REPLICA ONLINE CONSTANTA

31.4° Constanța Joi, 20 Iun. 2024
Anul XX Nr. 6766
31.4° Constanța Joi, 20 Iunie 2024 Anul XX Nr. 6766
 

Ședință de consiliu local la Hârșova

Ședință de consiliu local la Hârșova

Virgil STOIAN 12 octombrie 2022 | 07:35 525

Consiliul local al orașului Hârșova este convocat în ședință ordinară la data de 13.10.2022, orele 14:00, desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, în sala mare de ședințe a Primăriei orașului Hârșova, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.


Art. 2. (1) Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi pot fi consultate pe situl Primăriei, la sediul Primăriei orașului Hârșova – Secretarul general al orașului, fiind transmise și pe adresele de e-mail ale consilierilor locali, potrivit opțiunii acestora.

(2) Membrii Consiliului Local al orașului Hârșova sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 3. Prezenta dispoziţie se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul prevăzut de lege.
Art. 4. Secretarul general al orașului Hârșova va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor, instituţiilor, persoanelor interesate, prin mass - media, prin afişarea pe pagina de internet a primăriei orașului Hârșova https://primaria-harsova.ro/, sau prin orice alt mijloc de publicitate.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului
Hârșova - Inițiator – Primar Viorel Ionescu
- Avizul Comisiei speciale nr. 1
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de
cultură Hârșova – Inițiator – Primar Viorel Ionescu
- Avizul Comisiei speciale nr. 1
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
Spitalului Orășenesc Hârșova pe anul 2022 cu sursa de finanțare de la bugetul local pentru un bazin
de combustibil pentru centrală termină – Inițiator – Primar Viorel Ionescu
- Avizul Comisiei speciale nr. 1
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului Orășenesc
Hârșova, prin transformarea unui post vacant de asistent medical generalist, în post vacant de medic
specialist ATI – Inițiator – Primar Viorel Ionescu
- Avizul Comisiei speciale nr. 1
5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 151 din 16.12.2021 pentru
aprobarea Programului de investiţii al oraşului Hârşova pentru anul 2022 – Inițiator – Primar Viorel
Ionescu
- Avizul Comisiei speciale nr. 1
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a
indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi locale în
orașul Hârșova, județul Constanța”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții
„Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul
local pentru realizarea obiectivului – Inițiator – Primar Viorel Ionescu
- Avizul Comisiei speciale nr. 1
7. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței ANL disponibilă, aflată în administrarea
Consiliului Local, situată în orasul Hârșova, str. Gropilor nr. 20B, bl. B1– Inițiator – Primar Viorel
Ionescu
- Avizul Comisiei speciale nr. 3

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței ANL disponibilă, aflată în administrarea
Consiliului Local, situată în orasul Hârșova, str. Cășăriei nr. 2B, bl. N1– Inițiator – Primar Viorel
Ionescu
- Avizul Comisiei speciale nr. 3
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuință socială, situată în orașul
Hârșova, str. Tabiei nr.17, bl.F2, sc.A, et.1, ap.5 – Inițiator – Primar Viorel Ionescu
- Avizul Comisiei speciale nr. 3
10. Proiect de hotărâre privind privind completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 36 din data de
29.03.2022 privind modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al orașului Hârșova, precum și a altor bunuri la data de 31.12.2021 cu trei imobile
(terenuri) situate pe străzile Fierăriilor, Tabiei și Constanței – Inițiator – Primar Viorel Ionescu
- Avizul Comisiei speciale nr. 1

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


REPLICA

LOTO

6/49
324412253819
5/49
271712293632
joker
24193722616