rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 11 august
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Magdalena și Titu Neague, CONDAMNAȚI în DOSARUL DNA CONSTANȚA!

Magistrații Tribunalului Constanța s-au pronunțat în dosarul în care Magdalena Neague, primar în Bărăganu, a fost trimisă în judecată, alături de soțul ei, Titu Neague, pentru infracțiuni de corupție.

Magdalena și Titu Neague

Astfel, la data de 10 decembrie, Magdalena Neague a fost condamnată la 2 ani și 2 luni cu suspendare, iar Titu Neague a primit 3 ani și 2 luni în regim de detenție (el având și condamnări mai vechi.

Potrivit rechizitoriului procurorilor DNA Constanța, în perioada 2015 - 2017, inculpata Neague Magdalena, în calitate de administrator împuternicit al S.C. La Titu Frumosu S.R.L., beneficiind de ajutorul inculpatului Neague Titu, a depus cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente false, inexacte sau incomplete, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor unice de plată, pentru suprafețe de teren pe care fie nu le lucrase, fie nu le deținea în baza unor documente justificative perfect valabile.

O parte din aceste documente au fost puse la dispoziție de către primarul comunei Bărăganu, inculpatul Neague Titu.

Prin aceste demersuri, inculpata Neague Magdalena a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în valoare totală de 1.547.889 lei, sumă cu care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal.

În cauză, s-a instituit măsura popririi asiguratorii asupra conturilor deținute de către inculpații Neague Magdalena, S.C. La Titu Frumosu SRL și Neague Titu.

Dosarul a ajuns în instanță pe 29.11.2017.

Iată minuta judecătorească:

”În baza art. art.18 indice 1 alin.1 din Legea nr.78/2000 (trei acte materiale) cu aplicarea art.35 C.pen., cu art.53 lit.c C.p., a art.136 alin.2 C.p., a art.137 alin.4 lit.c C.pen.: Condamnă inculpata S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL, cu sediul social în sat Bărăganu, comuna Bărăganu, Str Florilor nr.7, jud.Constanţa, CUI.28524510 la pedeapsa amenzii în cuantum de 40.000 lei (reprezentând 200 de zile-amendă x 200 lei) pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. În baza art.136 alin.3 lit.a C.p.: Aplică inculpatei S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL, pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art.139 alin.1, lit.a C.p.: Dispune dizolvarea persoanei juridice inculpate S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL. În baza art.498 alin.1 c.p.p.: La rămânerea definitivă a prezentei hotărâri o copie de pe dispozitiv se comunică judecătorului delegat cu executarea persoanei juridice respective, precum şi organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice, respectiv organului care a înregistrat persoana juridică, urmând a avea loc informarea cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurii. În baza art.498 alin.2 C.p.p. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri inculpata persoană juridică S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL. intră în lichidare. În baza art.322 c.p., rap. la art.321 C.pen. cu aplicarea art.53 lit.c C.p., a art.136 alin.2 C.p., a art.137 alin.4 lit.b C.pen.: Condamnă inculpata S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL, cu sediul social în sat Bărăganu, comuna Bărăganu, Str Florilor nr.7, jud.Constanţa, CUI.28524510 la pedeapsa amenzii în cuantum de 15.000 lei (reprezentând 150 de zile-amendă x 100 lei) pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată-sub forma falsului intelectual. În baza art.136 alin.3 lit.a C.p.: Aplică inculpatei S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL, pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art.139 alin.1, lit.a C.p.: Dispune dizolvarea persoanei juridice inculpate S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL. În baza art.498 alin.1 c.p.p.: La rămânerea definitivă a prezentei hotărâri o copie de pe dispozitiv se comunică judecătorului delegat cu executarea persoanei juridice respective, precum şi organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice, respectiv organului care a înregistrat persoana juridică, urmând a avea loc informarea cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurii. În baza art.498 alin.2 C.p.p. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri inculpata persoană juridică S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL. intră în lichidare. În baza art.39 alin.1, lit.c a art.45 alin.3, lit.a C.p., Contopeşte cele două pedepse cu amenda aplicate persoanei juridice şi pedepsele complementare şi aplică persoanei juridice S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL pedeapsa amenzii cea mai grea de 40.000 lei (reprezentând 200 de zile-amendă x 200 lei) la care adaugă 1/3 din cealaltă pedeapsă cu amenda (cea de 15000 lei) respectiv 5000 lei în final condamnă inculpata S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL, cu sediul social în sat Bărăganu, comuna Bărăganu, Str Florilor nr.7, jud.Constanţa, CUI.28524510 la pedeapsa amenzii în cuantum de 45.000 lei. În baza art.136 alin.3 lit.a C.p.: Aplică inculpatei S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL, pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art.139 alin.1, lit.a C.p.: Dispune dizolvarea persoanei juridice inculpate S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL. În baza art.498 alin.1 c.p.p.: La rămânerea definitivă a prezentei hotărâri o copie de pe dispozitiv se comunică judecătorului delegat cu executarea persoanei juridice respective, precum şi organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice, respectiv organului care a înregistrat persoana juridică, urmând a avea loc informarea cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurii. În baza art.498 alin.2 C.p.p. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri inculpata persoană juridică S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL. intră în lichidare. 2.În baza art. art.18 indice 1 alin.1 din Legea nr.78/2000 (trei acte materiale) cu aplicarea art.35 C.pen., cu art.53 lit.b C.p. pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei condamnă pe inculpata NEAGUE MAGDALENA - la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare. În baza art.67 alin.1 şi alin.2 Cod penal, aplică inculpatei Neague Magdalena pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, Cod penal, pe o perioadă de 3 ani. În baza art.65 alin.1 Cod penal interzice inculpatei Neague Magdalena exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, Cod penal, ca pedepse accesorii. În baza art.322 c.p., rap. la art.321 C.pen. cu aplicarea art.53 lit.b C.p. pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată-sub forma falsului intelectual condamnă pe inculpata Neague Magdalena la pedeapsa de 6(şase) luni închisoare. În baza art.39 alin.1, lit.b, a art.45 alin.1 C.p., Contopeşte cele două pedepse aplicate inculpatei Neague Magdalena urmând a aplica acesteia pedeapsa cea mai grea de 2(doi) ani închisoare la care adaugă sporul de 1/3 din cealaltă pedeapsă (de 6 luni) respectiv 2 luni în final condamnă pe inculpata NEAGUE MAGDALENA la pedeapsa de 2 ani şi 2 luni închisoare. În baza art.67 alin.1 şi alin.2 Cod penal, aplică inculpatei Neague Magdalena pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, Cod penal, pe o perioadă de 3 ani. În baza art.65 alin.1 Cod penal interzice inculpatei Neague Magdalena exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, Cod penal, ca pedepse accesorii. În baza art.91 şi art.92 Cod penal, Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 2 luni închisoare aplicată inculpatei Neague Magdalena pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, ce curge de la rămânerea definitivă a sentinţei penale de condamnare. În baza art.93 Cod penal, Pe durata termenului de supraveghere inculpatul Neague Magdalena trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere : a). să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Constanţa; b). să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c). să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d). să comunice schimbarea locului de muncă; e). să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă; În baza art.93 alin.2 Cod penal, Impune inculpatei Neague Magdalena obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art.93 alin.3 Cod penal, Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata Neague Magdalena va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei Bărăganu, sau la Primăriei comunei Topraisar, pe o perioada de 60 zile. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, Atrage aten?ia inculpatei asupra dispozi?iilor art.91 alin.4 Cod penal şi art.96 Cod penal referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere, a neexecutării obliga?iilor ce îi revin sau săvâr?irii unei noi infrac?iuni pe parcursul termenului de supraveghere. În baza art.68 alin.1 lit.b Cod penal, Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei. Pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal se va executa numai în caz de anulare sau revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.48 alin.1 C.p. raportat la art.18 indice 1 alin.1 din Legea nr.78/2000 (trei acte materiale) cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., a art.53 lit.b C.p., a art.41 C.p. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei condamnă pe inculpata NEAGUE TITU la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare. În baza art.67 alin.1 şi alin.2 Cod penal, aplică inculpatei Neague Titu pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, Cod penal, pe o perioadă de 4 ani. În baza art.65 alin.1 Cod penal interzice inculpatei Neague Titu exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, Cod penal, ca pedepse accesorii. În baza art.322 c.p., rap. la art.321 C.pen. cu aplicarea art.41 C.p. pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată-sub forma falsului intelectual condamnă pe inculpata Neague Titu la pedeapsa de 6(şase) luni închisoare. În baza art.85 C.pen. din 1969, cu aplicarea art.15 din Legea nr.187/2012, Dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului Neague Titu prin sentinţa penală nr.178/10.06.2019 a Judecătoriei Mangalia, definitivă prin dec. pen. nr.974/09.11.2020 a Curţii de Apel Constanţa (care a anulat anterioara suspendare condiţionată a pedepsdei de 2 ani închisoare aplicată prin s.p. 150/17.08.2015 a Judecătoriei Mangalia, definitivă prin dec.pen. nr.338/P din 21.03.2016 a Curţii de Apel Constanţa). Constată că infracţiunile care formează obiectul condamnărilor aplicate prin s.p.150/17.08.2015 a Judecătoriei Mangalia, definitivă prin dec.pen. nr.338/P din 21.03.2016 a Curţii de Apel Constanţa-cea de 2 ani închisoare şi prin sentinţa penală nr.178/10.06.2019 a Judecătoriei Mangalia, definitivă prin dec. pen. nr.974/09.11.2020 a Curţii de Apel Constanţa - cea de 1 an închisoare sunt concurente cu infracţiunile comise în cauza de faţă. Repune în individualitatea lor pedepsele de mai sus. În baza art.38 alin.1 C. pen. raportat la art.39 alin.1 lit.b C. pen., art.45 alin.1 cp., cu aplicarea art.10 din Legea nr.187/2012 (faptele din cauza de faţă fiind comise pe codul penal actual), Contopeşte pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului Neague Titu prin sentinţa penală nr.150/17.08.2015 a Judecătoriei Mangalia, definitivă prin dec.pen. nr.338/P din 21.03.2016 a Curţii de Apel Constanţa, cea de 1 an închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.178/10.06.2019 a Judecătoriei Mangalia, definitivă prin dec. pen. nr.974/09.11.2020 a Curţii de Apel Constanţa cu pedeapsele de 2 ani şi cea de 6 luni închisoare aplicată prin prezenta, aplică pedeapsa cea mai grea de 2 ani la care adaugă sporul de 1/3 din celelalte două pedepse (3, 6 ani), respectiv 1 an şi 2 luni, în final condamnă pe inculpatul Neague Titu la pedeapsa de 3(trei) ani şi 2(două) luni închisoare. În baza art.67 alin.1 şi alin.2 Cod penal, aplică inculpatei Neague Titu pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, Cod penal, pe o perioadă de 4 ani. În baza art.65 alin.1 Cod penal interzice inculpatei Neague Titu exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, Cod penal, ca pedepse accesorii. Conform art.60 C.p., Pedeapsa principală se va executa în regim de detenţie. Respinge cererea de ridicare a măsurii sechestrului asigurător instituit asupra conturilor deţinute de inculpaţii Neague Titu, Neague Masgdalena şi SC La Titu Frumosu SRL, instituită prin ordonanţa procurorului din data de 25.10.2017. În baza art.249 C.p.p. instituie măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare aparţinând inculpaţilor Neague Titu, Neague Magdalena şi SC La Titu Frumosu SRL până la cotitatea sumei de 1.574.889, 44 lei reprezentând pretenţiile civile formulate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. În baza art.25 alin.3 c.p.p. Desfiinţează următoarele înscrisuri: declaraţiile de suprafaţă anexată cererii nr.11249/14.06.2015, declaraţia de suprafaţă anexată cererii nr.5553/04.05.2016, declaraţia de suprafaţă anexată cererii nr.1134/12.05.2017, adresatre UAT Bărăganu de către inculpaţii Neague Magdalena şi SC La Titu Frumosu SRL, adeverinţele de suprafaţă nr.1790/05.06.2015, nr.1367/18.04.2016, nr.1443/12.05.2017, eliberate de comuna Bărăganu şi tabelul centralizator al documentelor doveditoare ale utilizării legale a terenului înregistrat la Primăria com Bărăganu sub nr.1788/05.06.2015. Admite acţiunea civilă formulată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. În baza art.25 c.p.p., art.397c.p.p. rap. la art. 1349 şi art.1357 c.civil: Obligă în solidar pe inculpaţii Neague Titu, Neague Masgdalena şi SC La Titu Frumosu SRL la plata către partea civilă Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a sumei de 1.574.889, 44 lei reprezentând despăgubiri civile, daune materiale-sprijin agricol pe suprafaţă pentru campaniile 2015, 2016 şi 2017 şi la plata accesoriilor (dobânzi şi penalităţi de întârziere) calculate potrivit legislaţiei fiscale pentru această sumă. În baza art.274 alin.2, 4 C.p.p.: Obligă pe inculpaţii Neague Titu, Neague Masgdalena şi SC La Titu Frumosu SRL la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de câte 2.267 lei fiecare. Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.12.2020

Document: Hotarâre 489/2020 10.12.2020”.

L.I.

vineri, 11 decembrie 20207551
Party Oldies but Goldies - FU(N)KING WITH THE 90's la FORM BEACH CLUB
GANDUL.RO
Ce au găsit chirurgii în stomacul unui bărbat care se văita de 3 zile că îl doare burta
Comentarii

00neamue(8 iul 20:16)
Dobitocul de tianu o sa ia si el muianu ca si paraschiveanu. sa treiaqsaca neaguianu cu maimuta maqdaleanu.
02Ion(12 dec 01:26)
Catelus cu parul cret, fura rata din cotet
22Gigi(11 dec 12:22)
Urata aia e sotia lui Frumosu ?
02Mario(11 dec 11:18)
Adaca iar lua pe toti iar duce la bulau...
04asta e???(11 dec 08:45)
titu frumosu hahahahhaha???
08Doamne fereste(10 dec 22:17)
Ce este in comuna aia bai fratilor???ce este acolo bai nene???hotie si jaf la drumu mare.incredibil.ce mizerii de oameni ce gunoaie.hoti peste hoti.huaaaaaa la puscarie baga mi as pl n sufletele voastre de hoti.ala primar dadea hartii nasoale lu nevasta sa.fuyu va n gura de hoti.MUIE PSD
015Stati voi linistiti(10 dec 22:14)
Ca ii doare n maciuca. Si-au pus vicele de casa.adica ala care le repara tractoarele e viceprimar acum.fost sofer de tir si mecanic auto.va dati seama cam ce administratie e in comuna Baraganu?va dati seama cam cata administratie publica cunoaste?cam despre asta este vorba.daca te duci si le spui ceva despre fonduri europene se supara pe tine,mai ales vicele de acum,citez, lasa ma ca nu nici europa cine stie ce.cam asa stau lucrurile.2hoti dovediti.hai domnu vice marele politicianu pl sa te vedem cum te ocupi,bine stim cum,iti iei statie emisie receptie cu hoata de primareasa si barbasu
19Succes ! Harsova ce mai face ?(10 dec 21:45)
Bine lucrat domnilor . Asa da. Sper ca nu se va da uitarii Contractul de pasune si Adeverintele anuale de teren de la prim Harsova, semnate stiti voi de cine. Unora li s-ar distrage atentia prin acest articol de la cazul ACA Harsova and Company , very a lot company . Pregatiti o carte Replica - veti avea drepturi exclusive .
014bravo(10 dec 20:06)
Asteptam puscarie si pt primarul Iusein Visel din Dobromir. Frauda 1 milion euro APIA impreuna cu fratii lui.
516Ion(10 dec 19:56)
Jegul de teodosie pentru un caz similar a scapat
216Pnl(10 dec 19:54)
V-ati ajuns,pas cu pas spre Poarta Alba!
218Gogu(10 dec 18:07)
Doi nesatui !
mai mult...Replica
11 aug 21:11ReplicaProgramul complet al evenimentelor de Ziua Marinei

Zeci de evenimente, organizate în Constanța pentru a sărbători ziua de 15 august, o zi atât de important pentru...58

11 aug 16:18ReplicaSe oprește apa caldă în Constanța, timp de două săptămâni!2522
11 aug 13:50ReplicaUnul dintre turiștii dispăruți la Costinești, găsit mort! Video2781
11 aug 11:58ReplicaVlad Obu, încătușat anul trecut în Mamaia, se dă în stambă în cluburile de fițe de pe litoral! Video

Vlad Obu, tânărul care a fost reținut, anul trecut, de Poliția stațiunii Mamaia, după ce s-a dat în stambă pe...1824

11 aug 23:26ReplicaMirela Matichescu nu scapă de probleme, după ce a ridicat ilegal o construcție pe plajă6000
11 aug 00:35ReplicaO fostă angajată la Protecția Consumatorului a ajuns în conducerea ANR5343
11 aug 23:31ReplicaMarian Mitrea și Valentin Ionescu, printre fruntașii de pe lista rușinii cu datorii la ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat lista cu datornicii care nu şi-au plătit obligaţiile...2055

11 aug 00:32ReplicaO femeie din Cumpăna a retrăit vremurile comunismului la o pizzerie5952
11 aug 00:26ReplicaGoidea: Aglomerările de la intrare în Port sunt lucruri normale!1672
11 aug 00:17ReplicaFenomen astronomic uluitor ce nu trebuie ratat pe cerul Constanței

În noaptea zilei de vineri spre sâmbătă, 12 respectiv 13 august, pe cerul României se poate admira fenomenul...2916

11 aug 00:16ReplicaProfesorii nu mai au voie să facă meditații cu elevii de la clasă. Cum vor fi verificați aceștia1499
11 aug 00:16ReplicaCompania Petrolieră din Azerbaijan deschide o benzinărie în Lazu2210
Vremea
24.3°22.9° - 24.3° joi, 11 august 2022
ConstanțaUmiditate: 62%
Vânt: 5.43 m/s
Presiune: 1013 milibari

Loto
6/4910286301133
5/401124382340
joker591622431
Horoscop
mai mult...SPSportRT
11 aug 00:00SportDan Petrescu, înaintea meciului cu Şahtior Soligorsk: Inspiraţia şi norocul vor decide calificarea

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că...259

11 aug 23:40SportTenis: Simona Halep s-a calificat în optimi la Toronto

Jucătoarea română de tenis Simona Halep s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Toronto,...490

11 aug 23:36SportFotbal: Antrenorul Adrian Mutu şi-a prelungit contractul cu FC Rapid până în 2025

Antrenorul Adrian Mutu, instalat la conducerea tehnică a echipei FC Rapid în luna martie a acestui an, şi-a prelungit...338

11 aug 23:25SportCupa Mondială 2022 ar putea începe mai devreme - Situație neobișnuită la turneul din Qatar

Turneul final al ​Cupei Mondiale din Qatar va începe cu o zi mai devreme decât era programat, dacă biroul de...482

Local
11 aug 00:01LocalO nouă ediție „Dancing with the stars” vă așteaptă cu spectacole inedite de film, muzică și dans

Proiectul organizat de Direcția de Cultură, Educație, Sport, Turism din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și...510

11 aug 00:03LocalEl este cel de-al cincilea pasager din mașina morții de la Cobadin

Un grav accident a avut loc în cursul nopții de 4 spre 5 august a.c., în comuna Cobadin. Patru tineri, cu vârstele...4841

11 aug 00:01LocalRazii la Constanța! A curs cu amenzi

620

11 aug 00:00LocalRAEDPP amenajează o nouă piață volantă în Piața Ovidiu

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța amenajează o nouă piață volantă, de unde...629

11 aug 00:03LocalFiica lui Beinur și-a serbat ziua de naștere în Loft: a primit cadou Porsche și Mercedes!

Fiica lui Nuredin Beinur, Miruna, a împlinit 20 de ani și... a sărbătorit cum se cuvine. În primă fază a chefuit...5986

11 aug 00:01LocalProgramul casieriilor RAJA de Sfânta Maria!

RAJA S.A. aduce la cunoștința tuturor abonaților că luni – 15 august 2022, casieriile RAJA și compartimentele...345

11 aug 00:02LocalAccident cu victimă, în dreptul localității Ovidiu

...754

11 aug 00:03LocalLaurențiu Bădescu, fostul șef al Ambulanței, cercetat penal la sesizarea ANI!

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură...3380

11 aug 00:02LocalAu fost reluate căutările celor 2 persoane dispărute în mare, la Costinești

846

Politică
11 aug 00:04PoliticăPonta: „Eu propun să dăm pastilele de iod doar «focilor fericite» - ei trebuie să supraviețuiască“

Fostul premier Victor Ponta consideră că se discută prea mult despre pastilele de iod și prea puțin despre criza...444

11 aug 00:04PoliticăBudăi: Numărul cetăţenilor ucraineni cu contracte de muncă în România a ajuns la 6.431

Numărul cetăţenilor ucraineni cu contracte de muncă în România a ajuns, miercuri, la 6.431, a declarat ministrul...264

11 aug 00:05PoliticăLiderul senatorilor PNL: Marcel Ciolacu bagă bățul prin gard

399

11 aug 00:05PoliticăCiucă: Suplimentăm cu un miliard de lei bugetul investiţiilor importante în economie

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, miercuri, că în continuare se desfăşoară analize la nivelul fiecărui minister...315

11 aug 00:05PoliticăANAF vrea să-l execute silit pe George Simion

ANAF încearcă să-l execute silit pe George Simion, după ce mai multe amenzi primite de acesta în timpul pandemiei...754

11 aug 00:05PoliticăRobert Negoiţă şi mai mulţi directori şi funcţionari din Primăria sectorului 3, trimişi în judecată de DNA

563

Interviuri
23 iun 00:14InterviuriCristian Cîrjaliu circulă cu mașina electrică, ca să facă economie la combustibil. Video

Cristian Cîrjaliu, primarul din Agigea, a revenit în studioul Replica pentru a dezbate subiecte de interes local și...3502

21 iun 00:08InterviuriEugen Teodorovici se pregătește pentru președinția României. Video

Eugen Teodorovici a vorbit, în partea a doua a interviului acordat ziarului Replica, despre liberalizarea pieței...2738

20 iun 00:03InterviuriBombă! Eugen Teodorovici: Spitalul Județean Constanța nu e sigur; la primul cutremur, pică! Video

4948

24 mai 00:05InterviuriCristinel Dragomir: PSD Constanța nu mai există din vina celor care îl conduc! Video

A fost două mandate vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, dar și președinte interimar, după reținerea...5276

20 mai 00:11InterviuriLungoci: Făgădău a fost un bun manager, despre Mazăre am o reţinere... Video

Deputatul PSD, Lucian Lungoci, s-a aflat în studioul Replica de Constanţa, joi, 19 mai, unde a discutat despre legea...4128

19 mai 00:12InterviuriMohammad Murad: Nu m-am predat lui Cristian Radu și nu mă voi preda! VIDEO

8373

Monden
11 aug 00:00MondenDramă la Hollywood! Celebru actor american, acuzat de furt și intrare prin efracție!

Actorul american Ezra Miller a fost acuzat de furt prin efracție după ce a intrat într-o casă din statul Vermont și...259

11 aug 11:58MondenCelebrul balerin Sergei Polunin şi-a tatuat alte două imagini cu Putin

Originar din Ucraina şi unul dintre cei mai buni balerini din lume, Sergei Polunin a fost adesea numit rebel. Acum a...294

11 aug 00:00MondenJohnny Depp va fi din nou imaginea parfumului 'Sauvage' de la Dior după câştigarea procesului de defăimare

203

11 aug 00:00MondenVica Blochina, sărut pătimaș cu o femeie celebră, de ziua ei

Vica Blochina are un secret doar de ea știut când vine vorba de menținerea unei siluete impecabile! Fosta balerină a...418

11 aug 00:00MondenAna Baniciu, zeița litoralului! Senzuală, în bikini, s-a lăsat pozată de iubitul ei

Ana Baniciu este mai hot ca o zi de vară! Asta demonstrează ultimele imagini pe care le-a postat pe contul de...460

11 aug 00:00MondenFiica lui Will Smith, despre conflictul din noaptea decernării premiilor Oscar

Willow Sith, fiica lui Will Smith cu Jada Pinkett Smith, a rupt tăcerea despre conflictul care a dat peste cap...314

11 aug 00:00MondenOzzy Osbourne, apariţie surpriză la ceremonia de închidere a Jocurilor Commonwealth-ului

Rockerul Ozzy Osbourne a fost protagonistul unei apariţii surpriză pe scenă, în oraşul său natal, Birmingham, în...216

11 aug 00:00MondenActriţa Anne Heche, în comă după gravul accident de maşină în care a fost implicată

Actriţa de la Hollywood Anne Heche era luni în continuare spitalizată în stare critică, comatoasă şi conectată...302

11 aug 00:00MondenCântăreţul, compozitorul şi producătorul Lamont Dozier, un uriaş al muzicii soul, a murit la 81 de ani

189

Mapamond
11 aug 00:00MapamondUE: Numărul noilor permise de şedere a crescut în 2021 la nivelurile pre-pandemice

Numărul noilor permise de şedere emise în Uniunea Europeană a urcat anul trecut la nivelurile de dinaintea pandemiei...192

11 aug 00:00MapamondUcraina: Peste 3.000 de civili au fost evacuaţi din estul ţării în ultima săptămână

Peste 3.000 de civili au fost evacuaţi din regiunea Doneţk, aflată în estul Ucrainei, după ce autorităţile au...196

11 aug 00:00MapamondRepublica Dominicană: Doi mineri salvaţi după ce au fost blocaţi 10 zile în subteran

178

11 aug 00:00MapamondZelenski: Războiul Rusiei împotriva Ucrainei trebuie să se încheie cu eliberarea Crimeii

Conflictul cu Rusia nu se va încheia până când Peninsula Crimeea de la Marea Neagră, care a fost anexată de...205

11 aug 00:00MapamondStatele Unite pun capăt măsurilor migratorii contestate ale lui Trump

Departamentul de Securitate Internă al Statelor Unite a anunţat luni seara că pune capăt unei politici din epoca...198

11 aug 00:00MapamondPopulaţia Japoniei scade într-un ritm record

Populaţia Japoniei scade şi îmbătrâneşte într-un ritm record - la începutul anului, statul insular avea doar...254

11 aug 11:38MapamondExplozii puternice în zona unei baze aeriene ruseşti din Crimeea

Trei martori oculari au declarat marţi agenţiei Reuters că au auzit explozii puternice şi au observat o coloană de...453

10 aug 00:00MapamondNegocierile de la Viena privind acordul nuclear cu Iranul au luat sfârşit, textul final rămâne de aprobat

Negocierile de la Viena pentru reluarea acordului nuclear dintre puterile internaţionale şi Iran au luat sfârşit...335

10 aug 00:00MapamondNouă condamnare la închisoare pe viaţă în cazul uciderii joggerului afro-american Ahmaud Arbery

363

Sănătate
11 aug 00:00SănătateRafila acuză politizarea problemei iodului: 'Avem vocaţia de a compromite măsurile de sănătate publică'

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a afirmat că discuţia despre iodura de potasiu a fost politizată în mod...199

11 aug 00:00SănătateAntibioticele trebuie evitate pe cât posibil în cazul copiilor mici

O cercetare recentă realizată pe șoareci a scos la iveală faptul că expunerea timpurie la antibiotice poate avea...199

11 aug 00:00SănătateEuroparlamentar, scandalizat de apelul lui Rafila privind iodura de potasiu

211

11 aug 00:00SănătateSemne ascunse ale nivelului ridicat de zahăr din sânge pe care le puteți vedea pe picioare

A fi diabetic poate fi o experiență chinuitoare, deoarece boala vine cu o mulțime de boli și afecțiuni care se...357

11 aug 00:00SănătateCum să pierzi grăsimea viscerală: două exerciții care „ard imediat” grăsimea de pe burtă

Grăsimea viscerală este o parte importantă a corpului, deoarece ajută la izolarea și protejarea organelor. Cu toate...393

11 aug 00:00SănătateAi celulită? Iată cum scapi de ea cu metode simple

Tratamentele de îndepărtarea celulitei sunt în creștere pe măsură ce tot mai mulți oameni se luptă să mențină...253

11 aug 00:00SănătateCum trebuie tratate tumorile rinichiului

Tumorile care se dezvoltă la nivelul unuia dintre rinichi pot fi de natură benignă sau malignă. De multe ori,...202

11 aug 00:00SănătateComisia Europeană a rezervat 15 milioane de doze din noul vaccin Moderna

Comisia Europeană (CE) a rezervat, la compania americană în domeniul biotehnologiei Moderna, 15 milioane de doze...202

11 aug 00:00SănătateINSP: 253 de secvenţieri ale SARS-CoV-2, raportate în ultima săptămână

195

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT