REPLICA ONLINE CONSTANTA

23.3° Constanța Sâm., 22 Iun. 2024
Anul XX Nr. 6768
23.3° Constanța Sâmbătă, 22 Iunie 2024 Anul XX Nr. 6768
 

Consiliul Județean Constanța, convocat în şedinţă. Iată ordinea de zi

Consiliul Județean Constanța, convocat în şedinţă. Iată ordinea de zi

Andreea VLAICU 24 mai 2024 | 11:27 684

Consiliul Județean Constanța va fi convocat în ședință ordinară pe data de 29 mai 2024, la ora 10.00, în sala „Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ. Ședință ce se va desfășura în format fizic.

Consiliul Judetean Constanta, convocat in sedinta. Iata ordinea de zi

Iată ordinea de zi!

1. Proiect de hotărâre nr.79/15.04.2024 privind retragerea Unității Administrativ Teritorială Județul Constanța din Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

2. Proiect de hotărâre nr.94/18.04.2024 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

3. Proiect de hotărâre nr.97/07.05.2024 privind suplimentarea de la bugetul județului Constanța, pentru anul 2024, a cuantumului burselor asigurate de la bugetul de stat, acordate elevilor din unitățile de învățământ special aflate în subordinea Consiliului Județean Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

4. Proiect de hotărâre nr.98/14.05.2024 privind rectificarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul” Constanța, pe anul 2024.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

5. Proiect de hotărâre nr.99/14.05.2024 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, U.A.T. Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța și Municipiul Constanța, în vederea desfășurării Festivalului Național de Muzică Ușoară „Mamaia” și a Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular „Mamaia”, în perioada 23 august - 1 septembrie 2024.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

6. Proiect de hotărâre nr.100/14.05.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2024, pentru Muzeul de Artă Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

7. Proiect de hotărâre nr.101/14.05.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții ale Direcției Generale de Evidență Persoanelor Constanța pe anul 2024.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

8. Proiect de hotărâre nr.102/15.05.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța pe anul 2024.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

9. Proiect de hotărâre nr.103/16.05.2024 privind modificarea Organigramei și Ștatului de funcții pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

10. Proiect de hotărâre nr.104/16.05.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2024, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

11. Proiect de hotărâre nr.106/17.05.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Teatrul de Stat Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

12. Proiect de hotărâre nr.107/17.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Modernizare DJ 392: Vânători – Pecineaga, L =3,0Km, Km 6+980 – Km 9+980” – faza P.T.”.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

13. Proiect de hotărâre nr.108/17.05.2024 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al „Drumuri Județene Constanța S.A.”
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

14. Proiect de hotărâre nr.109/17.05.2024 privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2023 ale Drumuri Județene Constanța S.A.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

15. Proiect de hotărâre nr.110/17.05.2024 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

16. Proiect de hotărâre nr.111/17.05.2024 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea drumurilor județene DJ226A Tronsonul DN22/Tariverde – Cogealac și DJ226B Tronsonul Cogealac – Grădina - Pantelimon DN2A/Crucea”, cod PRSE/4/4.1/1/2023 și a cheltuielilor aferente.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

17. Proiect de hotărâre nr.112/17.05.2024 privind aprobarea detalierii indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Palat Administrativ Constanța” aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.71/17.04.2024.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

18. Proiect de hotărâre nr.113/17.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF aferenți obiectivului: „Construire Centru multietnic de afaceri și turism Dobrogea”.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

19. Proiect de hotărâre nr.114/17.05.2024 privind repartizarea unui spațiu din cadrul imobilului Bloc L4 către Federația Română de Oină și actualizarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.254/2014.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

20. Proiect de hotărâre nr.115/17.05.2024 privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța asupra unor bunuri imobile situate în județul Constanța, localitatea Eforie Sud, str. Republicii nr.7 Lot1+Str. Dr. Climescu FN și trecerea acestora din domeniul public al Județului Constanța în domeniul privat al județului Constanța în vederea desființării acestora prin demolare.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

21. Proiect de hotărâre nr.116/17.05.2024 privind acordarea unor facilități elevilor din județul Constanța care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu, pe parcursul anului școlar 2024-2025, pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

22. Proiect de hotărâre nr.117/20.05.2024 privind desemnarea și validarea nominală, în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Constanța, a unui nou membru.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

23. Proiect de hotărâre nr.118/20.05.2024 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Consiliului Local al Municipiului Mangalia pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui bun imobil DC8, proprietate publică a Municipiului Mangalia, din domeniul public al UAT Municipiul Mangalia în domeniul public al UAT Județul Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

24. Proiect de hotărâre nr.119/20.05.2024 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Consiliului Local al Comunei Limanu pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui bun imobil DC8, proprietate publică a U.A.T Comuna Limanu, din domeniul public al U.A.T Comuna Limanu
în domeniul public al U.A.T Județul Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

25. Proiect de hotărâre nr.121/20.05.2024 privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a bunurilor imobile – terenuri A532/131 – 630mp și A532/135 – 1950 mp, situate în str.Trandafirilor, nr.FN, comuna Băneasa, județ Constanța, proprietate publică a Județului Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

26. Proiect de hotărâre nr.122/21.05.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2024.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

27. Proiect de hotărâre nr. 123/21.05.2024 privind actualizarea Devizului General pentru proiectul „Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat hypogeu”, Cod SMIS 116048.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

28. Proiect de hotărâre nr. 124/21.05.2024 privind modificarea Organigramei, Statelor de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pentru anul 2024.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

29. Proiect de hotărâre nr. 125/21.05.2024 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de Investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024.
 Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

30. Proiect de hotărâre nr. 126/21.05.2024 privind modificarea bugetului total al proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

31. Proiect de hotărâre nr.127/21.05.2024 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.49/21.02.2024.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

32. Proiect de hotărâre nr.128/21.05.2024 privind modificarea Anexei nr.12 la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.158/28.07.2021.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

33. Proiect de hotărâre nr. 129/21.05.2024 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.222/21.09.2022.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

34. Proiect de hotărâre nr.130/21.05.2024 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.223/15.12.2023.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

35. Proiect de hotărâre nr.131/21.05.2024 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.220/21.09.2022.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

36. Proiect de hotărâre nr.132/21.05.2024 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.221/21.09.2022.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

37. Proiect de hotărâre nr.133/21.05.2024 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.219/21.09.2022.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

38. Proiect de hotărâre nr. 134/23.05.2024 privind aprobarea cererii de transfer a bunului imobil „Palat Administrativ”, situat în municipiul Constanța, Bulevardul Tomis nr.51, din domeniul public al statului în domeniul public al județului.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

39. Proiect de hotărâre nr. 135/23.05.2024 privind darea în folosință gratuită Patriarhiei Române -Arhiepiscopia Tomisului a imobilului situat în strada Nicolae Titulescu nr.17, Municipiul Constanța, proprietate privată a Județului Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

40. Proiect de hotărâre nr. 136/23.05.2024 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al județului Constanța pe anul 2024.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

41. Proiect de hotărâre nr.120/20.05.2024 privind nivelul cotizației U.A.T. Județul Constanța, în calitate de membru al Asociației „Organizația de Management al Destinației Județul Constanța”, pe anul 2024.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere
Lupule, știam că ești p***t dar nici în halul ăsta
1
0

REPLICA

LOTO

6/49
3356424623
5/49
19152031230
joker
173645332018