REPLICA ONLINE CONSTANTA

15.5° Constanța Sâm., 18 Mai 2024
Anul XX Nr. 6733
15.5° Constanța Sâmbătă, 18 Mai 2024 Anul XX Nr. 6733
 

Înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2024 – 2025. Calendarul complet

Înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2024 – 2025. Calendarul complet

A.F. 1 aprilie 2024 | 23:05 631

Ministerul Educaţiei a prezentat toate detaliile despre înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2024 – 2025. Ministrul distribuie şi materialul realizat de către specialiştii din minister care au răspuns la principalele întrebări pe care le-ar putea avea părinţii.

inscrierea in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2024 – 2025. Calendarul complet

„Colegii mei au adunat cele mai frecvente întrebări şi răspunsuri legate de înscrierea la şcoală în 2024. Nu uitaţi: înscrierile sunt programate în perioada 11 aprilie – 14 mai! În perioada înscrierilor, la nivelul fiecărui inspectorat şcolar va fi disponibil un număr telverde, unde părinţii vor putea suna pentru a primi informaţiile de care au nevoie pentru înscrierea copiilor. Numărul de telefon telverde şi programul de funcţionare vor fi comunicate în timp util de fiecare inspectorat şcolar”, a transmis, luni, ministrul Educaţiei, Ligia Deca, într-o postare pe Facebook.

Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare?

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2024, inclusiv.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2024, în baza recomandării pentru înscrierea în învăţământul primar (eliberată de unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar sau în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională - CJRAE/CMBRAE, după caz). 

Cui se adresează evaluarea CJRAE/CMBRAE?

 • copiilor care nu au frecventat grădiniţa;
 • copiilor care s-au întors din străinătate.

Când şi unde se realizează evaluarea copiilor?

Evaluarea copiilor de către CJRAE/CMBRAE este programată în perioada 28 martie - 10 aprilie 2024.

Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite centre din judeţ/municipiul Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.

Pentru copiii care au frecventat grădiniţa sunt necesare:

 • înregistrarea cererilor transmise/depuse la unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar pentru obţinerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
 • eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

Pentru copiii care nu au frecventat grădiniţa sau au revenit din străinătate sunt necesare:

 • înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinţi pentru copiii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) şi art. 6 (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.019/2024;
 • planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării + afişarea şi comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
 • desfăşurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;
 • eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
 • soluţionarea de către Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de înscriere a copiilor în învăţământul primar (Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti) a situaţiilor excepţionale care necesită amânarea înscrierii în învăţământul primar.

La ce unitate de învăţământ poate fi înscris un copil?

Părintele poate opta:

 • pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris în baza validării cererii de înscriere;
 • pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

NOTĂ: Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere.

Unde vor avea loc înscrierile?

La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat, în interiorul calendarului de înscriere, însă după completarea acestora, părinţii trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.

Care sunt actele necesare pentru înscriere?

 • Cerere-tip de înscriere
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal. Părinţii divorţaţi depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului.
 • Copie şi original - certificat de naştere copil.
 • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Care este calendarul de completare/depunere a cererilor?

În perioada 11 aprilie - 14 mai 2024, părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali vor completa cererile-tip de înscriere online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor. De asemenea, în aceeaşi perioadă vor fi depuse/transmise cererile-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declaraţiei pe propria răspundere şi a documentelor necesare în copie simplă.

Când şi unde vor fi afişate lista elevilor înscrişi şi lista locurilor libere?

29 mai (pentru prima etapă de înscriere): afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a candidaţilor înmatriculaţi şi a numărului de locuri rămase libere
21 iunie (pentru a doua etapă de înscriere): afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

Care sunt criteriile de departajare pe care şcolile le aplică dacă numărul de copii este superior numărului de locuri?

I. Criterii generale:

a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;

c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;

d) existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă.

II. Criterii specifice:

Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu asigură departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de metodologie.

Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

De unde îşi pot procura părinţii informaţii?

 • Internet: pe paginile proprii de web, inspectoratele şcolare judeţene vor crea o secţiune numită Înscrierea în învăţământul primar 2024, vizibilă & accesibilă de pe prima pagină
 • Direct de la şcoli.
 • Prin intermediul liniilor telverde, instituite la nivelul inspectoratelor şcolare.

Există suficiente locuri pentru copii în clasa pregătitoare?

Fiecare copil are un loc asigurat în clasa pregătitoare. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor.

Cum funcţionează înscrierea în învăţământul primar privat?

Înscrierea se face în prima etapă.

Înscrierea se face direct la unitatea de învăţământ sau prin formularul online, dacă unitatea de învăţământ autorizată/acreditată şi-a introdus toate datele în aplicaţia informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unităţile de învăţământ de stat. În caz contrar, înscrierea se face doar la unitatea de învăţământ. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unităţii de învăţământ dorite.

În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învăţământ particular solicitată, acesta poate fi înscris la şcoala de circumscripţie, dacă părintele/tutorele legal instituit/împuternicitul legal a bifat opţiunea de întoarcere la şcoala de circumscripţie. În caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere.

Ce este important de ştiut despre cererea de înscriere online?

Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului în unitatea de învăţământ şi nu elimină obligativitatea de a valida dosarul complet al copilului la unitatea de învăţământ în care se doreşte înscrierea, scrie realitatea.net.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
242243261637
5/49
301227152521
joker
18419468