rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 5 decembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Legea 303, continuare, partea a cincea

82. La articolul 523, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.523.- (1) Evaluarea prevăzută la art.522 are ca obiect:

a) verificarea capacităţii de analiză şi sinteză;

b) verificarea coerenţei în exprimare;

c) verificarea argumentaţiei din punctul de vedere al clarităţii şi logicii;

d) verificarea respectării termenelor rezonabile de soluţionare a cauzelor şi de redactare a hotărârilor”.

83. La articolul 523, alineatul (2) se abrogă.

84. Articolul 524 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.524.- (1) În cadrul probei interviului, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii evaluează aspecte referitoare la integritatea candidaților și modul în care candidaţii se raportează la valori precum independența justiției și imparțialitatea judecătorilor, motivația candidaților și competențele umane și sociale ale acestora.

(2) La şedinţa Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în care se susţine interviul va participa, cu rol consultativ, şi un psiholog desemnat de Secția pentru judecători, care va putea adresa întrebări candidaţilor în scopul evaluării motivaţiei şi competenţelor umane şi sociale ale acestora.”

85. Articolul 526 se abrogă.

86. La articolul 527, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.527.- (1) În termen de cel mult 15 zile de la comunicarea rezultatelor concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secția pentru judecători dispune, prin hotărâre, promovarea candidaţilor declaraţi admişi.”

87. Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.53.- (1) Preşedintele şi vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt numiţi de către Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii – Secția pentru judecători, dintre judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care au funcţionat la această instanţă cel puţin 2 ani și care nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani.

(2) Preşedintele României nu poate refuza numirea în funcţiile de conducere prevăzute la alin.(1).

(3) Numirea în funcţiile prevăzute la alin.(1) se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.

(4) Dispoziţiile art.48 alin.(10) - (12) se aplică în mod corespunzător.

(5) Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin.(1) îşi pot depune candidaturile pentru funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la data la care funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte a devenit vacantă.

(6) În cazul în care funcţiile de preşedinte sau vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie devin vacante ca urmare a expirării mandatului, candidatura se depune cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului, dar nu mai devreme de 60 de zile până la momentul în care funcţia urmează a se vacanta.

(7) Revocarea din funcţie a preşedintelui și a vicepreşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face de către Preşedintele României, la propunerea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, care se poate sesiza din oficiu, la cererea unei treimi din numărul membrilor sau la cererea adunării generale a instanţei, pentru motivele prevăzute la art.51 alin.(2) care se aplică în mod corespunzător.

(8) Dispoziţiile alin.(2) se aplică în mod corespunzător.

(9) Preşedinţii de secţii ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt numiţi de către Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție dintre judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care au funcţionat la această instanţă cel puţin 2 ani, și nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani. Dispozițiile alin.(3) - (6) se aplică în mod corespunzător.

(10) Revocarea din funcţie a preşedinţilor de secţii ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face de către Consiliul Superior al Magistraturii - Secția pentru judecători, care se poate sesiza din oficiu sau la cererea președintelui Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, a unei treimi din numărul membrilor ori a adunării generale a instanţei, pentru motivele prevăzute la art.51 alin.(2) care se aplică în mod corespunzător.”

88. La articolul 54, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art.54.- (1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-adjunctul şi adjunctul acestuia, procurorul șef al Direcției Naţionale Anticorupţie, adjuncţii acestuia, procurorii şefi de secţie ai acestor parchete, precum şi procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi adjuncţii acestuia sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minimă de 10 ani în funcţia de judecător sau procuror, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.

……………………………………………………………………………………………………..

(3) Preşedintele României poate refuza, motivat, o singură dată, numirea în funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1), aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului.

(4) Revocarea procurorilor din funcţiile de conducere prevăzute la alin.(1) se face de către Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei, care se poate sesiza din oficiu, la cererea adunării generale sau, după caz, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori a procurorului general al Direcției Naţionale Anticorupţie ori Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu avizul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru motivele prevăzute la art.51 alin.(2) care se aplică în mod corespunzător.”

89. La articolul 54, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(5), cu următorul cuprins:

„(5) De la data încetării mandatului funcţiei de conducere, procurorii prevăzuţi la alin.(1) îşi redobândesc gradul profesional de execuţie şi salarizarea corespunzătoare acestuia avute anterior sau pe cele dobândite ca urmare a promovării, în condiţiile legii, în timpul desfăşurării activităţii în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, al Direcției Naționale Anticorupție ori al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.”

90. La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.55.- (1) Numirea în alte funcţii de conducere decât cele prevăzute la art.54 în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, al Direcţiei Naţionale Anticorupţie si al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată, de către Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție sau a procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, după caz.”

91. La articolul 55, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(11), cu următorul cuprins:

„(11) Pot fi numiţi în funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1) procurorii care nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani și au o vechime efectivă de minimum 10 ani.”

92. La articolul 55, alineatele (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru numirea în funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1) este necesară recomandarea conducătorului secţiei ori, după caz, al direcţiei din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau Direcției de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, unde urmează să fie numit procurorul.

……………………………………………………………………………………………………..

(4) Revocarea din funcţiile de conducere a procurorilor numiţi potrivit alin.(1) se dispune de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea procurorului general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, a procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau, după caz, pentru motivele prevăzute la art.51 alin.(2) care se aplică în mod corespunzător.

(5) Propunerea prevăzută la alin.(4) poate fi formulată din oficiu sau la sesizarea adunărilor generale ori a conducătorilor secţiilor ori, după caz, al direcţiei din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.”

93. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.56.- La încetarea mandatului funcţiei de conducere prevăzute la art.54 și 55, procurorii pot ocupa o altă funcţie de conducere la același parchet, în condiţiile legii, fie revin pe funcţii de execuţie la parchetele pe care le-au condus sau de unde provin.”

94. La articolul 57, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Delegarea judecătorilor de la judecătorii, tribunale, tribunale specializate şi de la curțile de apel la instanțe din circumscripția altei curți de apel se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii - Secția pentru judecători, la solicitarea preşedintelui curţii de apel în circumscripţia căreia se cere delegarea şi cu avizul preşedintelui curţii de apel unde aceştia funcţionează.”

95. La articolul 57, alineatul (3) se abrogă.

96. La articolul 57, alineatele (4)-(8) şi (81) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Delegarea în funcţii de conducere a judecătorilor de la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii - Secția pentru judecători, până la ocuparea funcţiei prin numire în condiţiile prezentei legi.

(5) Delegarea în funcţiile de conducere de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a judecătorilor de la această instanţă se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii - Secția pentru judecători, cu acordul scris al acestora, la propunerea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

(6) Delegarea judecătorilor se poate face pe o perioadă de cel mult 6 luni şi poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora, în aceleași condiții.

(7) În interesul serviciului, procurorii pot fi delegaţi, cu acordul scris al acestora, inclusiv în funcţii de conducere, dispozițiile alin.(1) - (6) fiind aplicabile în mod corespunzător.

(8) Judecătorii şi procurorii pot fi delegaţi numai la instanţe sau parchete la care au dreptul să funcţioneze potrivit gradului profesional dobândit.

(81) În interesul serviciului, magistraţii-asistenţi pot fi delegaţi, cu acordul scris al acestora, în funcţiile de prim-magistrat-asistent sau magistrat-asistent-şef de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, sau președintele Curții Constituționale, după caz, pe o perioadă de cel mult 6 luni. Delegarea magistraţilor-asistenţi poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora, în aceleași condiții. Pe perioada delegării, magistraţii-asistenţi beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcţia în care sunt delegaţi.”

97. La articolul 58, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.58.- (1) Secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii dispune detaşarea judecătorilor şi procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instanţe sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Ministerul Justiţiei sau la unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi publice, în orice funcţii, inclusiv cele de demnitate publică numite, la solicitarea acestor instituţii, precum şi la instituţii ale Uniunii Europene sau organizaţii internaţionale, la solicitarea Ministerului Justiției.”

98. La articolul 58, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(11), cu următorul cuprins:

„(11) Încetarea detaşării înainte de expirarea duratei pentru care a fost dispusă are loc la cererea judecătorului sau procurorului ori la cererea instituţiei la care este detaşat și se dispune de către secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.”

99. La articolul 58, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) După încetarea detaşării, judecătorul sau procurorul revine în funcţia deţinută anterior. Dacă judecătorul sau procurorul detaşat se află în situaţia prevăzută la alin.(6) şi nu a optat pentru funcţia de conducere sau nu a exprimat nicio opţiune, la încetarea detaşării se aplică în mod corespunzător prevederile art.51 alin.(1).”

100. La articolul 58, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alin.(6)-(8), cu următorul cuprins:

„(6) Dacă judecătorul sau procurorul detaşat ocupă o funcţie de conducere la instanţe sau parchete, în termen de 6 luni de la hotărârea secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a dispus detaşarea optează pentru funcţia de conducere sau pentru funcţia pe care o ocupă prin detaşare.

(7) În cazul în care judecătorul sau procurorul detaşat nu a optat pentru funcţia de conducere sau nu a exprimat nici o opţiune, funcţia de conducere respectivă devine vacantă la expirarea termenului prevăzut la alin.(6). Dacă judecătorul sau procurorul optează pentru funcţia de conducere deţinută anterior, detaşarea încetează la expirarea termenului prevăzut la alin.(6).

(8) Prevederile alin.(6) şi (7) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care judecătorul sau procurorul era detaşat anterior ocupării funcţiei de conducere.”

101. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.59.- Detașarea şi delegarea nu se pot face la instanțe sau parchete de nivel superior celor la care judecătorul sau procurorul are dreptul să funcționeze potrivit legii.”

102. Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.60.- (1) Transferul judecătorilor şi procurorilor de la o instanţă la altă instanţă sau de la un parchet la alt parchet ori la o instituţie publică se aprobă, la cererea celor în cauză, de Secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu avizul consultativ al preşedintelui instanţei sau al procurorului şef al parchetului corespunzător.

(2) Transferul nu se poate face la instanțe sau parchete de nivel superior celor la care judecătorul sau procurorul are dreptul să funcționeze, potrivit legii.

(3) Normele de reglementare a procedurii transferului se stabilesc prin regulamente elaborate de secțiile corespunzătoare ale Consiliului Superior al Magistraturii.”

103. La articolul 61, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art.61.- (1) La cererea motivată, judecătorii pot fi numiţi în funcţia de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii, iar procurorii în funcţia de judecător la judecătorii, prin decret al Preşedintelui României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta lege. Propunerea de numire în funcţia de judecător se formulează de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, cu avizul consultativ al unităţii de parchet de la care provine, precum şi al instanţei la care urmează să activeze, iar propunerea de numire a judecătorilor în funcţia de procuror se formulează de către Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu avizul consultativ al instanţei în care îşi desfăşoară activitatea şi al parchetului la care urmează să activeze.

……………………………………………………………………………………………………

(3) Președintele României nu poate refuza numirea în funcțiile prevăzute la alin.(1).”

104. La articolul 62 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) când a fost trimis în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni, după confirmarea judecătorului de cameră preliminară;”

105. La articolul 62 alineatul (1), după litera a1) se introduce o nouă literă, lit.a2), cu următorul cuprins:

„a2) când faţă de acesta s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune şi organul judiciar a stabilit în sarcina sa obligaţia de a nu exercita profesia în exercitarea căreia a săvârşit fapta;”

106. La articolul 62 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, lit.d) şi e), cu următorul cuprins:

„d) în cazul prevăzut la art.52 alin.(1) din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată;

e) în perioada cuprinsă între data pronunțării hotărârii Secției corespunzătoare de aplicare a sancțiunii disciplinare prevăzute la art.100 lit.e) și data eliberării din funcție.”

107. La articolul 62, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) Judecătorul sau procurorul poate fi suspendat din funcţie şi în cazul în care a fost trimis în judecată pentru o infracţiune, dacă se apreciază, în raport de circumstanţele cauzei, că se aduce atingere prestigiului profesiei. În situaţia în care s-a apreciat că judecătorul sau procurorul poate fi menţinut în funcţie, acestuia i se poate interzice provizoriu exercitarea anumitor atribuţii până la soluţionarea definitivă a cauzei.”

108. La articolul 62, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alin.(12) şi (13), cu următorul cuprins:

„(12) Judecătorul sau procurorul care suferă de o altă afecţiune decât cea prevăzută la alin.(1) lit.b), care-l pune în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile poate fi suspendat din funcţie, la cererea sa sau a colegiului de conducere al instanţei sau parchetului. Această măsură se poate dispune numai după epuizarea duratei pentru care se acordă concediile medicale şi indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Afecţiunea se stabileşte printr-o expertiză de specialitate care se efectuează de o comisie medicală de specialitate numită prin ordin comun al ministrului justiției și ministrului sănătății. Suspendarea din funcţie durează până la însănătoşire. Prin raportul de expertiză, comisia stabileşte termenul în care magistratul urmează să revină la reexaminare.

(13) În situaţii personale deosebite, la cererea judecătorului sau procurorului, Secția pentru judecători sau, după caz, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune suspendarea din funcţie a acestuia, pe o durată de cel mult 3 ani, dacă măsura nu afectează buna funcţionare a instanţei sau parchetului.”

109. La articolul 62, alineatele (2) - (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Suspendarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor se dispune de către Secția pentru judecători sau, după caz, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) În perioada suspendării din funcţie dispuse în temeiul alin.(1) lit.a)-a2) şi lit.c)-e), alin.(11) şi alin.(13), judecătorului şi procurorului nu îi sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute la art.5 şi art.8 şi nu i se plătesc drepturile salariale. În această perioadă, judecătorului sau procurorului i se plătesc drepturile de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. Această perioadă nu constituie vechime în muncă și în magistratură.

(4) În perioada suspendării dispuse în temeiul alin.(1) lit.b) şi alin.(12), judecătorului sau procurorului i se plăteşte o indemnizaţie egală cu 80% din indemnizația de încadrare lunară netă din ultima lună de activitate înainte de data suspendării din funcție şi îi sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute la art.5 şi art.8.”

110. La articolul 62, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alin.(5)-(9), cu următorul cuprins:

„(5) După expirarea termenului menţionat la alin.(12) şi efectuarea de către comisia medicală de specialitate numită prin ordin comun al ministrului justiției și ministrului sănătății, a noii expertize, sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii poate hotărî încetarea suspendării şi repunerea în funcţie a judecătorului sau procurorului, prelungirea acesteia sau, dacă boala este ireversibilă, propune eliberarea din funcţie prin pensionare.

(6) Auditorii de justiție sunt suspendați din calitatea de auditor în cazurile prevăzute la alin.(1) lit.a) și b), alin.(11) și (12) care se aplică în mod corespunzător. În ipoteza prevăzută la alin.(11), Consiliul Științific al Institutului poate dispune suspendarea auditorului de justiție dacă apreciază că infracţiunea săvârşită aduce atingere demnității calității de auditor sau imaginii Institutului.

(7) Suspendarea din calitatea de auditor de justiție se dispune de către Consiliul Științific al Institutului. Decizia prin care s-a dispus suspendarea, precum și cea prin care s-a constatat încetarea suspendării se comunică de îndată auditorului de justiție; despre decizia luată este informat și Consiliul Superior al Magistraturii. După încetarea suspendării, auditorul de justiție va relua cursurile la Institut din aceeași etapă în care acestea au fost întrerupte.

(8) În perioada suspendării dispuse pentru motivele prevăzute la alin.(1) lit.a) şi alin.(11), auditorul de justiție nu beneficiază de bursă și de alte drepturi ale auditorilor, iar această perioadă nu constituie vechime în magistratură. În perioada suspendării dispuse în temeiul alin.(12), precum și pentru motivul prevăzut la alin.(1) lit.b), auditorului de justiție i se plătește o indemnizație egală cu 80% din bursă.

(9) În ipoteza prevăzută la alin.(5), dacă boala de care suferă auditorul de justiție este ireversibilă, Consiliul Științific al Institutului dispune exmatricularea acestuia.”

111. Articolul 621 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.621.- (1) Încheierea prin care s-a dispus arestarea preventivă ori arestul la domiciliu, încheierea sau ordonanța prin care prin care s-a stabilit obligația de a nu exercita profesia în exercitarea căreia a fost săvârşită fapta pe durata controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauțiune, rechizitoriul prin care s-a dispus trimiterea în judecată sau ordonanţa prin care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală cu privire la un judecător ori procuror se comunică în termen de 24 de ore Secției pentru judecători sau Secției pentru procurori, după caz, a Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) În termen de 3 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii pronunţate într-o cauză penală faţă de un magistrat, instanţa de executare comunică secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii copie de pe dispozitivul hotărârii.”

112. După articolul 621 se introduc trei noi articole, art.622 - 624, cu următorul cuprins:

„Art.622.- (1) Judecătorul sau procurorul poate fi numit în funcția de membru al Guvernului.

(2) Guvernul informează Consiliul Superior la Magistraturii cu privire la actul de numire prevăzut la alin.(1), pentru a dispune suspendarea acestora.

(3) În perioada suspendării din funcţie, dispusă în temeiul alin.(1) şi (2), judecătorilor și procurorilor nu le sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute la art.5 şi art.8.

(4) Consiliul Superior al Magistraturii ia act de situațiile prevăzute la alin.(1) și (2).

(5) Perioada prevăzută la alin.(1) nu constituie vechime în magistratură, cu excepţia situaţiei în care judecătorul sau procurorul suspendat voluntar exercită funcția de ministru al justiției, dar constituie vechime în muncă.

Art.623.- În cazul judecătorilor şi procurorilor care ocupă o funcţie de conducere, mandatul funcţiei de conducere încetează dacă suspendarea din funcţie dispusă în condiţiile art.62 alin.(11) durează mai mult de un an.

Art.624.- La solicitarea expresă a judecătorului sau procurorului se poate dispune suspendarea voluntară din magistratură pe o durată de cel mult 3 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru încă 3 ani. Suspendarea se constată prin hotărâre a secției corespunzătoare, la solicitarea expresă a judecătorului sau procurorului. Secția competentă are obligația de a se pronunța asupra cererii în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acesteia. Suspendarea voluntară poate înceta anterior expirării perioadei menționate în hotărârea secției doar la cererea expresă a judecătorului sau procurorului în cauză. Secția corespunzătoare are obligația de a discuta solicitarea de încetare a suspendării voluntare în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării. Pe durata suspendării voluntare nu operează incompatibilitățile și interdicțiile specifice.”

113. La articolul 63, alineatele (1) şi (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art.63.- (1) Secția pentru judecători sau, după caz, Secția pentru procurori comunică de îndată judecătorului sau procurorului şi conducerii instanţei ori parchetului unde acesta funcţionează hotărârea prin care s-a dispus suspendarea din funcţie.

(2) Dacă se dispune clasarea, achitarea sau încetarea procesului penal faţă de judecător sau procuror ori s-a dispus restituirea cauzei la parchet, suspendarea din funcţie încetează, iar judecătorul sau procurorul suspendat este repus în situaţia anterioară, i se plătesc drepturile băneşti de care a fost lipsit pe perioada suspendării din funcţia de execuție sau, după caz, pe perioada întregului mandat al funcției de conducere pe care nu l-a putut exercita din pricina suspendării sau încetării mandatului în condițiile art. 622. Drepturile bănești ce se plătesc vor fi majorate, indexate și reactualizate, incluzând și dobânda legală penalizatoare - obligații de plată ce se stabilesc prin ordin al ministrului justiției. Judecătorului sau procurorului i se recunoaşte vechimea în magistratură și vechimea efectivă în funcția de judecător sau procuror pe această perioadă.”

114. La articolul 63, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(21), cu următorul cuprins:

„(21) Supendarea din funcție încetează și în situația în care achitarea sau încetarea procesului penal se pronunță în primă instanță. În acest caz, drepturile prevăzute la alin.(2) se acordă după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de achitare sau încetare a procesului penal.”

115. La articolul 63, alineatul (3) se abrogă.

116. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.64.- (1) În cazul prevăzut la art.62 alin.(1) lit.b), boala psihică se constată printr-o expertiză de specialitate efectuată de o comisie medicală de specialitate numită prin ordin comun al ministrului justiției și ministrului sănătății. La sesizarea preşedintelui instanţei sau a conducătorului parchetului ori a colegiilor de conducere, secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii dispune prezentarea magistratului la expertiza de specialitate.

(2) Suspendarea din funcţie se dispune până la însănătoşire, constatată prin expertiză medicală de specialitate efectuată de comisia medicală. Prin raportul de expertiză comisia stabileşte termenul în care magistratul urmează să revină la reexaminare.

(3) Dispoziţiile art.62 alin.(5) se aplică în mod corespunzător.

(4) În cazul în care magistratul refuză în mod nejustificat să se prezinte, în termenul stabilit, la expertiza de specialitate, secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii dispune suspendarea din funcţie a acestuia pe o perioadă de un an. Pe perioada suspendării din funcţie pentru acest motiv, judecătorului şi procurorului nu i se plătesc drepturile salariale şi nu îi sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute de lege. Această perioadă nu constituie vechime în funcție și în magistratură. Suspendarea din funcţie încetează prin hotărâre a secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, ca urmare a prezentării magistratului la expertiza de specialitate.

(5) Dispozițiile alin.(1) - (4) se aplică în mod corespunzător auditorilor de justiție, suspendarea calității de auditor putând fi dispusă de Consiliul Științific al Institutului Naţional al Magistraturii. În acest caz, suspendarea se dispune până la însănătoșire, constatată prin expertiză medicală de specialitate efectuată de comisia prevăzută la alin. (2), dar nu mai mult de 2 ani de la data constatării bolii prin expertiză, caz în care îi încetează calitatea de auditor.”

miercuri, 20 decembrie 2017678
Comentarii
mai mult...Actualitate
2 dec 23:58ActualitateAtenție, șoferi! TRAFIC RESTRICȚIONAT pe bulevardul TOMIS!

Pentru executarea lucrărilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 1000 mm, de...1018

1 dec 01:16ActualitateFasole și cârnați, de Ziua Națională a României, la Constanța. Făgădău, asaltat de pensionari. VIDEO3189
8 noi 00:00ActualitateStrada Pan Halippa din Lazu, asfaltată în proporţie de 100%412
27 noi 00:25ActualitateNoul șef al ANSVSA participă la acțiunea de salvare a oilor de pe nava scufundată din Portul Midia

Primul-ministru Ludovic Orban, prin decizie, a numit în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitare...1633

27 noi 01:11ActualitateAtenție, șoferi! Trafic restricționat pe o porțiune din bulevardul Tomis1140
26 noi 03:30ActualitateLia Olguța Vasilescu i-a cerut demisia Vioricăi Dăncilă de la șefia PSD736
26 noi 03:31ActualitateSurse. Demisie în CEx-ul PSD: Secretarul general Mihai Fifor a cedat

Mihai Fifor, secretarul general al PSD, şi-a anunţat demisia în şedinţa Comitetului Executiv Naţional al...603

23 noi 00:00ActualitateDemonstraţie că se poate: locatarii unui bloc din Hârşova au reparat imobilul cu sprijinul primăriei405
26 noi 03:31ActualitateCarmen Dan i-o PLĂTEȘTE Vioricăi Dăncilă: Ce s-a întâmplat în CEX1048
24 noi 02:51ActualitatePrezenţa la vot, ora 20.00, la Constanţa: 56,57%

Prezenţa la vot la nivelul ţării, la ora 19.00, este de 47,23% (8.604.952 persoane. În mediul urban au votat...1042

24 noi 02:58ActualitatePrezența la vot, ora 11.00. Constanța, pe locul 4, cu 14,46%1098
21 noi 19:40ActualitateCopac căzut peste o mașină, în Constanța836
Vremea
-2.1°-2.1° - 1° joi, 5 decembrie 2019
ConstantaUmiditate: 77%
Vânt: 2.9 m/s
Presiune: 1030 milibari

Loto
6/49222833363743
5/40142228313329
joker5323739425
Horoscop
mai mult...SPSportRT
5 dec 00:00SportDinamo Bucureşti - Chindia Târgovişte: 4-1

Dinamo Bucureşti a învins-o pe Chindia Târgovişte cu scorul de 4-1 (1-1), miercuri seara, într-un meci din etapa a...283

5 dec 00:00SportGică Hagi acuză direct LPF: „Eu zic că există rea intenție... Nu poți să înțelegi asta?”

Gică Hagi (54 de ani) este nemulțumit de modul în care Liga Profesionistă de Fotbal a programat partida dintre...553

5 dec 00:00SportMessi, omul-record. Cele 7 bariere incredibile pe care Messi vrea să le depășească până la sfârșitul carierei

Lionel Messi, căpitanul Barcelonei, răsplătit pentru a 6-a oară cu Balonul de Aur, cum nu a mai reușit nimeni,...395

5 dec 00:00SportCristiano Ronaldo pleacă de la Juventus şi semnează cu o echipă din afara Europei

Au mai rămas doar câteva luni până când Inter Miami va juca primul său meci din istorie în Major League Soccer....790

Local
5 dec 03:26LocalAccident rutier în Tulcea: trei persoane au fost rănite

Un accident rutier a avut loc miercuri, 4 decembrie, în municipiul Tulcea, trei persoane fiind transportate la Spitalul...650

5 dec 00:53LocalAgent de securitate, găsit MORT în zona Cazino Constanța

Tragedie! Un angajat al Diviziei de Pază SRL, firmă aflată în subordinea Consiliului Județean Constanța, a fost...2698

5 dec 03:27LocalAdăpostul pentru animale fără stăpân din Constanța a început pregătirile pentru iarnă

Paleții din padocuri au fost căptușiți cu fân iar țarcurile au fost izolate cu tablă pentru a proteja animalele...368

5 dec 03:08LocalSituația navei scufundate în Portul Midia: au fost scoase toate cadavrele oilor! VIDEO

Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța a recuperat toate cadavrele de oi din...820

5 dec 03:17LocalNoi locuri de parcare în Constanța

Primăria Municipiului Constanța, prin SC Confort Urban SRL, continuă programul de amenajare a parcărilor...685

5 dec 03:11LocalVictimele violenței domestice protejate la Constanța!

În Constanța se află singura locuință protejată pentru victimele violenței în familie, licențiată de Agenția...433

5 dec 03:12LocalAtenție, constănțeni! Din ianuarie, polițiștii ne pot legitima numai în anumite situații!

Din ianuarie 2020, polițistul este îndreptățit să legitimeze și să stabilească identitatea unei persoane numai...2019

5 dec 03:12LocalA găsit un card în magazin și și-a plătit cumpărăturile! S-a ales cu dosar penal

În urma cercetărilor în cazul comiterii infracțiunilor de însușirea bunului găsit și efectuarea de operațiuni...1120

5 dec 03:15LocalAcțiune de donare de sânge în Năvodari

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța și Primăria Orașului Năvodari organizează joi, 12 decembrie,...362

5 dec 03:16LocalAccident rutier în Mangalia: două victime!

Un accident rutier a avut loc în dimineața zilei de miercuri, 4 decembrie a.c., în Mangalia. Din primele date, două...781

Politică
5 dec 00:00PoliticăParlamentul a votat eliminarea supraaccizei la carburanți de la 1 ianuarie

Parlamentul a dat fotul final pentru scăderea accizei la carburanți, prin eliminarea componentei de 7 eurocenți pe...261

5 dec 03:22PoliticăScandal tranşat în PSD: Niculae Bădălău, înlocuit cu finul său după declaraţia despre diaspora

Senatorul Niculae Bădălău s-a retras din conducerea interimară a PSD, în şedinţa Comitetului Executiv Naţional...607

5 dec 03:23PoliticăCEx-ul PSD a stabilit data Congresului pentru alegerea noii conduceri

Comitetul Executiv Naţional al PSD a stabilit, în şedinţa de miercuri, 4 decembrie, data Congresului ordinar în...434

5 dec 03:07PoliticăANUNȚ al Primăriei Tuzla cu privire la datoriile acumulate la bugetul local

În şedinţa ordinară din data de 31.10.2019 a Consiliului Local Tuzla a fost adoptată Hotărârea nr. 197/2019...488

5 dec 03:18PoliticăForumul Judecătorilor: Peste 80% dintre magistraţi susţin desfiinţarea Secţiei speciale

Peste 80 la sută dintre judecătorii şi procurorii care şi-au exprimat punctele de vedere în adunările generale ale...413

5 dec 03:18PoliticăDeclarație șoc a unui deputat PSD după raportul PISA: „Trebuia să predăm, noi, politicienii, la școală?“

Deputatul PSD, Nicușor Halici, a declarat, întrebat despre raportul PISA, că nu politicienii sunt de vină pentru...361

5 dec 03:14PoliticăDeclaraţie de avere: Premierul Ludovic Orban are o casă de vacanţă, un autoturism şi două depozite bancare

Premierul Ludovic Orban deţine, potrivit declaraţiei de avere publicate pe site-ul Guvernului, o casă de vacanţă,...462

5 dec 03:10PoliticăCamera Deputaţilor: Proiectul de abrogare a recursului compensatoriu, adoptat

Deputaţii au adoptat, la propunerea Ministerului de Justiţie, un amendament potrivit căruia vor beneficia de efectele...350

5 dec 03:13PoliticăVictor Constantin a pierdut procesul cu PNL. Mandatul său în Consiliul Local Municipal va ÎNCETA!

A pierdut procesul cu PNL, după ce a fost exclus din partid! Liberalii constănțeni au decis, pe 5 aprilie a.c., să...616

5 dec 03:13PoliticăMinistrul de Interne taie în carne vie: urmează DEMITERI în Jandarmerie. Se intră intră eșaloanele inferioare

Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține că există oameni în Jandarmerie care au pus frână Dosarului 10 august,...2042

Monden
5 dec 00:00MondenAndra anunță că turneul „Tradițional” va continua în 2020, pe scena din Spania și Italia

Andra a susținut „Tradițional” în fața a 10.000 de spectatori, la BT Arena din Cluj-Napoca, de Ziua Națională....262

5 dec 17:22MondenLavinia Pîrva a vorbit despre intervențiile estetice. „Mă simt obligată să explic această schimbare de imagine”

Lavinia Pîrva este una dintre cele mai sexy artiste de la noi. Întotdeauna atentă cu felul în care arată, vedeta...427

5 dec 00:00MondenCezar Ouatu, lovitură dură din partea fostei iubite. „I-am retrimis inelul de logodnă, pe care ea mi l-a dat înapoi”

Cezar Ouatu a încercat din răsputeri să se împace cu fosta iubită, Andreea Vilău, însă în cele din urmă...368

5 dec 00:00MondenCornel Galeș, înmormântat de străini. De ce fiica, fratele și fosta soție nu vor să mai audă de el

Cornel Galeș nu a reușit de-a lungul vieții să păstreze relații bune cu singurele lui rude. Și-a părăsit fiica...595

5 dec 00:00MondenRoxana Nemeș, sexy în noul videoclip. Cine este bărbatul care i-a fost iubit de ocazie

Roxana Nemeș este extrem de senzuală în cel mai nou videoclip al ei, intitulat „Bine cu tine”, pe care l-a lansat...308

5 dec 00:00MondenCe salariu are Mirela Vaida la Acces Direct. Prezentatoarea a câștigat bani frumoși din televiziune de-a lungul anilor

...455

5 dec 00:00MondenBrad Pitt a dezvăluit în sfârşit de ce a ajuns la alcoolism

Actorul Brad Pitt a recunoscut că a avut grave probleme cu alcoolismul. El a dezvăluit pentru prima oară de ce a...398

5 dec 00:00MondenActorul Timothee Chalamet, desemnat cea mai elegantă celebritate masculină în 2019

Actorul american Timothee Chalamet a fost desemnat cea mai elegantă celebritate masculină în 2019 într-un clasament...264

5 dec 00:00Monden''The Irishman'', desemnat cel mai bun film al anului de National Board of Review

Lungmetrajul "The Irishman", regizat de Martin Scorsese, a fost desemnat cel mai bun film al anului de National Board of...265

5 dec 00:00MondenUniversul ''Star Wars'' va conţine şi o emisiune-concurs, după filme, desene animate şi seriale TV

Platforma video online Disney+ va difuza începând din 2020 o emisiune-concurs televizată care se inspiră din "Star...224

Mapamond
5 dec 00:00MapamondCompetiţie între Rusia şi NATO în Marea Neagră: o corvetă franceză dă bătăi de cap flotei ruse

'Alertă de ameninţare aeriană la tribord!', la orizont, un avion de supraveghere rusesc se apropie la altitudine...319

5 dec 00:00MapamondSummit NATO la Londra: Liderii statelor membre reafirmă clauza apărării colective

Liderii statelor membre ale NATO, reuniţi la Londra, au adoptat miercuri la finalul summitului de marcare a 70 de ani...222

5 dec 00:00MapamondPreşedintele ucrainean vrea să ajungă la un acord cu Rusia asupra unui schimb privind toţi prizonierii rămaşi

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că intenţionează să ajungă la un acord cu Rusia...222

5 dec 00:00MapamondDonald Trump evocă, la Londra, perspectiva unui nou acord nuclear cu Rusia şi China

Preşedintele american Donald Trump a evocat marţi, la Londra, perspectiva unui nou acord de neproliferare nucleară cu...233

5 dec 00:00MapamondAlegeri prezidenţiale în SUA: Senatoarea Kamala Harris abandonează cursa pentru învestitura democrată

Senatoarea democrată Kamala Harris, care dorea să devină prima preşedinte de culoare a SUA, a anunţat marţi că a...226

5 dec 00:00MapamondMexicul respinge o propunere americană de supraveghere a reformelor sale pe piaţa muncii

Preşedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a respins marţi o propunere a Statelor Unite de a supraveghea...212

5 dec 00:00MapamondSUA: Începe faza a doua a anchetei pentru destituire împotriva lui Trump, în Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor

A doua fază a anchetei pentru destituire împotriva preşedintelui american Donald Trump începe miercuri în Comisia...222

5 dec 00:00MapamondScandal la Chişinău după eliberarea înainte de termen a fostului premier Vlad Filat; ameninţări cu demisii

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat miercuri că 'are foarte mari dubii faţă de legalitatea...234

5 dec 00:00MapamondONU: Un număr record de 168 de milioane de persoane vor avea nevoie de ajutor umanitar în 2020

ONU a lansat miercuri un apel umanitar de aproape 29 de miliarde de dolari pentru a veni în ajutorul numărului record...217

5 dec 00:00MapamondUciderea misterioasă a unui georgian la Berlin: Rusia a negat implicarea, Germania a expulzat doi ruşi

Rusia a respins categoric miercuri implicarea statului rus în misterioasa ucidere a unui cetăţean georgian la Berlin...239

Sănătate
4 dec 00:34SănătateDSP Constanța, informare cu privire la Hepatita A

Hepatită virală A este o boală infecțioasă, cu transmitere pe cale digestivă (fecal-orală), încadrată în...963

4 dec 00:56SănătateA dat Ministerul Sănătății în judecată: este captiv în propria casă, din cauza unei boli cumplite

Un constănțean își cere dreptul la viață! Rozaceea a pus stăpânire pe viața lui și cere ajutor! Este o boală...1308

3 dec 02:06SănătateSe caută mame voluntare pentru copiii singuri din spitale

În România, 2 copii sunt părăsiți în spitale în fiecare zi, potrivit statisticilor oficiale. Nu numai ei sunt...756

2 dec 22:04SănătateAcțiune de donare de sânge în Negru Vodă!

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța și Primăria Orasului Negru Vodă organizează sâmbătă 07...469

2 dec 21:44SănătateRelatarea unei mămici care a ajuns la Spitalul Judeţean Constanţa: 'Vă recomand să mergeţi cu încredere...'

De-a lungul timpului, la adresa Spitalului Judeţean Constanţa au existat numeroase critici din partea pacienţilor:...3768

30 noi 03:17SănătateSecție de Radioterapie, la Constanța. Când devine funcțională!

La începutul anului, autoritățile locale promiteau că Secția de Radioterapie a Spitalului Județean Constanța va...1718

29 noi 01:20SănătateSpitalul Județean, în doliu. Doctorul Constantin Tica a MURIT

Doliu la Spitalul Județean Constanța. Șeful clinicii de chirurgie și ortopedie pediatrică, Constantin Tica, a...46904

29 noi 00:00SănătateMenta este un tonic pentru digestie

Ceaiul de mentă este un tonic răcoritor, mai ales vara, dar poate fi şi de un real ajutor într-o digestie cu...785

29 noi 01:04SănătateFOCAR de HEPATITĂ la Cumpăna!

Focar de hepatită la Cumpăna! Mai multe cazuri au fost depistate în respectiva localitate, în aceste zile, însă...4739

21 noi 22:27SănătateMierea - aliment și remediu natural? Iată ce spun specialișii

Asociația Pro Consumatori, organizaţie certificată de Guvernul României în anul 2005 ca fiind de utilitate...1220