rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 26 septembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Synergetics Corporation - drept la replică despre PUG-ul Constanţei

În urma articolului publicat, recent, de Replica de Constanța, cu titlul ”LICITAŢIA pentru PUG-ul CONSTANŢEI a fost CÂŞTIGATĂ, cu date FALSE… cu DEDICAŢIE!”, prin intermediul căruia a scos în evidență modul în care o societate din București a câștigat licitația pentru elaborarea PUG-ului Constanței, în defavoarea Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, în asociere cu Project Resolv Consulting SRL- S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L.- S.C. Masstudio S.R.L, firma Synergetics Coropration ne-a transmis un drept la replică, pe care-l publicăm integral.

Adrian Ilie

Dreptul la Replică

”Ca urmare a publicării pe website-ul replicaonline.ro, în data de 14 septembrie 2020, și a republicării, în aceeași formă, în data de 15 septembrie 2020, a articolului intitulat “LICITAŢIA pentru PUG-ul CONSTANŢEI a fost CÂŞTIGATĂ, cu date FALSE… cu DEDICAŢIE!” și marcat cu alerta de BREAKING NEWS, în cadrul căruia faceți afirmații false și defăimătoare la adresa companiei Synergetics Corporation și a reprezentanților acesteia și pentru care nu a fost solicitat niciun punct de vedere, în virtutea codului deontologic și a dreptului la replică, vă solicităm: publicarea integrală a precizărilor din dreptul la replică de mai jos și retractarea acuzațiilor grave nefondate, bazate doar pe opiniile personale și presupunerile eronate ale autoarei articolului, la adresa companiei Synergetics Corporation și a reprezentanților acesteia, în aceleași condiții de vizibilitate ca și articolul la care face referire, inclusiv prin folosirea aceluiași marcaj de BREAKING NEWS.

Articolul menționat este construit exclusiv pe baza unor acuzații lipsite de orice fundament, care nu reprezintă și nu reflectă sub nicio formă activitatea noastră, aducând atingere prestigiului și imaginii companiei noastre și a reprezentanților acesteia, motiv pentru care ne rezervăm dreptul de a-i acționa în judecată pe toți cei care lansează în spațiul public astfel de calomnii, în cazul în care solicitările justificate din acest drept la replică nu vor fi onorate.

Atât Synergetics Corporation, cât și persoanele care reprezintă această companie, își desfășoară activitatea la cele mai înalte standarde de profesionalism și integritate și se bucură de aprecierea tuturor colaboratorilor și partenerilor lor, atât companii, cât și autorități publice locale și centrale.

Synergetics Corporation, precum și persoanele care o reprezintă, nu au nicio afiliere politică, iar compania noastră este independentă și are ca unic scop oferirea administrației publice a bunelor practici, a serviciilor și soluțiilor inovatoare care să garanteze impactul social și dezvoltarea sustenabilă a comunităților.

Autoarea articolului emite judecăți de valoare și prezintă informații denaturate ca fapte reale, cu intenția vădită de a dezinforma și manipula opinia publică legat de competențele și expertiza reprezentanților companiei noastre, dar și de corectitudinea atribuirii licitației pentru PUG Constanța către asocierea Synergetics Corporation - Quattro Design.

Constatăm că acest articol pe tema licitației pentru PUG Constanța este o acțiune de denigrare voită a companiei noastre și părtinitoare în favoarea consorțiului concurent, care nu a îndeplinit criteriile pentru a câștiga licitația menționată.

Regăsim în întreg articolul, care este o colecție de acuzații false și afirmații denigratoare, exact susținerile asocierii conduse de Project Resolve, prezentate în contestația către CNSC și deducem că ar putea fi un articol plătit, nemarcat ca atare, care servește interesele concurentului și liniei politice a redacției.

În acest demers, care a înlăturat de la bun început opinia noastră, punctul de vedere exprimat public și legal în cererea de intervenție formulată către CNSC, în urma contestației depuse de Project Resolve, precum și transparența privind actele administrative asigurată de primăria Constanța, faceți referire la mai multe aspecte denigratoare și false, după cum urmează:

• Menționați câștigarea “licitației cu date false”, “demne de un dosar DNA”, acesta fiind pentru publicația dumneavoastră “semn că a fost cu dedicație contractul”. Considerăm că nimeni nu este mai presus de lege, nici publicația pe care o reprezentați, nici Project Resolve sau Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și, bineînțeles, nici Synergetics Corporation.

Aceste acuzații sunt neîntemeiate, Synergetics Corporation prezentând, prin Răspunsul la solicitările de clarificări nr. 329 din 04.08.2020, care conține 342 de pagini, toate documentele justificative prin care a demonstrate, atât inexistența motivelor de excludere, cât și îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE și cerințele documentației de atribuire.

În continuare, în același limbaj tendențios și calomniator, în articol este menționat că Synergetics Corporation a “declarat mincinos că au efectuat mai multe lucrări similare, că le-au finalizat, chiar”, autoarea articolului dovedind prin această afirmație și o necunoaștere clară a legislației în domeniul achizițiilor publice, cât și a cerințelor licitației menționate.

Experiența similară solicitată în criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici nu a cuprins doar ”Planuri Urbanistice Generale”. Chiar dacă cerința fixată de autoritatea contractantă a fost una permisivă privind serviciile de urbanism prestate anterior, Synergetics Corporation a îndeplinit cerințele pe baza experienței similare semnificative și dovedite cu înscrisuri, respective contracte, certificări și recomandări pentru toți membrii echipei. Orice înțelegere personală și în afara condițiilor licitației a cerinței de experiență similară nu poate reprezenta o bază legală sau deontologică pentru contestarea expertizei Synergetics Corporation sau pentru publicarea unor afirmații denigratoare.

Există și în cazul acestui aspect o vădită neînțelegere a legislației în materia achizițiilor publice și a celei în domeniul urbanismului, fiind prezentat nu numai cu rea-credință, ci și fără o documentare prealabilă, așa cum cer normele deontologice jurnalistice, mai ales că autoarea articolului face referire la unele dintre contractele noastre în derulare, pe care nu le-am prezentat ca fiind finalizate, ci am declarat că le executăm în proporție de 100%, în calitate de unic contractante, și nici nu au constituit o bază pentru acordarea punctajului, îndeplinind una dintre cerințele minime de calificare.

În cadrul contractelor derulate, Synergetics Corporation se declară responsabilă doar pentru ponderea și/sau activitățile care-i revin în cazul unui contract, iar acestea sunt îndeplinite de Synergetics Corporation în proporție de 100%, în calitate de unic contractant, în toate cazurile menționate. De asemenea, nu există niciun caz de nerespectare a termenelor sau îndeplinire defectuoasă a obligațiilor contractuale de către Synergetics Corporation.

Synergetics Corporation este acuzată de “blat cu CNSC”, autoarea continuând: “suspect este faptul cum reușește să câștige toate contestațiile, așa cum s-a întâmplat cu ultimele 10. Aspect ce ne duce cu gândul la un blat între firmă și CNSC.” Autoarea articolului concluzionează încă o dată într-un mod subiectiv și lipsit de o bază reală că experiența profesională anterioară a reprezentanților Synergetics Corporation și soluționarea mai multor contestații în favoarea subscrisei sunt o dovadă a unei ilegalități, excluzând aspectul profesionalismului și eficienței organismului administrative-jurisdicțional menționat.

Contestațiile soluționate în favoarea Synergetics Corporation au legătură strict cu respectarea legislației în domeniul urbanismului și a achizițiilor publice în vigoare. Nerespectarea acestor norme legale de către alte entități și asocieri și sancționarea acestora de către CNSC prin deciziile sale nu este un motiv nici legal, nici deontologic, pentru a-i fi imputate Synergetics Corporation. CNSC este un organism independent și scopul acestuia este tocmai de a sancționa aceste nereguli și nerespectări ale legislației în domeniul achizițiilor publice. Synergetics Corporation va apela la CNSC de câte ori va fi necesar pentru a se asigura că procesul de achiziții publice este unul transparent și corect și că nu favorizează doar anumite entități sau asocieri. Argumentele Synergetics Corporation sunt incontestabile, dovedite și respectă toate normele în vigoare. Experiența anterioară a reprezentanților companiei nu este o justificare pentru acuzațiile grave, nefondate, aduse de autoarea articolului.

Referitor la mențiunea tendențioasă “oferta tehnică și financiară a contracandidatului au fost declarate de către acesta confidențiale. (…) Acest aspect pune sub semnul îndoielii modalitatea de evaluare a ofertelor tehnice a participanților”:

Autoritatea contractantă a respectat ultima variantă a modelului de formular de raport al procedurii, publicat de ANAP, care nu mai include ”motivarea” acordării punctajului în cuprinsul Raportului, ci se face trimitere către procesele verbale de evaluare, care sunt anexate raportului. Confidențialitatea unor informații nu înseamnă și nulitatea acestora.

Synergetics Corporation a depus ”Declarația cuprinzând informațiile considerate confidențiale”, iar ”caracterul confidențial, având în vedere prevederile art. 19 din Legea 101/2016”, a fost justificat potrivit formularului solicitat de autoritatea contractantă, numai în ceea ce privește propunerea tehnică. Nu poate trece neobservată această interpretare tendențioasă a autoarei articolului, mai ales că nu menționează că Project Resolve și Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” și-au declarat întreaga ofertă confidențială.

Printre altele articolul menționează și alte aspecte false și defăimătoare la adresa Synergetics Corporation, prin prezentarea unor concluzii bazate în exclusivitate pe opinii personale. Referindu-se la atribuirea PUG Craiova, autoarea își arată surprinderea în paragraful: “De ce oare? A fost desfășurată prin organizarea unui concurs de soluții, fără publicarea prealabilă a unei invitații la procedura concurențială de ofertare.”

Modalitatea prin care autoritățile publice locale aleg să desfășoare achizițiile publice este strict răspunderea și competența acestora. Procedura de achiziție publică prin organizarea unui concurs de soluții este reglementată de legea 98/2016 și respectă legislația în vigoare.

Autoarea articolului menționează în același registru calomnios și defăimător: “De la spațiile verzi, au ajuns în Portul Constanța, acolo unde au reușit să blocheze procedura pentru elaborarea PUZ-ului, cu sprijinul Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor, CNAPM fiind obligată reevalueze punctajul acordat acesteia. În final, au câștigat.”

Este greu să nu remarcăm că autoarea articolului ar fi putut face un minimum de efort de documentare chiar în cadrul publicației pe care o reprezintă. Participarea Synergetics în cadrul asocierii care a elaborat Registrul Local al Spațiilor Verzi Constanța reprezintă 5% din contract. Mai mult decât atât, motivele și argumentele contestației menționate au fost detaliate chiar în articolul “LICITAȚIA pentru PUZ-ul Portului Constanța, ANULATĂ. CNAPM a încălcat legislația!”, publicat în data de 2 iulie 2020, pe replicaonline.ro, și bazat pe dovezi reale și legale. Contestația viza tocmai asigurarea respectării legislației în domeniu de către autoritatea contractantă, iar soluția pronunțată de CNSC a fost conformată ca temeinică și legală de către Curtea de Apel Constanța.

Pe lângă falsitatea afirmațiilor prezentate, articolul menționat este și o colecție de injurii, formulări denigratoare și tendențioase la adresa Synergetics Corporation, care nu au nicio valoare jurnalistică sau de informare, ci servesc unicului scop de a defăima și a aduce un prejudiciu de imagine companiei și reprezentanților acesteia.

Enumerăm ca exemple: “care râvnește la banii statului, nepregătită însă pentru un asemenea proiect”, “firmă care a ”păpat” și contractul”, “au declarat mincinos”, “ce au mai făcut deștepții de la Synergetics Corporation”, “au pus mâna pe contractul”, “Manglele celor de la Synergetics Corporation”, “ne duce cu gândul la un blat între firmă și CNSC” etc.

În concluzie, acuzațiile nefondate prezentate în acest articol încalcă atât deontologia profesională, cât și prevederile constituționale cu privire la obligația mass-media de a informa corect și îi împiedică pe cititori să-și formeze o imagine corectă cu privire la activitățile de interes public. Acest tip de practici pot conduce inclusiv la vicierea procedurilor de licitație publică, iar perpetuarea lor nu servește sub nicio formă, așa cum prevede Constituția României, unei informări reale.

Pentru informații suplimentare despre proiectele și activitatea companiei Synergetics Corporation vă rugăm să ne contactați la e-mail: office@synergetics.ro”.

NOTA redacției

Dreptul la replică transmis de societatea Synergetics Corporation nu atinge toate informațiile scoase în evidență în Replica de Constanța. Acestea fiind spuse, ne vedem obligați să facem următoarele precizări.

Extras din dreptul la replică: ”Câștigarea “licitației cu date false”, “demne de un dosar DNA”, acesta fiind pentru publicația dumneavoastră “semn că a fost cu dedicație contractul” (.,,) Aceste acuzații sunt neîntemeiate, Synergetics Corporation prezentând, prin Răspunsul la solicitările de clarificări nr. 329 din 04.08.2020, care conține 342 de pagini, toate documentele justificative prin care a demonstrate, atât inexistența motivelor de excludere, cât și îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE și cerințele documentației de atribuire”.

Nota redacției: Conform Contestatiei inregistrate la CNSC de catre asocierea PROJECT RESOLV CONSULTING SRL, CORNEL&CORNEL TOPOEXIM SRL, MASSTUDIO SRL, UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU, societatea Synergetics Corporation a declarat în DUAE „data sfârșit 19.12.2019” in cadrul Contractului de la PUG Eforie si „data sfarsit 17.12.2019” in cadrul Contractului de la PUG Călărași.

Extras din dreptul la replică: ”În cadrul contractelor derulate, Synergetics Corporation se declară responsabilă doar pentru ponderea și/sau activitățile care-i revin în cazul unui contract, iar acestea sunt îndeplinite de Synergetics Corporation în proporție de 100%, în calitate de unic contractant, în toate cazurile menționate. De asemenea, nu există niciun caz de nerespectare a termenelor sau îndeplinire defectuoasă a obligațiilor contractuale de către Synergetics Corporation”

Nota redacției: Procentul de 100% se referă la calitatea de unic contractant, dar conform Contestației inregistrate la CNSC in cadrul DUAE apare clar „data sfarsit 19.12.2019” pentru PUG Eforie si „data sfarsit 17.12.2019” pentru PUG Calarasi.

Extras din dreptul la replică: Synergetics Corporation este acuzată de “blat cu CNSC”, autoarea continuând: “suspect este faptul cum reușește să câștige toate contestațiile, așa cum s-a întâmplat cu ultimele 10. Aspect ce ne duce cu gândul la un blat între firmă și CNSC.” Autoarea articolului concluzionează încă o dată într-un mod subiectiv și lipsit de o bază reală că experiența profesională anterioară a reprezentanților Synergetics Corporation și soluționarea mai multor contestații în favoarea subscrisei sunt o dovadă a unei ilegalități, excluzând aspectul profesionalismului și eficienței organismului administrative-jurisdicțional menționat.

Nota redacției: Supoziția existenței unui blat cu CNSC nu se bazează doar pe faptul că Synergetics Corporation a câștigat în contestatiile depuse la CNSC, ci se bazează și pe faptul că, așa cum a fost prezentat în articol, administratorul și Asociatul Adrian Ilie a fost angajat al A.N.R.M.A.P. (actual ANAP – Agenția Națională de Achiziții Publice), iar pe surse, a fost coleg cu multe persoane din structurile actuale ale C.N.S.C. pe când lucra la A.N.R.M.A.P., lucru care nu a fost negat sau infirmat în cadrul dreptului la replică primit.

Extras din dreptul al replică: Referitor la mențiunea tendențioasă “oferta tehnică și financiară a contracandidatului au fost declarate de către acesta confidențiale. (…) Acest aspect pune sub semnul îndoielii modalitatea de evaluare a ofertelor tehnice a participanților”:

Nota redacției: Conform contestatiei înregistrate la CNSC, contestatorului i s-a interzis accesul neingradit la informațiile de interes public, cu încălcarea gravă a prevederilor art. 1 din Legea 544/2001. Acesta este motivul pentru care se pune sub semnul îndoielii modalitatea de evaluare a ofertelor tehnice a participanților.

Extras din dreptul la replică: ”Referindu-se la atribuirea PUG Craiova, autoarea își arată surprinderea în paragraful: “De ce oare? A fost desfășurată prin organizarea unui concurs de soluții, fără publicarea prealabilă a unei invitații la procedura concurențială de ofertare.”

Nota redacției: Referindu-ne la atribuirea PUG Craiova, nu exista aspecte false și nici defăimătoare la adresa Synergetics Corporation. Este real faptul că procedua de atribuire a fost desfășurată prin organizarea unui concurs de soluții, este real faptul ca Synergetics Corporation este singura societate care a participat la aceasta procedură de o valoare foarte mare și este ciudat faptul ca nu a mai fost nimeni interesat de aceasta procedura.

Extras din dreptul la replică: ”Autoarea articolului menționează în același registru calomnios și defăimător: “De la spațiile verzi, au ajuns în Portul Constanța, acolo unde au reușit să blocheze procedura pentru elaborarea PUZ-ului, cu sprijinul Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor, CNAPM fiind obligată reevalueze punctajul acordat acesteia. În final, au câștigat.”

Nota redacției: Nu este nimic defăimător în verbul „a bloca”, prin legislația achizițiilor publice o licitație câștigată de un Ofertant și contestată la CNSC de un alt Ofertant se blochează până la obținerea unei decizii din partea CNSC. Asa cum și ziarul Replica a consemnat, în final, Synergetics Corporation a câștigat.

Extras din dreptul la replică: ”Este greu să nu remarcăm că autoarea articolului ar fi putut face un minimum de efort de documentare chiar în cadrul publicației pe care o reprezintă. Participarea Synergetics în cadrul asocierii care a elaborat Registrul Local al Spațiilor Verzi Constanța reprezintă 5% din contract”

Nota redacției: Referitor la procentul detinut de Synergetics Corporation în cadrul asocierii, Replica a prezentat și extras din Contractul de prestări servicii încheiat cu Primăria Municipiului Constanța, de unde se vede clar că Synergetics Corporation este asociat, nu unic Ofertant si nu a afirmat niciodata contrariul.

Extras din dreptul al replică: ”Enumerăm ca exemple: “care râvnește la banii statului, nepregătită însă pentru un asemenea proiect”, “firmă care a ”păpat” și contractul”, “au declarat mincinos”, “ce au mai făcut deștepții de la Synergetics Corporation”, “au pus mâna pe contractul”, “Manglele celor de la Synergetics Corporation”, “ne duce cu gândul la un blat între firmă și CNSC” etc„

Nota redacției: Afirmația „au declarat mincinos” se continuă cu „că au efectuat mai multe lucrări similare, că le-au finalizat, chiar” și se referă la faptul că în conformitate cu Contestatia înregistrată la CNSC, in cadrul DUAE al Synergetics Corporation sunt declarate ca fiind finalizate urmatoarele Contracte: PUG Eforie „data sfârșit 19.12.2019” și PUG Calarasi „dată sfârșit 17.12.2019”, desi aceste 2 PUG-uri nu au fost finalizate, așa cum am precizat și la punctele anterioare.

REPLICA

Mai multe despre modul în care a fost câștigată licitația pentru PUG-ul Constanței, dar și despre modul cum decurg soluționările contestațiilor depuse la CNSC și care ajung ”aleatoriu” la Completul 10, puteți afla în numerele viitoare.

joi, 17 septembrie 20201410
Comentarii

05Geodasilva(17 sep 14:52)
Cum e posibil ca o firma ca aceasta sa castige chiar tot in fata la Universitatea Mincu si cu tupeu sa zica ca totul e bine ca e asa, cine sta in spatele lor de castiga oriunde si totul la cnsc. Oare doar fosti colegi cu judecatorii sau si alte fapte de ordin penal in spate. Dare si luare , asta e intrebarea. Cu astia de la Constanta de la achizitii publice .... nu mai comentez, Vanturache e sef. Cred ca si Chitac il tine cand vine ca sa il urasca lumea
08Vanturache(17 sep 14:05)
Ma nea Ilie, tu fost angajat Cnsc, castigi toate licitatiile si toate contestatiile si ne spui ca totul este corect, si ca nu ai mancat usturoi? Ba mai mult, esti mai tare decat arhitectii de la "Ion Mincu'? Esti atat de mincinos, ca nici tu nu crezi ce spui!
07bravo replica(17 sep 13:31)
cu dreptul la replica, firma infractoare a luat muie !!!
07Arhitect(17 sep 12:04)
Cum pot sa faca astia de la Synergetics toate lucrarile in care sunt bagati, la Cluj, Craiova, Bucuresti, eforie, calarasi, constanta kogalniceanu, trebuie verificati
92Iul(17 sep 10:26)
Ce usor e sa faci rau cuiva. Cei de la Replica sunt experti.
35Maria din Cluj(17 sep 09:03)
Da, hai sa verificam, pe toti! Hai sa verificam si la Cluj si la Constanta, dar tot sa vedem unde este corect! veti avea surprize!!!
211Gigica(17 sep 07:38)
Ce vrajeala au prin si astia de la Synergetics, tupeu de borfas. La cluj da de pamant cu ei arhitectul sef, ei soun ca totul e bine si frumos, la constanta fac falsuri ei soun ca totul e bine si frumos.
314Vantura si incurca oras(17 sep 01:40)
Sotia lui Vanturache lucreaza la firma castigatoare? Sau este coincidenta? Oricum merita verificat.
mai mult...Replica
26 sep 17:27ReplicaEVZ: Cum se fraudează alegerile la Constanța

Nu au existat alegeri în România după 1990 fără acuzații de fraudare a votului, unele dovedite, dar pe care apoi...205

26 sep 00:00ReplicaHotelul HILTON din Portul Tomis ar putea AJUNGE pe masa Curţii CONSTITUŢIONALE3284
26 sep 00:00ReplicaUn ŞMECHER ocupă două LOCURI de PARCARE pentru că are... VALOARE!1896
26 sep 00:00ReplicaNOUTĂȚI în DOSARUL SCANDALULUI de la CLUBUL EGO din MAMAIA!

Daniel Bădrăgan a fost condamnat la 1 an și 4 luni cu suspendare, pentru săvârşirea infracţiunii de portul sau...2295

26 sep 00:00ReplicaSECȚIA de POLIŢIE din Poarta-Albă, ȚINTA unei FEMEI DUSĂ CU PLUTA1182
26 sep 00:00ReplicaDupă ce și-a NENOROCIT propriul copil, a intrat în GREVA FOAMEI în PENITENCIAR1437
26 sep 00:00Replica‘CRAIUL’ PENAL Cristofor Demir, ÎNCĂTUȘAT în plină STRADĂ!

Florin Cristofor Demir este cunoscut cu antecedente penale, fiind arestat în diverse cauze, iar în momentul de față...1938

26 sep 00:00ReplicaRADIOTERAPIE de standard EUROPEAN, la Spitalul Județean Constanța952
26 sep 23:42ReplicaPatru TELEVIZOARE Sony pe care ți le RECOMANDĂM în 2020!891
26 sep 00:00ReplicaO femeie a FURAT un TELEFON dintr-un magazin de haine. VIDEO!

Proprietara unui magazin de haine din Mangalia, Blizzard Fashion - bulevardul 1 Decembrie 1918 vis a vis de Casa...962

26 sep 23:25ReplicaElevii NU au voie să ÎNREGISTREZE orele online, părinții sunt REVOLTAŢI1029
26 sep 00:00ReplicaO constăţeancă i-a dat FOC MAŞINII fostului concubin, după o altercaţie verbală1749
Vremea
24.4°24.4° - 24.5° sâmbătă, 26 septembrie 2020
ConstanțaUmiditate: 65%
Vânt: 9.4 m/s
Presiune: 1000 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
26 sep 00:00SportLiga I: FC Argeş - Universitatea Craiova 1-2

Universitatea Craiova a învins-o pe nou-promovata FC Argeş cu scorul de 2-1 (2-0), vineri seara, în deplasare, la...343

26 sep 00:00SportFC Voluntari - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-2

FC Voluntari a fost învinsă de Sepsi OSK Sfântu Gheorghe cu scorul de 2-1 (0-1), vineri seara, pe teren propriu, în...303

26 sep 00:00SportOrganizatorii JO de la Tokyo au prezentat un prim plan de simplificare a ceremoniilor

Organizatorii Jocurilor Olimpice Tokyo 2020, amânate pentru vara anului 2021 din cauza pandemiei de coronavirus, au...306

26 sep 00:00SportBayern Munchen a stabilit un nou record european, cu 23 de victorii consecutive

Bayern Munchen, care a cucerit Supercupa Europei joi seara, după 2-1 cu Sevilla, în urma prelungirilor, la Budapesta,...323

Local
26 sep 21:12LocalCondamnat pentru tentativă de OMOR, la Constanța!

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Hârșova, la data de 24 septembrie a.c., au identificat un bărbat, de 34...669

26 sep 21:11LocalLocalitatea 2 Mai, conectată la rețeaua de gaz natural!

Începând de luni, 28 septembrie, locuitorii din 2 Mai pot începe demersurile pentru a se branșa la sistemul...633

26 sep 21:11LocalCOVID-19: Număr mare de cazuri în continuare, 1629 în ţară, 66 la Constanţa

983

26 sep 21:11LocalPrinși la volan fără permis și sub influența alcoolului

La data de 25 septembrie a.c., în jurul orei 00.45, polițiști din cadrul Postului de Poliție Mihai Viteazu au...541

26 sep 21:10LocalFURT dintr-o CURTE! Proprietarul s-a trezit fără telefoane

În urmacercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de furt calificat, polițiști din...734

26 sep 21:12LocalPolițiștii au VERIFICAT deținătorii de ARME din CONSTANȚA!

Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, la data de 24 septembrie a.c., au...744

26 sep 21:11LocalUn AUTOTURISM a luat FOC la intrare în Gura Dobrogei

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitaţi să intervină vineri, 25 septembrie, pe DC81, la intrare în Gura...719

26 sep 21:11LocalSpectacole și proiecții cinematografice, la Teatrul „Oleg Danovski”

Stagiunea 2020- 2021 continuă sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 19:00, cu spectacolul „Voievodul Țiganilor”....699

26 sep 21:11LocalCORONAVIRUS la un CĂMIN PRIVAT de BĂTRÂNI din Constanța

1259

Politică
26 sep 00:00PoliticăGuvern: Facilităţi pentru tinerii fermieri de a beneficia de o suprafaţă de până la 50 de hectare

Guvernul a aprobat o hotărâre de guvern care permite acordarea unei facilităţi pentru tinerii fermieri de a...429

26 sep 00:00PoliticăReguli la urne - acces prioritizat pentru alegătorii febrili sau cu simptome respiratorii

Cetăţenii cu drept de vot care se vor prezenta duminică la urne trebuie să respecte anumite reguli de protecţie...323

26 sep 00:00PoliticăGuvern: Persoanele care au vârsta de pensionare şi stagiu incomplet de cotizare pot cumpăra vechime

371

Interviuri
12 sep 15:07InterviuriINTERVIU! Mircea DOBRE: În 30 de ani, în acest municipiu NU s-a MUNCIT

Mircea Titus Dobre, candidatul partidului PRO România la funcția de primar al municipiului Constanța, a acordat un...1788

11 sep 15:07InterviuriCristian Cârjaliu, PRIMARUL care a schimbat FAȚA comunei AGIGEA! Video

Cristian Cârjaliu, primarul comunei Agigea, dorește să câștige un nou mandat la conducerea localității pe care o...2681

11 sep 15:07InterviuriCostin Avătavului: Și colegii de partid ai lui FĂGĂDĂU ar vrea mai mult de la actuala administrație

1661

18 sep 01:01InterviuriFelix Stroe: 'Există viață și după 27 septembrie, și pentru Făgădău, și pentru Stroe'

Contestat de unii, apreciat de alții, Felix Stroe, președintele PSD Constanța și directorul SC RAJA SA, fără doar...4039

5 sep 00:39InterviuriRaluca TURCAN: Constanţa arată aşa (...) pentru că PRIMARUL e un administrator SLAB

Decebal Făgădău s-a lăudat, în nenumărate rânduri, cu proiectele sale aflate în derulare ori viitoare, cu bani...2645

27 aug 00:04InterviuriZanfir IORGUȘ: Orașul este administrat pe principiul GOSPODINEI care BAGĂ GUNOIUL sub PREȘ

Zanfir Iorguș a revenit pe scena politică și este candidatul Alianței PSD – PNȚCD- ALDE-PER-PRM-Neamul Românesc...3556

10 sep 12:27InterviuriFrățilă îi arată cartonașul ROȘU lui Vergil Chițac

Constantin Frățilă, candidat din partea partidului LORD la postul de primar al municipiului Constanța, a reacționat...5395

9 sep 15:08InterviuriVergil CHIŢAC: NU sunt omul lui COMĂNESCU. El este OMUL meu

Vergil Chițac, candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al orașului Constanța, a vorbit în...3590

9 sep 15:08InterviuriHoria Constantinescu: BABU a pus UMĂRUL la ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR de CONSTRUIRE cu ÎNCĂLCAREA LEGII

2840

Monden
26 sep 00:00MondenMariah Carey: „Sunt un bancomat cu perucă”. Solista de 50 de ani s-a săturat de lăcomia familiei

Mariah Carey a răbufnit zilele trecute în timpul unui interviu acordat lui Oprah Winfrey. Solista de 50 de ani s-a...545

26 sep 00:00MondenDemi Lovato şi Max Ehrich şi-au anulat planurile de căsătorie

Actriţa şi cântăreaţa americană Demi Lovato este din nou o femeie singură după destrămarea logodnei de actorul...304

26 sep 00:00MondenCarnavalul de la Rio, amânat sine die din cauza pandemiei de COVID-19

313

26 sep 00:00MondenOana Roman a uitat de divorţ şi îi trimite „bezele“ soţului: „Te iubim!“

Oana Roman (44 de ani) şi soţul ei, Marius Elisei (34 de ani), au avut mari probleme în cuplu, de-a lungul timpului,...420

26 sep 00:00MondenBrad Pitt își apără noua iubită în fața Angelinei. Actorul de 56 de ani, mai îndrăgostit ca niciodată

Brad Pitt, 56 de ani, îi ia apărarea iubitei lui Nicole Poturalsky, de 27 de ani. Aceasta a postat afirmația...417

26 sep 00:00MondenMaluma și Jennifer Lopez au lansat un videoclip fierbinte împreună. Cum au dansat cei doi

Maluma și Jennifer Lopez au lansat îmrepună două piese la care au filmat clipuri foarte sexy. Aceștia nu au fost...361

26 sep 00:00MondenPrinţesa Eugenie, nepoată a reginei Elisabeta a II-a, aşteaptă primul ei copil în 2021

Prinţesa Eugenie, nepoată a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, este însărcinată, iar bebeluşul ar trebui...330

26 sep 00:00MondenHBO Max pregăteşte o nouă versiune a serialului ''Pretty Little Liars''

Serialul de televiziune "Pretty Little Liars" va avea o nouă versiune ce va fi actualizată la anii 2020, au anunţat...287

26 sep 00:55MondenFeli se căsătorește! Ce mesaj emoționant a publicat artista

716

Mapamond
26 sep 00:00MapamondDemisie neaşteptată a unui influent cardinal de la Vatican

Unul dintre cardinalii cei mai influenţi ai Vaticanului, italianul Angelo Becciu, a demisionat joi din funcţia sa în...328

26 sep 00:00MapamondChina speră să producă anual 610 milioane de doze de vaccinuri împotriva COVID-19

China intenţionează să aibă capacitatea până la sfârşitul anului de a produce anual 610 milioane de doze de...285

26 sep 00:00MapamondCoronavirus: Record de contagieri în Israel, cu câteva ore înainte de înăsprirea măsurilor de izolare

310

26 sep 00:00MapamondCoronavirus: Moscova le recomandă vârstnicilor să se autoizoleze, iar companiilor să recurgă la telemuncă

Capitala Rusiei, Moscova, confruntată cu o nouă creştere a numărului de infectări cu coronavirus, le-a cerut vineri...311

26 sep 00:00MapamondCoronavirus: Al 11-lea vaccin, produs de Novavax, intră în faza a treia a testelor clinice

Compania americană de biotehnologie a anunţat joi că a început în Regatul Unit un test clinic de ultimă fază al...314

26 sep 00:00MapamondSUA: Statul New York va verifica vaccinurile validate de administraţia Trump

281

Sănătate
26 sep 19:17SănătateCate calorii ar trebui să consumi pe zi pentru a scapa de kilogramele în plus

Supraponderalitatea apare atunci când se consuma mai multe calorii decât are organismul nevoie, iar surplusul este...369

26 sep 00:00Sănătate6 substanțe de care să te ferești în sarcină

Tutunul, alcoolul și drogurile pot avea efecte dăunătoare asupra sănătății. Atunci când o femeie însărcinată...278

26 sep 00:00SănătateVergeturile în sarcină: de ce apar și cum le previi

301

26 sep 00:00SănătateTop alimente care iți oferă energie, însă fără prea multe calorii

Teoretic, orice aliment iți oferă energie, însă este important cât timp persista aceasta energie, dar și cu ce...334

26 sep 00:00SănătateAlimentele procesate: toate sunt la fel de rele?

Consumul de alimente procesate nu este neapărat un lucru rău. Procesarea înseamnă orice schimbare a stării naturale...291

26 sep 19:20SănătateRolul psihoterapiei în tratarea obezității

Psihologii sunt de părere că obezitatea nu este numai o consecință a mâncatului în exces, ci și o urmare a...291

26 sep 19:11SănătateStudiu: Un nou test de sânge ar putea depista alergia la arahide fără riscuri

Oamenii de știință dezvolta un nou test de sânge pentru alergiile la arahide, care ar putea elimina nevoia de a se...306

26 sep 00:00SănătateSupa care accelerează metabolismul și face pielea mai frumoasă

Un metabolism accelerat nu numai că iți oferă mai multa energie, însă te ajuta să iți menții și silueta. Apa...378

26 sep 00:00Sănătate3 rețete de desert pentru persoanele supraponderale

319

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT