rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 5 decembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

ATENȚIE! De ASTĂZI intrăm în CARANTINĂ: DESCARCĂ declarația pe PROPRIE RĂSPUNDERE

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a decis carantinarea municipiului Constanța începând de vineri, ora 20.00, pentru o perioadă de 14 zile.

Iată ce măsuri trebuie să respectaţi şi, totodată, puteţi descărca DECLARAŢIA pe PROPRIE RĂSPUNDERE de AICI:În CONSTANȚA se va CIRCULA cu DECLARAȚIE pe proprie răspundere! DESCARCĂ de AICI

Joi, 19 noiembrie a.c., prefectul județului Constanța, Silviu-Iulian COȘA, a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în sistem electronic, pentru votarea hotărârii nr. 74 a CJSU Constanța. Aceasta prevede propunerea instituirii măsurii de carantină zonală a municipiului Constanța, începând cu data de 20 noiembrie a.c., ora 20:00.

Carantinarea municipiului Constanța a fost propusă și votată în CJSU, în urma unei analize de risc realizate de DSP Constanța, analiză avizată pozitiv și de Institutul Național de Sănătate Publică în data de 18 noiembrie a.c.

Măsura va fi luată ca urmare a depășirii ratei de incidență cumulată, peste pragul de 3/1.000 locuitori. În acest moment, indicele, în reședința de județ a ajuns la 9.11/1.000 locuitori. Mai precis, din populația totală de 313.088 de locuitori, până în acest moment au fost confirmate, în ultimele două săptămâni, 2.852 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2.

Hotărârea CJSU prevede urmărotarele restricţii:

ART. 1 (1) Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 20.11.2020, ora 20.00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru municipiul Constanța, judeţul Constanța.

ART. 2 Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene și comunale.

ART. 3 Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor este interzisă, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza Declaraţiei pe proprie răspundere (Anexă), legitimaţie de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de Declaraţie pe proprie răspundere

În zona prevăzută la art. 1 alin. (2), se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1:

1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art.1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;

2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de Declaraţie pe proprie răspundere (Anexă), legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz.

3. În intervalul orar 05.00-23.00, în interiorul zonei menţionată la art. 1 alin. (2), se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

c) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

d) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

e) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

f) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;

g) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

h) îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi;

i) participare la programe sau proceduri în unități sanitare și de tratament, inclusiv tratament de recuperare, medicină fizică și balneologie;

j) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

k) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;

l) deplasarea pentru participarea la slujbele religioase în condițiile prezentei hotărâri;

m) deplasarea către instituţiile publice şi financiare;

4. În intervalul orar 23.00-5.00, se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.

5. În/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:

a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitare, veterinare, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, a asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;

c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;

d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;

f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

g) urgenţe medicale.

6. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator.

7. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

8. Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

9. În interiorul localităţii se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;

10. Ocupanții unui autovehicul, dacă nu sunt membri ai aceleiași familii, au obligația de a purta mască de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura.

11. Se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate.

12. Prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanța se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zona respectivă şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele mass-media a acestei măsuri;

13. Se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătăţii şi al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maxim 20 de persoane;

15. Se permite oficierea modificărilor de stare civilă cu prezenţa a maxim 20 de persoane în exteriorul clădirilor, si respectiv 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătăţii şi al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

16. Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise;

17. Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din municipiul Constanța, judeţul Constanța şi asigurarea ordinii publice se va realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanța sau Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanța, după caz;

18. Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene și comunale.

ART. 5 Se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoana cu respectarea normelor de distanţare, în cazul centrelor/parcurilor comerciale.

Art. 6. Centrele/parcurile comerciale își vor reconfigura, acolo unde este posibil, circuitele, astfel încât să se asigure circuite unice, separate pentru intrare și pentru ieșire, poziționate constructiv neadiacent.

Art. 7. Începând cu data de 20.11.2020, ora 20.00, în zilele de sâmbătă şi duminică agenții economici din centrele comerciale îşi vor suspenda temporar activitatea până la expirarea prevederilor prezentei Hotărâri, cu posibilitatea de prelungire în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, cu excepţia magazinelor care comercializează produse alimentare, farmaciilor, curăţătoriilor, magazinelor care comercializează hrană pentru animalele de companie.

Art. 8. Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică, precum și pentru purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani.

Art. 9. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanța va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică / Ministerul Sănătăţii.

Carantinarea, transmisă prin RO ALERT

Art. 10. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea" al judeţului Constanța asigură transmiterea mesajelor de avertizare prins sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii, carantinei, adoptate în prezenta hotărâre.

Art. 11. Primăria Municipiului Constanța va întreprinde demersuri, prin grija Comitetului Local pentru Situații de Urgență, pentru:

1. respectarea pe teritoriul acestuia a măsurilor pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, în conformitate cu prezenta Hotarâre.

2. pentru a informa populația asupra definiței de caz privind contactul direct, așa cum este prevăzută de Institutul Național de Sănătate Publică și mai ales a faptului că ”orice persoană care a purtat masca/echipamentul de protecție corespunzător și a respectat distanțarea fizică NU ESTE CONSIDERATĂ CONTACT DIRECT”.

3. Asigurarea dezinfecţiei zilnice a spaţiilor publice, conform calendarului stabilit de către Direcţia de Sănătate Publică Constanţa.

4. Colectarea deşeurilor şi asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice.

5. Asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei.

6. Asigurarea continuităţii aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populaţiei prin unitățile farmaceutice specificate în analiza de risc.

Art. 12. Declarația pe propria răspundere poate fi redactată olograf (”de mănă”), cu respectarea tuturor câmpurilor obligatorii din declarația tip (numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării), necesitând totodată semnătura olografă a titularului.

NOTĂ: măsura se instituie prin ordin al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, în baza hotărârii CJSU.

Mirela PASCAL

vineri, 20 noiembrie 202021648
Comentarii

01Hutuca bulanu(20 noi 16:52)
Hai ca e bine cu muie pnl!
03ulterior(20 noi 16:10)
A fost modificat al treilea paragraf de la sfarsit prin adaugarea la alte motive justificate si "deplasarea pt. asigurarea de bunuri care asigura necesitatile de baza"...
03ianis(20 noi 15:34)
Cine aredactat aceasta declaratie? Unde scrie ca am voie sa ies sa cumpar marfuri alimentare?
01dar noi??fetitele de noapte?(20 noi 15:15)
...noi ce facem???ce mai ciugulim???meseria noastra este de a lucra numai noaptea...am pus-o...votam cu drag...PNL...
00Nae(20 noi 14:52)
Hai fetitele ciocu mic si joc de glezna spre camera nu uitati masca regulamentar pe bot ....agaricilor meritati tot ce vi se intampla
01Verificare(20 noi 14:24)
Alo DSP poate verificati si activitatea ilegala a cantinei din curtea CT BUS str industriala 10. Poate colcaie de covid si nu se stie
03mardale(20 noi 13:42)
poti sa iesi cu declaratie ca sa pise catelul dar ca sa mergi sa cumperi o paine de la magazinul din colt nu ai rubrica sa bifezi. mergi doar pentru medicamente. mancare nu! asta e se vrea o tara de prosti si bolnavi.
02Cici(20 noi 12:34)
Da daca vreau sa merg pe varianta sa dau un mumu cum bifez declaratia? Bagati niste vata in nas si aia e.
27Carantina(20 noi 11:20)
Constanta a votat cu PNL. Ce a primit in schimb?
05Ong valea cu shatra(20 noi 10:35)
Unde e modelul precompletat pentru tiganu care merge la ciordeala sa manance si gura la copilasi lui
04eolian(20 noi 10:30)
Nu este acela modelul declaratiei pe proprie raspundere.
47gigi(20 noi 09:12)
Ba bizonilor,lasati dreq nuntile,parangheliile,zilele de nasstere mirlanesti ca nu muriti.sau muriti,daca nu ascultati,uitati-va la aia racoriti,si ei se credeau destepti,ca tiganii.Tigani citi au crapat?
16o pla(20 noi 09:10)
Sa ma cac pe ratatii de la STS care au creat declaratia in format pdf, trebuia in doc ca sa o poti completa.
33Gelu(20 noi 09:10)
In declaratia pe propria raspundere cum arestam ca megem sa face piata la Cora, de ex?
26TRIBUNALELE RAMAN DESCHISE?(20 noi 09:06)
Degeaba daca va continua aglomeratia de la tribunale de pe holurile alea ticsite de oameni si din salile full
107Scoopo(20 noi 08:53)
Ce legatura are ma pnl cu carantina.Toata lumea e carantinata.Da saracu de roman e si fudul.Doamne ce tara de idioti tigani cu 4 clase.
1013Dana(20 noi 08:27)
Am citit comentariile si mi-am dat seama ca la cati prosti exista, nu avem nicio sansa la democratie. Romanului ii place sa fie furat, sa fie futut, sa fure si el ceva cat de mic dar sa fure. Nici in ceasul al 12-lea nu-si dau seama ca tara trebuie sa scape de psd-eu neaparat si urgent. Toate aceste masuri trebuiesc luate indiferent cine este la guvernare pentru ca sunt impuse de E.U. si nu de pnl-eu. Eu m-am resemnat...o tara de hoti, violatori si curve! Asta este!
211giovanni(20 noi 08:19)
carantina e pentru fraieri. smecherii merg unde vor ei in interes de serviciu ca smecherii au firme, bani si pile. fraierii o sa stea in casa, aia care oricum stateau ca le era frica. masura luata total aiurea.
310Masca de argint(20 noi 08:18)
Nu ati tinut cont de nimic, de distantare igiena,masca...acum stati in case precum ursii la hibernare!
911Irina(20 noi 07:55)
Va felicitam dragi Constanteni! Daca a ajuns un arab si cu cei doi rapandaci ai sai Cosa si Scupra sa va ingradeasca libertatatea, sa va distruga afacerile si totul numai in interesul lor , nu putem decat sa va felicitam pentru ignoranta de care dati dovada! Voi stati in case ca ei se ocupa de sanatatea voastra !
212Asa si(20 noi 07:25)
Amenda, cat este, cat este amenda ? Sa vezi abuzuri acum, ca militia a iesit din nou la vanatoare!
411Gata(20 noi 07:24)
Din decembrie avem guvern democrat
65Papagalule schizoid(20 noi 06:40)
La 03:29 ai sa pui stampila pe hoti ca de obicei ca esti neam de traista goala care s-a pensionat cu ordonanta cand n-a mai avut ce fura
1222Eu voi protesta altfel(20 noi 03:29)
Ma voi duce pe 6 la vot si voi stampila acolo unde nu am stampilat niciodata. Votez PSD ca sa scap de lucovid organ si sa-l suspende imediat si pe iohanus
217Tase(20 noi 00:44)
Sa fac ceva pe declaratia voastra....este incompleta...lipseste partea cu bunurile care acopera necesitatile de baza, adica mersul la piata. Pe Cuget Liber gasiti declaratia buna
112rakka(20 noi 00:33)
cu ce sa o descarc ,ca nu am basculanta!
1112O masura binevenita(19 noi 23:48)
Este simplu alegeti intre carantina si ATI. Romanii nu vor ei sa priceapa de ce trebuie respectate masurile si uite unde am ajuns.buna carantina
1313Mihai(19 noi 23:26)
Pai mosnegii tot pe strada vor misuna, ca ei au treaba sau nu oricum vor umbla dezlegati
45pff(19 noi 23:12)
idiotul de sub mine.dupa nume iti dai seama,ca esti cel mai prostovan om de pe toata pagina asta de comentarii.as vrea sa iti dai seama dar.. nu cred ca ai..mai ca te as compatimii..asta ca nu am un pistol la indemana...vai mortii tai retardule
2010harry(19 noi 22:58)
stati panaramelor in casa ca nu o sa muriti de foame din moment ce asta faceti de cand v ati nascut. stai panaramelor in casa ca nu sunteti singur pe planeta asta ra ti ai reaq de cretini. stati in casa panaramelor ca voi v ati imbolnavit unii pe altii cretinilor ca nu stiti ce inseamna sa respectati o lege, nu va intereseaza decat frigiderul vostru ala gol luat in rate, stati vitelor in casa ca ati iesit afara si v au murit parintii. stati panaramelor ca si asa habar nu aveti ce inseamna a trai, nu aveti idee pentru ce v ati nascut.
98fani(19 noi 22:32)
Cine explica de ce la 800 de pozitivi covid la Cluj in 24 ore nici vorba de carantina si ptr.400 la Constanta s-a ordonat carantinarea ?Joaca tare PSD -ul sa-i umileasca pe asa zisii PNL-isti sau de fapt ei nu-s decat PSD-isti deghizati.Bravo PSD ,ai reusit .Cititi comentariile si va lamuriti .
217stati linistiti(19 noi 22:30)
ca alegerile sunt deja facute. se fac alegeri sa aiba oamenii senzatia ca au libertate de opinie si exprimare in realitate ele sunt deja facute. vorba presedintelui vostru cu tot ce se intampla..GHINION.roamnii isi merita soarta si eu mare tampit ca n am plecat din tara asta cand trebuia..
819Werner(19 noi 22:28)
multa MUIE tuturor constantenilor care au votat PNL-EPRE si securisto-sodomistii din USR...Primesc ceea ce merita...CARANTINA...si inchiderea de joburi si afaceri...Semnat .. Lucovid si Werner Maimuta din Cotroceni.
315alx(19 noi 22:21)
Ai idee pe ce se bazeaza DSP cta cand spune ca din 313 mii de locuitori, bla bla? iti zic eu,pe un recensamant din 2008.din nou date eronate, ca si DSP Cta. zero barat
811Plm(19 noi 21:36)
Le doresc multa muwe de pe acum tuturor celor care vor merge la vot.
513Betiv Chior exprez(19 noi 21:13)
Scularea ba 2 saptamani plus 2. Iesiti unpic la vot sa datz la mue la diareea galbena si constipatia rosie si inapoi capu la cutie pan la 1 martie. Cara covidu cu ambulantele . S.anteles?
21pentru Masca de argint(19 noi 21:08)
Din pacate mata umbla dezlegata si imprastie bacilii de tuberculoza. Macar tu ai o boala mai nobila, sifilisul congenital
13BULA(19 noi 20:43)
EU VOI STA IN CARANTINA 2 SAPTAMANI SI 2 ZILE AUVIDARZEN !!
29...........(19 noi 20:01)
inceputul sfarsitului
320Bag pla(19 noi 19:58)
In restrictia fascista a celor in costume negre
314Acolo se intampla(19 noi 19:54)
In Caras-Severin in sfarsit se intampla!!! Aceasta este cel mai mare breakdown! Noul prefect Gheorghe Dunca arata cum se furau in cantitati uriase banii statului, de catre cei ce erau pusi sa-i administreze. Este inceputul, asteptam si in Constanta anchete si dezvaluiri asemanatoare, numai asa ar mai putea fi o speranta in aceasta tara...
510constanta(19 noi 19:48)
multa muie lu cap de oaie !!
524pentru asta de sb mine(19 noi 19:08)
sati dam la mwie tie si la familia ta de javre, cum spui tu javre
4819Toti astia(19 noi 18:39)
Care indeamna lumea sa nu mearga la vot sunt psd-isti care spera ca prin neprezentarea populatiei la votare sa castige psd-ul ca acum 4 ani, in schimb ei vor merge in masa la vot. Javrele nu se astampara !
745Coco(19 noi 18:33)
Si sa ne dati drumul ca la prosti exact cind vrei voi, la alegeri, zboara puiule zboara!!! La alegeri sa mearha pwlea spataru mwustilor
649ssiiiiuu(19 noi 18:19)
multa m..........e celor care au decis carantinarea
844necitire nu nedumerire(19 noi 18:09)
Exista la alte motive , dar trebuie sa fie idiot sa te duci pe 6 la vot.
622Pentru nedumerire(19 noi 18:03)
Vezi ca ai "alte motive justificate precum: deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor" Alimentele sunt o necesitate de baza. Analfabetule!
1616nedumerire(19 noi 17:55)
Ati observat ca nu este trecut indeclaratie motivul sa iesi la cumparaturi.
630Lasati-ne sa circulam !(19 noi 17:51)
Care moare ....moare , asta e ! Scapa cine poate ! Cel mai mare focar de infectie este in transportul in comun si pietele , care sunt pline de mosi si babe in cautare de chilipiruri...dincolo era mai ieftin , asta fac toata ziua , umbla precum harciogii noaptea !
mai mult...Replica
5 dec 00:33ReplicaCINE au FOST şi CINE SUNT membrii COMISIEI TEHNICE de URBANISM care au avizat MUTILAREA Constanţei

Nu de puține ori, Replica a scos în evidență modul în care fosta conducere a Primăriei Constanța a mutilat...3597

5 dec 00:43ReplicaO FIRMĂ de CONSTRUCŢII și-a DESCĂRCAT pământul în faţa clubului Loft1628
5 dec 00:00ReplicaFRAȚII care au făcut AFACERI IMOBILIARE cu Gică POPESCU ridică un HOTEL în Mamaia1930
5 dec 00:00ReplicaFăgădău a PIERDUT procesul cu PANDELE de la DORALY MALL

Daniel Pandele și-a făcut dreptate, după ce, la inițiativa lui Decebal Făgădău, consilierii locali municipali din...2375

5 dec 00:00ReplicaPROCURORII DIICOT CER MENȚINEREA în AREST a TRAFICANŢILOR din OPERAȚIUNEA OMAHA880
5 dec 00:00ReplicaPrintre medicii de familie sunt “TROMPETE” care LANSEAZĂ FAKE NEWS-uri1226
5 dec 00:36ReplicaȘEFII din ANR vor SALARII mai MARI

Daniel Răducu Moșneanu, Erdinci Narcis Memiș și Anghel Dumitru, au solicitat obligarea Autorității Navale Române,...1130

5 dec 00:35ReplicaTot mai mulţi ŞOFERI îşi PARCHEAZĂ maşinile pe TRECEREA de PIETONI770
5 dec 00:33ReplicaJAF la magazinul PROFI. HOŢUL a fost PRINS1944
5 dec 00:32ReplicaO CONTABILĂ a GOLIT CONTURILE FIRMEI la care lucra

O contabilă angajată la o firmă de agenturare nave a sustras din conturile firmei SC Barwil Star Agencies suma de...3018

5 dec 22:31ReplicaDOSARUL GRUPĂRII care ACŢIONA cu CHEI POTRIVITE bate PASUL pe LOC739
5 dec 00:30ReplicaUn ITALIAN a fost condamnat la ÎNCHISOARE, după ce a fost prins încercând să vândă DROGURI459
Vremea
11.6°11.6° - 11.9° sâmbătă, 5 decembrie 2020
ConstanțaUmiditate: 82%
Vânt: 7.01 m/s
Presiune: 1022 milibari

Loto
6/49
5/40
joker
Horoscop
mai mult...SPSportRT
5 dec 00:00SportSteaua Bucureşti - Dinamo Moscova, scor 8-9, în preliminariile EuroCup la polo

Campioana României la polo, Steaua Bucureşti, a fost învinsă vineri, la Sabadell, de echipa rusă Dinamo Moscova,...137

5 dec 00:00SportCE handbal: Rezultatele de vineri în grupele A şi C - România joacă sâmbătă, cu Polonia

Vineri s-au disputat primele trei meciuri la Campionatul European din Danemarca, în grupele A şi C. România a avut zi...177

5 dec 00:00SportCroația, surpriza zilei (24-22 vs Ungaria)

Reprezentativa Croației a reușit surpriza zilei la Campionatul European de handbal feminin din Danemarca, după ce s-a...291

5 dec 00:32SportAnthony Davis a semnat un nou contract cu Lakers, în valoare de 190 milioane dolari

Anthony Davis şi-a prelungit aventura la echipa de baschet Los Angeles Lakers cu încă cinci ani, la mai puţin de 24...262

Local
5 dec 23:22LocalATENȚIE ȘOFERI! Transport agabaritic pe RUTELE Agigea - Peștera și Peștera - Mihail Kogălniceanu

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, vineri, 04 decembrie, începând cu...735

5 dec 23:23LocalAurel MOTOTOLEA, noul manager al Muzeului de Istorie Constanța

Mihai Lupu, președintele Consiliului Judetean Constanța, a decis, în urma evaluării manageriale a lui Sorin Marcel...1017

5 dec 23:24LocalAccident rutier MORTAL pe varianta Ovidiu

Polițiștii rutieri au fost sesizați, în cursul zilei de vineri, 4 decembrie a.c. cu privire la producerea unui...4527

5 dec 23:26LocalATENȚIE, CONSTĂNȚENI! Puteți vota chiar dacă v-au EXPIRAT actele de identitate

Direcția Locală de Evidență Persoane din cadrul Primăriei Municipiului Constanța anunță că persoanele care nu...545

5 dec 23:26LocalSancţiuni aplicate de poliţişti pentru nerespectarea măsurilor anti-covid

Având în vedere instituirea măsurii carantinei zonale în municipiul Constanţa, polițiștii și jandarmii...785

5 dec 23:27LocalAutoturism de lux căutat de autoritățile din Marea Britanie, descoperit la frontieră

599

Politică
5 dec 23:57PoliticăIohannis, mesaj pentru români: Vă îndemn să veniţi în număr cât mai mare la urne şi să vă faceţi auzită vocea

Preşedintele Klaus Iohannis a făcut, vineri, un apel privind prezenţa la vot, arătând că votul este cel mai...616

5 dec 23:56PoliticăGuvernul a anulat măsura de suspendare a activităţii pieţelor în spaţii închise

Guvernul a aprobat, vineri, o hotărâre privind eliminarea măsurii de suspendare a activităţii pieţelor...572

5 dec 00:01PoliticăRaed Arafat explică cum au devenit secțiile de votare mai sigure decât spitalele

622

5 dec 23:57PoliticăGuvernul a aprobat cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social

În ședința Executivului de vineri, 4 decembrie 2020, a fost aprobată hotărârea prin care se stabilește, în...565

5 dec 01:05PoliticăS-a DECIS strategia națională de vaccinare: CINE are PRIORITATE

Strategia Națională de Vaccinare a fost publicată în Monitorul Oficial în noaptea de joi spre vineri și este în...843

5 dec 21:18PoliticăOrban: Persoanele aflate în localități carantinate vor putea să voteze, fără a fi nevoie de o declarație pe propria răspundere

784

Interviuri
1 dec 00:06InterviuriSilviu GĂREA: CETĂȚENII vor CÂȘTIGA dacă aleg PSD-ul! Video

”Mă simt foarte onorat că din miile de membri ai Partidului Social Democrat am fost nominalizat”, spune Silviu...1150

27 noi 00:12InterviuriGeorge Niculescu, PNL: PSD-iștii încearcă să POLITIZEZE această PANDEMIE! Video

George Niculescu este candidatul PNL pentru un loc în Senat. Nu este străin de activitatea unui reprezentant al...1569

27 noi 00:12InterviuriGeorge Vișan: PSD ar fi GESTIONAT această PANDEMIE mult mai BINE decât PNL! Video

1571

3 dec 00:04InterviuriRemus Negoi, USR-PLUS: Imunitatea parlamentară NU trebuie să existe într-o ȚARĂ normală!

Remus Negoi, candidatul USR-PLUS pentru Senat, a acordat un interviu cotidianului Replica de Constanța în care a...783

3 dec 00:05InterviuriSorin Andrei: USR-PLUS are PROIECTE pentru COMBATEREA SĂRĂCIEI

Candidatul USR-PLUS pentru Senat, Sorin Andrei, conştientizează că una dintre problemele majore cu care se confruntă...805

1 dec 00:06InterviuriRăzvan Filipescu, Pro România: GUVERNUL PNL a CREAT HAOS și PANICĂ! Video

Răzvan Filipescu, candidat Pro România la Senat, a acordat un interviu cotidianului Replica de Constanța, prin care a...909

27 noi 00:13InterviuriCristina Rizea, USR-Plus: PSD a avut TIMP 30 de ani să DEMONSTREZE ce POATE! Video

Cristina Rizea, candidat din partea USR-Plus la Alegerile Parlamentare, a acceptat provocarea să reprezinte în...1469

24 noi 00:10InterviuriMarian CRUȘOVEANU, PNL: În Primăria Constanţa sunt foarte multe situații NECLARE. VIDEO

Marian Crușoveanu, candidatul PNL pentru Camera Deputaților, are convingerea că va ajunge în Parlamentul României...2749

24 noi 00:12InterviuriSorin Andrei, USR-PLUS: Așa cum MERGEM la supermarket, putem merge și la VOT. VIDEO

1601

Monden
5 dec 00:00MondenEva Longoria, o mamă foarte atenta la alimentația sănătoasă a copilului ei

Eva Longoria, 45 de ani, cea mai fericită mămică din lume. Actrița a postat recent o fotografie alături de fiul ei...277

5 dec 00:00MondenChitarele lui Eddie van Hallen s-au vândut cu 422.000 de dolari, la două luni de la moartea artistului

Eddie van Hallen scrie istorie și după moarte. Legendarul artist s-a stins din viață la 6 octombrie 2020, în casa...241

5 dec 00:00MondenPistolul folosit de Sean Connery în primul "James Bond", vândut la licitaţie pentru 256.000 de dolari

249

5 dec 00:00MondenRosalia şi The Weeknd au lansat un remix la "Blinding lights", cel mai ascultat cântec al anului

Rosalia şi The Weeknd, doi dintre artiştii cei mai relevanţi ai muzicii internaţionale actuale, au dezvăluit vineri...235

5 dec 00:00MondenWarner Bros îşi va lansa toate filmele din 2021 simultan în streaming şi în cinematografe

Pentru a limita impactul generat de pandemia de coronavirus asupra activităţii sale, directorii studioului Warner Bros...238

5 dec 00:00MondenGala Fashion Awards 2020: Premiile modei britanice, prezentate online de vedete internaţionale

233

Mapamond
5 dec 00:00MapamondCoronavirus: Austria a dat startul testării în masă, în pofida sfatului experţilor

În Austria a început vineri testarea în masă a populaţiei la noul coronavirus, în pofida îndoielilor exprimate de...264

5 dec 00:00MapamondÎncă un misterios monolit metalic a fost găsit în SUA

Un grup de excursionişti a descoperit un monolit metalic pe un traseu montan pe coasta centrală a Californiei, în...353

5 dec 00:00MapamondUn tribunal japonez anulează autorizaţia de funcţionare pentru două reactoare nucleare

240

Sănătate
5 dec 00:00SănătateMicrobiomul intestinal joacă un rol important în ateroscleroză

Cercetătorii au arătat că există o nouă relație între microbiomul intestinal și ateroscleroza, una dintre...231

5 dec 00:00SănătateAntioxidanții, utili în protecția cardiovasculară

Există numeroși antioxidanți care pot să protejeze împotriva afecțiunilor cardiovasculare, însă aceștia trebuie...247

5 dec 00:00SănătateTestele genetice pentru colesterol mărit pot să te ajute să previi infarctul

258

5 dec 00:00SănătatePot dietele vegetariene să prevină bolile de inimă?

Se presupune că vegetarienii sunt mai sănătoși decât carnivorii și mulți oameni obișnuiți trăiesc cu această...252

5 dec 00:00SănătateAnumiți nutrienți din alimente au fost asociați cu riscul de formare de cheaguri de sânge

Un nou studiu restrâns sugerează că un nutrient din carne și ouă ar putea, în combinație cu bacteriile din...255

5 dec 00:00SănătateRecolonizarea bacteriană, o nouă metodă pentru reducerea drastică în greutate

Slăbirea după recolonizarea bacteriană este o modalitate de reducere a greutății prin care se schimbă flora de la...244

5 dec 00:00SănătateColonoscopia - metodă de diagnostic, dar și de tratament

Colonoscopia este atât o metodă de diagnostic, cât și terapeutică și permite examinarea și tratamentul rectului,...263

5 dec 00:00SănătateScăderea în greutate poate indica probleme digestive, precum colita ulcerativă

Problemele digestive ar putea să afecteze masa corporală, spun experții, iar unele afecțiuni ar putea să indice, de...244

5 dec 00:00SănătateCe probleme previne ecografia de șold la bebeluși?

222

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT