rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 12 decembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Directorul Teatrului de Stat Constanța răspunde atacurilor!

Managerul Teatrului de Stat Constanța, Dana Dumitrescu, acuzată de o serie de abuzuri de către actorii instituției de cultură, se apără și spune că semnatarii scrisorii nu fac altceva decât s-o calomnieze.

”Informația că „aproape jumătate dintre actorii Teatrului de Stat din Constanța au semnat o scrisoare deschisă...” este FALSĂ și deformează în mod manipulator dimensiunea reală a grupului „protestatar”. Teatrul de Stat Constanța are 24 de actori angajați și 19 colaboratori, iar scrisoarea este semnată de către 7 actori (din care 6 angajați și unul colaborator). O parte dintre ceilalți actori ai teatrului au fost contactați, în repetate rânduri, de către membrii acestui grup, care au încercat, printr-o presiune exercitată prin mesaje agresive, să îi determine să semneze această scrisoare calomnioasă.

Referitor la acuzaţiile care mi se aduc:

1. „sunt alese in repertoriu in mod special spectacole in care D.D. are rezervat rolul principal”

Spectacolele enumerate în scrisoare sunt texte mari din dramaturgia universală, ale unor autori nelipsiți din repertoriul oricărui teatru care se respectă. Alegerea lor se bazează exclusiv pe valoarea lor literară/dramaturgică și pe conceptul repertorial din programul de management. Marea lor majoritate oferă o serie de roluri de mare întindere și ele sunt jucate de către actori ai teatrului, în funcție de alegerea regizorului. Rolurile nu se rezervă. Mai mult, în mod manipulator sunt date ca exemple și spectacole care au fost montate înainte de mandatul meu de manager - „Gaițele”, „Scaiul”, „Năpasta”, „Bolnavul închipuit”.

„il impune pe fratele ei, A.D., in distributii”

FALS. Niciodată nu am facut presiuni asupra vreunui regizor pentru a distribui sau nu un anume actor într-un rol. Acuzaţia va trebui dovedită în instanţă.

„doar regizorii cu personalitate nu o distribuie, dar in aceste cazuri spectacolele se joaca de cateva ori si apoi nu sunt reluate”

Reiese din opinia semnatarilor că regizorii care au ales să mă distribuie în spectacolele lor ar fi regizori fără personalitate. Doresc, pe această cale, ca, în numele Teatrului de Stat Constanța, să cer scuze pentru jignirea adusă de către colegii mei următorilor regizori, nume importante ale teatrului românesc: Felix Alexa, Dominic Dembinski, Sorin Militaru, Cristian Şofron, Ion Sapdaru, Liviu Manolache, Marcel Ţop. Eu, ca actriță, sunt onorată și mândră că am avut încrederea acestor regizori.

Pe de altă parte, faptul că nu se joacă spectacole în care nu am fost distribuită este o minciună. Din toamna anului 2016, au fost montate numai spectacole în care nu am fost distribuită și care încă se joacă: „Cea mai frumoasă soție”, „Bătrâna și hoțul”, „Jurnal de România. Constanța”, „Eutopia”, „Testosteron”, „Veethoven..., făi!”, spectacol preluat din teatrul independent, protagoniști – regizorul şi cele două actriţe – fiind chiar trei dintre semnatarii scrisorii; a avut nu mai puțin de cinci reprezentații de la începutul stagiunii până acum.

2. „Distributiile spectacolelor sunt hotarate in mod abuziv si discretionar (...) pe baza simpatiilor si antipatiilor”

FALS. Distribuția spectacolului face parte din concepția regizorală și este făcută exclusiv de regizorul invitat, în funcţie de tipologii şi în urma casting-urilor care au loc înaintea fiecărei producţii. Acest lucru poate fi verificat prin discuţie cu oricare dintre regizorii care au montat la Teatrul de Stat Constanţa.

„nu se prezintă propunerile de spectacole Consiliului Artistic, alegerea fiind facuta exclusiv si subiectiv de directoare”

FALS. Propunerile de spectacole sunt discutate în sedinţele Consiliului Artistic şi acest lucru este evidenţiat în procesele-verbale ale şedinţelor.

Repertoriul Teatrului de Stat Constanța reprezintă principalul element al proiectului meu managerial. Programul de management face parte din contractul de management pe care l-am semnat cu autoritatea şi, în acest sens, managerul este cel care decide şi îşi asumă şi răspunderea pentru repertoriul teatrului. Conform legislaţiei specifice, Consiliul Artistic este un organism cu rol consultativ.

Rezultatele financiare ale teatrului în mandatul meu, care reprezintă traducerea în cifre a creșterii concrete și substanțiale a numărului de spectatori și de spectacole, arată că deciziile luate de mine au fost corecte. În 2014 (primul an de mandat) numărul de spectatori plătitori a fost de 8728, în 2015 a crescut la 11.347, în 2016, la 14.864, iar în 2017, la 15.517.

„În semn de protest pentru implicarea lor prin ordin de serviciu în acest spectacol de calitate îndoielnică, mulți actori din distribuție intenționează sa poarte banderole albe la reprezentații.”

Ar fi amuzant dacă nu ar fi extrem de trist faptul că actorii vor să protesteze împotriva unei proceduri normale şi obligatorii prin lege în practica teatrală. Orice distribuție la un spectacol se definitivează printr-un act administrativ, și anume un ordin de serviciu (sau ordin de distribuție). Pe de altă parte, fișa postului obligă actorii să respecte întocmai viziunea regizorală precum și cea scenografică legată de costum. Opinia lor referitoare la calitatea unui spectacol nu le permite să altereze în niciun fel elementele vizibile de costum ale personajelor. Purtarea unor banderole în timpul reprezentațiilor ar reprezenta o încălcare gravă a obligațiilor precum și a codului de etică al actorilor.

3.„nu sunt puse în valoare actrițele, mai ales cele care au neșansa să se încadreze în același palier de roluri si varsta cu directoarea”

FALS. Actrițele Georgiana Mazilescu, Laura Iordan, Lana Moscaliuc, Luiza Martinescu, Mirela Pană, Florina Stănculeț au fost distribuite în mod constant de către regizorii invitați și fac parte din distribuțiile spectacolelor din repertoriu: „Dionysos”, „Eutopia”, „Cea mai frumoasă soție”, „Menajeria de sticlă”, „Visul unei nopți de vara”, „Trei surori”, „Niște năroji”, „Şobolanul rege” etc.

Cel mai bun exemplu este spectacolul „Jurnal de România. Constanța”, care are în distribuție șase actrițe și a fost invitat la Viena, la București, la Timișoara și la Sibiu, bucurându-se de un mare succes la critică.

„Nu exista o preocupare permanenta indreptata catre trupa de actori”

FALS. Tocmai această preocupare continuă m-a determinat să aleg pentru repertoriul teatrului texte de anvergură, care să ofere multiple roluri importante și să mobilizeze o cât mai mare parte dintre actorii din trupa teatrului: „Visul unei nopți de vara”, „Șobolanul rege”, „Trei surori”, „Metamorfozele iubirii”, „Uciderea lui Gonzago”, „Jurnal de România” etc. De asemenea, am menținut în repertoriul teatrului o serie de spectacole produse înaintea mandatului meu, în care joacă numeroși actori: „Gaițele”, „Bolnavul închipuit”, „Titanic Vals”, „Nunta lui Figaro”, „Gâlcevile din Chioggia” etc.

Participarea, cu spectacole în care joacă numeroși actori, la festivaluri din țară și din străinătate este, de asemenea, un rezultat al preocupării constante pentru dezvoltarea profesională a actorilor din trupă şi pentru punerea în valoare a teatrului.

4.„Au fost realizate multe producții ample, cu bugete mari, care s-au jucat doar de câteva ori. Exemple: De Pasti , Visul unei nopti de vara, Uciderea lui Gonzago, Sobolanul rege, Trei surori, Titanic vals, Gaitele, Bolnavul inchipuit”

FALS. Doar spectacolele enumerate mai sus s-au jucat, în total, în mandatul meu de manager, de 86 de ori, asta în condițiile în care unele dintre ele au avut premiera în urmă cu doar un an sau doi. Pe lângă acestea, s-au jucat de foarte multe ori și celelalte spectacole noi, numărul premierelor crescând în mod considerabil în perioada mandatului meu.

„contractele de drepturi de autor pentru regie, scenografie, muzica etc. au fost întocmite neprofesional, pe termen scurt, în contradicție cu practicile teatrale uzuale”

FALS. Absolut toate contractele de cesiune a drepturilor de autor sau a drepturilor conexe drepturilor de autor (conf. Legii 8/1996) pentru regie, scenografie sau muzică au fost semnate cu valabilitate pe toată durata în care spectacolele respective se află în repertoriul teatrului.

„motive personale ale directoarei (antipatii, certuri cu regizorii din motive personale, modificări nejustificate ale distribuțiilor, necunoașterea legislației și luarea unor decizii în contradicție cu practicile teatrale”

FALS. Programarea spectacolelor a fost făcută întotdeauna numai în baza unor criterii profesioniste, legate de atragerea publicului, precum și de oferirea unui repertoriu cât mai divers care să cuprindă genuri diferite și care să satisfacă gusturile unui public divers, de vârste diferite și categorii socio-profesionale diferite.

5.Nu există o analiză a muncii.

FALS. Evaluarea întregului personal se face anual, conform prevederilor legale. Nu putem aborda public cazuri particulare, întrucât trebuie să respectăm dreptul persoanelor la protecția datelor, dar toate cazurile de indisciplină sau de nerespectare a îndatoririlor de serviciu se rezolvă în condițiile legii. În orice caz, participarea actorilor angajați în distribuțiile spectacolelor este decisă de către regizori. În toate teatrele din țară există situații în care unii actori nu sunt distribuiți perioade mai lungi de timp, iar, în acest caz, li se atribuie alte sarcini de serviciu, conform cu fișa de post și cu pregătirea lor profesională.

6.„Sunt permise în mod frecvent învoiri, altele decât cele prevăzute în mod legal (concediu de odihnă, concediu medical, concediu fără plată), fără scoatere de la plată”.

FALS. Este o minciună pentru care semnatarii scrisorii vor trebui să răspundă. Ca în orice altă instituție publică de spectacole, personalul artistic are dreptul să participe la alte proiecte artistice în afara instituției, cu acordul managerului și fără ca participarea să afecteze în vreun fel programul teatrului.

Ordonanţa 21/2007 prevede: „Pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate angajat in institutii de spectacole sau concerte poate incheia contracte conform prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu alte institutii sau companii de spectacole sau concerte, numai cu acordul conducerii institutiei.”

„Din cauză că a acceptat învoiri în mod necontrolat, la finalul stagiunii precedente directoarea a fost nevoită să nu mai prevada reprezentatii timp de doua saptamani, din lipsă de personal artistic”

FALS. Nu au fost programate reprezentații timp de două săptămâni deoarece, în acea perioadă, întreg colectivul a fost mobilizat și implicat în mod activ în organizarea celei de-a treia ediții a Festivalului Internațional de Teatru „Miturile Cetății”

7.„stagiunea Teatrului de Stat Constanța este cea mai scurtă dintre toate teatrele instituționale din România, aproape 9 luni pe an, față de 10 luni în mod normal”

Privitor la stagiunea teatrului, este omis, în mod intenționat, efortul pentru organizarea, la sfârșitul lunii iunie, a Festivalului Internațional de Teatru „Miturile Cetății”, care s-a desfăşurat pentru prima dată în anul 2016, ca o continuare a unei tradiții din anii 70.

De asemenea, în perioada mandatului meu de manager a crescut numărul de reprezentaţii, de la două pe săptămână la trei pe săptămână, ceea ce a dus la o creștere considerabilă a numărului de spectatori precum şi a veniturilor proprii din activitatea de bază, față de anii trecuți.

Mai menţionez că luna septembrie, chiar dacă nu sunt programate spectacole, este dedicată pregătirilor şi repetiţiilor pentru următoarea stagiune.

8.Nu voi relua aici acuzația adusă la punctul 8 pentru că este nedemn și lipsit de orice etică profesională să fac referire, într-un document public, la viața privată.

Toate angajările din instituție au fost făcute pe bază de concurs, respectându-se toate condițiile si criteriile legate de studii și experiență profesională. Mai mult, nu am făcut parte din nicio comisie de concurs, acestea fiind legal constituite și având în componență câte un membru din partea Consiliului Județean Constanța, sub a cărui autoritate ne desfășurăm activitatea.

„Fișa Postului la actori a fost modificată astfel încât sa existe subordonare directa fata de seful Serviciului Regizorat”

FALS. Este, pur şi simplu, o minciună. După ştiinţa mea, nu s-a făcut o modificare în acest sens la fişele de post. Mai mult, fişele de post au fost semnate de toţi actorii, fără niciun fel de obiecţii.

9.„Nu se întocmesc procese verbale la ședințele Consiliului Artistic și nici la ședințele Consiliului de Administrație. Nu se supun la vot hotărîrile Consiliului de Administrație.”

FALS. Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Artistic și Consiliului de Administrație există în arhiva instituţiei.

10.„În anul 2018, TSC a funcționat fără Regulament de Ordine Interioară”

FALS. Nu este adevărat că TSC a funcționat în 2018 fără Regulament de Ordine Interioară și fără aducerea la cunoștință a Contractului Colectiv de Muncă. Controlul ITM nu a evidențiat nicio abatere de acest fel, fapt ce poate fi verificat.

11.„În ceea ce privește implicarea TSC în proiecte în care sunt folosite resurse ale instituției, managerul Dana Dumitrescu încalcă legislația în vigoare privind managementul instituțiilor de cultură”

Toate sursele citate în scrisoare fac referire la proiectele în care managerul, conform pregătirii sale profesionale, are dreptul să participe în calitate de autor sau artist interpret, urmând a primi o remunerație de maxim 10% din veniturile proprii nete aduse de proiectele respective, cuantumul fiind negociat cu autoritatea.

Ceea ce au omis colegii actori din această înșiruire de citate din lege este faptul că, de când am devenit manager al Teatrului de Stat Constanța, toată activitatea mea ca actriță a fost PRO BONO, fără a încasa absolut nimic pentru prestațiile din spectacolele în care am fost distribuită. Deși legea permite managerului să fie remunerat pentru prestația sa ca artist, eu am refuzat acest lucru și am dedicat timp și energie în beneficiul teatrului pe care îl slujesc, fără niciun beneficiu material. Acuzaţiile sunt lipsite astfel de orice temei şi semnatarii vor trebui să răspundă.

12.„Activitatea de marketing, promovare / publicitate și P.R. este complet deficitară”

FALS. Activitatea teatrului este promovată prin toate mijloacele. Pagina de Facebook a Teatrului are 8059 de aprecieri (Like), 8152 de urmăritori (Follow), 285 de oameni au evaluat activitatea TSC rezultând o medie de 4,8 stele din 5.

De asemenea, avem un website nou, care permite, începând cu această stagiune, achiziționarea online a biletelor.

„Jumătate din populația Constanței nu știe că Teatrul de Stat exista”

Dincolo de faptul că este o acuzație tipică unor tehnici de manipulare, care nu se bazează pe absolut niciun fel de studiu statistic de specialitate, rezultatele obținute dovedesc în mod evident contrariul. Biletele la majoritatea spectacolelor sunt vândute chiar și cu o săptămână înainte și, de cele mai multe ori, jucăm „cu casa închisă”, așadar cu greu putem concluziona că în Constanța nu se știe că există un teatru. De altfel, tocmai cererea publicului ne-a determinat să creștem, de la două, la trei, numărul de spectacole jucate într-o săptămână.

13.„Actualul Contract Colectiv de Munca a fost „negociat” de conducerea TSC cu „reprezentantii salariatilor”

Din nou, se fac referiri la viața personală, insinuându-se că aș fi numit, în calitate de manager, reprezentanții salariaților. FALS. Reprezentanții au fost aleși transparent, de către salariați, la sfârșitul anului trecut, pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă, conform OUG 79/2017 de modificare și completare a Legii 227/2005. Alegerile au avut loc în ședința la care au participat majoritatea salariaților, după ce reprezentatul sindicatului, doamna actriță Maria Lupu, a declinat invitația mea de a reactiva organizația sindicală în vederea negocierilor Contractului Colectiv de Muncă.

„Reamintim ca Regulamentul de Ordine Interioara si Contractul Colectiv de munca, rezultate ale negocierilor din decembrie 2017, au fost semnate de „reprezentantii salariatilor” fara consultarea personalului angajat”

Consultarea personalului angajat nu este atribuţia managerului, ci a reprezentanţilor aleşi de salariaţi, care participă la negocieri.

14.Nu s-a reușit încheierea proiectului cultural „Ovidius in love” (finanțat de Primăria Constanța – 850.000 lei)

Față de nerespectarea de către Primăria Constanța a obligațiilor financiare legate de proiectul „Ovidius in Love”, proiect de o înaltă ținută artistică, dus la bun sfârșit, cu mare succes, de Teatrul de Stat Constanța, consider că neregulile reclamate de un angajat al Primăriei, care ne-a verificat documentele fără să aibă nicio competență juridică sau economică, sunt nejustificate și, în prezent, fac demersurile pentru angajarea unui avocat care să reprezinte instituția pe care o conduc într-un proces cu Primăria, deoarece am epuizat toate mijloacele amiabile de rezolvare. De fapt, este cunoscut că Primăria Constanța a mai pierdut procese similare și a fost obligată de instanță să își achite datoriile.

15.„Imaginea TSC este negativă atât la nivel național, cât și internațional. În proporție covârșitoare, colaborările cu regizori, scenariști, compozitori, coregrafi, actori s-au terminat cu scandaluri, aspect care a condus la evitarea TSC de către regizori sau actori importanți”

FALS. Este imposibil de înțeles cum au reușit semnatarii scrisorii să facă o evaluare atât de precisă, la nivel național și internațional, a imaginii TSC, în condiţiile în care nu se bazează pe niciun studiu de specialitate.

Nu am cunoștință de niciun scandal cu regizori sau actori importanți. Dimpotrivă: toți actorii și regizorii care au lucrat la Constanța și-au exprimat dorința de a reveni la Teatrul de Stat Constanta

16.„Nu există comunicare si transparenta între conducere și angajați conform normelor impuse de legislația în vigoare. Personalul nu este pus la curent cu agenda de activități a teatrului, cu proiectele adiacente în care teatrul este implicat...”

FALS. Agenda de activități a teatrului este publică și transparentă. Nu există niciun caz în care unui angajat să îi fie refuzate informațiile solicitate, conform tuturor normelor legale. Mai mult, încă de la începutul mandatului, am introdus o practică normală, tocmai pentru a transparentiza activitatea, aceea de a avea o ședință cu tot colectivul la începutul fiecărei stagiuni, pentru a-i informa cu privire la proiectele propuse, realizarea acestora depinzând, în mod evident, și de bugetul aprobat.

„Personalul nu este pus la curent (....). cu sumele vehiculate în proiecte etc”

Personalul artistic şi tehnic are atribuții clar specificate prin contractele de muncă şi prin fişele de post şi, în mod sigur, controlul activității financiar-contabile a instituției nu face parte dintre acestea. Întreaga activitate financiară este controlată anual, atât sub aspectul legalităţii precum şi al oportunităţii, de către ordonatorul principal de credite, Consiliul Județean Constanța, și, periodic, de către Curtea de Conturi.

17.„...numeroase contracte de orice tip sunt semnate ANTEDATAT, dar ULTERIOR desfășurării activității pentru care sunt încheiate..”

FALS! Este o acuzatie gravă şi mincinoasă pentru care semnatarii vor trebui să răspundă!

18.„...zeci de documente nu se regăsesc în arhiva TSC, chiar dacă ele apar înscrise în registrul de intrări / ieșiri al instituției...”

Gestionarea arhivei nu intră în atribuţiile directe ale managerului. Voi lua în serios această problemă sesizată şi voi lua măsuri urgente pentru verificarea acestui aspect.

19.„A pus instituția în pericol de a fi acționată în instanță și doar anumite compromisuri au facut ca această situație să fie evitată(exemplul Daniele Salvo – Dionysos...)

„Dionysos” este un spectacol valoros, care a fost selectat să participe la festivalul de la Baia Mare. Unul dintre actori, cu o vârstă înaintată, a suferit un accident înainte de deplasare și a trebuit să iau o decizie de urgență. Opţiunile erau anularea participării sau înlocuirea actorului într-o perioadă foarte scurtă. Din dorinţa de a nu priva trupa şi teatrul, în ansamblul său, de participarea la un festival important, am ales înlocuirea actorului. Conflictul incipient cu regizorul Daniele Salvo a fost aplanat în scurt timp

Acuzația că regizorul Sorin Militaru (care nu a fost președintele juriului, cum scriu semnatarii scrisorii) a acordat un premiu teatrului în schimbul vreunei propuneri de colaborare, este încă o minciună josnică, ce murdăreşte imaginea trupei şi a spectacolului şi aruncă dubii nejustificate asupra juriului Festivalului de la Baia Mare și asupra teatrului care a organizat festivalul. Pe această cale, le prezint scuzele mele şi subliniez faptul că aceste acuze, proferate de cele şapte persoane, nu reprezintă poziţia TSC.

20.„Lipsa totala de transparenta in ceea ce priveste proiectul pe fonduri europene „Legende pe ruine circulare”.

Am răspuns anterior tuturor acuzațiilor legate de lipsa de transparență. Întreaga activitate a teatrului este publică și toate operațiunile financiar-contabile sunt supuse controlului autorităților competențe.

21.Spectacolul „Paliativ”, preluat in portofoliul TSC in urma Festivalului FITIC 2018 se joaca cu vanzare de bilete, in conditiile in care productia spectacolului a fost realizata in cadrul unui proiect finantat cu fonduri nerambursabile de Primaria Constanta, proiectul NEFIIND INCA INCHEIAT. In aceste conditii, obtinerea de profit (vanzarea de bilete) este ILEGALA!

Spectacolul „Paliativ” este jucat în condiții legale, toate drepturile de reprezentare fiind cedate prin contract Teatrului de Stat Constanța. Orice altă procedură/operaţiune legată de finanţarea producţiei este exclusiv atribuţia/obligaţia asociaţiei care a produs spectacolul şi care a cedat drepturile de reprezentare Teatrului.

În completare la cele de mai sus, țin să precizez că la fiecare dintre cele patru evaluări anuale ale managementului, efectuate de o comisie competentă, am obținut note peste 9 și am fost felicitată pentru rezultatele teatrului, care sunt evidențiate în primul rând de bilanțurile financiare.

Am realizat, de când sunt manager, 20 de premiere și am reluat două spectacole valoroase ale teatrului. Am adus regizori recunoscuți, ca cei menționați mai sus, dar și pe alții, precum apreciatul Alexander Hausvater, regizorul grec Yannis Margaritis și regizorul italian Daniele Salvo.

Au fost bineveniți la Teatrul de Stat Constanța, în timpul mandatului meu, regizori tineri care au montat spectacole de succes, precum Traian Șoimu, Carmen Lidia Vidu sau Diana Mititelu. De asemenea, în repertoriul actual, sunt nu mai puțin de trei spectacole regizate de unul dintre semnatarii scrisorii, actorul Iulian Enache, tot în timpul mandatului meu.

În plus, imaginea teatrului a crescut în ultimii ani, mai ales datorită Festivalului Internațional de Teatru „Miturile cetății”, pe care l-am reînființat în 2016, ca parte a proiectului meu managerial. De asemenea, participările la festivaluri și deplasările sunt în creștere, iar producțiile teatrului nostru sunt apreciate atât de critică, dar și de public.

Menționez că, în acest an, teatrul este, pentru prima dată, parte dintr-un proiect cu finanțare europeană, „Legende pe ruine circulare”, al cărui manager este directorul pentru Europa al Institutului Internațional de Teatru aflat sub egida UNESCO, reputatul regizor Fabio Tolledi. Astfel, Teatrul de Stat Constanța se află printre cele doar opt instituții din România care sunt implicate în proiecte finanțate prin programul „Patrimoniu cultural 2018”.

Am credința că toate aceste realizări enumerate în textul meu, realizări care sunt roadele muncii mele, ca director, și ale muncii și talentului trupei Teatrului de Stat Constanța, pe care eu o consider foarte valoroasă, nu pot fi umbrite de nemulțumirile personale ale unui grup de șapte persoane”, a transmis managerul.

M.P.

luni, 19 noiembrie 20181534
Comentarii

14Marian(20 noi 08:41)
Sapte actori din douazeci si patru inseamna enorm. Mi e greu sa cred ca restul sunt fericiti. Faptul ca nu vorbesc inseamna multe, inclusiv ca le e teama. Oamenii tin de post, mai ales managerul, e rusinos sa si ia gentuta si sa plece... nu mai bine s o controleze si in dos???
57Spectator(19 noi 18:51)
Oamenii astia au venit cu ceva concret, directoarea de fapt nu a zis nimic in comunicatul facut de ea, doar a ocolit esenta, insa ce e mai grav este ca nu sunt luati in considerare acesti actori... ma intreb daca era unul singur ce se intampla? Era anihilat probabil. Ma indoiesc ca s toti cretini. Ca si colegi, ceilalti trebuie sa fie cu ai lor nu cu un manager pus politic, ca mai avem si alte exemple, sa raspunda, sa si faca treaba, nu sa traga pentru curtea ei. Va sustin! Sa nu i lasati, ca nu s pe viata... sa stie si ceilalti care vin ca nu te joci cu oamenii cum vrei tu cand esti manager
56Ramona(19 noi 17:03)
Aceasta directoare trebuie sa dispara cu tot clanul!!
32cunoscator al ambelor tabere(19 noi 17:01)
Am avut ocazia sa lucrez si cu unii si cu altii si sa stau in mijlocul lor, in teatru. Din scaunul de spectator, lucrurile se vad altfel. Mai spilcuite, mai curate. Probabil din acest motiv lumea cumpara bilete la piesele teatrului. Dar in spate e un ...putregai! Orgolii nesfarsite, interese meschine... o adunatura de persoane care se mananca intre ele ca hienele, in incercarea de a rupe ceva din ciolanul fara carne. Ma mira faptul ca unii s-au alaturat altora pe care ii stiu, si cu care stiu ca au si avut controverse, ca sa nu spunem altfel, de-a lungul timpului!
05,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(19 noi 12:43)
vai ce marfa ,,ce marfa de ispita.
710Un Spectator(19 noi 11:17)
Axente care provoaca violente intr-o institutie de cultura s-a gasit sa iasa in fata? De buna purtare oare s-a si tuns?
108Alexandru Nicolescu(19 noi 11:10)
O mana de revoltati lipsiti de etica, musca mana ce i-a hranit, sper sa li se intoarca dorintele
318Spectator(19 noi 11:02)
Rusine pentru acest comentariu in necunostinta de cauza! Vreti oameni de valoare? Incepeti prin a fi voi insiva! Limbajul acesta trivial nu dovedeste decat contrariul, "spectatorule"!
68Georgian(19 noi 10:57)
Foarte frumos spus, bine punctat! Acea scrisoare deschisa este un noroi
912Felicitari Dana Dumitrescu(19 noi 10:49)
7 actori care sunt starniti pe Sebi Patrunjei,nu inseamna toti actorii.Daca iubita lui nu a mai fost platita si s-a renuntat la colaborarea cu ea este ca era slaba ca actrita. Vasilescu se vrea director? Nicodin a mai fost director si alcoolul si mitocania l-a dat afara si din postul de director de la Deva.Adevaratii actori nu se pretind la asemenea prostii.Andu noroc ca taicatu a fost consilier ca tu esti nulitate ca si actor.Te-a tinut Dana pe post sa nu ramai fara munca.Luiza ,tu nu esti bagata in spectacole ca esti prea slaba profesional.
156Spectator(19 noi 10:32)
Fa, esti proasta?! Chiar nu vezi ca teatrul mai are putin si se darama, si la propriu si la figurat?! . . . Ne-am satrat de analfabeti si tute in tara asta, mai vrem si oameni cu valoare!
mai mult...Ultima oră
12 dec 00:00Ultima orăEști șofer și nu semnalizezi? De la MAI, zicere: Nu necesită efort, nu doare! Și nu vreți să știți ce spun ceilalți participanți la trafic

Problema legată de șoferii care 'uită' să semnalizeze atunci când schimbă direcția de mers sau când schimbă...119

12 dec 00:00Ultima orăAu fost arestați cei trei tineri care au legat și bătut doi paznici!119
12 dec 00:00Ultima orăAl patrulea transplant de plămâni din acest an, la Spitalul Clinic ''Sf. Maria''30
12 dec 00:00Ultima orăSuspectul atacului de la Strasbourg a stat la închisoare în Germania şi a fost expulzat în 2017 în Franţa

Cetăţeanul francez considerat autorul atacului de marţi seara de la Strasbourg a fost închis în Germania în 2016...63

12 dec 00:00Ultima orăAtac armat la Strasbourg: Bilanţ revizuit în scădere, la 2 morţi şi 14 răniţi55
12 dec 00:00Ultima orăSCHIMBĂRI! Polițiștii vor avea voie să intre în locuințe/spații și fără acordul proprietarului!228
12 dec 00:00Ultima orăSondaj ISSPOL: 91% dintre români sunt contra amnistiei/graţierii pentru corupţie

Potrivit sondajului, 74% dintre respondenţi sunt contra amnistiei/graţierii în abstract, 21% pro, iar 5% nu ştiu/nu...58

12 dec 00:00Ultima orăTeodorovici: Proiectul de buget pe 2019 nu va fi aprobat în şedinţa de joi; lipseşte avizul CSAT50
12 dec 00:00Ultima orăTeodorovici: Proiectul de buget pe 2019 nu va fi aprobat în şedinţa de joi; lipseşte avizul CSAT46
12 dec 00:00Ultima orăInstanţa supremă organizează, joi, o nouă tragere la sorţi a completurilor de 5

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va organiza, joi, o nouă tragere la sorţi a completurilor de 5 judecători...49

12 dec 00:00Ultima orăElevii constănțeni, interesați de soarta Cazinoului!67
12 dec 00:00Ultima orăSfaturi de la polițiști pentru prevenirea furturilor din societățile comerciale81
Vremea
1.4° - 2.1° miercuri, 12 decembrie 2018
cer seninUmiditate: 100%
Vânt: 6.61 m/s din NV
Presiune: 1027.12 milibari

Loto
6/4992223243347
5/402131415364
joker121419373820
Horoscop
mai mult...SPSportRT
12 dec 00:00SportInter - PSV Eindhoven 1-1. Italienii au ratat calificarea în "primăvara" UEFA Champions League

Inter Milano a ratat dramatic calificarea în optimile UEFA Champions League. Obligaţi să câştige meciul cu PSV...227

12 dec 00:00SportClub Brugge - Atletico Madrid: 0-0!

Atletico Madrid merge de pe locul secund în optimile UEFA Champions League. În ultimul meci din grupa A, jucătorii...161

12 dec 00:00SportMonaco - Dortmund 0-2. Nemții au câștigat in extremis grupa

Borussia Dortmund a încheiat cu victorie grupa A din UEFA Champions League. Partida de la Monte Carlo a debutat cu...173

12 dec 00:00SportSteaua Roșie Belgrad - PSG: 1-4

PSG și-a păstrat fără emoții primul loc în grupa C. Campioana Franței a câștigat cu 4-1 la Belgrad, pe terenul...233

Local
12 dec 00:00LocalSchimbarea la față a hotelului Doina din Mamaia!

Investiții peste investiții! După ce,a nul trecut, au solicitat de la Agenția de Mediu avizul pentru raelizarea unui...281

12 dec 03:01LocalSe va supraetaja un imobil în Mamaia Sat pentru a servi drept locuințe cu regim sezonier

Investițiile în stațiunea Mamaia sunt în derulare chiar și în sezonul rece, dezvolatorii vin cu proiecte pentru ca...476

12 dec 03:01LocalJucării în valoare de aproximativ 148 800 euro, reţinute de inspectorii vamali

Inspectorii vamali de la Biroul vamal de frontieră Constanţa sud, în data de 10 decembrie 2018, în urma controlului...223

12 dec 03:06LocalObiceiuri de Crăciun și Anul Nou”, expoziție temporară la Muzeul de Artă Populară Constanța

Muzeul de Artă Populară Constanța întâmpină sărbătorile de iarnă prin expoziția temporară tematică...251

12 dec 03:10LocalÎPS Teodosie va sfinți pictura unei biserici din Medgidia

Duminică, 16 decembrie a.c., de la ora 8.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sfinți pictura bisericii „Sf....565

12 dec 03:04LocalCONCERT CARITABIL de CRĂCIUN pentru ajutarea unei mămici bolnave de cancer

Constănțenii sunt invitați, duminică, 16 decembrie a.c., de la ora 18,00, la Parohia „Sf. Ierarh Vasile cel...360

12 dec 03:04LocalŞoferi traşi pe dreapta de către poliţiştii rutieri: trei erau sub influenţa alcoolului!

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, la data de 11 decembrie a.c., ora 02.00, au depistat un bărbat, în...466

12 dec 03:02LocalHoţii se pregătesc pentru Revelion? Au furat 7 sticle cu băuturi alcoolice

Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție, la data de 10 decembrie a.c., au depistat un bărbat, în vârstă de 42 de...1386

12 dec 03:05LocalFLAGRANT: Hoţ prins în timp ce se pregătea să spargă o societate comercială

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Negru Vodă au efectuat, la data de 11 decembrie a.c., ora 1.40, o acțiune...631

12 dec 02:54LocalPERCHEZIŢII de AMPLOARE în Constanţa, la infractori PERICULOŞI

Polițiștii din cadrul Secției 1 Rurală Constanța, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Poliției municipiului...3993

Politică
12 dec 03:14PoliticăMai multe cartiere ale Constanţei, ÎN BEZNĂ. Ce ne transmite primăria

Mai multe cartiere din municipiul Constanţa sunt în beznă, la capitolul iluminat public! Constănţenii reclamă că...1935

12 dec 03:13PoliticăCe au făcut miniştrii Teodorovici şi Pintea în vizita din Cuba

Deplasarea în Cuba a miniștrilor Sănătății Sorina Pintea și a ministerului Finanțelor Eugen Teodorovici a privit...577

12 dec 03:09PoliticăŞedinţa CSAT, suspendată. Când a fost reprogramată

Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care a avut loc marţi, a fost suspendată de preşedintele Klaus...351

12 dec 03:11PoliticăVot în Parlamentul European pentru aderarea României și Bulgariei la Spațiul Schengen

...443

12 dec 03:09PoliticăOlguța Vasilescu vrea amnistie și grațiere prin OUG: 'Contează și ce vrea Guvernul. Sigur, sigur, sigur nu anul acesta'

Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu a declarat marți, la Parlament, că din punctul său de vedere trebuie...327

12 dec 03:08PoliticăSebastian Ghiţă revine cu explicaţii despre MITA pe care i-ar fi dat-o lui Kovesi: 'Nici Poliţia nu minte, nici eu nu mint'

Fostul deputat Sebastian Ghiţă a declarat marti, referindu-se la plata avionului pentru repatrierea fostului director...593

12 dec 03:07PoliticăPrimăria Medgidia acordă peste 3.000 de tichete sociale

Sărbătorile de iarnă se apropie și ca în fiecare an, în această perioadă Primăria Municipiului Medgidia...246

12 dec 03:02PoliticăProiectul miniporturilor turistice pe Dunăre, din județul Constanța, a picat!

Constanța nu va mai avea miniporturi! ”Povestea unui eșec răsunător, dar ascuns până astăzi de ochii lumii:...538

12 dec 03:07PoliticăComisia juridică a modificat legea pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a dat, marţi, raport de adoptare unui proiect care modifică legea pentru...401

12 dec 03:06PoliticăFostul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Ionesie Ghiorghioni, eliberat condiţionat

Fostul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Ionesie Ghiorghioni, a fost eliberat condiţionat din...273

Monden
12 dec 00:00MondenPrima imagine cu Florin Busuioc după infarct. Ce bine arată prezentatorul Pro Tv

La o lună de la infarctul suferit pe scenă la Craiova, Florin Busuioc şi-a revenit miraculos. Omul de televiziune nu...321

12 dec 00:00MondenIulia Albu a plecat de la Kanal D. Unde desfiinţează vedetele acum

Cea mai temută jurată de la "Bravo, ai stil" a ieşit din juriul emisiunii de la Kanal D şi din toate proiectele cu...334

12 dec 00:00MondenGrigore Leșe, criză de nervi la un concert! S-a oprit din cântat să-și certe spectatorii

În loc de muzică, s-au ales cu scandal! Grigore Leșe a făcut o adevărată criză de nervi vineri, în timpul unui...353

12 dec 00:00Monden35 de ani fără Amza Pellea. Ce gest a făcut Nea Mărin când s-a născut fiica sa

Amza Pellea a fost unul dintre actorii cei mai dăruiţi ai scenei româneşti. Este iubit și astăzi, chiar dacă au...299

12 dec 00:00MondenMara Bănică, operaţie nouă la sâni: „Am trecut prin cea mai lungă intervenţie din viaţa mea“

Frumuseţea cere sacrificii! Mara Bănică a stat şapte ore sub anestezie generală pentru o nouă operaţie la sâni....253

12 dec 18:57MondenMeghan Markle a strălucit într-o rochie neagră, pe un umăr. A gafat-o cu manichiura, în schimb

Apariţia Ducesei de Sussex pe scena Premiilor British Fashion i-a lăsat pe toţi fără suflare. Fără nicio...336

12 dec 00:00MondenToto Cutugno a cântat „Ciobănaș cu 300 de oi” la Bucureşti

Cântăreţul italian Toto Cutugno (75 ani) a fost invitat, duminică seară, în cadrul ”Concursului Naţional Gala...190

12 dec 00:00MondenMeryl Streep va deveni bunică pentru prima oară la 69 de ani

Meryl Streep a aflat o veste îmbucurătoare! Celebra actriță va deveni în curând bunică pentru prima oară, fiica...205

12 dec 00:00MondenElton John se uită la televizor doar când vorbeşte Regina, în ziua de Crăciun

Sir Elton John, de 71 de ani, este un tip de modă veche. El a recunoscut recent că nu se uită aproape deloc la...162

12 dec 00:00MondenFilmul ''The Favourite'' a primit 14 nominalizări la Critics' Choice Awards

Comedia istorică ''The Favourite'' a primit cele mai multe nominalizări - 14 - la premiile Critics' Choice şi este...168

Mapamond
12 dec 00:00MapamondMarea Britanie: Votul asupra acordului de Brexit va fi reprogramat înainte de 21 ianuarie 2019

Deputaţii britanici vor supune la vot acordul de Brexit încheiat de guvernul Theresei May cu Uniunea Europeană...129

12 dec 00:00MapamondMatthew Boyse: Rusia nu şi-a abandonat interesele în Europa Centrală şi de Est

Rusia nu şi-a abandonat interesele şi continuă să îşi menţină o influenţă semnificativă în Europa Centrală...152

12 dec 00:00MapamondDiscursul lui Macron nu a convins, dar ''vestele galbene'' pierd din susţinere

Preşedintele francez Emmanuel Macron nu a convins o majoritate a francezilor cu discursul său susţinut luni seară...146

12 dec 00:00MapamondSUA: Trump afirmă că va recurge la armată pentru construirea zidului la graniţa cu Mexic dacă democraţii se vor opune

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că va ocoli Congresul şi va recurge la armată pentru...134

12 dec 00:00MapamondBrexit: Theresa May se întâlneşte marţi cu Mark Rutte şi Angela Merkel pentru a încerca să obţină asigurări suplimentare

Premierul britanic Theresa May începe marţi consultări cu liderii europeni pentru a încerca să obţină asigurări...127

12 dec 00:00MapamondSUA: Bărbat ce pregătea un atac asupra unei sinagogi, inspirat din Statul Islamic, inculpat de autorităţi

Autorităţile americane au inculpat un bărbat pentru susţinere acordată grupării Stat Islamic în timp ce pregătea...159

12 dec 00:00MapamondMadridul avertizează autorităţile catalane că-şi va relua atribuţiile de menţinere a ordinii în regiune

Guvernul spaniol a avertizat autorităţile separatiste din Catalonia că-şi va reinstitui autoritatea în ce priveşte...137

12 dec 00:00MapamondPeste 1.100 de militanţi pentru drepturile omului asasinaţi în perioada 2015-2017, potrivit unui raportor al ONU

Între 2015 şi 2017, "peste 1.100 de militanţi pentru drepturile omului au fost asasinaţi în lume pentru că au vrut...129

12 dec 00:00MapamondMarea Britanie: Poliţişti înarmaţi au reţinut un bărbat în curtea parlamentului

Poliţia britanică a reţinut marţi cu ajutorul armelor cu electroşocuri un bărbat în curtea parlamentului,...143

12 dec 00:00MapamondMai mulţi jurnalişti, printre care Khashoggi, distinşi cu titlul Personalitatea Anului de revista Time

Jurnalistul saudit asasinat Jamal Khashoggi, alături de alţi trei jurnalişti şi de un colectiv de redacţie al unui...135

Sănătate
12 dec 01:20SănătateAJUTAŢI-L PE VLĂDUŢ! Apel umanitar: Un băieţel de 6 ani, diagnosticat cu neuroblastom POATE FI SALVAT

Un băieţel de 6 ani poate fi salvat cu ajutorul dumneavoastră. Vlăduţ Cîrciu, copilul colegului nostru Sorin, a...163

7 dec 00:16SănătateCardurile naţionale de sănătate expirate, valabile încă doi ani de la data expirării

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate anunță furnizorii de servicii medicale aflaţi în contract cu...701

1 dec 10:57SănătateDupă cazul de la Giuleşti, este aşteptat un control şi la Maternitatea Spitalului Judeţean Constanţa

Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti a solicitat Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof. Dr. Panait...1486

30 noi 00:36SănătatePoliclinicile 1 și 2 ale Spitalului Județean Constanța, ÎNCHISE în minivacanța de Ziua Marii Uniri

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța aduce la cunoștința...624

29 noi 00:31SănătateSpitalul din Medgidia caută medic nefrolog

Ne confruntăm cu un deficit de medici nefrologi la nivelul întregii ţări. Potrivit dr. Liliana Tuță, președintele...970

27 noi 00:48SănătateChemoembolizări în Spitalul Județean Constanța

Patru ședințe de chemoembolizare au fost efectuate, cu succes, la sfârșitul săptămânii trecute. Doi dintre...1301

24 noi 04:34SănătateSăptămână Europeană a Testării. Constănțenii, chemați să se testeze pentru hepatită și HIV!

Fundaţia Baylor Marea Neagră se alătură organizaţiilor neguvernamentale, instituţiilor şi liderilor de opinie din...839

21 noi 01:19SănătatePacienții constănțeni care suferă de HIV, fără tratament! Nu există contract de achiziție pentru medicamente

Pacienţii români care suferă de HIV au rămas fără tratament, probleme majore cu lipsa medicaţiei fiind...803

19 noi 01:48SănătateConcurs la Spitalul Medgidia! Iată ce post este disponibil

Spitalul Municipal Medgida organizează, în luna decembrie, concurs pentru ocuparea postului de asistent medical cu...2913

15 noi 17:21SănătateFundaţia Baylor Marea Neagră nu a primit autorizarea privind transportul medicamentelor în regim de scutire de la plata TVA

Fundația Baylor Marea Neagră din Constanța are misiunea prevenirii, tratării și îngrijirii bolilor infecțioase,...1138