată sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere (se poate redacta și de mână), legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

Măsuri obligatorii în zona carantinată

ART. 4 Se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii în zona carantinată:

1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2);

2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator, după caz.

3. Pentru intervalul orar 05.00-20.00, în interiorul zonei menționată la art. 1 alin. (2), se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

a) Deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-Cov-2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19, sau a persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală;

b) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

c) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, precum și de bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

d) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

f) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă, la centrele de transfuzie sangvină;

g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți;

j) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

k) participarea la programe sau proceduri în unități sanitare și/sau centre de tratament, inclusiv tratament de recuperare, medicină fizică și balneologie;

l) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;

m) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;

n) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

o) participarea la activități religioase în condițiile prezentei hotărâri;

p) deplasări ale persoanelor care efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;

q) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS–CoV–2

4. În intervalul orar 20.00-05.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele:

a) Deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-Cov-2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19, sau a persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală;

b) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

d) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasări ale persoanelor care efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;

f) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS–CoV–2

5. În/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și al resurselor necesare desfășurării activităților economice în zona carantinată, precum și aprovizionarea populației;

b) persoanele care nu locuiesc în zona prevăzută la art. 1, dar care desfășoară activități economice sau lucrative în zona carantinată (în domeniile: economic, apărare și ordine publică, securitate națională, sanitar, sanitar-veterinar, situații de urgență, administrație publică locală, asistență și protecție socială, juridic și judiciar, servicii de utilitate publică, agricultură, alimentație publică, comunicații și transporturi);

c) persoanele care locuiesc în zona carantinată sau în afara zonei carantinate și desfășoară activitatea profesională în afara sau în interiorul zonei carantinate;

d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;

f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță (urgențe medicale);

g) deplasarea copiilor/elevilor/studenților la cursuri în afara zonei carantinate;

h) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi în altă localitate;

i) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

6. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

7. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

8. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura, precum și intervalul orar necesar desfășurării activității.

Măsuri obligatorii pentru persoanele aflate în tranzit

ART. 5 În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:

1. Se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în aceasta.

2. Prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Politie al Județului Constanța se vor stabili căile de circulație care tranzitează zona respectivă și aducerea la cunoștința populației.

ART. 6 În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri suplimentare:

1. Slujbele religioase se desfășoară cu participarea credincioșilor doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne;

2. Slujbele religioase cu caracter privat în lăcașurile de cult (botezuri, cununii, înmormântări) se desfășoară cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4mp pentru fiecare participant și cu respectarea regulilor de protecție sanitară.

3. Accesul credincioșilor în lăcașurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual se poate face astfel încât să fie asigurată o suprafață minimum 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 2 m între persoane.

4. Se oficiază evenimentele de stare civilă cu prezența a maximum 8 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne.

5. Se interzice circulația persoanelor în grupuri mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii și formarea unor asemenea grupuri.

6. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.

7. Activitățile de pregătire fizică a sportivilor profesioniști legitimați și/sau de performanță în spații deschise și/sau închise se realizează cu respectarea regulilor de protecție sanitară și distanțare între participanți.

8. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura în spații publice închise și deschise.

Organizarea de nunți, botezuri sau spectacole, interzisă

ART. 7 În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activități:

1. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi locuri de joacă, spații de tip after-school etc.;

2. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepția cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;

3. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;

4. organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor;

5. organizarea și desfășurarea activităților culturale, științifice, artistice sau de divertisment în spații închise sau deschise;

6. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nonalcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și/sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea produselor doar în sistem ”take-away” (la pachet) și/sau catering;

7. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, excepție făcând agențiile cu sistem loto (bilete jucate în sistem automatizat), care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri.

8. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;

9. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare.

Magazinele se vor închide la ora 18.00

ART. 8 (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 18.00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant, care pot avea program non-stop.

(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor la maxumum 30% din capacitate cu respectarea normelor de sănătate publică și distanțare fizică.

ART. 9 Cursurile unităților de învățământ se vor desfășura în zona carantinată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 5338/2015/2021, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, actualizat.

ART. 10 Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfășura prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul și cu respectarea normelor de protecție sanitară stabilite în perioada stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, în următoarele condiții:

a) administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată;

b) pasagerii vor purta masca de protecție pe tot parcursul călătoriei;

c) numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport;

d) se va respecta circuitul de urcare/coborâre în/din mijlocul de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe ușa din față, iar coborârea pe ușa din spate.

ART. 11 Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța va întreprinde următoarele:

1. analizarea oportunităților și prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății;

2. stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea spațiilor publice, la un interval de 48 de ore și urmărirea îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză;

3. îndrumarea și implicarea medicilor de familie de pe raza localității în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate/carantinate la domiciliu și acordarea asistenței medicale populației din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienți oncologici etc.);

4. supravegherea colectării deșeurilor medicale în cadrul contractual cu cabinetele medicilor de familie și asigurarea respectării normelor specifice acestei activități.

ART. 12 (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezenta hotărâre atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute la art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 13 Alte acțiuni operative pentru punerea în aplicare a măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Constanța.

ART. 14 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea" al Județului Constanța va asigura transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din zona carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

ART. 15 Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța coordonează operațional, prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Constanța, măsurile de ordine publică, adoptând/adaptând măsurile din competență pentru impelmentarea deciziei de instituire a carantinei în zona prevăzută la art. 1.

ART. 16 Inspectoratul de Poliție Județean Constanța instituie filtre rutiere pe toate căile de comunicație, la intrarea/ieșirea în/din zona prevăzută la art.1, în vederea limitării tranzitării zonei și menține ordinea publică în aceasta.

ART. 17 Comitetului Local pentru Situații de Urgență Agigea, prin grija Primăriei Agigea, va întreprinde demersuri, pentru:

1. respectarea pe teritoriul U.A.T-ului a măsurilor pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, în conformitate cu prezenta Hotărâre;

2. informarea populației asupra definitei de caz privind contactul direct, așa cum este stabilită de către Institutul Național de Sănătate Publică;

3. asigurarea dezinfecției zilnice a spațiilor publice, conform calendarului stabilit de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța;

4. colectarea deșeurilor și asigurarea funcționării continue a serviciilor de utilități publice;

5. asigurarea continuității aprovizionării cu alimente și bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susținători sau fără posibilități de asigurare a subzistenței;

6. asigurarea continuității aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populației prin unitățile farmaceutice specificate în analiza de risc.

ART. 18 Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, prezenta hotărâre se transmite Comitetului Național pentru Situații de Urgență și Departamentului pentru Situații de Urgență, în vederea emiterii Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru U.A.T. Agigea, Județul Constanța, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, Primăriei Agigea și altor factori interesați.

A.F.

vineri, 22 octombrie 20212945
SKINMED CLINIC, Centrul de Excelență Dermatologie București
GANDUL.RO
Drama bărbatului care a murit în timp ce-și ducea acasă, în sicriu, fiul mort de 35 de ani
Comentarii
mai mult...Replica
30 noi 14:20ReplicaCozi kilometrice către peștera Sfântul Andrei. Video

De la Ion Corvin până la peșteră sunt aproximativ 5 kilometri, distanță pe care oamenii trebuie să o parcurgă pe...2674

30 noi 14:43ReplicaPRIMA NINSOARE în JUDEȚUL CONSTANȚA. VIDEO!3441
30 noi 12:24ReplicaPERCHEZIȚII la DENUNȚĂTORUL lui Nicușor Constantinescu, Marian TURBATU3313
30 noi 00:40ReplicaCRAMA MURFATLAR, cu tot cu BĂUTURI, SCOASĂ la VÂNZARE de LICHIDATOR

Crama Murfatlar rămâne fără bunuri! Un lichidator judiciar scoate la licitație mai multe construcții, un teren în...8434

30 noi 00:35ReplicaNEAMURILE Simonei HALEP, INVESTITORI de SUCCES în Palazu Mare2687
30 noi 00:34Replica200 de MILIOANE de lei ne va COSTA ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR VERZI1369
30 noi 00:32ReplicaNiculae DUȘU: „Am HOTELURI pe litoral și nu pot spune că sunt FERICIT”

Niculae Dușu, unul dintre cei mai bogați oameni din afaceri din Constanța, ridică un hotel de 4 stele în centrul...3715

30 noi 00:26ReplicaȘi PĂRINȚII din CONSTANȚA se REVOLTĂ din cauza TESTELOR de SALIVĂ. VIDEO1106
30 noi 22:32ReplicaCONSTRUIREA CENTRALEI TERMOELECTRICE de la NĂVODARI, AVIZ pozitiv1815
30 noi 00:22ReplicaCând se vor aprinde luminițele festive în Constanța?!

Marile orașe din țară au îmbrăcat, deja straiele de sărbătoare. Vă întrebați când va fi pus în funcțiune...4342

30 noi 00:20ReplicaCum vă puteți petrece MINIVACANȚA de 1 DECEMBRIE, la CONSTANȚA!1565
30 noi 00:16ReplicaPărinții vaccinați nu-și pot lua concediu pentru copilul aflat în carantină756
Vremea
2.4°2.4° - 4.9° marţi, 30 noiembrie 2021
ConstanțaUmiditate: 72%
Vânt: 9.14 m/s
Presiune: 1007 milibari

Loto
6/49121731292748
5/4018373640326
joker3111171626
Horoscop
mai mult...SPSportRT
30 noi 00:00SportFotbal: Manchester United l-a numit pe germanul Ralf Rangnick ca antrenor interimar

Echipa engleză de fotbal Manchester United l-a numit pe germanul Ralf Rangnick în funcţia de antrenor interimat...184

30 noi 00:09SportNeymar de la PSG, indisponibil opt săptămâni după accidentarea de la gleznă

Atacantul brazilian Neymar va fi indisponibil între şase şi opt săptămâni după entorsa la gleznă suferită...237

30 noi 00:00SportFotbal: FIFA a anunţat 11 candidaţi la câştigarea Premiului Puskas

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a anunţat, luni, care sunt cei 11 candidaţi la câştigarea Premiului...172

30 noi 00:10SportFotbal: Harry Kane au invitat doi fani la meciul cu Brentford

Doi fani ai echipei engleze de fotbal Tottenham Hotspur, care au călătorit 34 de ore din Texas pentru a-i vedea pe...197

Local
30 noi 11:31LocalA CRESCUT numărul SALARIAȚILOR… dar și cel al ȘOMERILOR

Cu toate că pandemia de Coronavirus a îngreunat procesul căutării unui loc de muncă, iată că, potrivit...491

30 noi 22:59LocalObiceiuri şi tradiţii de Sfântul Andrei

Sărbătoarea Sfântului Andrei (30 noiembrie) sau Sântandrei, cum mai este cunoscută în popor, se înscrie în...932

30 noi 22:59LocalProgramul IPS Teodosie de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei

689

30 noi 22:56LocalIncendiu la ieșire din localitatea Cuza Vodă

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină luni, 29 noiembrie a.c., la ieșire din localitatea...268

30 noi 22:56LocalCoronavirus: 6 NOI DECESE, la Constanța

Până luni, 29 noiembrie a.c., 56.382 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat, la nivel...535

30 noi 22:58LocalPersoanele fără certificat verde pot să asiste la ceremonia de Ziua Națională

Accesul persoanelor care doresc să asiste la ceremonia de Ziua Naţională a României se poate realiza fără a avea...536

30 noi 00:01LocalTraficul paralizat în Constanța, din cauza repetițiilor pentru parada de 1 Decembrie!

Repetiția generală pentru organizarea manifestărilor de 1 Decembrie a avut loc luni, astăzi, în intervalul orar...2501

30 noi 22:59LocalCOVID-19: INCIDENȚA pe JUDEȚ a ajuns 1,76!

Până luni, 29 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.778.045 de cazuri de infectare cu noul...1556

30 noi 22:59LocalMeniu special de Sfântul Andrei şi 1 Decembrie, în spitalele constănțene

476

Politică
30 noi 00:00PoliticăAurescu, despre relevanţa dobândită de Uniunea pentru Mediterana, la Forumul Regional de la Barcelona

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, luni, la cea de-a VI-a ediţie a Forumului Regional...157

30 noi 00:00PoliticăNicolae Ciucă, vizită fulger la fermierii români: 'Au nevoie de ajutor'

Premierul Nicolae Ciucă, împreună cu ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian-Ionuţ Chesnoiu, au...286

30 noi 00:00PoliticăCristian Diaconescu anunță înființarea unei comisii pentru aplicarea PNRR

174

30 noi 21:16PoliticăAlexandru Rafila, poziție fermă: 'Nu renunţăm la impunerea certificatului verde la serviciu'

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat duminică, la Antena 3, că nu se va renunţa la impunerea...680

30 noi 19:03PoliticăSorin Cîmpeanu lămurește problema testelor dezasamblate: ”Nu este niciun haos!”

Haosul continuă în privința testelor de salivă pentru elevi. Nimeni nu știe cine va asambla componentele testelor...283

30 noi 19:04PoliticăIlie Bolojan vorbeşte despre viitorul PNL: "Nu este o situaţie bună pentru noi"

317

Interviuri
13 noi 00:11InterviuriMihai LUPU: RAJA nu poate fi preluată de PSD! Video

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, a fost prezent în studioul Replica, vineri, 12 noiembrie....3035

23 noi 19:11InterviuriDELICOTI vrea să TRANSFORME comuna Poarta Albă în oraș! VIDEO

Primarul din Poarta Albă, Vasile Delicoti, a fost în studioul Replica, luni, 22 noiembrie. În cadrul interviului au...1747

26 noi 00:17InterviuriCaragheorghe, USR: Primarul MINTE; noi ne-am întâlnit cu oamenii din PENINSULĂ! Video

1435

10 noi 00:12InterviuriIonuț RUSU: De sărbători, Constanța va avea ILUMINAT FESTIV de poveste! Video

Viceprimarul Constanței, Ionuț Rusu, a fost prezent în studioul Replica, marți, 9 noiembrie. În cadrul interviului...4822

26 noi 00:14InterviuriCristian Cîrjaliu: Am PIERDUT un an DEGEABA din cauza consilierilor USR! Video

Cristian Maricel Cârjaliu a fost prezent în studioul Replica de Constanța, joi 25 noiembrie, pentru a răspunde, în...2286

27 noi 00:08InterviuriDr. CEALERA: NU avem CAZURI grave la persoane VACCINATE! VIDEO

Medicul Ionuț Cealera, managerul Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, a fost prezent, vineri, 26 noiembrie,...2311

6 noi 00:10InterviuriSENATORUL USR Remus NEGOI: Sunt ZVONURI că vicele USR, al CJ, ar putea fi schimbat

Economia românească este pe perfuzii, sistemul sanitar este în comă, în educație este haos, însă niciunul dintre...1732

28 oct 00:08InterviuriCICU, de la GARDA de COASTĂ: Au fost depistate 22 de MAȘINI de LUX FURATE sau folosite la INFRACȚIUNI

Cristian Cicu, directorul Gărzii de Coastă, a fost prezent în studioul Replica, miercuri, 27 octombrie. În cadrul...3448

27 oct 00:10InterviuriPrim PROCURORUL TELICEANU: Stelian Ion a avut intenții bune, dar NU și PUTERE. Video

3168

Monden
30 noi 00:00MondenViaţa legendarei Tina Turner este povestită într-o nouă carte de benzi desenate

Viaţa legendarei Tina Turner este povestită într-o nouă carte de benzi desenate, potrivit Reuters. Biografia...163

30 noi 00:00MondenVedeta premiilor Goya este Satira 'El buen patrón', cu Javier Bardem în rol principal

Satira „El buen patrón”, regizată de Fernando León de Aranoa, cu Javier Bardem în rol principal, a obţinut un...136

30 noi 00:00MondenMatthew McConaughey nu-şi prezintă, deocamdată, candidatura pentru funcţia de guvernator al Texasului

152

30 noi 15:16MondenAlec Baldwin, actorul care a ucis accidental o cineastă pe platourile de filmare, şi-a angajat un avocat

Actorul american Alec Baldwin, vizat de două plângeri pentru că a ucis-o accidental pe directoarea de imagine Halyna...191

30 noi 00:00MondenTom Cruise, cascadorie impresionantă pe aripa unui avion de război pentru 'Mission: Impossible 8'

Tom Cruise a realizat o cascadorie impresionantă pe aripa unui avion din al Doilea Război Mondial în timp ce face...190

30 noi 00:00MondenGeorge Clooney despre accidentul din 2018: 'Aşteptam să mor'

George Clooney, 60 de ani, a crezut că va muri în vara anului 2018, pe o stradă din Sardinia. Aflat pe un scooter, el...184

30 noi 00:00Monden„Encanto“ reuşeşte să fascineze publicul şi se clasează pe prima poziţie a box-office-ului nord-american

Magia noii pepite Disney, "Encanto", a reuşit să farmece publicul, asigurându-i locul fruntaş la box-office-ul...147

30 noi 19:03MondenRomâncă de 19 ani, în prefinala concursului Miss Italia

O româncă de 19 ani se numără printre prefinalistele de la Miss Italia. "Sunt o fată simplă, determinată,...422

30 noi 19:04MondenA murit designerul Virgil Abloh, creator al colecţiilor pentru bărbaţi Louis Vuitton

428

Mapamond
30 noi 14:45MapamondUn migrant a zburat trei ore în trenul de aterizare al unui avion și a supraviețuit. VIDEO

Un migrant care s-a ascuns în compartimentul trenului de aterizare al unui avion al companiei American Airlines a...869

30 noi 14:46MapamondZeci de mii de oameni au protestat din nou în Austria împotriva vaccinării obligatorii anti-Covid

Zeci de mii de persoane au protestat în Austria împotriva vaccinării obligatorii, o măsură pe care cancelarul...319

30 noi 14:46MapamondGermania confirmă trei cazuri de infectare cu Omicron

301

30 noi 14:43MapamondCredincioşii eleni, obligaţi să prezinte un test COVID negativ pentru a putea participa la slujbe

Grecia a introdus noi restricţii prin care credincioşii sunt obligaţi să prezinte un test COVID-19 negativ pentru a...299

30 noi 14:44MapamondAutoritățile olandeze au depistat 13 cazuri de Omicron la pasagerii veniți din Africa de Sud

Autoritățile sanitare olandeze au declarat duminică că 13 cazuri de noua variantă de coronavirus Omicron au fost...309

30 noi 14:44MapamondReferendum în Elveția pentru eliminarea certificatului verde

467

Sănătate
30 noi 00:00SănătatePlanta care ar putea atenua efectele dăunătoare ale obezităţii

O plantă din America de Sud ar putea atenua efectele dăunătoare ale obezităţii, au stabilit cercetătorii de la...164

30 noi 00:00SănătateUn român, profesor de Boli Infecțioase, stabilit în SUA, spulberă toate veștile bune despre Omicron

Un specialist român stabilit în SUA avertizează asupra evoluției noii tulpini a virusului SARS CoV-2 și spune că...294

30 noi 00:00SănătateGCS: Niciun oraş cu incidenţa cazurilor de COVID-19 mai mare de 6 la mia de locuitori

137

30 noi 14:39SănătateUn tip de durere cronică, asociat cu apariția demenței

Un tip de durere cronică este asociat cu un risc crescut de apariție a tuturor tipurilor de demență, inclusiv a...199

30 noi 00:00SănătateMicronoduli pulmonari: simptome, cauze, tratament

Un nodul pulmonar reprezintă o creștere anormală care se formează într-un plămân sau în ambii. Mulți oameni au...197

30 noi 00:00SănătateRafila: Cum ar putea fi accelerată vaccinarea împotriva COVID?

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, susţine că acest sentiment de impunere a vaccinării trebuie să dispară...147

30 noi 14:24SănătateOMS s-a pronunțat: Cine amenință mai tare, între Delta și Omicron

Lumea este în alertă din cauza noii tulpini Omicron, însă majoritatea infecțiilor actuale COVID se datorează în...623

30 noi 14:25SănătateOctavian Jurma: ”Probabilitatea ca Omicron sa ajungă în România cu ocazia sărbătorilor este de 100%”

Cercetătorul Octavian Jurma este de părere că tulpina Omicron va ajunge în România, cu siguranță, în luna...633

30 noi 14:23SănătateCoronavirus: Testele PCR, valabile pentru detectarea variantei Omicron. Ce se întâmplă cu celelalte teste

480

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT