rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 25 februarie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Din DOCUMENTELE Curţii de Conturi: firmele ‘protejate’ de Primăria Medgidia şi scutiri nelegale la plata impozitelor

sursa foto destepti.ro

Așa cum am arătat într-unul din numerele anterioare, Primăria Medgidia a fost supusă unui control al Curții de Conturi, iar raportul auditorilor este destul de încărcat. Ca o trecere rapidă în revistă, amintim că au fost descoperite abateri, atât în situație financiare, cât și în ceea privește funcționarea Club Sportiv Medgidia, abateri au fost depistate și la modul de stabilire, înregistrare, încasare și urmărire a veniturilor bugetului local, dar a existat și neconcordonață între lista cu datorii și contabilitate, și deficiențe la modul de urmărire și încasare a taxei pentru terenurile concesionate. În continuare, vă prezentăm alte concluzii ale specialișitilor care au luat la ”tocat” documentele primăriei, anul trecut. Precizăm că unele abateri au fost remediate în timpul perioadei în care s-a derulat controlul de audit.

Auditorii au descoperit nereguli în ceea ce privește evidențierea drepturilor de încasat din închirierea unui imobil (teren și construcție) în suprafață de 133,67 mp. Este vorba despre contractului de închiriere spațiu nr. 230/01.11.2016, dintre Municipiul Medgidia și locatorul Rix & Geo Food SRL, având ca obiect închirierea unui imobil- teren și construcție în suprafață de 133,67 mp. S-a constatat că nu au fost declarate și plătite taxa pe clădire și pe teren, pe perioada de la data închirierii, până la data auditului. Din documentele prezentate, s-a reținut că acestea nu au fost declarate și nici plătite de către locator. Abaterea se datorează neîndeplinirii obligațiilor de către persoanele cu atribuții in acest domeniu.

Valoarea estimativă a erorii/abaterii constatate este de 5.045 lei si reprezintă taxă clădire pe perioada 2016 până la zi, în sumă de 4.253 lei, majorări aferente de 648 lei, taxă teren 132 lei cu majorări de 12 lei. Abaterea a fost remediată în timpul efectuării auditului și nu s-au mai impus alte măsuri.

Alte facilități pentru RIX & GEO FOOD SRL

Din verificarea modului de derulare a aceluiași contract de inchiriere spatiu nr. 230/01.11.2016, încheiat între Municipiul Medgidia, în calitate de locator si RIX & GEO FOOD SRL, în calitate de locatar, care are ca obiect închirierea unui imobil-teren și constructie în suprafată de 133,67 mp”, care apartine domeniului public al mun. Medgidia, cu destinatia activitati comerciale-restaurant, s-a constatat necalcularea, nefacturarea si neplata utilitatilor aferente spatiului inchiriat

Abaterea se datorează neurmăririi și nerespectării preverilor Art. 13 din Contract, de către persoanele cu atribuții privind urmărirea acestuia. Valoarea erorii/abaterii constatate este de 7.448 lei și reprezintă contravaloarea utilităților datorate de societatea comercială, pe perioada aprilie 2017- iunie 2018 ( perioada de funcționare efectivă). Cuantumul utilităților consumate, neurmărite, nefacturate și neîncasate a fost stabilită de o comisie numită de primar, în timpul auditului.

Cheltuielile plătite de UATM Medgidia, reprezentând utilități aferente consumului din incinta restaurantului închiriat de Rix & Geo Food SRL stabilite si facturate, au fost încasate integral. Consecinţele economico-financiare ale erorii/abaterii de la legalitate şi regularitate: prejudicierea bugetului local cu valoarea utilităților consumate de RIX & GEO FOOD SRL, achitate de UATM Medgidia, si nerecuperate de la locator. Deoarece abaterea a fost remediată în timpul auditului, iar prejudiciul stabilit a fost recuperat integral, nu s-au mai impus alte recomandări.

Alte ‘bube’: nefacturarea si neîncasarea redevențelor datorate bugetului local

Din verificarea modului de urmărire și încasare a redevențelor datorate bugetului local, în baza unor contracte de delegare de gestiune, s-a constatat că UATM Medgidia nu a facturat și nu a încasat această redevența stabilita prin contractul de delegare a gestiunii delegate a serviciului public local de transport persoane in municipiul Medgidia, contractul de delegare privind activitățile de amenajare, întreținere si înfrumusețare spatii verzi, montarea de mobilier stradal, administrarea drumurilor prin operațiuni în cadrul lucrărilor de întreținere și reparații căi transport.

Această abatere a fost determinată de neurmărirea clauzelor contractuale de către persoanele cu atribuții. Valoarea erorii/abaterii constatate este de 66.237 lei si reprezintă valoarea redevenței pe anii 2017 si 2018 neîncasată la termen. Abaterea a fost remediată în sensul că a fost încasată integral redevența datorată de cele două firme pentru anul 2017 și de asemenea, au fost calculate și încasate inclusiv penalitățile de întârziere aferente.

Veteranii de război, scutiți nelegal de plata impozitelor

Urmare a verificării modului de stabilire, urmărire și încasare a veniturilor din impozite și taxe pe clădiri si terenuri în anul 2017, s-a constatat faptul că, pentru un număr de 15 de persoane, au fost acordate nelegal facilități privind scutiri la impozitul pe mijloacele de transport, pe clădiri și terenuri persoanelor fizice, respectiv revoluționarilor/luptători care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, pe fondul lipsei de la dosarele de rol fiscal a certificatelor preschimbate, emise conform prevederilor Legii nr. 341/12.07.2004 a recunoștinței față de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 (certificatele existente la dosare fiind obținute în baza Legii nr. 42/1990). Abaterea a fost determinată de neactualizarea documentelor privind acordarea facilităților fiscale justificative din dosarele fiscale ale beneficiarilor acestei legi. Valoarea estimativă a erorii/abaterii constatate este de 17.109 lei și reprezintă:

Neaplicarea procedurilor legale de executare silită a creanțelor bugetului local

Din verificarea modului de respectare a prevederilor legale referitoare la stabilirea, urmărirea şi încasarea veniturilor bugetului local, s-a constatat că la finele anului 2017, există un volum mare de creanțe neîncasate la termenele de scadență, pentru care entitatea nu a întreprins toate măsurile legale de urmărire şi executare a acestora, în sensul că au fost emise doar titluri executorii în vederea executării silite a debitelor restante și au fost transmise somaţii, iar ulterior, nu au mai fost continuate măsurile de executare silită. Cauzele şi împrejurările care au determinat această abatere: ineficiența controlului intern managerial și neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, conform fisei postului de către persoanele desemnate.

Valoarea estimativă a erorii/abaterii constatate este in suma de 226.887 lei și reprezintă valoarea eșantionului de creanțe din impozite și taxe locale pentru care nu au fost luate măsuri de executare silită.

Nereguli cu privire la gestionarea și administrarea bunurilor din patrimoniul UATM Medgidia

Unele bunuri din patrimoniul entității nu au fost înregistrate corect în evidența contabilă a entității și nu au fost inventariate, spun auditorii. Potrivit balanței obiectivelor de investiții la data de 31.12.2017 este înregistrat în evidența contabilă și activul fix – ,,Construcție Scenă Metalică – cod 68”, la valoarea de înregistrare de 171.679,29 lei.

Deși, potrivit contractului de achiziție, lucrarea ,,scenă” a avut un termen de garanție de 3 ani, respectiv 06.10.2017 (având in vedere procesul verbal de recepție a lucrării), din documentele prezentate de entitate, respectiv procesul-verbal de constatare și dezafectare pentru scena cu structură metalica spațială - nr. 24842/18.10.2016 a rezultat că, în urma unei furtuni violente care a avut loc la data de 18.10.2016, a fost necesară dezafectarea scenei, rezultând unele materiale, așa cum se menționează în acest document.

În contabilitate, este înregistrat în continuare, activul fix ,,scenă” la valoarea de înregistrare de 171.679, 29 lei, (fără a fi calculată amortizare) fără a fi prezentate documente din care să rezulte dacă a fost inventariată la data de 31.12.2017, scena sau materialele rezultate, întrucât, potrivit procesului verbal privind rezultatele inventarierii, nu rezultă că ar fi diferențe constatate la inventariere.

Din punctul de vedere al auditorilor publici externi, nefiind inventariată scena, la inventarierea anuală, acesta este lipsă la inventar dar, potrivit Notei de constatare nr. 17964/18.07.2018, avizată de primarul UATM Medgidia, se confirmă existența materialelor și obiectelor de inventar, ce au rezultat din dezmembrarea scenei demontabile cu structură metalică spațială, conform Procesului verbal nr. 24842/18.10.2016, materiale se regăsesc în gestiunea Direcției Gestionare a Domeniului Public și Privat.

În urma verificării documentelor puse la dispoziție, referitor la efectuarea reevaluării tuturor elementelor patrimoniale ale UATM Medgidia, la termenul prevăzut de lege, s-a constatat că entitatea nu a procedat la reevaluarea activelor fixe corporale. Consecințele economico-financiare ale erorii/abaterii de la legalitate și regularitate constau în faptul că datele raportate în bilanţul contabil întocmit la 31.12.2017 nu oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale entităţii.

miercuri, 6 februarie 201950
Comentarii

11Pt realistul(6 feb 15:47)
Cum ma astia si acum dau spaga la birou oameni normali duc marfa acasa direct oricum cu legea data de p.s.d.isti primari au putere deplina nimic din tot ce fac nu este ilegal.
01Daaaa(6 feb 14:50)
La cernavoda cand
43Cetatean(6 feb 14:01)
A cui e firma bravo lui vad ca este din domenilu restaurantelor unde ii place cel mai mult lui Vrabie si la cetateni le iese pe nas la toti atarnatorii care au fost la Luxor ca de mese pt 25 de ani mese pt 15 ani mese pt 18 ani el e baiat bun da de la el davas la gutuie de slugoi
15Cioara(6 feb 12:33)
Bine ca e Chelaru bun. Chelaru e prostul prostilor si voi il laudati ma lingaiilor? Futu-va-n gura de lacheti.
1110nicu zarzavat(6 feb 10:28)
vrabie a nenorocit medgidia. un golan ordinar care a dublat taxele si impozitele locale. a nenorocit oamenii,sint batrani care pleaca plingand de la primarie.Jeg mizerabil,bosketar analfabet.huuuoooo vrabieee
711Gerula(6 feb 08:01)
Mai cautati mai cautati poate gasiti si fulgi de vrabiuta din bataia cu perne de pe stationul da pixului. Sau chilotii balerienei de pe scena cu vedete din marele bilci organizat de avrabete.
312Realistul(6 feb 07:40)
Am auzit ca astia de la Medgidia au primit o humata de cas de oaie si au trecut cu vederea. Stiu asta ca trecusem pe langa birourile lor si mirosea a oaie.. . A zer de oaie
210asta e(6 feb 07:03)
ce bine ati votat un om de toata isprava bravo domnul Popa si inginerul Maxim
919Ariciu medgidia(6 feb 06:28)
Cand se vorbeste de medgidia vine un miros de ghiudem si de batal statut si putin de branza si cas machidonesc
mai mult...Replica
24 feb 18:04ReplicaAccident rutier GRAV în Valu lui Traian: Victima, în COMĂ

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină miercuri, 24 februarie, în Valu lui Traian, acolo...2690

25 feb 00:01ReplicaEXTREMISTUL István Beke, condamnat pentru TERORISM, NU poate fi ELIBERAT351
25 feb 00:19ReplicaNU poți sta mai mult de TREI ore cu mașina PARCATĂ în centrul Constanței!4586
25 feb 23:29ReplicaVideo! La un pas de a fi CĂLCAT pe TRECEREA de PIETONI

O femeie aproape că și-a văzut moartea cu ochii în cursul zilei de marți. Aceasta a fost la un pas să fie lovită...275

25 feb 00:03ReplicaLocurile de parcare improvizate, pe trotuare sau spații verzi, vor fi DESFIINȚATE356
25 feb 22:59ReplicaATENȚIE! O clădire din Peninsulă, RISC avansat pentru TRECĂTORI!270
25 feb 00:00ReplicaMIHAI VÎLCU, viitorul SUBPREFECT al CONSTANȚEI

Mihai Vîlcu a fost validat de către Biroul Național al USR pentru funcția de subprefect al Constanței. Acesta va...1454

25 feb 23:00ReplicaGUNOAIELE au ÎNGHIŢIT zona PESCĂRIE206
25 feb 00:11ReplicaConstănțenii așteaptă să vină PRIMĂRIA să le IZOLEZE APARTAMENTELE303
25 feb 23:02ReplicaMontarea REFUGIILOR din staţiile CT BUS, în STAND BY

În urmă cu mai bine de 3 săptămâni refugiile pentru călători din staţiile de autobuz au fost ridicate....227

25 feb 23:02ReplicaTRAFICANT DE DROGURI din Tulcea, CONDAMNAT la 5 ANI DE ÎNCHISOARE249
25 feb 00:00ReplicaAu voie ELEVII să OFERE MĂRȚIȘOARE în ȘCOLI?!192
Vremea
3.5°3.5° - 4.9° joi, 25 februarie 2021
ConstanțaUmiditate: 91%
Vânt: 2.16 m/s
Presiune: 1034 milibari

Loto
6/4930243121042
5/40252613111424
joker12221826314
Horoscop
mai mult...SPSportRT
25 feb 00:23SportAtalanta - Real Madrid 0-1. Spaniolii se impun pe final, deși au jucat 73 de minute cu om în plus

Real Madrid s-a impus cu greu în fața Atalantei, la Bergamo, în prima manșă a optimilor UEFA Champions League....170

25 feb 00:00SportManchester City, cu un pas în sferturi după 2-0 cu M'Gladbach. Trupa lui Guardiola are 19 victorii consecutive

Manchester City a devenit favorită la calificarea în sferturile UEFA Champions League după 2-0 cu Borussia...142

25 feb 00:00SportTottenham, prima echipă calificată în optimi

Returul 16-imilor Europa League a debutat miercuri, cu meciul Tottenham - Wolfsberger 4-0. Englezii s-au calificat în...155

25 feb 00:00SportSimona Halep, de 5,5 la primul Grand Slam al anului: ”A cedat prea ușor!”

Simona Halep (29 de ani) a fost eliminată în sferturile de finală ale Australian Open, de Serena Williams, și a...169

Local
25 feb 21:47LocalPrimăria va REABILITA 10 locuri de joacă

Odată cu venirea primăverii, locurile de joacă din oraș vor fi din ce în ce mai căutate și frecventate de copii....442

25 feb 21:45LocalBEŢI şi DROGAŢI, pe drumurile din Constanţa

Polițiști din cadrul Secției 5 au identificat, la data de 23 februarie a.c., în jurul orei 21.00, un bărbat, de 26...502

25 feb 21:45LocalCONDAMNAT pentru conducere fără permis

378

25 feb 21:46LocalPrimăria Constanța continuă reabilitarea zonei de acces către Oficiul Poștal Nr. 9

Echipele SC Confort Urban SRL continuă lucrările edilitare pe strada Mircea cel Bătrân iar rezultatele sunt din ce...611

25 feb 21:46LocalCOVID-19: 66 de NOI CAZURI de INFECTARE la Constanţa, 3337 la nivelul ţării

Pe teritoriul României, până astăzi, 24 februarie, au fost confirmate 788.048 de cazuri de persoane infectate cu...459

25 feb 21:47LocalIncidenţa cazurilor de COVID, în Constanța, în ușoară scădere

Incidenţa cazurilor de infectare cu noul coronavirus continuă să scadă. Potrivit datelor furnizate de către...686

25 feb 00:06LocalVIDEO! Accident GRAV la ieșire din Castelu. Mai multe persoane, RĂNITE

Medicii constănțeni au fost solicitați miercuri, 24 februarie, să intervină la ieșire din Castelu, spre...5218

24 feb 00:10LocalÎncepe EXTRACȚIA GAZULUI românesc din Marea Neagră

Compania Black Sea Oil & Gas (BSOG) va începe în noiembrie extragerea gazelor naturale din proiectul românesc...1485

24 feb 14:39LocalINFINITI, JAGUAR și PORSCHE, primele mașini înmatriculate în 2021

1066

Politică
25 feb 22:11PoliticăFlorin Cîțu l-a demis pe șeful Achizițiilor Publice din cauza companiilor chineze

Premierul României, Florin Cîțu, a decis să-l demită pe șefului Achizițiilor Publice, Eugen Cojoacă, la doar o...463

25 feb 22:09PoliticăFlorin Cîțu respinge riscul ca agricultorii să nu primească despăgubiri de secetă

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri la Palatul Victoria că nici anul trecut nu s-au prevăzut în bugetul de...296

25 feb 22:11PoliticăMinisterul Educaţiei NU INTERZICE oferirea de flori şi mărţişoare în şcoli

324

Interviuri
9 feb 00:07InterviuriCîrjaliu, primarul din AGIGEA: Ciobanu de la USR-PLUS, un MINCINOS care a FUGIT din Ucraina! Video

La mai bine de patru luni de la alegerile locale, la Agigea lucrurile par să nu funcționeze normal. A existat doar o...3845

6 feb 00:09InterviuriSorin MIHAI, șeful Inspectoratului ȘCOLAR: Suntem PREGĂTIȚI pentru începerea ȘCOLILOR! Video

Sorin Mihai, șeful Inspectoratului Școlar Județean Constanța, a acordat un interviu cotidianului Replica de...2741

29 ian 00:13InterviuriNicoleta PLOSCARU: Dacă aș fi fost CANDIDATUL PNL sau al USR, aș fi câștigat PRIMĂRIA!

2763

28 ian 00:21InterviuriTOFOLEAN, managerul Spitalului Județean: Ne TREBUIE neapărat o CLĂDIRE cu 500 de paturi. VIDEO

Ioan Tiberiu Tofolean a revenit în funcția de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, el...7146

22 ian 00:32InterviuriVIDEO! Proiectele lui George MĂNDILĂ: Constanța va RENAȘTE, se va REÎNTOARCE cu FAȚA la MARE!

George Măndilă este unul dintre consilierii cabinetului primarului Vergil Chițac, și are grijă de buna funcționare...5004

19 ian 00:04InterviuriVergil CHIȚAC: Foarte mulți ȘMECHERI din orașul ăsta s-au ÎMBOGĂȚIT din afaceri cu statul. Video

10196

Monden
25 feb 00:00MondenOana Roman și Vica Blochina nu mai sunt prietene. Chiar fosta iubită a lui Victor Pițurcă a recunoscut

Oana Roman și Vica Blochina nu mai sunt prietene. Cea care a recunoscut în mod public a fost chiar fosta iubită a lui...152

25 feb 00:00MondenRadu Ștefan Bănică a pus munca pe primul loc, dar nu a scăpat de Poliție

Ștefan Bănică Jr. are toate motivele să fie mândru! Fiul lui cel mare îi calcă pe urme, astfel că, la fel ca...158

25 feb 00:00MondenDana Rogoz și soțul, model la capitolul parenting. Chiar dacă au ieșit să se relaxeze, vedeta nu-și scapă mezina din ochi

148

Mapamond
25 feb 00:00MapamondAccident între un avion și o mașină, pe o autostradă din SUA. Imagini filmate de un alt șofer

Imagini incredibile surprinse pe o autostradă din SUA. Un șofer s-a trezit în fața unui pericol venit din cer: un...151

25 feb 00:00MapamondUn masacru cu 800 de morți ar fi avut loc în biserica din Etiopia unde s-ar afla Chivotul Legământului

Aproximativ 800 de oameni ar fi fost uciși într-un masacru care a avut loc la o biserică creștină din Axum,...151

25 feb 00:00MapamondCrește îngrijorarea la nivel mondial în privința unui sit nuclear pe care Iranul nu l-a declarat

147

25 feb 00:00MapamondUE schimbă strategia împotriva schimbărilor climatice: „Se pierd 12 miliarde de euro”

Uniunea Europeană a adoptat o nouă strategie pentru adaptarea la schimbările climatice. Comisia a adoptat, miercuri,...145

25 feb 00:00MapamondUrsula von der Leyen: „Aş face vaccinul AstraZeneca fără să mă gândesc de două ori”

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că şi-ar face bucuroasă vaccinul AstraZeneca...152

25 feb 00:00MapamondÎn Rusia au apărut și câinii verzi, după ce o haită cu blana albastră a îngrijorat un oraș întreg

152

Sănătate
25 feb 17:51SănătateFDA dă UNDĂ VERDE vaccinului Johnson & Johnson, în calea spre APROBARE: Pare sigur și eficient

Vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de Johnson & Johnson pare sigur și eficient în studii, declară reprezentanții...169

25 feb 00:00SănătateMedLife anunță noi concluzii în primul studiu privind imunizarea post-vaccin

Sistemul Medical MedLife continuă demersul de cercetare referitor la dezvoltarea răspunsului imun al organismului în...137

25 feb 00:00SănătateAcuzații GRAVE la Spitalul penitenciar Jilava: EXPERIMENTE pe pacienții cu coronavirus

152

25 feb 00:00SănătateBila leneșă: 5 ceaiuri de încercat

Bila, cunoscută și drept fiere, nu este un organ în sine, ci un lichid galben-verziu, secretat de ficat și depozitat...156

25 feb 00:00SănătateDermatita de contact la henna: simptome și tratament

Henna pură, naturală, nu provoacă alergii, însă henna neagră folosită pentru tatuajele temporare poate declanșa...151

25 feb 00:00SănătateVasculita: ce este si cum se tratează?

Vasculita înseamnă inflamația vaselor de sânge. Sistemul imunitar atacă vasele de sânge sănătoase, ducând la...138

25 feb 00:00SănătatePLANURILE UE privind vaccinarea în masă se PRĂBUȘESC: AstraZeneca va LIVRA doar jumătate din dozele promise

Gigantul farmaceutic AstraZeneca a anunţat că nu va putea să producă în Uniunea Europeană decât jumătate dintre...154

25 feb 00:00SănătateCe pot face românii care au pierdut dovada vaccinării?

Românii care au pierdut adeverința prin care pot dovedi faptul că s-au vaccinat nu pot descărca alta din platformă,...147

25 feb 00:00SănătateCum se pune diagnosticul corect al tumefacțiilor cervico-faciale

137

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT