rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 20 aprilie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Directorul Teatrului de Stat Constanța răspunde atacurilor!

Managerul Teatrului de Stat Constanța, Dana Dumitrescu, acuzată de o serie de abuzuri de către actorii instituției de cultură, se apără și spune că semnatarii scrisorii nu fac altceva decât s-o calomnieze.

”Informația că „aproape jumătate dintre actorii Teatrului de Stat din Constanța au semnat o scrisoare deschisă...” este FALSĂ și deformează în mod manipulator dimensiunea reală a grupului „protestatar”. Teatrul de Stat Constanța are 24 de actori angajați și 19 colaboratori, iar scrisoarea este semnată de către 7 actori (din care 6 angajați și unul colaborator). O parte dintre ceilalți actori ai teatrului au fost contactați, în repetate rânduri, de către membrii acestui grup, care au încercat, printr-o presiune exercitată prin mesaje agresive, să îi determine să semneze această scrisoare calomnioasă.

Referitor la acuzaţiile care mi se aduc:

1. „sunt alese in repertoriu in mod special spectacole in care D.D. are rezervat rolul principal”

Spectacolele enumerate în scrisoare sunt texte mari din dramaturgia universală, ale unor autori nelipsiți din repertoriul oricărui teatru care se respectă. Alegerea lor se bazează exclusiv pe valoarea lor literară/dramaturgică și pe conceptul repertorial din programul de management. Marea lor majoritate oferă o serie de roluri de mare întindere și ele sunt jucate de către actori ai teatrului, în funcție de alegerea regizorului. Rolurile nu se rezervă. Mai mult, în mod manipulator sunt date ca exemple și spectacole care au fost montate înainte de mandatul meu de manager - „Gaițele”, „Scaiul”, „Năpasta”, „Bolnavul închipuit”.

„il impune pe fratele ei, A.D., in distributii”

FALS. Niciodată nu am facut presiuni asupra vreunui regizor pentru a distribui sau nu un anume actor într-un rol. Acuzaţia va trebui dovedită în instanţă.

„doar regizorii cu personalitate nu o distribuie, dar in aceste cazuri spectacolele se joaca de cateva ori si apoi nu sunt reluate”

Reiese din opinia semnatarilor că regizorii care au ales să mă distribuie în spectacolele lor ar fi regizori fără personalitate. Doresc, pe această cale, ca, în numele Teatrului de Stat Constanța, să cer scuze pentru jignirea adusă de către colegii mei următorilor regizori, nume importante ale teatrului românesc: Felix Alexa, Dominic Dembinski, Sorin Militaru, Cristian Şofron, Ion Sapdaru, Liviu Manolache, Marcel Ţop. Eu, ca actriță, sunt onorată și mândră că am avut încrederea acestor regizori.

Pe de altă parte, faptul că nu se joacă spectacole în care nu am fost distribuită este o minciună. Din toamna anului 2016, au fost montate numai spectacole în care nu am fost distribuită și care încă se joacă: „Cea mai frumoasă soție”, „Bătrâna și hoțul”, „Jurnal de România. Constanța”, „Eutopia”, „Testosteron”, „Veethoven..., făi!”, spectacol preluat din teatrul independent, protagoniști – regizorul şi cele două actriţe – fiind chiar trei dintre semnatarii scrisorii; a avut nu mai puțin de cinci reprezentații de la începutul stagiunii până acum.

2. „Distributiile spectacolelor sunt hotarate in mod abuziv si discretionar (...) pe baza simpatiilor si antipatiilor”

FALS. Distribuția spectacolului face parte din concepția regizorală și este făcută exclusiv de regizorul invitat, în funcţie de tipologii şi în urma casting-urilor care au loc înaintea fiecărei producţii. Acest lucru poate fi verificat prin discuţie cu oricare dintre regizorii care au montat la Teatrul de Stat Constanţa.

„nu se prezintă propunerile de spectacole Consiliului Artistic, alegerea fiind facuta exclusiv si subiectiv de directoare”

FALS. Propunerile de spectacole sunt discutate în sedinţele Consiliului Artistic şi acest lucru este evidenţiat în procesele-verbale ale şedinţelor.

Repertoriul Teatrului de Stat Constanța reprezintă principalul element al proiectului meu managerial. Programul de management face parte din contractul de management pe care l-am semnat cu autoritatea şi, în acest sens, managerul este cel care decide şi îşi asumă şi răspunderea pentru repertoriul teatrului. Conform legislaţiei specifice, Consiliul Artistic este un organism cu rol consultativ.

Rezultatele financiare ale teatrului în mandatul meu, care reprezintă traducerea în cifre a creșterii concrete și substanțiale a numărului de spectatori și de spectacole, arată că deciziile luate de mine au fost corecte. În 2014 (primul an de mandat) numărul de spectatori plătitori a fost de 8728, în 2015 a crescut la 11.347, în 2016, la 14.864, iar în 2017, la 15.517.

„În semn de protest pentru implicarea lor prin ordin de serviciu în acest spectacol de calitate îndoielnică, mulți actori din distribuție intenționează sa poarte banderole albe la reprezentații.”

Ar fi amuzant dacă nu ar fi extrem de trist faptul că actorii vor să protesteze împotriva unei proceduri normale şi obligatorii prin lege în practica teatrală. Orice distribuție la un spectacol se definitivează printr-un act administrativ, și anume un ordin de serviciu (sau ordin de distribuție). Pe de altă parte, fișa postului obligă actorii să respecte întocmai viziunea regizorală precum și cea scenografică legată de costum. Opinia lor referitoare la calitatea unui spectacol nu le permite să altereze în niciun fel elementele vizibile de costum ale personajelor. Purtarea unor banderole în timpul reprezentațiilor ar reprezenta o încălcare gravă a obligațiilor precum și a codului de etică al actorilor.

3.„nu sunt puse în valoare actrițele, mai ales cele care au neșansa să se încadreze în același palier de roluri si varsta cu directoarea”

FALS. Actrițele Georgiana Mazilescu, Laura Iordan, Lana Moscaliuc, Luiza Martinescu, Mirela Pană, Florina Stănculeț au fost distribuite în mod constant de către regizorii invitați și fac parte din distribuțiile spectacolelor din repertoriu: „Dionysos”, „Eutopia”, „Cea mai frumoasă soție”, „Menajeria de sticlă”, „Visul unei nopți de vara”, „Trei surori”, „Niște năroji”, „Şobolanul rege” etc.

Cel mai bun exemplu este spectacolul „Jurnal de România. Constanța”, care are în distribuție șase actrițe și a fost invitat la Viena, la București, la Timișoara și la Sibiu, bucurându-se de un mare succes la critică.

„Nu exista o preocupare permanenta indreptata catre trupa de actori”

FALS. Tocmai această preocupare continuă m-a determinat să aleg pentru repertoriul teatrului texte de anvergură, care să ofere multiple roluri importante și să mobilizeze o cât mai mare parte dintre actorii din trupa teatrului: „Visul unei nopți de vara”, „Șobolanul rege”, „Trei surori”, „Metamorfozele iubirii”, „Uciderea lui Gonzago”, „Jurnal de România” etc. De asemenea, am menținut în repertoriul teatrului o serie de spectacole produse înaintea mandatului meu, în care joacă numeroși actori: „Gaițele”, „Bolnavul închipuit”, „Titanic Vals”, „Nunta lui Figaro”, „Gâlcevile din Chioggia” etc.

Participarea, cu spectacole în care joacă numeroși actori, la festivaluri din țară și din străinătate este, de asemenea, un rezultat al preocupării constante pentru dezvoltarea profesională a actorilor din trupă şi pentru punerea în valoare a teatrului.

4.„Au fost realizate multe producții ample, cu bugete mari, care s-au jucat doar de câteva ori. Exemple: De Pasti , Visul unei nopti de vara, Uciderea lui Gonzago, Sobolanul rege, Trei surori, Titanic vals, Gaitele, Bolnavul inchipuit”

FALS. Doar spectacolele enumerate mai sus s-au jucat, în total, în mandatul meu de manager, de 86 de ori, asta în condițiile în care unele dintre ele au avut premiera în urmă cu doar un an sau doi. Pe lângă acestea, s-au jucat de foarte multe ori și celelalte spectacole noi, numărul premierelor crescând în mod considerabil în perioada mandatului meu.

„contractele de drepturi de autor pentru regie, scenografie, muzica etc. au fost întocmite neprofesional, pe termen scurt, în contradicție cu practicile teatrale uzuale”

FALS. Absolut toate contractele de cesiune a drepturilor de autor sau a drepturilor conexe drepturilor de autor (conf. Legii 8/1996) pentru regie, scenografie sau muzică au fost semnate cu valabilitate pe toată durata în care spectacolele respective se află în repertoriul teatrului.

„motive personale ale directoarei (antipatii, certuri cu regizorii din motive personale, modificări nejustificate ale distribuțiilor, necunoașterea legislației și luarea unor decizii în contradicție cu practicile teatrale”

FALS. Programarea spectacolelor a fost făcută întotdeauna numai în baza unor criterii profesioniste, legate de atragerea publicului, precum și de oferirea unui repertoriu cât mai divers care să cuprindă genuri diferite și care să satisfacă gusturile unui public divers, de vârste diferite și categorii socio-profesionale diferite.

5.Nu există o analiză a muncii.

FALS. Evaluarea întregului personal se face anual, conform prevederilor legale. Nu putem aborda public cazuri particulare, întrucât trebuie să respectăm dreptul persoanelor la protecția datelor, dar toate cazurile de indisciplină sau de nerespectare a îndatoririlor de serviciu se rezolvă în condițiile legii. În orice caz, participarea actorilor angajați în distribuțiile spectacolelor este decisă de către regizori. În toate teatrele din țară există situații în care unii actori nu sunt distribuiți perioade mai lungi de timp, iar, în acest caz, li se atribuie alte sarcini de serviciu, conform cu fișa de post și cu pregătirea lor profesională.

6.„Sunt permise în mod frecvent învoiri, altele decât cele prevăzute în mod legal (concediu de odihnă, concediu medical, concediu fără plată), fără scoatere de la plată”.

FALS. Este o minciună pentru care semnatarii scrisorii vor trebui să răspundă. Ca în orice altă instituție publică de spectacole, personalul artistic are dreptul să participe la alte proiecte artistice în afara instituției, cu acordul managerului și fără ca participarea să afecteze în vreun fel programul teatrului.

Ordonanţa 21/2007 prevede: „Pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate angajat in institutii de spectacole sau concerte poate incheia contracte conform prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu alte institutii sau companii de spectacole sau concerte, numai cu acordul conducerii institutiei.”

„Din cauză că a acceptat învoiri în mod necontrolat, la finalul stagiunii precedente directoarea a fost nevoită să nu mai prevada reprezentatii timp de doua saptamani, din lipsă de personal artistic”

FALS. Nu au fost programate reprezentații timp de două săptămâni deoarece, în acea perioadă, întreg colectivul a fost mobilizat și implicat în mod activ în organizarea celei de-a treia ediții a Festivalului Internațional de Teatru „Miturile Cetății”

7.„stagiunea Teatrului de Stat Constanța este cea mai scurtă dintre toate teatrele instituționale din România, aproape 9 luni pe an, față de 10 luni în mod normal”

Privitor la stagiunea teatrului, este omis, în mod intenționat, efortul pentru organizarea, la sfârșitul lunii iunie, a Festivalului Internațional de Teatru „Miturile Cetății”, care s-a desfăşurat pentru prima dată în anul 2016, ca o continuare a unei tradiții din anii 70.

De asemenea, în perioada mandatului meu de manager a crescut numărul de reprezentaţii, de la două pe săptămână la trei pe săptămână, ceea ce a dus la o creștere considerabilă a numărului de spectatori precum şi a veniturilor proprii din activitatea de bază, față de anii trecuți.

Mai menţionez că luna septembrie, chiar dacă nu sunt programate spectacole, este dedicată pregătirilor şi repetiţiilor pentru următoarea stagiune.

8.Nu voi relua aici acuzația adusă la punctul 8 pentru că este nedemn și lipsit de orice etică profesională să fac referire, într-un document public, la viața privată.

Toate angajările din instituție au fost făcute pe bază de concurs, respectându-se toate condițiile si criteriile legate de studii și experiență profesională. Mai mult, nu am făcut parte din nicio comisie de concurs, acestea fiind legal constituite și având în componență câte un membru din partea Consiliului Județean Constanța, sub a cărui autoritate ne desfășurăm activitatea.

„Fișa Postului la actori a fost modificată astfel încât sa existe subordonare directa fata de seful Serviciului Regizorat”

FALS. Este, pur şi simplu, o minciună. După ştiinţa mea, nu s-a făcut o modificare în acest sens la fişele de post. Mai mult, fişele de post au fost semnate de toţi actorii, fără niciun fel de obiecţii.

9.„Nu se întocmesc procese verbale la ședințele Consiliului Artistic și nici la ședințele Consiliului de Administrație. Nu se supun la vot hotărîrile Consiliului de Administrație.”

FALS. Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Artistic și Consiliului de Administrație există în arhiva instituţiei.

10.„În anul 2018, TSC a funcționat fără Regulament de Ordine Interioară”

FALS. Nu este adevărat că TSC a funcționat în 2018 fără Regulament de Ordine Interioară și fără aducerea la cunoștință a Contractului Colectiv de Muncă. Controlul ITM nu a evidențiat nicio abatere de acest fel, fapt ce poate fi verificat.

11.„În ceea ce privește implicarea TSC în proiecte în care sunt folosite resurse ale instituției, managerul Dana Dumitrescu încalcă legislația în vigoare privind managementul instituțiilor de cultură”

Toate sursele citate în scrisoare fac referire la proiectele în care managerul, conform pregătirii sale profesionale, are dreptul să participe în calitate de autor sau artist interpret, urmând a primi o remunerație de maxim 10% din veniturile proprii nete aduse de proiectele respective, cuantumul fiind negociat cu autoritatea.

Ceea ce au omis colegii actori din această înșiruire de citate din lege este faptul că, de când am devenit manager al Teatrului de Stat Constanța, toată activitatea mea ca actriță a fost PRO BONO, fără a încasa absolut nimic pentru prestațiile din spectacolele în care am fost distribuită. Deși legea permite managerului să fie remunerat pentru prestația sa ca artist, eu am refuzat acest lucru și am dedicat timp și energie în beneficiul teatrului pe care îl slujesc, fără niciun beneficiu material. Acuzaţiile sunt lipsite astfel de orice temei şi semnatarii vor trebui să răspundă.

12.„Activitatea de marketing, promovare / publicitate și P.R. este complet deficitară”

FALS. Activitatea teatrului este promovată prin toate mijloacele. Pagina de Facebook a Teatrului are 8059 de aprecieri (Like), 8152 de urmăritori (Follow), 285 de oameni au evaluat activitatea TSC rezultând o medie de 4,8 stele din 5.

De asemenea, avem un website nou, care permite, începând cu această stagiune, achiziționarea online a biletelor.

„Jumătate din populația Constanței nu știe că Teatrul de Stat exista”

Dincolo de faptul că este o acuzație tipică unor tehnici de manipulare, care nu se bazează pe absolut niciun fel de studiu statistic de specialitate, rezultatele obținute dovedesc în mod evident contrariul. Biletele la majoritatea spectacolelor sunt vândute chiar și cu o săptămână înainte și, de cele mai multe ori, jucăm „cu casa închisă”, așadar cu greu putem concluziona că în Constanța nu se știe că există un teatru. De altfel, tocmai cererea publicului ne-a determinat să creștem, de la două, la trei, numărul de spectacole jucate într-o săptămână.

13.„Actualul Contract Colectiv de Munca a fost „negociat” de conducerea TSC cu „reprezentantii salariatilor”

Din nou, se fac referiri la viața personală, insinuându-se că aș fi numit, în calitate de manager, reprezentanții salariaților. FALS. Reprezentanții au fost aleși transparent, de către salariați, la sfârșitul anului trecut, pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă, conform OUG 79/2017 de modificare și completare a Legii 227/2005. Alegerile au avut loc în ședința la care au participat majoritatea salariaților, după ce reprezentatul sindicatului, doamna actriță Maria Lupu, a declinat invitația mea de a reactiva organizația sindicală în vederea negocierilor Contractului Colectiv de Muncă.

„Reamintim ca Regulamentul de Ordine Interioara si Contractul Colectiv de munca, rezultate ale negocierilor din decembrie 2017, au fost semnate de „reprezentantii salariatilor” fara consultarea personalului angajat”

Consultarea personalului angajat nu este atribuţia managerului, ci a reprezentanţilor aleşi de salariaţi, care participă la negocieri.

14.Nu s-a reușit încheierea proiectului cultural „Ovidius in love” (finanțat de Primăria Constanța – 850.000 lei)

Față de nerespectarea de către Primăria Constanța a obligațiilor financiare legate de proiectul „Ovidius in Love”, proiect de o înaltă ținută artistică, dus la bun sfârșit, cu mare succes, de Teatrul de Stat Constanța, consider că neregulile reclamate de un angajat al Primăriei, care ne-a verificat documentele fără să aibă nicio competență juridică sau economică, sunt nejustificate și, în prezent, fac demersurile pentru angajarea unui avocat care să reprezinte instituția pe care o conduc într-un proces cu Primăria, deoarece am epuizat toate mijloacele amiabile de rezolvare. De fapt, este cunoscut că Primăria Constanța a mai pierdut procese similare și a fost obligată de instanță să își achite datoriile.

15.„Imaginea TSC este negativă atât la nivel național, cât și internațional. În proporție covârșitoare, colaborările cu regizori, scenariști, compozitori, coregrafi, actori s-au terminat cu scandaluri, aspect care a condus la evitarea TSC de către regizori sau actori importanți”

FALS. Este imposibil de înțeles cum au reușit semnatarii scrisorii să facă o evaluare atât de precisă, la nivel național și internațional, a imaginii TSC, în condiţiile în care nu se bazează pe niciun studiu de specialitate.

Nu am cunoștință de niciun scandal cu regizori sau actori importanți. Dimpotrivă: toți actorii și regizorii care au lucrat la Constanța și-au exprimat dorința de a reveni la Teatrul de Stat Constanta

16.„Nu există comunicare si transparenta între conducere și angajați conform normelor impuse de legislația în vigoare. Personalul nu este pus la curent cu agenda de activități a teatrului, cu proiectele adiacente în care teatrul este implicat...”

FALS. Agenda de activități a teatrului este publică și transparentă. Nu există niciun caz în care unui angajat să îi fie refuzate informațiile solicitate, conform tuturor normelor legale. Mai mult, încă de la începutul mandatului, am introdus o practică normală, tocmai pentru a transparentiza activitatea, aceea de a avea o ședință cu tot colectivul la începutul fiecărei stagiuni, pentru a-i informa cu privire la proiectele propuse, realizarea acestora depinzând, în mod evident, și de bugetul aprobat.

„Personalul nu este pus la curent (....). cu sumele vehiculate în proiecte etc”

Personalul artistic şi tehnic are atribuții clar specificate prin contractele de muncă şi prin fişele de post şi, în mod sigur, controlul activității financiar-contabile a instituției nu face parte dintre acestea. Întreaga activitate financiară este controlată anual, atât sub aspectul legalităţii precum şi al oportunităţii, de către ordonatorul principal de credite, Consiliul Județean Constanța, și, periodic, de către Curtea de Conturi.

17.„...numeroase contracte de orice tip sunt semnate ANTEDATAT, dar ULTERIOR desfășurării activității pentru care sunt încheiate..”

FALS! Este o acuzatie gravă şi mincinoasă pentru care semnatarii vor trebui să răspundă!

18.„...zeci de documente nu se regăsesc în arhiva TSC, chiar dacă ele apar înscrise în registrul de intrări / ieșiri al instituției...”

Gestionarea arhivei nu intră în atribuţiile directe ale managerului. Voi lua în serios această problemă sesizată şi voi lua măsuri urgente pentru verificarea acestui aspect.

19.„A pus instituția în pericol de a fi acționată în instanță și doar anumite compromisuri au facut ca această situație să fie evitată(exemplul Daniele Salvo – Dionysos...)

„Dionysos” este un spectacol valoros, care a fost selectat să participe la festivalul de la Baia Mare. Unul dintre actori, cu o vârstă înaintată, a suferit un accident înainte de deplasare și a trebuit să iau o decizie de urgență. Opţiunile erau anularea participării sau înlocuirea actorului într-o perioadă foarte scurtă. Din dorinţa de a nu priva trupa şi teatrul, în ansamblul său, de participarea la un festival important, am ales înlocuirea actorului. Conflictul incipient cu regizorul Daniele Salvo a fost aplanat în scurt timp

Acuzația că regizorul Sorin Militaru (care nu a fost președintele juriului, cum scriu semnatarii scrisorii) a acordat un premiu teatrului în schimbul vreunei propuneri de colaborare, este încă o minciună josnică, ce murdăreşte imaginea trupei şi a spectacolului şi aruncă dubii nejustificate asupra juriului Festivalului de la Baia Mare și asupra teatrului care a organizat festivalul. Pe această cale, le prezint scuzele mele şi subliniez faptul că aceste acuze, proferate de cele şapte persoane, nu reprezintă poziţia TSC.

20.„Lipsa totala de transparenta in ceea ce priveste proiectul pe fonduri europene „Legende pe ruine circulare”.

Am răspuns anterior tuturor acuzațiilor legate de lipsa de transparență. Întreaga activitate a teatrului este publică și toate operațiunile financiar-contabile sunt supuse controlului autorităților competențe.

21.Spectacolul „Paliativ”, preluat in portofoliul TSC in urma Festivalului FITIC 2018 se joaca cu vanzare de bilete, in conditiile in care productia spectacolului a fost realizata in cadrul unui proiect finantat cu fonduri nerambursabile de Primaria Constanta, proiectul NEFIIND INCA INCHEIAT. In aceste conditii, obtinerea de profit (vanzarea de bilete) este ILEGALA!

Spectacolul „Paliativ” este jucat în condiții legale, toate drepturile de reprezentare fiind cedate prin contract Teatrului de Stat Constanța. Orice altă procedură/operaţiune legată de finanţarea producţiei este exclusiv atribuţia/obligaţia asociaţiei care a produs spectacolul şi care a cedat drepturile de reprezentare Teatrului.

În completare la cele de mai sus, țin să precizez că la fiecare dintre cele patru evaluări anuale ale managementului, efectuate de o comisie competentă, am obținut note peste 9 și am fost felicitată pentru rezultatele teatrului, care sunt evidențiate în primul rând de bilanțurile financiare.

Am realizat, de când sunt manager, 20 de premiere și am reluat două spectacole valoroase ale teatrului. Am adus regizori recunoscuți, ca cei menționați mai sus, dar și pe alții, precum apreciatul Alexander Hausvater, regizorul grec Yannis Margaritis și regizorul italian Daniele Salvo.

Au fost bineveniți la Teatrul de Stat Constanța, în timpul mandatului meu, regizori tineri care au montat spectacole de succes, precum Traian Șoimu, Carmen Lidia Vidu sau Diana Mititelu. De asemenea, în repertoriul actual, sunt nu mai puțin de trei spectacole regizate de unul dintre semnatarii scrisorii, actorul Iulian Enache, tot în timpul mandatului meu.

În plus, imaginea teatrului a crescut în ultimii ani, mai ales datorită Festivalului Internațional de Teatru „Miturile cetății”, pe care l-am reînființat în 2016, ca parte a proiectului meu managerial. De asemenea, participările la festivaluri și deplasările sunt în creștere, iar producțiile teatrului nostru sunt apreciate atât de critică, dar și de public.

Menționez că, în acest an, teatrul este, pentru prima dată, parte dintr-un proiect cu finanțare europeană, „Legende pe ruine circulare”, al cărui manager este directorul pentru Europa al Institutului Internațional de Teatru aflat sub egida UNESCO, reputatul regizor Fabio Tolledi. Astfel, Teatrul de Stat Constanța se află printre cele doar opt instituții din România care sunt implicate în proiecte finanțate prin programul „Patrimoniu cultural 2018”.

Am credința că toate aceste realizări enumerate în textul meu, realizări care sunt roadele muncii mele, ca director, și ale muncii și talentului trupei Teatrului de Stat Constanța, pe care eu o consider foarte valoroasă, nu pot fi umbrite de nemulțumirile personale ale unui grup de șapte persoane”, a transmis managerul.

M.P.

luni, 19 noiembrie 20181708
Comentarii

15Marian(20 noi 08:41)
Sapte actori din douazeci si patru inseamna enorm. Mi e greu sa cred ca restul sunt fericiti. Faptul ca nu vorbesc inseamna multe, inclusiv ca le e teama. Oamenii tin de post, mai ales managerul, e rusinos sa si ia gentuta si sa plece... nu mai bine s o controleze si in dos???
58Spectator(19 noi 18:51)
Oamenii astia au venit cu ceva concret, directoarea de fapt nu a zis nimic in comunicatul facut de ea, doar a ocolit esenta, insa ce e mai grav este ca nu sunt luati in considerare acesti actori... ma intreb daca era unul singur ce se intampla? Era anihilat probabil. Ma indoiesc ca s toti cretini. Ca si colegi, ceilalti trebuie sa fie cu ai lor nu cu un manager pus politic, ca mai avem si alte exemple, sa raspunda, sa si faca treaba, nu sa traga pentru curtea ei. Va sustin! Sa nu i lasati, ca nu s pe viata... sa stie si ceilalti care vin ca nu te joci cu oamenii cum vrei tu cand esti manager
67Ramona(19 noi 17:03)
Aceasta directoare trebuie sa dispara cu tot clanul!!
32cunoscator al ambelor tabere(19 noi 17:01)
Am avut ocazia sa lucrez si cu unii si cu altii si sa stau in mijlocul lor, in teatru. Din scaunul de spectator, lucrurile se vad altfel. Mai spilcuite, mai curate. Probabil din acest motiv lumea cumpara bilete la piesele teatrului. Dar in spate e un ...putregai! Orgolii nesfarsite, interese meschine... o adunatura de persoane care se mananca intre ele ca hienele, in incercarea de a rupe ceva din ciolanul fara carne. Ma mira faptul ca unii s-au alaturat altora pe care ii stiu, si cu care stiu ca au si avut controverse, ca sa nu spunem altfel, de-a lungul timpului!
05,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(19 noi 12:43)
vai ce marfa ,,ce marfa de ispita.
711Un Spectator(19 noi 11:17)
Axente care provoaca violente intr-o institutie de cultura s-a gasit sa iasa in fata? De buna purtare oare s-a si tuns?
109Alexandru Nicolescu(19 noi 11:10)
O mana de revoltati lipsiti de etica, musca mana ce i-a hranit, sper sa li se intoarca dorintele
318Spectator(19 noi 11:02)
Rusine pentru acest comentariu in necunostinta de cauza! Vreti oameni de valoare? Incepeti prin a fi voi insiva! Limbajul acesta trivial nu dovedeste decat contrariul, "spectatorule"!
68Georgian(19 noi 10:57)
Foarte frumos spus, bine punctat! Acea scrisoare deschisa este un noroi
1013Felicitari Dana Dumitrescu(19 noi 10:49)
7 actori care sunt starniti pe Sebi Patrunjei,nu inseamna toti actorii.Daca iubita lui nu a mai fost platita si s-a renuntat la colaborarea cu ea este ca era slaba ca actrita. Vasilescu se vrea director? Nicodin a mai fost director si alcoolul si mitocania l-a dat afara si din postul de director de la Deva.Adevaratii actori nu se pretind la asemenea prostii.Andu noroc ca taicatu a fost consilier ca tu esti nulitate ca si actor.Te-a tinut Dana pe post sa nu ramai fara munca.Luiza ,tu nu esti bagata in spectacole ca esti prea slaba profesional.
156Spectator(19 noi 10:32)
Fa, esti proasta?! Chiar nu vezi ca teatrul mai are putin si se darama, si la propriu si la figurat?! . . . Ne-am satrat de analfabeti si tute in tara asta, mai vrem si oameni cu valoare!
mai mult...Ultima oră
20 apr 16:58Ultima orăFRANȚA - ROMÂNIA. SIMONA HALEP A CÂȘTIGAT primul meci al SEMIFINALEI FED CUP!

FRANȚA - ROMÂNIA FED CUP. Simona Halep (2 WTA) a adus României primul punct în confruntarea din Fed Cup cu Franța....208

20 apr 00:00Ultima orăExplozie puternică și focuri de armă la Kabul76
20 apr 16:21Ultima orăHaos la Paris - incendii și fum pe străzi! Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene164
20 apr 00:00Ultima orăVia Verde din Cernavodă prinde contur zi de zi! FOTO

Sâmbătă, 20 aprilie a.c., a început plantarea de arbori, arbuști și plante la VIA VERDE, locul care promite să...231

20 apr 16:04Ultima orăSeder Pesah la Constanța! Peste 30 de participanți120
20 apr 15:23Ultima orăA început reuniunea PMP pentru prezentarea programului pentru alegerile europarlamentare154
20 apr 00:00Ultima orăCorina Creţu: Aderarea României la zona euro ar însemna un pas enorm înainte; nu aş avansa termene

Comisarul european Corina Creţu, care candidează din partea Pro România pentru un mandat de europarlamentar, a...123

20 apr 15:03Ultima orăMihalea Buzărnescu - Caroline Garcia, în semifinala Fed Cup 2019. Meciul, în jurul orei 17.00122
20 apr 00:00Ultima orăJurnalistă ucisă în Irlanda: Poliția a arestat doi suspecți140
20 apr 00:00Ultima orăSimona Halep - Kristina Mladenovic, în semifinala Fed Cup 2019. Meciul, programat pentru ora 15.00

Jucătoarea Simona Halep, locul 2 WTA, o întâlnește pe Kristina Mladenovic, numărul 66 mondial, în primul meci al...116

20 apr 00:00Ultima orăDosarul Revoluţiei. Procurorii explică diversiunea: Teroriştii nu au existat156
20 apr 00:00Ultima orăRareș Bogdan s-a dezlănțuit: „Am venit aici pentru a elibera Teleormanul de neobolșevicii lui Dragnea“180
Vremea
11.8°5.9° - 11.8° sâmbătă, 20 aprilie 2019
câțiva noriUmiditate: 32%
Vânt: 6.41 m/s din NE
Presiune: 1026.042 milibari

Loto
6/496813313342
5/4013192035385
joker9142628335
Horoscop
mai mult...SPSportRT
20 apr 00:00SportNicolae Stanciu a marcat primul său gol în campionatul de fotbal al Arabiei Saudite

Mijlocaşul român Nicolae Stanciu a marcat primul său gol în campionatul de fotbal al Arabiei Saudite, vineri, în...239

20 apr 00:00SportRăzvan Marin, dezlănţuit! Românul a marcat din nou pentru Standard

ăzvan Marin e de neoprit la Standard Liege. Românul a înscris din nou, în disputa de pe teren propriu cu Genk, scor...345

20 apr 00:00SportAstra - Craiova 0-1. Mihăilă, primul gol în Liga 1

Universitatea Craiova a câştigat primul meci după plecarea lui Devis Mangia. Conduşi de Corneliu Papură, oltenii au...218

20 apr 00:00SportHalep și compania, în haine de armată! Militarii români din Afghanistan susțin echipa României de Fed Cup

Românii din țară și din străinătate abia așteaptă să urmărească meciul din semifinalele Fed Cup, dintre...261

Local
20 apr 00:52LocalIancu Cuşu INSISTĂ. Proiectul privind aprobarea PUD-construire hotel în staţiunea Mamaia, în atenţia consilierilor locali

A doua oară cu noroc?! Planul urbanistic de detaliu - construire imobil S+P+5-8E - hotel-apartament, staţiunea Mamaia,...2148

20 apr 01:26LocalModificări în parcările din oraș!

Începând de vineri, 19 aprilie, mai multe parcări din municipiul Constanța care înainte erau deservite de taxatori...1017

20 apr 01:28LocalNava militară britanică HMS 'Echo' va face escală în Portul Constanța

Nava maritimă hidrografică britanică HMS „Echo” sosește în portul Constanța duminică, 21 aprilie, pentru o...267

20 apr 01:33LocalCâini duși la adăpostul de pe Vârful cu Dor, revendicați de proprietari!

Primăria Constanța îi anunță pe constănțenii proprietari de câini că, dacă vor constata dispariţia câinelui...544

20 apr 01:48LocalTânăr din Cernavodă, anchetat pentru FURT DE TELEFOANE!

Urmare a cercetărilor în cazul săvârșirii unei infracțiuni de furt calificat, polițiștii din cadrul Poliției...355

20 apr 02:08LocalElevii Liceului Teoretic „George Călinescu” din Constanța au dăruit de Paște

Săptămâna aceasta, Liceul Teoretic „George Călinescu” din Constanṭa a demarat două acțiuni caritabile în...281

20 apr 01:34LocalZIUA COPILULUI, sărbătorită la Constanţa! Prichindeii vor fi costumaţi în personajele preferate

Primăria Constanţa a demarat procedura de achiziţie a contractului de prestări servicii organizare evenimente...421

20 apr 01:35LocalAcțiuni ale studenților de la Universitatea „Ovidius” pentru copiii cu nevoi speciale

Liga Studenților din Universitatea „Ovidius” din Constanța organizează în perioada 22 – 25 aprilie a.c....243

20 apr 01:43LocalTone de lemne, confiscate de polițiștii constănțeni

Polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publică și ai Postului de Poliție Ostrov, împreună cu reprezentanți ai...436

20 apr 01:42LocalINCENDIU în Constanța: centrală termică distrusă!

Un apel dat la numărul unic de urgență 112, dat în miez de noapte, anunța izbucnirea unui incendiu într-o...1594

Politică
20 apr 01:17PoliticăConsilierii municipali, convocaţi în şedinţă. Vezi ordinea de zi!

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,...785

20 apr 01:26PoliticăZeci de angajaţi ai Primăriei Constanţa au donat sânge!

Ajutor! 50 de angajați ai Primăriei Municipiului Constanța au donat vineri, 19 februarie, sânge în cadrul campaniei...370

20 apr 00:50PoliticăPrimăria Constanţa continuă acţiunea privind ridicarea maşinilor abandonate

Primăria Municipiului Constanța a ridicat, inventariat și depozitat în ultimele zile un număr de 5 autovehicule...407

20 apr 01:54PoliticăLiviu Dragnea, ironic „Sunt mâhnit că a ieșit Lazăr la pensie“

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, ironic, că este mâhnit că Augustin Lazăr a ieșit la pensie. Declarația a...301

20 apr 00:51PoliticăÎCCJ a decis: Judecătorii au respins redeschiderea dosarului lui Traian Băsescu

ÎCCJ a decis, vineri, respingerea cererii procurorilor de confirmare a redeschiderii urmăririi penale în cazul...355

20 apr 01:57PoliticăPreşedintele Iohannis a sesizat CCR cu privire la legea referitoare la retragerea titlului de doctor

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, Curţii Constituţionale a României (CCR) o sesizare de...394

20 apr 01:51PoliticăBogdan Licu, înlocuitorul lui Augustin Lazăr. Magistratul va fi delegat de CSM procuror general interimar

Bogdan Licu va fi delegat procuror general interimar de Secția pentru Procurori a CSM, pentru o perioadă de două...361

20 apr 00:51PoliticăAugustin Lazăr, eliberat din funcţia de procuror

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind eliberarea din funcţia de procuror a lui Augustin...412

20 apr 01:45PoliticăDecebal Făgădău şi Costin Răsăuţeanu ALEG autobuzul albastru

Luni, 22 aprilie, angajații Primăriei Municipiului Constanța, cei ai structurilor subordonate, împreună cu primarul...762

20 apr 01:40PoliticăRareș Bogdan publică o scrisoare a unei eleve de 17 ani către Liviu Dragnea: 'Nu vă mai bateți joc!'

Capul de listă al PNL la alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan, susține că a primit o scrisoare din partea unei...397

Monden
20 apr 00:00MondenCătălin Botezatu a vorbit despre problemele de sănătate. „Merg să îmi fac analizele în Turcia”

În ultimii ani, Cătălin Botezatu a avut probleme cu inima și se află în permanență sub supravegherea medicilor....185

20 apr 01:36MondenCine este blonda cu care a fost surprins Mario Fresh la mall. Iubitul fiicei Andreei Esca a strâns-o în braţe

Toate îi merg din plin lui Mario Fresh. A făcut o figură frumoasă la "Exatlon", în Republica Dominicană, a revenit...222

20 apr 00:00MondenAndreea Bălan s-a întors în sala de dans, după cele patru operații suferite

Andreea Bălan a publicat în mediul online câteva imagini cu care a reușit să își bucure admiratorii. Vedeta s-a...157

20 apr 18:01MondenBianca Drăguşanu le dă peste nas cârcotaşilor: „Unii cred că mănânc botox la micul dejun”

Nu e un secret pentru nimeni că Bianca Drăguşanu este adepta operaţiilor estetice pe care le face ori de câte ori...211

20 apr 00:00MondenFerma 2019. Kamara l-a eliminat pe Silviu Țolu din competiție

Un nou duel la Ferma! Joi, 18 aprilie, Silviu Țolu și Kamara au fost concurenții care s-au luptat pentru locul lor...161

20 apr 00:00MondenReacţia furibundă a Ralucăi Podea după ce a aflat că Florin Pastramă se însoară cu Brigitte

De când Florin Pastramă şi Brigitte Năstase formează un cuplu atât la Ferma, cât şi în viaţa reală, Raluca...224

20 apr 00:00MondenPăr și barbă verde-neon! Cine sunt artiștii care o concurează pe Delia

Vedetele fac tot posibilul să sară ”în ochi”. Dacă Gianina Corondan ne-a obişnuit deja, de mai bine de două...152

20 apr 00:00MondenCorina Chiriac cântă cu trupa Azur, Angela Similea lansează album nou

Interpreta şlagărelor “Strada Speranţei”, “Opriţi timpul!” sau “Trenul fericirii”, Corina Chiriac, nu...191

20 apr 00:00MondenDe ce băiatul lui Charlize Theron poartă rochiţe şi haine de fetiţe?

În ultimii ani, fanii actriţei s-au întrebat de ce fiul ei, adoptat acum şapte ani, poartă mereu rochiţe şi...200

20 apr 00:00MondenCannes 2019 - Un film regizat de o cineastă născută în România, selectat în secţiunea Cinefondation

Filmul "As Up To Now", regizat de cineasta Katalin Moldovai, care s-a născut la Sovata şi locuieşte în prezent la...158

Mapamond
20 apr 00:00MapamondPreşedintele Republicii Moldova agită spectrul alegerilor parlamentare anticipate, îndeamnă la discuţii mai constructive

Cu cât mai aproape va fi termenul de dizolvare a Parlamentului, cu atât discuţiile dintre formaţiunile care au acces...152

20 apr 00:00MapamondNoua armă tactică testată de Coreea de Nord este pentru confruntări terestre

"Noua armă tactică ghidată" testată miercuri de Coreea de Nord este un sistem de rachete pentru confruntări...161

20 apr 00:00MapamondMarea Britanie: Femeia ucisă în cursul revoltelor de la Londonderry era o tânără jurnalistă de investigaţie

Femeia împuşcată mortal joi seara la Londonderry era o ziaristă considerată o ''speranţă'' a jurnalismului de...158

20 apr 00:00MapamondFranţa desfăşoară 60.000 de poliţişti şi jandarmi pentru încă un protest al „vestelor galbene“

Peste 60.000 de poliţişti şi jandarmi vor fi desfăşuraţi sâmbătă în Franţa, la cea de-a 23-a manifestaţie...168

20 apr 00:00MapamondJaponia: Un şofer octogenar a provocat un grav accident de circulaţie la Tokyo

Un şofer octogenar a provocat vineri un grav accident de circulaţie la Tokyo, soldat cu zece răniţi, dintre care doi...179

20 apr 00:00MapamondO mie de migranţi cubanezi în ultimele zile, la graniţa dintre Mexic şi SUA, anunţă autorităţile mexicane

O mie de migranţi cubanezi au sosit în oraşul mexican Ciudad Juarez, la graniţa de nord cu SUA, şi alţi 400 s-au...151

20 apr 00:00MapamondIrlanda de Nord: O femeie ucisă la Londonderry, poliţia suspectează „un incident terorist“

O femeie de 29 de ani a fost ucisă în cursul nopţii de joi spre vineri într-un schimb de focuri la Londonderry, în...148

20 apr 00:00MapamondGrecia: Explozia unei grenade în faţa consulatului rus, revendicată de anarhişti

Un grup anarhist grec a revendicat joi explozia unei grenade, în martie, în faţa consulatului Rusiei la Atena,...155

20 apr 17:21MapamondFranţa aduce un omagiu „eroilor“ salvatori ai catedralei Notre-Dame din Paris

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a mulţumit joi pompierilor care s-au luptat cu flăcările la catedrala...150

20 apr 00:00MapamondONU: Mii de copii ai jihadiştilor străini, concentraţi într-o tabără în Siria

Un înalt responsabil al ONU a invitat joi ţările lumii să-şi asume responsabilitatea pentru cetăţenii lor aflaţi...158

Sănătate
19 apr 00:19SănătatePacienta cu arsuri grave, transferată în Belgia, va avea nevoie de mai multe operații. „Dacă mai stătea 2 zile în România nu mai avea șanse!”

Tânăra Mădălina Neculai, din Tulcea, care a fost transferată la un spital din Belgia, după ce a suferit arsuri...1578

17 apr 01:37SănătateSpitalul Judeţean Constanţa a fost decorat de Klaus Iohannis

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, Președintele României, Klaus Iohannis, a conferit Spitalului Clinic...1291

17 apr 04:05SănătateREVOLTĂTOR! Pacientă cu arsuri grave, din Tulcea, plimbată între spitalele din Constanța și Timișoara!

O tânără de 25 de ani din Tulcea, aflată în stare gravă, fiind intubată, după ce a suferit arsuri pe 40% din...834

13 apr 01:48SănătateProiect benefic pentru comunitate: cursuri de asistente medicale în Hârșova!

Sistemul sanitar din orașul constănțean Hârșova se dezvoltă. Astfel, în Spitalul Orășenesc Hârșova vor fi...1402

13 apr 17:54SănătateAsistenta șefă de la Neurologie, schimbată din funcție după controlul ministrului Sănătății! Atenționare pentru directorul de Îngrijiri!

S-a încheiat ancheta internă desfășurată de conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Andrei”...3954

13 apr 00:29SănătateReacția SANITAS după controlul de la Spitalul Județean Constanța: „Personalul este insuficient, merită să fie tratat cu respect!”

Referitor la recenta vizită a Ministrului Sănătății, Sorina Pintea, la Spitalul Clinic Județean de Urgență...2365

12 apr 00:50SănătatePacienții vin la Constanța să se trateze, dar ministrul Sorina Pintea LAUDĂ spitalul din Tulcea pentru... curățenie!

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, continuă controalele în spitalele din țară. În noaptea de miercuri spre...7341

11 apr 00:35SănătateSpitalul Județean Constanța, decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul „Meritul Sanitar”

În vreme ce ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a vorbit despre „dezastrul” pe care l-a găsit pe secțiile...3139

9 apr 01:42SănătateANCHETĂ la Spitalul Județean Constanța, după controlul inopinat al ministrului Sănătății

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a făcut, duminică seara, 7 aprilie a.c., de Ziua Mondială a Sănătății, un...5013

5 apr 22:57SănătateMedicii Adrian Streinu Cercel și Mihai Craiu, prezenți la Constanța pentru a vorbi despre vaccinare!

Vaccinarea împotriva virusului hepatitei B, vaccinarea în cancer între prevenție și tratament și prevenirea...2004