rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 1 octombrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Raport Curtea de Conturi: În domeniul sănătăţii nu au existat erori grave, cu excepţia modului de achiziţie defectuos al UNIFARM

Curtea de Conturi a înaintat Parlamentului Raportul special privind gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgenţă, care precizează că, în majoritatea cazurilor, modul de utilizare şi administrare a resurselor şi fondurilor publice pentru prevenirea şi combaterea pandemiei COVID-19 a fost în concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative, însă au existat unele "deficienţe sistemice şi abateri".

Raportul menţionează, la evaluarea impactului financiar la data de 20 iulie, prejudicii de 38.377.000 lei şi abateri financiar-contabile de 659.070.000 lei.

Raportul a identificat "o serie de erori, nereguli şi deficienţe de management la Compania Naţională UNIFARM SA, precizând şi că procesul legislativ specific stării de urgenţă a avut unele lacune care s-au înlăturat "din mers".

"Prezentul Raport îşi propune să prezinte Parlamentului, cetăţenilor şi altor factori interesaţi modul de gestionare a resurselor publice în perioada stării de urgenţă, constatările Curţii de Conturi, precum şi concluziile şi propunerile ce derivă din acestea, în conformitate cu mandatul primit prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/16.04.2020, emisă în contextul încuviinţării măsurii privind prelungirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României", se arată în raportul special "Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgenţă", scrie Agerpres.

Potrivit raportului, Curtea de Conturi a realizat, în total, 949 de misiuni de control, dintre acestea, 66 de misiuni la nivel central au fost realizate de 9 departamente de specialitate. Cele 42 de camere de conturi au efectuat, la rândul lor, 218 misiuni la entităţi aparţinând administraţiei publice centrale şi alte 665 de misiuni la entităţi aparţinând administraţiei publice locale.

Controalele s-au desfăşurat la 412 ordonatori principali de credite, 55 de ordonatori secundari de credite, 454 de ordonatori terţiari de credite, 8 companii naţionale, 9 societăţi naţionale, 8 societăţi comerciale, inclusiv cele de interes local, o regie autonomă, precum şi la alte entităţi.

Evaluarea impactului financiar la data de 20 iulie a relevat: venituri suplimentare de 647.000 lei, prejudicii de 38.377.000 lei şi abateri financiar contabile de 659.070.000 lei, se arată în raport, precizându-se că au fost identificate 825 de cazuri de abateri, nereguli sau erori - cea mai mare parte dintre acestea fiind la calitatea gestiunii economico-financiare. Un număr de 243 de cazuri au fost generatoare de prejudicii.

Raportul mai menţionează că pentru implementarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea pandemiei, precum şi pentru gestionarea stării de urgenţă au fost alocate 5.051.218.000 lei, cea mai importantă alocare fiind pentru plata indemnizaţiei acordate pe perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, 3.692.204.000 lei (73,09%), urmate de indemnizaţiile acordate altor categorii de personal ale căror activităţi au fost întrerupte ori s-au derulat la un nivel foarte scăzut, 662.824.000 lei (13,12%). La aceste surse de finanţare a cheltuielilor destinate prevenirii şi combaterii pandemiei se adaugă şi donaţiile şi sponsorizările, în bani sau în natură, primite de instituţiile publice din administraţia publică centrală pe parcursul stării de urgenţă, în sumă totală de 55.179.000 lei, la care se adaugă 159.570.000 lei reprezentând donaţii şi sponsorizări primite la nivelul administraţiei publice locale.

De asemenea, angajamentele legale în perioada stării de urgenţă dedicate achiziţiilor publice au fost în sumă de 1.026.229.000 lei, ponderea cea mai mare a cheltuielilor fiind cu echipamente medicale, produse farmaceutice şi produse de îngrijire personală (43%).

Potrivit raportului, în urma verificărilor în domeniul achiziţiilor publice, Curtea de Conturi a concluzionat că nu s-au realizat integral şi la termenele solicitate stocurile necesare de produse medicale, ca urmare a acceptării clauzei de "forţă majoră" care a avut ca efect prorogarea termenelor de livrare, a faptului că livrarea efectivă a produselor contractate s-a realizat, în unele cazuri, spre finalul stării de urgenţă.

Curtea de Conturi a mai precizat că, în aplicarea prevederilor legii achiziţiilor publice, Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate (ONAC) nu a implementat un tratament unitar tuturor operatorilor economici care au participat la procedurile de atribuire a acordurilor-cadru în perioada stării de urgenţă, ceea ce a condus la nerespectarea, în toate cazurile, a principiilor tratamentului egal şi al nediscriminării. Consecinţele acestui mod de lucru s-au resimţit în derularea ulterioară a contractelor subsecvente, la nivelul IGSU, când au existat întârzieri în livrarea cantităţilor asumate de furnizori (măşti, combinezoane), prin invocarea clauzei de forţă majoră sau produse nelivrate până la termenul limită (ventilatoare, izolete), fără a se stabili şi încasa penalităţi de întârziere.

Curtea de Conturi a mai apreciat că managementul din cadrul entităţilor din sistemul de sănătate a dat dovadă de prudenţă în angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din bugetele pe care le gestionează, cu încadrarea în limitele creditelor bugetare aprobate.

Controlul Curţii a vizat şi Compania Naţională UNIFARM SA, constatând "o serie de erori, nereguli şi deficienţe de management, ce au avut drept consecinţă realizarea parţială a atribuţiilor sale, întrucât nu a asigurat corespunzător şi urgent reţeaua sanitară cu produse specifice combaterii pandemiei".

"În concluzie, s-a constatat că, achiziţionând de la intermediari şi nu de la producători interni sau producători/furnizori externi, aceste echipamente/materiale sanitare au fost contractate de către CN UNIFARM SA la preţuri supraestimate, fără toate aprobările necesare, fapt ce a determinat efectuarea de către Companie a unor plăţi nejustificate în valoare de 175.274.000 lei", se mai precizează în raport.

De asemenea, Curtea de Conturi a precizat în raport că au existat neconcordanţe şi nereguli în documentele întocmite aferente contractelor de furnizare medicamente şi materiale sanitare specifice combaterii pandemiei cu coronavirus încheiate de CN UNIFARM SA cu Ministerul Sănătăţii.

"Concluzia care se desprinde din cele prezentate este că resursele financiare ale CN UNIFARM SA, care constau în credite contractate special pentru starea de urgenţă, în vederea achiziţionării de produse specifice combaterii pandemiei cu coronavirus, au fost gestionate defectuos, atât prin efectuarea unor achiziţii de echipamente şi materiale sanitare de la firme intermediare, la preţuri supraestimate, cât şi prin efectuarea de plăţi în avans. Compania nu a asigurat corespunzător şi urgent reţeaua sanitară cu produse specifice combaterii pandemiei cu coronavirus", se arată în raport.

Curtea de Conturi consideră că, în urma acţiunii de control în domeniul sănătăţii, se poate constata că, având în vedere contextul în care s-au derulat operaţiunile, nu au existat erori grave, cu excepţia modului de achiziţie defectuos practicat de CN UNIFARM SA, inexistenţa stocurilor de rezervă medicală care a determinat achiziţii la preţuri necompetitive, iar procesul legislativ specific stării de urgenţă a avut unele lacune care s-au înlăturat "din mers".

Raportul mai precizează că plăţile reprezentând indemnizaţii acordate angajatorilor, precum şi indemnizaţii aferente părinţilor au fost în sumă de 3.050.156.000 lei, fiind identificate prejudicii totale de 1.633.000 lei, care provin din aplicarea eronată a cadrului legal de către entitatea verificată şi reprezintă circa 0,05% din totalul plăţilor.

Printre concluziile generale ale Curţii de Conturi se află aceea potrivit căreia "Guvernul României a acţionat rapid şi a luat, din timp, măsuri pentru limitarea răspândirii coronavirusului, astfel că declararea stării de urgenţă a făcut ca numărul de cazuri în România să fie, pe perioada restricţiilor, unul destul de scăzut, comparativ cu alte state europene (Italia, Spania, Marea Britanie), iar sistemul de sănătate să facă faţă îmbolnăvirilor".

De asemenea, raportul a vizat controale şi la nivelul unităţilor aparţinând administraţiei publice locale, inclusiv a instituţiilor subordinea acestora, menţionându-se că, pe perioada stării de urgenţă, au fost utilizate resurse pentru prevenirea şi combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2 în valoare totală de 1.523.679.000 lei.

"În urma efectuării misiunii "Controlul modului de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de urgenţă", concluzia generală este că, în majoritatea cazurilor, modul de utilizare şi administrare a resurselor şi fondurilor publice utilizate în prevenirea şi combaterea pandemiei COVID-19 de către unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile din subordinea acestora verificate de camerele de conturi a fost în concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative aferente stării de urgenţă, cu excepţia deficienţelor sistemice şi a abaterilor de la normele legale identificate în anumite cazuri, cu ocazia controalelor efectuate", se mai menţionează în raportul Curţii de Conturi.

Curtea de Conturi a făcut mai multe propuneri şi recomandări, printre care elaborarea unui plan de acţiune naţional care să reglementeze în mod clar şi explicit activităţile şi etapele procedurale de urmat în cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă, stabilirea unor proceduri de acţiune şi de finanţare în situaţii de urgenţă, scurtarea timpilor de intervenţie, identificarea şi instituirea unor mecanisme de motivare a personalului direct implicat în asigurarea unor activităţi fundamentale pe perioada stării de urgenţă/alertă, întărirea sistemului de control intern managerial.

miercuri, 12 august 2020620
Comentarii
mai mult...Politică
1 oct 00:00PoliticăCazanciuc: Iohannis a făcut declaraţii publice electorale PNL de la Palatul Cotroceni, încălcând Constituţia

Preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, consideră că, în ziua în care Comisia Europeană a lansat...170

1 oct 00:00PoliticăCoronavirus - Iohannis: Este posibil să avem şi noi nevoie de anumite proceduri la intrarea în ţară186
1 oct 00:00PoliticăCererea de reexaminare a Legii privind declararea datei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon, respinsă de Senat192
1 oct 00:00PoliticăSenat: Proiectul pentru înfiinţarea Fondului de Solidaritate 'Locuinţe pentru tinerii români' - adoptat

Senatul a adoptat, miercuri, în calitate de primă Cameră sesizată, propunerea legislativă pentru înfiinţarea...186

1 oct 00:00PoliticăSenat: Consumatorii vor fi informaţi printr-o aplicaţie despre calitatea apei potabile din diferite surse187
1 oct 00:00PoliticăOrban: Nu am putut controla petrecerile de după câştigarea alegerilor. Participanţii, posibil infectaţi cu coronavirus192
1 oct 00:00PoliticăPSD: Raportul privind statul de drept al Comisiei Europene este un cartonaş roşu pentru preşedintele Iohannis

PSD consideră că raportul Comisiei Europene privind statul de drept este un cartonaş roşu pentru preşedintele Klaus...193

1 oct 21:14PoliticăTăriceanu cere amânarea alegerilor parlamentare până în martie 2021709
1 oct 21:15PoliticăBăsescu, despre viitoarele alianţe ale PMP: Tomac va avea o întâlnire cu Orban. Prima opţiune - liberalii692
1 oct 21:16PoliticăOrban: Românii vor putea vota prin corespondenţă în ţările unde nu va fi posibilă organizarea de secţii de votare

Premierul Ludovic Orban a declarat că Guvernul va desfăşura o campanie de informare dedicată românilor din...520

1 oct 21:16PoliticăOrban: Deocamdată nu discutăm intrarea lui Nicuşor Dan în PNL512
30 sep 00:16PoliticăCiolacu spune că este vina lui Victor Ponta că nu s-a făcut alianţa pentru Bucureşti828
Vremea
11.5°11.5° - 13.1° joi, 1 octombrie 2020
ConstanțaUmiditate: 85%
Vânt: 5.8 m/s
Presiune: 1006 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
1 oct 00:00SportMidtjylland - Slavia Praga 4-1. Dramă pentru Stanciu în Danemarca

Nicolae Stanciu a ratat calificarea în grupele Ligii Campionilor, după ce echipa sa, Slavia Praga, a condus în...212

1 oct 00:00SportCupa Ligii. Manchester City și Manchester United s-au calificat după victorii la Burnley și Brighton

Manchester City și Manchester United s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Ligii Angliei după victorii la...168

1 oct 00:00SportBayern, de neoprit! Bavarezii au cucerit și Supercupa Germaniei după victoria cu Dortmund

Bayern Munchen face colecție de trofee. După Bundesliga, UEFA Champions League, Supercupa Europei a venit rândul...180

1 oct 00:00SportInternazionale Milano a învins Benevento, într-un meci restanţă din prima etapă a campionatului Italiei

Echipa Internazionale Milano a învins, miercuri, în deplasare, echipa Benevento, în meci restanţă din prima etapă...176

Local
1 oct 22:43LocalCopil LOVIT de MAȘINĂ, în Valu lui Traian

Cadrele medicale au fost solicitate să intervină în urma unui accident rutier în localitatea constănțeană Valu...501

1 oct 22:43LocalRAEDPP anunță plantările de toamnă în Țara Piticilor

Încep plantările de toamnă în Țara Piticilor din Parcul Tăbăcărie, administrată de Regia Autonomă...385

1 oct 22:44LocalCOVID-19: RECORD de INFECTĂRI la nivel național. 50 de noi cazuri, la Constanța

1179

1 oct 22:42LocalTânăr din Cernavodă, prins DROGAT la volan!

La data de 29 septembrie a.c., în jurul orei 17.40, polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă au...633

1 oct 22:42LocalTEROARE pe STRĂZILE din CONSTANȚA: Mașini cu numere FALSE și BEȚI la VOLAN

La data de 29 septembrie a.c., în jurul orei 02.10, patrula mixtă, formată dintr-un polițist din cadrul Secției 4...525

1 oct 22:43LocalRADET începe PROBELE pentru IARNA

RADET Constanța informează consumatorii racordați la sistemul de termoficare că începând cu data de joi, 01...450

1 oct 22:44LocalDoi marocani și un algerian, depistați într-un lan de porumb de polițiștii constănțeni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat într-un lan de porumb, trei cetățeni din Maroc...544

1 oct 22:44LocalTutun vrac, în valoare de 17.000 lei, descoperit la Negru Vodă

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă – Punctul de Trecere a Frontierei Negru Vodă au descoperit,...466

1 oct 22:45LocalPersoane aflate în pericol de înec, în Vama Veche

542

Politică
1 oct 00:00PoliticăPSD: Raportul privind statul de drept al Comisiei Europene este un cartonaş roşu pentru preşedintele Iohannis

PSD consideră că raportul Comisiei Europene privind statul de drept este un cartonaş roşu pentru preşedintele Klaus...193

1 oct 21:14PoliticăTăriceanu cere amânarea alegerilor parlamentare până în martie 2021

Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele ALDE, propune organizarea alegerilor parlamentare în martie 2021, deşi...709

1 oct 21:15PoliticăBăsescu, despre viitoarele alianţe ale PMP: Tomac va avea o întâlnire cu Orban. Prima opţiune - liberalii

692

1 oct 21:16PoliticăOrban: Românii vor putea vota prin corespondenţă în ţările unde nu va fi posibilă organizarea de secţii de votare

Premierul Ludovic Orban a declarat că Guvernul va desfăşura o campanie de informare dedicată românilor din...520

1 oct 21:16PoliticăOrban: Deocamdată nu discutăm intrarea lui Nicuşor Dan în PNL

Preşedintele liberalilor, premierul Ludovic Orban, a declarat, marţi, că deocamdată nu se discută despre intrarea...512

30 sep 00:16PoliticăCiolacu spune că este vina lui Victor Ponta că nu s-a făcut alianţa pentru Bucureşti

828

Interviuri
12 sep 15:07InterviuriINTERVIU! Mircea DOBRE: În 30 de ani, în acest municipiu NU s-a MUNCIT

Mircea Titus Dobre, candidatul partidului PRO România la funcția de primar al municipiului Constanța, a acordat un...2038

11 sep 15:07InterviuriCristian Cârjaliu, PRIMARUL care a schimbat FAȚA comunei AGIGEA! Video

Cristian Cârjaliu, primarul comunei Agigea, dorește să câștige un nou mandat la conducerea localității pe care o...3080

11 sep 15:07InterviuriCostin Avătavului: Și colegii de partid ai lui FĂGĂDĂU ar vrea mai mult de la actuala administrație

1908

18 sep 01:01InterviuriFelix Stroe: 'Există viață și după 27 septembrie, și pentru Făgădău, și pentru Stroe'

Contestat de unii, apreciat de alții, Felix Stroe, președintele PSD Constanța și directorul SC RAJA SA, fără doar...4952

5 sep 00:39InterviuriRaluca TURCAN: Constanţa arată aşa (...) pentru că PRIMARUL e un administrator SLAB

Decebal Făgădău s-a lăudat, în nenumărate rânduri, cu proiectele sale aflate în derulare ori viitoare, cu bani...2901

27 aug 00:04InterviuriZanfir IORGUȘ: Orașul este administrat pe principiul GOSPODINEI care BAGĂ GUNOIUL sub PREȘ

Zanfir Iorguș a revenit pe scena politică și este candidatul Alianței PSD – PNȚCD- ALDE-PER-PRM-Neamul Românesc...3851

10 sep 12:27InterviuriFrățilă îi arată cartonașul ROȘU lui Vergil Chițac

Constantin Frățilă, candidat din partea partidului LORD la postul de primar al municipiului Constanța, a reacționat...5853

9 sep 15:08InterviuriVergil CHIŢAC: NU sunt omul lui COMĂNESCU. El este OMUL meu

Vergil Chițac, candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al orașului Constanța, a vorbit în...4095

9 sep 15:08InterviuriHoria Constantinescu: BABU a pus UMĂRUL la ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR de CONSTRUIRE cu ÎNCĂLCAREA LEGII

3171

Monden
1 oct 20:31MondenS-a răzgândit! Kim Kardashian: „Adio divorț de 2,2 miliarde dolari! Kanye este un tată minunat”

Kim Kardashian, în vârstă de 39 de ani, s-a răzgândit: nu mai divorțează de Kanye West, 43 de ani. Recent bomba...187

1 oct 00:00MondenCatherine Deneuve arată senzaţional la 76 de ani. Şi-a revenit complet după accidentul cerebral

Actriţa Catherine Deneuve şi-a revenit după ce a suferit un accident vascular cerebral (AVC), în luna noiembrie,...184

1 oct 00:00MondenO nouă poveste din universul lui Batman va fi lansată în variantă audio pe Spotify în 2021

165

1 oct 00:00MondenDisney a anunţat planuri de a realiza o continuare a peliculei „Lion King“, în regia lui Barry Jenkins

Walt Disney Co va realiza o continuare a filmului ''The Lion King'', din 2019, în regia lui Barry Jenkins, recompensat...157

1 oct 00:00MondenMac Davis, compozitorul hitului „In the ghetto“ al lui Elvis Presley, a murit la 78 de ani

Cantautorul şi actorul Mac Davis, care a compus "In The Ghetto" şi alte cântece popularizate de Elvis Presley, a...143

1 oct 00:00MondenCompania Walt Disney va concedia aproximativ 28.000 de angajaţi în SUA

173

Mapamond
1 oct 00:00MapamondParis: Un avion de vânătoare a depăşit bariera sunetului, provocând un zgomot puternic

Un zgomot puternic, care a putut fi auzit spre sfârşitul dimineţii de miercuri în Paris şi regiunea Ile-de-France,...163

1 oct 00:00MapamondPrimul pacient din lume declarat vindecat de HIV a murit de leucemie

Timothy Ray Brown, primul pacient din lume declarat vindecat de HIV după ce a suferit un tip unic de transplant de...174

1 oct 00:00MapamondCoronavirus: Belgia a depăşit pragul de 10.000 de morţi

178

1 oct 00:00MapamondBelarus: Un important site de ştiri a fost suspendat de autorităţi

Autorităţile din Belarus au suspendat marţi timp de trei luni site-ul de ştiri independent Tut.by, care acoperă...172

1 oct 20:13MapamondFostul preşedinte ucrainean Petro Poroşenko, infectat cu coronavirus

Fostul preşedinte ucrainean Petro Poroşenko a anunţat marţi, într-o postare pe Facebook, că s-a infectat cu...509

30 sep 00:00MapamondUrmătoarea sesiune a Parlamentului European va avea loc la Bruxelles

422

Sănătate
1 oct 00:00SănătateCum să ne menținem creierul în formă

Ne gândim mereu la noi moduri de a ne tonifia musculatura, de a ne menține inima sănătoasă, de a preveni diverse...172

1 oct 00:00Sănătate8 factori care îți afectează măsurarea tensiunii arteriale

Ai observat că tensiunea ta arterială este mai mare (sau mai mică) decât în mod obișnuit? În acest articol îți...185

1 oct 00:00SănătateArticulațiile degetelor pot trăda artroza genunchiului

176

1 oct 00:00SănătatePoluarea, un factor în dezvoltarea diabetului

Poluarea aerului poate juca un rol în dezvoltarea bolilor cardiometabolice, precum diabetul, sugerează un nou studiu,...158

1 oct 00:00SănătateDe ce îți cade părul și cum poți trata cauzele

Părul poate începe să cadă din diverse motive: ești prea stresat, ai un dezechilibru hormonal sau o carență de...181

1 oct 00:00SănătateGraviditatea: probleme care pot să apară în sarcină și după naștere

Odată cu graviditatea pot apărea o serie de afecțiuni care trebuie tratate pentru a asigura sănătatea fătului și...187

1 oct 00:00SănătateStudiu: Țigările electronice pot cauza cancer oral

Țigările electronice provoacă modificări ale florei bacteriene din cavitatea bucală, ceea ce poate duce la...170

1 oct 00:00Sănătate5 alimente pe care să le consumi mai rar pentru o silueta suplă

Pentru a te menține în formă sau a ajunge la silueta visată nu e suficient să faci mișcare și să consumi...174

1 oct 00:00SănătateSucuri raw și smoothieuri pentru un ficat sănătos

165

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT