rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 19 aprilie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Ordinea de zi a ședinței de consiliu local al comunei Valu lui Traian

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în data de 14 martie 2018 ora- 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Ordinea de zi este compusă din urmatoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico- economici în urma finalizării achiziţiei publice pentru obiectivul: „Racorduri canalizare menajeră locuinţe Zona C”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico- economici în urma finalizării achiziţiei publice pentru proiectul : „Supraetajare Şcoala nr.2 Viceamiral Ioan Murgescu, str. Mihai Eminescu nr.157, comuna Valu lui Traian şi construire Sala de Sport”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor nefinanţater de MDRAPFE pentru obiectivul: „Racorduri canalizare menajeră locuinţe Zona C”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor nefinanţater de MDRAPFE pentru obiectivul: „Supraetajare Şcoala nr.2 Viceamiral Ioan Murgescu, str. Mihai Eminescu nr.157, comuna Valu lui Traian şi construire Sala de Sport”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economce şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul –ŞCOALĂ.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economce şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul –Grădiniţă şi Creşă.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.96/16.03.2015 privind aprobarea nomenclaturii stradale la nivelul comunei Valu lui Traian, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2018, aprobat prin H.C.L. nr.6/15.01.2018, cu modificările ulterioare.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar organizate pe raza comunei Valu lui Traian, pentru anul şcolar 2018-2019.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.3 din H.C.L. nr.67/24.06.2005 privind aprobarea vânzării unor suprafeţe de teren intravilan, stăpânite în fapt în condiţiile Codului Civil, cu modificările ulterioare.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu propunerile pentru casare, rezultate în urma inventarierii bunurilor ce aparţin unităţii administrativ teritoriale comuna Valu lui Traian, date în administrare către S “GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”SRL

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă asupra terenului intravilan, lot 208 zona Fi, atribuit în baza Legii nr.15/2003, domnului Precop Ionuţ.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea poz.75 din anexa la H.C.L. nr.330/26.09.2017 privind atribuirea unor loturi de teren în folosinţă gratuită către tinerii sub 35 de ani în vederea construirii de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii nr.15/2003, cu modificările ulterioare.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului total de burse de merit ce se vor acorda în semestrul II al anului şcolar 2017-2018, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Valu lui Traian

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelelor nr.1, nr.2 şi nr.3 la H.C.L. nr.366/12.12.2014 privind înfiinţarea serviciului de iluminat public la nivelul comunei Valu lui Traian, jud. Constanţa, precvum şi aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public, cu modificările ulterioare.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Valu lui Traian, însuşit şi aprobat prin H.C.L. nr.90/19.03.2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere ce are ca obiect lotul nr.3, zona microferme (Gelil Selmii).

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie, prin licitaţie publică, asupra terenului intravilan lot nr.85, zona- Afumaţi, ce face parte din domeniul privat al comunei

Iniţiator- Primar MITROI FLORI

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii la plata impozitelor şi taxelor locale a unor persoane fizice.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

20. Proiect de hotărâre privind anularea unor obligatii de plata datorate bugetului local al comunei Valu lui Traian.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgenţă.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Căminului Cultural Valu lui Traian.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Sălii de Sport.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2018 aprobat prin H.C.L. nr.37/14.02.2018.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr.2 la H.C.L. nr.437/ 15.12.2017 privind aprobarea PROGRAMULUI DE ACHIZIŢII şi a STRATEGIEI de ACHIZIŢIE PUBLICĂ, pentru anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, cu plata în rate, a terenului intravilan în suprafaţă de 400 m.p., lot nr. 21, str.Mujdaba Fichiret nr.14, concesionat domnului Duţu Daniel.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

27. Proiect de hotărâre pentru completarea art.2 din H.C.L. nr.29/29.01.2018 privind aprobarea dării în exploatare şi folosinţă către S.C.”ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA S.A. Constanţa, a obiectivului de investiţii: „Extindere alimentare cu energie electrică lotizări locuinţe str. Poteca, localitatea Valu lui Traian, judeţul Constanţa”.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

28. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Valu lui Traian cu privire la aprobarea disponibilităţii terenurilor comunei Valu lui Traian pe care sunt amplasate capacităţile energetice aferente investiţiei” Extindere alimentare cu energie electrică lotizări locuinţe str. Poteca” către S.C.”ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA S.A. Constanţa.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui termen în vederea eliberării unor autorizaţii de construire.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de pachete cu alimente, cu ocazia sărbătorilor de Paște.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţătrii directe a contractului de achiziţie- sevicii de arhivare.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

32. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru activitatea de salubrizare prestată de operator SC”IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT BUCUREȘTI FILIALA COSTINEȘTI”SRL.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

33. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.L. nr.443/15.12.2018 privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

34. Proiect de hotărâre pentru modificarea poz.73 din anexa la H.C.L. nr.330/26.09.2017 privind atribuirea unor loturi de teren în folosinţă gratuită către tinerii sub 35 de ani în vederea construirii de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii nr.15/2003, cu modificările ulterioare.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

35. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Valu lui Traian, pe perioada aprilie- iunie 2018.

Iniţiator- consilier local Cadîr Turgai

36. Diverse :

- Cererea nr. 4.410/ 16.02.2018 -Stîngă Maria-Isabela solicită schimb locuinţă la un etaj superior;

- adresa nr.4761/ 19.02.2018 a Consiliului Judeţean Constanţa înregistrată la Primăria comunei Valu lui Traian sub nr.5.461/02.03.2018, referitor la Programul de susţinere a învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial din mediul rural, prin acordarea fiecărui preşcolar/elev a unui ghiozdan complet echipat, la fiecare început de an şcolar, pe perioada implementării programului (2018-2022).

vineri, 9 martie 20181146
Comentarii
mai mult...Politică
19 apr 00:00PoliticăTeodorovici iar a luat bani cu împrumut la dobândă mare: Încă 400 de milioane de lei

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a împrumutat, joi, 400 de milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de...255

19 apr 01:00PoliticăLiviu Dragnea a lansat acuzații FĂRĂ PRECEDENT la adresa lui Ludovic Orban: 'Să spună jandarmul cum îi săreau zeci de mii de euro din geantă când a plecat'872
19 apr 01:00PoliticăINCIDENT procedural cu dosarul Revoluţiei: Parchetul a trimis dosarul la ÎCCJ pe ascuns, la o săptămână după anunţul oficial332
19 apr 01:01PoliticăUn tânăr nu a vrut să dea mâna cu Liviu Dragnea, la mitingul PSD

Câteva sute de persoane au participat, joi, la un miting PSD în localitatea Dumbrăveni, județul Suceava, la care...660

19 apr 01:01PoliticăLiviu Dragnea vorbește, în premieră, de candidatura la prezidențiale: „O să vă răspund, când e momentul, dacă voi candida“334
19 apr 00:17PoliticăBola iar se ia de Palaz! `400.000 de lei din bani publici pentru 3 zile de băut bere, totul deghizat în eveniment cultural!`1402
19 apr 00:48PoliticăCererea de pensionare a lui Augustin Lazăr, acceptată de CSM

Ordinea de zi de joi, 18 aprilie, a sedintei Sectiei pentru procurori s-a suplimentat cu discutarea cererii de...516

19 apr 01:04PoliticăKlaus Iohannis: Nu pot să semnez nişte acte fără a evalua urmările întregii remanieri407
19 apr 01:09PoliticăCreștere a încasărilor la TAXE și IMPOZITE, față de anul trecut!395
19 apr 01:11PoliticăATENȚIE UNDE PARCAȚI! Poliția Locală dă zeci de amenzi zilnic!

Staționarea sau oprirea voluntară în zonele în care aceste acțiuni sunt interzise, încălcarea semnificației...561

18 apr 02:51PoliticăSenat: Moţiunea pe Justiţie - amânată pentru a patra oară; şedinţa de plen, suspendată din lipsă de cvorum385
17 apr 02:52PoliticăDNA a cerut preschimbarea termenelor de judecată din dosarele lui Liviu Dragnea şi Darius Vâlcov610
Vremea
3.9°3.9° - 4.4° vineri, 19 aprilie 2019
cer acoperit de noriUmiditate: 59%
Vânt: 2.12 m/s din E
Presiune: 1025.356 milibari

Loto
6/496813313342
5/4013192035385
joker9142628335
Horoscop
mai mult...SPSportRT
19 apr 00:00SportEuropa League, "sferturi". Napoli-Arsenal 0-1, Chelsea-Slavia 4-3, Valencia-Villarreal 2-0, Eintracht-Benfica 2-0

Arsenal, Valencia, Eintracht Frankfurt şi Chelsea sunt cele patru semifinaliste din Europa League. În penultimul act...281

19 apr 00:00SportFestival de goluri în Chelsea - Slavia Praga

Atacantul lui Chelsea, Pedro, a fost protagonistul startului de meci la returul dintre Chelsea şi Slavia Praga din...246

19 apr 00:00SportIanis Hagi pleacă de la Viitorul! Gică Hagi a confirmat în direct la TV

Gică Hagi a confirmat că Ianis Hagi (20 de ani) are mai multe oferte din campionatele importante ale Europei....881

19 apr 00:00SportIvan Patzaichin a primit Colanul de Aur, cea mai înaltă distincţie a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român

Ivan Patzaichin, cel mai titrat canoist român din toate timpurile, a primit, joi, Colanul de Aur, cea mai înaltă...345

Local
19 apr 00:00LocalReînscrierile la grădiniţă încep pe 6 mai

Ministerul Educaţiei Naţionale a stabilit, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu...249

19 apr 00:53LocalProcurori din Constanţa, în atenţia CSM

Secţia pentru procurori din cadrul CSM s-a întrunit joi, 18 aprilie, în şedinţă. Pe ordinea de zi s-au aflat şi...1456

19 apr 00:53LocalContinuă pregătirile pentru sezonul estival în stațiunea Mamaia și municipiul Constanța

De la începutul săptămânii, angajații Serviciului Amenajări Urbane din cadrul Primăriei Municipiului Constanța...398

19 apr 00:51LocalExpoziție de Paște cu vânzare, cu produse realizate de copiii din centrele de plasament

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a deschis, joi, 18 aprilie a.c., cea...343

19 apr 00:42LocalMai puțin de 30% din hotelurile de pe litoral vor fi deschise de Paște și 1 Mai

Aproximativ 80 de hoteluri din totalul celor peste 300 existente pe litoralul românesc, ceea ce înseamnă mai puțin...1575

19 apr 00:49LocalArnold, baschetbalistul surdo-mut care vrea în NBA

...341

19 apr 00:49LocalNăvodărenii care văd fapte antisociale, îndrumați să sune la Poliția Locală!

Primăria orașului Năvodari și Direcția Poliției Locale Năvodari a demarat campania „FII RESPONSABIL! ATITUDINEA...685

19 apr 01:08LocalSANCȚIUNI DRASTICE pentru MIZERIE și CONSUMUL DE ALCOOL pe stradă!

Consumul de băuturi alcoolice pe domeniul public, mizeria aruncată pe stradă, cerșetoria și răscolitul în...574

19 apr 01:10LocalConstanţa. Peste 200 kg peşte, transportate fără documente legale, confiscate de poliţiştii de frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța - Punctul de Trecere a Frontierei Midia au depistat,...614

19 apr 00:24LocalCondamnaţi definitiv, încarceraţi şi introduşi în penitenciarul Poarta Albă

Mandate puse în aplicare de polițiștii constănțeni! La data de 17 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului...591

Monden
19 apr 00:00MondenCum va fi rochia de mireasă a Adelinei Pestrițu și cum își va îmbrăca fetița: „Sunt foarte dificilă“

Adelina Pestriţu (32 de ani) şi iubitul ei, Virgil Şteblea, sunt în focuri! Cei doi se pregătesc de zor pentru cel...319

19 apr 00:00MondenCât a slăbit Oana Roman. Ţinuta care i-a dezvăluit noua siluetă

După ani la rând în care a fost criticată pentru siluetă, Oana Roman pare că a câştigat pentru moment lupta cu...402

19 apr 00:00MondenCe vor face CRBL și Oase cu premiul de 30.000 de euro, de la Asia Express

O ţară întreagă a stat cu sufletul la gură, marţi seară, 16 aprilie, pentru a afla câştigătorii marelui premiu...312

19 apr 00:00MondenAndreea Bălan, la primul eveniment oficial după cea de-a doua naştere

După ce ne-a dat emoţii la naşterea celei de-a doua fiice, iată că artista s-a refăcut complet şi-şi poate relua...246

19 apr 00:00MondenCe s-a întâmplat cu Lisa Marie Presley? Fosta soţie a lui Michael Jackson s-a îngrăşat teribil!

Singurul copil al lui Elvis Presley, din mariajul cu Priscilla, duce o viaţă relativ retrasă. De aceea, poate, ne...361

19 apr 00:00MondenSophie Turner din Game of Thrones se luptă cu depresia. Cum au afectat-o criticile pentru rolul Sansa Stark

Actriţa Sophie Turner a dezvăluit că s-a luptat ani de zile cu depresia, boală ce s-a accentuat odată cu primirea...284

19 apr 00:00Monden„La Gomera“ de Corneliu Porumboiu, printre cele 19 filme selecţionate în competiţia Festivalului de Film de la Cannes

Nouăsprezece filme vor concura anul acesta în competiţia Festivalului de Film de la Cannes, potrivit listei iniţiale...186

19 apr 00:00MondenBradley Welsh, unul dintre actorii din "T2 Trainspotting", a fost împuşcat mortal în Scoţia

Bradley Welsh, unul dintre actorii din "T2 Trainspotting", a fost împuşcat mortal miercuri seara la Edinburgh,...228

19 apr 00:00MondenDisney promite cinci milioane de dolari pentru reconstrucţia catedralei Notre-Dame

Compania Walt Disney, care a obţinut încasări de milioane de dolari de pe urma filmului său de animaţie ''The...196

18 apr 19:32MondenBianca Drăgușanu, dezlănțuită: Ce replici a avut pentru Cătălin Botezatu și pentru prezentatorii emisiunii „Vulturii de noapte”

Bianca Drăgușanu a participat la emisiunea Vulturii de noapte, pe care fostul său partener de viață, Victor Slav, o...690

Mapamond
19 apr 00:00MapamondÎnaintea publicării raportului Mueller, Trump denunţă o „înşelătorie politică“

Preşedintele american Donald Trump a denunţat joi "cea mai mare înşelătorie politică din toate timpurile", cu...196

19 apr 00:00MapamondKim Jong Un se va deplasa în Rusia pentru un summit cu Putin, anunţă Kremlinul

Liderul nord-coreean Kim Jong Un se va deplasa în Rusia la sfârşitul lunii aprilie pentru un summit bilateral cu...191

19 apr 00:00MapamondUKIP îşi lansează campania, prezentându-se ca „adevăratul partid“ al Brexit-ului

Partidul britanic UKIP (eurofob şi antiimigraţie) şi-a lansat joi campania pentru alegerile europarlamentare,...187

19 apr 00:00MapamondCoreea de Nord cere SUA să îl înlocuiască pe secretarul de stat Mike Pompeo la negocieri

Coreea de Nord a cerut joi Statelor Unite să îl înlocuiască pe secretarul de stat Mike Pompeo cu un negociator "mai...182

19 apr 00:00MapamondCongresul SUA va primi raportul procurorului Mueller privind complicitatea cu Rusia cenzurat după patru criterii

Congresul Statelor Unite va primi joi, în jurul orelor locale 11:00-12:00 (15:00-16:00 GMT) raportul anchetatorului...181

19 apr 00:00MapamondParlamentul European a votat simplificarea procedurilor de obţinere a vizelor de scurtă şedere în UE

Parlamentul European a votat miercuri, la Strasbourg, o simplificare a procedurilor de obţinere a vizelor de scurtă...183

19 apr 00:00MapamondRusia extinde sancţiunile economice impuse Ucrainei

Premierul rus, Dmitri Medvedev, a semnat joi un decret care extinde lista produselor ucrainene ale căror importuri vor...200

19 apr 00:00MapamondAccident în insula Madeira: Portugalia a decretat trei zile de doliu naţional

Guvernul portughez a decretat joi trei zile de doliu naţional în memoria victimelor accidentului rutier în care...201

19 apr 00:00MapamondFranţa: Clopotele catedralelor au bătut în semn de solidaritate cu Notre-Dame din Paris

Marele clopot al bazilicii Notre-Dame-de-la Garde din Marsilia a fost tras la ora locală 18.50 (16.50 GMT), la fel ca...170

19 apr 00:00MapamondUn bărbat a fost arestat în Catedrala Saint-Patrick din New York, având asupra lui bidoane cu benzină

Un bărbat a fost arestat miercuri seara după ce a pătruns în Catedrala Sfântul Patrick din New York având asupra...221

Sănătate
19 apr 00:19SănătatePacienta cu arsuri grave, transferată în Belgia, va avea nevoie de mai multe operații. „Dacă mai stătea 2 zile în România nu mai avea șanse!”

Tânăra Mădălina Neculai, din Tulcea, care a fost transferată la un spital din Belgia, după ce a suferit arsuri...1497

17 apr 01:37SănătateSpitalul Judeţean Constanţa a fost decorat de Klaus Iohannis

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, Președintele României, Klaus Iohannis, a conferit Spitalului Clinic...1255

17 apr 04:05SănătateREVOLTĂTOR! Pacientă cu arsuri grave, din Tulcea, plimbată între spitalele din Constanța și Timișoara!

O tânără de 25 de ani din Tulcea, aflată în stare gravă, fiind intubată, după ce a suferit arsuri pe 40% din...816

13 apr 01:48SănătateProiect benefic pentru comunitate: cursuri de asistente medicale în Hârșova!

Sistemul sanitar din orașul constănțean Hârșova se dezvoltă. Astfel, în Spitalul Orășenesc Hârșova vor fi...1369

13 apr 17:54SănătateAsistenta șefă de la Neurologie, schimbată din funcție după controlul ministrului Sănătății! Atenționare pentru directorul de Îngrijiri!

S-a încheiat ancheta internă desfășurată de conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Andrei”...3929

13 apr 00:29SănătateReacția SANITAS după controlul de la Spitalul Județean Constanța: „Personalul este insuficient, merită să fie tratat cu respect!”

Referitor la recenta vizită a Ministrului Sănătății, Sorina Pintea, la Spitalul Clinic Județean de Urgență...2343

12 apr 00:50SănătatePacienții vin la Constanța să se trateze, dar ministrul Sorina Pintea LAUDĂ spitalul din Tulcea pentru... curățenie!

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, continuă controalele în spitalele din țară. În noaptea de miercuri spre...7309

11 apr 00:35SănătateSpitalul Județean Constanța, decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul „Meritul Sanitar”

În vreme ce ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a vorbit despre „dezastrul” pe care l-a găsit pe secțiile...3124

9 apr 01:42SănătateANCHETĂ la Spitalul Județean Constanța, după controlul inopinat al ministrului Sănătății

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a făcut, duminică seara, 7 aprilie a.c., de Ziua Mondială a Sănătății, un...4993

5 apr 22:57SănătateMedicii Adrian Streinu Cercel și Mihai Craiu, prezenți la Constanța pentru a vorbi despre vaccinare!

Vaccinarea împotriva virusului hepatitei B, vaccinarea în cancer între prevenție și tratament și prevenirea...1983