REPLICA ONLINE CONSTANTA

26.4° Constanța Sâm., 23 Sept. 2023
Anul XX Nr. 6495
26.4° Constanța Sâmbătă, 23 Septembrie 2023 Anul XX Nr. 6495

Au fost publicate măsurile fiscale: Ciolacu se ia la trântă cu băncile și multinaționalele

Au fost publicate măsurile fiscale: Ciolacu se ia la trântă cu băncile și multinaționalele

Virgil STOIAN 19 septembrie 2023 | 11:16 2448

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de lege privind noile măsuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul ar urma să îşi asume răspunderea în Parlament. Acesta prevede impozit de 1% pe cifra de afaceri a IMM-urilor până la venituri de până la 60.000 euro pe an și de 3% dacă veniturile depășesc această sumă. Guvernul a renunțat la impozitarea cu 16% pe profit dacă rata de rentabilitate trece de 30%. Companiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro vor plăti un impozit minim de 1% pe cifra de afaceri. Și băncile vor plăti un impozit de 1% pe cifra de afaceri. Scutirea de impozit în IT, construcții, agricultură și industria alimentară se menține doar pentru venituri sub 10.000 lei. De asemenea, actul normativ prevede reducerea numărului total de funcţii de conducere, condiţionează acordarea voucherelor de vacanţă de nivelul salariului și limitarea nivelului sporurilor. Se majorează acciza la alcool şi tutun şi se instituie impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare.

Au fost publicate masurile fiscale: Ciolacu se ia la tranta cu bancile si multinationalele

Cum vor fi taxate microîntreprinderile

Microîntreprinderile vor fi taxate astfel:

- 1% pentru microîntreprinderile cu venituri care nu depășesc 60.000 euro

- 3% pentru microîntreprinderile care: 1. realizează venituri peste 60.000 euro; sau 2. desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN: 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator, 5829 - Activități de editare a altor produse software, 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației, 5510 - Hoteluri şi alte facilități de cazare similare, 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată, 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, 5590 - Alte servicii de cazare, 5610 - Restaurante, 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a., 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, 6910 – Activități juridice – numai pentru societățile profesionale cu personalitate juridică, constituite de avocați potrivit legii, 8621 – Activități de asistență medicală generală, 8622 - Activități de asistență medicală specializată, 8623 - Activități de asistență stomatologică, 8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană.  Cotele de impozitare, menționate mai sus, aplicabile veniturilor microîntreprinderilor se reglementează începând cu data de 1 ianuarie 2024.

Impozit pe veniturile din IT pentru sumele de peste 10.000 de lei

Pentru IT-iști se propune limitarea aplicării facilității fiscale până la 31 decembrie 2028 inclusiv, similar cu termenul prevăzut pentru facilitățile fiscale acordate sectoarelor construcții, agricol și industria alimentară precum și introducerea unui plafon până la care se acordă scutirea de la plata impozitului pe venit, respectiv până la nivelul a 10.000 lei inclusiv.  Pentru partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu se aplică facilităţile fiscale.

Angajații din construcții și industria alimentară vor plăti CASS

Angajații din construcții și industria alimentară vor plăti CASS, măsura ce are în vedere angajamentele asumate de Guvern în cadrul PNRR care vizează reducerea etapizată a distorsiunilor și stimulentelor fiscale excesive, în principal pentru impozitul pe venit și contribuțiile sociale, fără a fi afectată creșterea economică și dezvoltarea sectoarelor economice impactate de deciziile de politică fiscală.

Creșteri de TVA / Ce produse și servicii se vor scumpi

TVA va crește pentru unele bunuri și servicii:

- de la 5% la 9% pentru livrarea de locuințe sociale, livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficienţă).

- de la 5% la 9% pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice.

Pentru trecerea de la aplicarea cotei de 5% la 9% pentru livrarea de locuințe este necesară și introducerea unor dispoziții tranzitorii.

- trecerea de la TVA de 9% la aplicarea cotei standard de TVA pentru livrarea de bere fără alcool și de alimente cu zahăr adăugat, al căror conținut total de zahăr este de minimum 10g/100g produs

Produsele care rămân cu TVA de 5%: livrarea de manuale școlare, cărți, ziare și reviste, accesul la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale, livrarea de lemn de foc și energie termică.

Impozit pe clădiri și mașini scumpe

Guvernul obligă persoanele fizice care dețin imobile mai scumpe de 500.000 euro și mașini mai scumpe de 75.000 euro să plătească un impozit special.

Sunt obligate la plata impozitului special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, stabilit conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili:

a) persoanele fizice care au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale situate în România dacă valoarea impozabilă a clădirii, calculată potrivit art. 457, depășește 2.500.000 lei;

b) persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei.

Impozitul se datorează pe o perioadă de 5 ani începând cu anul fiscal în care are loc predarea-primirea autoturismului sau pentru fracțiunea de ani rămasă până la împlinirea perioadei de 5 ani de la această dată pentru cele la care predarea-primirea autoturismului a avut loc anterior.

Valoarea voucherelor de vacanță crește la 1.600 lei și se aplică CASS

Voucherele de vacanță vor fi majorate la valoarea de 1.600 lei, dar se va plăti contribuție de asigurări de sănătate (CASS) de 10% și se vor acorda doar persoanelor cu venituri nete sub 8.000 lei.

Voucherele de vacanță și tichetele de masă vor putea fi acordate și în bani, iar cota de CASS va fi aplicată și acestei sume:

- „În cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor se propune reglementarea unui regim fiscal aplicabil avantajelor reprezentând echivalentul în lei al tichetelor de masăacordate de angajatori în beneficiul angajaților, similar cu cel aplicabil biletelor de valoare, dacă sumele sunt acordate în aceleași limite și condiții”;

- „Includerea sumelor în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care obțin venituri din salarii şi asimilate salariilor reprezentând valoarea nominală a tichetelor de masă și a voucherelor de vacanță acordate potrivit legii, precum și echivalentul în lei al acestora, în aceleași limite și condiții, precum și cu aceleași destinații ca cele prevăzute de lege pentru acestea, acordat angajaților care nu beneficiază de astfel de bilete de valoare”, arată proiectul de lege.

Taxarea băuturilor cu zahăr

Se introduce o taxă pentru zahăr în cazul următoarelor produse:

- băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins între 5g – 8 g/100 ml de 40 lei/hl;

- băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/100 ml de 60 lei/hl.

Taxarea companiilor mari și a băncilor

Se instituie un impozit minim pe cifra de afaceri pentru întărirea disciplinei fiscale care să asigure o contribuție minimă datorată de un contribuabil plătitor de impozit pe profit pentru situația în care impozitul pe profit, determinat pe baza prevederilor generale ale titlului II din Codul fiscal, este mai mic decât valoarea impozitului minim pe cifra de afaceri.

Acesta se datorează, în situația în care contribuabilul înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro, și care în anul de calcul determină un impozit pe profit, cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri.

Regulile sunt stabilite și pentru cazul în care rezultatul fiscal cumulat la sfârșitul trimestrului/anului de calcul este pierdere fiscală sau profit impozabil dar nu datorează impozit pe profit deoarece se află în perioada de recuperare a pierderii fiscale.

Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) se determină astfel: IMCA = 1%*(VT – Vs – I - A), unde:

    VT = venituri totale;
    Vs = venituri care se scad din veniturile totale (cum ar fi: veniturile neimpozabile, veniturile aferente costurilor stocurilor serviciilor în curs de execuție, veniturile din producția de imobilizări corporale şi necorporale neincluse valoarea achiziției/producției de active, veniturile din subvenţii, veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii);
    I = valoarea achiziției/producției de active efectuată în trimestru/anul de calcul, începând cu anul fiscal 2024, respectiv cu anul fiscal modificat care începe în anul 2024; în cazul în care activele se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, valoarea luată în calcul pentru determinarea acestui indicator este cea înregistrată în evidența contabilă aferentă trimestrului/anului de calcul, după caz;
    A = amortizarea contabilă a activelor achiziționate/produse înainte de 1 ianuarie 2024/prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024.

Cuprinderea în formula de calcul a impozitului minim pe cifra de afaceri a investițiilor are drept scop menținerea resurselor financiare necesare pentru finanțarea acestora. Activele luate în calcul pentru determinarea indicatorilor I și A sunt cele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor.

Printre celelalte reglementări se numără:

- impozitul pe profit cu care se efectuează comparația, respectiv faptul că acesta reprezintă impozitul pe profit înainte de scăderea sumelor potrivit legii, ajustat astfel: din acest impozit pe profit se scad sumele reprezentând sponsorizare/mecenat, alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislației în vigoare, precum și reducerea conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative, după caz, și nu se scad sumele reprezentând impozitul pe profit scutit potrivit art. 22 și impozitul pe profit scutit potrivit Legii cooperației agricole nr. 566/2004, după caz;

- efectuarea comparației în funcție de sistemul de plată a impozitului (trimestrial, anual cu plăți anticipate sau fără plăți anticipate);

- efectuarea comparației în cazul contribuabililor care aplică regulile de consolidare fiscală (grup fiscal).
Impozitul suplimentar la bănci

În cazul instituțiilor de credit - persoane juridice române şi al sucursalelor din România ale instituţiilor de credit - persoane juridice străine, impozitul suplimentar este un impozit calculat prin aplicarea unei cote de 1% asupra cifrei de afaceri, care cuprinde:

    a) venituri din dobânzi;
    b) venituri din dividende;
    c) venituri din taxe şi comisioane;
    d) câştiguri (pierderi) din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net;
    e) câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net;
    f) câștiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net;
    g) câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net;
    h) câştiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire, net;
    i) diferenţe de curs de schimb (câştig sau pierdere), net;
    j) câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, net;
    k) alte venituri din exploatare.

Impozitul suplimentar reprezintă cheltuială nedeductibilă la determinarea rezultatului fiscal. Impozitului minim/ impozitul suplimentar pe cifra de afaceri se datorează începând cu data de 1 ianuarie 2024 iar pentru contribuabilii care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic prevederile se aplică începând cu prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024, după caz

Măsuri pentru reducerea cheltuielilor instituțiilor și autorităților publice

În vederea diminuării cheluielilor de personal ale bugetului general consolidat pe anul se propune:

- Diminuarea cu cel puţin 25% a funcţiilor de demnitate publică de secretar de stat, consilier de stat/subsecretar de stat/vicepreşedinte şi a funcţiilor de demnitate publică asimilate acestora;

- Desfiinţarea posturilor vacante;

- Desfiinţarea funcţiei de şef birou;

- Majorarea normativelor pentru constituirea structurilor la nivel de serviciu/direcţie/direcţie generală;

Structura organizatorică a autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să respecte următoarele cerinţe: a) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 10 posturi de execuţie; b) pentru constituirea unei direcţii este necesar un număr de minimum 20 posturi de execuţie; c) pentru constituirea unei direcţii generale este necesar un număr de minimum 35 de posturi de execuţie.

- Diminuarea ponderii funcţiilor publice de conducere în totalul funcţiilor la nivel ordonator principal de credite de la 12% la 8%;

- Limitarea funcţiilor de conducere la maxim 10% pentru celelalte categorii de personal bugetar;

- Reducerea posturilor din cabinetele demnitarilor din administraţia locală ( cele ale demnitarilor din administraţia centrala au fost reduse deja prin OUG nr.34/2023) precum şi cele din cabinetele conducătorilor autorităţilor/agenţiilor/instituţiilor publice autonome, aflate în coordonarea/autoritatea/controlul Parlamentului României; Numărul posturilor de secretari de stat, consilieri de stat, subsecretari de stat, vicepreşedinţi şi funcţii asimilate, se reduce până cel târziu la datade 1 ianuarie 2024 cu minim 30%. Numărul posturilor de consilieri ai şefilor de instituţii de la nivel central, dar şi ai celor din cadrul autorităţilor locale, se reduce cu 50%. Posturile neocupate din administraţie se desfiinţează. cu urmatoarele excepţii: posturi temporar vacante ca urmare a unor suspendări, posturi pentru care se desfăşoară poceduri de concurs sau au fos anunţate rezultate, posturile înfiinţate prin decizie a Guvernului, precum şi posuturile unice.  

- Acordarea voucherelor de vacanţă numai pentru angajaţii din sectorul bugetar ale caror venituri salariale sunt mai mici de 14.000 lei brut, concomitent cu majorarea acestora de la 1.450 la 1.600 lei;

- Acordarea indemnizaţiei de hrană numai pentru angajaţii din sectorul bugetar ale caror venituri salariale sunt mai mici de 14.000 lei brut; - Limitarea cuantumului sporului de condiţii periculoase sau vătămătoare pentru personalul din sectorul bugetar la maxim 1.500 lei ;

- Achiziţia de aparate de telefonie mobilă în entităţile publice nu poate depăşi 500 lei/aparat de telefonie mobil achiziţionat. Se aplică şi companiilor de stat. Cheltuielile lunare cu abonamentul de telefonie mobilă decontat din fonduri publice sunt de maxim 25 lei/lună/aparat de telefonie mobilă; (proiectul iniţial prevedea 50 de lei)

Eventualele depăşiri ale costului de achiziţie pentru telefoane sau ale costurilor cu abonamentele lunare sunt suportate de personalul beneficiar.

- Tarifele, taxele şi redevenţele miniere se indexează anual cu indicele preţului de consum, potrivit digi24.ro.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere
Degeaba, cand statul gratiaza firme si perosoane fizice care eu de platit milioane de euro catre bugetul de stat, el sare la jugulara imm urilor. Degeaba.
0
0
Am dat o beshina, cat ma costa?
0
0
Dupa banci si multinationale,o sa ia si mielu' la tranta!
4
0
Faceti o mai buna colectare luati la puricat firmele cu o angajati care castiga licitatii si au profit 0 dar ei locuiesc in ditamai palatele au masini care costa cat 2 apartamente si mai auvzeci de terenuri si case, cum se intampla o nenirocire atunci ies la iveala magariile pe care le fac si incep vontroalele pana atunci totui bine si frumos
5
0
in tara asta ciolacu ne zice ca esti sarac daca ai o casa sub 500.000 euro, masina sub 75.000 euro, venit brut in it mai mic de 100.000 lei, venit brut mai mic de 14.000 lei la bugetari; un social democrat adevarat; pe de o parte asta e proiect sa vedem ce ramane iar pe de alta am inteles ca se face pe o perioada limitata pana se acopera gaura si probabil mai scade deficitul
5
0
TAIATI PENSIILE SPECIALE PENTRU MAGISTRATI. Nu va este rusine deloc pentru sentintele pe care le dati ? Depun la dosar probe scrise, probe foto, aduc martori, sunt reprezentat de avocat si imi respingeti actiunea intr-un mod iresponsabil interpretand legile dupa cum vreti ? Directivele Uniunii Europene nu le luati in considerare si dati castig de cauza institutiei publice care mi-a produs un abuz si care nu a fost reprezentata in instanta depunand numai un inscris de cateva randuri ? Adica eu ca simplu cetatean nu trebuie sa am castig de cauza impotriva unei institutii publice ? Si vreti sa inchidem ochii la nenumaratele drepturi pe care le cereti: salarii de 20.000 lei, pensionare anticipata si pensii speciale ? Adica eu platesc taxe si impozite pentru „drepturile voastre” ca sa judecati stramb ? Dati-va demisia si lasati persoane cinstite si morale care sa judece. Mai corect se judeca pe timpul lui Stefan cel Mare.
6
1
Doar atâ?, taxa pe aer nu băgați că r*mânii sănt prostii, ei nu știu să-și apere drepturile. Ei pupa oasele prin bisericii și spune sai ajute domnul (domnul îți dă dar nu iți bagă și în traista)
12
2
Decat Silviu Brucner mai bine George Washington
4
2
Eu cred ca psd s-a inteles cu pnl sa-i aduca pe aur la guvernare! Altfel, nu este logic ceea ce fac!
17
2
Daca aceste hotarari vor fi aplicate, Romania devine un stat evazionist! Nu ai cum sa te gandesti ca vei avea mai multi bani la buget obligandu-i pe oameni sa nu mai manance! Trebuie sa fii cretin ca sa te gandesti ca o majorare a impozitelor si taxelor nu se va rasfrange asupra buzunarului cetateanului de rand!
15
1
De fapt si de drept se pare ca or sa creasca taxele si birurile. Toate aceste masuri va apasa tot pe umerii cetateanului de rand. Restul e can-can!
13
0
In loc sa reduca numarul de parlamentari conform referendumului aprobat din 2009 si sa taie pensii speciale jegosii pun taxe populatiei care de prroasta ce e ii tot voteaza .Brucan avea mare dreptate .
17
4
Cine detine bunurile ,statul sau proprietarul?Platesti taxa la achizitie si orice alta tranzactie,impozit anual inseamna chirie pe bunul respectiv.Nu sunt ale tale sunt ale lor,tu platesti cateva zeci de mii ,sute de mii poate chiar milioane si BUNURILE NU SUNT ALE TALE! Ce bine este sa stai la Monaco,dar cine isi permite?Doar "Ei" ,astia care ne fura.
13
1
Chiar dacă fac taxele și impozitele 100% banii la buget nu vor acoperi cheltuielile . Probabil vor creste și șpăgile raportat la taxe
14
0
Sa vezi contrabanda, sa vezi evaziune lol. Ei cica vor binele hahah
15
1
Bravooo !!! Desi nu-l credeam in stare , omul dovedeste ca are patru perechi de cojones ! Inca o data, un mare BRAVO ! In schimb , dulapul de la Cotroceni a plecat in america pentru a primi noi ordine si directive, pentru bunul mers al razboiului !
15
10
Aur este sansa noastra! Nationalism, patriotism…nu tradatorii de tara care ne conduc! Unde esti tu Tepesi Doamne!!
17
15
imbunatatiti traiul romanilor ca altfel nu va mai alege nimeni, tinerii oricum pleaca masiv din tara, nu mai accepta sa fie sclavi platiti cu 2 lei
20
3

REPLICA

LOTO

6/49
3746324943
5/49
292427392816
joker
3034728106