rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 22 februarie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Peste 200 de mămici din judeţul Constanţa, somate să restituie indemnizaţia de creştere a copilului

De la începutul anului şi până în prezent, mai multe mame care beneficiează de indemnizaţie creştere a copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau stimulent au fost somate să restituie banii încasaţi ilegal către Agenţia de Prestaţii Sociale Constanţa. Motivul? Îl explică chiar şefa AJPS Constana, Laura Constandin, în cadrul interviului de mai jos, precizând, totodată, modalitatea de returnare a sumelor încasate de către beneficiari, pe nedrept. Precizăm că numărul mamelor care au fost somate să restituie sumele este de 275.

Reporter: Nu este o noutate faptul că România este o țară cu foarte mulți asistați sociali. Care este numărul acestora, în județul Constanța, și care este localitatea cu cei mai mulți beneficiari ai ajutorului de la stat?

Laura Constandin: Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, reglementeaza acordarea ajutorului social pentru familiile și persoanele singure, aflate in situație de risc social și care îndeplinesc condițiile legate. Conform legii, cuantumul acestui beneficiu se calculează in funcție de vaîoarea ISR (500 îei) și are următoarele valori: 0,284 ISR (142 lei) pentru persoana singură; 0,510 ISR (255 de lei) pentru familiile formate din două persoane; 0,714 ISR (357 de lei) pentru familiile formate din trei persoane; 0,884 ISR (442 de lei) pentru familiile formate din patru persoane; 1,054 ISR (527 de lei) pentru familiile formate din cinci persoane; câte 0,074 ISR (37 lei) pentru fiecare altă persoană peste numărul de cinci persoane, care face parte din familie.

Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferență intre aceste niveluri in lei și venitul net lunar at familiei sau at persoanei singure realizat in luna anterioară depunerii cererii. Cererea privind solicitarea ajutorului social se înregistrează de către reprezentantul legal la prìmăria de domiciliu, se acordă sau se respinge dreptul prin dispoziție a primarului, iar plata este asigurată prin decizie a directorului A.J.P.I.S.

La nivelul județului Constanța, in luna iulie 2018 a fost efectuată plata ajutorului social aferentă lunii iunie 2018 pentru un număr de 3.741 beneficiari, pentru care a fost plătită suma totală de 988.557 lei. Localitatea cu cei mai mulți beneficiari de ajutor social din județul Constanța este Municipiul Constanța cu 353 de beneficiari.

Rep.: Asistaţii sociali trebuie să presteze muncă în folosul comunităţii?

Laura Constandin: Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor legii, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii.

Orele de muncă se însumează pentru toate persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social și se calculează proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat in plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

În situația in care persoana nominalizată să efectueze acțiunile sau lucrările de interes local se află in incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă, obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local se transferă celorlalte persoane apte de muncă din familie, cu acordul primarului.

În scopul valorificării forței de muncă locale, primarii au obligația să întocmească planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau intreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale, denumite in continuare beneficiari de lucrări.

Planul de acțiune se aprobă prin dispoziție a primarului, se afișează la sediul pr1măriei și cuprinde activitățile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum și repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfășurarea activităților sezoniere.

Efectuarea activităților sezoniere nu exceptează persoanele de la îndeplinirea obligației de a presta munca in folosul comunitatii. Repartizarea activităților sezoniere se realizează de către primar, după efectuarea de către beneficiarii de ajutor social a orelor de muncă stabilite. Planul de acțiune se transmite agențiilor teritoriale in luna următoare aprobării.

Rep.: Mulți dintre asistați muncesc la negru, beneficiind, ilegal, de aceste ajutoare oferite de către stat. În cazul altora, s-a constatat existența unor conturi bancare sau altor unor bunuri, fiind obligați să restituie banii. Câte cazuri s-au înregistrat în județul Constanța, de la începutul anului? În cazul în care nu restituie sumele, ce măsuri se iau?

Laura Constandin: Pentru anul 2018, verificarea persoanelor care au conturi bancare cu sume mai mari de 3.000 lei se efectuează la finele anului calendaristic, după ce se primește baza de date de la A.N.P.I.S. Pentru perioada 01.01.2018- 30.06.2018 s-au făcut verificări prin suprapunerea de baze de date ( beneficiari ajutor social cu venìturì reatizate, dispoziții de mod1ficare /1ncetare) și au fost identificate un număr de 275 persoane cărora le-a fost constìtuit debit, suma totală debitoare fiind de 111.723 lei. Recuperarea debitului se face in baza deciziei emise de A.J.P.I.S. și transmisă la domiciliul reprezentantului legal. Debitorul are la dispoziție un termen de 180 de zile de la comunicare pentru plata debituluì, iar după trecerea termenului, decizia devine titłu executoriu și se supune executării silite.

Rep.: Pe 24 iulie, a fost publicat în Monitorul Oficial proiectul de lege ce prevede, printre altele, faptul că ajutorul social încetează în cazul refuzului unui loc de muncă oferit. Au existat cazuri în Constanța?

Laura Constandin: În scopul valorificării forței de muncă locale, primarii au obligația să întocmească planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor prìmite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale, denumite in continuare beneficiari de lucrări.

Efectuarea activităților sezoniere nu exceptează persoanele de la îndeplinirea obligației legate de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local. Lunar, pe data de 1 ale fiecărei luni, pentru luna următoare, beneficiarii lucrărilor au obligația de a transmite primarului, în scris, situația cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care au efectuat activitățìle sezoniere, precum și numărul de ore efectuate.

Pe baza acestei situații, primarul stabilește menținerea acordărli ajutorului social sau încetarea acestuia. Refuzul repetat de două ori at persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activitățile sezoniere conduce la încetarea dreptului.

Rep.: Să ne axăm puțin și pe drepturile acordare mămicilor sau, după caz, tăticilor, după nașterea unui copil. Nu de puține ori, statul a obligat beneficiarii acestei legi să dea banii înapoi, după ce s-a constatat, în urma verificărilor efectuate, că încasau ilegal aceste sume. În ce condiții sunt returnați acești bani și câte cazuri au fost, de la începutul anului, la Constanța?

Laura Constandin: Acordarea concediului și a indemnizației lunare pentru creșterea copilului, precum și a stìmulentului de inserție sunt reglementate prin Ordonanța de Urgență a Guvernuluì nr. 111 /2010, cu modificările și completările ulterioare. Începând cu 01.09.2016 cuantumul indemnizației a lost plafonat la 8.500 lei lunar. La indemnizație creștere copil și stimulent de inserție sunt constîtuite debite lunar, motivele fiind următoarele: reluare de activitate și necomunicare in termen de 15 zile la primăria de domiciliu modificarea, realizarea de venituri in perioada indemnizației pentru creșterea copilului care depășeşte plafonul de 3.750 lei anual permis de lege și nerealizarea de venituri profesionale in perioada cât beneficiază de stimulentului de inserție. În perioada 01.01.2018- 30.06.2018 la indemnizație creștere copil și stimulent de inserție au fost constituite debìte la nivelul județului Constanța pentru un număr de 798 beneficiari, in sumă totală de 877.149 lei. Recuperarea debìtului se face în baza deciziei emise de A.J.P.I.S. și transmisă la domiciliul reprezentantului legal. Debitorul are la dispoziție un termen de 180 de zile de la comunicare pentru plata debitului, iar după trecerea termenului, decizia devine titlu executoriu și se supune executării silite.

Rep.: S-au constatat cazuri de fraudă, în sensul că s-a descoperit că, la întocmirea dosarului de solicitare a indemnizaţiilor, au folosit adeverinţe de venit false? Dacă da, câte cazuri sunt?

Laura Constandin: A.J.P.I.S. Constanța nu a înregistrat cazuri de adeverințe false eliberate de angajatori în vederea stabilirii dreptului la indemnizație creştere copil și stimulentului de inserție.

Rep.: Referitor la alocația copilului, un copil poate să primească alocația din două state membre UE(în cazul în care un părinte este în străinătate, și unul în țară)? Dar două state, dintre care unul nu este membru UE. Ce prevede legislația? Dacă nu este legal, există posibilitatea verificării?

Laura Constandin: Conform Regulamentelor europene, un copil poate să primească alocația din România și diferența de sumă dintr-un stat membru UE sau at Spațiului Economic European, dacă unul din părinți realizează venituri profesionale sau are calitatea de şomer in România, iar celălalt părinte realizează venituri profesionale într-un stat membru UE sau al Spațiului Economic European. Dreptul la alocația de stat se suspendă in România in situația în care un părinte realizează venituri profesionale într-un stat membru UE sau al Spațiului Economic European, iar celălalt părinte nu lucrează în România, plata integrală a dreptului făcându-se ïn această situație integral din statul UE. În situația in care copilul și familia locuiesc pe teritoriul altui stat care nu este membru UE, dreptul se acordă din România până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani.

Mirela Sorina PASCAL

vineri, 7 septembrie 20185140
Comentarii

02BEBELUSI..NEGRI...(7 sep 14:45)
numai tigani si iarasi...tigani...ne-am saturat de...tigani...la munca..golanilor...
08Muie Iohannis(7 sep 12:15)
Toate pirandele sifilitice vor alocatii din banii fraierilor. Le-a obligat statul sa scoata puradei cocosati dintre picioare?
110lolo(7 sep 08:04)
Mai terminati cu termenii astia de rahat: mamici, bebelusi!!! Exista mame si copii!!
mai mult...Replica
22 feb 00:00ReplicaVÂNTUL PUTERNIC FACE RAVAGII: acoperișul unui bloc a fost smuls, un copac s-a prăbușit peste o mașină!

Constanța este sub avertizare de vreme severă - vânt puternic, lapoviță și ninsoare slabă. Condițiile meteo pun...809

22 feb 18:54ReplicaACCIDENT RUTIER LA CITY PARK MALL! Paznic lovit de o şoferiţă ÎNCEPĂTOARE, barieră avariată4337
exclusiv22 feb 18:57Replica6 COPII DE LA O GRĂDINIŢĂ DIN CERNAVODĂ, INTERNAŢI CU ENTEROCOLITĂ!1749
22 feb 18:53ReplicaProtest al procurorilor în fața Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța. VIDEO!

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, dar și doi procurori de la DNA, respectiv...2065

22 feb 00:00ReplicaSE RĂCEȘTE VREMEA! Iată prognoza meteo până marți, în Dobrogea!2268
22 feb 16:36ReplicaPROTEST. Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța își suspendă activitatea!1596
22 feb 13:52ReplicaTraficant de COCAINĂ și MARIJUANA, prins la Constanța, în zona gării! Venise la DISTRACȚIE!

Poliţiştii din cadrul Serviciului Investigații Criminale al IPJ Constanța cu sprijinul lucrătorilor Serviciului...2136

22 feb 12:15ReplicaPERCHEZIȚII: patru tineri din Constanța au FURAT un AUDI ca să ajungă mai repede la SPARGERI!2023
22 feb 12:35ReplicaDETALII din ANCHETA AVIONULUI PRĂBUȘIT la TUZLA! PILOTUL, OPERAT DE MEDICUL MILITARU!2825
22 feb 02:36ReplicaSCHIMBĂRI și CONDAMNARE în DOSARUL tânărului din Cernavodă, care a UCIS o femeie în urma unui accident rutier

Încă o schimbare în dosarul în care Constantin Lefter este judecat pentru că a produs un teribil accident rutier...4258

22 feb 00:00ReplicaDin partid în partid, sau ca în bancul “ca spălat e ca nou”, Micu va fi candidatul PNL la Primăria Tuzla2034
22 feb 00:00ReplicaDETALII din DOSARUL tinerilor SPULBERAŢI pe trecerea de pietoni, în Mamaia! Ce au stabilit magistrații, a cui a fost vina?2806
Vremea
-3°-4.2° - -3° vineri, 22 februarie 2019
ninsoareUmiditate: 100%
Vânt: 15.52 m/s din NNE
Presiune: 1018.69 milibari

Loto
6/4991120242633
5/4092328293139
joker151323372
Horoscop
mai mult...SPSportRT
22 feb 00:00SportBenfica Lisabona, Inter Milano, Chelsea, Slavia Praga, FC Krasnodar, Dinamo Kiev şi Rennes, calificate în optimile Europa League

Benfica Lisabona, Inter Milano, Chelsea, Slavia Praga, FC Krasnodar, Dinamo Kiev şi Rennes sunt ultimele echipe...278

22 feb 00:53SportArsenal, Napoli, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, RB Salzburg, Valencia, Villarreal şi Zenit Sankt Petersburg s-au calificat în optimile de finală

Arsenal, Napoli, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, RB Salzburg, Valencia, Villarreal şi Zenit Sankt Petersburg s-au...282

22 feb 00:00SportCâți bani a câștigat Simona Halep după eliminarea de la Dubai

Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului de la Dubai de elvețianca...1202

22 feb 00:00SportBegu, calificată în semifinalele probei de dublu la Budapesta

Perechea româno-kazahă Irina Begu/Galina Voskoboeva s-a calificat în semifinalele probei de dublu din cadrul...262

Local
22 feb 02:44LocalBărbat condamnat pentru tentativă de omor, 'săltat' de polițiști

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Hârșova, la data de 21 februarie a.c., au identificat un bărbat, Ionuț...613

22 feb 03:18LocalAccident rutier în zona City Park Mall

Un accident rutier a avut loc în zona City Park Mall, la intersecția bulevardului Alexandru Lăpușneanu cu strada...1320

22 feb 03:16LocalPolițiștii constănțeni au discutat cu elevii despre regulile de circulație

Poliţiştii Biroului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean...257

22 feb 03:15LocalBărbat din Murfatlar, prins la volanul unei mașini cu numerele radiate

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța, joi, 21 februarie, în jurul orei 11.00, au depistat un bărbat,...469

22 feb 02:48LocalMOARTE TRAGICĂ! A dat FOC la casă și s-a ÎNCHIS în INTERIOR

Detașamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat să intervină, în jurul orei 11.40, pentru limitarea efectelor unui...666

22 feb 03:17LocalElevii secţiei de coregrafie de la "Regina Maria" au obţinut rezultate de excepţie la două competiţii internaţionale

Elevii secției de coregrafie a Colegiului Național de Arte „Regina Maria” Constanța au participat la două...344

22 feb 02:49LocalUn bărbat din Mangalia, MORT de BEAT la volan!

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Tulcea, la data de 20 februarie a.c., au depistat un...2703

22 feb 03:18LocalÎncep simulările examenelor Cambridge. Află află calendarul şi regulile de organizare

Ca în fiecare an, în această perioadă, Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanța organizează, în...426

22 feb 03:19LocalLocuri de parcare în locul garajelor, pe aleea Lăcrămioarei

Angajații SC Confort Urban au început, miercuri, 20 februarie a.c., lucrările de asfaltare, urmând ca ele să fie...866

22 feb 03:21LocalSe face Sală Polivalentă la Tulcea

Consiliul Județean Tulcea anunță că a aprobat predarea către Ministerul Dezvolătării Regionale și...714

Politică
22 feb 00:00PoliticăA cincea stradă asfaltată la Cernavodă în decurs de o lună

Continuă lucrările din cadrul programului ”Lucrări de întreținere și reparații parte carosabilă și trotuare...331

22 feb 21:38PoliticăVIOLENȚE în fața Ministerului Justiției: Mai mulți protestatari Rezist au vandalizat sediul instituției și au fost ridicați

Protestatarii Rezist au atacat, din nou, pentru a treia oară în ultima perioadă, sediul Ministerului Justiției! De...386

22 feb 02:47PoliticăAflă decizia luată de Primăria Municipiului Constanţa în privinţa platformelor de colectare

Primăria Municipiului Constanţa continuă lucrările de împărţire a platformelor de colectare a deşeurilor din...734

22 feb 02:46PoliticăCât plătește Primăria Constanța pentru ridicarea deșeurilor provenite din Adăpostul public pentru câinii

Primăria Constanța achiziționează Serviciul de ridicare, transport și neutralizare deșeuri de origine animală,...452

22 feb 02:47PoliticăConsilierii locali din Valu lui Traian, convocați în ședință. Vezi proiectele!

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui...596

22 feb 03:16PoliticăCiorbea nu se grăbeşte să atace OUG pe Justiţie: „Şi Dumnezeu a făcut lumea în şase zile. În a şaptea s-a odihnit“

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a declarat joi că analizează dacă va ataca la Curtea Constituţională OUG care...402

22 feb 02:48PoliticăMangalia își promovează ofertele turistice la Târgul de Turism

...1226

22 feb 03:15PoliticăToader declanșează procedura de numire pentru noul procuror general

Tudorel Toader, ministrul Justiției, a anunțat joi, după întâlnirea de la Parchetul General, că va declanșa...427

22 feb 02:51PoliticăPrimăria Constanța vinde un teren pe malul lacului Siutghiol. Cine este cumpărătorul!

Consilierii locali municipali vor supune la vot, în ședința din luna aceasta, raportul de evaluare din 6 noiembrie...1137

22 feb 02:52PoliticăCe plaje turistice și faleze din județul Constanța sunt administrate de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură!

Hotărârea nr. 66 din 8 februarie 2019 privind actualizarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând...542

Monden
22 feb 00:00MondenAndra, super videoclip cu fiul unui fotbalist celebru

Andra lansează o nouă piesă în limba română, o melodie de dragoste, intitulată „Supereroi“. În videoclip,...371

22 feb 00:00MondenAdelina Pestriţu, ultimele detalii despre nunta mult aşteptată

Anul trecut a dat vestea că va deveni mămică, iar 2019 va fi clar cel care îi va aduce nunta mult visată. Adelina...330

22 feb 00:00MondenAdda a lansat cel mai sexy clip din carieră. A compus piesa în 15 minute

Adda a lansat cel mai sexy clip din carieră pentru piesa "Te-aș iubi", chiar în luna dragostei. Până acum, solista...303

22 feb 00:00MondenJustin Bieber, neîngrijit și plin de coșuri. Cum l-au surprins paparazzi

Oare nu îi priește mariajul? Cândva idolul a mii de adolescente din toată lumea, astăzi umblă pe stradă...289

22 feb 00:00MondenFratele lui Spacey, îngrijorat pentru viaţa actorului: „Nici toţi banii din lume nu-ţi pot repara sufletul“

Anul trecut a fost unul de coşmar pentru Kevin Spacey întrucât i-a fost adusă o serie de acuzaţii de hărţuire...255

22 feb 00:00MondenGwyneth Paltrow dezvăluie cum a ademenit-o perversul de la Hollywood într-o cameră de hotel

Nici Gwyneth Paltrow, în vârstă de 46 de ani, nu a scăpat de avansurile monstrului sexual de la Hollywood, Harvey...356

22 feb 00:00MondenOscar 2019: Covorul roşu, desfăşurat cu patru zile înaintea decernării celor mai importante premii de la Hollywood

Hollywood a desfăşurat miercuri, la propriu, covorul roşu în timpul pregătirilor pentru parada starurilor, a...193

22 feb 00:00MondenCalvin Harris şi formaţia rock The 1975 au fost marii câștigători la gala Brit Awards 2019

Producătorul muzical Calvin Harris şi formaţia rock The 1975 au fost marii câștigători la gala Brit Awards 2019,...169

22 feb 00:00MondenFiricel din „Las Fierbinți“, audiat la DIICOT. Ce acuzații îi sunt aduse și câți ani de închisoare riscă vedeta Tv

Actorul Toma Cuzin a fost audiat la sediul DIICOT. "Firicel" s-a prezentat pentru declarații într-un dosar în care...698

22 feb 00:00MondenCântăreața Pink lansează al optulea album, după ce a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame

Cântăreaţa americană Pink va lansa „Hurts 2B Human”, al optulea album de studio, în luna aprilie. Pink a lansat...207

Mapamond
22 feb 00:00MapamondRusia spune că se aşteaptă la provocări din partea NATO în cursul exerciţiului SNMCMG-2 în Marea Neagră

Navele NATO ar trebui să stea departe de coasta Crimeii, a declarat joi pentru agenţia de presă RIA Novosti...248

22 feb 21:26MapamondVenezuela: Maduro anunţă închiderea totală a frontierei terestre cu Brazilia

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunţat joi închiderea totală a frontierei terestre cu Brazilia, cu două...251

22 feb 00:00MapamondPlanul lui Dodon de federalizare a Republicii Moldova: două state cu armate, monedă şi ministere separate

Planul de federalizare a Republicii Moldova, prezentat recent partenerilor occidentali de către preşedintele Igor...253

22 feb 00:00MapamondPentagonul efectuează un survol de observare deasupra Rusiei

Pentagonul a anunţat joi efectuarea unui zbor de observare deasupra Rusiei pentru a evalua stadiul şi activităţile...273

22 feb 00:00MapamondAlegeri în Republica Moldova: Liderii blocului ACUM, Maia Sandu şi Andrei Năstase, susţin că ar fi fost otrăviţi cu mercur

Doi lideri ai opoziţiei extraparlamentare din Republica Moldova au acuzat joi autorităţile de la Chişinău de...229

22 feb 00:00MapamondRiscul unui Brexit fără acord a crescut, afirmă Timmermans

Riscul ca Marea Britanie să iasă fără un acord din Uniunea Europeană la 29 martie a crescut în această lună, a...192

22 feb 00:00MapamondNoua rachetă hipersonică rusească poate străpunge orice sistem de apărare

Noile rachete hipersonice ruseşti Ţirkon pot străpunge orice sistem de apărare aeriană sau scuturi antirachetă, a...298

22 feb 00:00MapamondVenezuela: Juan Guaido, la frontiera cu Columbia pentru a face să intre ajutorul umanitar în ţară

Opozantul Juan Guaido a plecat joi cu un convoi de simpatizanţi la frontiera cu Columbia într-o încercare de a face...188

22 feb 00:00MapamondCandidaţii la postul de procuror-şef european ar putea avea alocate câte 75 minute la audierea din PE

Preşedintele Parlamentului European (PE), Antonio Tajani, propune într-o scrisoare adresată preşedinţilor...204

22 feb 00:00MapamondGermania/terorism: Poliţia a percheziţionat 15 locuinţe din centrul ţării

Poliţia germană a percheziţionat, joi dimineaţă, mai multe locuinţe din landul Hessa (centrul Germaniei),...192

Sănătate
21 feb 00:38SănătateDr. Aneta Tomescu: 'În lupta împotrivei CANCERULUI DE COL UTERIN, vaccinarea anti-HPV și testul Babeș Papanicolau au un rol esențial!'

Săptămânal, cel puțin două femei sunt depistate cu cancer de col uterin în Constanța. Iar cele mai multe paciente...4219

21 feb 02:56SănătateConstanța, în topul județelor cu cei mai mulți MORȚI confirmați cu GRIPĂ!

Specialiștii Centrului Național de Boli Transmisibile arată că, la nivelul țării, activitatea gripală are un...1709

21 feb 02:56SănătatePlanuri de viitor pentru Registrul Național al Cancerelor la Copil

...299

18 feb 06:13SănătateBlocul materno-fetal de la Spitalul Medgidia, reabilitat cu bani de la Ambasada Americii

Spitalul Municipal Medgidia deservește anual peste un sfert din locuitorii județului Constanța, peste 200.000 de...608

18 feb 06:21SănătateÎncă un medicament împotriva tusei a fost retras de la vânzare în România

Încă un medicament împotriva tusei a fost retras de la vânzare în România. Este vorba de Epistat, sirop şi...979

18 feb 06:21SănătateCredeți că laptele pe care îl cumpărați chiar e lapte? Iată ce spune Ministerul Agriculturii!

Echipe mixte formate din inspectori cu atribuții de control din cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,...1537

15 feb 03:20SănătateSpitalul de Pneumoftiziologie Constanța s-ar putea extinde. Bani sunt, cu birocrația este mai greu!

Anul trecut, Spitalul de Pneumoftiziologie Constanța a fost la un pas să realizeze un proiect de extindere, însă,...880

14 feb 02:16SănătateINJECŢIILE CU BOTOX – modă cu probleme legislative! Cât de bine pregătiţi sunt cei care promit buze senzuale?

Pe lângă partea șocantă – și anume faptul că o persoană fără niciun fel de pregătire medicală a ajuns să...1228

12 feb 00:51SănătateSiropul de tuse EURESPAL, RETRAS DE PE PIAȚĂ!

Eurespal, un medicament împotriva tusei pe care medicii îl recomandă inclusiv copiilor, sub formă de sirop și...1357

11 feb 23:15SănătateEPIDEMIE. Numărul bolnavilor răpuși de GRIPĂ, în creștere alarmantă! Încă un mort la Constanța!

Numărul bolnavilor care decedează și în cazul cărora este confirmată prezența virusului gripal crește de la o zi...2596