6.8° Constanța Sâm., 26 Nov. 2022
Anul XX Nr. 6194
6.8° Constanța Sâmbătă, 26 Noiembrie 2022 Anul XX Nr. 6194

Comunicat de presă

Lansarea proiectului: „CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA CUZA VODĂ, JUDEȚUL CONSTANȚA“

A.F. 24 noiembrie 2022 80

Data: octombrie 2022

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cuza Vodă, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul: “Construire Centru Multifuncțional în Comuna Cuza Vodă, Județul Constanța, cod SMIS 2014+: 155716, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, prioritatea de investiții 8.1., Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor
de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea B – Centre Comunitare Integrate.

Obiectivul general al proiectului vizează „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei” în comuna Cuza Vodă, județul CONSTANȚA. Proiectul contribuie la atingerea acestui obiectiv prin “CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA CUZA VODĂ, JUDEȚUL CONSTANȚA” în sat Cuza Vodă, comuna Cuza Vodă, județul CONSTANȚA in perioada de 26 luni de implementare a acestuia. La finalizarea proiectului, clădirea edificată a Centrului multifuncțional Comunitar Integrat din comuna Cuza Vodă, satul Cuza Vodă, județul CONSTANȚA va fi funcțională și va fi administrată de unitatea administrativ teritorială, va fi complet dotată. Prin implementarea proiectului este vizată concentrarea resurselor umane și materiale dedicate serviciilor sociale, de sănătate și educaționale într-o locație accesibilă, o eficientizare a cheltuielilor socio-medico educaționale și creșterea calității serviciilor oferite în cadrul Centrului Comunitar Integrat din comuna Cuza Vodă, satul Cuza Vodă, județul Constanța.

Obiectivele specifice ale proiectului:

VIVO - Ad.
VIVO - Ad.

- Îmbunătățirea infrastructurii socio-medico-educaționale prin edificarea Centrului multifuncțional Comunitar Integrat aflat în satul CUZA VODĂ, comuna CUZA VODĂ, județul CONSTANȚA.
- Clădirea Centrului integrat medico-socio-educaţional va asigura spaţii special amenajate și dotate pentru desfășurarea activităţii de asistentă medicală comunitară.
- Clădirea Centrului integrat medico-socio-educaţional va asigura de asemenea o sală pentru consiliere/ mediere școlara.
- Dotarea adecvată a clădirii Centrului comunitar integrat CUZA VODĂ care cuprinde cel puţin dotările minime necesare funcționării unui Centru Comunitar Integ.rat

Durata de implementare a proiectului este de 26 luni, respectiv de la data 01.08.2021 și până la data de 30.09.2023

Valoarea totală a proiectului este de 868.353,66 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 485.041,20 lei.

Informații suplimentare despre proiect se pot obţine la: UAT Comuna Cuza Vodă, Județul Constanța; Viorel Dulgheru -Primar, Tel:+40. 721090130 , E-mail: primaria@primariacuzavodact.ro

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Ti-a placut articolul?

COMENTARII

REPLICA

LOTO

6/49
172532291849
5/49
304017142116
joker
4512883917