rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 1 august
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Portuarii i-au scris preşedintelui Iohannis despre problemele din port şi aşteaptă măsurile Guvernului

Portuarii nu renunţă şi vor ca ministerul de resort şi cele mai importante instituţii din România – Guvernul şi Preşedinşia – să ia o poziţie faţă de neregulile administrative din Portul Constanţa. Drept urmare, Organizaţia Patronală Operatorul Portuar a retrimis o serie de adrese în cursul acestei săptămâni pentru a readuce respectivele probleme pe radarul autorităţilor şi a le determina să ia măsuri. Portuarii au trimis o scrisoare deschisă preşedintelui Klaus Iohannis în care îl informează asupra ilegalităţilor care au loc în port şi au cerut lămuriri de la Guvern şi Ministerul Transporturilor cu privire la întârzierea nejustificată a oricărui răspuns sau măsuri în privinţa aspectelor sesizate.

SCRISOARE DESCHISĂ:

Prin care intelegem sa va sesizam aspecte grave de nelegalitate a actului de management promovat in mod defectuos in cadrul Companiei Nationale ,,Administrarea Porturilor Maritime” SA (denumita in continuare ,, CN APM SA”) , cu grave repercusiuni asupra dezvoltarii eficiente a Portului Constanta, asupra comunitatii portuare si asupra interesului public national.

Mentionam ca exprimam opinia unitara a majoritatii operatorilor portuari care isi desfasoara activitatea in Portul Constanta , grav afectati de managementul defectuos al actualei conduceri a CN APM SA, acesta reflectandu-se direct asupra comunitatii portuare sub mai multe forme.

Avand in vedere importanta strategica a Portului Constanta si pentru a preintampina eliminarea acestuia de pe harta porturilor europene, intelegem sa va solicitam pe aceasta cale sprijinul in vederea deblocarii si remedierii situatiei cu care ne confruntam.

Mentionam ca o varianta extinsa a problematicii din aceasta scrisoare deschisa se regaseste in cadrul documentului intitulat Memorandum, adresat de organizatia noastra institutiei prezidentiale.

Cateva date privind Portul Constanta – obiectiv de utilitate nationala;

Portul Constanța a fost construit si dezvoltat la actuala sa capacitate prin fonduri alocate in mod exclusiv de la bugetul de stat, toate investițiile în infrastructura portuara fiind susținute și garantate de către Statul Roman, prin Ministerul de Finanțe și Ministerul Transporturilor.

Datorita capacitatii si amplasarii Portului Constanta, acesta face parte din reteaua comunitara a porturilor maritime TEN-T, cu rol semnificativ pentru realizarea unui cadru general unificat al pietei interne, motiv pentru care autoritatile administratiei publice centrale din Romania au obligatia de a promova cadrul legal necesar asigurarii functionalitatii, dezvoltarii si cresterii atractivitatii celui mai mare port al Romaniei de la Marea Neagra, in vederea integrarii sale in sistemul de transport european.

Acesta se situeaza pe locul sase in Europa din punct de vedere al volumului de marfa operata si este la concurenta cu celelalte porturi europene in atragerea fluxurilor de marfa. Pentru a deveni cât mai atractiv, portul trebuie să ofere facilități moderneși sigureși să dezvolteși să întrețină o infrastructură adecvată unui flux de marfă ridicat. Traficul ridicat de mărfuriși infrastructura dezvoltată fac absolut necesară o politică tarifară competitivă care să facă portul mai ieftin (deci mai atractiv) în comparație cu porturile concurente.

Toate aceste investitii se pot realiza printr-un amplu program de dezvoltare, a cărui realizare implică investiții de valoare foarte mare. Dimensiunea acestor investiții atrage de la sine necesitatea existenței unei garanții solideși sigure care sa aiba la baza o strategie guvernamentală ce se reflecta intr-un management performant realizat de CN APM SA - in calitate de autoritate portuara - si nicidecum unul defectuos manifestat in prezent.

Astfel, precizam ca, in perioada in care Consiliului Local al Municipiului Constanta a fost actionar al CN APM SA, strategia de management a fost aceea de a sustine in mod vadit interesele apropiatilor administratiei publice locale si de a ignora interesele majore ale intregii comunitatii portuare care erau in deplin acord cu principiul eficientizarii economice a Portului Constanta.

Prin urmare, in ultimii ani s-a inregistrat o decadere vizibila a Portului Constanta din punct de vedere economic (al traficului de marfuri, al cresterii interesului operatorilor straini pentru portul Constanta,etc.), motivata de neindeplinirea obligatiei de aparare a interesului public precum si de politica manageriala defectuoasa promovata de conducerea CN APM SA .

Din pacate, atitudinea CN APM SA subzista in continuare, desi actionar majoritar este statul roman prin Ministerul Tranporturilor care are parghiile necesare sa traseze pana la acest moment mai multe masuri transante in scopul remedierii situatiei existente.

Detalierea unor aspectelor cu impact major asupra interesului public, national;

Aspectele pe care le supunem analizei dvs., reprezinta o sinteza a problematicii generale cu care se confrunta comunitatea portuara.

Închirierea terenurilor de pe platforma portuară se realizează preferenţial şi ineficient, prin nerespectarea contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor, respectiv dispoziţiile art. 5, alin 3 din contractul de concesiune. Taxele de închiriere a domeniului portuar, preţul utilităţilor şi clauzele de performanţă sunt stabilite preferenţial, la nivel de interese personale şi de grup. Nu există coerenţă în ceea ce priveşte destinaţia suprafeţelor închiriate referitor la utilizarea infrastructurii publice şi de dezvoltare a unor investiţii precum reţele de apă, reţele de electricitate, căi de acces rutier, feroviar, pescaje. Niciunul din studiile BERD sau ale altui organism internaţional nu este implementat de către CN APM SA , astfel încât managementul rămâne intuitiv în absenţa unei examinări serioase în ceea ce priveşte analiza comercială şi performanţele operatorilor portuari; astfel, contractele de inchiriere practicate sunt abuzive, nelegale si deosebit de oneroase pentru operatorii portuari, echilibrul contractual fiind grav afectat; actuala forma a contractelor de inchiriere practicata de CN APM SA reprezinta in esenta un contract de adeziune, fundamentat pe clauze abuzive care consacra companiei o pozitie discretionara si privilegiata, in care aceasta are practic numai drepturi, obligatiile contractuale revenind in exclusivitate operatorilor portuari.

Neexecutarea lucrărilor de mentenanţă şi/sau de îmbunătăţire a infrastructurii domeniului portuar, respectiv neasigurarea facilităţilor contractuale pentru agenţii economici care operează în Portul Constanţa, raportat la nivelul ridicat al taxelor şi tarifelor percepute .

Perceperea unor tarife nejustificat de mari pentru asigurarea utilităţilor (energie

electrică, apă etc.), în masura în care CN APM SA achizitionează aceste servicii de utilităţi de la agenţi economici de drept privat, la un preţ preferenţial.

Refuzul nejustificat în ceea ce priveşte analizarea şi aprobarea proiectelor de investiţii propuse de către agenţii economici, pentru dezvoltarea infrastructurii portuare şi diversificarea serviciilor ce pot fi asigurate prin Portul Constanţa .

Lipsa oricărei viziuni de ansamblu referitoare la potenţialul de dezvoltare al Portului Constanţa, respectiv:

Lucrări de infrastructură realizate haotic şi fără a ţine cont de strategia reală de dezvoltare a Portului Constanţa ;

Refuzul avizării iniţiativei private de realizare a unor lucrări de suprastructura importante ce ar putea atrage capital străin şi trafic de marfă suplimentar, pe criterii subiective ce nu ţin de dezvoltarea şi interesul mediului de afaceri portuar;

Dezvoltarea de terminale specializate fără a ţine cont de capacitatea pieţei de absorbţie ;

Neadaptarea politicii de dezvoltare a infrastructurii şi suprastructurii Portului Constanţa, prin raportare la realitatea exploatărilor de hidrocarburi din Marea Neagră, ceea ce poate determina ca deţinătorii de licenţe de exploatare să se îndrepte către alte porturi riverane Mării Negre ;

CN APM SA nu a realizat niciun demers pentru a stabili obiective de performanţă ce urmează a fi îndeplinite în Port, convenite individual cu operatorii portuari şi refuză sitematic o asemenea analiză care să reflecte veniturile/tona de marfă, costuri/tona de marfă, profiturile ce pot fi obţinute din aceste operaţiuni cu urmarea cuantificării strategice a politicii sale de dezvoltare, deşi aceste principii se se regăsesc în OUG 22/1999 şi Regulamentul 1286/2012 a căror implementare este precară;

Tergiversarea nejustificată şi ignorarea totală a oricărei propuneri venite din partea operatorilor privaţi, în ceea ce priveşte elaborarea şi definitivarea Master Plan-ului Portului Constanţa, cu consecinţa adoptării unor soluţii neunitare, desprinse total de realitatea economică; Compania promoveaza un Master Plan lipsit de viziune economica sustenabila, stabilind ca principale directii: transformarea Portului Vechi situat in apropierea Danei Militare 0 in „zona turisitica” si desfiintarea Portului Mangalia, relocare realizata cu consecinta exproprierii fara justa si prealabila despagubire a operatorilor portuari din zona, proprietari ai elementelor de suprastructura; in elaborarea acestui document s-a pornit de la date si premise false, eronate , CN APM SA Constanta manifestand o totala lipsa de transparenta in aducerea acestui document la cunostinta opiniei publice, in vederea supunerii unei dezbateri publice;

Încheierea de contracte oneroase cu terţii, în defavoarea intereselor publice, prin favorizarea intereselor personale şi ale apropiaţilor conducerii CN APM SA, cu efecte negative asupra întregului mediu de afaceri zonal portuar;

Lipsa de profesionalism şi viziune economică şi de afaceri în ceea ce priveşte negocierea clauzelor contractuale care angajează şi obligă CN APM SA, cu consecinţa încheierii unor contracte comerciale, pe termen mediu şi lung, cu efecte negative asupra Portului Constanţa; astfel, contractele de inchiriere practicate sunt abuzive, nelegale si deosebit de oneroase pentru operatorii portuari, echilibrul contractual fiind grav afectat; actuala forma a contractelor de inchiriere practicata de CN APM SA reprezinta in esenta un contract de adeziune, fundamentat pe clauze abuzive care consacra companiei o pozitie discretionara si privilegiata, in care aceasta are practic numai drepturi, obligatiile contractuale revenind in exclusivitate operatorilor portuari.

Fraudarea dispoziţiilor legale privind modalităţile de asigurare a serviciilor publice de siguranţă – pilotajul şi remorcajul de manevră. Organizarea unor licitaţii trucate cu scopul evident de a favoriză interesele unor „firme de casă”, pentru obţinerea anumitor contracte cu CN APM SA, încălcându-se principiul liberei concurenţe;

Neimplementarea procedurii de subconcesiune – reglementata legislativ- este de natura a genera prejudicii; in conditiile in care operatorii portuari ar fi titularii unor contracte de subconcesiune si nu de inchiriere, termenul mai lung al acestora din urma le-ar asigura siguranta dezvoltarii unei strategii de business pe termen indelungat, certitudinea amortizarii investitiilor realizate (care trec de drept in patrimoniul CN APM SA, fara despagubire prealabila) , minimalizarea riscurilor si o bancabilitate mai mare.

Chirii si tarife ( tariful de utilizare a domeniului portuar - UDP ) majorate unilateral, arbitrar si nefundamentat; apreciem ca orice propunere de modificare unilaterala a tarifelor - manifestata in mod abuziv sub forma comunicarii unor acte aditionale in care se regasesc tarifele deja majorate, insotite de facturi fiscale aferente majorarii - care nu este urmata de posibilitatea partilor de a negocia , este in mod absolut discretionara, imbracand forma unui abuz de drept; in egala masura, ne vedem nevoiti sa atragem atentia asupra nerespectarii legislatiei relevante in materie, respectiv a dispozitiilor OG nr. 22/1999 - modificata si actualizata - si ale Ordinul nr. 1286/2012 - Regulamentul in baza caruia CN APMC SA poate inchiria infrastructura de transport naval;

În ceea ce priveşte dialogul social, actuala conducere are mari carente. Partenerii de dialog social atât la nivel sectorial cât şi la nivelul activităţilor de transport naval sunt ignoraţi, până la acest moment neexistând nicio întâlnire cu aceştia. Discriminarea este promovată la nivelul contractului colectiv de muncă, prin acordarea de drepturi preferenţiale acelora care nu se împotrivesc şi sunt de acord cu orice. Persoanele incomode sau care nu au culoarea politică corespunzătoare sunt îndepărtate prin orice mijloace, expertiza şi competenţa profesională nemaifiind un criteriu de ocupare a posturilor. Politica de resurse umane este guvernată de principiul apartenenţei şi nu de cel al competenţei. În istoria ei, Administraţia Porturilor nu a avut niciodată o echipă managerială mai lipsită de competenţă ca acum.

Actualul Consiliu de Administratie al CN APM SA este constituit cu incalcarea prevederilor legale inciente; din prisma faptului ca , actionarul Consiliul Local Constanta si-a pierdut definitiv calitatea de actionar intr-o companie a statului roman - in virtutea dispozitiilor deciziei Curtii Constitutionale nr . 574/16.10.2014 - din ratiuni de ordin juridic, acesta nu mai poate participa nici la nivel decizional in activitatea curenta de administrare a companiei; in considerentul faptului ca nominalizarea doamnei Frigioiu Marcela-Mariana in calitate de membru al consiliului de administratie s-a facut in temeiul calitatii de actionar al Consiliului local Constanta pentru procentul de 20 % din actiunile statului la Compania Nationala APM S.A. Constanta si cu fraudarea prevederilor legale incidente, urmeaza sa constatati ca mandatul acesteia a incetat de drept, avand in vedere faptul ca si-a pierdut aceasta calitate ca urmare a Deciziei nr. 574/16.10.2014 a Curtii Constitutionale care - potrivit legii - are un caracter definitiv si absolut, fiind opozabila erga omnes; nu in ultimul rand, intelegem sa aratam ca impotriva actualului Consiliul de Administratie si a actualei conduceri executive , exista nenumarate sesizari penale, generate de abuzurile savarsite de acestia, existand posibilitatea trimiterii in judecata;

Cu toate acestea, autoritatea publica tutelara care exercita in numele statului calitatea de actionar si are sub autoritatea sa CN APMC S.A. Constanta si care - potrivit legii, are competenta decizionala exclusiva atat cu privire la numirea, cat si revocarea membrilor consiliului de administratie – respectiv, Ministerul Transporturilor nu intelege sa ia nicio masura in sensul celor mentionate, fiind intr-o pasivitate totala, in pofida chestiunilor grave sesizate.

In concluzie, in contextul in care Portul Constanta reprezinta un obiectiv economic strategic şi de importanţă națională, fiind al saselea mare port al Europei şi principalul port naţional al României (poarta de intrare şi iesire a mărfurilor din ţară, hub energetic in dezvoltare pentru Europa ), apreciem ca resuscitarea economiei portuare reprezinta mai mult decat o necesitate, putand fi considerata cu succes una din prioritatile statului roman in cadrul mandatului dvs..

Mentionam ca toate aspectele relatate pe scurt mai sus au fost detaliate in nenumarate adrese/memorii/etc dar , care au ramas fara ecou din parte autoritatilor implicate: CN APM SA Constanta si Ministerul Transporturilor.

In speranta ca veti da curs solicitarilor noastre, va asiguram de sprijinul nostru in implementarea solutiilor pe care le veti identifica si masurilor pe care le veti propune.

sâmbătă, 31 octombrie 201589
STEP PROJECT, servicii de prelucrări metalice de precizie
Comentarii
mai mult...Replica
1 aug 00:01ReplicaSTAȚIUNEA MAMAIA, CRITICATĂ DUR de TURIȘTI: ‘SCUMPĂ ŞI MIZERABILĂ!`

De la an la an, stațiunea considerată cea mai luxoasă de pe litoralul românesc, Mamaia, pare să se coboare rușinos...791

1 aug 22:38ReplicaLOCUITORII din TOMIS NORD sunt DISPERAȚI: Au ÎNCEPUT LUCRĂRILE pe CIȘMELEI!580
1 aug 00:28ReplicaConstănțeanca Alexandra STAN nu mai face TOPLESS pentru că... NU o LASĂ SOȚUL!950
31 iul 13:29ReplicaATENȚIE! Temperaturi de până la 38 de grade, în Dobrogea

Meteorologii au emis sâmbătă o avertizare Cod portocaliu de ploi și vijelii valabil în 10 județe din țară,...1357

1 aug 22:02ReplicaPOLIȚISTUL de la Secția 5, care a OMORÂT în BĂTAIE un om, trimis în JUDECATĂ510
1 aug 22:10ReplicaOana Marica a confirmat că este în vacanță cu Alex Bodi!6278
1 aug 00:02ReplicaFlorin CÎȚU, la Tulcea: Aţi SALVAT România de un SPION RUS'

Premierul Florin Cîţu i-a felicitat, sâmbătă, la conferinţa de alegeri a PNL Tulcea, pe liberalii din acest...740

1 aug 22:19ReplicaZeci de români au RĂMAS pe AEROPORT după ce WizzAir a vândut mai multe bilete decât locuri622
1 aug 00:00ReplicaPRINS la FURAT, pe bulevardul Mamaia2926
1 aug 22:25ReplicaDana Săvuică face SENZAȚIE pe plajă la 51 de ani, în costum de baie

Într-un costum de baie care îi acoperă perfect sânii și formele atât cât trebuie, Dana Săvuică a fost...1095

1 aug 22:30ReplicaPolițiștii constănțeni, RAZII în JUDEȚ! Video689
1 aug 00:05ReplicaOMS mai SPULBERĂ un MIT legat de tulpina DELTA!672
Vremea
21.3°21.3° - 27.3° duminică, 1 august 2021
ConstanțaUmiditate: 76%
Vânt: 4.46 m/s
Presiune: 1011 milibari

Loto
6/4923482026638
5/404212093311
joker2113434310
Horoscop
mai mult...SPSportRT
1 aug 00:00SportFC Voluntari, prima victorie a sezonului (2-1 vs U Craiova 1948)

FC Voluntari a obținut prima victorie din noul sezon de Liga 1, sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, în fața...66

1 aug 01:19SportRomânia a coborât pe locul 23 în clasamentul pe medalii / China se menține pe prima poziție

România a coborât de pe locul 21 pe 23 în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, la finalul zilei...77

1 aug 00:00SportIanis Hagi, gol spectaculos în prima etapă - A deschis scorul pentru Rangers, dar a părăsit terenul după un fault dur al unui adversar

Ianis Hagi a debutat perfect în noul sezon din Scoția: internaționalul român a înscris un gol spectaculos pentru...90

1 aug 00:29SportO canotoare australiană a câștigat o medalie de bronz și una de aur la JO 2020 după ce și-a reparat caiacul cu un prezervativ

Canotoarea australiană Jessica Fox, participantă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a folosit un prezervativ pentru...273

Local
31 iul 23:51LocalUn CONTAINER s-a DESPRINS și a AVARIAT o MAȘINĂ, între Castelu și Murfatlar!

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este întrerupt,...1507

31 iul 23:52LocalPERCHEZIȚII DIICOT: Un individ prins în MAMAIA!

La data de 29.07.2021, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din...1303

31 iul 23:52LocalLinia estivală City Tour, DEVIATĂ. VEZI pe ce RUTĂ!

579

31 iul 23:52LocalȘEDINȚĂ de Consiliu Local, la Medgidia. Vezi ce proiecte s-au aprobat!

Joi, 29 iulie 2021, s-a desfășurat ședința ordinară a lunii iulie în cadrul Consiliului Local Municipal Medgidia....554

31 iul 23:53LocalRAEDPP scoate la LICITAȚIE trei AUTOTURISME

Regia Autonomă ,,Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa organizează licitație publică cu plic...1059

31 iul 23:53LocalO MAȘINĂ s-a RĂSTURNAT și a ajuns în ȘANȚ, la HÂRȘOVA! ȘOFERUL era MORT de BEAT

673

Politică
31 iul 00:13PoliticăCioloș: Nu renunţăm la alegerea primarilor în două tururi

Copreşedintele USR PLUS, europarlamentarul Dacian Cioloş a declarat, vineri, la Teleorman, că formaţiunea sa...265

31 iul 00:15PoliticăRăsăuțeanu îl atacă pe Caragheorghe: „De ce jucați teatru?”

Ședința de Consiliu Local Municipal nu se putea desfășura nici de această dată în liniște și prietenește....528

31 iul 00:16PoliticăBăsescu tună și fulgeră: Drulă trebuie să demisioneze!

688

31 iul 00:16PoliticăBarna execută ordinul lui Cîțu: Va fi primit în audiență de Patriarhul României

Dan Barna i-a cerut lui Florin Cîțu să implice mai mult Biserica Ortodoxă Română în campania de vaccinare...443

31 iul 00:18PoliticăMinistrul Muncii anunță noi ajutoare: banii merg către românii lăsați fără avuții de inundații

Ministrul Muncii Raluca Turcan a anunţat că 82 de familii şi persoane singure din şapte judeţe vor primi ajutoare...294

31 iul 00:19PoliticăBarna: Problema este viteza reformelor. Intenţie de schimbare există la toate partidele din coaliţie

332

Interviuri
16 iul 00:36InterviuriPSIHOLOG: Bullyingul în școli este urmarea FRUSTRĂRILOR din SUFLETUL unui COPIL! Video

Psihologul Gabriela Bâzâitu, care este și psihoterapeut, a fost prezent în studioul Replica de Constanța, unde a...1198

24 iul 00:31InterviuriȘEFA DSP, Cristina SCHIPOR, ne spune de ce VIRUSUL Delta este mult mai VIOLENT! Video

Cristina Schipor, directorul DSP Constanța, a făcut față cu brio pandemiei de coronavirus, chiar dacă, la fel ca...2049

19 iul 00:32InterviuriViorel CATARAMĂ: În MAMAIA se mănâncă mai BINE ca la CANNES sau MONACO! Video

11453

26 iun 23:09InterviuriCRISTINA RIZEA, USR: Constanța NU a avut proiecte MATURE pe Sănătate, care să intre în PNNR! Video

Deputatul USR, Cristina Rizea, a fost prezent în studioul Replica, unde, în cadrul unui interviu, a vorbit despre...1448

25 iun 23:17InterviuriSeptimiu BOURCEANU, despre PSD Constanța: NU pot să-i contrazic că au fost INCOMPETENȚI! Video

Preşedintele Organizaţiei municipale a PNL Constanţa, senatorul Septimiu Bourceanu, a venit în studioul Replica,...2211

25 iun 23:14InterviuriPetre ENCIU, USR: Dacă problemele din Coaliție nu se rezolvă, IEȘIM de la guvernarea LOCALĂ!

2710

Monden
31 iul 00:00MondenEmisiunea de talente The X Factor a lui Simon Cowell, anulată după 17 ani

Emisiunea de talente „The X Factor” a lui Simon Cowell a fost anulată de ITV după 17 ani, informează The Sun,...280

31 iul 00:00MondenRegé-Jean Page va fi Sfântul, într-o nouă adaptare Paramount a romanelor scrise de Leslie Charteris

Actorul Regé-Jean Page, care a devenit cunoscut graţie rolului din serialul „Bridgerton”, va interpreta rolul...196

31 iul 00:00MondenGérard Depardieu va filma un lungmetraj în Rusia

Actorul francez Gérard Depardieu, cetăţean rus din 2013, va filma în Rusia un lungmetraj despre un regiment francez...197

31 iul 00:00MondenActorul Bob Odenkirk se află "în stare stabilă", după ce a leşinat în timpul filmărilor pentru un serial TV

Actorul american Bob Odenkirk se afla în stare stabilă miercuri într-un spital în care a fost internat de urgenţă...200

31 iul 00:00MondenSerialul de animaţie pentru copii „Arthur“ se va încheia după 25 de ani de difuzare

Serialul ''Arthur'', cel mai longeviv serial de animaţie pentru copii din Statele Unite, se va încheia după 25 de ani...158

31 iul 00:00MondenCântăreţul Johnny Ventura, vedetă a stilului merengue, a decedat la 81 de ani

188

Mapamond
31 iul 00:00MapamondUn oraş polonez pierde fonduri europene şi norvegiene pentru că s-a declarat „zonă liberă de LGBT“

Oraşul Swidnik, din estul Poloniei, nu va mai putea obţine fonduri europene şi norvegiene în valoare totală de 8,8...208

31 iul 00:00MapamondGermania: Bilanţul exploziei din uzina de tratare a deşeurilor din Leverkusen a crescut la cinci morţi

Trei cadavre au fost descoperite în ruinele incineratorului de deşeuri care a fost distrus în această săptămână...175

31 iul 00:00MapamondCoronavirus: ECDC avertizează împotriva călătoriilor în insulele elene din sudul Mării Egee

170

31 iul 00:00MapamondAustria a descoperit peste 200 de cazuri de COVID-19 în rândul participanţilor la un festival în Croaţia

Austria a identificat cel puţin 215 cazuri de COVID-19 în rândul unor tineri care au călătorit în Croaţia pentru...177

31 iul 00:00MapamondCoronavirus: Autorităţile din Atena oferă servicii de vaccinare la domiciliul persoanelor care nu se pot deplasa

Autorităţile sanitare din Atena lansează o unitate mobilă de vaccinare în scopul inoculării la domiciliu...166

31 iul 00:00MapamondCoronavirus: Portugalia ridică interdicţia privind circulaţia pe timpul nopţii

171

Sănătate
31 iul 00:00SănătateTerapia comportamentală online, eficientă pentru copii și adolescenți cu tulburare obsesiv-compulsivă

Potrivit unui studiu al Institutului Karolinska din Suedia, terapia cognitv-comportamentală online poate fi la fel de...160

31 iul 21:17SănătateExfolierea buzelor: ce ingrediente naturale poți folosi?

Află în cele ce urmează de ce e bine să-ți exfoliezi regulat buzele, cum procedezi și ce ingrediente naturale...169

31 iul 21:15SănătateCum îți afectează perna tenul și părul și ce poți face în acest sens

203

30 iul 10:05SănătateMINISTRUL SĂNĂTĂȚII: Ne așteptăm la un număr MARE de INFECȚII cu tulpina DELTA!

Tulpina Delta începe să devină dominantă, iar România s-ar putea aștepta un o creștere importantă a numărului...780

31 iul 00:00SănătateNutrienți esentiali pentru dezvoltarea copilului

Pentru a crește și a se dezvolta sănătos, un copil are nevoie de proteine, carbohidrați și grăsimi, dar și de...171

31 iul 00:00SănătateActivități de vacanță care îi mențin pe copii curioși și le îmbunătățesc atenția

Vacanța de vara poate fi un adevărat paradis pentru copii când vine vorba de învățare și educație, dacă știi...166

31 iul 21:12SănătateGazpacho și tarator: rețete de supe reci de vară

În zilele caniculare, când vrei să scapi de căldura de la aragaz, apelează cu încredere la supele reci de vară,...193

31 iul 00:00SănătateMuzica în căști pentru alergare te ajută să fii mai motivat

Cercetările arată că persoanele care preferă să aibă muzică în căști pentru momentele de alergare se simt mai...173

31 iul 00:00SănătateCe beneficii au îmbrățișările pentru sănătate?

191

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT