rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 19 august
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Ordinea de zi a ședinței de consiliu local al comunei Valu lui Traian

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în data de 14 martie 2018 ora- 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Ordinea de zi este compusă din urmatoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico- economici în urma finalizării achiziţiei publice pentru obiectivul: „Racorduri canalizare menajeră locuinţe Zona C”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico- economici în urma finalizării achiziţiei publice pentru proiectul : „Supraetajare Şcoala nr.2 Viceamiral Ioan Murgescu, str. Mihai Eminescu nr.157, comuna Valu lui Traian şi construire Sala de Sport”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor nefinanţater de MDRAPFE pentru obiectivul: „Racorduri canalizare menajeră locuinţe Zona C”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor nefinanţater de MDRAPFE pentru obiectivul: „Supraetajare Şcoala nr.2 Viceamiral Ioan Murgescu, str. Mihai Eminescu nr.157, comuna Valu lui Traian şi construire Sala de Sport”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economce şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul –ŞCOALĂ.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economce şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul –Grădiniţă şi Creşă.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.96/16.03.2015 privind aprobarea nomenclaturii stradale la nivelul comunei Valu lui Traian, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2018, aprobat prin H.C.L. nr.6/15.01.2018, cu modificările ulterioare.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar organizate pe raza comunei Valu lui Traian, pentru anul şcolar 2018-2019.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.3 din H.C.L. nr.67/24.06.2005 privind aprobarea vânzării unor suprafeţe de teren intravilan, stăpânite în fapt în condiţiile Codului Civil, cu modificările ulterioare.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu propunerile pentru casare, rezultate în urma inventarierii bunurilor ce aparţin unităţii administrativ teritoriale comuna Valu lui Traian, date în administrare către S “GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”SRL

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă asupra terenului intravilan, lot 208 zona Fi, atribuit în baza Legii nr.15/2003, domnului Precop Ionuţ.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea poz.75 din anexa la H.C.L. nr.330/26.09.2017 privind atribuirea unor loturi de teren în folosinţă gratuită către tinerii sub 35 de ani în vederea construirii de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii nr.15/2003, cu modificările ulterioare.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului total de burse de merit ce se vor acorda în semestrul II al anului şcolar 2017-2018, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Valu lui Traian

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelelor nr.1, nr.2 şi nr.3 la H.C.L. nr.366/12.12.2014 privind înfiinţarea serviciului de iluminat public la nivelul comunei Valu lui Traian, jud. Constanţa, precvum şi aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public, cu modificările ulterioare.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Valu lui Traian, însuşit şi aprobat prin H.C.L. nr.90/19.03.2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere ce are ca obiect lotul nr.3, zona microferme (Gelil Selmii).

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie, prin licitaţie publică, asupra terenului intravilan lot nr.85, zona- Afumaţi, ce face parte din domeniul privat al comunei

Iniţiator- Primar MITROI FLORI

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii la plata impozitelor şi taxelor locale a unor persoane fizice.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

20. Proiect de hotărâre privind anularea unor obligatii de plata datorate bugetului local al comunei Valu lui Traian.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgenţă.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Căminului Cultural Valu lui Traian.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Sălii de Sport.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2018 aprobat prin H.C.L. nr.37/14.02.2018.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr.2 la H.C.L. nr.437/ 15.12.2017 privind aprobarea PROGRAMULUI DE ACHIZIŢII şi a STRATEGIEI de ACHIZIŢIE PUBLICĂ, pentru anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, cu plata în rate, a terenului intravilan în suprafaţă de 400 m.p., lot nr. 21, str.Mujdaba Fichiret nr.14, concesionat domnului Duţu Daniel.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

27. Proiect de hotărâre pentru completarea art.2 din H.C.L. nr.29/29.01.2018 privind aprobarea dării în exploatare şi folosinţă către S.C.”ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA S.A. Constanţa, a obiectivului de investiţii: „Extindere alimentare cu energie electrică lotizări locuinţe str. Poteca, localitatea Valu lui Traian, judeţul Constanţa”.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

28. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Valu lui Traian cu privire la aprobarea disponibilităţii terenurilor comunei Valu lui Traian pe care sunt amplasate capacităţile energetice aferente investiţiei” Extindere alimentare cu energie electrică lotizări locuinţe str. Poteca” către S.C.”ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA S.A. Constanţa.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui termen în vederea eliberării unor autorizaţii de construire.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de pachete cu alimente, cu ocazia sărbătorilor de Paște.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţătrii directe a contractului de achiziţie- sevicii de arhivare.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

32. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru activitatea de salubrizare prestată de operator SC”IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT BUCUREȘTI FILIALA COSTINEȘTI”SRL.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

33. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.L. nr.443/15.12.2018 privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

34. Proiect de hotărâre pentru modificarea poz.73 din anexa la H.C.L. nr.330/26.09.2017 privind atribuirea unor loturi de teren în folosinţă gratuită către tinerii sub 35 de ani în vederea construirii de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii nr.15/2003, cu modificările ulterioare.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

35. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Valu lui Traian, pe perioada aprilie- iunie 2018.

Iniţiator- consilier local Cadîr Turgai

36. Diverse :

- Cererea nr. 4.410/ 16.02.2018 -Stîngă Maria-Isabela solicită schimb locuinţă la un etaj superior;

- adresa nr.4761/ 19.02.2018 a Consiliului Judeţean Constanţa înregistrată la Primăria comunei Valu lui Traian sub nr.5.461/02.03.2018, referitor la Programul de susţinere a învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial din mediul rural, prin acordarea fiecărui preşcolar/elev a unui ghiozdan complet echipat, la fiecare început de an şcolar, pe perioada implementării programului (2018-2022).

vineri, 9 martie 20181205
Comentarii
mai mult...Politică
17 aug 00:00PoliticăPrimăria Năvodari oferă pensionarilor din Năvodari posibilitatea de a comunica și a socializa

Primăria Năvodari, prin Direcția de Asistență Socială, oferă pensionarilor din Năvodari posibilitatea de a...329

17 aug 02:05PoliticăVictor Ponta, atac la Mihai Fifor: M-am înșelat în privința lui704
17 aug 02:06PoliticăAEP: Aproape 9.000 de români din străinătate, înregistraţi pentru votul prin corespondenţă311
17 aug 02:02PoliticăEugen Teodorovici, propunere inedită: absolvenții de facultăți economice, angajați automat în ANAF

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat vineri că a propus angajarea fără concurs la Agenţia...795

17 aug 02:03PoliticăViorica Dăncilă, mesaj de ULTIMĂ ORĂ pentru Tăriceanu, după ce ALDE a dat PSD un ultimatum764
17 aug 02:03PoliticăPremierul a găsit un înlocuitor pentru postul vacant lăsat de Ecaterina Andronescu: Varianta prim-ministrului pentru Educație1066
17 aug 02:03PoliticăPMP își alege candidatul la prezidențiale: filialele au început să-și anunțe favoriții

O parte din filialele PMP au început să-și stabilească favoritul pentru alegerile prezidențiale. Prima organizație...578

16 aug 00:00PoliticăDăncilă: PSD trebuie să aibă candidat la prezidenţiale428
16 aug 00:00PoliticăMinistrul Leş: Nu se poate vorbi despre securitate la Marea Neagră fără o relaţie transatlantică solidă397
16 aug 00:00PoliticăIohannis: Pentru descurajarea actelor ostile în regiunea Mării Negre, este nevoie în continuare de o abordare cuprinzătoare, coerentă şi coordonată

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi că, pentru descurajarea actelor ostile în regiunea Mării Negre, este...367

16 aug 00:00PoliticăVicepreședinte PNL: 'Dan Barna a câștigat 634.018 euro din contracte cu guvernul PSD'505
16 aug 01:08PoliticăZiua Marinei sărbătorită la Constanța în prezența președintelui Klaus Iohanis și a miniștrilor Ramona Mănescu, Gabriel Leș și Ana Birchal390
Vremea
18.2°16.8° - 18.2° duminică, 18 august 2019
ConstantaUmiditate: 74%
Vânt: 2.51 m/s
Presiune: 1016.69 milibari

Loto
6/495820242740
5/408132730343
joker14613283
Horoscop
mai mult...SPSportRT
19 aug 00:02SportFCSB - Poli Iași 1-2. Roș-albaștrii, patru eșecuri la rând

Pintilii, Adi Popa şi Gnohere au revenit pe teren, dar FCSB a pierdut iar - unu la doi cu Iaşi a fost a patra...53

19 aug 00:00SportSimona Halep are probleme, cu o săptămână înainte de US Open: ”Trebuie să joace cu durere”

Stere Halep, tatăl Simonei Halep (27 de ani, 4 WTA), a oferit noi detalii despre starea de sănătate a fiicei sale,...11

19 aug 00:00SportReacție fabuloasă a lui Marcel Răducanu când a ajuns în Mamaia: „De unde, domnule, atâția bani?”

Marcel Răducanu se află în vacanță în România și nu a ratat prilejul de a se bucura de câteva zile de plajă...16

19 aug 00:00SportPușcaș a impresionat Marea Britanie! BBC și Sky Sports îl laudă pe atacant după „dubla” de excepție: „Calitatea românului este evidentă” / „Ce finalizare!”

George Pușcaș a reușit o „dublă” pentru Reading în prima repriză a meciului împotriva celor de la Cardiff,...12

Local
17 aug 00:00LocalIată formularele tipizate pe care Direcţia de Evidenţa Populaţiei vi le poate pune la dispoziţie!

Direcţia Generală de Evidenţă a Populaţiei Constanţa vă pune la dispoziţie o serie de formulare tipizate...327

17 aug 00:00LocalAccidente de muncă pe bandă rulantă, la Constanța!

Accidentele la locul de muncă pot apărea pe neașteptate și pot fi mai mult sau mai puțin grave. Un asemenea...495

17 aug 00:00LocalInformaţii cu privire la documentele de stare civilă: Transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autoritățile străine

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în...357

17 aug 02:05LocalAccident rutier la Herghelia Mangalia

Un accident rutier a avut loc vineri, pe DN 39, în zona Hergheliei, acolo unde frecvent au loc astfel de evenimente....928

17 aug 01:44LocalIntervenție în zona Far: un client turmentat s-a dat în stambă!

Polițiștii din cadrul Secției 5 au intervenit, vineri, 16 august, la un local din zona Far a municipiului Constanța....1310

17 aug 02:03LocalPrins BEAT la volan, noaptea: 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat!

Polițiști din cadrul Biroului Rutier Medgidia, la data de 15 august a.c., în jurul orei 18.20, au depistat un...1161

17 aug 02:01LocalPrins în flagrant delict cu 'alba-neagra' în stațiunea Costinești

Polițiștii din cadrul Poliției stațiunii Costinești, la data de 15 august a.c., în jurul orei 20.30, au...551

17 aug 02:04LocalPeste 220 kg de peşte, transportate fără documente legale, confiscate de poliţiştii de frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța - Punctul de Trecere a Frontierei Midia au depistat,...834

16 aug 00:00LocalBălăceală în parcul din fața Primăriei Constanța!

Căldura sufocantă de afară cu greu este suportată de constănțeni. Nici cei mici nu o suportă prea bine așa că,...693

16 aug 02:27LocalAccident rutier în Mamaia! VIDEO

Un accident rutier a avut loc în staţiunea Mamaia, joi, 15 august, fiind implicate două autoturisme. Trei persoane au...1378

Monden
19 aug 00:00MondenLaura Bretan şi Ester Peony vor susține împreună un moment pe scena festivalului Cerbul de Aur 2019

Laura Bretan şi Ester Peony, rivalele finalei naționale a concursului Eurovision din acest an, vor susține împreună...12

19 aug 00:00MondenAlexandru Papadopol, sărut fierbinte în văzul tuturor cu soția unui mare actor din România

Iată că pentru Alexandru Papadopol, durerea de după divorțul de Ioana Ginghină nu a durat mult, iar acum și-a...13

19 aug 00:00MondenAndra şi Cătălin Măruţă şi-au distrat copiii în vacanţele din Turcia şi din Grecia

Cătălin Măruță (41 de ani) a bifat o binemeritată vacanță cu emisiunea de la PRO TV, alături de soția lui,...13

19 aug 00:00MondenCe intervenţii estetice are Dorian Popa. De ce nu vrea să-şi opereze nasul

Dorian Popa este cu siguranță unul dintre modelele tinerilor din România, însă pentru a ajunge la acest nivel și...12

19 aug 00:00MondenA murit Mariana Zaharescu, una dintre vocile „Teleenciclopediei“. Avea 87 de ani

Mariana Zaharescu, una dintre vocile „Teleenciclopediei“, cea mai longegivă emisiune din România, a murit la...10

19 aug 00:00MondenNebunie la petrecerea de 61 de ani a Madonnei

Regina Muzicii Pop a dat o petrecere de neuitat cu prilejul împlinirii vârstei de 61 de ani. Madonna a văzut lumina...15

19 aug 00:00MondenRăzboi al declaraţiilor între Miley Cyrus şi Liam Hemsworth după despărţirea lor

Miley Cyrus şi Liam Hemsworth anunţau sfârşitul căsniciei lor, după opt luni de căsătorie, printr-un comunicat...11

19 aug 00:00MondenNetflix va produce serialul de animaţie ''Agent King'', dedicat lui Elvis Presley

Cu ocazia împlinirii a 42 de ani de la moartea regelui rock'n'roll Elvis Presley, vineri, Netflix a anunţat că va...11

19 aug 00:00MondenRichard Williams, creatorul personajului Roger Rabbit, a murit la 86 de ani

Regizorul de animaţie Richard Williams, care a creat celebrul personaj Roger Rabbit, a murit vineri 16 august la 86 de...11

17 aug 00:00MondenOana Zăvoranu ia în serios rolul din serialul Sacrificiul. Va purta pe micul ecran hainele create de ea

Oana Zăvoranu se reinventează la fiecare etapă a vieții sale, iar de această dată fanii ei vor fi șocați de cât...316

Mapamond
19 aug 00:00MapamondActorul american Peter Fonda a murit la vârsta de 79 de ani

Actorul Peter Fonda, devenit celebru cu rolul din filmul "Easy Rider", fiul lui Henry Fonda şi fratele lui Jane Fonda,...12

19 aug 00:00MapamondSUA au alocat fonduri pentru dezvoltarea rachetelor cu un an înainte de a se retrage din Tratatul INF

Rusia nu a refuzat niciodată să discute cu SUA despre Tratatul privind Forţele Nucleare Intermediare (INF), a...11

19 aug 00:00MapamondItalia - migranţi: Salvini lasă 27 de minori să debarce în Lampedusa

Ministrul de interne italian şi lider al extremei drepte, Matteo Salvini, a acceptat împotriva voinţei sale...12

19 aug 00:00MapamondSpania: Barcelona a comemorat victimelor atacului de pe La Rambla de acum doi ani

Oraşul Barcelona a comemorat sâmbătă victimele atacului terorist comis în urmă cu exact doi ani pe artera...10

19 aug 00:00MapamondMarea Britanie riscă să se confrunte cu penurii de alimente, combustibil şi medicamente în caz de Brexit fără acord

Marea Britanie se va confrunta cu penurii de combustibil, alimente şi medicamente dacă părăseşte Uniunea Europeană...12

19 aug 00:00MapamondMăcel la Kabul: Statul Islamic revendică atentatul soldat cu 63 de morţi în capitala afgană

Gruparea jihadistă Statul Islamic a revendicat duminică atentatul comis de un atacator sinucigaş, soldat cu 63 de...13

19 aug 00:00MapamondSUA: Mii de pasageri întârziaţi în aeroporturi de o defecţiune la nivel naţional a sistemelor Agenţiei de protecţie a frontierelor

Mii de călători din aeroporturile americane s-au confruntat vineri cu întârzieri din cauza unei defecţiuni la nivel...11

19 aug 00:00MapamondBulgaria: 75 kg de cocaină, descoperite în cutii cu banane într-un depozit din Burgas

Şaptezeci şi cinci de kg de cocaină, cu o valoare de peste 5 milioane de leva (2,5 milioane de euro) pe piaţa...11

19 aug 00:00MapamondAfganistan: Un atentator sinucigaş a omorât 63 de persoane la o nuntă în Kabul

În timp ce populaţia speră într-un acord iminent între talibani şi SUA, un atentat sinucigaş, nerevendicat, a...11

19 aug 00:00MapamondRepublica Moldova: Un om de afaceri apropiat de Vlad Plahotniuc s-a împușcat în cap

Omul de afaceri Iurii Luncașu, persoană de încredere a politicianului moldovean Vlad Plahotniuc, și-a pierdut viața...11

Sănătate
15 aug 13:33SănătateSpitalul Județean Constanța asigură asistenţa medicală de urgenţă în minivacanța de Sfânta Maria

Conducerea Spitalulului Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Constanța informează pacienții că, în...579

8 aug 02:33SănătateINSP: 7 cazuri de infecţie cu virusul West Nile

Numărul persoanelor care au fost infectate cu virusul West Nile de la începutul perioadei de raportări (3 iunie) a...655

6 aug 03:50SănătateCNAS: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate a fost repusă în funcţiune

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate anunţă că, începând de marţi, Platforma Informatică a Asigurărilor...973

5 aug 10:31SănătateO NOUĂ METODĂ DE SLĂBIT: hipnoza! Bani grei în schimbul unor iluzii?

Tot mai mulți oameni apelează la diferite metode pentru slăbit. Suntem destul de preocupați de felul în care...852

1 aug 03:17SănătateEpidemie de OBEZITATE INFANTILĂ în România!

Asociația Pro Consumatori membră a Organizației Europene a Consumatorilor a analizat 32 de produse din lapte...887

30 iul 00:58SănătateMinistrul Sănătăţii, pe litoral: 'Direcţia de Sănătate Publică a suspendat activitatea pe 2 plaje'. Ce spune Pintea despre Spitalul Judeţean!

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, se află la Constanţa, la o întâlnire cu reprezentanţii Direcţiei de...3928

25 iul 03:29SănătateDOTĂRI la Spitalul Hârșova: echipamente și mobilier medical!

Spitalul Orășenesc Hârșova s-a înnoit: la începutul acestei săptămâni, reprezentanții unității spitalicești...1271

25 iul 01:18SănătateMedicii de pe Secția Chirurgie OMF vor face de gardă la domiciliu!

Consilierii județeni au aprobat, în ședința Consiliului Județean Constanța de miercuri, 24 iulie a.c.,...1142

24 iul 03:18SănătatePremierul l-a demis pe şeful CNAS

Premierul Viorica Dăncilă l-a demis marţi pe şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Răzvan...1008

18 iul 00:17SănătateCabinete medicale noi, la Spitalul Municipal Mangalia

La unitatea sanitară din Mangalia s-au înființat, recent, mai multe cabinete medicale și săli de tratament în...1643