-0.2° Constanța Sâm., 28 Ian. 2023
Anul XX Nr. 6257
-0.2° Constanța Sâmbătă, 28 Ianuarie 2023 Anul XX Nr. 6257

CINE va construi SPITALUL MUNICIPAL Policlinic, la CONSTANȚA!

Replica API 14 octombrie 2021 | 00:35 4613

Primăria municipiului Constanța a semnat un contract pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul "Construire şi dotare Spital Municipal Policlinic". Amplasamentul pe care va fi situată noua unitate spitalicească se află în curtea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa. Contractul a fost câștigat de Atlas Consulting&Proiect SRL, o firmă din București.

Primăria municipiului Constanța a semnat un contract de prestări servicii privind achiziţionarea serviciului de elaborare a documentaţie tehnico-economică aferent obiectivului de investiţii "Construire şi dotare spital municipal policlinic". Câștigătorul contractului este o asociere de firme formată din SC Atlas Consulting & Proiect SRL, Tractebel Engineering S.A., SC Bim Design Consulting SRL, SC Mc General Construct Engineering SRL, prin reprezentantul Atlas Consulting&Proiect SRL cu sediul social în Bucureşti , Sector 4, Aleea Someşului Cald nr. 4, reprezentată legal prin Ciobotaru Victor Alexandru.

Care este obiectul contractului

Obiectul contractului îl constituie elaborarea documentaţiei tehnico-economice (SPF, SF, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE, PT şi DE, studii de teren - studiu geotehnic şi studiu topografic, studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată şi alte studii necesare realizării şi acreditării obiectivului de investiţii, inclusiv asistenţa tehnică din partea proiectantului) aferentă obiectivului de investiţii "Construire şi dotare Spital municipal policlinic". Amplasamentul pentru care se efectuează serviciul este situat în municipiul Constanţa, strada Ferdinand nr. 100, în curtea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa.

Magnum BET - Ad.
Magnum BET - Ad.

Contract de peste 5 milioane de lei

Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului plătibil de către beneficiar este de 5.594.692,52 lei fără TVA. Plata serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică se va face în lei, pe baza facturilor emise de prestator, astfel: plata aferentă pentru Faza I - Elaborare studiu de prefezabilitate, în baza facturii emise de către prestator, însoţită de Procesul Verbal de Recepţie semnat de ambele părţi, fără obiecţiuni: plata aferentă pentru Faza II - Elaborare SF şi documentaţii pentru obţinerea avizelor acordurilor, după avizarea favorabilă a documentaţiei în Comisia Tehnico-Economică din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, în baza facturii emise de către prestator, însoţită de procese verbale de recepţie semnate de ambele părţi, fără obiecţiuni; plata aferentă Fazei III - Elaborare proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE, DE, Proiect Tehnic (PT) în baza facturii emise de către prestator, însoţită de Procesele Verbale de Recepţie semnate de ambele părţi, fără obiecţiuni; plata aferentă Fazei IV - Prestarea serviciului de asistenţă tehnică din partea proiectantului, în baza facturilor emise de către prestator, însoţite de raportul de asistenţă tehnică trimestrial.

Contract semnat pe doi ani

Durata contractului este de 48 luni de la data semnării acestuia de către ambele părţi şi înregistrării acestuia la sediul beneficiarului cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, prin act adiţional, în funcţie de durata de execuţie a lucrărilor.

Iată care sunt obligațiile prestatorului, conform contractului

Prestatorul va ţine cont la elaborarea documentaţiei tehnico-economice, de condiţiile impuse prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă în ceea ce priveşte digitalizarea şi schimbările climatice. Acesta va suporta cheltuielile privind transportul şi cazarea personalului, precum şi cele legate de redactarea, tipărirea şi multiplicarea documentelor. Drepturile patrimoniale de autor asupra documentaţiei tehnico-economice vor fi cedate beneficiarului odată cu plata serviciului. Obligaţiile prestatorului nu sunt limitative, ele fiind doar în completarea acelor obligaţii stabilite conform prevederilor legale pentru prestarea de servicii cuprinse în obiectul prezentului caiet de sarcini. De asemenea prestatorul va aplica/respecta şi eventualele acte normative şi prescripţii tehnice aplicabile, care intră în vigoare pe parcursul contractului, dacă este cazul. Menționăm că obligațiile prestatorului, în integralitate, sunt atașate la contractul semnat de ambele părți.

Date despre Atlas Consulting&Proiect SRL

Societatea Atlas Consulting&Proiect SRL a fost înființată în anul 2014. Administrator și director general este Victor Alexandru Ciobotaru. Societatea a raportat în anul 2020 o cifră de afaceri de 2.106.024 lei, un profit net de 862.541 lei, datorii de 276.143 lei și, surprinzător, niciun angajat.

Captură listafirme.ro

Societatea se ocupă și de construirea unui spital în Galați

Conform cotidianului Monitorul de Galați, Consiliul Județean Galați a finalizat procedurile de achiziție publică pentru realizarea studiului de fezabilitate, a expertizelor tehnice si a studiilor de teren pentru construirea unui corp nou de clădire la Spitalul Clinic Județean de Urgență, precum și dotarea acestuia cu aparatură medicală. Studiile necesare acestei investiții sunt realizate de către Asocierea Atlas Consulting & Proiect S.R.L. - MC General Construct Engineering S.R.L. și Bim Design Consulting SRL.

Diana BERECHET

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Ti-a placut articolul?

COMENTARII

exact, alti tzepari...
0
0
Oare cine este an spatele acestei firme? Bani sunt destui
0
0
Nu se va construi nici un spital,nu va agitati degeaba.
0
0
se ocupa kde obicei o firma din satumare . . .
2
0

REPLICA

LOTO

6/49
494234281137
5/49
288635422
joker
44191422011