REPLICA ONLINE CONSTANTA

1.4° Constanța Joi, 7 Dec. 2023
Anul XX Nr. 6570
1.4° Constanța Joi, 7 Decembrie 2023 Anul XX Nr. 6570

Ședință de Consiliu Local: Daniel Georgescu a intrat în grevă japoneză

Ședință de Consiliu Local: Daniel Georgescu a intrat în grevă japoneză

Ana Maria LIPAN 28 septembrie 2023 | 13:00 2498

Consilierii locali municipali au fost convocați în ședință ordinară, pe data de 28 septembrie. Ședința nu a avut loc, nici de data aceasta, în format fizic. Consilierul Daniel Georgescu, din partea PSD și-a anunțat intrarea în grevă japoneză, așa cum a promis în cadrul dezbaterii din studioul Replica. Acesta susține că până la revenirea ședințelor fizice, va fi prezent, însă nu va vota proiectele.

sedinta de Consiliu Local: Daniel Georgescu a intrat in greva japoneza

Sunt prezenți 26 de consilieri din cei 27. Absent  la începutul ședinței este consilierul Liviu Merdinian. 

sedinta de Consiliu Local: Daniel Georgescu a intrat in greva japoneza

Înainte de începerea ședinței, Florin Cocargeanu a luat cuvântul, aducând la cunoștință problemele tehnice înregistrate în ultima sesiune, când transmisiunea videoconferinței a fost de slabă calitate. Fostul viceprimar a atras atenția și asupra proiectului de hotărâre propus de USR, care își dorește reîntoarcerea la ședințe fizice. 

sedinta de Consiliu Local: Daniel Georgescu a intrat in greva japoneza

Consilierul Daniel Georgescu, din partea PSD și-a anunțat intrarea în grevă japoneză, așa cum a promis în cadrul dezbaterii din studiul Replica. Acesta susține că până la revenirea ședințelor fizice, va fi prezent, însă nu va vota proictele. 

Ordinea de zi

1.    Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 24.08.2023;

2.    Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.08.2023;

3.    Proiect de hotărâre nr. 401/2023 privind aprobarea Acordului de cooperare între municipiul Constanța, județul Constanța din România și municipiul Poti, regiunea Samegrelo-Zemo Svaneti din Georgia;   
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Sorin Belu a intervenit, punând la îndoială acest acord de cooperare. "Pentru ce facem aceste acorduri, dacă orașul nu s-a dezvoltat în ultimii 30 de ani?", a întrebat acesta. 

"O echipă din Primăria Constanța a fost în Georgia acum ceva timp și am explorat posibilitatea de a cooperat cu acest oraș. Este adevărat că este un oraș mai mic, dar poate că ați auzit de Drumul mătăsii. Poti va fi portul prin care vor traversa mărfurile chinezești. Noi ne-am dori ca aceste mărfuri să ajungă în Constanța. Suntem în competiție cu orașe din Bulgaria.", a răspuns primarul Chițac.  

Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi Pentru. 

4.    Proiect de hotărâre nr. 402/2023 privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru semestrul I al anului 2023;   
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi Pentru.

5.   Proiect de hotărâre nr. 395/2023 privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS SA pentru semestrul I al anului 2023;   
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi Pentru.

6.    Proiect de hotărâre nr. 423/2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;   
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi Pentru.

7.    Proiect de hotărâre nr. 404/2023 privind aprobarea repartizării și extinderii unor spații cu destinația de locuință, din fondul locativ, situate pe raza municipiului Constanța;   
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 19 de voturi Pentru, 7 Împotrivă și o abținere.

8.    Proiect de hotărâre nr. 422/2023 pentru modificarea HCL nr. 53/2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării imobilului proprietate privată a Municipiului Constanța, situat în str. Siretului nr. 17, spațiu comercial și depozit, compus din două corpuri, respectiv C1 în suprafață de 273,80 mp și C2 în suprafață de 65,19 mp, precum și teren în suprafață indiviză de 198,90 mp;   
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

"Mă adresez consilierilor. Nu știu câți au fost pe teren pentru a vedea acest teren, care este destul de mare. Primăria ne atrage atenția în fiecare an cu privire la faptul că nu au sedii pentru instituții, ONG-uri. Sunt clădiri care arată cum arată, dar poti fi reabiltate. Haideți să nu videm toate terenurile.", a adăugat Sorin Belu.  

Proiectul a fost aprobat. 

9.    Proiect de hotărâre nr. 418/2023 pentru modificarea HCL nr. 345/2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, Normele Financiare, Organigrama, Statul de funcții și Grila de salarizare ale Clubului Sportiv Municipal Constanța;   
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi Pentru.

10.    Proiect de hotărâre nr. 424/2023 privind aprobarea constituirii Grupului de lucru local pentru problemele romilor și a Planului de acțiune locală pentru incluziunea comunităților de romi din municipiul Constanța pentru perioada 2023-2027; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

sedinta de Consiliu Local: Daniel Georgescu a intrat in greva japoneza

Cele două propuneri din partea Consiliului Local au fost consilierii Argirescu Andriana și Andrei Mihaela. Ceilalți propuși sunt Petre Lucian, Condurache Vasile, Dumitru Iulian, Alexandru Mircea, Anghel Petre și alții. 

Mihaela Andrei a primit 19 voturi Pentru. Arghirescu Adriana a primit 20 de voturi Pentru. 

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi Pentru. 

11.    Proiect de hotărâre nr. 405/2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția de fructe și legume proaspete, de lapte și produse lactate și de produse de panificație și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi Pentru.

12.    Proiect de hotărâre nr. 410/2023 privind aprobarea numărului maxim de autovehicule necesare pentru activitățile proprii și activitățile specifice desfășurate de Primăria municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi Pentru.

13.    Proiect de hotărâre nr. 411/2023 pentru modificarea HCL nr. 257/2022 privind aprobarea cotei maxime de consum lunar de carburanți pentru autovehiculele și utilajele ce deservesc structuri ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi Pentru.

14.    Proiect de hotărâre nr. 406/2023 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 260 mp situat în municipiul Constanța, str. Eugen Tăutu FN, identificat cu număr cadastral 257260, proprietatea privată a municipiului Constanța;    
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi Pentru.

15.    Proiect de hotărâre nr. 394/2023 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 115 mp situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, Complex Perla, Magazin 219 identificat cu număr cadastral 248508, proprietatea privată a municipiului Constanța,  aferent construcției C1, cu respectarea dreptului de preempțiune al SC Omonia Trading SRL;    
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 

16.    Proiect de hotărâre nr. 397/2023 pentru modificarea HCL nr. 576/2022 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 145 mp, situat în municipiul Constanța, str. Samuel Micu Klein nr. 47B, proprietatea privată a municipiului Constanța;    
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

17.    Proiect de hotărâre nr. 398/2023 privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Șișu Vergil, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;    
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi.

18.    Proiect de hotărâre nr. 399/2023 privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea doamnei Șișu (Tușea) Luci Mariana, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;    
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi.

19.    Proiect de hotărâre nr. 400/2023 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către societatea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra imobilului teren în suprafață de 174 mp identificat cu nr. cadastral 258477, situat în municipiul Constanța, B-dul Aurel Vlaicu nr. 254, Lot 1/1/2 pentru amplasarea Postului de transformare în anvelopa de beton (PTAB);    
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi.

20.    Proiect de hotărâre nr. 407/2023 privind închirierea prin licitație publică a spațiului Laborator de Informatică LI 1 situat în municipiul Constanţa, Aleea Pelicanului nr. 8, amplasat în corpul C1 al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida”, în suprafaţă utilă de 50,60 mp, cu destinaţia - desfășurare activități didactice;    
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi.

21.    Proiect de hotărâre nr. 408/2023 privind închirierea prin licitație publică a spațiului Sală Sport situat în municipiul Constanţa, str. Cişmelei nr. 13, amplasat în corpul C2 al Şcolii Gimnaziale nr. 29 „Mihai Viteazul”, în suprafaţă construită de 575 mp, cu destinaţia – activităţi sportive;    
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Omocea Cristian 21 voturi pentru, Arghirescu Adriana 18 voturi pentru. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi.

22.    Proiect de hotărâre nr. 412/2023 privind închirierea prin licitație publică a spațiului situat în municipiul Constanţa, str. Cpt. Dobrilă Eugeniu nr.6, amplasat la etajul 1 în corpul C1 al Liceului Teoretic „George Călinescu”, în suprafaţă utilă de 8,64 mp, cu destinaţia de chioșc alimentar;    
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Partidul Verde solicită ca proiectul să nu fie votat. Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi.

23.    Proiect de hotărâre nr. 416/2023 privind închirierea prin licitație publică a spațiului situat în municipiul Constanţa, Str. Cuza Vodă nr. 80, amplasat la etajul 2 al corpului de clădire C1 al Liceului tehnologic „Ioan N. Roman”, în suprafaţă utilă de 10,00 mp, cu destinaţia de chioşc alimentar;    
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi.

 

24.    Proiect de hotărâre nr. 420/2023 privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care  aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;    
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi.

 

25.    Proiect de hotărâre nr. 419/2023 pentru modificarea și completarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;    
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi.

26.    Proiect de hotărâre nr. 409/2023 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului teren în suprafață de 646 mp, situat în municipiul Constanța,  Şos. Mangaliei nr. 80A, Poligon II, lot 3 în favoarea numitului Dragomir Spiridon;    
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi.

27.    Proiect de hotărâre nr. 413/2023 privind revocarea dreptului de administrare al societății Administrația Fondului Imobiliar SRL Constanța asupra unor imobile situate în municipiul Constanța;    
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi.

28.    Proiect de hotărâre nr. 417/2023 privind prelungirea valabilităţii Planului urbanistic general al municipiului Constanţa şi a Regulamentului local de urbanism aferent;   
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi.

29.    Proiect de hotărâre nr. 414/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil S+P+2E – turism și alimentație publică, str. Traian nr. 12, investitor Pilici Irina-Maria;   
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi.

30.    Proiect de hotărâre nr. 415/2023 privind aprobarea aderării unei noi unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanța”;   
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi.

31.    Proiect de hotărâre nr. 421/2023 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al societății Administrația Fondului Imobiliar SRL;   
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

Propuneri Timofte Alexandru Marius 24,  Stere Hira 20, Filip Cristina Mădălina 18, Mihai Ghioca 23. Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi.

32.    Proiect de hotărâre nr. 396/2023 privind alegerea președintelui de ședință.    
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5

Propunere Tulică Marius. 22 de voturi pentru.

Proiect ordine de zi suplimentară

1.    Proiect de hotărâre nr. 430/2023 privind rectificarea bugetului local  pe anul 2023;
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
      - aviz Comisia de specialitate  nr. 1

Proiectul a fost aprobat cu 25 voturi.

2.    Proiect de hotărâre nr. 431/2023 privind aprobarea participării Municipiului Constanța în calitate de partener pentru implementarea proiectului „Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)” finanțat prin Instrumentul financiar ELENA (European Local ENergy Assistance – Asistență Locală Europeană pentru Energie) și încheierea unui acord de parteneriat pentru realizarea portofoliului de proiecte;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
 - avize Comisiile de specialitate  nr. 1 şi nr. 5 

Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi.

3.    Proiect de hotărâre nr. 425/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „George Călinescu", Constanța»;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
 - avize Comisiile de specialitate  nr. 1 şi nr. 4 

Proiectul a fost aprobat cu 23 de voturi.

4.    Proiect de hotărâre nr. 426/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 22 „I.C. Brătianu”, Constanța»;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
 - avize Comisiile de specialitate  nr. 1 şi nr. 4 

Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi.

5.    Proiect de hotărâre nr. 427/2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Creşterea eficienţei energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 10 „Mihail Koiciu”, Constanța»;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
 - avize Comisiile de specialitate  nr. 1 şi nr. 4 

Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi.

6.    Proiect de hotărâre nr. 428/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 36, „Comandor Dimitrie Ştiubei”, Constanța»;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
 - avize Comisiile de specialitate  nr. 1 şi nr. 4 

Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi.


7.    Proiect de hotărâre nr. 429/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 6, Constanța”.
iniţiator: primar Vergil Chiţac
 - avize Comisiile de specialitate  nr. 1 şi nr. 4 

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi.

8. Proiect de hotărâre nr. 432/2023 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile desfășurate conform Contractului de delegare a gestiunii nr. 112837/2023. iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate  nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere
Daniel Georgescu ar face orice pentru a fi si el bagat in seama cu ceva pe undeva nu conteaza pe unde. ce cauta asta la masoni, ce cauta el la canale navigabile, ca cauta la consiliul local? Cand nu te pricepi la nimic te duci peste tot
4
0
Cati bani ati primit sa promovati cadavrul asta?
3
0
Chitac scrie istorie in Constanta. Face ce nu a facut nimeni din 1980. Cu cat mai multe paiatze i se impotrivesc cu mici mizerii, cu atat se vede mai bine asta. Cu cat arata paiatzele ca-s mai mici, cu atat se vede cat e Chitac de mare. Ii tin pumnii sa nu se opreasca. In sfarsit nu m-am deranjat degeaba intr-o duminica pana la vot.
2
7
Sincer,daca maine mi-ar iesit in cale toti consilierii locali,nu cred ca as recunoaste vreunul dintre ei!
13
0
Asta a inceput sa-si ia suturi cwr de peste tot,un-l mai sustine madam Shaideh Dar are sanse mari sa devina primar ha,ha,haaa
12
2
Analfabetul asta functional intra in greva… haha , analfabetul functional sa invete sa vorbeasca, poate dupa sa intre in greva totala, ca la cati bani are, nu conteaza
14
0
Asta cine p**a mea mai este?
15
1
Nici daca se leaga cu lanturi si isi lipeste cucul cu super-glue de stalpul semaforului de la Capitol de pe colt cu Mamaia cu fata spre Wild West,nu ne intereseaza hotii,tradatorii si niste lideri nealesi corect.
13
0
De ce il tot bagati in seama pe malai mare asta Daniel Georgescu? Din cauza lui foarte multi masoni s-au retras din activitate. Cum sa te conduca un fost ospatar?!
20
0

REPLICA

LOTO

6/49
35462936244
5/49
442464503-12-20234 0 9 1 3 5 7
joker
2719125302