rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 17 mai
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Lupu a împărțit banii instituțiilor din subordinea CJ

Consilierii judeţeni s-au reunit vineri, 28 ianuarie 2022, în şedinţă ordinară, pentru a dezbate şi vota cele 52 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței. Au fost prezenți 36 de consilieri județeni, iar ședința s-a ținut în regim de videoconferință.

Proiectul privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Dragnea Marilena, precum și vacantarea locului de consilier județean, s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței. La data de 17 ianuarie, doamna Dragnea Marilena a înregistrat la Consiliul Județean Constanța demisia sa din funcția de consilier județean, demisie pentru evitarea intrării în situația de incompatibilitate. Totodată, Lazar Gilda-Valentina, consilier judetean, a depus jurământul, în urma validării mandatului, după încetarea de drept a mandatului doamnei Dordea Andrada.

Cel mai important proiect de hotărâre, de pe ordinea de zi, a fost cel cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2022, al Consiliului Județean Constanța. Astfel, pentru acest an, aleșii județeni au adoptat, cu un număr de 33 voturi, o estimare bugetară mai mare față de estimarea anului precedent cu 320.324.626 lei, mai exact 780.157.543 de lei. Pentru anul 2022, cheltuielile estimate aferente instituției se ridică la suma de 853.700.386 de lei, diferența fiind asigurată din excedentul anilor precedenți. Din valoarea totală a cheltuielilor, 374.371.593 lei reprezintă cheltuieli de funcționare, iar diferența de 479.328.793 lei reprezintă cheltuieli cu investițiile, acestea din urmă fiind cu 268.907.556 lei mai mari față de cele din anul 2021.

În ședința de vineri, aleșii locali au aprobat și bugetele instituțiilor de cultură subordonate. Pentru anul curent, bugetul total alocat instituțiilor de cultură constănțene se ridică la suma de 60.205.261 lei, mai mare cu 8.252.183 lei decât alocarea anului 2021. Astfel, Teatrul de Stat Constanța a primit un buget de 10.158.800 de lei, Muzeul de Artă Constanța suma de 3.565.765 de lei, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța - 15.974.556 lei, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța - 10.740.900 lei, Centrul Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada” - 9.486.940 lei, Teatrul pentru Copii și Tineret “Căluțul de Mare” – 4.371.200 lei, iar Biblioteca Județeană “I.N. Roman” va primi un buget de 5.907.100 lei.

Proiectul privind aprobarea Bugetului Unității de Asistență Medico-Sociale Agigea a fost un alt punct dezbătut și aprobat în această ședință. Pentru anul 2022, unitatea medicală are un buget estimat de peste 6,5 milioane de lei lei, mai mare cu aproximativ 700.000 de lei față de cel din anul precedent.

Alte trei proiecte de hotărâre pentru aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli, ale Centrelor de Educație Incluzivă, au fost aprobate în ședința Consiliului Județean Constanța. Astfel, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Delfinul" Constanța va avea un buget anual de 2.342.619 lei, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Maria Montessori" Constanța urmează să primească suma de 1.748.159 lei, iar Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Albatros” Constanța are un buget aprobat de 1.952.151 lei. De asemenea, astăzi a fost aprobat și bugetul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Constanța, care se ridică la valoarea de 617.541 lei.

Tot în ședința de vineri au fost dezbătute și votate proiectele de hotărâre privind alocarea bugetară, pentru anul 2022, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța și către Direcția de Pază a Județului Constanța. În acest sens, aleșii locali au adoptat cu un număr de 35 voturi propunerea Bugetului de Venitrui și Cheltuieli al DGASPC Constanța, care în acest an se ridică la valoarea de 209.883.330 lei, din care 116.415.066 lei au fost alocați cheltuielilor cu personalul. Propunerea privind Bugetul de Venitrui și Cheltuieli al DGEP Constanța, a primit un număr de 35 voturi și se ridică, anul acesta, la suma de 6.350.000 de lei, iar cea a Direcției de Pază a Județului Constanța a primit un număr de 34 voturi, iar alocarea bugetară este în coantum de 12.252.258 lei.

Alte două proiecte importante, ce au fost dezbătute de către aleșii locali, cele cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2022 și repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit în anul 2022. Astfel, în urma analizării solicitărilor scrise primite din partea reprezentanților primăriilor din județ, Comisia de analiză a solicitărilor UAT-urilor formulate în vederea repartizării sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2021, a fost întocmită o propunere de repartizare a sumelor. În ceea ce privește repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe profit în anul 2021 pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care UAT-urile nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuției lunare de întreţinere datorate de beneficiarii, aparţinătorii, susţinătorii şi/sau de reprezentanţii legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea, precum şi procedura de stabilire şi de încasare a contribuţiei lunare de intretinere a fost dezbătut și aprobat. Astfel, costul mediu lunar de întreţinere aferent anului 2022, este în cuantum de 4.759,14 lei/lună, iar valoare contribuţiei lunare de întreţinere este de 1.250 de lei, în cazul persoanelor independente asistate social, şi 1.500 de lei pentru persoanele dependente. Menţionăm că persoanele care nu au venituri şi nici susţinători legali, nu datorează contribuţie lunară de întreţinere, aceasta fiind asigurată de la bugetul local în baza unei anchete sociale.

De asemenea, în vederea asigurării fondurilor necesare desfăşurării activităţii DGASPC, consilierii judeţeni au aprobat costurile medii anuale pentru finanţarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și persoanelor adulte cu handicap, din cadrul acestei instituţii.

Planurile de restructurare revizuite pentru serviciile sociale cu cazare destinate persoanelor adulte cu dizabilități, a reprezentat un al punct dezbătut și aprobat de către aleșii locali. Având în vedere dispozițiile legale conform cărora ”planurile de restructurare elaborate și aprobate până la data intrării in vigoare a prezentei ordonanțe de urgență rămân valabile, cu excepția situaților în care direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului solicită revizuirea acestora” , DGASPC Constanța a efectuat revizuirea planurilor de restructurare, pentru centrele rezidențiale anterior menționate, formulând aspecte tehnice și operaționale pentru perioada 2021-2023. Facem precizarea că planurile de restructurare au fost avizate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale – Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.

Pe ordinea de zi a ședinței s-a aflat şi proiectul privitor la închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu din cadrul Pavilionului Expoziţional Constanţa. Spaţiul cu destinaţia alimentaţie publică cuprinde o sală de mese şi o bucătărie, cu o suprafaţă totală de 203,45 mp, şi poate fi închiriat pentru o perioadă de cinci ani. Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 6.000 lei/lunar, iar sumele aferente chiriilor vor fi încasate, în proporţie de 100%, la bugetul judeţului Constanţa. Iniţiativa închirierii urmăreşte utilizarea obiectivului la potenţial maxim, crearea de noi locuri de muncă şi nu în ultimul rând, obţinerea unui impact pozitiv din punct de vedere economic, prin utilizarea eficientă a acestui imobil.

Un alt proiect de hotărâre, dezbătut, a vizat desemnarea şi validarea noilor membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Constanţa, pentru o perioadă de patru ani. Astfel, ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Dordea Andrada, în locul acesteia a fost domnul Ilyus-Eduard Nedelcu, în calitate de membru ATOP Constanţa. Totodată, prin Ordinul Prefectului Judeţului Constanţa, a fost desemnat ca membru al acestei autorităţi, domnul Ali Şenol, subprefectul judeţului Constanţa, iar nominalizarea din partea Corpului Naţional al Poliţiştilor – Centrul Teritorial Constanţa, a fost domnul Popoiu Cosmin, Comisar Şef al acestei structuri.

Asigurarea cu caracter continuu si permanent a Serviciilor publice de adapostire a animalelor de pe raza judetului Constanţa, ce fac obiect al unui ordin de plasare în adăpost şi aprobarea regulamentului acestora, a făcut subiectul unui alt proiect de hotărâre dezbătut în şedinţa de astăzi. În acest context, prin grija Grupului de Lucru comun, constituit prin dispoziţia preşedintelui CJC, Mihai Lupu, a fost elaborat Regulamentul care urmăreşte instituirea unui complex de măsuri de protecţie a animalelor, astfel încât acestora să le fie asigurate sănătatea şi bunăstarea, în situaţia în care sunt supuse unor situaţii de pericol. Conform acestuia, Consiliul Judeţean Constanţa, prin Serviciul Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Generale de Proiecte, va încheia contracte sau acorduri-cadru cu prestatorii de specialitate în domeniu, respectiv cu grădini zoologice, acvarii publice, centre de reabilitare şi/sau îngrijire pentru animalele din fauna sălbatică, adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor adăposturi pentru animale domestice. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 35 voturi pentru.

Un alt punct dezbătut a fost cel privind modificarea componenței Comisiei de specialitate de Buget-Finanțe a Consiliului Județean Constanța, mandatul 2020 – 2024. Modificarea componenței acestei comisii vine ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Dordea Andrada și a validării mandatului de supleant al doamnei Lazăr Gilda-Valentina. Componența comisiei de buget-finanțe este următoarea: Topolov Gianica Ionela – Președinte, Scrieciu Mihaela Antoanela – Secretar, Bereș Adrian Petre, Bucovală Enache și Lazăr Gilda-Valentina, membrii.

Proiectul privind desemnarea doamnei Roxana Consuela Dobrescu, în calitate de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație Provizoriu al Regiei Autonome Județene de Drumuri si Poduri Constanta, a fost aprobat și el în ședința de astăzi. Prin cererea înregistrată la CJC cu numărul 46634/29.12.2021, domnul Șerbănescu Marian-Octavian a solicitat încetarea contractului de mandat ca urmare a constatării stării de incompatibilitate a acestuia.

De asemenea și proiectul privind aprobarea transmiterii unei solicitări Primăriei Municipiului Medgidia pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unor bunuri imobile teren, din domeniul public al UAT Medgidia în domeniul public al U.A.T. Județul Constanța, a fost dezbătut și aprobat. După preluare, terenurile vor fi declarate bunuri de uz și de interes public județean și se vor utiliza în scopul realizării unui parc industrial și a unui adăpost pentru animalele fără stăpân.

Un ultim proiect dezbătut în cadrul ședinței de astăzi, a fost cel cu privire la actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Constanța. Astfel, aleșii locali au aprobat modificarea traseului Cotu Văii – Vârtop – Coroana – Albești – Arsa – Mangalia, prin introducerea de noi stații, noi curse, precum și modificarea graficului de circulație și mărimea capacității de transport, astfel încât acesta să poată răspunde, corespunzător, necesităților de deplasare al călătorilor.

D.B.

sâmbătă, 29 ianuarie 20221230
SKINMED CLINIC, Centrul de Excelență Dermatologie București
Marți, 17 mai, interviu LIVE, începând cu ora 13.00, cu Tit-Liviu Brăiloiu, fost senator PSD
GANDUL.RO
Scene GROTEȘTI! Ce pățesc soldații ruși în Ucraina: „Lasă-te înjunghiat...”
Comentarii

01marian(29 ian 13:52)
aman, aman sa ajuns si asta
mai mult...Local
17 mai 23:18LocalAtenție, se oprește apa în mai multe zone din Constanța!

RAJA S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile de miercuri, 18 mai a.c., ora 22.00, până joi, 19 mai a.c., ora...1934

17 mai 23:19Local200 de kilograme de pește și 1.500 metri de plase, confiscate de polițiștii Gărzii de Coastă388
17 mai 23:19LocalRazii în Constanța și Tulcea: Amenzi pe bandă rulantă!278
17 mai 23:19LocalBeţi şi fără permis, pe drumurile din Constanţa

Polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă au identificat, la data de 14 mai a.c., în jurul orei 23.50, un...257

17 mai 23:20LocalBărbați reținuți pentru amenințare, tulburarea ordinii publice și furt calificat357
17 mai 23:20LocalIncendiu la un apartament de pe strada Cișmelei387
17 mai 23:21LocalProiecte de 3 milioane euro pentru Năvodari, prin PNRR

Primarul orașului Năvodari, Florin Chelaru, a anunțat că în cursul zilei de luni, 16 mai a.c., a încărcat în...322

17 mai 23:22LocalAtenție, șoferi! Se închide traficul rutier pe autostrada A2!742
17 mai 23:21LocalConferință despre autonomia non-teritorială, la Universitatea Ovidius din Constanța322
17 mai 00:04LocalCine a vizitat Baza Militară de la Mihail Kogălniceanu de la începutul războiului din Ucraina

În perioada martie-aprilie 2021, Rusia a început o consolidare militară majoră în apropierea frontierei...770

17 mai 23:24LocalPromenada din Mamaia, plină de oameni, ca în vremurile bune!1318
17 mai 23:23LocalTuriştii preferă apartamentele în locul camerelor de hotel!1362
Vremea
15.2°15.2° - 18.7° marţi, 17 mai 2022
ConstanțaUmiditate: 73%
Vânt: 1.69 m/s
Presiune: 1017 milibari

Loto
6/494562453944
5/4033174312426
joker264235201312
Horoscop
mai mult...SPSportRT
17 mai 02:29SportGheorghe Hagi, despre Becali: Nu știe să piardă!

Gheorghe Hagi a reacționat la declarațiile făcute de Gigi Becali, care a rememorat și episodul petrecut în 2013,...385

17 mai 00:00SportTenis: Iga Swiatek, lider detaşat în clasamentul WTA; Simona Halep a revenit în top 20

Iga Swiatek conduce detaşat clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, după o...111

17 mai 00:00SportFotbal: Levski Sofia a câştigat Cupa Bulgariei pentru a 26-a oară

Levski Sofia a cucerit al 26-lea său trofeu în Cupa Bulgariei la fotbal, după ce a învins-o în finală cu 1-0 pe...115

17 mai 00:00SportTenis: Novak Djokovic se menţine lider în clasamentul ATP

Tenismanul sârb Novak Djokovic se menţine în fruntea clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti (ATP),...112

Local
17 mai 23:21LocalProiecte de 3 milioane euro pentru Năvodari, prin PNRR

Primarul orașului Năvodari, Florin Chelaru, a anunțat că în cursul zilei de luni, 16 mai a.c., a încărcat în...322

17 mai 23:22LocalAtenție, șoferi! Se închide traficul rutier pe autostrada A2!

Pentru execuția unor lucrări la pasajul care supratraversează A2, în zona km. 13+330, se va închide traficul...742

17 mai 23:21LocalConferință despre autonomia non-teritorială, la Universitatea Ovidius din Constanța

322

17 mai 23:19LocalBeţi şi fără permis, pe drumurile din Constanţa

Polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă au identificat, la data de 14 mai a.c., în jurul orei 23.50, un...257

17 mai 23:20LocalBărbați reținuți pentru amenințare, tulburarea ordinii publice și furt calificat

Urmare a cercetărilor în 2 dosare penale privind săvârșirea infracțiunilor de amenințare și tulburarea ordinii...357

17 mai 23:20LocalIncendiu la un apartament de pe strada Cișmelei

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină, luni, 16 mai a.c., în Constanța, pe strada...387

17 mai 00:04LocalCine a vizitat Baza Militară de la Mihail Kogălniceanu de la începutul războiului din Ucraina

În perioada martie-aprilie 2021, Rusia a început o consolidare militară majoră în apropierea frontierei...770

17 mai 23:24LocalPromenada din Mamaia, plină de oameni, ca în vremurile bune!

Stațiunea Mamaia a arătat, în weekendul ce tocmai s-a încheiat, ca în plin sezon estival. Temperaturile ridicate de...1318

17 mai 23:23LocalTuriştii preferă apartamentele în locul camerelor de hotel!

1362

Politică
17 mai 00:07PoliticăAUR a solicitat scoaterea de pe ordinea de zi a plenului a proiectului Legii offshore

Liderul deputaţilor AUR George Simion a solicitat, luni, în plenul Camerei, scoaterea de pe ordinea de zi a...283

17 mai 22:43PoliticăCîţu despre modificarea Codului fiscal: Nu trebuie să se întâmple nimic

Preşedintele Senatului, Florin Cîţu, s-a pronunţat, luni, pentru predictibilitate şi pentru o menţinere a Codului...235

17 mai 22:43PoliticăAurescu: România susţine un al şaselea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei

216

17 mai 00:08PoliticăAlina Gorghiu: Nu văd posibilă schimbarea cotei unice de impozitare

Vicepreşedintele PNL Alina Gorghiu a declarat, luni, în emisiunea Talk News de la Profit News TV, că nu vede...173

17 mai 19:38PoliticăUltima carte a Elenei Udrea în dosarul „Gala Bute”, amânată de judecătorii din România

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a amânat dezbaterile în ultima cale extraordinară de atac prin care...149

17 mai 00:07PoliticăTheodor Stolojan spulberă planurile lui Ciolacu: Codul Fiscal nu poate fi modificat

Theodor Stolojan, fost președinte al PNL, spune că actualul Cod Fiscal nu poate fi modificat pentru introducerea...319

17 mai 22:43PoliticăInflaţia este influenţată în continuare de preţul de la energie

Inflaţia este influenţată, în continuare, de preţul de la energie, a declarat luni preşedintele PSD, Marcel...245

17 mai 22:44PoliticăMarcel Ciolacu: Nu avem criză alimentară, am luat măsuri

Inflaţia este influenţată, în continuare, de preţul de la energie, a declarat luni preşedintele PSD, Marcel...241

17 mai 22:44PoliticăGeorge Simion: "Nu ceaiul de tei e problema cu inflaţia, ci guvernanţii!"

327

Interviuri
12 apr 00:05InterviuriMihai Lupu: Nu sunt dușman cu Huțucă! Mai avem și opinii diferite! Video

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, s-a aflat în studioul Replica de Constanța, unde a vorbit...3424

9 apr 00:08InterviuriAnca Ghițulescu, director executiv DGASPC: Avem o mare problemă cu centrele pentru adulți! Video

Centrele pentru adulți din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța sunt...2268

7 apr 14:34InterviuriFelicia OVANESIAN (I): Sunt singurul funcționar din cadrul primăriei care nu face nimic fără să știe primarul. VIDEO

6058

16 apr 00:38InterviuriNiculescu: Am plafonat prețurile la gaze și energie printr-o nouă schemă de sprijin. Video

George Niculescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, a fost prezent în studioul Replica de Constanța, vineri,...3051

16 apr 00:39InterviuriHoria Țuțuianu: Nu știu câtă răbdare vor mai avea constănțenii la atâta incompetență. Video

De când a ajuns la Guvernare, PSD a reușit să inițieze mai multe proiecte de legi, unele dintre ele fiind și...4044

14 apr 00:41InterviuriCristian Cîrjaliu: Atât timp cât nu iau niciun ban de la nimeni în mod necuvenit, dorm foarte liniștit

Este unul dintre acei primari care, dacă nu ar fi existat, ar fi fost inventat. În ciuda contestațiilor venite din...3276

8 apr 00:10InterviuriFelicia Ovanesian îi răspunde lui Ionuț Rusu: Neinspirat, agresiv și puțin nepoliticos. VIDEO

Disconfort, haos, nervi în trafic, șantiere peste șantiere… sunt aspecte cunoscute de către administrația locală...11354

24 mar 00:20InterviuriGheorghe Haleț ar vrea să reînvie festivalul de muzică ușoară Mamaia! Video

Gheorghe Haleț este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune și cultură din Constanța. A cochetat și cu...5021

22 mar 19:49InterviuriRăzvan Pantelimon: Ar trebui să ne fie frică de criza economică și alimentară, nu de război! Video

1601

Monden
17 mai 00:00MondenActori celebri în scene nud. Detalii picante de la filmări: „Dacă ea trebuie să fie goală, voi fi și eu gol“

Mulți dintre actorii celebri s-au lovit de momentul incomod în care au fost nevoiți să fimeze scene nud. Situațiile...122

17 mai 00:00MondenHeidi Klum, un posterior de vis la 48 de ani! Apariție incendiară pe străzile din Las Vegas

Heidi Klum, 48 de ani, s-a filmat într-o vestimentație strâmtă și complet transparentă, care-i lasă tot...116

17 mai 00:00MondenAudiență record pentru TVR la difuzarea Eurovision: cifre duble față de ediția din 2021

97

17 mai 00:00MondenGabriela Spanic, despre tentativa de omor la podcastul lui Viziru: „Mi-a fost frică să nu mor!“

Gabriela Spanic a fost invitata lui Lucian Viziru în podcastul acestuia. Regina telenovelelor din Venezuela este și...126

17 mai 00:00MondenMillie Bobby Brown, de nerecunoscut la premiera „Stranger Things”

Millie Bobby Brown a fost de nerecunoscut la premiera celui de-al patrulea sezon al serialului „Stranger Things”....113

17 mai 00:00MondenTom Cruise, criticat dur la Jubileul de Platină al Reginei Elisabeta a II-a

Tom Cruise a fost invitat pentru a luat parte la Jubileul de Platină al Reginei Elisabeta a II-a, însă declarațiile...114

17 mai 00:00MondenProcesul pentru defăimare intentat de Johnny Depp, reluat, odată cu depoziţia actriţei Amber Heard

Amber Heard, cea de-a doua soţie a actorului Johnny Depp, va reveni în boxa martorilor luni, odată cu reluarea...96

17 mai 00:00MondenKalush Orchestra va sărbători victoria de la Eurovision 'după război'

Solistul principal al grupului ucrainean Kalush Orchestra a declarat într-o conferinţă de presă că această...113

17 mai 02:02Monden"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" se menţine pe prima poziţie a box-office-ului nord-american

113

Mapamond
17 mai 19:57MapamondPrimul interviu al Melaniei Trump după ce a plecat de la Casa Albă

Fosta Primă Doamnă a SUA, Melania Trump, a lăsat să se înțeleagă că s-ar putea întoarce la Casa Albă, în...434

17 mai 19:57MapamondPremierul Suediei: Aderarea la NATO nu este o mișcare împotriva Rusiei

Premierul Suediei, Magdalena Andersson, spune că decizia țării sale de a solicita aderarea la NATO nu este...232

17 mai 19:57MapamondScandalul jurizării la Eurovision: Anchetă la compania publică de radio și televiziune din Republica Moldova

414

17 mai 00:00MapamondRusia refuză să negocieze eliberarea combatanţilor blocaţi în tunelurile de la Azovstal

Rusia a refuzat duminică să negocieze cu privire la posibilitatea eliberării combatanţilor ucraineni ai batalionului...115

17 mai 19:52MapamondConsiliului Afaceri Externe al UE s-a reunit la Bruxelles

Consiliul Afaceri Externe al Uniunii Europene s-a reunit pe 16 mai, la Bruxelles, pentru a lua în discuţie subiecte...294

17 mai 19:52MapamondGermania nu va mai importa petrol din Rusia!

Germania intenţionează să înceteze să mai importe petrol din Rusia de la finele acestui an, chiar dacă Uniunea...275

17 mai 19:58MapamondUn mort şi cinci răniţi după ce un avion s-a prăbuşit pe un pod din Miami. Video

O persoană a murit şi alte cinci au fost rănite, inclusiv doi copii mici, după ce un avion de mici dimensiuni s-a...387

17 mai 19:58MapamondJurnalista care a protestat în direct la TV în Rusia riscă să piardă custodia propriilor copii

Marina Ovsiannikova, jurnalista rusă care a protestat în direct la TV, se confruntă cu probleme în plan personal, ea...350

17 mai 19:58MapamondUcraina: Civili răniţi de militarii ruşi, duşi împotriva voinţei lor în Rusia

324

Sănătate
17 mai 00:00SănătateDurerile de ficat: cauze și remedii

Durerea de ficat poate să apară din mai multe motive și este foarte important să mergi la medic pentru...91

17 mai 00:00SănătateDurere de ureche: Când să ne îngrijorăm? Cauze, simptome și tratament

Durerea de ureche poate avea mai multe cauze, iar de cele mai multe ori se tratează de la sine, dispărând destul de...106

17 mai 00:00SănătateNutriționist: Iaurtul expirat nu mai trebuie aruncat

108

17 mai 00:00SănătateCare sunt cele 11 beneficii ale somonului

Îți place somonul? Avem vești bune! Pe lângă faptul că este este gustos si versatil, este unul dintre cele mai...102

17 mai 00:00SănătateDieta mediteraneeana scade riscul de cancer endometrial

Riscul de a dezvolta cancer este proporțional cu vârsta și este influențat și de genele moștenite, însă e...101

17 mai 00:00SănătateDiabetul gestațional: cauze, complicații și tratament

Diabetul gestațional apare în timpul sarcinii. La fel ca și diabetul de tip 1 și diabetul de tip 2, acesta...107

17 mai 00:00SănătateEvusheld, protecție semnificativă împotriva formelor simptomatice de COVID-19 pentru 6 luni

Rezultate detaliate ale studiului clinic de profilaxie (preventie) pre-expunere de fază III PROVENT au demonstrat că...99

17 mai 00:00SănătateCe este cancerul pancreatic și cum se aplică „chirurgia Whipple“ în procesul de tratament?

Cancerul pancreatic este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer. Ce este cancerul pancreatic, care sunt...97

17 mai 00:00SănătateVaccinul Valneva: O 'notificare de intenţie' privind rezilierea contractului, expediată de CE

101

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT