REPLICA ONLINE CONSTANTA

15.4° Constanța Mie., 17 Apr. 2024
Anul XX Nr. 6702
15.4° Constanța Miercuri, 17 Aprilie 2024 Anul XX Nr. 6702
 

Curtea de Conturi a descoperit dezastru la Unitatea Nucleară a Vămii!

Curtea de Conturi a descoperit dezastru la Unitatea Nucleară a Vămii!

Andreea POPA 26 februarie 2024 | 00:00 4662

Unitatea Nucleară a Vămii va angaja sute de oameni pentru operarea noilor scanere cu raze X pe care le-a cumpărat deja printr-un contract secret de 34 de milioane de euro, finanțat prin PNRR. Câțiva zeci de noi angajați vor fi distribuiți structurilor vamale din Constanța, dar nu este foarte clar când se va întâmpla acest lucru, în condițiile în care vorbim de personal specializat, care necesită autorizații atât de la CNCAN, cât și de la ORNISS. Demersul Vămii vine după ce Curtea de Conturi a descoperit încă din 2021 un dezastru în organizarea și funcționarea Unității Nucleare a Autorității, iar în iunie 2023 raporta oficial că șefii instituției nu au vrut sau nu au putut să remedieze niciuna din neregulile constatate.

Curtea de Conturi a descoperit dezastru la Unitatea Nucleara a Vamii!
Unitatea Nucleară a Autorității Vamale Române (AVR) va angaja 440 de specialiști pentru operarea celor 26 de scanere noi cu raze X pentru inspectarea mărfurilor, precum și pentru Centrul Național de Analiză Imagistică, unde se vor colecta și analiza toate scanările camioanelor și containerelor din punctele vamale.
Fiecare din cele 26 de noi sisteme de scanare va fi operat de cel puțin 10 oameni, scrie Profit, care precizează că AVR are prevăzut un număr maxim de 3.093 posturi, cu circa 12% din ele încă neocupate.

Ce este Unitatea Nucleară a Vămii și cum funcționează

Unitatea Nucleară funcționează de mai mulți ani în cadrul Vămii, după ce a fost transferată aici de la ANAF, dar nu există niciun fel de informații publice concrete despre organizarea acesteia. Teoretic, ”Unitatea nucleară (UN) a ANAF - DGV reprezintă totalitatea aparatelor, echipamentelor şi sistemelor emiţătoare de radiaţii ionizante aflate în dotarea autorităţii vamale, ca titular de autorizaţii și utilizate la efectuarea controlului vamal nedistructiv, care reprezintă un tip aparte de control nedistructiv şi care se realizează prin operarea acestor sisteme, aparate şi echipamente emiţătoare de radiaţii ionizante la detectarea volumetrica a discontinuităţilor în materiale sau în volume separate de transport sau care detectează radiaţii, substanţe periculoase, interzise (ex: armament, muniţie, explozivi, droguri, etc.)”, după cum se arată în Strategia Națională de Management Integrat al Frontierei de Stat a României 2021-2027.

Curtea de Conturi a descoperit dezastru la Unitatea Nucleara a Vamii!Control vamal


Potrivit aceluiași document, Unitatea Nucleară face parte din Sistemul Integrat Vamal de Securizare a Frontierei (SIVSF), structură care ”cuprinde totalitatea aparatelor, echipamentelor şi instalaţiilor emitente de radiații ionizante din Unitatea nucleară, precum şi alte sisteme ce contribuie la securizarea frontierelor, inclusiv aplicaţiile informatice integratoare dedicate, asigurate și aflate în administrarea DGV.
Sistemele de securizare aferente SIVSF sunt: sisteme de supraveghere video a ariei, perimetrului şi fluxurilor de călători şi marfă, cu dirijare dinamică a traficului, LPR
- Sisteme de preluare/identificare numere de înmatriculare, cu modul de fluidizare dinamică a fluxurilor de călători şi marfă, precum și softuri integratoare dedicate”.
Rolul Unității Nucleare și, implicit, al SIVSF este vital pentru România, întrucât acestea asigură practic securitatea frontierei Uniunii Europene, monitorizează întregul trafic de marfă și călători al țării noastre și asigură baza de date atât ale structurilor locale, cât și ale celor naționale și internaționale (Poliție, parchete naționale, serviciile de informații, Interpol, Europol, OLAF etc).

Dezastrul descoperit de Curtea de Conturi la Unitatea Nucleară a Vămii. Nici măcar camerele video din vămi nu funcționează

În ciuda importanței sale, Unitatea Nucleară a Vămii a fost neglijată și chiar sabotată de șefii ANAF și, din câte se pare, doar scandalul european cu privire la aderarea României la Spațiul Schengen a mai urnit lucrurile în ultimul timp- de unde și achiziția printr-un contract secret de peste 34 de milioane de euro a celor 26 de noi scanere.
Situația Unității Nucleare a Vămii este la această oră dezastruoasă, stare de fapt care apare negru pe alb într-un raport al Curții de Conturi privind activitatea ANAF și a Vămii Române emis încă din 2021 și actualizat în iunie 2023.

Curtea de Conturi a descoperit dezastru la Unitatea Nucleara a Vamii!Mașină scanată


Astfel, Curtea de Conturi sesiza că din cele 338 de echipamente ale Unității Nucleare funcționează doar 6 și nu există suficient personal calificat pentru operarea acestora. Mai mult, din cele 238 de camere de supraveghere instalate în vămi, doar 61 funcționau- aspect din care se poate deduce cu ușurință premeditarea actelor de corupție sau, cu alte cuvinte, protejarea șpăgarilor din vămi.
Cu toate acestea, conducerea ANAF și a Autorității Vamale Române nu au făcut nimic din 2021 până în 2023 pentru remedierea neregulilor. Curtea de Conturi arată clar acest lucru prin Raportul de follow-up întocmit în iunie 2023, prin care a verificat modul în care șefii ANAF și ai Vămii au respectat măsurile dictate în 2021 pentru rezolvarea problemelor. Concluzia Curții de Conturi a fost că măsura de remediere a deficiențelor a fost ”neimplementată, deoarece deși a trecut o lungă perioadă de la termenul de ducere la îndeplinire indicat în Decizie, la nivelul entității nu a fost manifestată o preocupare suficientă pentru luarea măsurilor care să fi condus la remedierea deficienței”.

Măsurile dictate de Curtea de Conturi, ignorate de șefii ANAF și ai Vămii

Iată însă și cum a prezentat Curtea de Conturi situația de la Unitatea Nucleară a Vămii, cu toate detaliile aferente.
”Referitor la măsura nr. 7 dispusă prin Decizia nr. 21/2021:
1) Prezentarea pe scurt a abaterii/situației care a făcut obiectul măsurii nr. 7:
Neasigurarea condițiilor pentru funcționarea la parametri normali a tuturor componentelor Sistemului Integrat Vamal de Securizare a Frontierei (SIVSF); modul de respectare de către Direcția Generală a Vămilor și de către structurile teritoriale vamale a obligațiilor impuse prin Capitolul III Subsecțiunea 4 din HG 486/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2018-2020.
Administrarea și operarea Unității Nucleare a ANAF/DGV se efectuează de către personalul vamal specializat (încadrat în compartimentele de control nedistructiv din cadrul birourilor vamale) și autorizați (posesori ai permiselor de exercitare a activităților nucleare de nivel 1 sau 2 emise de titularul de autorizație sau de CNCAN). Subliniem ca la momentul efectuării misiunii de audit, autoritatea vamală nu dispunea de suficient personal cu autorizație CNCAN pentru a asigura funcționarea componentelor SIVSF, respectiv pentru exploatarea celor 338 de echipamente.

Curtea de Conturi a descoperit dezastru la Unitatea Nucleara a Vamii!Raportul


Administrarea și operarea componentelor informatice ale SIVSF se realizează de către personalul vamal specializat (studii specifice) și autorizat (ORNISS) conform fișelor de post din cadrul SECN.
Conform informațiilor furnizate de reprezentanții DGV/SECN, nici în anul 2020 și nici la data misiunii de audit, echipamentele componente ale Unității Nucleare nu au fost și respectiv nu sunt funcționale.
Din numărul total de 338 de echipamente în prezent funcționează doar 6, respectiv sistemele portabile HB 120 scanare suprafețe. Aceste echipamente se regăsesc la DRV București, DRV ClujNapoca, DRV Craiova, DRV Galați, DRV Iași și DRV Timișoara.
Componentele informatice mai sus menţionate, precum și bazele de date aferente acestor componente informatice de la nivelul birourilor vamale, au fost implementate pentru îndeplinirea condiţiilor de aderare la Spaţiul Schengen, în conformitate cu prevederile comunitare şi naţionale în domeniu, constituind baze de date pentru autoritățile cu competențe în cercetarea faptelor penale. În plus, în funcție de solicitările primite de la autoritățile cu competențe în cercetarea faptelor penale, se constituie la nivel central baze de date (format excel) în vederea furnizării raspunsurilor solicitate.
SIVSF este un sistem operativ, cu caracteristicile date de SISF, care face parte din categoria sistemelor critice în domeniul securității naționale, conform OUG nr. 98/2010, cu funcționalitate 24/24/7/7/365 zile/an.
SIVSF trebuie să asigure infrastructura necesară pentru depistarea și identificarea amenințărilor teroriste, având o rețea de sisteme de monitorizare a radiațiilor (pentru identificarea traficului de materiale radioactive), o rețea de sisteme de videosupraveghere și control, teleoperate de la mai multe niveluri (local și central).
2) Măsura nr. 7 dispusă prin decizie:
În vederea remedierii abaterii de la legalitate consemnată la punctul nr. 7 din considerentele deciziei, președintele ANAF va dispune și va urmări luarea măsurilor operative necesare pentru asigurarea funcționării SIVSF la parametri normali, pentru operaționalizarea echipamentelor si sistemelor de control nedistructiv (din numărul total de 338 de echipamente în prezent funcționează doar 6 echipamente), pentru instruirea si obținerea autorizațiilor CNCAN de către un număr suficient de angajați și pentru repunerea în funcțiune a tuturor camerelor de supraveghere (din numărul total de 283 camere de supraveghere în prezent funcționează doar un număr de 61 camere).
3) Aspecte rezultate din verificarea modului de ducere la îndeplinire a acestei măsuri:
Conducerea A.V.R. prin adresa nr.6548/17.02.2023 a transmis echipei de audit măsurile întreprinse, astfel:
”1.Ținând cont de vechimea mare în serviciu (achiziționate în perioada 1998 – 2012), gradul de uzură fizică și morală acumulat, scoaterea din fabricație a unor subansamble și piese de schimb, nivelul de detecție/testare/învechit și cu caracteristici limitate, creșterea normală a costurilor de mentenanță la vechimea mai mare de 10 ani – durata normală de viață dată de orice producător pentru aceste echipamente de securitate precum și celelalte dificultăți de menținere în stare operațională, s-au derulat, până la înființarea A.V.R., următoarele activități în vederea casării echipamentelor, aparatelor, instalațiile radiologice, care în prezent se află în deținere (Autorizația de deținere VG 2002/2019 emisă de CNCAN): s-a solicitat Direcțiilor Generale Regionale ale Finanțelor Publice prin adresa D.G.V. nr. 17613/21.07.2021, întreprinderea demersurilor necesare pentru întocmirea documentației de scoatere din funcțiune, spre a fi supusă aprobării Ordonatorului superior de credite (S.G. - A.N.A.F.), în vederea casării echipamentelor;
- o parte din instalațiile radiologice au fost scoase din funcțiune conform Proceselor verbale de scoatere din funcțiune aprobate de ordonatorul de credite.
Având în vedere înființarea A.V.R. ca efect al reorganizării prin divizare parțială, Procesele verbale de scoatere din funcțiune aprobate de ordonatorul de credite – secretarul general al A.N.A.F. nu mai sunt în vigoare deoarece autoritatea vamală acum având personalitate juridică nu poate casa patrimoniul cu aprobarea altui ordonator de credite, astfel fiind necesar să se reia întreg procesul pentru scoaterea din funcțiune a echipamentelor, iar ulterior casarea acestora conform prevederilor legale.
2. Deși au fost transmise referatul de necesitate și caietul de sarcini către structura responsabilă din cadrul A.N.A.F., în anul 2021 nu a fost încheiat un acord–cadru având ca obiect asigurarea serviciilor de mentenanță pentru sistemele de securizare aferente SIVSF și nu s-au asigurat condițiile necesare funcționării la parametrii normali/optimi a Sistemului Integrat Vamal de Securizare a Frontierei.
În anul 2022, după înființarea A.V.R., pentru repunerea acestora în funcțiune (nu s-au mai efectuat reparații din august 2016) și pentru asigurarea pe o perioada de 2 ani de zile a suportului tehnic necesar (software și hardware) s-a solicitat prestatorului de servicii, care deține drepturile de proprietate intelectuala conform certificatului ORDA, estimarea costurilor necesare pentru serviciile de mentenanță.
3. În luna octombrie 2022 a fost semnat Acordul de grant pentru proiectul intitulat Dezvoltarea eficienței activității de control vamal a Autorității Vamale Române: 2021-RO- BCROSS, prin care vor fi dotate 19 birouri vamale de frontieră cu 367 echipamente pentru controlul vamal. Dintre care achiziția de Sisteme automate de recunoaștere a plăcilor de înmatriculare / containere:
• 12 sisteme pentru următoarele birouri vamale de frontieră: Isaccea – sistem nou, Sighet -sistem nou, Jimbolia -sistem nou, Moravița -sistem nou, Naidaș -sistem nou, Giurgiulești – modernizare cel existent, Oancea – modernizare cel existent, Albița - modernizare cel existent, Sculeni - modernizare cel existent, Stânca – Costești - modernizare cel existent.
La data prezentei sunt în curs de elaborare referatul de necesitate și specificațiile tehnice pentru inițierea procedurilor de achiziții.
Pentru achiziția echipamentelor de control vamal prin PNRR, se derulează etapa de planificare/pregătire a procedurii de achiziție.
4. Reorganizarea activității unității nucleare și a S.I.V.S.F.:
- stabilirea atribuțiilor specifice structurii în hotărârea de guvern și în regulamentul de organizare și funcționare;
- stabilire personal necesar, întocmire fișe de post;
5.Elaborare Ordin/decizii pentru numirea lectorilor formatori în domeniul nuclear specialitățile ARN, GR, SI și AP.
- Întocmire Referat de necesitate și caiet de sarcini pentru organizarea de cursuri nivel II domeniul AP/specializarea AP/ lectori formatori;
- Susținere examene CNCAN nivel II/AP/lectori formatori;
- Desfășurarea cursurilor proprii de inițiere și de pregătire continuă a personalului desemnat să execute activități în domeniul nuclear specialitățile ARN, GR, SI și AP în vederea eliberării de permise de exercitare de nivel 1 de către DGV/CNCAN sau nivel 2 de către CNCAN;
În anul 2022:
- Au fost organizate de către A.V.R., în baza avizelor emise de către C.N.C.A.N., programe de pregătire continuă în protecție radiologică, domeniul/ specialitatea GR/CNDX, nivelul II, cu tema ”Protecția radiologică în practica de control de securitate al mijloacelor de transport, mărfurilor și obiectelor, domeniul GR, specialitatea CNDX”, pentru un număr de 41 persoane din cadrul birourilor vamale de frontieră, necesare pentru prelungirea permiselor de exercitare de nivel 2;
-Susținerea examenelor pentru extinderea domeniilor GR și SI specialitățile CNDX/MRIVX/CNDSI/MRIVSI și cu domeniul AP specialitatea AP-CNDX pentru 4 responsabili cu protecția radiologică și formatori din Unitatea Nucleară a Autorității Vamale Române;
-Întocmire documentație tehnică către C.N.C.A.N. în vederea autorizării Unității nucleare pentru operare (DGCCV – Serviciul echipamente control nedistructiv).”
În concluzie, în urma verificării celor prezentate mai sus, în urma prezentei misiuni de follow-up se constată că măsura nr. 7 este neimplementată, deoarece deși a trecut o lungă perioadă de la termenul de ducere la îndeplinire indicat în Decizie, la nivelul entității nu a fost manifestată o preocupare suficientă pentru luarea măsurilor care să fi condus la remedierea deficienței.
În ceea ce privește această măsură neimplementată, vor fi aplicate prevederile art. 50 alin.(3) din Regulamentul privind activitatea de audit public extern aprobat de Plenul Curții de Conturi prin Hotărârea nr. 629/20.12.2022 (publicat în Monitorul Oficial nr. 12/5.01.2023), conform cărora: ”În situația în care se constată neimplementarea unei recomandări, nu se mai realizează misiuni viitoare de follow-up, această situație de fapt fiind adusă la cunoștința tuturor părților interesate”.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere
Veniti și la aeroport la kogalniceanu
0
0
asa se intimpla, cind sint numiti toti gugustucii partidelor in functii. si mai plingeam ca nu ne primesc in shenghen, boicotam, dregeam, ne cupmram rolexuri noi, etc. aplicarea cerintelor legale in cazul radiatiilor este f clara. sa se aplice!
5
0
Frectie !Adevarat dezastru este la praduirea banului public ...Cand vor controla modul de administrare al bunurilor proprietate publica concesionate sau inchiriate ? Cand vor controla intrebuintarea resurselor financiare ale sectorului public din punct de vedere al legalitatii ,economicitatii ,eficacitatii si eficientei acestora ? Programe si proiecte publice necontrolate au facut posibila distrugerea orasului
11
0
Pe cand la unitati de stst
6
0
Pai de aceea nu ne primesc in Schengen. Si-au dat seama strainii ca au fost cumparate echipamentele de forma. Ce fac tovarasii militieni de prin vami se cam incadreaza la afectarea Sigurantei de Stat.
19
1
Noroc cu Curtea de conturi, o institutie serioasa a Romaniei care descopera neregulile din institutiile publice doar ca altii nu fac nimic dupa rapoartele emise de ei
13
10
sunt mana in mana cu toti contrabandistii si impart prada aia nu traiesc din salariu ci din ce fura dovada cea mai buna este ca nu numai echipamentele cu radiatii nu functionau ci si camerele video cat de greu poate sa fie sa pui niste camere in functiune ? ar trebui verificati la case masini si avere dar cine sa o faca daca cancerul incepe si aici ca peste tot de la varf de la guvern si parlament de 34 de ani
17
0
Cum sa vrea functionarii din ANAF si Vami sa utilizeze aceste mijloace de control, ei cum sa mai fure? Trebuie data lege de condamnare in regim de urgenta a celor de la astfel de institutii iar pedepsele sa fie fff mari.
25
0

REPLICA

LOTO

6/49
33725484010
5/49
32319203522
joker
22391819369