REPLICA ONLINE CONSTANTA

5.3° Constanța Joi, 22 Feb. 2024
Anul XX Nr. 6647
5.3° Constanța Joi, 22 Februarie 2024 Anul XX Nr. 6647
 

Din DOCUMENTELE Curţii de Conturi: firmele ‘protejate’ de Primăria Medgidia şi scutiri nelegale la plata impozitelor

Din DOCUMENTELE Curţii de Conturi: firmele ‘protejate’ de Primăria Medgidia şi scutiri nelegale la plata impozitelor

Replica API 6 februarie 2019 | 00:00 415

sursa foto destepti.ro

Așa cum am arătat într-unul din numerele anterioare, Primăria Medgidia a fost supusă unui control al Curții de Conturi, iar raportul auditorilor este destul de încărcat. Ca o trecere rapidă în revistă, amintim că au fost descoperite abateri, atât în situație financiare, cât și în ceea privește funcționarea Club Sportiv Medgidia, abateri au fost depistate și la modul de stabilire, înregistrare, încasare și urmărire a veniturilor bugetului local, dar a existat și neconcordonață între lista cu datorii și contabilitate, și deficiențe la modul de urmărire și încasare a taxei pentru terenurile concesionate. În continuare, vă prezentăm alte concluzii ale specialișitilor care au luat la ”tocat” documentele primăriei, anul trecut. Precizăm că unele abateri au fost remediate în timpul perioadei în care s-a derulat controlul de audit.

Auditorii au descoperit nereguli în ceea ce privește evidențierea drepturilor de încasat din închirierea unui imobil (teren și construcție) în suprafață de 133,67 mp. Este vorba despre contractului de închiriere spațiu nr. 230/01.11.2016, dintre Municipiul Medgidia și locatorul Rix & Geo Food SRL, având ca obiect închirierea unui imobil- teren și construcție în suprafață de 133,67 mp. S-a constatat că nu au fost declarate și plătite taxa pe clădire și pe teren, pe perioada de la data închirierii, până la data auditului. Din documentele prezentate, s-a reținut că acestea nu au fost declarate și nici plătite de către locator. Abaterea se datorează neîndeplinirii obligațiilor de către persoanele cu atribuții in acest domeniu.

Valoarea estimativă a erorii/abaterii constatate este de 5.045 lei si reprezintă taxă clădire pe perioada 2016 până la zi, în sumă de 4.253 lei, majorări aferente de 648 lei, taxă teren 132 lei cu majorări de 12 lei. Abaterea a fost remediată în timpul efectuării auditului și nu s-au mai impus alte măsuri.

Alte facilități pentru RIX & GEO FOOD SRL

Din verificarea modului de derulare a aceluiași contract de inchiriere spatiu nr. 230/01.11.2016, încheiat între Municipiul Medgidia, în calitate de locator si RIX & GEO FOOD SRL, în calitate de locatar, care are ca obiect închirierea unui imobil-teren și constructie în suprafată de 133,67 mp”, care apartine domeniului public al mun. Medgidia, cu destinatia activitati comerciale-restaurant, s-a constatat necalcularea, nefacturarea si neplata utilitatilor aferente spatiului inchiriat

Abaterea se datorează neurmăririi și nerespectării preverilor Art. 13 din Contract, de către persoanele cu atribuții privind urmărirea acestuia. Valoarea erorii/abaterii constatate este de 7.448 lei și reprezintă contravaloarea utilităților datorate de societatea comercială, pe perioada aprilie 2017- iunie 2018 ( perioada de funcționare efectivă). Cuantumul utilităților consumate, neurmărite, nefacturate și neîncasate a fost stabilită de o comisie numită de primar, în timpul auditului.

Cheltuielile plătite de UATM Medgidia, reprezentând utilități aferente consumului din incinta restaurantului închiriat de Rix & Geo Food SRL stabilite si facturate, au fost încasate integral. Consecinţele economico-financiare ale erorii/abaterii de la legalitate şi regularitate: prejudicierea bugetului local cu valoarea utilităților consumate de RIX & GEO FOOD SRL, achitate de UATM Medgidia, si nerecuperate de la locator. Deoarece abaterea a fost remediată în timpul auditului, iar prejudiciul stabilit a fost recuperat integral, nu s-au mai impus alte recomandări.

Alte ‘bube’: nefacturarea si neîncasarea redevențelor datorate bugetului local

Din verificarea modului de urmărire și încasare a redevențelor datorate bugetului local, în baza unor contracte de delegare de gestiune, s-a constatat că UATM Medgidia nu a facturat și nu a încasat această redevența stabilita prin contractul de delegare a gestiunii delegate a serviciului public local de transport persoane in municipiul Medgidia, contractul de delegare privind activitățile de amenajare, întreținere si înfrumusețare spatii verzi, montarea de mobilier stradal, administrarea drumurilor prin operațiuni în cadrul lucrărilor de întreținere și reparații căi transport.

Această abatere a fost determinată de neurmărirea clauzelor contractuale de către persoanele cu atribuții. Valoarea erorii/abaterii constatate este de 66.237 lei si reprezintă valoarea redevenței pe anii 2017 si 2018 neîncasată la termen. Abaterea a fost remediată în sensul că a fost încasată integral redevența datorată de cele două firme pentru anul 2017 și de asemenea, au fost calculate și încasate inclusiv penalitățile de întârziere aferente.

Veteranii de război, scutiți nelegal de plata impozitelor

Urmare a verificării modului de stabilire, urmărire și încasare a veniturilor din impozite și taxe pe clădiri si terenuri în anul 2017, s-a constatat faptul că, pentru un număr de 15 de persoane, au fost acordate nelegal facilități privind scutiri la impozitul pe mijloacele de transport, pe clădiri și terenuri persoanelor fizice, respectiv revoluționarilor/luptători care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, pe fondul lipsei de la dosarele de rol fiscal a certificatelor preschimbate, emise conform prevederilor Legii nr. 341/12.07.2004 a recunoștinței față de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 (certificatele existente la dosare fiind obținute în baza Legii nr. 42/1990). Abaterea a fost determinată de neactualizarea documentelor privind acordarea facilităților fiscale justificative din dosarele fiscale ale beneficiarilor acestei legi. Valoarea estimativă a erorii/abaterii constatate este de 17.109 lei și reprezintă:

Neaplicarea procedurilor legale de executare silită a creanțelor bugetului local

Din verificarea modului de respectare a prevederilor legale referitoare la stabilirea, urmărirea şi încasarea veniturilor bugetului local, s-a constatat că la finele anului 2017, există un volum mare de creanțe neîncasate la termenele de scadență, pentru care entitatea nu a întreprins toate măsurile legale de urmărire şi executare a acestora, în sensul că au fost emise doar titluri executorii în vederea executării silite a debitelor restante și au fost transmise somaţii, iar ulterior, nu au mai fost continuate măsurile de executare silită. Cauzele şi împrejurările care au determinat această abatere: ineficiența controlului intern managerial și neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, conform fisei postului de către persoanele desemnate.

Valoarea estimativă a erorii/abaterii constatate este in suma de 226.887 lei și reprezintă valoarea eșantionului de creanțe din impozite și taxe locale pentru care nu au fost luate măsuri de executare silită.

Nereguli cu privire la gestionarea și administrarea bunurilor din patrimoniul UATM Medgidia

Unele bunuri din patrimoniul entității nu au fost înregistrate corect în evidența contabilă a entității și nu au fost inventariate, spun auditorii. Potrivit balanței obiectivelor de investiții la data de 31.12.2017 este înregistrat în evidența contabilă și activul fix – ,,Construcție Scenă Metalică – cod 68”, la valoarea de înregistrare de 171.679,29 lei.

Deși, potrivit contractului de achiziție, lucrarea ,,scenă” a avut un termen de garanție de 3 ani, respectiv 06.10.2017 (având in vedere procesul verbal de recepție a lucrării), din documentele prezentate de entitate, respectiv procesul-verbal de constatare și dezafectare pentru scena cu structură metalica spațială - nr. 24842/18.10.2016 a rezultat că, în urma unei furtuni violente care a avut loc la data de 18.10.2016, a fost necesară dezafectarea scenei, rezultând unele materiale, așa cum se menționează în acest document.

În contabilitate, este înregistrat în continuare, activul fix ,,scenă” la valoarea de înregistrare de 171.679, 29 lei, (fără a fi calculată amortizare) fără a fi prezentate documente din care să rezulte dacă a fost inventariată la data de 31.12.2017, scena sau materialele rezultate, întrucât, potrivit procesului verbal privind rezultatele inventarierii, nu rezultă că ar fi diferențe constatate la inventariere.

Din punctul de vedere al auditorilor publici externi, nefiind inventariată scena, la inventarierea anuală, acesta este lipsă la inventar dar, potrivit Notei de constatare nr. 17964/18.07.2018, avizată de primarul UATM Medgidia, se confirmă existența materialelor și obiectelor de inventar, ce au rezultat din dezmembrarea scenei demontabile cu structură metalică spațială, conform Procesului verbal nr. 24842/18.10.2016, materiale se regăsesc în gestiunea Direcției Gestionare a Domeniului Public și Privat.

În urma verificării documentelor puse la dispoziție, referitor la efectuarea reevaluării tuturor elementelor patrimoniale ale UATM Medgidia, la termenul prevăzut de lege, s-a constatat că entitatea nu a procedat la reevaluarea activelor fixe corporale. Consecințele economico-financiare ale erorii/abaterii de la legalitate și regularitate constau în faptul că datele raportate în bilanţul contabil întocmit la 31.12.2017 nu oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale entităţii.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere
Cum ma astia si acum dau spaga la birou oameni normali duc marfa acasa direct oricum cu legea data de p.s.d.isti primari au putere deplina nimic din tot ce fac nu este ilegal.
1
1
La cernavoda cand
1
0
A cui e firma bravo lui vad ca este din domenilu restaurantelor unde ii place cel mai mult lui Vrabie si la cetateni le iese pe nas la toti atarnatorii care au fost la Luxor ca de mese pt 25 de ani mese pt 15 ani mese pt 18 ani el e baiat bun da de la el davas la gutuie de slugoi
3
4
Bine ca e Chelaru bun. Chelaru e prostul prostilor si voi il laudati ma lingaiilor? Futu-va-n gura de lacheti.
5
1
vrabie a nenorocit medgidia. un golan ordinar care a dublat taxele si impozitele locale. a nenorocit oamenii,sint batrani care pleaca plingand de la primarie.Jeg mizerabil,bosketar analfabet.huuuoooo vrabieee
10
11
Mai cautati mai cautati poate gasiti si fulgi de vrabiuta din bataia cu perne de pe stationul da pixului. Sau chilotii balerienei de pe scena cu vedete din marele bilci organizat de avrabete.
11
7
Am auzit ca astia de la Medgidia au primit o humata de cas de oaie si au trecut cu vederea. Stiu asta ca trecusem pe langa birourile lor si mirosea a oaie.. . A zer de oaie
12
3
ce bine ati votat un om de toata isprava bravo domnul Popa si inginerul Maxim
10
2
Cand se vorbeste de medgidia vine un miros de ghiudem si de batal statut si putin de branza si cas machidonesc
19
9

REPLICA

LOTO

6/49
733481553
5/49
1646443318-02-20245 0 4 1 8 3 2
joker
27328183039