REPLICA ONLINE CONSTANTA

23.3° Constanța Sâm., 22 Iun. 2024
Anul XX Nr. 6768
23.3° Constanța Sâmbătă, 22 Iunie 2024 Anul XX Nr. 6768
 

Gașca de plagiatori de la Universitatea Ovidius îl mai vrea pe Iliescu încă o tură!

Gașca de plagiatori de la Universitatea Ovidius îl mai vrea pe Iliescu încă o tură!

Mirela PASCAL 24 mai 2024 | 00:00 6071

Cu girul Ministerului Educației, se pregătește și ultimul rând de alegeri ce urmează să aibă loc la Universitatea Ovidius Constanța, și anume alegerea rectorului, prin vot secret. Prin vot secret pentru că așa s-a decis în Referendumul care a avut loc la începutul acestei luni. Anterior, au avut loc și alegerile pentru desemnarea structurilor şi funcţiilor de conducere de la nivelul instituţiei de învăţământ superior, mai exact pentru componența Senatului universitar și alegerea directorilor de departament și a membrilor în consiliile departamentelor, alegerile la nivel de departamente (pentru funcțiile de director departament și membri în consiliile departamentelor). Cum Ovidius a fost transformată în SRL de către cei care o conduc, boșii și-au permis să încalce legea, un ordin de ministru din septembrie 2023 care spune că referendumul trebuie organizat înaintea tuturor celorlalte alegeri. Așadar, fără doar și poate, se pare că întregul proces de constituire a structurilor și funcțiilor de conducere din UOC, condusă de Marcel Iliescu, Alexandru Bobe și gașca, a fost organizat și s-a desfășurat ilegal. Cu toate acestea, nimeni nu s-a autosesizat, iar alegerile pentru noul rector au fost deja programate. Vor avea loc pe 10 iunie, iar interesant este faptul că singurul candidat este... Marcel Iliescu. Și-a depus candidatura și fostul rector, Dănuț Epure, însă înțelegem că a fost respinsă. Cu alte cuvinte, Iliescu și-a asigurat un nou mandat de 5 ani în fruntea instituției!

Gasca de plagiatori de la Universitatea Ovidius il mai vrea pe Iliescu inca o tura! Marcel Iliescu și Alexandru Bobe

Întregul proces de constituire a structurilor și funcțiilor de conducere din UOC a fost organizat și s-a desfășurat ilegal, dacă ar fi să ne luăm după legislația aflată în vigoare, mai exact după metodologia cadru care reglementează procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiei de învăţământ superior, al facultăţilor şi departamentelor. Vorbim, în această situație, despre încălcarea art 25 alin (3) din Metodologia - Cadru aprobată prin Ordinul Ministerului Educatiei nr. 6.227 din 5 septembrie 2023. Ordinul spune că Referendumul universitar se organizează la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ superior acreditate, la fiecare 5 ani, cu minimum 3 luni înainte de desemnarea structurilor şi funcţiilor de conducere de la nivelul instituţiilor de învăţământ superior, conform prevederilor legale.

 

Gasca de plagiatori de la Universitatea Ovidius il mai vrea pe Iliescu inca o tura!

Gasca de plagiatori de la Universitatea Ovidius il mai vrea pe Iliescu inca o tura! extras din Ordinul Ministerului Educatiei nr. 6.227 din 5 septembrie 2023

Înțelegem acum de ce am fost împiedicați, pe 8 martie a.c., de conducerea universității să aflam mai multe informații despre Referendum. Potrivit anunțului Biroul Electoral Central al Universității Ovidius din Constanța privind rezultatele Referendumului organizat pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului Universității „Ovidius” din Constanţa și potrivit Comunicatului de presă cu același obiect, referendumul universitar s-a desfășurat în data de 06.03.2024, iar rezultatul este reprezentat de desemnarea rectorului pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct și secret.

Gasca de plagiatori de la Universitatea Ovidius il mai vrea pe Iliescu inca o tura!

Au fost 463 de voturi pentru, din totalul de 529 de voturi valabil exprimate. Rezultatul referendumului a fost validat de Senat și adus la cunoștința comunității academice pe 8 martie a.c.

Gasca de plagiatori de la Universitatea Ovidius il mai vrea pe Iliescu inca o tura!

rezultatul referendumului

Interesant este că decizia a fost publicată pe site-ul universității abia pe 15 martie. Potrivit legii, Universitatea avea două zile termen, de la data referendumului, să trimită la Ministerul Educației rezultatul și validarea acestuia de către Senat.

Gasca de plagiatori de la Universitatea Ovidius il mai vrea pe Iliescu inca o tura!

Validarea rezultatului s-a făcut... electronic

Hotărârea din 8 martie e puțin cu semnul întrebării... se invocă un articol din Regulamentul Senatului, articolul 34, alineatul 8, din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Senatului, care prevede că ”în probleme punctuale strict determinate de situații excepționale, hotărârile pot fi adoptate, la propunerea Președintelui Senatului, prin exprimarea votului membrilor Senatului prin intermediul e-mail-ului. Hotărârile se adoptă cu 50% plus 1 din totalul voturilor exprimate și înregistrate în primele 24 de ore scurse din momentul solicitării electronice, în condițiile constituirii unui cvorum de 2/3 din numărul membrilor Senatului. Respectivele hotărâri se aduc la cunoștința plenului Senatului la următoarea ședință”. Adică, rezultatul referendumului s-a validat... electronic, pe mail. Cum s-ar fi putut altfel??! Doar era 8 Martie, Ziua Femeii... nu mai găseai pe nimeni prin Universitatea Ovidius la acea dată..., toată lumea petrecea care pe unde apuca.

Revenind, potrivit calendarului privind desfășurarea alegerilor la nivelul Senatului Universității „Ovidius” din Constanța, în perioada 19-23 februarie a.c., au avut loc depunerea dosarelor de candidatură atât a cadrelor didactice, cât și a studenților, dar și alegerile propriu-zise pentru noul mandat care se va încheia peste 5 ani, în 2029. În mai bine de două treimi din cazuri, cadrele didactice nu se află la primul mandat, fiind realeși și pentru următorii ani. Vorbim despre aceeași din gașca rectorului Marcel Iliescu, precum Alexandru Bobe, Diane Vancea, Diana Țenea... Pe 23 februarie a.c. au fost postate listele validate de către Biroul Electoral Central al UOC privind alegerile pentru componența Senatului universitar, mandatul 2024-2029.

Gasca de plagiatori de la Universitatea Ovidius il mai vrea pe Iliescu inca o tura! Proces verbal încheiat de Biroul Electoral Central al Universităţii „Ovidius“ din Constanţa-validare alegeri Senat

Biroul Electoral Central al Universității „Ovidius“ din Constanța a semnat, pe 23 octombrie 2023, validarea directorilor de departament și a membrilor în consiliile departamentelor, alegerile la nivel de departamente pentru funcțiile de director departament și membri în consiliile departamentelor, care s-au derulat în perioada 16-20 octombrie 2023.

Gasca de plagiatori de la Universitatea Ovidius il mai vrea pe Iliescu inca o tura! Proces verbal încheiat de Biroul Electoral Central al Universităţii „Ovidius“ din Constanţa-validare alegeri șefi și membri departamente

Potrivit Procesului verbal încheiat de Biroul Electoral Central al Universităţii „Ovidius“ din Constanţa, pe 19 ianuarie 2024, au fost validate alegerile pentru componența consiliilor facultăților și potrivit Hotărârii Senatului Universităţii „Ovidius“ din Constanţa nr. 788/ 14.12.2023, alegerile la nivelul consiliilor facultăților s-au derulat în perioada 11-19.01.2024.

 

Gasca de plagiatori de la Universitatea Ovidius il mai vrea pe Iliescu inca o tura! Proces verbal încheiat de Biroul Electoral Central al Universităţii „Ovidius“ din Constanţa-validare alegeri pentru componența consiliilor facultăților

Potrivit Procesului verbal încheiat de Biroul Electoral Central al Universităţii „Ovidius“ din Constanţa, pe 23 februarie 2024, de validare a alegerilor pentru componența Senatului Universității și potrivit Hotărârii Senatului Universităţii „Ovidius“ din Constanţa nr. 27/ 25.01.2024, alegerile la nivelul Senatului s-au derulat în perioada 19.02.2024- 29.02.2024, la această din urmă dată având loc ședinţa de constituire a Senatului Universităţii și alegerea preşedintelui și vicepreşedinţilor Senatului.

 

Gasca de plagiatori de la Universitatea Ovidius il mai vrea pe Iliescu inca o tura! Proces verbal încheiat de Biroul Electoral Central al Universităţii „Ovidius“ din Constanţa-validare Seant

 

În concluzie, Referendumul universitar organizat pe 6 martie, adică la o dată ulterioară datelor la care s-au organizat și desfășurat alegerile la nivelul departamentelor, la nivelul consiliului facultăților și la nivelul Senatului universitar, duce la o încălcare gravă de către Universitatea Ovidius a prevederilor obligatorii ale art. 25 alin.(3) din METODOLOGIA-CADRU din 5 septembrie 2023. Dar pare să nu intereseze pe nimeni acest aspect! Până una, alta, au început pregătirile pentru alegerea noului rector.

Gasca de plagiatori de la Universitatea Ovidius il mai vrea pe Iliescu inca o tura!

Pe 10 iunie, alegerile noului rector!

A fost stabilit calendarul alegerilor pentru desemnarea rectorului Universității Ovidius din Constanța, mandat 2024-2029, după cum urmează: 20.05.2024 – depunerea candidaturilor la Biroul Electoral Central, în intervalul orar 10.00-16.00; 21.05.2024 – validarea candidaturilor de către BEC și publicarea pe pagina web UOC a candidaturilor avizate;  27.05.2024 – 07.06.2024 - întâlnirile candidaților avizați BEC cu alegătorii, pentru prezentarea programelor manageriale; 10.06.2024 – derularea alegerilor pentru desemnarea Rectorului UOC, în intervalul orar 10.00-20.00;  12.06.2024 – reluarea scrutinului, în cazul în care primul a fost invalidat (art. 12 alin.2 Metodologie);  17.06.2024 – reluarea alegerilor, dacă este cazul, cu candidații plasați pe primele două locuri (art. 12 alin. 4 Metodologie.

Gasca de plagiatori de la Universitatea Ovidius il mai vrea pe Iliescu inca o tura! candidatura lui Iliescu, validată

Marcel Iliescu, singurul candidat!

Marcel Iliescu și Dănuț Epure și-au depus candidatura. Cum era de așteptat, dosarul lui Epure a fost respins, iar Marcel Iliescu este singurul candidat. Cel mai probabil, Epure va contesta respingerea candidaturii în instanță. De altfel, acesta a mai deschis două acțiuni în instanță. Unul care vizează anularea modificărilor aduse Cartei Universității privind obligativitatea persoanelor alese în funcții de conducere (decan, rector) de a fi cadre didactice sau de cercetare titulare în Universitatea „Ovidius“ din Constanța. Aspect care-l dezavantaja pe Dan Epure, dat fiind faptul că nu face parte din mediu academic. Un alt proces vizează anularea alegerilor.

Precizăm că este pentru prima oară, în istoria Universității Ovidius, când intră în cursa electorală un singur candidat. De ce oare?!

Gasca de plagiatori de la Universitatea Ovidius il mai vrea pe Iliescu inca o tura!

De precizat faptul că în preambulul programului managerial, făcut public pe site-ul universității, Iliescu se laudă că a adus stabilitatea, echilibrul și identitatea instituțională: „Acum patru ani veneam în fața dumneavoastră, propunându-vă un plan managerial pentru funcția de rector al Universității „Ovidius” din Constanța, după ce condusesem, timp de șase ani, din calitatea de decan, cea mai mare Facultate a Universității noastre, Facultatea de Medicină. De aceea, acum, după patru ani în poziția de rector, vă propun o continuare a stabilității de care ne-am bucurat împreună, stabilitate pe care nu o puteam asigura fără sprijinul dumneavoastră. Cred cu tărie că termenii care au definit acești patru ani au fost deschiderea și dialogul, unitatea, academismul și performanța, și nu o spun ca un slogan gol de conținut, ci pe baza unor evidențe imposibil de ignorat, a unor reușite obținute împreună, de multe ori chiar în situații cu totul excepționale.

Gasca de plagiatori de la Universitatea Ovidius il mai vrea pe Iliescu inca o tura!

De asemenea, cred și susțin că aceasta este starea de normalitate academică, o stare pe care ne-am dorit-o cu toții de atâția ani și pe care cred că, în sfârșit, ne-am dobândit-o, după o perioadă în care comunitatea noastră și-a regăsit liniștea și menirea de a educa studenții și de a face cercetare”. Mai departe, Iliescu spune că „După patru ani de mandat în care prioritatea Universității noastre a fost regăsirea stabilității, a echilibrului și a identității instituționale, următorii cinci ani vor fi o continuare a investiției în performanța studenților și a cadrelor didactice, în infrastructură și în binele comun”.

Iliescu visează stabilitate, dar UOC nu se mai află, de mult, în topul universităților din România

Vorbele lui Iliescu sunt frumoase, însă realitatea se vede cu ochiul liber. Tot mai puțini studenți înscriși, profesorii dedicați, cu experiență și valoroși pensionați... forțat, iar în clasamentul universităților din România, Ovidius nici măcar nu se mai regăsește. Nici măcar în top 20 nu apare „renumita” instituție de învățământ superior de la malul mării.

Gasca de plagiatori de la Universitatea Ovidius il mai vrea pe Iliescu inca o tura! Universitatea Ovidius

În anul 2023, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Politehnica din Bucureşti ocupă primele trei locuri în Metarankingul Naţional. Topul acestor universități a fost publicat chiar de Ministerul Educaţiei. Pe locul patru se află universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" din Bucureşti, urmată de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca. Următoarele locuri sunt ocupate după cum urmează: 6. Universitatea „Transilvania" din Braşov, 7. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 8. Universitatea de Vest din Timişoara, 9. Academia de Studii Economice din Bucureşti, 10 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

În 2022, Universitatea Ovidius se afla pe locul 22, din 31, în același top realizat de Ministerul Educației.

Comisia care a avizat candidatura lui Iliescu, desemnată de Senatul... condus de Diane Vancea, din gașca lui Iliescu

De precizat faptul că Senatul universitar, condus de apropiata lui Iliescu, Diane Vancea, proaspăt reconfirmată de funcție, a stabilit o comisie de selecţie şi de recrutare a rectorului formată în proporţie de 50% din membri ai Universității „Ovidius” din Constanța şi în proporţie de 50% din personalităţi ştiinţifice şi academice din afara acesteia, din ţară şi din străinătate.

Gasca de plagiatori de la Universitatea Ovidius il mai vrea pe Iliescu inca o tura!

Această comisie a fost formată din minimum 12 membri, dintre care cel puţin un reprezentant al studenţilor sau un absolvent al UOC desemnat de către studenţii din senatul universitar, conform Cartei universitare, şi un reprezentant al sindicatului reprezentativ, în calitate de observator. Avizul se acordă numai pe baza votului majorităţii simple a membrilor senatului universitar nou-ales.

Acestea fiind spuse și dată fiind situația, putem spune că Universitatea Ovidius își merită soarta! De ce nu a avut nimeni curajul să intre în cursa electorală pentru a-l scoate din joc pe Marcel Iliescu? Cum a reușit mediul academic... valoros să-l lase pe Iliescu să câștige înainte de alegeri? Nu e greu de tras niște concluzii!

 

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere
aia e universitate?? hai, maaiii...ce naiba...
7
3
Și ce-i cu asta? Pe cine mai interesează ce fac aia acolo? Copiii noștri sunt gormati pentru centre universitare serioase. Vancea...valoare universitara?? Hai, Mars!
15
1
Niste plagiatori
16
0
Un mare plagiator de doctorat este chis timus .v , un nemernic care facea pe profesorul in facultate , un pshihopat ! Huoooooo
21
1
cu ce cercetari, realizari se lauda aceasta gasca? pe ce loc sint in romania, nu vorbesc international?
24
0
Aceiași și aceiași și aceiași și numai aceiași, forever aceiași, pentru binele lor perpetuu.
32
1
Te pomenești că la UM Constanta nu se fac mangle?.Toți marinerii plmele au ajuns ofițeri ingineri.Doar daca in Ro se va relua examenele de adimitere atunci vom vorbi de adevărații absolvenți.Atata timp cat mârlanul este admis cu dosar vacs
40
0
r*****a nu fi c.urvete , da drumul la comentariii , oamenii trebuie sa i afle pe tot plagiatoriii !
29
3
De ce nu putem posta comentarii? Este în interesul public sa aflați adevarul.
33
1
Ok ok de fecala Rugină Sorin nu se mai aude nimic.Fecala si gașca acestuia
16
9
diplome fara carte
27
9
Poate nu e chiar asa.
6
17
Să mai pună stere Galan niște sare peste ei , în 4 ani , să nu se strice
28
8
Gunoaie
30
9

REPLICA

LOTO

6/49
3356424623
5/49
19152031230
joker
173645332018