REPLICA ONLINE CONSTANTA

12.4° Constanța Dum., 19 Mai 2024
Anul XX Nr. 6734
12.4° Constanța Duminică, 19 Mai 2024 Anul XX Nr. 6734
 

Proiect care vizează reducerea numărului de sarcini în rândul mamelor minore, în județul Constanța

Proiect care vizează reducerea numărului de sarcini în rândul mamelor minore, în județul Constanța

Valentina CAMARA 1 aprilie 2023 | 00:00 672

Joi, 30 martie a .c., în cadrul Proiectului interinstituțional vizând acțiuni de reducere a numărului de sarcini în rândul mamelor minore s-au desfășurat două ateliere de lucru, în localitățile Hârșova și Gârliciu.

Proiect care vizeaza reducerea numarului de sarcini in randul mamelor minore, in judetul Constanta

Au participat:

- din partea Cancelariei Prim-Ministrului, Departamentul pentru Responsabilitate Socială și Grupuri Vulnerabile, Consilier Radu SZEKELY;
- din partea reprezentanților instituțiilor partenere: Inspectoratul Școlar Județean Constanța - Inspector Școlar General Prof. Sorin Mihai, Inspector Școlar General Adjunct Prof. Loredana Manolache, Inspector Școlar Prof. Veronica Neguțu, Inspector Școlar Prof. dr. Laura Mariana Popa (inițiatori proiect); Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanța - Director Executiv Direcția pentru Protecția Copilului  Silviu Mihai Marcosanu, Șef Serviciu Atena  Fătu; Inspectoratul de Poliție Județean Constanța - Inspector principal Filotia Borș; Universitatea „Ovidius” din Constanța - Lect. univ. dr. Mariana-Floricica Călin – Facultatea de Psihologie, Lect. univ. dr. Marinela Grigore – Facultatea de Psihologie; Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța - Prof. Consilier școlar Irina Ermolaev, Prof. Consilier școlar Liliana Țepeluș, Asociația „Amprenta de bine”, Hunedoara – București - Lect. Univ. Roxana Topor; Direcția de Sănătate Publică Constanța - Asistent Laura Halmache, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane - Subinspector de poliție Roxana Banciu, Coordonator CR Constanța.
De asemenea, au fost prezenți primari, viceprimari și alți reprezentanți ai comunității locale, reprezentanți ai departamentelor conexe, directori ai unităților de învățământ, cadre didactice, părinți din localitățile Hârșova și Gârliciu.

Atelierele au avut drept scop dezvoltarea capacității de relaționare și comunicare interinstituțională, însușirea și practicarea unor activități specifice pentru preîntâmpinarea cauzelor aparițiilor sarcinilor în rândul minorelor, posibilitatea de a cunoaște mai bine comunitatea locală din care provin cazurile identificate, precum și dezvoltarea unei mai bune colaborări și identificarea unor masuri educative cât mai adaptate situațiilor specifice.

Acțiunile proiectului au drept grup țintă: elevi aflați în comunitățile în care s-au identificat situații de risc de sarcină, mame minore identificate, părinți, cadre didactice, comunitatea locală, părinții/ tutorii și reprezentanți legali ai mamelor minore care beneficiază de o măsură de protecție specială/ alternativă și se află în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;

Aceste ateliere  vor contribui la conștientizarea fenomenului, precum și găsirea unor soluții eficiente la nevoile locale privind  diminuarea cazurilor de sarcini în rândul mamelor minore prin acțiuni de prevenție și educare, precum și sprijinirea mamelor minore prin suport oferit de instituțiile județene și locale implicate în proiect.

Vorbim în general despre mamele minore ca despre o problema a societății, dar nu ele sunt problema. Ele au, de cele mai multe ori, cu puține excepții, probleme care le-au adus în situația de a rămâne însărcinate în adolescență, copii fiind încă: sunt membre ale unor grupuri vulnerabile afectate masiv de sărăcie, abandon școlar sau marginalizare socială; sunt victime ale abuzului, prostituției sau bolilor mintale; sunt victime ale unor cutume culturale care nu mai corespund realității sociale de azi; sunt victime ale lipsei de informare și educație cu privire la propria sănătate și la propriile lor drepturi sexuale și reproductive; sunt victime ale unei lipse de interes și chiar „complicități” ale instituțiilor statului sau a adulților din jurul lor care, deși cunosc de multe ori situația în care aceste fete se află și riscurile de a rămâne însărcinate la o vârstă fragedă, nu intervin. Nu intervin fie pentru că nu știm cum sau nu avem la îndemână soluții ușoare și general aplicabile, fie pentru că este vorba despre o situație care în contextul local este obișnuită și se perpetuează transgenerațional ca ceva acceptabil și „de neoprit”, fie pentru că este un subiect tabu, greu de abordat, care ține mult prea mult de o dimensiune emoțională și nu lasă loc rațiunii. Rațiune care ar trebui să ne spună că există o lege care protejează copilul și pune interesul lui deasupra oricărui alt interes, o lege care obligă adultul să sesizeze un abuz sau un risc la care este expus un copil, o lege care obligă instituțiile statului să ia măsuri pentru protejarea copilului, până la extragerea acestuia din mediul în care trăiește. Adică, revenind la ideea că mamele minore sunt o problema, nu, nu ele sunt problema, ele sunt victimele faptului că noi, ca societate, comunitate, nu am sesizat la timp problemele cu care ele se confruntau sau nu am făcut destul, sau uneori nimic, pentru a le elimina. Și așa problemele se perpetuează, și pentru mamele minore, și pentru tații minori, și pentru comunitate, și pentru societatea largă.
Apreciez din toată inima inițiativa acestei colaborări interinstituționale și vă felicit pentru că aveți curajul să abordați acest subiect dificil, tabu, care trebuie abordat nu doar post-factum, adică în cazul minorelor deja devenite mame, ci și preventiv, prin educație pentru sănătatea reproducerii și educație despre drepturile și responsabilitățile aferente fiecărei etape de viață. Și trebuie făcută această educație și la nivelul comunității, deoarece faptul că o femeie devine mamă nu ar trebui stigmatizat niciodată, indiferent de vârstă, ci noi ca societate avem datoria să ajutăm acea mama să își poată crește copilul și să poată în același timp să beneficieze de drepturile ei legale, mai ales la dreptul la educație, dreptul de a fi la școală și de a învăța, de a se dezvolta mai departe și de a da o șansă în plus de-acum și propriului copil. Dar, înainte de toate, trebuie să-i ajutăm pe copii să înțeleagă că au dreptul la copilărie, au dreptul la a fi copii, nu părinți, până la 18 ani. Pentru asta e nevoie de o intervenție comunitară, este nevoie ca toate instituțiile, serviciile publice și organizațiile societății civile care au ceva de-a face cu educația, sănătatea, protecția drepturilor copilului, protecția mamei-copil să lucreze împreună. Vă felicit și va mulțumesc pentru modelul pe care îl creați aici în județul Constanța și pe care sperăm să îl putem extinde la nivel național în curând.
”, a transmis Cancelaria Prim-Ministrului, Departamentul pentru Responsabilitate Socială și Grupuri Vulnerabile, Consilier Radu SZEKELY

Proiectul interinstituțional vizând acțiuni de reducere a numărului de sarcini în rândul minorelor este un proiect unic la nivel național, ce vizează o problematică identificată de mult timp, dar care nu a fost abordată sistemic până acum, în sensul acțiunilor de informare, de prevenție, dar și de sprijin. Acest proiect-pilot va fi implementat ulterior la nivel național, existând deja discuții cu privire la preluarea acestuia într-un demers legislativ. Își propune obiective ușor de cuantificat, exemple de bună practică ce vor fi preluate la nivelul activităților specifice fiecărei instituții implicate.
Ne-am propus și ca structurile comunitare consultative, așa cum sunt definite prin Legea 272/2004 și prin HG 49/2011, reprezentând grupuri informale de susținere a activităților de protecție socială, să devină operaționale, în sensul sprijinirii și implicării comunității locale. De aceea, reprezentanții instituțiilor partenere în proiect se vor deplasa și în alte localități unde am identificat cazuistică specifică, pentru a ne asigura de susținerea autorităților administrației publice locale în procesul de identificare a nevoilor comunității și de a soluționa la nivel local problemele sociale care privesc copiii.
” a transmis Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Inspector şcolar general, Prof. Sorin Mihai.

Prioritatea Poliției Române și implicit a Inspectoratului de Poliție Județean Constanța în domeniul prevenirii criminalității este prevenirea infracțiunilor contra persoanei, cu accent pe prevenirea victimizării categoriilor vulnerabile, în special minori.
Poliția Română a abordat prevenirea victimizării minorilor in mod constant, ca prioritate națională de intervenție în domeniul prevenirii criminalității. Astfel, au fost inițiate și implementate , atât la nivel central, cât și regional/local, proiecte, campanii, activități punctuale în colaborare cu alte instituții guvernamentale și organizații neguvernamentale pentru a preveni agresiunile sexuale, disparițiile de minori, traficul de persoane.
În acest context, zilnic, polițiștii constănțeni cu atribuții în domeniu au derulat activități diverse, adaptate pe categorii de vârstă (sesiuni de informare, dezbateri, jocuri, concursuri, workshop-uri) care au avut ca obiectiv conștientizarea riscurilor, identificare problemelor cu care se confruntă aceștia și prezentarea unor teme cu caracter educativ-preventiv, analizarea unor cazuri concrete în care copiii și tinerii au fost victime, drepturile copiilor, modalități de sesizare a abuzurilor și alte elemente de interes.
De asemenea, au fost organizate frecvent întâlniri interactive și dezbateri cu adulții responsabili (părinți, tutori și cadre didactice) întâlniri periodice cu reprezentanți ai administrației publice locale pentru analizarea problemelor întâmpinate și găsirea soluțiilor ce se impun.
Activitățile de prevenire și combatere a faptelor antisociale îndreptate împotriva minorilor vor continua pe tot parcursul anului școlar dar și în perioada vacanțelor, pe întreg teritoriul județului Constanța.
”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Inspector principal Filotia Borș.

Acțiunile de intervenție și prevenție sunt completate de o cercetarea specifică realizată de cadrele didactice de Universitatea Ovidius la Facultatea de Psihologie. Dezvoltarea legăturilor interinstituționale este mult mai eficientă pe baza unor cercetări și studii științifice. În cadrul acestui parteneriat impactul social al aplicării rezultatelor cercetării științifice este mult mai important și  oferă claritate acțiunilor. Universitatea se va implica alături de actorii implicați în proiect în realizarea unor ghiduri de bune practici pentru creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la acest fenomen.”, a transmis Universitatea ”Ovidius” din Constanța - Lect.univ.dr. Mariana-Floricica CĂLIN – Facultatea de Psihologie.

Ne implicăm pentru că ne pasă! Specialiștii CJRAE Constanța se dedică atingerii scopului proiectului, atât prin activități care vizează componenta ,,prevenție" dar și prin consilierea în vederea dezvoltării abilităților de luare a deciziilor care afectează preadolescenții și adolescenții, pe termen lung, cât și pe cea de intervenție, prin consiliere-suport pentru mamele minore.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanța
Șef Serviciu Atena  FĂTU Realizarea de intervenții prin comunicarea cu instituțiile responsabile și crearea la nivelul comunitar a Structurilor Comunitare Consultative va conduce la identificarea de soluții concrete pentru sprijinirea copiilor din grupurile vulnerabile. Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane -  Subinspector de poliție Roxana BANCIU, Coordonator CR Constanța In cadrul acestui proiect, CR Constanța ANITP  vă derula activități specifice cu scopul diminuării fenomenului traficului de persoane și reducerea victimizării în rândul mamelor minore, creșterea gradului de informare și conștientizare în rândul acestor persoane vulnerabile cu privire la traficul de ființe umane.
”, a transmis Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța, Prof. Consilier școlar Irina Ermolaev .

În vederea prevenirii și gestionării acestor situații, se impune o implicare activă a tuturor factorilor implicați în această problemă. Aceștia trebuie să acționeze coordonat și sinergic pentru a oferi sprijinul necesar mamei minore, a tinerilor implicați și a evita recidiva. Asociația „Amprenta de Bine” partener în cadrul Proiectului interinstituțional vizând acțiuni de reducere a numărului de sarcini în rândul mamelor minore” inițiat de către Inspectoratul Școlar al Județului Constanța, proiect ce vizează acțiuni de reducere a numărului de sarcini în rândul mamelor minore, la atelierul de lucru desfășurat în Orașul Hârșova și Comuna Gârliciu din județul Constanța alături de ceilalți parteneri implicați în acest demers, încurajează educația sexuală adecvată și accesul la metode contraceptive pentru adolescenți, astfel încât aceștia să fie informați corect și să poată lua decizii informate cu privire la propria viață sexuală. Este important să se ofere acces la educație și formare profesională pentru mamele minore, astfel încât acestea să poată să-și asigure un viitor mai bun pentru ele și pentru copiii lor. Prevenirea sarcinilor la adolescenți și protecția mamei minore, informarea și consilierea, reprezintă o responsabilitate colectivă, care necesită eforturi integrate și coordonate din partea tuturor factorilor implicați.”, a transmis Direcția de Sănătate Publică Constanța”, Asociația ”Amprenta de bine ”, Hunedoara – Bucureşti - Lect. Univ. Roxana Topor.

La primele două ateliere din Proiect D.S.P.J. Constanta prin Compartimentul de Promovare a Sănătății și Educație pentru Sănătate a amintit comunității si factorilor de decizie locali despre Campaniile specifice din P.N.XII.1 si a oferit suportul de specialitate prin desfășurarea de activități de I.E.C. pentru atingerea scopului Proiectului , de educare a elevilor, alături de părinți, cadre didactice.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
242243261637
5/49
301227152521
joker
18419468