5.2° Constanța Dum., 27 Nov. 2022
Anul XX Nr. 6195
5.2° Constanța Duminică, 27 Noiembrie 2022 Anul XX Nr. 6195

Primarul din Albești, Gheorghe Moldovan, reabilitează Căminul Cultural cu peste 1 milion de lei

Replica API 26 octombrie 2020 1655

Gheorghe Moldovan, primarul comunei Albești, s-a apucat de treabă imediat după alegeri fără a mai lăsa timpul să treacă. În acest sens, acesta vrea să găsească o echipă cu care să renoveze Căminul Cultural din satul Vârtop. Contractul depășește suma de 1 milion de lei.

Primăria comunei Albești s-a apucat de treabă imediat după alegerile locale ce au avut loc la finele lunii septembrie. Conform Serviciului Electronic de Achiziții Publice, comuna Albești, ca parte contractantă, dorește să înceapă execuția lucrărilor de renovare și modernizare a Căminului Cultural din satul Vârtop. Denumirea proiectului din care face parte achiziția este “renovare, modernizare și dotare cămin cultural, parter, comuna Albești, sat Vârtop, județul Constanța”. Valoarea totală este de 1.248.030,23 ron, iar criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 12.11.2020, ora 15:00.

VIVO - Ad.
VIVO - Ad.

Descrierea proiectului

Lucrările aferente acestui obiectiv constau în realizarea următoarelor categorii de lucrări: lucrări de amenajare a terenului, lucrări de amenajări pentru protecția mediului, lucrări de terasament, lucrări de rezistență, lucrări de arhitectură, amenajări exterioare, instalații sanitare, instalații electrice și instalații termice.

Persoane cu funcție de decizie în acest contract

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele: Gheorghe Moldovan – Primar; Cristian Vlad – Viceprimar; Dinu Daniela – secretar comună; Omer Erdin –consilier cadastru/președinte comisie de evaluare (cu drept de vot); Ritcu Iulian Robert – Consilier juridic/ membru comisie de evaluare; Bereczki Elena – consilier Achiziții Publice/ membru comisie de evaluare; Georgescu Georgiana Aurelia – Consilier Compartimentul Financiar-Contabil; Ciocîia Eugenia – Control financiar preventiv; Graure Daniel – Arhitect șef al Birou Urbanism, Cadastru, Amenajarea Teritoriului, Registru Agricol, Investiții/ membru de rezervă în comisia de evaluare; și alții.

Condiții de participare

Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, vor contine minim umatoarele informatii: a) datele de identificare si inregistrare b) structura actionariatului c) obiectul/obiectele de activitate (principal si secundare – daca este cazul) In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Diana BERECHET

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Ti-a placut articolul?

COMENTARII

A devenit un Gascan adevarat... Bai tembel de primar, prioritatea erau gazele si canalizarea si nu un camin cultural care va sta inchis...Vartopul nu mai are scoala si vrei sa cheltui banii ptr. camin.. Halal gospodar...
2
3
a terminat cu asfaltatul,gaze si iluminat stradal,scoala modernizata cu autorizatie i.s,u. si acum face caminul cultural. bravo?nu.
2
0

REPLICA

LOTO

6/49
172532291849
5/49
304017142116
joker
4512883917