rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 19 septembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Se cere suspendarea şi anularea hotărârii de consiliu

Regulamentul din zona Peninsulară, pe masa judecătorilor! Agenţii economici au declarat RĂZBOI Primăriei Constanţa

Consilierii locali muncipali din Constanța au votat, în septembrie 2018, aprobarea Regulamentului de acces în zona Peninsulară a municipiului Constanța. Proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru, 7 împotrivă și o abținere.

Deși, în şedinţă, Andrei Dușu, reprezentant al Asociației Piața Ovidiu, a cerut consilierilor locali să nu voteze proiectul privind Regulamentul de acces, invocând faptul că localurile din zonă se vor închide, dacă clienții nu vor mai avea acces cu autoturismele.

Iată că agenţii economici care-şi desfăşoară activitatea în această zonă sunt decişi să meargă până-n pânzele albe pentru a anula regulamentul votat de aleşii locali, regulament ce le percilitează afacerile. Un prim pas este acţiunea din instanţă introdusă de avocata Maria Veriotti pe 10 aprilie, la Tribunalul Constanţa, prin intermediul căreia solicită anularea Hotararii Consiliului Local Constanta nr. 371/27.09.2018 privind aprobarea Regulamentului.

În întâmpinarea depusă la instanţă, Asociaţia Piaţa Ovidiu, prin avocat, a invocat mai multe texte incidente şi de referinţă din Constituţie, şi anume art. 25 (1) din Constitutie: „Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. Legea stabileşte condiţiile exercitării acestui drept”; art. 44: „(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate.

Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege”; art. 53: (1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. (2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică.

Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii”.

Se cere suspendarea hotărârii, până la o decizie definitivă privind anularea acesteia

Agenţii economici cer suspendarea hotărârii, considerându-se grav prejudiaciaţi. Interesul legitim şi vătămarea produsă membrilor asociaţiei Piaţa Ovidiu constă în limitarea şi restrângerea, pănă la anihilare a obiectului de activitate, a vadului comercial, generând prejudicii certe majore în patrimoniul asociaţilor, cât şi efecte negative privind cetăţenii consumatori.

“Deși legea nu limitează dreptul de stabilire a sediului profesional și de desfășurare a activităților economice în Zona Peninsulară, Regulamentul, prin restricționarea accesului în zonă, în mod nelegal și abuziv, restrânge desfășurarea activităților economice, prin faptul că persoanele juridice rezidente nu pot exercita în mod absolut și perpetuu dreptul de proprietate sau de folosință asupra spațiilor cu destinație de sediu.

Raportat la aceste motive de fapt şi de drept şi constând că în cauză sunt ăndeplinite cumulativ toate condtiţiile pentru a se pronunţa suspendarea executării actului administrativ emis de Consiliul Local Constanţa vă solicităm admiterea cererii şi suspendarea Hotărârii Consiliului Local Constanţa nr. 371/27.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de acces în zona Peninsulară a Municipiului Constanţa, până la soluţionarea definitivă a acţiunii în anulare”, spun reprezentanţii ascoaţiei, prin avocata Maria Veriotti, în întâpinarea depusă la instanţă.

„În dosar, s-au formulat mai multe intervenţii accesorii de către persoane care au sediul profesional şi îşi desfăşoară activitatea în zona Peninsulară”, a declarat, pentru Replica, avocata Maria Veriotti.

Ce spune unul dintre avocaţii care au formulat cereri de intervenţie în dosar:

Intervenienta spune că are sediul profesional și își desfășoară activitatea în Zona Peninsulară a municipiului Constanța. Activitatea constă, potrivit Legii și Statutului profesiei de avocat, printre altele, în consultații cu caracter juridic, activități de mediere etc., care, în scopul eficientizării activității, se desfășoară la sediul profesional al acesteia.

„Prin aprobarea Regulamentului de acces în Zona Peninsulară a municipiului Constanța, circulația rutieră este permisă ocazional în baza unui permis de acces pentru rezidenții persoane juridice, în actul administrativ atacat nefiind inclusă nicio categorie de permise pentru clienții sau colaboratorii persoanelor juridice rezidente.

Limitarea accesului clienților sau colaboratorilor, atât avocați, cât și specialiști în alte domenii, la sediul profesional al intervenientei determină imposibilitatea exercitării activităților specifice profesiei, generând pierderi economice majore, inclusiv iminenta pierdere a unor contracte de asistență, prejudicii aduse imaginii societății, care este pusă în situația de a pretinde clienților sau colaboratorilor să realizeze accesul pietonal până la sediu.

Motive de nelegalitate a Regulamentului de acces în zona Peninsulară, în viziunea intervenientului:

„Activitatea profesională a intervenientei include, fără limitare, întâlniri, consultații juridice, activități de mediere, redactare de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare, activități pentru realizarea cărora este necesară prezența la sediul profesional al intervenientei a clienților și/sau colaboratorilor, persoane fizice sau persoane juridice.

Regulamentul de acces în Zona Peninsulara a municipiului Constanța enumeră la art.9 categoriile de permise ce pot fi solicitate, incluzând și categoria permiselor de acces pentru rezidenții persoane juridice. Nu a fost prevăzută nicio categorie care să cuprindă clienții sau colaboratorii rezidenților persoane juridice, determinând astfel o limitare/restrângere a activităților profesionale ce se desfășoară la sediul persoanelor juridice rezidente, limitare concretizată în interzicerea accesului la sediu a persoanelor menționate, ceea ce poate genera prejudicii însemnate de imagine și profesionale (pierderea clienților)”, a arătat avocatul intervenient în dosar.

„Este încălcat astfel dreptul fundamental de proprietate garantat de art. 44 din Constituția României, în sensul că, nedepunerea unei solicitări în vederea restituirii vehiculelor împotriva cărora a fost dispusă măsura ridicării nu reprezintă indiciu temeinic din care să rezulte intenția neechivocă a proprietarului sau a deținătorului legal al vehiculului de a renunța la exercitarea drepturilor sale, respectiv a dreptului de proprietate/posesie/utilizare a vehiculului respectiv.

Prin aplicarea Regulamentului, persoanele juridice rezidente sunt constrânse să aplice măsuri relocare a sediului profesional, cu implicarea unor costuri suplimentare, generându-se astfel grave prejudicii/pierderi economice, respectiv costuri pentru asigurarea altor spații, prejudicii rezultate din pierderea clienților și imposibilitatea exercitării activităților economice”, mai arată intervenientul.

De asemenea, acesta invocă şi încălcarea art. 555 din Codul Civil, art. 555 din Codul Civil care definește proprietatea privată ca fiind dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun, în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite prin lege.

„Astfel, deși legea nu limitează dreptul de stabilire a sediului profesional și de desfășurare a activităților economice în Zona Peninsulară, Regulamentul, prin restricționarea accesului în zonă, în mod nelegal și abuziv, restrânge desfășurarea activităților economice, prin faptul că persoanele juridice rezidente nu pot exercita în mod absolut și perpetuu dreptul de proprietate sau de folosință asupra spațiilor cu destinație de sediu”, se mai arată în cerererea depusă la dosar.

Un prim termen în dosarul privind suspendarea hotărârii a fost stabilit pentru 24 mai a.c. În ceea ce priveşte dosarul ce are ca obiect anularea HCLM, magistraţii n-au stabilit un prim termen de judecată.

Ce prevede Regulamentul

Potrivit regulamentului, Zona Peninsulară (Z.P.) este separată în două părți: zone exclusiv pietonale (cu destinația pietonală cu excepția desfășurării unor evenimente sociale, cultural și/sau sportive, a executării unor lucrări de construire, amenajare și modernizare, în situații de urgență): Faleza promenadă Cazino; bd-ul Tomis (segmentul cuprins între str. Traian și str. Vasile Alecsandri, segmentul curpins între str. Vasile Alecsandri și str. Sulmona și segmentul cuprins între str. Sulmona și Piața Ovidiu); Piața Ovidiu și str. Vasile Canarache (segmentul cuprins între str. Petru Rareș și Piața Ovidiu). Intrarea și/sau ieșirea vehiculelor în/din aceste zone se realizează prin punctele stabilite în anexa 1 la regulament.

Zone ocazional carosabile (cu destinație preponderant pietonală și ocazional carosabilă) sunt: str. 9 Mai, str. Arhiepiscopiei, str. C.A.Rosetti, str. Callatis, str. Căpitan Vasile Țurcanu, str. Constantin Brâncoveanu, str. Crângului, str. Cristea Georgescu, str. Dianei, str. Dimitrie Cantemir, str. Doinei, str. Dr. Aristide Karatzali, str. Dr. Francisc Varga (segmentul cuprins între Vasile Alecsandri și str. Callatis), str. Grigore Tocilescu, str. Horia, str. Ion Theodorescu Valahu, str. Krikor H. Zambaccian, str. Maior Gheorghe Șonțu, str. Mircea cel Bătrân (segmentul cuprins între str. Vasile Alecsandri și Piața Ovidiu), str. Nicolae Titulescu, str. Orient, str. Ovidiu, str. Petrui Rareș, str. Poștei, str. Profesor Doctor Ion Cantacuzino, str. Remus Opreanu, str. Revoluției din 22 Decembrie, str. Sulmona, str. Traian (segmentul cuprins între str. Termele Romane și str. Petru Rareș), str. Vântului. Străzile din Zona Peninsulară devin astfel preponderant pietonale, delimitarea fizică între zona centrală a străzilor (ocazional carosabilă) fiind realizată prin utilizarea unor culori și tipuri diferite de pavaj sau prin bordure și trotuar.

Circulația rutieră prin zona pietonală este permisă ocazional pentru aprovizionare, pentru furnizorii serviciilor de utilități publice, pentru rezidenți, pentru instituții publice, pentru amenajări, pntru furnizorii servciilor de catering, poștă, curierat, transport valori, persoane și taxi, pentru organizarea unor evenimente sociale, culturale sau sportive și pentru situații excepționale sau situații de urgență Accesul vehiculelor și reglementări specifice în zona pietonală a municipiului Constanța se face în baza unui permis

În zona pietonală, pe căile de acces, sunt prevăzute elemente fixe/mobile, piese de mobilier urban și indicatoare de semnalizare rutieră pentru limitarea sau selecția accesului vehiculelor. Accesul și identificarea vehiculelor în interiorul zonei pietonale se face în baza unui permis de acces, emis de Direcția gestionare servicii publice din cadrul Primăriei Coinstanța și SPIT, după depunerea cererilor împreună cu documentele necesare și înregistrarea datelor în baza electronic.

Este admis accesul fără solicitarea permislui pentru următoarele categorii, dacă au greutatea de maxim 3500 kg: vehicule inscripționate aparținând M.A.I., D.G.P.L., M.Ap.N., S.M.U.R.D și Serviciul de Ambulanță, aflate în misiune; vehiculele aparșținând ambasadelor și consulatelor precum și ale coloanelor oficiale însoțite conform legislației în vigoare; vehicule autorizate în regim de taxi, care transportă persoane în/din zona pietonală fără staționarea în zonă. Deplasarea se face pe drumul cel mai scurt între punctual de intrare, amplasamentul destinație (unitate locativă, spațiu comercial) și punctual de ieșire. Viteza admisă este de maxim 30 km.

Nerespectarea de către posesorii de permise a programului de acces în zona pietonală, neafișarea permisului de acces cu fața, la loc vizibil din exteriorul autoturismului se sancționează contravențional cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 1000 și 15000 lei, persoane juridice.

Mirela PASCAL

vineri, 19 aprilie 20192791
Comentarii

00Groh(20 apr 00:07)
Dupa ce ca zona Peninsulara e tot rahatul, o spelunca ordinara,capatanile de fonta din primarie au blocat si traficul.
03Ionica(19 apr 23:13)
Ar fi ideal ca romanul sa poata sa-si faca cumparaturile mergand cu masini printre randuri la supermarket!Daca s-ar putea sa-si urce copilul cu masina pana in usa clasei la etajul doi al scolii,iarasi ar fi multumit!Daca citesti niste profiluri pe retelele de socializare,vezi ca unii iubesc plimbarile,drumetiile dar daca ar putea si strada ar traversa-o tot la volan!In orice oras civilizat din lume si din tara exista si zone pietonale!Ca unii vor sa mascheze lucrari prost executate sau mizeria ramasa pe pavaje dupa festivaluri de gatit,este altceva!In situatia data,ambele parti isi urmaresc in
23Pe langa celelalte(19 apr 21:53)
Este discriminate fata de cei cu handicap locomotor, batrani care ar veni si ei sa mai vada o data portul si Cazinoul, bietii oameni. Nu toti met cu masina sa due fitosi, unii sunt nedeplasabili, merg greu. Asta e discriminare, practic acolo pot ajunge doar cei sanatosi. Mult uraste fagadau oamenii.
57Mesele scose pe trotuar(19 apr 16:39)
Toata Europa a are zone pietonale in special in centrul orasului in plus de asta turistii nu vin ca voi sa stea cu curul in masina pana la botul cafenelei . Pai trotuarele le ocupati voi cu mese si pe strada masini iar pietonii pe unde sa mearga . Atunci hai bagati va mesele voi inauntru trotuare mari si locurile de parcare cu plata . Da la melteni cu masina de fita dupaia sare ca ars ca el nu plateste parcarea ca asa e romanul . Oricum la ce preturi si servire aveti voi va autoinchideti . Jos curu din masina
311Pentru acces(19 apr 16:14)
Sa platiti, in Italia, Franta, Anglia nu te duci sa bei cafea si sa-ti vexi masina de pe scaun! Stai in zona, esti riveran, beneficiezi de acces, in caz contrar i-ati permis!
89mai nebunilor ,(19 apr 15:07)
lasati turistii sa viziteze , pe acolo au trecut milioane de turisti si mii de autocare , cum vreti sa faceti turism si comert daca voi ne opriti intrarea in piata . Se poate cobora pe Traian-Arhiescopiei pana la poarta 1 , apoi urca pe Revolutiei-Mircea , ce va deranjeaza ? pe mijloc in piata pot fi zeci de locuri de parcare , in lateral pizza la fel . Daca s-au refacut unele cladiri , daca sunt atatea unitati de alimentatie , baruri si cafenele , de ce ne blocati accesul ?
715Bibica ti-o dau la muie(19 apr 14:44)
De cand crezi tu ca poti sa interzici accessul intr-un cartier al Constantei, doar ca sa acoperi jaful pe care l-a facut cuplul mazare-fagadau impreuna cu abc val ? Cacaturile alea de placaje crapa in draci ca sunt de proasta calitate, ca daca erau conforme ar fi rezistat. Luav-ar procuratura de jigodii nenorocite.
1113Bibi(19 apr 14:17)
Cocalareala ca la noi nu exista niciunde. Zone pietonale exista si in bucuresti, brasov, sibiu, bruxelles, paris, etc. Retardul mintal salasluieste in creierele multora. Incercati sa faceti un pic de miscare, nu strica nimanui.
514Sis(19 apr 13:56)
Aia din primarie vor avea toti permise de trecere si libera parcare huuuuooo da-leas muie la toate alea din gasca lui fagabou
911ovidiu(19 apr 13:55)
Dupa cum gandesc asa zisii investitori in restaurante baruri si alte acareturi cocalarul de oras face consumatie numai daca i se permite accesul cu autoturismul in centrul istoric al orasului. Pana unde poate duce ipocrizia si tembelismul unora care se pun de-a latul in calea civilizatiei?
1012Nore(19 apr 10:07)
Eu cred ca masura a avut la baza si un sambure de adevar ! Cladirile din zona peninsulara sunt din ce in ce mai degradate si necesita o protectie sporita impotriva factorilor externi - exemplu poluarea, trepidatiile, etc.
71315000(19 apr 09:39)
15000 de lei? sa isi ia fagabou lumanari la copii sa le pupa pe piept. ratatu vietii...de banii aia sa aprinzi lumanari la toata bastarda ta de familie de retardati care ati pus mana pe orasul asta. il flacari sa va aprindeti baaaaaaaa
418Kiru(19 apr 08:36)
De ce credeti ca au inventat Henry Coanda? Ca sa-i zboare pe ciorii si sa se inventeze mostenitori care sa retrocedeze cladirile din peninsula. Acum, ei incaseaza chiriile. Prin interzicerea accesului, ei vor sa acopere furaciunile pe care le-au facut cu amenajarea. Numai materiale de mana a treia. Oare cine era viceprimar?
175simplu(19 apr 08:19)
accesul sal faka cu plata 100ron-ora . banii e libertate !
617Hotul ascunde hotul(19 apr 08:04)
Acest regulament, impreuna cu interzicerea circulatiei, nu este altceva decat o incercare prosteasca de a menaja in ultima clipa trauma stradala de care si-a batut joc Mazare in toata zona. Bani Europeni dar si ai Constantenilor aruncati pe o lucrare care se face praf pe zi ce trece din cauza coruptiei criminale!
117psd egal pln egal fagabou(19 apr 07:32)
17 voturi PENTRU visul urit al Fagaboului care acum devine cosmarul constantenilor. Deci consilierii PNL au votat alaturi de PSD cum o fac de obicei ca niste catei ascultatori, apoi latra timid prin ziare ca ei sunt opozitia niste mincinosi. In frunte cu Hputuca
213Eagle(19 apr 07:24)
Vulturii oricum au acces! Poti sa pui tu si garduri, nu numai stalpi. Sictir!
417Dusule(19 apr 07:09)
de aia nu mai pot eu ca vi se inchid localurile. Auzi...dar cum ati obtinut voi spatii in buricul targului? legal le ati obtinut oare? si fara localuri e mai bine ne am saturat de zeci de mii de masini.
826cineva(19 apr 06:36)
curva aia de Barbu Paraschiva nu poate sa-si aprovizioneze dugheana si a pornit jihadul
516De acord(19 apr 06:20)
Sa se solicite si revenirea la circulatia prin piata ca nu se supara statuia lui Ovidius ,sa-si duca pavelele acasa sa toarne asfalt,asa mai pot si sifona niste bani!
614asd(19 apr 05:24)
bun poate asa mai coboara si ei preturile alea astronomice
522BULIBASHA FAGADAU(19 apr 02:23)
S-a sculat invers si a dat el regulament, dupa capatana lui de oaie seaca. Laolalta cu Vanturake, Babu si alti penibili. 2016-2020 e o alta perioada neagra pentru Constanta. Una ieftin-sulfuroasa, de data asta.
613Operator(19 apr 02:05)
Sezonul estival nu a inceput si in zona Peninsula se circula ciudat dupa ce au infipt stalpi pe mijlocul soselei. A fost o gresala PSD .
mai mult...Replica
19 sep 13:37ReplicaLaura Codruța Kovesi a fost desemnată procuror-șef al Parchetului European

Laura Codruța Kovesi a fost desemnată procuror-șef al Parchetului European, în urma votului din COREPER. Acesta era...181

19 sep 00:00ReplicaBărbat din Năvodari, URMĂRIT INTERNAȚIONAL pentru PROXENETISM și GRUP INFRACȚIONAL!1080
19 sep 00:00ReplicaPrins BEAT la volan pe breteaua de acces pe A2! Plecase din Cernavodă: 'Da, am băut vodcă'2068
19 sep 00:00ReplicaContracte de milioane la București pentru băieții deștepți ai CFR Constanța

Euro Construct SA, firma din Constanța renumită pentru contractele sale cu statul, va face curățenie și în...1023

19 sep 00:00ReplicaOMV, sancționată de Protecția Consumatorului la Constanța pentru 'ţeapa' cu jucăriile de pluş şi butelia defectă1784
19 sep 00:00ReplicaCe MAȘINI se mai FURĂ la Constanța! Două au 'DISPĂRUT' în aceeași zi!2003
19 sep 00:00ReplicaÎncepe procedura de dizolvare a RADIONAV! Ce se va întâmpla cu angajații?

Ministerul Transporturilor a decis dizolvarea companiei Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale RADIONAV,...1302

19 sep 00:00ReplicaCetăţenii indignaţi au transmis încă o dată M... PSD, pentru drumul care leagă Năvodari de Corbu2591
19 sep 00:00ReplicaPoarta Albă, comuna care se 'laudă'... cu mai nimic! Străzile sunt ca după bombardament: GALERIE FOTO1583
19 sep 00:00ReplicaITM, REACŢIE DUPĂ ACUZAŢIILE PATRONULUI DE LA COMPLEX PĂLTINIŞ: admite că instanţa A ANULAT o amendă!

Cristian Mihai Marinescu nu renunţă la războiul pe care îl duce cu Inspectoratul Teritorial de Muncă din Sibiu!...1466

19 sep 00:00ReplicaSE RĂCEȘTE VREMEA LA CONSTANȚA! NOAPTEA VOM AVEA TEMPERATURI DE MAXIM 11 GRADE1415
19 sep 00:36ReplicaFăgădău anunţă facilități fiscale pentru constănțenii și companiile care au datorii la bugetul local!1412
Vremea
17.9°17.7° - 17.9° joi, 19 septembrie 2019
ConstantaUmiditate: 51%
Vânt: 4.63 m/s
Presiune: 1020.58 milibari

Loto
6/494810212837
5/4051722252820
joker4810212837
Horoscop
mai mult...SPSportRT
19 sep 00:00SportSeară senzațională în Liga Campionilor: Real, umilită la Paris. Atletico și Juventus, egal spectaculos

A doua seară de Liga Campionilor din acest sezon a oferit un adevărat recital fotbalistic. PSG a umilit-o pe Real...459

19 sep 00:00SportGalatasaray a obţinut o remiză în deplasare cu FC Bruges, în Liga Campionilor. Florin Andone, doar rezervă

Galatasaray Istanbul, cu atacantul român Florin Andone pe banca de rezerve, a terminat la egalitate cu FC Bruges, 0-0,...226

19 sep 00:00SportScene șocante la Gaz Metan, înainte de meciul cu Viitorul: Marius Constantin a venit beat la antrenament și a făcut scandal

În ultima etapă, Gaz Metan s-a prezentat la meciul cu Viitorul, din deplasare, fără unul dintre cei mai importanți...594

19 sep 00:00SportSimona Halep: În China totul este diferit, încerc să mă adaptez

Jucătoarea de tenis Simona Halep, a declarat, miercuri, pe Aeroportul Henri Coandă, la plecarea spre China, unde va...372

Local
19 sep 01:14LocalRAVAGII la Constanța: un copac a căzut pe carosabil!

Vântul şi-a făcut de cap la Constanța, marți, 18 septembrie. Astfel, militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost...3947

19 sep 01:17LocalRAEDPP scoate la licitaţie mai multe spaţii!

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat (RAEDPP) Constanţa, cu sediul în Constanța, Bdul Tomis...1920

19 sep 01:20LocalMinor PRINS la VOLAN: a luat mașina fără acordul proprietarului!

Poliţiştii din cadrul Secției 5, la data de 18 septembrie a.c., în jurul orei 01.30, au identificat un tânăr de 17...525

19 sep 01:26LocalPrinși beți la volan și fără permis de conducere

Poliţiştii din cadrul Secției 5 Rurală Cogealac, la data de 17 septembrie a.c., în jurul orei 21.00, au identificat...346

19 sep 01:26LocalAccident rutier: un minor a traversat prin loc nepermis și a fost lovit de o mașină. Șoferul era beat!

Un bărbat de 40 de ani, la data de 17 septembrie a.c., în jurul orei 20.10, a condus un autoturism în localitatea...588

19 sep 01:25LocalPolițiștii constănțeni au emis un ordin de protecție provizoriu în urma unui scandal

Polițiștii din cadrul Secției 5, la data de 17 septembrie a.c., în jurul orei 18.35, au fost sesizați, prin apel...601

19 sep 01:21Local„Oraşul meu din mozaic“: Lucrările de artă de la trecerile de pietoni vor fi tratate cu o soluţie antiderapantă

„Oraşul meu din mozaic“ este un proiect dedicat oraşului Constanţa şi locuitorilor săi, unii care participă...755

19 sep 01:16LocalAmenzi usturătoare pentru mașinile parcate neregulamentar!

În data de 17 septembrie 2019, polițiștii locali cu atribuții în domeniul fluenței și sigurantei rutiere pe...659

19 sep 01:35LocalCum se procedează la înregistrarea tardivă a naşterii

Există situaţii când înregistrarea naşterii are loc ulterior termenului prevăzut de lege. În astfel de situaţii,...395

18 sep 00:44LocalPeste 164 de milioane lei pentru refacerea infrastructurii afectate de calamităţi. Județul Constanța este pe listă!

Marți, 17 septembrie, Guvernul României a aprobat alocarea sumei de peste 164 de milioane de lei, din Fondul de...804

Politică
19 sep 00:00PoliticăIată lista primăriilor care primesc bani prin FDI, pentru asfaltări şi reţeaua de gaze

În urmă cu două zile, a fost publicată lista de proiecte aprobate la finanţare prin Fondul de Dezvoltare şi...1463

19 sep 01:33PoliticăCălin Popescu Tăriceanu a schimbat taberele și îl susține pe Klaus Iohannis în conflictul cu Viorica Dăncilă: „Ea refuză să o vadă, dar o obligă Curtea“

Călin Popescu Tăriceanu a declarat că decizia CCR îl obligă pe Klaus Iohannis să numească miniștri interimari,...383

19 sep 01:28PoliticăKlaus Iohannis anunță că nu se grăbește să pună în aplicare deciziile CCR

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, de la Palatul Cotroceni, că nu va pune în aplicare deciziile CCR, după ce...496

19 sep 01:34PoliticăPrima reacție din PSD după decizia CCR: Klaus Iohannis e abuziv non stop

CCR a admis parțial conflictul Guvern-Președinție, au spus surse oficiale, conform Mediafax. Klaus Iohannis e obligat...320

19 sep 00:03PoliticăCCR a decis: Iohannis trebuie să semneze deîndată! Dăncilă trebuie să vină în Parlament

Curtea Constituţională a României a discutat, miercuri, sesizarea privind existenţa unui conflict juridic pe tema...818

19 sep 00:04PoliticăExcluderea Anei Birchall din PSD, propusă CEX-ului de Cătălin Rădulescu: Vrea să legitimeze acțiuni mafiote și criminale

Chestorul Camerei Deputaților, Cătălin Rădulescu (PSD), a transmis marți că prin încercarea de a bloca numirea...1165

19 sep 01:29PoliticăPrimăria: Străzi construite de la zero pentru constănțeni!

Primăria Municipiului Constanța a anunțat că, prin SC Confort Urban SRL, continuă programul de investiții în...834

19 sep 01:28PoliticăPersonalul Primăriei Constanța, INSTRUIT

Primăria Municipiului Constanța a organizat săptămâna aceasta conferința de închidere a proiectului „Creșterea...520

19 sep 01:21PoliticăGrațiela Gavrilescu și Teodor Meleșcanu și-au dat cuvântul de onoare că nu pleacă din ALDE

La depunerea candidaturilor pentru alegerile parlamentare, cei de pe lista ALDE au semnat un angajament, sub cuvânt de...435

19 sep 01:25PoliticăDaniel Dragomir, fost ofițer SRI, acuzații explozive la adresa Anei Birchall

Daniel Dragomir, fost ofițer SRI, lansează un atac virulent la adresa ministrului Justiției, Ana Birchall, despre...968

Monden
19 sep 00:00MondenDoliu în teatrul românesc: A murit managerul Teatrului Bulandra, fiul lui Iurie Darie

Regizorul Alexandru Darie, directorul general al Teatrului Bulandra din Bucureşti, a murit la vârsta de 60 de ani, a...298

19 sep 00:00MondenCe frumoasă e Iulia Albu fără farduri: „Azi nu port machiaj, tu de ce nu ai face-o?“

Când toate femeile apelează masiv la produse cosmetice şi la retuşarea agresivă a fotografiilor, stilista Iulia...337

19 sep 00:00MondenLeo Iorga, 30 de ani de căsnicie. Cum a câștigat soția războiul cu amanta

Pe 15 septembrie, Leo Iorga şi Paula Iorga au împlinit 30 de ani de la nunta lor. Când s-au căsătorit în 1989, nu...351

19 sep 00:00MondenCe preparat obscen le-a pus Cheloo în farfurii juraților de la „Chefi la Cuțite“

Cheloo a venit la Chefi la Cuțite să-i ironizeze pe cei trei jurați, oferindu-le un preparat obscen din care au fost...333

19 sep 00:00MondenAșa nu ai mai văzut-o niciodată! Dana Rogoz, transformată în „fată rea“

Dana Rogoz se dovedește a fi un cameleon în ceea ce privește stilul. Inspirată de rolul studentei rebele pe care îl...245

19 sep 00:00MondenKate Middleton e iar însărcinată? Prinţesa Charlotte a făcut marele anunţ: „Mama aşteaptă încă o fetiţă“

Prinţul William şi Kate Middleton par că vor să aibă o familie foarte numeroasă şi, chiar dacă nu au anunţat...310

19 sep 00:00MondenTatăl lui Britney Spears a scăpat de dosarul penal pentru agresarea nepotului

Tatăl lui Britney Spears, Jamie Spears, a scăpat de dosarul penal pentru agresarea nepotului său. El a fost acuzat de...201

19 sep 00:00MondenMusicalul ''The Devil Wears Prada'' va avea premiera anul viitor la Chicago

O adaptare scenică după filmul ''The Devil Wears Prada'', cu muzica lui Elton John pe coloana sonoră, va avea...190

19 sep 00:00MondenSerialul ''Stăpânul Inelelor'' va fi filmat în Noua Zeelandă

Gigantul american Amazon Prime Video a anunţat miercuri că serialul său cu buget mare ''Lord of the Rings''...197

19 sep 00:00MondenRomanul ''The Testaments'', anunţat dintr-o eroare câştigător al Booker Prize cu două săptămâni înainte de decernare

"The Testaments", mult aşteptata continuare a romanului "The Handmaid's Tale", de Margaret Atwood, a stârnit vâlvă...168

Mapamond
19 sep 00:00MapamondTrump l-a numit în postul de consilier pentru securitate naţională pe negociatorul său pentru eliberarea de ostatici

Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că îl va numi pe negociatorul său pentru eliberarea de...164

19 sep 00:00MapamondParlamentarii europeni promit să respingă orice acord de Brexit fără o clauză tip ''backstop''

Parlamentarii europeni au aprobat miercuri, cu o majoritate covârşitoare, o rezoluţie care exclude orice acord de...171

19 sep 00:00MapamondBoris Johnson, luat la rost într-un spital din Londra de tatăl unui copil bolnav

Premierul britanic Boris Johnson a fost abordat miercuri, într-un spital din Londra, de tatăl unui copil bolnav, care...188

19 sep 00:00MapamondUn băiat de 4 ani, împuşcat mortal de fratele său de 5 ani în statul american Texas

Cinci copii au fost ucişi sau răniţi de arme de foc în acest weekend în Texas, printre care şi un copil de 4 ani...166

19 sep 00:00MapamondGrecia: Numărul de migranţi în insulele elene, cel mai ridicat după 2016

Peste 26.000 de migranţi se află în insulele greceşti din Marea Egee, cel mai mare număr după acordul din 2016...173

19 sep 00:00MapamondVatican: Doi preoţi, deferiţi justiţiei pentru abuzuri sexuale

Sfântul Scaun a anunţat trimiterea în instanţă a doi preoţi italieni pentru presupuse abuzuri sexuale care s-ar fi...172

19 sep 00:00MapamondZidul lui Trump ar putea distruge situri arheologice la frontiera cu Mexicul

Planul Administraţiei preşedintelui SUA, Donald Trump, de a înlocui unele bariere pentru vehicule dintr-o secţiune a...184

19 sep 00:00MapamondIndia a anunţat interzicerea ţigărilor electronice

Guvernul indian a anunţat miercuri interzicerea ţigărilor electronice în această ţară cu 1,3 miliarde de...182

19 sep 00:00MapamondO maşină a pătruns în holul unei reşedinţe Trump Plaza

O maşină a pătruns marţi seara în holul principal al unei reşedinţe Trump Plaza dintr-o suburbie a New York-ului,...178

19 sep 00:00MapamondPapa Francisc denunţă abuzurile comise asupra pacienţilor diagnosticaţi cu Alzheimer

Papa Francisc a cerut miercuri un sprijin mai mare pentru pacienţii diagnosticaţi cu maladia Alzheimer şi pentru...173

Sănătate
16 sep 00:59SănătateCorpul de Control al ministrului Sorina Pintea face verificări la Spitalul Județean Constanța

Corpul de Control al ministrului Sănătății se află la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Conform surselor...2578

12 sep 01:00SănătateTulcea: Patru cazuri de West Nile, confirmate în judeţ

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Tulcea a înregistrat, de la începutul sezonului cald, patru cazuri de infecţie...882

5 sep 00:43SănătatePintea: 90% dintre rapoartele realizate în urma controalelor la unităţi medicale - depuse la Parchet sau DNA

Aproape toate rapoartele realizate în urma controalelor efectuate la unităţi medicale au fost depuse la Parchet sau...801

5 sep 00:44SănătateAutoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și-a început activitatea la Constanța. VIDEO!

Oficiul Teritorial Sud-Est al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (A.N.M.C.S), cu...1089

29 aug 00:53SănătateINSP: 19 cazuri de infecţie cu virusul West Nile

Nouăsprezece cazuri de infecţie cu virusul West Nile s-au înregistrat în perioada 3 iunie - 28 august, potrivit unei...918

27 aug 00:00SănătateSARCINA în perioadă NEPOTRIVITĂ: Cât de mult contează VÂRSTA la care rămâi ÎNSĂRCINATĂ?

Primul lucru la care ne gândim când vine vorba să avem un copil este perioada în care acesta va apărea. Ne gândim...1386

22 aug 00:00SănătateSorina Pintea vrea o lege care există deja: să dea posibilitatea psihiatrilor să interneze nevoluntar bolnavii periculoși

Ministrul Sănătății , Sorina Pintea, intenționează să modifice legea în domeniul psihiatriei, propunerile...1054

20 aug 01:14SănătateAroape 2000 de pacienți investigați UPU Constanța în minivacanța de Sfânta Maria

Aproape 2000 de persoane au ajuns la Unitatea Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență...1058

8 aug 02:33SănătateINSP: 7 cazuri de infecţie cu virusul West Nile

Numărul persoanelor care au fost infectate cu virusul West Nile de la începutul perioadei de raportări (3 iunie) a...1282

6 aug 03:50SănătateCNAS: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate a fost repusă în funcţiune

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate anunţă că, începând de marţi, Platforma Informatică a Asigurărilor...1570