rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 11 aprilie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Pastorala de Crăciun a IPS Teodosie: Vă împărtăşesc tuturor dragostea părintească şi bucuria comuniunii

Pastorala la Sarbatoarea Nasterii Domnului 2015

Teodosie,

Din milostivirea lui Dumnezeu

Arhiepiscop al Tomisului,

Iubitului nostru cler , cinului monahal

şi dreptcredincioşilor creştini, har şi pace

de la Dumnezeu-Tatăl, iar de la noi, arhiearesca binecuvântare

,,Hristos Se naşte, slăviţi-L,

Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L,

Hristos pe pământ, înalţaţi-vă!”

Iubiți părinți slujitori ai sfintelor altare,

Drept măritori creștini,

Praznicul Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos este mai întâi de toate sărbătoarea iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru lume. Fiul lui Dumnezeu Cel veșnic S-a făcut Om, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, adică pentru a dărui oamenilor, păcătoși și muritori, iertarea păcatelor și viață veșnică ,,Această mântuire au căutat-o cu stăruință și au cercetat-o cu de-amănuntul proorocii, care au proorocit despre harul ce avea să vină la noi” ( I Petru 1,10).

Taina Întrupării Fiului veşnic al lui Dumnezeu, Care S-a făcut om din iubire nesfârşită faţă de om, este temelia şi inima credinţei creştine. Sfântul Evanghelist Ioan, Apostolul iubirii, copleşit de măreţia iubirii divine milostive, spune că ,,atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unicul Său Fiu L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3,16).

Sfinţii Părinţi ai Bisericii au tălmăcit Taina Întrupării şi Naşterii ca om a Fiului veşnic al lui Dumnezeu, care, fără de început fiind, primeşte început, născându-Se cu trup în Betleem, şi, neîncăput fiind, încape în pântece şi vine să se nască pentru noi, din pântece de mamă-Fecioară , după cum ne vestesc cîntările Sărbătorii Naşterii Domnului.

Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că ,,prin iubirea Sa mai presus de minte şi nesfîrşită pentru om, Dumnezeu a devenit cu adevărat şi prin natură tocmai ceea ce iubea”, adică om, și iarăți, acelaşi Sfânt Părinte ne învaţă că Dumnezeu Cuvântul ,,a binevoit a se întrupa pentru a ne învăţa, în limba noastră omenească şi prin pilde, cunoaşterea care depăşeşte orice limbaj, lucrurile sfinte şi ascunse (...), dar şi pentru că El, din iubire pentru noi, se ascunde tainic în esenţa spirituală a fiinţelor create, ca şi în litere, prezent întreg în fiecare şi în toată slava Sa (...)”.

Aşadar, Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om pentru că omul păcătos şi muritor să fie ridicat din păcat şi moarte, să devină sfânt şi să trăiască veşnic, deoarece el a fost la început creat după chipul lui Dumnezeu Cel Sfânt şi veşnic viu. Prin lucrarea Sa mântuitoare, de unire a omului muritor cu Dumnezeu Cel veşnic, Iisus Hristos vindecă şi curăţeşte firea umană de ceea ce îi este nesănătos şi nefiresc, adică păcatul şi moartea, survenite ca urmare a despărţirii omului de Dumnezeu prin neascultare, neînfrânare şi nepocăinţă (cf. Facerea 2,17 şi Romani 6,23).

Preaiubiţi fii sufleteşti,

Cântările Sărbătorii Naşterii Domnului ne arată că întruparea sau înomenirea lui Dumnezeu-Cuvântul, din Fecioara Maria, are ca scop ridicarea omului pământesc, stricat prin păcat şi moarte, la viaţa cerească, nestricăcioasă şi veşnică:

,,Cerul şi pământul astăzi s-au unit, născându-Se Hristos. Astăzi Dumnezeu pe pământ a venit şi omul la ceruri s-a suit. Astăzi este văzut cu trup pentru om Cel din fire nevăzut” (Mineiul pe Decembrie, Nașterea Domnului, 25 decembrie, Vecernie, Litie).

,,Pe Cel după chip și asemănare văzându-l Iisus stricat din pricina călcării poruncii, plecând cerurile S-a pogorât şi S-a sălăşluit în pântecele Fecioarei fără schimbare, că într-însul să înnoiască pe Adam cel stricat” (Ibidem).

Hristos Domnul, Care S-a născut, ca om, în peştera din apropierea Betleemului, este Fiul Cel veşnic al Lui Dumnezeu, Cel în Care, prin Care şi pentru Care au fost făcute cerul şi pământul, adică întreg universul, lumea nevăzută a mulţimilor de îngeri şi lumea văzută a mulţimilor de stele. Acest adevăr îl mărturisesc Sfinţii Apostoli, mai ales Sfântul Apostol Pavel şi Sfântul Apostol Ioan.

Fiul lui Dumnezeu Se întrupează, Se naşte cu trup omenesc, în chip mai presus de legea firii omeneşti, prin adumbrirea Duhului Sfânt, Maica Domnului rămânând fecioară şi după naştere. Fiul lui Dumnezeu Se naşte într-o peşteră în Betleem şi este înfăşurat în scutece în chipul cel mai smerit şi sărăcăcios, dar o dată cu aceste condiţii umile şi sărăcăcioase, pe bolta cerului a strălucit lumina şi slava lui Dumnezeu împreună cu mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: ,,Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”(Luca 2,9-14).

Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul,

După cum vedem, Dumnezeu Se arată oamenilor atât în chip omenesc, cât şi în chip dumnezeiesc; Se arată în smerenie, dar şi în slavă; Se apropie de oameni vorbindu-le, învăţându-i, vindecându-le suferinţele şi bolile, însănătoşindu-i şi trupeşte şi sufleteşte, Se face întrutotul asemenea oamenilor, afară de păcat (Filipeni 2,7; Ioan 8,26; II Corinteni 5,21); Se uneşte cu oamenii prin împărtăşirea cu Sfântul şi Dumnezeiescul Său Trup şi Sânge în Sfânta Taină a Euharistiei; Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos îşi arată pe muntele Taborului slava Sa, pe cât au putut cuprinde cu mintea şi cu sufletul cei trei ucenici, apostoli ai Săi. Acesta este chipul prin care Fiul lui Dumnezeu ne dăruieşte mântuirea, împărăţia cerurilor, ne face fii ai lui Dumnezeu (Ioan 1,12), ,,părtaşi dumnezeieştii firi” (II Petru 1,4).

Iubiţi credincioşi,

Anul pe care îl încheiem, a fost şi pentru noi, românii, şi pentru lumea întreagă un an de mari încercări. Un an în care am putut vedea atât de limpede cât de strâs ne este legată existenţa de milostivirea lui Dumnezeu. Şi din bucurii, dar şi din necazuri şi suferinţe se cuvine, aşadar, să învăţăm a desluşi şi împlini voia lui Dumnezeu în viaţa noastră. Căci încercările ce vin asupra omului nu au alt scop decât a-l rechema pe acesta, prin căinţă, la bucuria părtăşiei de iubire cu Dumnezeu.

Totodată, îndatorirea ajutorării neîntârziate a semenilor loviţi de încercări şi necazuri renaşte virtutea împreună-pătimirii, ne reîncălzeşte simţirea creştină, ne reaminteşte principiul dumnezeiesc al vieţii noastre, descoperit nouă de Însuşi Domnul Iisus Hristos: ,,Să vă iubiţi unul pe altul” (Ioan 15,7). Prin slujitorii şi fiii ei din vatra strămoşească, dar şi de peste graniţe, Biserica noastră s-a aflat lângă toţi cei întristaţi şi încercaţi, încredinţând pe toţi că Fiul lui Dumnezeu, întrupat din iubire faţă de noi şi faţă de întreaga omenire, este El Însuşi împreună-pătimitor cu noi în necazurile noastre, făcând însă ca din suferinţă să odrăslească toată fapta bună şi iubirea, care ,,niciodată nu se trece”(I Corinteni 13,8).

Noi, cei din Dobrogea, deşi nu avem Peştera Betleemului, avem răsadul acesteia adus de Sfântul Apostol Andrei şi aşezat în peştera ce-i poartă numele. Ne-am închinat în acest an în biserica ridicată drept ofrandă Mântuitorului Hristos prin mijlocirea părintelui nostru suflesc al tuturor românilor. Colindul Sfântului Andrei ne arată că trebuie să venim cu lumânări aprinse, având candelele împodobite, cu sufletele primenite şi cu inimile deschise ca să ne umplem de darul Vieţii.

Acestea toate trebuie să aprindă înlăuntrul nostru virtuţile care să facă lumina de la noi până la cer. Cu aceste gânduri vă împărtăşesc tuturor dragostea părintească şi bucuria comuniunii, rugând pe Pruncul Iisus să vă aducă sănătate, pace, binecuvântare şi viaţă sfântă ca şi Noul An ce îl vom întâmpina să fie bogat în daruri duhovniceşti şi să ne îmbrace în sfinţenie.

Al vostru Arhipăstor,

Către Hristos Cel născut în ieslea Betleemului de tot binele rugător,

TEODOSIE,

Arhiepiscopul Tomisului

vineri, 25 decembrie 201554
STEP PROJECT, servicii de prelucrări metalice de precizie
Comentarii
mai mult...Replica
11 apr 00:00ReplicaRECIDIVISTUL care a spart magazinul Carrefour, CONDAMNAT

Ismail Ferdin a fost trimis în judecată pentru infracţiunea de tentativă la furt calificat după ce a pătruns prin...1164

11 apr 00:00ReplicaO femeie a cerut ORDIN de PROTECŢIE după ce fostul SOȚ a amenințat-o că o OMOARĂ ”ca la ONEȘTI”1006
11 apr 00:11ReplicaCodrin Ștefănescu, ATAC la adresa GUVERNANȚILOR: CUM dormiți NOAPTEA?836
11 apr 00:00ReplicaPrețurile pentru serviciile FUNERARE ale morților de COVID-19 ar putea EXPLODA!

Guvernul va modifica regulile pentru înmormântarea persoanelor decedate din cauza Covid-19, astfel că o persoană...1041

11 apr 22:54ReplicaHAOS în PARCĂRILE marilor MAGAZINE din Constanța1424
11 apr 22:54ReplicaLocuitorii de pe strada FLĂMÂNDA TÂNJESC după TROTUARE decente670
11 apr 22:53ReplicaTudor Chirilă dă de pământ cu Vlad Voiculescu, după scenele de la Foișor

Artistul Tudor Chirilă critică dur actualul guvern pentru mutarea pacienților de la Spitalul Foișor. Scenele care au...1639

11 apr 00:02ReplicaA GONIT cu 182 de kilometri pe oră ca să scape de POLIȚIE991
11 apr 00:01ReplicaO FEMEIE s-a ARUNCAT de pe ACOPERIȘUL UNUI BLOC, după ce a aflat că IUBITA o ÎNȘELA cu un BĂRBAT!8076
11 apr 22:51ReplicaGiani Kiriţă şi Marius Niculae, întrecere pe străzile din Bucureşti

Un episod cu o urmărire ca în filme i-a avut ca protagonişti pe Giani Kiriţă şi fostul său coleg de la Dinamo,...1159

11 apr 07:24ReplicaA MURIT ELECTROCUTAT, după ce a PUS MÂNA pe un CABLU NEASIGURAT1046
11 apr 22:55ReplicaTrimis în JUDECATĂ după ce a FURAT CĂRUȚA cu PORUMB436
Vremea
8.8°8.8° - 9.7° duminică, 11 aprilie 2021
ConstanțaUmiditate: 50%
Vânt: 3.2 m/s
Presiune: 1027 milibari

Loto
6/492696133231
5/40192128203237
joker3933440367
Horoscop
mai mult...SPSportRT
11 apr 00:00SportPremier League: Victorii importante pentru Chelsea și Liverpool

Chelsea și Liverpool continuă cursa pentru un loc de Champions League. Formația pregătită de Thomas Tuchel a urcat...140

11 apr 00:00SportReal Madrid se impune în El Clasico (2-1 vs FC Barcelona) și urcă pe primul loc

El Clasico nu a dezamăgit: Real Madrid s-a impus cu 2-1 în fața rivalei FC Barcelona, după un meci foarte...156

11 apr 00:00SportPSG, victorie categorică în deplasare (4-1 vs Strasbourg)

Formaţia Paris Saint-Germain a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 4-1, echipa Strasbourg, într-un meci...128

11 apr 00:00SportMircea Lucescu, victorie în campionatul Ucrainei (2-0 vs FC Dnipro-1)

Formaţia Dinamo Kiev, antrenată de Mircea Lucescu, a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa...153

Local
11 apr 00:04LocalACCIDENT RUTIER în zona DORALLY: un AUTOTURISM a intrat în PARAPET

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină sâmbătă, 10 aprilie, pe bulevardul 1 Mai, în...665

11 apr 00:07LocalExercițiul RAPID FALCON II, la Constanța

Exercițiul RAPID FALCON II, a avut loc sâmbătă, 10 aprilie, în Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, cu...515

11 apr 00:07LocalCoronavirus: 2.154 de persoane, verificate de polițiștii constănțeni, în ultimele 24 de ore

560

11 apr 00:04LocalCoronavirus: 2.195 de persoane, verificate de polițiștii constănțeni, în ultimele 24 de ore

Forțele cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice continuă să acționeze, în contextul prevenirii...326

11 apr 00:08LocalCOVID-19: SITUAȚIA ACTUALIZATĂ la nivelul județului CONSTANȚA

De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul județului Constanța au fost confirmate 40.186 de persoane...827

11 apr 00:04LocalCOVID-19: Un singur NOU DECES, la Constanţa

De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul județului Constanța au fost confirmate 40.186 de persoane...633

11 apr 00:09LocalIncendiu în apropierea localității Garvăn din județul Tulcea. VIDEO

Militarii Secției de pompieri Măcin au fost solicitați să intervină, vineri 9 aprilie a.c., în jurul orei 16:30,...551

11 apr 00:06LocalCJSU: SCENARIUL ROȘU a fost PRELUNGIT, în CONSTANȚA

În cadrul CJSU, a fost votată, vineri 9 aprilie a.c., hotărârea nr. 55. Aceasta prevede constatarea încadrării...3936

11 apr 00:06LocalPrimăria CONSTANȚA a ÎNCEPUT curățenia generală în stațiunea MAMAIA

930

Politică
10 apr 19:26PoliticăAlexandru Rafila: Peste 30 de zile ne aşteptăm la o scădere a cazurilor

Medicul Alexandru Rafila susţine că numărul românilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 va începe să scadă peste...863

10 apr 19:26PoliticăCorpul de Control al lui CÎȚU a sesizat procurorii, după verificările efectuate la Registrul Electronic Național de Vaccinări

Corpul de control al Prim-ministrului a transmis Ministerului Public o sesizare penală „in rem”, ca urmare a...938

10 apr 19:26PoliticăVeste bună de la Guvern pentru părinți și copii: Noi modificări importante!

1233

Interviuri
2 apr 00:04InterviuriViceprimarul Cocargeanu: USR NU VREA să se construiască în ZONA COSTIERĂ! Video

Florin Cocargeanu este unul dintre viceprimarii Constanței care pune umărul la dezvoltarea orașului. Acesta...2244

24 mar 00:03InterviuriSorin Mihai: Am distribuit TABLETE tuturor elevilor, însă mulți NU au știut ce să facă cu ele

Luni, 22 martie, s-a dat startul simulării examenului național de Bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a și a...2545

19 mar 00:18InterviuriCORINA MARTIN: Nu avem nici o STRATEGIE, nimeni NU se gândește să ATRAGĂ turiști! VIDEO

3605

6 mar 00:02InterviuriSOCEANU, primarul din TECHIRGHIOL: Singura sursă pentru INVESTIȚII sunt fondurile europene

Iulian Soceanu este unul dintre cei mai implicați edili din județul Constanța. Și nu-l lăudăm noi, ci o spun chiar...3588

5 mar 00:03InterviuriMariana GÂJU nu ÎNȚELEGE CINE oprește CT BUS să AJUNGĂ la CUMPĂNA

”În spetele unei femei puternice, stă întotdeauna un bărbat puternic”, spune primarul localității Cumpăna,...6805

4 mar 00:07InterviuriViceprimarul RUSU: În MAMAIA, nu vor mai fi ȘANTIERE și MUZICA tare, în sezonul estival

7885

Monden
10 apr 00:00MondenFilmele cu Spider-Man pot fi văzute doar la Netflix sau la cinema. Acord exclusiv cu Sony

Netflix a încheiat un acord pentru dreptul exclusiv de streaming al filmelor lansate de Sony Pictures, inclusiv al...393

10 apr 18:52MondenImagini inedite cu Prințul Philip și Regele Mihai: erau verișori și au copilărit împreună

Familia regală a România a transmis, vineri, un mesaj de condoleanţe la moartea prinţului consort Philip al Marii...632

10 apr 00:00MondenMoartea prinţului Philip: Cele mai incomode remarci ale ducelui de Edinburgh

565

Mapamond
10 apr 00:02MapamondJaf într-un hotel de lux din Paris: Hoţii au furat bijuterii estimate la 100.000 de euro

Celebrul hotel de lux George V din Paris, situat în proximitatea Bulevardului Champs-Elysees, a fost teatrul în care a...454

10 apr 18:24MapamondAstraZeneca în Franţa: Vaccinarea persoanelor sub 55 de ani cu un alt ser pentru rapel, confirmată de autorităţile sanitare

Persoanele cu vârste sub 55 de ani care au fost deja vaccinate în Franţa cu o primă doză a vaccinului anti-COVID-19...417

10 apr 00:00MapamondSUA: Mai multe persoane împuşcate într-un magazin din Texas, un mort

377

10 apr 00:00MapamondPost Brexit Irlanda de Nord: Noi violenţe în pofida apelurilor la calm din partea Londrei şi Dublinului

În pofida apelurilor la calm din partea Londrei, Dublinului şi Washingtonului, noi violenţe au izbucnit joi seară...462

10 apr 00:00MapamondCoronavirus: Decizii în ţări europene privind AstraZeneca după confirmarea unei legături cu formarea de cheaguri de sânge

Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a recunoscut miercuri o legătură între administrarea vaccinului...426

10 apr 00:00MapamondIranul a eliberat un petrolier sud-coreean sechestrat în ianuarie

394

Sănătate
10 apr 17:41SănătateCe trebuie să știm despre cancerul gastric

Cancerul gastric reprezintă a două cauza de deces prin cancer la nivel mondial, după cancerul pulmonar. Incidența...392

10 apr 00:00SănătateStudiu: Un somn mai scurt de 5 ore poate crește riscul de demență

O persoană în vârstă care doarme 5 ore pe noapte sau mai puțin are un risc mai mare de a dezvolta demență și de...379

10 apr 00:00SănătateStudiu: Uleiul de măsline te protejează de un posibil accident vascular cerebral

413

10 apr 00:00SănătateUleiul esențial de eucalipt: beneficii și contraindicații

Uleiul de eucalipt poate avea mai multe beneficii pentru sănătate, cum ar fi ușurarea tusei, dezinfectarea rănilor...353

10 apr 00:00SănătateAlergie la ambrozie: cum te afectează polenul de la această buruiană

Alergiile nu ne supără doar primăvara, când pomii înfloresc, ci și în alte anotimpuri. Ambrozia (o plantă...388

10 apr 00:00SănătateEste examenul oftalmologic anual absolut necesar pentru persoanele care suferă de diabet de tip 1?

Persoanele care suferă de diabet de tip 1 riscă să dezvolte o boală care poate provoca pierderea vederii, prin...336

10 apr 00:00SănătateCum consumi corect fructele când ești la dietă

La dietă, fructele rămân o categorie specială de alimente, care te ajută să slăbești, să te menții hidratat...380

10 apr 00:00SănătateMasca de față: o soluție naturală care îndepărtează punctele negre

Nu vreau să subestimez aportul ingredientelor exclusiv naturale în tratarea cosmetică a unor probleme ale tenului,...371

10 apr 00:00SănătateKale, un aliment pe care trebuie să îl adaugi în dieta ta

378

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT