REPLICA ONLINE CONSTANTA

20.3° Constanța Lun., 25 Sept. 2023
Anul XX Nr. 6497
20.3° Constanța Luni, 25 Septembrie 2023 Anul XX Nr. 6497

Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate, în România

Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate, în România

A.F. 8 iunie 2023 | 00:00 3089

Cetăţenii români posesori de pașaport CRDS, ce atestă domiciliul acestora în străinătate, care doresc să-şi schimbe domiciliul în România se prezintă personal la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care este arondată localitatea unde doresc să-și stabilească domiciliul, cu următoarele documente:

Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate, in Romania

- cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
- certificatul de naştere;
- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
- hotărârea de divorţ definitivă/certificat de divorţ însoţit de convenția privind stabilirea domiciliului și încredințarea minorului după caz; 
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
- dovada adresei de domiciliu; Dacă solicitantul nu este titularul spațiului de locuit este necesară prezența proprietarului care va prezenta actul de proprietate și actul de identitate. 
- paşaportul românesc valabil sau expirat, cu menţionarea statului de domiciliu, în original şi copia filei conţinând date personale, sau certificatul de cetăţenie română; 
- actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat/eliberate de către autorităţile străine;
- documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Documentele se prezintă în original – nu se acceptă copii legalizate

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din străinătate.

În situaţia în care numai unul dintre părinţi își schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimţământul celuilalt părinte, dat în formă autentică la notarul public român/la misiunea diplomatică ori oficiul consular al României din străinătate, sau copia hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă, irevocabilă, învestită cu formula executorie, prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care schimbă domiciliul în România.

Deoarece cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu, fie în România și dețin 
carte de identitate, fie în străinătate și dețin pașaport CRDS, la data înmânării actului de identitate, ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România, lucrătorul S.P.C.L.E.P. anulează paşaportul CRDS și-l restituie titularului.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


REPLICA

LOTO

6/49
14131947548
5/49
293425261532
joker
36439403319