rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 21 mai
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Se cere suspendarea şi anularea hotărârii de consiliu

Regulamentul din zona Peninsulară, pe masa judecătorilor! Agenţii economici au declarat RĂZBOI Primăriei Constanţa

Consilierii locali muncipali din Constanța au votat, în septembrie 2018, aprobarea Regulamentului de acces în zona Peninsulară a municipiului Constanța. Proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru, 7 împotrivă și o abținere.

Deși, în şedinţă, Andrei Dușu, reprezentant al Asociației Piața Ovidiu, a cerut consilierilor locali să nu voteze proiectul privind Regulamentul de acces, invocând faptul că localurile din zonă se vor închide, dacă clienții nu vor mai avea acces cu autoturismele.

Iată că agenţii economici care-şi desfăşoară activitatea în această zonă sunt decişi să meargă până-n pânzele albe pentru a anula regulamentul votat de aleşii locali, regulament ce le percilitează afacerile. Un prim pas este acţiunea din instanţă introdusă de avocata Maria Veriotti pe 10 aprilie, la Tribunalul Constanţa, prin intermediul căreia solicită anularea Hotararii Consiliului Local Constanta nr. 371/27.09.2018 privind aprobarea Regulamentului.

În întâmpinarea depusă la instanţă, Asociaţia Piaţa Ovidiu, prin avocat, a invocat mai multe texte incidente şi de referinţă din Constituţie, şi anume art. 25 (1) din Constitutie: „Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. Legea stabileşte condiţiile exercitării acestui drept”; art. 44: „(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate.

Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege”; art. 53: (1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. (2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică.

Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii”.

Se cere suspendarea hotărârii, până la o decizie definitivă privind anularea acesteia

Agenţii economici cer suspendarea hotărârii, considerându-se grav prejudiaciaţi. Interesul legitim şi vătămarea produsă membrilor asociaţiei Piaţa Ovidiu constă în limitarea şi restrângerea, pănă la anihilare a obiectului de activitate, a vadului comercial, generând prejudicii certe majore în patrimoniul asociaţilor, cât şi efecte negative privind cetăţenii consumatori.

“Deși legea nu limitează dreptul de stabilire a sediului profesional și de desfășurare a activităților economice în Zona Peninsulară, Regulamentul, prin restricționarea accesului în zonă, în mod nelegal și abuziv, restrânge desfășurarea activităților economice, prin faptul că persoanele juridice rezidente nu pot exercita în mod absolut și perpetuu dreptul de proprietate sau de folosință asupra spațiilor cu destinație de sediu.

Raportat la aceste motive de fapt şi de drept şi constând că în cauză sunt ăndeplinite cumulativ toate condtiţiile pentru a se pronunţa suspendarea executării actului administrativ emis de Consiliul Local Constanţa vă solicităm admiterea cererii şi suspendarea Hotărârii Consiliului Local Constanţa nr. 371/27.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de acces în zona Peninsulară a Municipiului Constanţa, până la soluţionarea definitivă a acţiunii în anulare”, spun reprezentanţii ascoaţiei, prin avocata Maria Veriotti, în întâpinarea depusă la instanţă.

„În dosar, s-au formulat mai multe intervenţii accesorii de către persoane care au sediul profesional şi îşi desfăşoară activitatea în zona Peninsulară”, a declarat, pentru Replica, avocata Maria Veriotti.

Ce spune unul dintre avocaţii care au formulat cereri de intervenţie în dosar:

Intervenienta spune că are sediul profesional și își desfășoară activitatea în Zona Peninsulară a municipiului Constanța. Activitatea constă, potrivit Legii și Statutului profesiei de avocat, printre altele, în consultații cu caracter juridic, activități de mediere etc., care, în scopul eficientizării activității, se desfășoară la sediul profesional al acesteia.

„Prin aprobarea Regulamentului de acces în Zona Peninsulară a municipiului Constanța, circulația rutieră este permisă ocazional în baza unui permis de acces pentru rezidenții persoane juridice, în actul administrativ atacat nefiind inclusă nicio categorie de permise pentru clienții sau colaboratorii persoanelor juridice rezidente.

Limitarea accesului clienților sau colaboratorilor, atât avocați, cât și specialiști în alte domenii, la sediul profesional al intervenientei determină imposibilitatea exercitării activităților specifice profesiei, generând pierderi economice majore, inclusiv iminenta pierdere a unor contracte de asistență, prejudicii aduse imaginii societății, care este pusă în situația de a pretinde clienților sau colaboratorilor să realizeze accesul pietonal până la sediu.

Motive de nelegalitate a Regulamentului de acces în zona Peninsulară, în viziunea intervenientului:

„Activitatea profesională a intervenientei include, fără limitare, întâlniri, consultații juridice, activități de mediere, redactare de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare, activități pentru realizarea cărora este necesară prezența la sediul profesional al intervenientei a clienților și/sau colaboratorilor, persoane fizice sau persoane juridice.

Regulamentul de acces în Zona Peninsulara a municipiului Constanța enumeră la art.9 categoriile de permise ce pot fi solicitate, incluzând și categoria permiselor de acces pentru rezidenții persoane juridice. Nu a fost prevăzută nicio categorie care să cuprindă clienții sau colaboratorii rezidenților persoane juridice, determinând astfel o limitare/restrângere a activităților profesionale ce se desfășoară la sediul persoanelor juridice rezidente, limitare concretizată în interzicerea accesului la sediu a persoanelor menționate, ceea ce poate genera prejudicii însemnate de imagine și profesionale (pierderea clienților)”, a arătat avocatul intervenient în dosar.

„Este încălcat astfel dreptul fundamental de proprietate garantat de art. 44 din Constituția României, în sensul că, nedepunerea unei solicitări în vederea restituirii vehiculelor împotriva cărora a fost dispusă măsura ridicării nu reprezintă indiciu temeinic din care să rezulte intenția neechivocă a proprietarului sau a deținătorului legal al vehiculului de a renunța la exercitarea drepturilor sale, respectiv a dreptului de proprietate/posesie/utilizare a vehiculului respectiv.

Prin aplicarea Regulamentului, persoanele juridice rezidente sunt constrânse să aplice măsuri relocare a sediului profesional, cu implicarea unor costuri suplimentare, generându-se astfel grave prejudicii/pierderi economice, respectiv costuri pentru asigurarea altor spații, prejudicii rezultate din pierderea clienților și imposibilitatea exercitării activităților economice”, mai arată intervenientul.

De asemenea, acesta invocă şi încălcarea art. 555 din Codul Civil, art. 555 din Codul Civil care definește proprietatea privată ca fiind dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun, în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite prin lege.

„Astfel, deși legea nu limitează dreptul de stabilire a sediului profesional și de desfășurare a activităților economice în Zona Peninsulară, Regulamentul, prin restricționarea accesului în zonă, în mod nelegal și abuziv, restrânge desfășurarea activităților economice, prin faptul că persoanele juridice rezidente nu pot exercita în mod absolut și perpetuu dreptul de proprietate sau de folosință asupra spațiilor cu destinație de sediu”, se mai arată în cerererea depusă la dosar.

Un prim termen în dosarul privind suspendarea hotărârii a fost stabilit pentru 24 mai a.c. În ceea ce priveşte dosarul ce are ca obiect anularea HCLM, magistraţii n-au stabilit un prim termen de judecată.

Ce prevede Regulamentul

Potrivit regulamentului, Zona Peninsulară (Z.P.) este separată în două părți: zone exclusiv pietonale (cu destinația pietonală cu excepția desfășurării unor evenimente sociale, cultural și/sau sportive, a executării unor lucrări de construire, amenajare și modernizare, în situații de urgență): Faleza promenadă Cazino; bd-ul Tomis (segmentul cuprins între str. Traian și str. Vasile Alecsandri, segmentul curpins între str. Vasile Alecsandri și str. Sulmona și segmentul cuprins între str. Sulmona și Piața Ovidiu); Piața Ovidiu și str. Vasile Canarache (segmentul cuprins între str. Petru Rareș și Piața Ovidiu). Intrarea și/sau ieșirea vehiculelor în/din aceste zone se realizează prin punctele stabilite în anexa 1 la regulament.

Zone ocazional carosabile (cu destinație preponderant pietonală și ocazional carosabilă) sunt: str. 9 Mai, str. Arhiepiscopiei, str. C.A.Rosetti, str. Callatis, str. Căpitan Vasile Țurcanu, str. Constantin Brâncoveanu, str. Crângului, str. Cristea Georgescu, str. Dianei, str. Dimitrie Cantemir, str. Doinei, str. Dr. Aristide Karatzali, str. Dr. Francisc Varga (segmentul cuprins între Vasile Alecsandri și str. Callatis), str. Grigore Tocilescu, str. Horia, str. Ion Theodorescu Valahu, str. Krikor H. Zambaccian, str. Maior Gheorghe Șonțu, str. Mircea cel Bătrân (segmentul cuprins între str. Vasile Alecsandri și Piața Ovidiu), str. Nicolae Titulescu, str. Orient, str. Ovidiu, str. Petrui Rareș, str. Poștei, str. Profesor Doctor Ion Cantacuzino, str. Remus Opreanu, str. Revoluției din 22 Decembrie, str. Sulmona, str. Traian (segmentul cuprins între str. Termele Romane și str. Petru Rareș), str. Vântului. Străzile din Zona Peninsulară devin astfel preponderant pietonale, delimitarea fizică între zona centrală a străzilor (ocazional carosabilă) fiind realizată prin utilizarea unor culori și tipuri diferite de pavaj sau prin bordure și trotuar.

Circulația rutieră prin zona pietonală este permisă ocazional pentru aprovizionare, pentru furnizorii serviciilor de utilități publice, pentru rezidenți, pentru instituții publice, pentru amenajări, pntru furnizorii servciilor de catering, poștă, curierat, transport valori, persoane și taxi, pentru organizarea unor evenimente sociale, culturale sau sportive și pentru situații excepționale sau situații de urgență Accesul vehiculelor și reglementări specifice în zona pietonală a municipiului Constanța se face în baza unui permis

În zona pietonală, pe căile de acces, sunt prevăzute elemente fixe/mobile, piese de mobilier urban și indicatoare de semnalizare rutieră pentru limitarea sau selecția accesului vehiculelor. Accesul și identificarea vehiculelor în interiorul zonei pietonale se face în baza unui permis de acces, emis de Direcția gestionare servicii publice din cadrul Primăriei Coinstanța și SPIT, după depunerea cererilor împreună cu documentele necesare și înregistrarea datelor în baza electronic.

Este admis accesul fără solicitarea permislui pentru următoarele categorii, dacă au greutatea de maxim 3500 kg: vehicule inscripționate aparținând M.A.I., D.G.P.L., M.Ap.N., S.M.U.R.D și Serviciul de Ambulanță, aflate în misiune; vehiculele aparșținând ambasadelor și consulatelor precum și ale coloanelor oficiale însoțite conform legislației în vigoare; vehicule autorizate în regim de taxi, care transportă persoane în/din zona pietonală fără staționarea în zonă. Deplasarea se face pe drumul cel mai scurt între punctual de intrare, amplasamentul destinație (unitate locativă, spațiu comercial) și punctual de ieșire. Viteza admisă este de maxim 30 km.

Nerespectarea de către posesorii de permise a programului de acces în zona pietonală, neafișarea permisului de acces cu fața, la loc vizibil din exteriorul autoturismului se sancționează contravențional cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 1000 și 15000 lei, persoane juridice.

Mirela PASCAL

vineri, 19 aprilie 20192657
Comentarii

00Groh(20 apr 00:07)
Dupa ce ca zona Peninsulara e tot rahatul, o spelunca ordinara,capatanile de fonta din primarie au blocat si traficul.
03Ionica(19 apr 23:13)
Ar fi ideal ca romanul sa poata sa-si faca cumparaturile mergand cu masini printre randuri la supermarket!Daca s-ar putea sa-si urce copilul cu masina pana in usa clasei la etajul doi al scolii,iarasi ar fi multumit!Daca citesti niste profiluri pe retelele de socializare,vezi ca unii iubesc plimbarile,drumetiile dar daca ar putea si strada ar traversa-o tot la volan!In orice oras civilizat din lume si din tara exista si zone pietonale!Ca unii vor sa mascheze lucrari prost executate sau mizeria ramasa pe pavaje dupa festivaluri de gatit,este altceva!In situatia data,ambele parti isi urmaresc in
22Pe langa celelalte(19 apr 21:53)
Este discriminate fata de cei cu handicap locomotor, batrani care ar veni si ei sa mai vada o data portul si Cazinoul, bietii oameni. Nu toti met cu masina sa due fitosi, unii sunt nedeplasabili, merg greu. Asta e discriminare, practic acolo pot ajunge doar cei sanatosi. Mult uraste fagadau oamenii.
57Mesele scose pe trotuar(19 apr 16:39)
Toata Europa a are zone pietonale in special in centrul orasului in plus de asta turistii nu vin ca voi sa stea cu curul in masina pana la botul cafenelei . Pai trotuarele le ocupati voi cu mese si pe strada masini iar pietonii pe unde sa mearga . Atunci hai bagati va mesele voi inauntru trotuare mari si locurile de parcare cu plata . Da la melteni cu masina de fita dupaia sare ca ars ca el nu plateste parcarea ca asa e romanul . Oricum la ce preturi si servire aveti voi va autoinchideti . Jos curu din masina
310Pentru acces(19 apr 16:14)
Sa platiti, in Italia, Franta, Anglia nu te duci sa bei cafea si sa-ti vexi masina de pe scaun! Stai in zona, esti riveran, beneficiezi de acces, in caz contrar i-ati permis!
89mai nebunilor ,(19 apr 15:07)
lasati turistii sa viziteze , pe acolo au trecut milioane de turisti si mii de autocare , cum vreti sa faceti turism si comert daca voi ne opriti intrarea in piata . Se poate cobora pe Traian-Arhiescopiei pana la poarta 1 , apoi urca pe Revolutiei-Mircea , ce va deranjeaza ? pe mijloc in piata pot fi zeci de locuri de parcare , in lateral pizza la fel . Daca s-au refacut unele cladiri , daca sunt atatea unitati de alimentatie , baruri si cafenele , de ce ne blocati accesul ?
715Bibica ti-o dau la muie(19 apr 14:44)
De cand crezi tu ca poti sa interzici accessul intr-un cartier al Constantei, doar ca sa acoperi jaful pe care l-a facut cuplul mazare-fagadau impreuna cu abc val ? Cacaturile alea de placaje crapa in draci ca sunt de proasta calitate, ca daca erau conforme ar fi rezistat. Luav-ar procuratura de jigodii nenorocite.
1113Bibi(19 apr 14:17)
Cocalareala ca la noi nu exista niciunde. Zone pietonale exista si in bucuresti, brasov, sibiu, bruxelles, paris, etc. Retardul mintal salasluieste in creierele multora. Incercati sa faceti un pic de miscare, nu strica nimanui.
514Sis(19 apr 13:56)
Aia din primarie vor avea toti permise de trecere si libera parcare huuuuooo da-leas muie la toate alea din gasca lui fagabou
911ovidiu(19 apr 13:55)
Dupa cum gandesc asa zisii investitori in restaurante baruri si alte acareturi cocalarul de oras face consumatie numai daca i se permite accesul cu autoturismul in centrul istoric al orasului. Pana unde poate duce ipocrizia si tembelismul unora care se pun de-a latul in calea civilizatiei?
1012Nore(19 apr 10:07)
Eu cred ca masura a avut la baza si un sambure de adevar ! Cladirile din zona peninsulara sunt din ce in ce mai degradate si necesita o protectie sporita impotriva factorilor externi - exemplu poluarea, trepidatiile, etc.
71315000(19 apr 09:39)
15000 de lei? sa isi ia fagabou lumanari la copii sa le pupa pe piept. ratatu vietii...de banii aia sa aprinzi lumanari la toata bastarda ta de familie de retardati care ati pus mana pe orasul asta. il flacari sa va aprindeti baaaaaaaa
418Kiru(19 apr 08:36)
De ce credeti ca au inventat Henry Coanda? Ca sa-i zboare pe ciorii si sa se inventeze mostenitori care sa retrocedeze cladirile din peninsula. Acum, ei incaseaza chiriile. Prin interzicerea accesului, ei vor sa acopere furaciunile pe care le-au facut cu amenajarea. Numai materiale de mana a treia. Oare cine era viceprimar?
175simplu(19 apr 08:19)
accesul sal faka cu plata 100ron-ora . banii e libertate !
617Hotul ascunde hotul(19 apr 08:04)
Acest regulament, impreuna cu interzicerea circulatiei, nu este altceva decat o incercare prosteasca de a menaja in ultima clipa trauma stradala de care si-a batut joc Mazare in toata zona. Bani Europeni dar si ai Constantenilor aruncati pe o lucrare care se face praf pe zi ce trece din cauza coruptiei criminale!
117psd egal pln egal fagabou(19 apr 07:32)
17 voturi PENTRU visul urit al Fagaboului care acum devine cosmarul constantenilor. Deci consilierii PNL au votat alaturi de PSD cum o fac de obicei ca niste catei ascultatori, apoi latra timid prin ziare ca ei sunt opozitia niste mincinosi. In frunte cu Hputuca
213Eagle(19 apr 07:24)
Vulturii oricum au acces! Poti sa pui tu si garduri, nu numai stalpi. Sictir!
417Dusule(19 apr 07:09)
de aia nu mai pot eu ca vi se inchid localurile. Auzi...dar cum ati obtinut voi spatii in buricul targului? legal le ati obtinut oare? si fara localuri e mai bine ne am saturat de zeci de mii de masini.
826cineva(19 apr 06:36)
curva aia de Barbu Paraschiva nu poate sa-si aprovizioneze dugheana si a pornit jihadul
516De acord(19 apr 06:20)
Sa se solicite si revenirea la circulatia prin piata ca nu se supara statuia lui Ovidius ,sa-si duca pavelele acasa sa toarne asfalt,asa mai pot si sifona niste bani!
614asd(19 apr 05:24)
bun poate asa mai coboara si ei preturile alea astronomice
522BULIBASHA FAGADAU(19 apr 02:23)
S-a sculat invers si a dat el regulament, dupa capatana lui de oaie seaca. Laolalta cu Vanturake, Babu si alti penibili. 2016-2020 e o alta perioada neagra pentru Constanta. Una ieftin-sulfuroasa, de data asta.
613Operator(19 apr 02:05)
Sezonul estival nu a inceput si in zona Peninsula se circula ciudat dupa ce au infipt stalpi pe mijlocul soselei. A fost o gresala PSD .
mai mult...Replica
21 mai 01:03ReplicaTucan s-a trezit cu 20 de tineri din Palas pe proprietatea de la Năvodari! Au intervenit Poliţia şi firma de pază

A intervenit Poliţia la proprietatea lui Jean Paul Tucan! 20 de tineri, mulţi dintre ei minori, au fost scoşi de pe...601

21 mai 00:00ReplicaSCANDAL în Mamaia! Tânăr DESFIGURAT de un bărbat GELOS: Mi-a ATINS PRIETENA!254
21 mai 00:00ReplicaSe prăbuşesc copacii în Constanţa! Răspunsul de la Spaţii Verzi: Nu există contract pentru acest serviciu!144
21 mai 00:00ReplicaCFR Marfă, obligată să plătească norma de hrană echipajului de pe nava abandonată ‘Eforie’

Cum „papă” banii ferry-boat-urile „Mangalia“ şi „Eforie” , ultimele vestigii ale unei flote?! Au rămas...154

21 mai 00:00ReplicaMINCIUNILE unui ŞOFER, PRINS cu PERMIS de CONDUCERE FALS: 'Am completat nişte formulare în Bulgaria'316
21 mai 00:20ReplicaClaudiu Manda: România are nevoie de patrioţi adevăraţi185
21 mai 00:00ReplicaFUGARUL RADU MAZĂRE A AJUNS LA PENITENCIARUL RAHOVA!

Fostul primar al municipiului Constanţa Radu Mazăre a fost adus la Penitenciarul Rahova, luni, 20 mai, după ce a fost...417

21 mai 00:00ReplicaCopii de la centrele de plasament din Constanţa, invitaţi de Semiluna Roşie la tradiţionala Cină de Iftar - VIDEO160
21 mai 00:00ReplicaInspectorul CNA de la staţia din Constanţa îşi cere drepturile în instanţă. A dat în judecată autoritatea publică123
21 mai 00:00ReplicaMicuţă sportivă din Constanţa, DUBLĂ CAMPIOANĂ NAŢIONALĂ la Ju-jitsu!

Sfârșitul de săptămână a fost prilej pentru sportivii practicanți de arte marțiale de a se întâlni, din nou,...115

21 mai 01:09ReplicaPescador turcesc, la braconat în apele teritoriale ale României. A fost oprit cu FOCURI de ARMĂ! Trei marinari au fost răniţi, nava s-a scufundat! VIDEO1334
21 mai 01:08ReplicaFemeie în şoc anafilactic de la Furazolidon! A intervenit elicopterul SMURD1675
Vremea
22.3°18° - 22.3° luni, 20 mai 2019
nori împrăștiațiUmiditate: 65%
Vânt: 6.75 m/s din SE
Presiune: 1010.36 milibari

Loto
6/49111524252643
5/402522253112
joker31419284413
Horoscop
mai mult...SPSportRT
21 mai 00:00SportAstra Giurgiu a învins-o pe ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, scor 3-2

Astra Giurgiu a învins-o pe ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe cu scorul de 3-2 (2-1), luni seara, pe teren propriu, în...89

21 mai 00:00SportLazio - Bologna 3-3. Spectacol pe "Olimpico". Oaspeții s-au salvat de la retrogradare

Bologna va juca în Serie A şi în sezonul viitor. Echipa lui Sinisa Mihajlovic a făcut 3-3 cu Lazio în deplasare şI...86

20 mai 23:53SportFlorian Walter, fostul acționar al lui Dinamo, a murit

Florian Walter a murit duminică, 19 mai, în jurul orei 22:00. Avea 56 de ani. Fostul investitor de la Dinamo, Petrolul...2311

20 mai 23:52SportFCSB - CFR Cluj 1-0. Victorie de palmares a roș-albaștrilor. Teixeira a înscris golul campionatului

FCSB - CFR Cluj 1-0. Roș-albaștrii au obținut o victorie de palmares în fața campioanei. Filipe Teixeira a marcat...477

Local
21 mai 00:00LocalRESTRICŢII DE TRAFIC şi PROGRAMUL evenimentelor de Ziua Constanţei

Orașul nostru este în sărbătoare. „Ziua Constanței” va fi marcată și prin o paradă cu caracter civil și...189

21 mai 02:40LocalȚigări de contrabandă descoperite la bordul unei nave din Portul Constanța

În Portul Constanța Sud Agigea, în data de 19.05.2019, o echipă comună de control, formată din poliţişti de...887

21 mai 02:40LocalBunuri contrafăcute și nedeclarate în valoare de peste 136.000 lei, confiscate în Portul Constanţa Sud Agigea

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii...263

21 mai 01:09LocalPieton accidentat în stațiunea Mamaia

Un accident rutier a avut loc în stațiunea Mamaia, luni, 20 mai. Potrivit primelor informații, un pieton a fost lovit...2166

20 mai 02:54LocalAccident rutier în Tuzla

Un accident rutier a avut loc în Tuzla, luni, 20 mai. Potrivit primelor informații, a fost implicată o motocicletă....1022

21 mai 02:36LocalPolițiștii din Eforie și Valu lui Traian, controale în trafic

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Valu lui Traian, la data de 20 mai a.c., în jurul orei 8.30, au depistat...703

21 mai 01:14LocalAmenzi de aproape 50.000 de lei, aplicate de Poliția Locală! Mașini pe iarbă, cerșetori și alcoolici, sancționați!

Polițiștii locali au acționat, în sfârșitul de săptămână, care a trecut, în scopul creşterii eficienței...369

21 mai 01:11LocalUn tânăr fără permis, PRINS MORT de BEAT la volan în Palazu!

Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție, la data de 20 mai a.c., în jurul orei 00.10, au depistat un bărbat, în...1011

21 mai 01:13LocalSărbătoare la Școala nr. 8 Constanța, cu târg de prăjituri și concursuri sportive

Marți, 21 mai a.c., Şcoala Gimnazială Nr. 8 Constanţa sărbătoreşte cea de a 55-a aniversare ca instituţie de...216

21 mai 01:13LocalGAIȚELE vă așteaptă joi și vineri, la Teatrul de Stat Constanța

Cu prilejul Zilei Constanței, Teatrul de Stat a programat pentru această saptămână două reprezentații ale...223

Politică
21 mai 01:10PoliticăSURPRIZĂ! CÂND AFLĂM DECIZIA INSTANŢEI ÎN CAZUL LUI DRAGNEA

Completul de 5 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care judecă apelul lui Liviu Dragnea în...445

21 mai 02:50PoliticăLia Olguța Vasilescu, mesaj ciudat înainte de aducerea lui Radu Mazăre: „Credeți că PSD îl aduce? Seamănă cu rețeta din 2016“

Radu Mazăre urmează să fie repatriat, luni seara, după ce a fost prins și arestat în Madagascar. Fostul primar PSD...816

21 mai 02:41PoliticăMAE: Peste 4 milioane de buletine de vot, trimise în străinătate pentru cele două scrutine de duminică

Ministerul Afacerilor Externe anunţă că a finalizat luni expedierea materialelor necesare votării către misiunile...148

21 mai 02:41PoliticăMinisterul Justiţiei: Birchall a dispus la începutul mandatului formarea unei comisii de dialog în urma protestelor din penitenciare

Ministrul interimar al Justiţiei, Ana Birchall, a dispus, "încă din prima zi de mandat", formarea unei comisii de...227

21 mai 02:39PoliticăPrimăria Municipiului Constanța a început acțiunile de dezinsecție

Mai multe echipe specializate împrăștie în municipiul Constanţa substanțe care au rolul de a menține un nivel...234

21 mai 01:07PoliticăBOMBĂ în alegeri! Mesaj intern atribuit USR: 'Trebuie să creați un incident la vot până la ora 10.00'

Social-democrații au transmis, luni, că au făcut rost de un mesaj intern al USR în care membrii partidului sunt...2523

21 mai 02:38PoliticăConstanţa. Buletinele se pot elibera şi în duminica alegerilor!

Serviciul Evidența Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Constanța va elibera acte de identitate inclusiv în...268

21 mai 01:07PoliticăAlexandru Mazăre: 'Să aibă și ei parte de dreptatea pe care a avut-o Radu'

Alexandru Mazăre, fratele fostului primar al Constanței, s-a aflat, în dimineața de luni, 20 mai, la Înalta Curte...3871

21 mai 02:52PoliticăLeancă, omul lui Ponta, laude incredibile pentru Băsescu: Ne-a ajutat foarte mult

Fostul Prim-ministru moldovean Iurie Leancă, locul patru pe lista Pro-România pentru alegerile europarlamentare, l-a...217

21 mai 02:43PoliticăTeodorovici arată spre contractele cu statul ale 'deontologilor ipocriţi': Lideri ai opoziţiei luaţi în vizor

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, lansează acuzaţii grele după ce a participat la sărbătoarea...663

Monden
21 mai 00:00MondenSmiley lansează piesa „Song about nothing“ cu un clip filmat în Los Angeles, alături de versiunea sa 2D

După o carieră de 12 ani plini de lansări de piese despre cele mai profunde teme cu putință, de la dragoste,...85

21 mai 00:00Monden9 ani fără Jean Constantin. Ne-a lăsat roluri memorabile Patraulea, Parpanghel și Ismail

Jean Constantin este considerat unul dintre cei mai mari actori de comedie din țara noastră. A jucat în peste 80 de...89

21 mai 00:00MondenElena Gheorghe își antrenează vocea la fel ca Elvis Presley pentru concertul de la Sala Palatului

Elena Gheorghe se pregătește de show-ul pe care l-a pregătit la Sala Palatului și ne-a dezvăluit care sunt...89

21 mai 00:00MondenMormântul lui Răzvan Ciobanu a devenit loc de pelerinaj

Locul de veci al creatorului de modă Răzvan Ciobanu, aflat în Cimitirul Progresul 1 din Capitală, a devenit loc de...94

21 mai 00:00MondenAlex Velea, schimbare completă de look. Artistul s-a vopsit blond. Iat-o blondă și pe Antonia

De-a lungul timpului, Alex Velea și-a creat câteva tușe personale atunci când vine vorba de aparițiile sale, fanii...92

21 mai 00:00MondenPrinţul William, preşedintele BAFTA, în centrul unor controverse legate de un interviu oferit de tatăl lui Meghan

Interviul pe care tatăl lui Meghan, Thomas Markle, l-a oferit ziaristului Piers Morgan - unul dintre cei mai critici la...85

21 mai 00:00MondenCannes 2019 - Tarantino solicită să nu fie dezvăluit conţinutul filmului său, inclus în competiţia oficială

Cineastul american Quentin Tarantino a adresat o scrisoare deschisă tuturor persoanelor care vor viziona ''Once upon a...80

21 mai 00:00MondenSerialul „Game of Thrones“ s-a încheiat. Ultimul episod, întâmpinat de fani cu bucurie, lacrimi, isterie şi aplauze

Fanii serialului "Game of Thrones" au trăit intens şi cu multă pasiune - strigăte de bucurie, lacrimi, scene de...91

21 mai 00:00Monden„John Wick: Chapter 3 - Parabellum“ înlocuieşte „Avengers“ pe prima poziţie a box-office-ului nord-american

După săptămâni de staţionare pe prima poziţie a box-office-ului nord-american, "Avengers: Endgame" a cedat primul...88

21 mai 00:00MondenAlain Delon, monstru sacru al cinematografiei, premiat şi omagiat la Festivalul de la Cannes

Actorul francez Alain Delon, un monstru sacru al cinematografiei, a fost deosebit de emoţionat duminică în momentul...86

Mapamond
21 mai 00:00MapamondIgor Dodon nu a fost invitat la ceremonia de învestire a lui Volodimir Zelenski

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, nu a fost invitat la ceremonia de învestire a noului preşedinte...87

21 mai 00:00MapamondSpania: Separatiştii catalani aleşi în legislativul de la Madrid au ieşit din detenţie pentru formalităţile de înregistrare ca parlamentari

Separatiştii catalani aleşi în parlamentul de la Madrid şi aflaţi în arest preventiv au ieşit luni din...86

21 mai 18:47MapamondSUA: Mii de manifestanţi în Alabama împotriva interzicerii avorturilor

Mii de persoane au manifestat duminică pe străzile mai multor oraşe din statul Alabama (sudul Statelor Unite)...86

21 mai 00:00MapamondRusia/Ucraina: Vladimir Putin nu intenţionează să-l felicite pe Volodimir Zelenski pentru învestirea în funcţie

Preşedintele rus Vladimir Putin nu intenţionează să-l felicite pentru învestirea în funcţie pe noul preşedinte...90

21 mai 00:00MapamondOSDO: Cel puţin 10 civili, inclusiv copii, au fost ucişi în lovituri aeriene ruseşti în provincia siriană Idlib

Cel puţin 10 civili, inclusiv cinci copii, au fost ucişi în raiduri aeriene ruseşti în provincia siriană Idlib...87

21 mai 00:00MapamondBrazilia: 11 persoane au fost ucise într-un masacru comis într-un bar

Unsprezece persoane au fost împuşcate mortal într-un bar din nordul Braziliei duminică după-amiază când mai...85

21 mai 00:00MapamondArmata rusă: Forţele siriene au încetat focul în provincia Idleb

Armata rusă a anunţat duminică că forţele siriene ale preşedintelui Bashar al-Assad au încetat focul ''într-o...84

21 mai 00:00MapamondMii de persoane au manifestat împotriva naţionalismului în mai multe oraşe germane

Mii de persoane au manifestat duminică în mai multe oraşe germane, între care Berlin şi Frankfurt, împotriva...86

21 mai 00:00MapamondEgipt: Cel puţin 17 răniţi, într-o explozie care a vizat turişti în apropierea piramidelor

Cel puţin 17 persoane, originare din Egipt şi Africa de Sud, au fost rănite duminică într-o explozie care a vizat...81

21 mai 18:34MapamondTurnul Eiffel, evacuat din cauza unei persoane care a încercat să escaladeze edificiul

Turnul Eiffel şi spaţiul din jurul său au fost evacuate luni după-amiază din cauza unei persoane care a escaladat...84

Sănătate
18 mai 01:39SănătateRujeola face ravagii în 13 județe din țară și în București

Alte 83 de cazuri nou-confirmate de rujeolă au fost raportate, în ultima săptămână, în 13 judeţe şi în...392

18 mai 00:10SănătateHoria Ţuţuianu despre Spitalul Regional: Singura cerinţă pe care am avut-o şi o am este ca acesta să fie în Constanţa

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Horia Marius Ţuţuianu a susţinut vineri, 17 mai a.c., o conferinţă...779

18 mai 00:10SănătateSpitalul Județean Constanța s-a alăturat campaniei „Salvează vieți: igiena mâinilor”

Micuții pacienți din secțiile Pediatrie și Chirurgie Pediatrică dar și însoțitorii lor au participat, vineri, 17...431

18 mai 00:11SănătateLecții despre infecția cu HIV/SIDA și stand-up comedy în școlile din Constanța

Aproximativ 1.500 de elevi din județul Constanța vor participa luna aceasta la sesiuni educative pentru prevenirea...421

17 mai 00:00SănătateCongresul Național de Anatomie aduce medici de renume la Constanța!

Constanța găzduiește, în perioada 16 – 18 mai a.c., a XX-a ediție a Congresului Național de Anatomie, eveniment...464

11 mai 17:50SănătateIntervenție chirurgicală dificilă, realizată la Spitalul Județean Constanța

Un bărbat de 30 de ani, adus în stare critică la UPU Constanța, în urma unui accident rutier petrecut în Tulcea, a...3706

10 mai 17:50SănătateCentrul medical Pozimed a fost preluat de Rețeaua Regina Maria

Reprezentanții Rețelei de sănătate Regina Maria au anunțat, joi, 9 mai a.c., preluarea Centrului medical Pozimed,...1804

8 mai 17:51SănătateLinie laparoscopică videoghidată, la Spitalul Medgidia

Spitalul Municipal Medgidia are o nouă linie laparoscopică videoghidată de ultimă generație, achiziționată cu...851

4 mai 18:05SănătateEchipamente moderne pentru Spitalul Medgidia

Spitalul Municipal Medgidia va beneficia de o nouă unitate de laparoscopie. Aceasta a fost achiziționată și donată...1026

3 mai 01:13SănătateMii de pacienţi, prezenţi la Spitalul Judeţean Constanţa în minivacanţă

Mii de pacienți, investigați și tratați la SCJU Constanța, în timpul minivacanței de Paște și 1 Mai. 868...924