REPLICA ONLINE CONSTANTA

12.4° Constanța Sâm., 25 Mai 2024
Anul XX Nr. 6740
12.4° Constanța Sâmbătă, 25 Mai 2024 Anul XX Nr. 6740
 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

ANUNŢ DE PARTICIPARE

A.F. 3 aprilie 2023 | 10:15 394

„Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pe anul 2023”.

Autoritatea finanţatoare Judeţul Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, bd.Tomis nr. 51, telefon: 0241/488001, fax: 0241/488453, e-mail: consjud@cjc.ro, www.cjc.ro, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2023.

Finanţările nerambursabile se acordă conform sumelor alocate din bugetul general al Judeţului Constanţa pe anul 2023, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 4 din 31.01.2023 - pentru domeniul social/sănătate și potrivit dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr. 56 din 28.02.2023 privind aprobarea regimului finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului judeţean, pe anul 2023.

Pentru acțiuni, proiecte sociale/sănătate de interes public general, regional sau județean,  programul anual işi propune finanţări nerambursabile în cuantum de 1.500.000 lei  după cum urmează:

- creşterea gradului de sănătate pentru persoane vulnerabile (copii, adulţi);
- campanii de promovare a sănătăţii: antidrog, antialcool, antitutun, planificare familială şi reducerea influenţei factorilor de risc;
- campanii de sănătate şi educaţie anti-HIV pentru adolescenţi şi tineri;
- activităţi şi programe cu caracter educativ care tratează probleme privind alimentaţia, fumatul, alcoolul, bolile cu transmitere sexuală, prevenirea bolilor grave, prevenirea folosirii drogurilor şi ecologia umană, etc;
- activităţi şi campanii de informare privind importanţa prevenirii, depistării precoce, combaterii şi tratării bolilor grave (cancer, diabet, TBC, etc);
- campanii de informare şi educaţie asupra normelor şi regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară şi nutriţională, etc) precum şi asupra îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare;
- organizarea de activităţi recreative şi de creştere a interesului şi comportamentului social la copiii proveniţi din familii defavorizate social;
- organizare de diverse activităţi sociale cu caracter educativ precum următoarele, dar fără a se limita la: educaţie parentală, psihoterapie cognitiv comportamentală, concursuri, dezbateri, simpozioane, competiţii pe diverse domenii, etc, adresate populaţiei din grupurile vulnerabile;
- consiliere şi sprijin pentru copiii şi părinţii copiilor aflaţi în situaţii şcolare limită, cu risc de abandon şcolar;
-editare de materiale informative, realizarea, tipărirea, producţia produselor de promovare a acţiunilor/evenimentelor din domeniul social/sănătate;
- creşterea importanţei activităţilor fizice, recreative în viaţa persoanei cu dizabilităţi;
- campanii de promovare a donării de sânge;
- promovarea sănătăţii, inclusiv prin reducerea inegalităţilor în accesul la sănătate;
- creşterea importanţei activităţilor fizice recreative pentru sănătate (pentru toate vârstele).

Documentaţiile se vor depune începând cu data de 03.04.2023, ora 08:00, data limită de depunere fiind 02.05.2023 ora:16:30.

Perioada de selecție și evaluare a proiectelor este din data de 03.05.2023 ora 08:00 până, în data de 23.05.2023 ora 16:30.

CRITERII DE EVALUARE PENTRU PROIECTE DEPUSE

ANUNt DE PARTICIPAREANUNt DE PARTICIPAREANUNt DE PARTICIPAREANUNt DE PARTICIPAREANUNt DE PARTICIPAREInformaţiile privind condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în Metodologia generală şi ,,Ghidul solicitantului”. Acestea se pot obţine de la Direcţia de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa cu sediul în Aleea Magnoliei nr.2, telefon: 0241/486623, fax: 0241/486618.

Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută în Metodologia Generală și ,,Ghidul solicitantului” la registratura Autoritǎţii Finanţatoare din Constanța, B-dul Tomis nr.51, la Centrul de Informare Cetățeni.

Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se va face de către comisiile de evaluare.

Programul anual privind acordarea finanţărilor nerambursabile pe anul 2023 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 41/03.03.2023.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


REPLICA

LOTO

6/49
122631242036
5/49
22232911525
joker
35381872920