REPLICA ONLINE CONSTANTA

33.8° Constanța Joi, 20 Iun. 2024
Anul XX Nr. 6766
33.8° Constanța Joi, 20 Iunie 2024 Anul XX Nr. 6766
 

MITROI amenajează mai multe spații VERZI, la VALU lui TRAIAN

MITROI amenajează mai multe spații VERZI, la VALU lui TRAIAN

Replica API 6 martie 2021 | 16:18 3237

Autoritatea locală din Valu lui Traian investește foarte mult în bunăstarea cetățenilor și continuă demersurile spre realizarea celui mai mare vis al primarului, și anume, transformarea localității în oraș. Acum, se intenționează asfaltarea aleilor și amenajarea unor noi spații verzi.

Primăria Valu lui Traian a scos la licitație un contract de execuție lucrări, asfaltare alei și amenajare spații verzi din cimitirele ortodox și cel musulman și în zona vest. Valoarea totală estimată a contractului este de 1.506.056.27 ron, formată din însumarea valorilor următoarelor linii bugetare din devizul general al proiectului, excluzând: Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții , Capitol 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, Capitol 5 - Alte cheltuieli, Capitol 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste, astfel, Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza în valoare de 1.201.502,47 lei fără TVA din care: Linia bugetară 4.1 – Construcții și instalații - în valoare de 1.201.502,47 lei fără TVA; Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului în valoarea de 304.553,80 lei fără TVA din care: Linia bugetară 1.2. – amenajarea terenului - în valoare de 304.553,80 lei fără TVA. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 22.03.2021.

Cine poate decide în acest contract

Persoanelor cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Florin Mitroi, primar, Iurea Iulia Claudia - viceprimar, Buzu Victoria – sef birou buget finante, Emin Gemur - arhitect șef, Munteanu Ligia –inspector, Catu Ana Maria – inspector Disciplina în Construcții, Novac Elena Carmen – consilier achiziții, Baluțoiu Corina Ofelia - consilier achizitii, Ivan Claudia Gabriela - consilier proiecte, Dănilă George – șef serviciu ITL, Bebeselea Ghiorghe consilier local, dar și alții.

Condiții de participare

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente sunt: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentării; cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutive. Alte detalii le puteți consulta pe Serviciul Electronic de Achiziții Publice.

Diana BERECHET

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
324412253819
5/49
271712293632
joker
24193722616