rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 20 octombrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Constănţenii sunt în pericol?

Fertilchim Năvodari, un mini Cernobâl de la malul mării? Iată sinteza controalelor şi concluziile instituţiilor

În timp ce administraţia locală din Năvodari, prin fostul primar Nicolae Matei, a fost ancorată într-un război cu SC Ecological Center - societate rezultată în urma desprinderii din SC Marway Fertilchim, cu privire la funcţionarea centrului de colectare deşeuri, oamenii se tem de faptul că sănătatea lor ar putea fi afectată. Este vorba despre radioactivitatea mediului, mai ales că, potrivit unor surse, casele din zonă ar fi fost ridicate şi cu materiale sustrase de la Fertilchim, acolo unde zace deşeul numit fosfogips (un deşeu natural radioactiv).

În acest sens, cotidianul „Replica” de Constanţa a solicitat, pentru clarificarea problemei, informaţii de la: Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Constanţa, Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Constanţa, administraţiei locale din Năvodari (care nu a oferit nici un răspuns), Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), dar şi Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Constanţa.

Scandalul este unul mai vechi, existând tot felul de demersuri jurnalistice cu privire la fostul combinat de îngrăşăminte chimice Fetrilchim, privatizat înainte de anul 2000. De fapt, problema existentă se leagă de contaminarea chimică şi radioactivă, mai ales că zona (de lângă Năvodari) este foarte aproape de cea turistică. Să nu mai vorbim despre localnici. De precizat este şi faptul că există patru halde cu fosfogips, un deşeu natural radioactiv, iar, potrivit surselor noastre, casele din împrejurimi au fost ridicate şi cu materiale sustrase de la Fertilchim, ceea ce chiar ar impune o stare de îngrijorare. Astfel, cotidianul „Replica” de Constanţa a solicitat date cu privire la situaţia reală de la mai multe instituţii abilitate în acest sens.

„Laboratorul de Igiena Radiaţiilor Ionizante, din cadrul DSPJ Constanţa are printre alte obiective şi monitorizarea radioactivităţii factorilor de mediu, apă, sol, vegetaţie, depuneri) din jurul obiectivelor cu risc nuclear. În perioada 2007-2011 echipe comune ale Ministerului Sănătăţii, Ministerului Mediului şi CNCAN au desfăşurat acţiuni de control ale activităţii societăţii S.C. Marway Fertilchim Năvodari. DSPJ Constanţa prin Laboratorul de Igiena Radiaţiilor Ionizante au impus un plan de măsuri şi recomandări privind protecţia haldelor de steril din incinta unităţii, măsuri care au fost implementate de unitate (înaintate la DSPJ Constanţa în anul 2011 cu numărul de înregistrare 15122/03.05.2011), astfel încât să se limiteze riscul radiologic legat de existenţa batalurilor de fosfogips. Menţionăm că rezultatele analizelor pentru probele de mediu din afara unităţii (probe de sol şi vegetaţie) corespund legislaţiei sanitare şi normelor în vigoare, având un conţinut radioactiv la nivelul fondului natura” este răspunsul DSP Constanţa.

APM Constanța se "pierde" în tabele și cifre..., dar vine și cu explicații

Al doilea răspuns a venit din partea Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Constanța, care ne prezintă și niște tabele de toată frumusețea, din care, cu siguranță, oricine ar înțelege despre ce este vorba. Trecând peste partea de ironie, reprezentanții au și explicat, în mare, despre ce este vorba. "În conformitate cu atribuţiile sale legale, Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, prin Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului Constanța, efectuează un Program special de monitorizare a zonelor cu fondul natural modificat antropic care include şi zona de influență a haldelor de fosfogips de la SC Marway Fertilchim SA.

În cadrul acestui program, se fac analize gama spectrometrice pentru identificarea radionuclizilor în probe de sol necultivat, sol arabil, vegetaţie spontană prelevate anual din Năvodari, în vecindtatea haldelor de fosfogips, precum şi din localităţile Lumina, respectiv Mamaia Sat. Rezultatele obţinute sunt publice, find prezentate în rapoartele anuale privind starea mediului, aflate pe site-ul APM Constanţa. Pentru anul 2015, concentrațiile principalilor radionuclizi naturali de interes Th-234, Ra-226, U-235 şi K-40, precum şi a radionuclidului artificial Cs-137 (remanent în mediu ca urmare a accidentului de la Cernobâl), determinaţi în probele prelevate la dată 9.09 , din locaţiile specificate în tabel, sunt următoarele:", potrivit APM, care a trimis și tabelele, după cum este specificat și mai sus.

Din fericire, au fost prezentate și interpretările. Astfel, Agenția pentru Protecția Mediului Constanța a explicat că, în ceea ce privește vegetaţia spontană, valorile activităţilor specifice pentru toţi radionuclizii urmăriţi se situează sub limita de detecţie a aparaturii și metodei utilizate , excepţie făcând K-40 care are valori semnificative ca urmare a migrării acestuia din sol în plante prin procese de absorbţie radiculară, cu precizarea că: "după cum se poate observa, activităţile specifice determinate se situează în limita de variaţie a fondului natural".

Controale și măsurători în anul 2015, inclusiv pe traseul Mamaia – Mamaia Sat – Navodari și Lumina!

În continuare, ni se aduce la cunoștință faptul că, în cursul lunii iunie 2015, angajaţi ai APM Constanţa, din cadrul Staţiei de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului Constanţa, s-au deplasat la S.C. Marway Fertilchim S.A. împreună cu comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu — Comisariatul Judeţean Constanţa. S-au efectuat, cu ajutorul Sistemului mobil de detecţie ( MDS-L), măsurători continue de debit al dozei gama în aer pe timpul deplasării pe traseul de la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa (SSRM - bulevardul Mamaia), prin staţiunea Mamaia, localităţile Mamaia Sat, Năvodari, Lumina.

Traseul a inclus drumul de acces către parcarea S.C.Marway Fertilchim S.A., respectiv șoseaua care delimitează la est și sud terenul deţinut de societate. Valorile debitului dozei gama în aer înregistrate pe parcursul traseului menţionat s-au situat în intervalul 0.053- 0.106 uSv/h, find la nivelul fondului natural de radiaţii, potrivit reprezentanților APM, care a adăugat: "Referitor la efectuarea de măsurători asupra probelor de apă din pânza freatică, va informăm că APM Constanţa nu are în atribuţii monitorizarea acestui tip de apă.

De asemenea, instituţia noastră nu are în atribuţii efectuarea de măsurători asupra materialelor de construcţii. Putem însă preciza că, în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 381/2004, privind aprobarea normelor sanitare de bază pentru desfășurarea în siguranță a activităților nucleare: Introducerea în materialele de construcţie pentru locuinţe și alte construcţii sociale, spitale, școli, grădiniţe, birouri etc. a deșeurilor radioactive provenite din aplicaţiile nucleare sau a sterilului rezultat în activităţile de minerit uranifer, a nisipului, a zgurii i a șlamului rezultat de la centralele termoelectrice pe bază de cărbune și de la combinatele de îngrășăminte chimice, care au un conţinut de elemente radioactive naturale sau artificiale peste valoarea materiilor prime de bază, folosite în mod curent în construcţii, este interzisă fără avizarea MS".

APM: Pe amplasamentul Fertilchim există 4 bataluri de fosfogips

Tot în răspunsul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța este specificat că, pe amplasamentul Marway Fertilchim există 4 bataluri de fosfogips (batalurile 1 şi 2 cu suprafaţă de 23.19 ha, batalul 3 cu o suprafaţă de 20.92 ha, batalul 4 cu o suprafaţă de 23.48 ha) şi o haldă de cenuși piritice cu suprafaţă de 18.41 ha. Fosfogipsul din bataluri şi cenușile piritice au fost generate din activităţile de producere a acidului sulfuric, acidului fosforic şi îngrăşămintelor chimice desfășurate până în anul 1997 de către SC Fertilchim SA.

Ulterior, activele societăţii au intrat în proprietatea SC Marway Fertilchim SA, urmare lichidării judiciare. Batalurile 1, 2 şi 3 sunt incluse în inventarul siturilor contaminate, sunt înregistrate în SIM (sistemul informaţional de mediu) cu suprafaţa totală de 42 ha. La verificările efectuate pe amplasament s-a constatat: versanţii batalurilor sunt înierbaţi natural pe exterior, iar în interior se observă vegetaţie sporadică; fosfogipsul depozitat în bataluri este pietrificat; batalul nr. 4 are taluzul căptuşit cu dale de beton la interior, iar celelalte bataluri au malurile de susţinere din pământ compactat.

Din documentele puse la dispoziţie rezultă că în batalurile 1 şi 2 există 1.2 milioane tone fosfogips, iar în batalul 3 - 1.3 milioane tone fosfogips (cantităţi estimate). Aceste cantităţi se raportează la APM Constanţa anual, pe baza fişei de gestiune a deșeului, cod 060199. Paza amplasamentului batalurilor este asigurată prin personal propriu în puncte fixe şi prin firma de pază în puncte mobile (patrulare în perimetru). De asemenea, apare și completarea: în batalul 4 , conform reprezentanţilor Marway, se găseşte o cantitate necunoscută de fosfogips (aproximatic 50 cm grosime , dispusă pe o suprafaţă relativ restrânsă) provenită din perioda de probe a batalului).

Concluzii: " Valorile radioactivităţii măsurate sunt în limitele de variaţie ale ariilor cu fond radioactiv natural"

Tot APM spune că, în perioada 2007-2008, Marway Fertilchim a efectuat măsurători privind radiaţiile gama, prin SC Synec Laboratories SRL. S-au efectuat măsurători ale concentraţiei de radon în batalurile de fosfogips, de către IFIN București şi analize gama spectrometrice de către APM Constanţa şi SCN Piteşti. S-a efectuat un studiu privind analiza de securitate radiologică la nivelul batalurilor de fosfogips din România, de către dr. ing. Elena Botezatu, expert acreditat în securitate radiologică.

Din acest studiu rezultă că doza suplimentară efectivă (mSv/an), calculate în condiţiile cele mai nefavorabile, pentru o persoană care ar locui/activa chiar lângă halde este în medie de 0,08 la Valea Călugărească (S.C. Romfosfochim Active S.R.L.),de 0,1 la Bacău (S.C. H &H Company S.R.L. Ovidiu - pct. de lucru Bacău) de 0,12 la Năvodari (S.C. Marway Fertilchim S.A. Nr. 1), şi de 0,14 la Turnu Măgurele (S.C. Donau Chem S.R.L.). Doza suplimentară efectivă (mSv/an) pentru o persoană care ar locui în zona rezidenţială cea mai apropiată de halde este de 0,02 la Turnu Măgurele, de 0,025 la Valea Călugărească, de 0,066 la Bacău şi de 0,075 Ia Năvodari.

Dozele anuale efective suplimentare de iradiere (valori medii de 0,02 — 0,075mSv/an) estimate pentru zona locuibilă în cele 4 situaţii menţionate mai sus se situează sub limita legală a dozei efective pentru populaţie de 1 mSv/an. Concluziile studiului afirmă că nivelele radioactivităţii în mediul ambiant (sol, vegetaţie, apă, aer) nu indică creştere indiscutabilă a fondului radioactiv natural, iar situaţia nu ridică probleme, valorile radioactivităţii măsurate fiind în limitele de variaţie ale ariilor cu fond radioactiv natural.

Liliana CHIRU

luni, 16 mai 20166391
Comentarii

02niki(16 mai 14:52)
Faceti masuratori curecte din , sol , psnza freatica si aer la distanta de 100m ,fata de fostul combinat.Sa nu va mire valorile gasite ,mult peste medie.
21radioactiv(16 mai 09:49)
Raspuns pentru Navodarean: radioactivitatea din fosfogips este naturala pentru ca provine din materia prima, din roca fosfatica utilizata in producerea ingrasamintelor chimice.
mai mult...Replica
20 oct 15:05ReplicaProtest pentru amplasarea unui sens giratoriu în Lumina: Ne e frică să trimitem copiii la școală!

Ca urmare a numărului mare al accidentelor rutiere ce au avut loc loc în intersecția străzii Năvodari cu șoseaua...427

20 oct 14:13ReplicaTrei tineri, REȚINUȚI de polițiștii constănțeni pentru FURT de motorină1022
19 oct 11:38ReplicaAccident rutier din cauza ceții: o autocisternă a intrat în coliziune cu un microbuz1664
19 oct 10:11ReplicaAccident rutier pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu: ALCOOL la VOLAN și CIRC!

...5663

19 oct 00:00ReplicaRuinele complexului sportiv din zona Badea Cârțan vor fi demolate!2066
19 oct 00:00ReplicaFăgădău are concurenţă în PSD pentru postul de primar3719
19 oct 00:00ReplicaCONVORBIRI între CONTRABANDIȘTII de țigări, la Constanța: 'Nu mai vorbim că e numerele INTERCEPTATE!'

Dintr-un dosar de contrabandă de țigări, ce-i viza pe anumiți indivizi, s-a ajuns și la mărturii mincinoase....9955

19 oct 16:03ReplicaÎn sfârşit, se ia în calcul un sistem de monitorizare video în Constanța: iată planul!1616
19 oct 00:00ReplicaDETALII din DOSARUL pensionarului ÎNJUNGHIAT de soție după ce i-a propus sex oral!2681
19 oct 00:00ReplicaBugetul RATC pe anul 2019, în atenția aleşilor locali: care sunt modificările

Consilierii locali municipali vor supune la vot, în proxima ședință de consiliu, aprobarea rectificarii bugetului de...840

19 oct 00:00ReplicaRăzbunarea concubinei bătute: și-a denunțat iubitul că face trafic de droguri1957
19 oct 00:00ReplicaSe prelungește numirea fostului prefect Marian Pârjol în Consiliul de Administraţie al Ecosal798
Vremea
16°16° - 16.5° duminică, 20 octombrie 2019
ConstantaUmiditate: 76%
Vânt: 3.26 m/s
Presiune: 1021.69 milibari

Loto
6/495615214145
5/403733343612
joker11319254010
Horoscop
mai mult...SPSportRT
18 oct 00:00SportSimona Halep urcă în clasamentul WTA, după ce Elina Svitolina a fost eliminată surprinzător la Moscova

Simona Halep (28 de ani) va urca pe locul 5 WTA la începutul săptămânii viitoare, după ce ucraineanca Elina...1260

18 oct 00:00SportGică Hagi, după egalul naționalei: „Se vorbește că aș fi supărat”

Gică Hagi, 54 de ani, antrenorul Viitorului, a oferit o reacție legată de meciul România - Norvegia 1-1, din...1128

18 oct 00:00SportPsihologul sportiv Andreas Hniatiuc n-are milă de Cosmin Contra: „Cum să fie un model ăsta care vorbește dancileza și înjură ca un derbedeu?”

Andreas Hniatiuc, unul dintre psihologii renumiţi din domeniul sportului, fost lector la Școala Federală de...1074

18 oct 00:00SportValoarea lui George Pușcaș s-a dublat și atacantul a intrat direct în top 3 români

George Pușcaș nu trece printr-o perioadă prea bună, după ce a ratat penalty-ul din meciul dintre România și...918

Local
19 oct 02:35LocalTeatrul independent reia asaltul asupra Constanţei! Începe FITIC 2019!

Vino la Festivalul Internaţional de Teatru Independent de la Constanța (FITIC), ediția IV! Orașul de la malul mării...500

19 oct 02:35LocalCetățean rus, căutat de autoritățile din Rusia, arestat preventiv la Constanța!

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat la frontiera cu Bulgaria o femeie, cetăţean rus,...933

19 oct 02:19LocalMai multe zone din Constanța, controlate de polițiștii locali: au aplicat sancțiuni!

Lucrătorii Direcției Generale Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, în cursul zilei de 17...645

19 oct 02:31LocalCaravana de Hemofilie 'Împreună pentru 0 sângerări', la Constanța!

Cele două asociaţii de pacienţi cu hemofilie, Asociația Română de Hemofilie și Asociația Națională a...506

19 oct 02:30LocalPolițiștii constănțeni, de vorbă cu elevii

Polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității împreună cu polițiști din cadrul Secției 5 au...524

19 oct 02:30LocalConfort Urban a finalizat lucrările de asfaltare a străzii Mihai Viteazu

Strada Mihai Viteazul a fost modernizată. Artera cuprinsă între bulevardul Ferdinand și strada Traian are asfalt...513

19 oct 02:27LocalDoi bărbați condamnați la închisoare, depistați de polițiștii constănțeni

Poliţişti de investigații criminale, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Cazier Judiciar al I.P.J....629

19 oct 02:22LocalSfârșit de săptămână plin pentru jandarmii din Constanța: vor asigura măsuri de ordine publică!

Jandarmii constănțeni vor asigura, în perioada următoare, măsurile de ordine și siguranță publică cu ocazia...656

19 oct 02:36LocalRAPORT. DNA le-a făcut dosare penale la aproape 3.000 de magistrați

Aproape 3.000 de magistrați au fost vizați de dosare penale de la DNA, în perioada 2014-2018, se arată în raportul...817

18 oct 02:21LocalModernizarea arterelor între Gara CFR şi staţiunea Mamaia: detalii! FOTO

Primăria Constanţa reaminteşte investiția în valoare de 91,5 milioane lei (fonduri structurale) pentru...2251

Politică
19 oct 02:36PoliticăLudovic Orban a anunțat condiția pentru organizarea alegerilor anticipate

Ludovic Orban, premierul desemnat, a declarat, vineri, că PNL susține alegerile anticipate, însă condiția este un...643

19 oct 02:37PoliticăSTS a prezentat la BEC aplicaţiile informatice pentru alegerile prezidenţiale

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a anunţat vineri că a prezentat Biroului Electoral Central (BEC)...432

19 oct 02:34PoliticăTraian Băsescu: Am discutat cu Iohannis să fiu al doilea premier. Apoi m-am trezit din vis

Traian Băsescu spulberă speculațiile lansate în spațiul public conform cărora ar urma să fie premier dacă...945

19 oct 02:19PoliticăPrimăria Constanța anunţă că a construit în ultimul an 56 de parcări cu peste 1.700 de locuri

Pe strada Micşunelelor din cartierul km 5 a fost construită o parcare cu aproape 70 de locuri, anunţă Primăria...816

19 oct 02:33PoliticăPonta: „După 6 milioane de «Puie Monta» e cazul să fii smerit o perioadă destul de lungă”. Ce premier liberal ar vota

Președintele Pro România și-a însușit oprobriul la care a fost supus și consideră că trebuie să stea mai retras...611

19 oct 02:33PoliticăTeodor Meleșcanu s-a înscris într-un nou partid

Președintele Senatului, Teodor Meleșcanu, s-a înscris în Forța Națională, noul grup din Parlament care...874

19 oct 02:32PoliticăProbleme pentru Răzvan Cuc: procurorii DNA s-au autosesizat

Fosta șefă TAROM, Mădălina Mezei, a declarat că a fost demisă pentru că nu ar fi respectat ordinul ministrului...770

19 oct 02:32PoliticăIohannis: Cetăţenii români din Marea Britanie vor fi foarte bine protejaţi prin Acordul Brexit

Cetăţenii români din Marea Britanie vor fi foarte bine protejaţi prin Acordul Brexit, a declarat vineri...474

19 oct 02:32PoliticăDragnea cere în instanţă anularea condamnării primite în dosarul angajărilor fictive

Fostul preşedinte al PSD Liviu Dragnea a depus la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o contestaţie în anulare...541

19 oct 02:22PoliticăRobert Turcescu îi propune o lovitură de maestru lui Iohannis: premierul care va duce 100% la alegeri anticipate

Deputatul PMP, Robert Turcescu, susține că în cazul în care Ludovic Orban nu va reuși să își treacă guvernul...1242

Monden
19 oct 00:00MondenActriţa Tamara Buciuceanu, înmormântată cu onoruri militare

Actriţa Tamara Buciuceanu a fost înmormântată cu onoruri militare, vineri, la Cimitirul Sfânta Vineri din...358

19 oct 00:00MondenReguli noi pentru jurații „Românii au talent“. Florin Călinescu poate apăsa de două ori butonul auriu

Actorul Florin Călinescu (63 de ani) a revenit în juriul emisiunii ”Românii au talent” (PRO TV), alături de...368

19 oct 00:00MondenAdevărul despre operațiile estetice ale Andreei Bănică

Reacția Andreei Bănică, atunci când a fost întrebată de operațiile ei estetice, a fost cu adevărat de poveste:...411

19 oct 00:00MondenRaluca Podea s-a îndrăgostit la Masterchef: „Sunt puţin debusolată“

A venit rândul Ralucăi Podea să se îndrăgostească într-un show tv. Blondina este concurentă la Masterchef şi...458

19 oct 00:00MondenDana Rogoz a povestit că a fost victima abuzurilor în adolescență

Dana Rogoz, care tocmai ce a împlinit 34 de ani, a interpretat recent un rol care, în ciuda maturității cu care...481

19 oct 00:00MondenDaniel Buzdugan, doborât de o problemă de sănătate. Ce a păţit prezentatorul

Buzdugan suferă de pneumonie, aşa că a luat o pauză de la activităţile cotidiene. "O să fiu sleep mode o...407

19 oct 00:00MondenConcert Bryan Adams pe stadionul din Cluj. Cu ce ocazie vine artistul în România

De trei ori nominalizat la premiile Oscar, legendarul Bryan Adams (59 de ani) va cânta pe stadionul din Cluj-Napoca...326

19 oct 16:39MondenCe a îmbătrânit agentul Dale Cooper din Twin Peaks! La 59 de ani, Kyle MacLachlan e total schimbat

Șarmant, înalt, cuceritor, aşa arăta actorul Kyle MacLachlan când îi dădea viaţă agentului special Dale Cooper...411

19 oct 00:00MondenBruce Springsteen: ''În ultimii cinci ani am făcut unele dintre cele mai bune lucruri''

Muzicianul Bruce Springsteen a declarat, la o lună după ce a împlinit vârsta de 70 de ani, că a obţinut unele...354

19 oct 00:00MondenRobbie Williams va lansa un album festiv, cu ocazia Crăciunului

Robbie Williams va lansa un album de Crăciun alături de boxerul profesionist britanic Tyson Fury, informează vineri...312

Mapamond
19 oct 00:00MapamondSUA şi Turcia au ajuns la un acord privind o încetare a focului în Siria, a anunţat Mike Pence

Turcia îşi va suspenda ofensiva în nordul Siriei timp de cinci zile, iar ulterior îi va pune capăt dacă forţele...337

19 oct 00:00MapamondMerkel: UE trebuie să încheie rapid după Brexit un acord de comerţ liber cu Londra

Uniunea Europeană şi Regatul Unit trebuie să încheie un acord de comerţ liber cât mai rapid posibil după Brexit,...325

19 oct 00:00MapamondPremierul israelian Netanyahu şi secretarul de stat american Pompeo au discutat despre situaţia din Siria

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avut vineri o întrevedere cu secretarul de stat american Mike Pompeo, pentru a...324

19 oct 00:00MapamondMihail Gorbaciov cere SUA şi Rusiei să înceapă tratative privind armamentul nuclear

Ultimul lider al fostei Uniuni Sovietice, Mihail Gorbaciov, a avertizat vineri că lumea se îndreaptă către o...376

19 oct 00:00MapamondProtestatarii din Catalonia au blocat intrarea în catedrala Sagrada Familia din Barcelona

Demonstranţi care protestează împotriva condamnărilor la închisoare primite de liderii separatişti catalani au...340

19 oct 00:00MapamondJaponia a importat Ebola şi alte virusuri periculoase pentru a pregăti teste de depistare în vederea Jocurilor Olimpice

Vara următoare zeci de mii de fani ai sportului vor călători în Japonia pentru a asista la Jocurile Olimpice, iar...324

19 oct 00:00MapamondNarcotraficanţii mexicani terorizează un oraş, după ce l-au eliberat pe unul din fiii lui „El Chapo“

Luptători bine înarmaţi au încercuit joi forţele de securitate mexicane din oraşul Culiacan, obligând militarii...401

19 oct 00:00MapamondSUA - Aproape 1.500 de cazuri de îmbolnăviri, dintre care 33 de decese, asociate cu folosirea ţigărilor electronice

Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) a anunţat joi că 1.479 de cazuri de boli pulmonare...314

19 oct 00:00MapamondFamilia olandeză izolată în pivniţa unei ferme: Suspectul, care ar fi un fost membru al unei secte, rămâne în detenţie

Un judecător olandez a dispus joi menţinerea în detenţie pentru încă două săptămâni a austriacului suspectat...361

19 oct 00:00MapamondAtentat într-o moschee din Afganistan: Cel puţin 28 de morţi şi 55 de răniţi

Cel puţin 28 de persoane au murit într-un atentat dintr-o moschee din estul Afganistanului în timpul rugăciunii de...312

Sănătate
12 oct 04:54SănătateBoala mâinilor murdare! Aproximativ 100 de copii din Constanța, diagnosticați cu hepatita A

Peste 130 de persoane au fost spitalizate în ultimele trei luni în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța cu...2856

10 oct 15:26SănătateDirectorul medical al Spitalului Județean Constanța, Bogdan Obadă: 'Suntem singura secție de Ortopedie din Dobrogea care rezolvă urgențele'

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Andrei” Constanța a primit, în ultimii doi ani, o finanțare...3635

9 oct 00:00SănătateEste nevoie de sânge! Participă şi tu la acţiunea de donare de la Hârşova!

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa, Primăria Oraşului Hârşova şi Spitalul Orăşenesc Hârşova...627

30 sep 00:00SănătateFonduri nerambursabile pentru dotarea Spitalului Orăşenesc Hârşova

Primarul Orașului Hârșova, Viorel Ionescu, a semnat luna trecută contractul de finanțare a proiectului „Dotarea...814

30 sep 02:35SănătateUn medicament cu ranitidină a fost retras de pe piață: specialiștii consideră că produce cancer

Un medicament care conține ranitidină este suspectat că ar putea produce cancer și a fost retras dintr-un mare lanț...1709

28 sep 01:01SănătateStroe: Spitalul Militar va fi transformat în Spital Regional; va fi gata în 2 ani, în parteneriat cu turcii

Președintele PSD Constanța, Felix Stroe, a anunțat într-o conferință de presă că spitalul regional va fi gata...5137

27 sep 01:04SănătateO reţea de trafic de ovare şi nou-născuţi, destructurată de poliţia greacă

O reţea de traficanţi care vindeau nou-născuţi şi ovare prelevate de la femei provenite în principal din Bulgaria...1031

26 sep 01:01SănătateProiect de rectificare bugetară pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța!

În luna august a acestui an, bugetul Spitalulului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța a fost rectificat, la...2271

25 sep 16:26SănătateCompartimentul de Terapie Intensivă Neonatală inaugurat cu sprijinul unor asociaţii şi a unei fundaţii

Opt mii de ore de muncă, 14 kilometri de cablu de date, 70 tone de nisip şi aproape 14.000 de cărămizi, sunt doar...2770

24 sep 01:28SănătateANUNŢ PROGRAM DONARE DE SÂNGE!

Toate persoanele care doresc să doneze sânge, dar nu o pot face în zilele lucrătoare, să se prezinte sâmbătă...1167