REPLICA ONLINE CONSTANTA

5.3° Constanța Joi, 22 Feb. 2024
Anul XX Nr. 6647
5.3° Constanța Joi, 22 Februarie 2024 Anul XX Nr. 6647
 

Consiliul local Constanţa, convocat în ședință. Iată ordinea de zi. Video

Consiliul local Constanţa, convocat în ședință. Iată ordinea de zi. Video

Andreea CONDURACHE 7 decembrie 2023 | 14:10 940

Consiliul local al municipiului Constanţa a fost convocat în şedinţă extraordinară, cu convocare de îndată, joi, 7 decembrie a.c., la ora 14:00. Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință. Sunt prezenți 25 de consilieri locali.

Consiliul local Constanta, convocat in sedinta. Iata ordinea de zi. Videofoto cu rol ilustrativ

Iată ordinea de zi

1. Proiect de hotărâre nr. 553/2023 pentru modificarea HCL nr. 135/2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 37, Constanța”; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

Proiectul a fost aprobat

2. Proiect de hotărâre nr. 562/2023 pentru modificarea HCL nr. 243/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța – zona Soveja – blocurile FT4, FT 3A, FT 3B”; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1

Proiectul a fost aprobat

3. Proiect de hotărâre nr. 559/2023 pentru modificarea HCL nr. 3/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Tehnologic Tomis – corp Liceu”; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

Proiectul a fost aprobat

4. Proiect de hotărâre nr. 561/2023 pentru modificarea HCL nr. 196/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, zona Casa de Cultură – blocurile L48, L49, L50”; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1

Proiectul a fost aprobat

5. Proiect de hotărâre nr. 558/2023 pentru modificarea HCL nr. 136/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Școala Gimnazială nr.7 Remus Opreanu, Constanța”; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

Proiectul a fost aprobat
 
6. Proiect de hotărâre nr. 567/2023 pentru modificarea HCL nr. 52/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu”; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

Proiectul a fost aprobat

7. Proiect de hotărâre nr. 572/2023 pentru modificarea HCL nr. 155/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătățirea mediului urban în zona Delfinariu – Faleză Nord”; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

Proiectul a fost aprobat

8. Proiect de hotărâre nr. 573/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bulevardul. Mamaia ”; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1

Proiectul nu a trecut

9. Proiect de hotărâre nr. 556/2023 pentru modificarea HCL nr. 93/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit „Steluțele Mării”, Constanța»; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

Proiectul a fost aprobat

10. Proiect de hotărâre nr. 560/2023 pentru modificarea HCL nr. 145/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 23, Constantin Brâncoveanu, Constanţa”; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

Proiectul a fost aprobat

11. Proiect de hotărâre nr. 554/2023 privind etapizarea proiectului „Îmbunătățirea mobilităţii în municipiul Constanţa, între gara CFR şi staţiunea Mamaia”, cod SMIS 129224, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021 – 2027 ;  iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1

Proiectul a fost aprobat

12. Proiect de hotărâre nr. 566/2023 privind etapizarea proiectului „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona bd. 1 Mai – Șoseaua Mangaliei”, cod SMIS 129227, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021 – 2027; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1

Proiectul a fost aprobat

13. Proiect de hotărâre nr. 563/2023 privind etapizarea proiectului „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța", cod SMIS 129226, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021 – 2027;   iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1

Proiectul a fost aprobat

14. Proiect de hotărâre nr. 564/2023 privind etapizarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța”, cod SMIS 137373, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021 – 2027;   iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1

Proiectul a fost aprobat

15. Proiect de hotărâre nr. 570/2023 privind etapizarea proiectului „Incubator de afaceri Constanța”, cod SMIS 124568, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiţii 2.1, Obiectivul specific 2.1.B, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021 – 2027; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1

Proiectul a fost aprobat

16. Proiect de hotărâre nr. 565/2023 privind etapizarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța”, cod SMIS 137372, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021 – 2027;   iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1

Proiectul a fost aprobat

17. Proiect de hotărâre nr. 555/2023 privind etapizarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța”, cod SMIS 124052, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021 – 2027;   iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1

Proiectul a fost aprobat

18. Proiect de hotărâre nr. 568/2023 pentru modificarea HCL nr. 94/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța”; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

Proiectul a fost aprobat

19. Proiect de hotărâre nr. 569/2023 privind finalizarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța”, cod SMIS 129469, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4.4, Obiectivul specific 4.5, după data de 31 decembrie 2023; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1  

Proiectul a fost aprobat

20. Proiect de hotarâre nr. 571/2023 privind finalizarea proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța”, cod smis 129223, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4.4, Obiectivul specific 4.5, după data de 31 decembrie 2023; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1

Proiectul a fost aprobat

21. Proiect de hotărâre nr. 557/2023 privind aprobarea devizului general actualizat în etapa Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii „Amenajare spaţiu public situat la intersecţia str. Soveja cu str. Ştefăniţă Vodă - amenajare peisajistică - parc Soveja şi reconfigurare circulaţie”. iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3.

Proiecte ordine de zi suplimentară

1.    Proiect de hotărâre nr. 574/2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Instalarea de noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare”;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost aprobat

2.    Proiect de hotărâre nr. 575/2023 privind aprobarea proiectului „Instalarea de noi capacități de producție a energiei electrice din surse solare” în vederea depunerii în cadrul Fondului pentru Modernizare - „Programul-cheie 1” Surse regenerabile de energie și stocarea energiei și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost aprobat

Video:

 

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
733481553
5/49
1646443318-02-20245 0 4 1 8 3 2
joker
27328183039