rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 17 noiembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Peste 200 de mămici din judeţul Constanţa, somate să restituie indemnizaţia de creştere a copilului

De la începutul anului şi până în prezent, mai multe mame care beneficiează de indemnizaţie creştere a copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau stimulent au fost somate să restituie banii încasaţi ilegal către Agenţia de Prestaţii Sociale Constanţa. Motivul? Îl explică chiar şefa AJPS Constana, Laura Constandin, în cadrul interviului de mai jos, precizând, totodată, modalitatea de returnare a sumelor încasate de către beneficiari, pe nedrept. Precizăm că numărul mamelor care au fost somate să restituie sumele este de 275.

Reporter: Nu este o noutate faptul că România este o țară cu foarte mulți asistați sociali. Care este numărul acestora, în județul Constanța, și care este localitatea cu cei mai mulți beneficiari ai ajutorului de la stat?

Laura Constandin: Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, reglementeaza acordarea ajutorului social pentru familiile și persoanele singure, aflate in situație de risc social și care îndeplinesc condițiile legate. Conform legii, cuantumul acestui beneficiu se calculează in funcție de vaîoarea ISR (500 îei) și are următoarele valori: 0,284 ISR (142 lei) pentru persoana singură; 0,510 ISR (255 de lei) pentru familiile formate din două persoane; 0,714 ISR (357 de lei) pentru familiile formate din trei persoane; 0,884 ISR (442 de lei) pentru familiile formate din patru persoane; 1,054 ISR (527 de lei) pentru familiile formate din cinci persoane; câte 0,074 ISR (37 lei) pentru fiecare altă persoană peste numărul de cinci persoane, care face parte din familie.

Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferență intre aceste niveluri in lei și venitul net lunar at familiei sau at persoanei singure realizat in luna anterioară depunerii cererii. Cererea privind solicitarea ajutorului social se înregistrează de către reprezentantul legal la prìmăria de domiciliu, se acordă sau se respinge dreptul prin dispoziție a primarului, iar plata este asigurată prin decizie a directorului A.J.P.I.S.

La nivelul județului Constanța, in luna iulie 2018 a fost efectuată plata ajutorului social aferentă lunii iunie 2018 pentru un număr de 3.741 beneficiari, pentru care a fost plătită suma totală de 988.557 lei. Localitatea cu cei mai mulți beneficiari de ajutor social din județul Constanța este Municipiul Constanța cu 353 de beneficiari.

Rep.: Asistaţii sociali trebuie să presteze muncă în folosul comunităţii?

Laura Constandin: Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor legii, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii.

Orele de muncă se însumează pentru toate persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social și se calculează proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat in plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

În situația in care persoana nominalizată să efectueze acțiunile sau lucrările de interes local se află in incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă, obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local se transferă celorlalte persoane apte de muncă din familie, cu acordul primarului.

În scopul valorificării forței de muncă locale, primarii au obligația să întocmească planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau intreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale, denumite in continuare beneficiari de lucrări.

Planul de acțiune se aprobă prin dispoziție a primarului, se afișează la sediul pr1măriei și cuprinde activitățile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum și repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfășurarea activităților sezoniere.

Efectuarea activităților sezoniere nu exceptează persoanele de la îndeplinirea obligației de a presta munca in folosul comunitatii. Repartizarea activităților sezoniere se realizează de către primar, după efectuarea de către beneficiarii de ajutor social a orelor de muncă stabilite. Planul de acțiune se transmite agențiilor teritoriale in luna următoare aprobării.

Rep.: Mulți dintre asistați muncesc la negru, beneficiind, ilegal, de aceste ajutoare oferite de către stat. În cazul altora, s-a constatat existența unor conturi bancare sau altor unor bunuri, fiind obligați să restituie banii. Câte cazuri s-au înregistrat în județul Constanța, de la începutul anului? În cazul în care nu restituie sumele, ce măsuri se iau?

Laura Constandin: Pentru anul 2018, verificarea persoanelor care au conturi bancare cu sume mai mari de 3.000 lei se efectuează la finele anului calendaristic, după ce se primește baza de date de la A.N.P.I.S. Pentru perioada 01.01.2018- 30.06.2018 s-au făcut verificări prin suprapunerea de baze de date ( beneficiari ajutor social cu venìturì reatizate, dispoziții de mod1ficare /1ncetare) și au fost identificate un număr de 275 persoane cărora le-a fost constìtuit debit, suma totală debitoare fiind de 111.723 lei. Recuperarea debitului se face in baza deciziei emise de A.J.P.I.S. și transmisă la domiciliul reprezentantului legal. Debitorul are la dispoziție un termen de 180 de zile de la comunicare pentru plata debituluì, iar după trecerea termenului, decizia devine titłu executoriu și se supune executării silite.

Rep.: Pe 24 iulie, a fost publicat în Monitorul Oficial proiectul de lege ce prevede, printre altele, faptul că ajutorul social încetează în cazul refuzului unui loc de muncă oferit. Au existat cazuri în Constanța?

Laura Constandin: În scopul valorificării forței de muncă locale, primarii au obligația să întocmească planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor prìmite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale, denumite in continuare beneficiari de lucrări.

Efectuarea activităților sezoniere nu exceptează persoanele de la îndeplinirea obligației legate de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local. Lunar, pe data de 1 ale fiecărei luni, pentru luna următoare, beneficiarii lucrărilor au obligația de a transmite primarului, în scris, situația cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care au efectuat activitățìle sezoniere, precum și numărul de ore efectuate.

Pe baza acestei situații, primarul stabilește menținerea acordărli ajutorului social sau încetarea acestuia. Refuzul repetat de două ori at persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activitățile sezoniere conduce la încetarea dreptului.

Rep.: Să ne axăm puțin și pe drepturile acordare mămicilor sau, după caz, tăticilor, după nașterea unui copil. Nu de puține ori, statul a obligat beneficiarii acestei legi să dea banii înapoi, după ce s-a constatat, în urma verificărilor efectuate, că încasau ilegal aceste sume. În ce condiții sunt returnați acești bani și câte cazuri au fost, de la începutul anului, la Constanța?

Laura Constandin: Acordarea concediului și a indemnizației lunare pentru creșterea copilului, precum și a stìmulentului de inserție sunt reglementate prin Ordonanța de Urgență a Guvernuluì nr. 111 /2010, cu modificările și completările ulterioare. Începând cu 01.09.2016 cuantumul indemnizației a lost plafonat la 8.500 lei lunar. La indemnizație creștere copil și stimulent de inserție sunt constîtuite debite lunar, motivele fiind următoarele: reluare de activitate și necomunicare in termen de 15 zile la primăria de domiciliu modificarea, realizarea de venituri in perioada indemnizației pentru creșterea copilului care depășeşte plafonul de 3.750 lei anual permis de lege și nerealizarea de venituri profesionale in perioada cât beneficiază de stimulentului de inserție. În perioada 01.01.2018- 30.06.2018 la indemnizație creștere copil și stimulent de inserție au fost constituite debìte la nivelul județului Constanța pentru un număr de 798 beneficiari, in sumă totală de 877.149 lei. Recuperarea debìtului se face în baza deciziei emise de A.J.P.I.S. și transmisă la domiciliul reprezentantului legal. Debitorul are la dispoziție un termen de 180 de zile de la comunicare pentru plata debitului, iar după trecerea termenului, decizia devine titlu executoriu și se supune executării silite.

Rep.: S-au constatat cazuri de fraudă, în sensul că s-a descoperit că, la întocmirea dosarului de solicitare a indemnizaţiilor, au folosit adeverinţe de venit false? Dacă da, câte cazuri sunt?

Laura Constandin: A.J.P.I.S. Constanța nu a înregistrat cazuri de adeverințe false eliberate de angajatori în vederea stabilirii dreptului la indemnizație creştere copil și stimulentului de inserție.

Rep.: Referitor la alocația copilului, un copil poate să primească alocația din două state membre UE(în cazul în care un părinte este în străinătate, și unul în țară)? Dar două state, dintre care unul nu este membru UE. Ce prevede legislația? Dacă nu este legal, există posibilitatea verificării?

Laura Constandin: Conform Regulamentelor europene, un copil poate să primească alocația din România și diferența de sumă dintr-un stat membru UE sau at Spațiului Economic European, dacă unul din părinți realizează venituri profesionale sau are calitatea de şomer in România, iar celălalt părinte realizează venituri profesionale într-un stat membru UE sau al Spațiului Economic European. Dreptul la alocația de stat se suspendă in România in situația în care un părinte realizează venituri profesionale într-un stat membru UE sau al Spațiului Economic European, iar celălalt părinte nu lucrează în România, plata integrală a dreptului făcându-se ïn această situație integral din statul UE. În situația in care copilul și familia locuiesc pe teritoriul altui stat care nu este membru UE, dreptul se acordă din România până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani.

Mirela Sorina PASCAL

vineri, 7 septembrie 20185060
Comentarii

02BEBELUSI..NEGRI...(7 sep 14:45)
numai tigani si iarasi...tigani...ne-am saturat de...tigani...la munca..golanilor...
08Muie Iohannis(7 sep 12:15)
Toate pirandele sifilitice vor alocatii din banii fraierilor. Le-a obligat statul sa scoata puradei cocosati dintre picioare?
110lolo(7 sep 08:04)
Mai terminati cu termenii astia de rahat: mamici, bebelusi!!! Exista mame si copii!!
mai mult...Replica
17 noi 00:00ReplicaTerminalul sosiri de pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu, 'invadat' de şoareci

Bine aţi sosit la Constanţa! În faţa Gării Constanţa aveţi oricând ocazia să vă călcaţi pe picioare cu...127

17 noi 13:48ReplicaMai multe familii din Constanţa, în FRIG şi fără apă caldă: 'Un Dorel sapă, patru se uită' VIDEO!2120
17 noi 13:48ReplicaPrimarul din Mangalia a anunţat că au fost montate băncuţe, rulouri de gazon şi se lucrează la staţiile de autobuz1500
17 noi 00:00ReplicaŞoferul URMĂRIT cu FOCURI de ARMĂ a dat BANI unui amic pentru a lua VINA asupra lui!

A fost prins şoferul care a fost urmărit cu focuri de armă de către poliţiştii constănţeni şi a intrat cu...2031

17 noi 14:30ReplicaInformare meteo: vreme deosebit de rece în toată ţara!933
17 noi 00:00ReplicaA SĂRIT CU TOPORUL LA VECINUL SĂU! A SCĂPAT DE MOARTE PENTRU CĂ S-AU BĂGAT MARTORII!2205
17 noi 18:31ReplicaCe a pățit un client Flanco după ce a cumpărat de Black Friday un televizor!

Black Friday (Vinerea Neagră) este organizată în mod tradiţional de retailerii americani în vinerea care urmează...4897

17 noi 00:48ReplicaAngajata unui centru comercial din Constanţa, TERORIZATĂ de fostul IUBIT: “Mă urmăreşte şi vrea bani!”1893
17 noi 00:49ReplicaCurtea de Conturi se află în control la Primăria Mereni!825
17 noi 00:00ReplicaCum s-a dat de gol un şofer BEAT în faţa poliţiştilor: A vrut să dea cu spatele şi… a pocnit o maşină!

Un tânăr din Constanţa a intrat singur în “gura lupilor”! Acesta s-a urcat la volan, chiar dacă era sub...988

17 noi 00:00ReplicaLimbaj de primar de municipiu! Vrabie, despre consilieri: "Animale"!2170
17 noi 08:50ReplicaO postare în atenţia pietonilor a devenit virală pe Facebook2706
Vremea
0° - 0.6° sâmbătă, 17 noiembrie 2018
câțiva noriUmiditate: 100%
Vânt: 9.16 m/s din NNE
Presiune: 1042.05 milibari

Loto
6/4971417222848
5/40091016233635
joker4202425393
Horoscop
mai mult...SPSportRT
16 noi 00:00SportRomânia U21 - Belgia U21 3-3, după un final magnific de meci al tricolorilor

România U21 și Belgia U21 au termina la egalitate, scor 3-3. "Tricolorii" au marcat de două ori în minutele de...722

16 noi 00:00SportCulisele afacerii Ianis Hagi. Cum spionau angajații Fiorentinei pentru impresarii lui Ianis

În miile de documente Football Leaks se află emailuri și contracte care arată că echipa care l-a cumpărat pe fiul...1218

16 noi 00:00SportAccidentare cumplită în handbalul feminin: Ana Maria Ţicu şi-a rupt mâna în meciul dintre SCM Craiova şi Minaur Baia Mare

SCM Craiova a învins Minaur Baia Mare cu 21-19, într-un meci din etapa a 10-a a Ligii Naţionale de handbal feminin,...453

16 noi 00:00SportLupte: Nicu Ojog - În finală am luptat într-un picior, dacă nu eram accidentat luam sigur aurul

Sportivul Nicu Samuel Ojog, medaliat cu argint la categoria 82 de kilograme, la lupte greco-romane, în cadrul...407

Local
17 noi 01:08LocalIncendiu la Valu lui Traian. Pompierii au intervenit!

Pompierii constănțeni au fost solicitați să intervină în localitatea Valu lui Traian. Apelul la 112 a sosit după...1404

17 noi 01:05LocalMFP: Obligaţiile fiscale achitate până la 15 decembrie se reduc cu 10% sau 5%

Persoanele fizice care au depus Declaraţia Unică până la 31 iulie 2018 şi îşi achită integral obligaţiile...279

17 noi 23:49LocalBilanț la DNA: Zeci de inculpați, cercetați pentru corupție într-o singură lună

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) transmite că în luna octombrie au fost condamnaţi în dosare de corupţie...298

17 noi 01:03LocalExerciţiu româno-american de apărare chimică, biologică, radiologică şi nucleară

Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti a organizat primul exerciţiu comun de apărare chimică, biologică,...214

17 noi 01:02LocalAcțiuni ale Poliției Locale constănțene privind ordinea și liniștea publică

În ziua de 15 noiembrie a.c., polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Constanța, au...404

17 noi 00:12LocalPERCHEZIŢII la CONSTANŢA la contrabandişti de ŢIGĂRI

Poliţiştii din Constanța au ridicat peste 126.000 de țigarete de contrabandă, în urma a 10 percheziții...1952

17 noi 00:12LocalALERTĂ! Ciclonul mediteranean lovește Dobrogea!

Vremea rea a pus stăpânire pe România! În Dobrogea, temperaturile sunt foarte scăzute, iar mercurul în termometre...5252

17 noi 01:02LocalScutere electrice, reţinute de inspectorii vamali

Inspectorii vamali din cadrul Biroului vamal de frontieră Constanţa sud, în data de 15 noiembrie 2018 urmare...410

17 noi 00:22LocalVin ninsorile! Compania de Drumuri a scos utilajele pe autostradă

Având în vedere prognoza Administrației Naționale de Meteorologie pentru acest sfârșit de săptămână, care...1903

17 noi 00:21LocalATENŢIE! MINORI la VOLAN, în Constanţa: unul a FUGIT de la locul ACCIDENTULUI!

Un tânăr în vârstă de 17 ani a făcut-o lată! A luat maşina părinţilor fără ca ei să ştie, s-a urcat la...2234

Politică
17 noi 00:59PoliticăAnchetă DIICOT pe finanţarea #REZIST: ALDE, mesaj incendiar pentru cei acuzaţi că au primit bani de la Soros

Ancheta DIICOT în cazul finanţării mişcării #rezist şi a unor ONG-uri implicate în organizarea protestelor...335

17 noi 01:00PoliticăNegoiţă: Dacă Guvernul va stabili ca 43% din impozitul pe venit să se repartizeze bugetelor locale, ajungem în fiasco

Preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, Robert Negoiţă, şi preşedintele executiv AMR, Ilie Bolojan, au...273

17 noi 18:37PoliticăOperațiunea remanierea: Cine pleacă și cine rămâne în Guvernul Dăncilă

Social-democraţii se vor reuni într-o şedinţă a Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD luni, 19 noiembrie, de...813

17 noi 01:01PoliticăReacție furtunoasă după declarațiile lui Tudorel Toader - O asociație de procurori iese la atac: „Recomandările MCV nu sunt opționale“

Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor apreciază obiectivitatea și integritatea raportului MCV...266

17 noi 01:04PoliticăCondamnări în primă instanță în dosarul ANRP: Horia Georgescu și Ingrid Mocanu - 4 ani de închisoare

Curtea de Apel București a dat, miercuri, primele sentințe în dosarul retrocedărilor de la ANRP. Fostul șef ANI,...399

17 noi 01:04PoliticăFlorin Iordache: Este incorect ca intrarea României în Schengen să fie condiţionată de MCV

Social-democratul Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, a declarat, vineri, la Alba Iulia, că este...310

17 noi 00:02PoliticăEcaterina Andronescu este noul ministru al Educaţiei

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul pentru numirea Ecaterinei Andronescu în funcţia de ministru al...917

17 noi 01:06PoliticăGheorghe Ștefan, zis Pinalti, a fost eliberat din închisoare după cinci luni de detenție

Gheorghe Ştefan, fostul primar al municipiului Piatra Neamţ, a fost eliberat condiţionat joi, 15 noiembrie, prin...357

17 noi 23:53PoliticăConcurs de angajare organizat de Primăria Constanța pentru ocuparea unor funcții publice

Primăria municipiului Constanța pune la bătaie câteva posturi vacante, în vederea ocupării unor funcţii publice...659

17 noi 23:52PoliticăLeonard Tănase, de la ALDE Mangalia, va intra la vot pentru validarea mandatului de consilier județean

Consiliul Judeţean Constanţa a fost convocat în şedinţă ordinară, pe data de 26.11.2018, pentru a supune la vot...630

Monden
17 noi 00:00MondenCe spune Iulia Albu despre ținuta purtată de Carmen Iohannis la Paris. „Ne putem aștepta la multe gafe de acum încolo”

Iulia Albu a comentat ținuta purtată de prima doamnă a României, carmen Iohannis, în timpul vizitei în Franța....252

17 noi 00:00MondenINNA a strălucit pe covorul roșu de la Latin Grammy Awards, alături de Luis Fonsi, J Balvin și Maluma

Toată munca și pasiunea pentru muzică a INNEI au făcut din ea unul dintre cei mai apreciați artiști ai lumii,...214

17 noi 00:00MondenCher și Tom Cruise au fost împreună. De ce s-au despărțit

Ea are 72 de ani şi este una dintre divele absolute ale anilor 60-70. El are 56 de ani şi este unul dintre cei mai...228

17 noi 00:00MondenNicole Cherry nu mai este singură. Cum arată bărbatul care a cucerit-o

Nicole Cherry trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de bărbatul care a reușit să o cucerească. Artista...203

17 noi 00:00MondenReacția lui Carla’s Dreams atunci când Corina Bud a vrut să îl sărute în public

Zilele trecute, Corina s-a făcut din nou remarcată, la Elle Style Awards 2018, printr-o ținută inedită și nu...278

17 noi 00:00MondenElena Ionescu, în rochia de mireasă la trei luni după ce a născut

Elena Ionescu a devenit mamă în urmă cu trei luni, iar acum a îmbrăcat rochia de mireasă. Nu în fața altarului,...189

17 noi 00:00MondenDelia s-a îmbrăcat în culori fondante și a făcut show printre acadele, la Sala Palatului

Delia a “ocupat” Sala Palatului înaintea colegilor săi de la “X Factor”, Horia Brenciu și Ștefan Bănică...181

17 noi 00:24MondenMiss România, primele declarații despre iubit. Cea mai frumoasă femeie din lume s-a îndrăgostit

Ioana Filimon, Miss Global of the World, a povestit la Antena Stars cum a reuşit să câştige acest concurs, dar şi...237

17 noi 00:00MondenKim Porter, fosta iubită a rapperului P. Diddy, a fost găsită moartă. Era mama a trei copii

Kim Porter, fosta iubită a rapperului P. Diddy, a fost găsită moartă, joi, în locuința ei din Los Angeles....198

17 noi 00:00MondenO pictură de David Hockney, vândută la licitaţie cu 90,3 milioane de dolari, un record pentru un artist în viaţă

O pânză semnată de pictorul britanic David Hockney a fost vândută joi cu 90,3 milioane de dolari în doar nouă...184

Mapamond
17 noi 00:00MapamondPE cere un control mai strict al exporturilor de arme; România, printre ţările care nu aplică eficient acest control

Parlamentul European le cere statelor membre ale Uniunii Europene să instituie un control mai strict al exporturilor de...158

17 noi 00:00MapamondRaportor ONU: Guvernul britanic se află într-o „stare de negare“ în privinţa sărăciei şi a impactului Brexit-ului

Guvernul britanic se află într-o 'stare de negare' în privinţa creşterii ratei de sărăcie şi nu a examinat...167

17 noi 00:00MapamondGermania: Horst Seehofer anunţă că se va retrage de la conducerea CSU la 19 ianuarie anul viitor

Ministrul de interne al Germaniei, Horst Seehofer, intenţionează să se retragă de la conducerea Uniunii Creştin...149

17 noi 00:00MapamondItalia: Un nou proces împotriva lui Silvio Berlusconi în legătură cu petrecerile „bunga-bunga“

Fostul premier italian Silvio Berlusconi, în vârstă de 82 de ani, deja inculpat în cadrul mai multor procese, a fost...154

17 noi 00:00MapamondEstonia se alătură statelor care refuză să adere la pactul ONU privind migraţia

Estonia s-a alăturat joi ţărilor care refuză să adere la pactul ONU privind migraţia, după ce executivul de la...168

17 noi 00:00MapamondPhenianul afirmă că a testat o armă de „înaltă tehnologie“

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat testarea unei noi arme "de înaltă tehnologie", transmite vineri AFP,...171

17 noi 00:00MapamondJulian Assange a fost inculpat în Statele Unite

Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, care a publicat în 2010 numeroase documente secrete americane, a fost inculpat...151

17 noi 00:00MapamondTheresa May: Proiectul de acord privind Brexit-ul este "cel mai bun pentru ţara mea"

Şefa guvernului de la Londra, Theresa May, a afirmat joi, într-o conferinţă de presă în Downing Street, că...158

17 noi 00:00MapamondPeste 1.500 de migranţi ai caravanei au ajuns la graniţa Mexicului cu SUA

Mai mult de 1.500 de migranţi din America Centrală au sosit joi în oraşul mexican Tijuana, la graniţa cu Statele...166

17 noi 17:01MapamondNumărul militarilor americani în Europa reflectă dorinţa Washingtonului de a controla UE

Numărul de militari şi echipamente americane în Europa relevă faptul că Washingtonul doreşte să aibă controlul...184

Sănătate
15 noi 17:21SănătateFundaţia Baylor Marea Neagră nu a primit autorizarea privind transportul medicamentelor în regim de scutire de la plata TVA

Fundația Baylor Marea Neagră din Constanța are misiunea prevenirii, tratării și îngrijirii bolilor infecțioase,...590

15 noi 00:06SănătateConstănțenii își pot testa GRATUIT glicemia, în mai multe puncte din oraș

Diabetul reprezintă, din nefericire, una dintre cele mai răspândite boli la nivel mondial. Numai la noi în țară...474

13 noi 21:24SănătateAparatură modernă pentru Neonatologia Spitalului Medgidia

Organizația Salvați Copiii cu sprijnul DP World Constanța dotează secția de neonatologie din cadrul Spitalului...684

13 noi 21:27SănătateA FOST REDESCHISĂ SECȚIA DE BALNEOFIZIOTERAPIE DIN CADRUL POLICLINICII 2

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” Constanța anunță că din această...1913

10 noi 00:00SănătateMesaj de condoleanțe

...794

10 noi 21:28SănătateCabinetele stomatologice nu dispar de la parterul blocurilor

Medicii dentiști au motive să răsufle ușurați: două prevederi legale privind condițiile de funcționare a...1752

10 noi 00:09SănătateAlte acuzații ȘOCANTE: după două foarfece, chirurgul de la Spitalul Militar ar fi UITAT și gheme de ațe de sutură în altă pacientă!

La începutul acestei săptămâni, în spațiul public, au apărut acuzații extrem de grave la adresa dr. Gheorghe...3672

10 noi 00:11SănătateDOLIU în lumea medicală! A murit un apreciat medic oncolog!

Doliu în lumea medicală. Apreciatul medic oncolog Cristian Davidescu s-a stins din viață, anunțul fiind făcut de...2120

7 noi 00:06SănătateOncologul Meral Gunaldi vine sâmbătă în Constanța pentru a oferi, GRATUIT, a doua opinie medicală!

Profesorul Meral Gunaldi, unul dintre cei mai reputați doctori specializați în oncologie pentru adulţi din Turcia,...943

6 noi 00:36SănătateRomânia va avea un Registru Național al Cancerului la Copil. Iată ce informații va cuprinde!

Asociația Dăruiește Aripi, în parteneriat și în beneficiul Societății Române de Onco-Hematologie Pediatrică,...653