rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 20 septembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Peste 200 de mămici din judeţul Constanţa, somate să restituie indemnizaţia de creştere a copilului

De la începutul anului şi până în prezent, mai multe mame care beneficiează de indemnizaţie creştere a copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau stimulent au fost somate să restituie banii încasaţi ilegal către Agenţia de Prestaţii Sociale Constanţa. Motivul? Îl explică chiar şefa AJPS Constana, Laura Constandin, în cadrul interviului de mai jos, precizând, totodată, modalitatea de returnare a sumelor încasate de către beneficiari, pe nedrept. Precizăm că numărul mamelor care au fost somate să restituie sumele este de 275.

Reporter: Nu este o noutate faptul că România este o țară cu foarte mulți asistați sociali. Care este numărul acestora, în județul Constanța, și care este localitatea cu cei mai mulți beneficiari ai ajutorului de la stat?

Laura Constandin: Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, reglementeaza acordarea ajutorului social pentru familiile și persoanele singure, aflate in situație de risc social și care îndeplinesc condițiile legate. Conform legii, cuantumul acestui beneficiu se calculează in funcție de vaîoarea ISR (500 îei) și are următoarele valori: 0,284 ISR (142 lei) pentru persoana singură; 0,510 ISR (255 de lei) pentru familiile formate din două persoane; 0,714 ISR (357 de lei) pentru familiile formate din trei persoane; 0,884 ISR (442 de lei) pentru familiile formate din patru persoane; 1,054 ISR (527 de lei) pentru familiile formate din cinci persoane; câte 0,074 ISR (37 lei) pentru fiecare altă persoană peste numărul de cinci persoane, care face parte din familie.

Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferență intre aceste niveluri in lei și venitul net lunar at familiei sau at persoanei singure realizat in luna anterioară depunerii cererii. Cererea privind solicitarea ajutorului social se înregistrează de către reprezentantul legal la prìmăria de domiciliu, se acordă sau se respinge dreptul prin dispoziție a primarului, iar plata este asigurată prin decizie a directorului A.J.P.I.S.

La nivelul județului Constanța, in luna iulie 2018 a fost efectuată plata ajutorului social aferentă lunii iunie 2018 pentru un număr de 3.741 beneficiari, pentru care a fost plătită suma totală de 988.557 lei. Localitatea cu cei mai mulți beneficiari de ajutor social din județul Constanța este Municipiul Constanța cu 353 de beneficiari.

Rep.: Asistaţii sociali trebuie să presteze muncă în folosul comunităţii?

Laura Constandin: Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor legii, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii.

Orele de muncă se însumează pentru toate persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social și se calculează proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat in plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

În situația in care persoana nominalizată să efectueze acțiunile sau lucrările de interes local se află in incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă, obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local se transferă celorlalte persoane apte de muncă din familie, cu acordul primarului.

În scopul valorificării forței de muncă locale, primarii au obligația să întocmească planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau intreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale, denumite in continuare beneficiari de lucrări.

Planul de acțiune se aprobă prin dispoziție a primarului, se afișează la sediul pr1măriei și cuprinde activitățile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum și repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfășurarea activităților sezoniere.

Efectuarea activităților sezoniere nu exceptează persoanele de la îndeplinirea obligației de a presta munca in folosul comunitatii. Repartizarea activităților sezoniere se realizează de către primar, după efectuarea de către beneficiarii de ajutor social a orelor de muncă stabilite. Planul de acțiune se transmite agențiilor teritoriale in luna următoare aprobării.

Rep.: Mulți dintre asistați muncesc la negru, beneficiind, ilegal, de aceste ajutoare oferite de către stat. În cazul altora, s-a constatat existența unor conturi bancare sau altor unor bunuri, fiind obligați să restituie banii. Câte cazuri s-au înregistrat în județul Constanța, de la începutul anului? În cazul în care nu restituie sumele, ce măsuri se iau?

Laura Constandin: Pentru anul 2018, verificarea persoanelor care au conturi bancare cu sume mai mari de 3.000 lei se efectuează la finele anului calendaristic, după ce se primește baza de date de la A.N.P.I.S. Pentru perioada 01.01.2018- 30.06.2018 s-au făcut verificări prin suprapunerea de baze de date ( beneficiari ajutor social cu venìturì reatizate, dispoziții de mod1ficare /1ncetare) și au fost identificate un număr de 275 persoane cărora le-a fost constìtuit debit, suma totală debitoare fiind de 111.723 lei. Recuperarea debitului se face in baza deciziei emise de A.J.P.I.S. și transmisă la domiciliul reprezentantului legal. Debitorul are la dispoziție un termen de 180 de zile de la comunicare pentru plata debituluì, iar după trecerea termenului, decizia devine titłu executoriu și se supune executării silite.

Rep.: Pe 24 iulie, a fost publicat în Monitorul Oficial proiectul de lege ce prevede, printre altele, faptul că ajutorul social încetează în cazul refuzului unui loc de muncă oferit. Au existat cazuri în Constanța?

Laura Constandin: În scopul valorificării forței de muncă locale, primarii au obligația să întocmească planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor prìmite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale, denumite in continuare beneficiari de lucrări.

Efectuarea activităților sezoniere nu exceptează persoanele de la îndeplinirea obligației legate de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local. Lunar, pe data de 1 ale fiecărei luni, pentru luna următoare, beneficiarii lucrărilor au obligația de a transmite primarului, în scris, situația cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care au efectuat activitățìle sezoniere, precum și numărul de ore efectuate.

Pe baza acestei situații, primarul stabilește menținerea acordărli ajutorului social sau încetarea acestuia. Refuzul repetat de două ori at persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activitățile sezoniere conduce la încetarea dreptului.

Rep.: Să ne axăm puțin și pe drepturile acordare mămicilor sau, după caz, tăticilor, după nașterea unui copil. Nu de puține ori, statul a obligat beneficiarii acestei legi să dea banii înapoi, după ce s-a constatat, în urma verificărilor efectuate, că încasau ilegal aceste sume. În ce condiții sunt returnați acești bani și câte cazuri au fost, de la începutul anului, la Constanța?

Laura Constandin: Acordarea concediului și a indemnizației lunare pentru creșterea copilului, precum și a stìmulentului de inserție sunt reglementate prin Ordonanța de Urgență a Guvernuluì nr. 111 /2010, cu modificările și completările ulterioare. Începând cu 01.09.2016 cuantumul indemnizației a lost plafonat la 8.500 lei lunar. La indemnizație creștere copil și stimulent de inserție sunt constîtuite debite lunar, motivele fiind următoarele: reluare de activitate și necomunicare in termen de 15 zile la primăria de domiciliu modificarea, realizarea de venituri in perioada indemnizației pentru creșterea copilului care depășeşte plafonul de 3.750 lei anual permis de lege și nerealizarea de venituri profesionale in perioada cât beneficiază de stimulentului de inserție. În perioada 01.01.2018- 30.06.2018 la indemnizație creștere copil și stimulent de inserție au fost constituite debìte la nivelul județului Constanța pentru un număr de 798 beneficiari, in sumă totală de 877.149 lei. Recuperarea debìtului se face în baza deciziei emise de A.J.P.I.S. și transmisă la domiciliul reprezentantului legal. Debitorul are la dispoziție un termen de 180 de zile de la comunicare pentru plata debitului, iar după trecerea termenului, decizia devine titlu executoriu și se supune executării silite.

Rep.: S-au constatat cazuri de fraudă, în sensul că s-a descoperit că, la întocmirea dosarului de solicitare a indemnizaţiilor, au folosit adeverinţe de venit false? Dacă da, câte cazuri sunt?

Laura Constandin: A.J.P.I.S. Constanța nu a înregistrat cazuri de adeverințe false eliberate de angajatori în vederea stabilirii dreptului la indemnizație creştere copil și stimulentului de inserție.

Rep.: Referitor la alocația copilului, un copil poate să primească alocația din două state membre UE(în cazul în care un părinte este în străinătate, și unul în țară)? Dar două state, dintre care unul nu este membru UE. Ce prevede legislația? Dacă nu este legal, există posibilitatea verificării?

Laura Constandin: Conform Regulamentelor europene, un copil poate să primească alocația din România și diferența de sumă dintr-un stat membru UE sau at Spațiului Economic European, dacă unul din părinți realizează venituri profesionale sau are calitatea de şomer in România, iar celălalt părinte realizează venituri profesionale într-un stat membru UE sau al Spațiului Economic European. Dreptul la alocația de stat se suspendă in România in situația în care un părinte realizează venituri profesionale într-un stat membru UE sau al Spațiului Economic European, iar celălalt părinte nu lucrează în România, plata integrală a dreptului făcându-se ïn această situație integral din statul UE. În situația in care copilul și familia locuiesc pe teritoriul altui stat care nu este membru UE, dreptul se acordă din România până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani.

Mirela Sorina PASCAL

vineri, 7 septembrie 20185004
Comentarii

02BEBELUSI..NEGRI...(7 sep 14:45)
numai tigani si iarasi...tigani...ne-am saturat de...tigani...la munca..golanilor...
08Muie Iohannis(7 sep 12:15)
Toate pirandele sifilitice vor alocatii din banii fraierilor. Le-a obligat statul sa scoata puradei cocosati dintre picioare?
110lolo(7 sep 08:04)
Mai terminati cu termenii astia de rahat: mamici, bebelusi!!! Exista mame si copii!!
mai mult...Replica
20 sep 00:00ReplicaRăzboi între greii Constanţei: Bucovală nu acceptă pierderea hotelului Romanţa şi a dat în judecată Fiscul

Conflict inedit între două lanțuri farmaceutice din Constanța, pentru controlul asupra unui hotel din Neptun:...1315

20 sep 00:00ReplicaDETALII DIN DOSARUL BĂTĂII DIN ORA DE DESEN DE LA EFORIE!534
20 sep 00:00ReplicaÎN ATENŢIA PĂRINŢILOR: Este ILEGAL să fiţi taxaţi pentru avizele de intrare în colectivitate, la şcoală sau la grădiniţă!392
20 sep 00:00ReplicaSOARTA carierei de piatră Ciobăniţa: firma care a exploatat-o 10 ani a dat faliment, primarul din Mereni vrea să facă bani cu ea!

Județul Constanța dispune de importante resurse minerale. Drept dovadă, interesul firmelor private pentru carierele...351

20 sep 00:00ReplicaA fost PRINSĂ tânăra care FURA din localuri în PRIMA ZI DE MUNCĂ! E trimisă în judecată şi pentru şantajarea unui bărbat din Cernavodă461
20 sep 00:00ReplicaPSD Constanţa DECIDE AZI cum se poziţionează în războiul declanşat de pucişti. Mesajul lui Felix Stroe473
20 sep 00:00ReplicaSpaima din sudul litoralului, în faţa judecătorilor!

Începe judecata în cazul lui Daniel Moldovan, spaima din sudul litoralului. Judecătorii au decis că rechizitoriul...1530

20 sep 00:00ReplicaConcurs de admitere în MAGISTRATURĂ. Cine este candidatul cu cel mai mare punctaj la proba de verificare a cunoştinţelor juridice!572
20 sep 00:00ReplicaPESTA PORCINĂ AFRICANĂ, confirmată în peste 70 de gospodării constănţene!251
20 sep 00:00ReplicaA fost găsită persoana căzută de pe barjă, în Portul Constanţa

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină, miercuri, 19 septembrie, în portul Constanța,...361

20 sep 00:32ReplicaSeară plină de goluri în Champions League! Real, Man Utd, Juventus și Bayern au făcut spectacol!243
20 sep 00:48ReplicaCopil RESUSCITAT în stradă după ce a fost lovit de maşină, la Valu lui Traian1120
Vremea
19°13° - 22° joi, 20 septembrie 2018
cer seninUmiditate: 98%
Vânt: 5.11 m/s din NE
Presiune: 1032.73 milibari

Loto
6/4981014233037
5/40241136398
joker121821283213
Horoscop
mai mult...SPSportRT
20 sep 00:00SportȘapte goluri în meciurile Ajax- AEK și Șahtior- Hoffenheim! Spectacol impresionant oferit de Liga Campionilor

După o pauză de patru ani, Ajax s-a întors în grupele Ligii Campionilor şi a învins categoric AEK Atena, scor 3-0,...143

20 sep 00:00SportSimona Halep a plecat spre Asia pentru următoarele turnee. Și-a anunțat obiectivul pentru finalul anului: "Mi-ar plăcea foarte mult"

Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, a plecat ieri spre Asia, acolo unde va participa la turneele de la Wuhan, 23-29...173

20 sep 00:00SportO româncă a oferit imaginea zilei în Spania! Și-a a alăptat copilul în pauza meciului de handbal

Handbalista Irina Pop, care joacă pentru naționala Republicii Dominicane, legitimată în Spania la Associacio...218

20 sep 00:00SportNadia Comăneci: Trebuie răbdare, pentru că gimnastica nu se face peste noapte

Nadia Comăneci, legenda gimnasticii româneşti, a făcut un apel la răbdare pentru a da timp noilor generaţii să...133

Local
20 sep 00:36LocalCopil de 10 ani agăţat în gardul şcolii, la Negru Vodă: a intervenit elicopterul SMURD!

S-a dat alarma în localitatea constănţeană Negru Vodă! Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean...5155

20 sep 00:37Local'Rețeta pentru dezvoltarea carierei în domeniul economic', la Universitatea Şaguna

Universitatea 'Andrei Șaguna' din Constanța a găzduit astăzi, 19 septembrie, în cadrul unei Conferințe de lansare,...330

20 sep 00:58LocalAutovehicul furat din Belgia, descoperit la Constanţa

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, în cooperare cu poliţişti din cadrul I.P.J. Constanţa, au...357

20 sep 00:57LocalȘase nave militare fluviale participă la Exercițiul Danube Protector!

Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu” continuă activitățile de instruire cu nave pe fluviul Dunărea, pentru...248

20 sep 00:56LocalInspectorii ITM, în CONTROL la societăţile comerciale din Constanţa! Iată ce au constatat!

Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa a continuat activitatea de control şi verificare a societăţilor...911

20 sep 01:02Local19 septembrie - Ziua Europeană fără persoane decedate în accidente rutiere

Organizația Polițiilor Rutiere din Europa – TISPOL realizează și în cursul anului 2018 Proiectul EDWARD, proiect...265

20 sep 00:54LocalMinor prins la furat din supermarket, la Constanța!

Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție, la data de 18 septembrie a.c., au identificat un minor, în vârstă de 14...313

20 sep 00:53LocalCamelia Marcu află peste două săptămâni dacă revine la conducerea Liceului Tehnologic Virgil Madgearu

Fostul director al Liceului Tehnologic „Virgil Madgearu“, Camelia Isabela Marcu, află peste două săptămâni...270

20 sep 00:48LocalÎncă un INCENDIU TERIBIL! Două case cuprinse de flăcări, persoane cu atac de panică!

Încă un teribil incendiu a fost înregistrat în județul Constanța! De data aceasta, focul a izbucnit la Murfatlar,...2853

20 sep 00:38LocalDe la ce a pornit INCENDIUL VIOLENT din Faleză Nord

Zeci de pompieri s-au luptat cu focul, marți, 18 septembrie a.c., în cartierul Faleză Nord al municipiului...4229

Politică
20 sep 01:05PoliticăPieleanu îi contrazice pe pucişti: PSD se menţine la 35% în sondaje

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o reacție acidă după ce a apărut scrisoarea semnată de Paul Stănescu,...1163

20 sep 01:02PoliticăDragnea despre scrisoarea liderilor PSD: Am înţeles că trebuie să ne aliniem cu Iohannis, cu SRI, cu SPP, cu DNA

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a ironizat miercuri scrisoarea prin care lideri ai partidului îi solicită demisia...299

20 sep 01:04PoliticăCe spune Codrin Ştefănescu despre scrisoarea în care se cere demisia lui Liviu Dragnea

Secretarul executiv al PSD, Codrin Ștefănescu, anunță confuzie totală în PSD după scrisoarea prin care trei...408

20 sep 01:01PoliticăTensiuni FĂRĂ PRECEDENT Ședință de urgență la PSD București - Cum se împart liderii de sectoare în lupta anti - Dragnea

Liderii filialelor de sector se vor întâlni, astăzi, într-o ședință fulger pentru a stabili care va fi poziția...441

20 sep 01:00PoliticăLiviu Dragnea, ATAC la semnatarii scrisorii

Liviu Dragnea susține, referitor la scrisoarea semnată de mai mulți lideri ai PSD prin care i se cere demisia, că se...389

20 sep 00:59PoliticăMihai Tudose, poziţie fermă în tabăra anti-Dragnea: 'Unii sunt trădători, vânduţi, securişti, în funcţie de cum convine sau nu cuiva'

Fostul premier Mihai Tudose se situează ferm în tabăra anti-Dragnea, în contextul apariţiei scrisorii prin care...564

20 sep 00:51PoliticăVictor Ponta anunţă RUPEREA PSD: 'Îi aştept în Pro România'

Liderul Pro România Victor Ponta a reacționat prompt după ce în spațiul public a apărut scrisoarea contestatarilor...496

20 sep 00:18PoliticăPUCI ÎN PSD. Trei lideri importanţi îi cer public demisia lui Liviu Dragnea. Şeful PSD convoacă CEx

Documentul în care i se cere lui Liviu Dragnea să plece din fruntea PSD există şi a fost deja semnat de trei lideri...2178

20 sep 00:54PoliticăTechirghiol se dezvoltă pentru a sprijini TURISMUL BALNEAR!

Infrastructura orașului Techirghiol va fi reabilitată, în cadrul unui proiect pentru dezvoltarea turismului balnear....424

20 sep 01:01PoliticăVIDEO. Cabinetele medicale școlare de stomatologie din Constanța sunt RENOVATE!

Cabinelete medicale școlare de stomatologie din municipiul Constanța sunt modernizate. Anunțul a fost făcut de...383

Monden
20 sep 00:00MondenDan Bittman, pus la zid de fanii lui pe pagina personală, după dezvăluirile din Libertatea. „Schimbă-ți numele în Ban Bittcoin!”

Solistul trupei Holograf, Dan Bittman, a fost pus la zid de fanii lui, după dezvăluirile din presă. Ziariştii au...137

20 sep 00:00MondenCătălin Scărlătescu a slăbit 52 de kilograme

Cătălin Scărlătescu s-a ținut de promisiune și a slăbit așa cum și-a dorit. Juratul de la "Chefi la cuțite" a...166

20 sep 00:00MondenIulia Albu, despre momentul în care Andra a apăsat cu posteriorul butonul la Vocea României

Iulia Albu a comentat gestul făcut de Andra într-una dintre edițiile din acest sezon de la show-ul Vocea României,...160

20 sep 00:00MondenCum se apără membrii trupei Holograf, după ce s-a dezvăluit suma obținută pentru evenimentul în care a fost slăvit primarul Sectorului 5

Membrii trupei Holograf au reacționat public, printr-un mesaj pe Facebook, după ce Libertatea a dezvăluit sumele...135

20 sep 00:00MondenSting arată senzațional la 66 de ani. Și-a etalat corpul plin de mușchi la balcon

Sting, celebrul muzician consacrat de trupa "Police", arată senzațional la 66 de ani. Sting și-a etalat corpul bine...124

20 sep 00:00MondenDe ce şi-a retras Andreea Berecleanu copiii din şcolile de stat?

La 43 de ani, este una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV din România, scrie Mediafax.Andreea Berecleanu şi-a...143

20 sep 00:00MondenTudor Sişu, solist al trupei La Familia, iniţiator al proiectului de redefinire a familiei în Constituţie: Eu mă dezic de PSD

Artistul hip-hop Tudor Sişu, unul dintre iniţiatorii proiectului pentru redefinirea familiei în Constituţie, a...120

20 sep 00:00MondenStudioul Disney pregăteşte miniseriale axate asupra supereroilor din universul Marvel

Studioul Disney va lansa seriale limitate axate asupra supereroilor universului Marvel ai căror protagonişti vor fi...91

20 sep 00:00MondenGala Primetime Emmy 2018 a fost urmărită de 10,2 milioane de telespectatori, un minim istoric de audienţă

Gala de decernare a premiilor Primetime Emmy, ajunsă la cea de-a 70-a ediţie şi care răsplăteşte cele mai...101

20 sep 00:00MondenAngelina Jolie va fi protagonista thrillerului ''The Kept''

Angelina Jolie va juca în thrillerul ''The Kept'', produs de Imperative Entertainment, compania care a cumpărat...104

Mapamond
20 sep 00:00MapamondPreşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, vrea referendum cu privire la Transnistria

Forma de reintegrare a regiunii transnistrene în cadrul Republicii Moldova va fi decisă la referendum, iar scenariile...107

20 sep 00:00MapamondDonald Tusk anunţă un summit european destinat Brexitului

Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunţat miercuri că va convoca un summit european pe la jumătatea...109

20 sep 00:00MapamondItalia: Liga încheie o înţelegere cu procurorii pentru restituirea în tranşe în 76 de ani a fondurilor fraudate în timpul lui Bossi

Liga (fosta Liga Nordului), partidul de extremă dreapta al vicepremierului italian Matteo Salvini a fost de acord să...105

20 sep 00:00MapamondAvion militar rusesc doborât în Siria: Bashar al-Assad nu l-a sunat pe Putin după incidentul legat de Il-20

Preşedintele rus Vladimir Putin nu a avut niciun contact (telefonic) cu omologul său sirian Bashar al-Assad după...108

20 sep 00:00MapamondAfricanii, comparaţi cu ''sclavii'': Uniunea Africană, ''stupefiată'' de afirmaţiile lui Salvini

Comisia Uniunii Africane s-a declarat "stupefiată"de afirmaţiile ministrului de interne italian Matteo Salvini cu...106

20 sep 00:00MapamondMarea Britanie: Două persoane, transportate la spital după ce o maşină a lovit pietoni în faţa unei moschei la Londra

Poliţia britanică a anunţat miercuri că două persoane au fost transportate la spital după ce o maşină a lovit...101

20 sep 00:00MapamondSummit intercoreean: Washingtonul aşteaptă 'un pas semnificativ' spre denuclearizare

Statele Unite "speră" că summitul intercoreean de la Phenian va duce la "un pas semnificativ şi verificabil spre...95

20 sep 00:00MapamondUE: Austriacul Christian Kern intenţionează să candideze la succesiunea lui Jean-Claude Juncker

Fostul cancelar austriac Christian Kern a anunţat marţi că va deschide lista social-democrată din ţara sa (SPOe) la...102

20 sep 00:00MapamondONU: Mike Pompeo va prezida o reuniune a Consiliului de Securitate asupra Coreii de Nord

Secretarul de stat american, Mike Pompeo, va prezida la 27 septembrie o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU...107

20 sep 00:00MapamondEcuador: 12 morţi în al şaptea accident de autocar în 37 de zile

Cel puţin 12 persoane şi-au pierdut viaţa marţi în Ecuador într-un accident de autocar, al şaptelea în ultimele...103

Sănătate
18 sep 16:33SănătateUn reputat chirurg pediatru din Turcia vine la Constanţa. Şansă în plus pentru copiii nascuţi cu malformaţii grave

În data de 29 septembrie a.c., prof. dr. Ahmet Alptekin, unul dintre cei mai cunoscuţi chirurgi pediatri din Turcia,...483

17 sep 01:03Sănătate„11 căi de luptă împotriva depresiei” – ghid practic, în biblioteca virtuală Baylor

Biblioteca virtuală Baylor se îmbogăţeşte cu un nou ghid de stil de viaţă: „11 căi de luptă împotriva...616

15 sep 00:49SănătateSANAMED nu are contract cu CJAS: ‘În cazul analizelor pentru copii este nevoie de un bilet de trimitere cu parafa medicului!’

Mămica unui băiețel de trei ani a reclamat, zilele trecute, faptul că în momentul în care s-a prezentat la...1366

13 sep 00:38SănătateVeste bună pentru copiii și tinerii cu DIABET: statul va deconta aparatele de monitorizare a glicemiei

Guvernul a adoptat, în ședința de joi, 13 septembrie a.c., un proiect de modificare a Programului național de diabet...1913

14 sep 00:28SănătateEchipa de baschet feminin a Constanţei, pregătită de noul sezon competiţional!

Nou promovată, PHOENIX CONSTANȚA, începe noul sezon competițional 2018-2019 în Liga Națională de Baschet Feminin...537

13 sep 00:38SănătateLupta împotriva depresiei continuă: '11 căi de luptă împotriva depresiei'

Se crede, în mod greşit, că depresia este o stare pe care persoanele afectate şi-o pot controla sau schimba brusc,...762

12 sep 23:20SănătateSimpozion dedicat medicilor din rețeaua sanitară a MAI, în stațiunea Mamaia

Staţiunea Mamaia va găzdui, în perioada 27 – 29 septembrie a.c., a XXI-a ediţie a Simpozionului Național ”Prof....615

10 sep 00:53SănătateInfarctul miocardic acut, cel mai mare „ucigaș” în 2017

Infarctul miocardic acut a fost, în 2017, motivul medical care a dus la cele mai multe decese, se arată în datele...757

8 sep 00:40SănătateRujeola face noi victime: alte 78 de cazuri în ultima săptămână

Alte 78 de cazuri nou-confirmate de rujeolă au fost raportate în ultima săptămână, cele mai multe fiind în...578

5 sep 00:55SănătateMinisterul Sănătăţii depune plângere penală împotriva celor care au promovat şi distribuit informaţii potrivit cărora vaccinurile ar fi ineficiente

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, că instituţia pe care o conduce intenţionează să...601