rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 6 iulie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Legea 303, continuare, partea a cincea

82. La articolul 523, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.523.- (1) Evaluarea prevăzută la art.522 are ca obiect:

a) verificarea capacităţii de analiză şi sinteză;

b) verificarea coerenţei în exprimare;

c) verificarea argumentaţiei din punctul de vedere al clarităţii şi logicii;

d) verificarea respectării termenelor rezonabile de soluţionare a cauzelor şi de redactare a hotărârilor”.

83. La articolul 523, alineatul (2) se abrogă.

84. Articolul 524 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.524.- (1) În cadrul probei interviului, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii evaluează aspecte referitoare la integritatea candidaților și modul în care candidaţii se raportează la valori precum independența justiției și imparțialitatea judecătorilor, motivația candidaților și competențele umane și sociale ale acestora.

(2) La şedinţa Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în care se susţine interviul va participa, cu rol consultativ, şi un psiholog desemnat de Secția pentru judecători, care va putea adresa întrebări candidaţilor în scopul evaluării motivaţiei şi competenţelor umane şi sociale ale acestora.”

85. Articolul 526 se abrogă.

86. La articolul 527, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.527.- (1) În termen de cel mult 15 zile de la comunicarea rezultatelor concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secția pentru judecători dispune, prin hotărâre, promovarea candidaţilor declaraţi admişi.”

87. Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.53.- (1) Preşedintele şi vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt numiţi de către Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii – Secția pentru judecători, dintre judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care au funcţionat la această instanţă cel puţin 2 ani și care nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani.

(2) Preşedintele României nu poate refuza numirea în funcţiile de conducere prevăzute la alin.(1).

(3) Numirea în funcţiile prevăzute la alin.(1) se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.

(4) Dispoziţiile art.48 alin.(10) - (12) se aplică în mod corespunzător.

(5) Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin.(1) îşi pot depune candidaturile pentru funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la data la care funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte a devenit vacantă.

(6) În cazul în care funcţiile de preşedinte sau vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie devin vacante ca urmare a expirării mandatului, candidatura se depune cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului, dar nu mai devreme de 60 de zile până la momentul în care funcţia urmează a se vacanta.

(7) Revocarea din funcţie a preşedintelui și a vicepreşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face de către Preşedintele României, la propunerea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, care se poate sesiza din oficiu, la cererea unei treimi din numărul membrilor sau la cererea adunării generale a instanţei, pentru motivele prevăzute la art.51 alin.(2) care se aplică în mod corespunzător.

(8) Dispoziţiile alin.(2) se aplică în mod corespunzător.

(9) Preşedinţii de secţii ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt numiţi de către Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție dintre judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care au funcţionat la această instanţă cel puţin 2 ani, și nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani. Dispozițiile alin.(3) - (6) se aplică în mod corespunzător.

(10) Revocarea din funcţie a preşedinţilor de secţii ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face de către Consiliul Superior al Magistraturii - Secția pentru judecători, care se poate sesiza din oficiu sau la cererea președintelui Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, a unei treimi din numărul membrilor ori a adunării generale a instanţei, pentru motivele prevăzute la art.51 alin.(2) care se aplică în mod corespunzător.”

88. La articolul 54, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art.54.- (1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-adjunctul şi adjunctul acestuia, procurorul șef al Direcției Naţionale Anticorupţie, adjuncţii acestuia, procurorii şefi de secţie ai acestor parchete, precum şi procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi adjuncţii acestuia sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minimă de 10 ani în funcţia de judecător sau procuror, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.

……………………………………………………………………………………………………..

(3) Preşedintele României poate refuza, motivat, o singură dată, numirea în funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1), aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului.

(4) Revocarea procurorilor din funcţiile de conducere prevăzute la alin.(1) se face de către Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei, care se poate sesiza din oficiu, la cererea adunării generale sau, după caz, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori a procurorului general al Direcției Naţionale Anticorupţie ori Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu avizul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru motivele prevăzute la art.51 alin.(2) care se aplică în mod corespunzător.”

89. La articolul 54, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(5), cu următorul cuprins:

„(5) De la data încetării mandatului funcţiei de conducere, procurorii prevăzuţi la alin.(1) îşi redobândesc gradul profesional de execuţie şi salarizarea corespunzătoare acestuia avute anterior sau pe cele dobândite ca urmare a promovării, în condiţiile legii, în timpul desfăşurării activităţii în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, al Direcției Naționale Anticorupție ori al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.”

90. La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.55.- (1) Numirea în alte funcţii de conducere decât cele prevăzute la art.54 în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, al Direcţiei Naţionale Anticorupţie si al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată, de către Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție sau a procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, după caz.”

91. La articolul 55, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(11), cu următorul cuprins:

„(11) Pot fi numiţi în funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1) procurorii care nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani și au o vechime efectivă de minimum 10 ani.”

92. La articolul 55, alineatele (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru numirea în funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1) este necesară recomandarea conducătorului secţiei ori, după caz, al direcţiei din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau Direcției de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, unde urmează să fie numit procurorul.

……………………………………………………………………………………………………..

(4) Revocarea din funcţiile de conducere a procurorilor numiţi potrivit alin.(1) se dispune de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea procurorului general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, a procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau, după caz, pentru motivele prevăzute la art.51 alin.(2) care se aplică în mod corespunzător.

(5) Propunerea prevăzută la alin.(4) poate fi formulată din oficiu sau la sesizarea adunărilor generale ori a conducătorilor secţiilor ori, după caz, al direcţiei din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.”

93. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.56.- La încetarea mandatului funcţiei de conducere prevăzute la art.54 și 55, procurorii pot ocupa o altă funcţie de conducere la același parchet, în condiţiile legii, fie revin pe funcţii de execuţie la parchetele pe care le-au condus sau de unde provin.”

94. La articolul 57, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Delegarea judecătorilor de la judecătorii, tribunale, tribunale specializate şi de la curțile de apel la instanțe din circumscripția altei curți de apel se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii - Secția pentru judecători, la solicitarea preşedintelui curţii de apel în circumscripţia căreia se cere delegarea şi cu avizul preşedintelui curţii de apel unde aceştia funcţionează.”

95. La articolul 57, alineatul (3) se abrogă.

96. La articolul 57, alineatele (4)-(8) şi (81) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Delegarea în funcţii de conducere a judecătorilor de la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii - Secția pentru judecători, până la ocuparea funcţiei prin numire în condiţiile prezentei legi.

(5) Delegarea în funcţiile de conducere de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a judecătorilor de la această instanţă se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii - Secția pentru judecători, cu acordul scris al acestora, la propunerea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

(6) Delegarea judecătorilor se poate face pe o perioadă de cel mult 6 luni şi poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora, în aceleași condiții.

(7) În interesul serviciului, procurorii pot fi delegaţi, cu acordul scris al acestora, inclusiv în funcţii de conducere, dispozițiile alin.(1) - (6) fiind aplicabile în mod corespunzător.

(8) Judecătorii şi procurorii pot fi delegaţi numai la instanţe sau parchete la care au dreptul să funcţioneze potrivit gradului profesional dobândit.

(81) În interesul serviciului, magistraţii-asistenţi pot fi delegaţi, cu acordul scris al acestora, în funcţiile de prim-magistrat-asistent sau magistrat-asistent-şef de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, sau președintele Curții Constituționale, după caz, pe o perioadă de cel mult 6 luni. Delegarea magistraţilor-asistenţi poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora, în aceleași condiții. Pe perioada delegării, magistraţii-asistenţi beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcţia în care sunt delegaţi.”

97. La articolul 58, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.58.- (1) Secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii dispune detaşarea judecătorilor şi procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instanţe sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Ministerul Justiţiei sau la unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi publice, în orice funcţii, inclusiv cele de demnitate publică numite, la solicitarea acestor instituţii, precum şi la instituţii ale Uniunii Europene sau organizaţii internaţionale, la solicitarea Ministerului Justiției.”

98. La articolul 58, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(11), cu următorul cuprins:

„(11) Încetarea detaşării înainte de expirarea duratei pentru care a fost dispusă are loc la cererea judecătorului sau procurorului ori la cererea instituţiei la care este detaşat și se dispune de către secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.”

99. La articolul 58, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) După încetarea detaşării, judecătorul sau procurorul revine în funcţia deţinută anterior. Dacă judecătorul sau procurorul detaşat se află în situaţia prevăzută la alin.(6) şi nu a optat pentru funcţia de conducere sau nu a exprimat nicio opţiune, la încetarea detaşării se aplică în mod corespunzător prevederile art.51 alin.(1).”

100. La articolul 58, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alin.(6)-(8), cu următorul cuprins:

„(6) Dacă judecătorul sau procurorul detaşat ocupă o funcţie de conducere la instanţe sau parchete, în termen de 6 luni de la hotărârea secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a dispus detaşarea optează pentru funcţia de conducere sau pentru funcţia pe care o ocupă prin detaşare.

(7) În cazul în care judecătorul sau procurorul detaşat nu a optat pentru funcţia de conducere sau nu a exprimat nici o opţiune, funcţia de conducere respectivă devine vacantă la expirarea termenului prevăzut la alin.(6). Dacă judecătorul sau procurorul optează pentru funcţia de conducere deţinută anterior, detaşarea încetează la expirarea termenului prevăzut la alin.(6).

(8) Prevederile alin.(6) şi (7) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care judecătorul sau procurorul era detaşat anterior ocupării funcţiei de conducere.”

101. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.59.- Detașarea şi delegarea nu se pot face la instanțe sau parchete de nivel superior celor la care judecătorul sau procurorul are dreptul să funcționeze potrivit legii.”

102. Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.60.- (1) Transferul judecătorilor şi procurorilor de la o instanţă la altă instanţă sau de la un parchet la alt parchet ori la o instituţie publică se aprobă, la cererea celor în cauză, de Secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu avizul consultativ al preşedintelui instanţei sau al procurorului şef al parchetului corespunzător.

(2) Transferul nu se poate face la instanțe sau parchete de nivel superior celor la care judecătorul sau procurorul are dreptul să funcționeze, potrivit legii.

(3) Normele de reglementare a procedurii transferului se stabilesc prin regulamente elaborate de secțiile corespunzătoare ale Consiliului Superior al Magistraturii.”

103. La articolul 61, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art.61.- (1) La cererea motivată, judecătorii pot fi numiţi în funcţia de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii, iar procurorii în funcţia de judecător la judecătorii, prin decret al Preşedintelui României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta lege. Propunerea de numire în funcţia de judecător se formulează de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, cu avizul consultativ al unităţii de parchet de la care provine, precum şi al instanţei la care urmează să activeze, iar propunerea de numire a judecătorilor în funcţia de procuror se formulează de către Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu avizul consultativ al instanţei în care îşi desfăşoară activitatea şi al parchetului la care urmează să activeze.

……………………………………………………………………………………………………

(3) Președintele României nu poate refuza numirea în funcțiile prevăzute la alin.(1).”

104. La articolul 62 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) când a fost trimis în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni, după confirmarea judecătorului de cameră preliminară;”

105. La articolul 62 alineatul (1), după litera a1) se introduce o nouă literă, lit.a2), cu următorul cuprins:

„a2) când faţă de acesta s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune şi organul judiciar a stabilit în sarcina sa obligaţia de a nu exercita profesia în exercitarea căreia a săvârşit fapta;”

106. La articolul 62 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, lit.d) şi e), cu următorul cuprins:

„d) în cazul prevăzut la art.52 alin.(1) din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată;

e) în perioada cuprinsă între data pronunțării hotărârii Secției corespunzătoare de aplicare a sancțiunii disciplinare prevăzute la art.100 lit.e) și data eliberării din funcție.”

107. La articolul 62, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) Judecătorul sau procurorul poate fi suspendat din funcţie şi în cazul în care a fost trimis în judecată pentru o infracţiune, dacă se apreciază, în raport de circumstanţele cauzei, că se aduce atingere prestigiului profesiei. În situaţia în care s-a apreciat că judecătorul sau procurorul poate fi menţinut în funcţie, acestuia i se poate interzice provizoriu exercitarea anumitor atribuţii până la soluţionarea definitivă a cauzei.”

108. La articolul 62, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alin.(12) şi (13), cu următorul cuprins:

„(12) Judecătorul sau procurorul care suferă de o altă afecţiune decât cea prevăzută la alin.(1) lit.b), care-l pune în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile poate fi suspendat din funcţie, la cererea sa sau a colegiului de conducere al instanţei sau parchetului. Această măsură se poate dispune numai după epuizarea duratei pentru care se acordă concediile medicale şi indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Afecţiunea se stabileşte printr-o expertiză de specialitate care se efectuează de o comisie medicală de specialitate numită prin ordin comun al ministrului justiției și ministrului sănătății. Suspendarea din funcţie durează până la însănătoşire. Prin raportul de expertiză, comisia stabileşte termenul în care magistratul urmează să revină la reexaminare.

(13) În situaţii personale deosebite, la cererea judecătorului sau procurorului, Secția pentru judecători sau, după caz, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune suspendarea din funcţie a acestuia, pe o durată de cel mult 3 ani, dacă măsura nu afectează buna funcţionare a instanţei sau parchetului.”

109. La articolul 62, alineatele (2) - (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Suspendarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor se dispune de către Secția pentru judecători sau, după caz, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) În perioada suspendării din funcţie dispuse în temeiul alin.(1) lit.a)-a2) şi lit.c)-e), alin.(11) şi alin.(13), judecătorului şi procurorului nu îi sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute la art.5 şi art.8 şi nu i se plătesc drepturile salariale. În această perioadă, judecătorului sau procurorului i se plătesc drepturile de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. Această perioadă nu constituie vechime în muncă și în magistratură.

(4) În perioada suspendării dispuse în temeiul alin.(1) lit.b) şi alin.(12), judecătorului sau procurorului i se plăteşte o indemnizaţie egală cu 80% din indemnizația de încadrare lunară netă din ultima lună de activitate înainte de data suspendării din funcție şi îi sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute la art.5 şi art.8.”

110. La articolul 62, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alin.(5)-(9), cu următorul cuprins:

„(5) După expirarea termenului menţionat la alin.(12) şi efectuarea de către comisia medicală de specialitate numită prin ordin comun al ministrului justiției și ministrului sănătății, a noii expertize, sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii poate hotărî încetarea suspendării şi repunerea în funcţie a judecătorului sau procurorului, prelungirea acesteia sau, dacă boala este ireversibilă, propune eliberarea din funcţie prin pensionare.

(6) Auditorii de justiție sunt suspendați din calitatea de auditor în cazurile prevăzute la alin.(1) lit.a) și b), alin.(11) și (12) care se aplică în mod corespunzător. În ipoteza prevăzută la alin.(11), Consiliul Științific al Institutului poate dispune suspendarea auditorului de justiție dacă apreciază că infracţiunea săvârşită aduce atingere demnității calității de auditor sau imaginii Institutului.

(7) Suspendarea din calitatea de auditor de justiție se dispune de către Consiliul Științific al Institutului. Decizia prin care s-a dispus suspendarea, precum și cea prin care s-a constatat încetarea suspendării se comunică de îndată auditorului de justiție; despre decizia luată este informat și Consiliul Superior al Magistraturii. După încetarea suspendării, auditorul de justiție va relua cursurile la Institut din aceeași etapă în care acestea au fost întrerupte.

(8) În perioada suspendării dispuse pentru motivele prevăzute la alin.(1) lit.a) şi alin.(11), auditorul de justiție nu beneficiază de bursă și de alte drepturi ale auditorilor, iar această perioadă nu constituie vechime în magistratură. În perioada suspendării dispuse în temeiul alin.(12), precum și pentru motivul prevăzut la alin.(1) lit.b), auditorului de justiție i se plătește o indemnizație egală cu 80% din bursă.

(9) În ipoteza prevăzută la alin.(5), dacă boala de care suferă auditorul de justiție este ireversibilă, Consiliul Științific al Institutului dispune exmatricularea acestuia.”

111. Articolul 621 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.621.- (1) Încheierea prin care s-a dispus arestarea preventivă ori arestul la domiciliu, încheierea sau ordonanța prin care prin care s-a stabilit obligația de a nu exercita profesia în exercitarea căreia a fost săvârşită fapta pe durata controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauțiune, rechizitoriul prin care s-a dispus trimiterea în judecată sau ordonanţa prin care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală cu privire la un judecător ori procuror se comunică în termen de 24 de ore Secției pentru judecători sau Secției pentru procurori, după caz, a Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) În termen de 3 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii pronunţate într-o cauză penală faţă de un magistrat, instanţa de executare comunică secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii copie de pe dispozitivul hotărârii.”

112. După articolul 621 se introduc trei noi articole, art.622 - 624, cu următorul cuprins:

„Art.622.- (1) Judecătorul sau procurorul poate fi numit în funcția de membru al Guvernului.

(2) Guvernul informează Consiliul Superior la Magistraturii cu privire la actul de numire prevăzut la alin.(1), pentru a dispune suspendarea acestora.

(3) În perioada suspendării din funcţie, dispusă în temeiul alin.(1) şi (2), judecătorilor și procurorilor nu le sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute la art.5 şi art.8.

(4) Consiliul Superior al Magistraturii ia act de situațiile prevăzute la alin.(1) și (2).

(5) Perioada prevăzută la alin.(1) nu constituie vechime în magistratură, cu excepţia situaţiei în care judecătorul sau procurorul suspendat voluntar exercită funcția de ministru al justiției, dar constituie vechime în muncă.

Art.623.- În cazul judecătorilor şi procurorilor care ocupă o funcţie de conducere, mandatul funcţiei de conducere încetează dacă suspendarea din funcţie dispusă în condiţiile art.62 alin.(11) durează mai mult de un an.

Art.624.- La solicitarea expresă a judecătorului sau procurorului se poate dispune suspendarea voluntară din magistratură pe o durată de cel mult 3 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru încă 3 ani. Suspendarea se constată prin hotărâre a secției corespunzătoare, la solicitarea expresă a judecătorului sau procurorului. Secția competentă are obligația de a se pronunța asupra cererii în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acesteia. Suspendarea voluntară poate înceta anterior expirării perioadei menționate în hotărârea secției doar la cererea expresă a judecătorului sau procurorului în cauză. Secția corespunzătoare are obligația de a discuta solicitarea de încetare a suspendării voluntare în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării. Pe durata suspendării voluntare nu operează incompatibilitățile și interdicțiile specifice.”

113. La articolul 63, alineatele (1) şi (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art.63.- (1) Secția pentru judecători sau, după caz, Secția pentru procurori comunică de îndată judecătorului sau procurorului şi conducerii instanţei ori parchetului unde acesta funcţionează hotărârea prin care s-a dispus suspendarea din funcţie.

(2) Dacă se dispune clasarea, achitarea sau încetarea procesului penal faţă de judecător sau procuror ori s-a dispus restituirea cauzei la parchet, suspendarea din funcţie încetează, iar judecătorul sau procurorul suspendat este repus în situaţia anterioară, i se plătesc drepturile băneşti de care a fost lipsit pe perioada suspendării din funcţia de execuție sau, după caz, pe perioada întregului mandat al funcției de conducere pe care nu l-a putut exercita din pricina suspendării sau încetării mandatului în condițiile art. 622. Drepturile bănești ce se plătesc vor fi majorate, indexate și reactualizate, incluzând și dobânda legală penalizatoare - obligații de plată ce se stabilesc prin ordin al ministrului justiției. Judecătorului sau procurorului i se recunoaşte vechimea în magistratură și vechimea efectivă în funcția de judecător sau procuror pe această perioadă.”

114. La articolul 63, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(21), cu următorul cuprins:

„(21) Supendarea din funcție încetează și în situația în care achitarea sau încetarea procesului penal se pronunță în primă instanță. În acest caz, drepturile prevăzute la alin.(2) se acordă după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de achitare sau încetare a procesului penal.”

115. La articolul 63, alineatul (3) se abrogă.

116. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.64.- (1) În cazul prevăzut la art.62 alin.(1) lit.b), boala psihică se constată printr-o expertiză de specialitate efectuată de o comisie medicală de specialitate numită prin ordin comun al ministrului justiției și ministrului sănătății. La sesizarea preşedintelui instanţei sau a conducătorului parchetului ori a colegiilor de conducere, secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii dispune prezentarea magistratului la expertiza de specialitate.

(2) Suspendarea din funcţie se dispune până la însănătoşire, constatată prin expertiză medicală de specialitate efectuată de comisia medicală. Prin raportul de expertiză comisia stabileşte termenul în care magistratul urmează să revină la reexaminare.

(3) Dispoziţiile art.62 alin.(5) se aplică în mod corespunzător.

(4) În cazul în care magistratul refuză în mod nejustificat să se prezinte, în termenul stabilit, la expertiza de specialitate, secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii dispune suspendarea din funcţie a acestuia pe o perioadă de un an. Pe perioada suspendării din funcţie pentru acest motiv, judecătorului şi procurorului nu i se plătesc drepturile salariale şi nu îi sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute de lege. Această perioadă nu constituie vechime în funcție și în magistratură. Suspendarea din funcţie încetează prin hotărâre a secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, ca urmare a prezentării magistratului la expertiza de specialitate.

(5) Dispozițiile alin.(1) - (4) se aplică în mod corespunzător auditorilor de justiție, suspendarea calității de auditor putând fi dispusă de Consiliul Științific al Institutului Naţional al Magistraturii. În acest caz, suspendarea se dispune până la însănătoșire, constatată prin expertiză medicală de specialitate efectuată de comisia prevăzută la alin. (2), dar nu mai mult de 2 ani de la data constatării bolii prin expertiză, caz în care îi încetează calitatea de auditor.”

miercuri, 20 decembrie 2017735
Comentarii
mai mult...Actualitate
30 iun 00:00ActualitateGoldterm SA Mangalia continuă programul de contorizare individuală

În aceasta perioadă, SC Goldterm SA Mangalia continuă programul de contorizare individuală, ce se adresează atât...458

12 iun 00:00ActualitateSe depun solicitări pentru extinderea canalizării din Tuzla!436
8 iun 10:48ActualitateNoi acțiuni de dezinfecție la Medgidia368
26 iun 00:00ActualitatePrimăria Medgidia a sărbătorit de Ziua Drapelului Naţional

...386

7 mai 13:18ActualitatePrimăria Cernavodă a demarat acțiunea de dezinsecție570
9 mai 13:16ActualitatePrimăria Cernavodă a făcut publică lista cererilor depuse pentru locuințe ANL576
18 mai 00:05ActualitatePrimăria Agigea, despre ajutoarele pentru crescătorii de porci

Primăria comunei Agigea a publicat un anunț transmis de Direcția pentru Agricultura Constanța privind aprobarea...813

8 mai 22:24ActualitateLucrările la școala gimnazială nr. 1 din Hârșova, finalizate710
6 mai 00:31ActualitateSenat: Pensionare anticipată, fără penalizare, pentru lucrătorii din sectorul de construcţii nave807
6 mai 00:31ActualitateCoronavirus - Directorul institutului german de boli infecţioase: Va veni un al doilea val epidemic

Directorul Institutului Robert Koch (RKI), centrul german specializat în boli infecţioase, a dat marţi drept sigur un...791

23 apr 10:46ActualitateDouă proiecte importante sunt în desfășurare, în Agigea885
24 apr 00:43ActualitatePrimăria Năvodari MONTEAZĂ separatori de sens cu stâlpi în apropierea trecerilor de pietoni836
Vremea
27.7°27.7° - 28.1° luni, 6 iulie 2020
ConstanțaUmiditate: 67%
Vânt: 5.7 m/s
Presiune: 1008 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
6 iul 00:00SportCFR face un nou pas greșit - Craiova este tot mai aproape de titlu

CFR Cluj a terminat la egalitate, scor 2-2 (2-1), meciul disputat, duminică, în deplasare, cu Astra Giurgiu, în etapa...321

6 iul 00:00SportPremier League - Liverpool - Aston Villa, scor 2-0

Liverpool a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa Aston Villa, în etapa a XXXIII-a a...203

6 iul 00:00SportSerie A - Inter a fost învinsă de Bologna la Milano

Inter Milano a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (0-1), de Bologna, în etapa a XXX-a a...207

6 iul 00:00SportPoli Iaşi, victorie cu Sepsi OSK, scor 3-1, în Liga I

Formaţia Poli Iaşi a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, în...231

Local
6 iul 17:15LocalALARMANT: 391 de noi cazuri de infectare cu COVID-19 în România, un deces și 7 cazuri la Constanţa

Până astăzi, 5 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 28.973 de cazuri de persoane infectate cu noul...865

6 iul 17:14LocalIncendiu la o terasă din zona Cleopatra

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați duminică, 5 iulie, să intervină pentru lichidarea unui incendiu...757

6 iul 17:14LocalSituaţia la frontieră, în ultimele 24 de ore

În data 04.07.2020, prin punctele de frontieră de la nivelul întregii ţări au efectuat formalitățile de control...405

6 iul 17:13LocalAccident rutier în Medgidia

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină, sâmbătă, 4 iulie a.c., în Medgidia, la Cramă,...2252

6 iul 17:12LocalANI GREI de ÎNCHISOARE pentru 3 persoane din Constanța!

Polițiștii de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au depistat, la data...16801

6 iul 17:12LocalPersoană căzută de pe scuter, în Cuza Vodă

537

Politică
Interviuri
25 mai 00:17InterviuriINTERVIU! Primarul Cristian Cârjaliu dă de pământ cu Guvernul Orban: Trebuie sancționată incompetența

Cristian Cârjaliu este primarul care, dacă nu ar fi existat, probabil ar fi trebuit inventat, spun unii....4429

21 mai 00:06InterviuriVirginia Uzun: Eforie, lipsit de strălucire din cauza proastei gestionări a banilor VIDEO

Virginia Uzun a fost directorul Serviciului Public de Impozite şi Taxe (SPIT) din cadrul Primăriei Constanţa timp de...6069

6 mai 00:26InterviuriPrefectul Niculescu: Din 605 carantinați la Constanța, 21 aveau Coronavirus! VIDEO

4353

29 apr 00:26InterviuriProcurorul Teliceanu: dacă minți în adeverință, riști să te alegi cu ani grei de pușcărie! Video

Viorel Teliceanu este unul dintre cei mai tineri prim procurori din țară, el conducând, o bună perioadă de timp,...5416

14 apr 00:05InterviuriSorin Mihai, șeful Inspectoratului Școlar: NU se pune problema înghețării anului școlar! VIDEO

Elevii constănțeni sunt nerăbdători să revină la școală. Dacă la începutul Stării de Urgență aceștia au...3568

13 apr 10:16InterviuriMicrorezervaţia de la DELFINARIU, în PERICOL în cazul unei contaminări în masă

3140

Monden
6 iul 00:00MondenBomba sexy Coco Austin e speriată de moarte: tatăl ei suferă de COVID-19 și e în stare gravă

Bomba sexy Coco Austin, 41 de ani, este îngrozită! Tatăl ei Steve Austin se luptă cu noul coronavirus și starea lui...247

6 iul 00:00MondenRapperul Kanye West şi-a anunţat pe Twitter candidatura la alegerile prezidenţiale din noiembrie

Rapperul american Kanye West a anunţat sâmbătă pe Twitter că va candida la scrutinul prezidenţial din SUA din...212

6 iul 00:00MondenReprezentanţii Netflix îşi apără decizia de a difuza filmul "365 Days", acuzat că glorifică traficul sexual

189

Mapamond
6 iul 00:00MapamondAtac armat în SUA: Cel puțin doi oameni au fost uciși iar poliția acuză bande criminale

Un incident armat produs la primele ore ale zilei de duminică într-un club de noapte în Carolina de Sud s-a soldat cu...181

6 iul 00:00MapamondCoronavirus: Australia limitează la 50 numărul pasagerilor în fiecare avion pe zborurile internaţionale

Cursele aeriene care au ca destinaţie aeroportul australian Sydney vor fi autorizate să transporte cel mult 50 de...194

6 iul 00:00MapamondCoronavirus: OMS îndeamnă ţările lumii ''să se trezească'' şi ''să preia controlul'' asupra maladiei COVID-19

186

6 iul 17:57MapamondUn ministru olandez a cerut eliminarea înscrierii sexului pe cărţile de identitate

Cetăţenii olandezi nu vor mai avea menţionat sexul pe cărţile de identitate care vor fi emise peste câţiva ani,...713

6 iul 17:58MapamondCoreea de Nord nu consideră oportună reluarea dialogului cu SUA

Coreea de Nord nu consideră oportună reluarea discuţiilor cu SUA, estimând că aceasta nu ar fi nimic mai mult...588

5 iul 17:56MapamondSUA: Un băieţel de 8 ani ucis şi trei răniţi într-un incident armat la un mall din Alabama

655

Sănătate
6 iul 00:00SănătateTulburarea obsesiv-compulsivă este favorizată de lipsa soarelui

Tulburarea obsesiv-compulsivă este caracterizată de gândurile obsesive și comportamentele compulsive. Simptomele...202

6 iul 00:00SănătateAfecțiunile urologice cresc riscul de depresie la bărbați

Oamenii de știință au descoperit o legătură între afecțiunile urologice ale bărbaților și declanșarea...207

6 iul 00:00SănătateCâte kilograme ar trebui să acumulezi în sarcină?

185

6 iul 00:00SănătateLegătura dintre depresie și bolile de inimă

Legătura dintre depresie și anxietate este cunoscută de către specialiști de foarte mult timp, iar cercetările...200

6 iul 00:00SănătateStudiu: Nivelul de cortizol influențează procesul de îmbătrânire?

Un nivel scăzut al hormonului de stres numit cortizol contribuie la procesul de îmbătrânire, arată rezultatele unui...193

6 iul 00:00Sănătate9 descoperiri surprinzătoare ale psihologilor despre anxietate

Oamenii de știință fac în permanentă studii cu privire la anxietate, cauzele acesteia, dar și posibile remedii și...204

6 iul 00:00SănătatePiureuri pentru bebeluși - de la ce vârstă îi poți da fructe și legume

Dacă micuțul tău de 6 luni este gata să înceapă să mănânce alimente solide, probabil că te întrebi cum...208

6 iul 00:00SănătateMicronutrienți esențiali în sarcină și în alăptare

Nevoile de macro și micronutrienți în timpul sarcinii și alăptării sunt crescute în raport cu cele pe care le au...223

6 iul 00:00SănătateVerbina: proprietăți, beneficii și contraindicații

197

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT