REPLICA ONLINE CONSTANTA

27.9° Constanța Joi, 18 Iul. 2024
Anul XX Nr. 6794
27.9° Constanța Joi, 18 Iulie 2024 Anul XX Nr. 6794
 

Colectivul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” nu vrea demiterea directoarei. Au trimis un memoriu la Ministerul Educației

Colectivul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” nu vrea demiterea directoarei. Au trimis un memoriu la Ministerul Educației

Andreea VLAICU 18 iunie 2024 | 14:26 2631

După ce în data de 13 noiembrie 2023, un bărbat ar fi intrat și ar fi comis gesturi obscene în Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” din Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța s-a autosesizat și a demarat cercetări. În urma anchetei a reieșit faptul ca intrusul a intrat într-o sală de curs și a deranjat ora, iar apelul la 112 a fost efectuat de către directoarea instituției de învățământ, cu o întârziere de aproape două ore. Ca urmare a acestui incident neplăcut, ISJ a dispus schimbarea directoarei. Totuși, colectivul liceului format din profesori vor să împiedice schimbarea acesteia, trimițând astfel și un memoriu către Ministerul Educației prin care transmit faptul că „această schimbare nu este favorabilă bunului mers al actului educațional”.

Colectivul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” nu vrea demiterea directoarei. Au trimis un memoriu la Ministerul Educatieimemoriul transmis Ministerului Educației

Un caz tulburător a șocat municipiul Constanța atunci când în luna noiembrie a anului trecut un bărbat a fost surprins făcând mai multe gesturi obscene în fața unor elevi de clasa a IX-a ai Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida”, în timpul orelor. 

Mai exact, o persoană străină a intrat în curtea liceului deoarece în intervalul 8-10 poarta nu a fost păzită de către personalul cu atribuții în acest sens. În intervalul orar 8:40 – 9:15, elevii care se aflau în curtea școlii ar fi trebuit să fie în atelierul de practică, la ora de instruire a domnului profesor Dumitrescu Marius. Profesorul a semnalat incidentul abia după ce persoana străină a părăsit perimetrul școlii, iar directoarea a apelat serviciul 112 cu o întârziere de aproape două ore, iar în absența intrusului, nu a fost necesară deplasarea unui echipaj. Colac peste pupăză, directoarea a informat tardiv Inspectoratul Școlar Județean Constanța pe data de 5 decembrie 2023, la 3 săptămâni după incident, printr-o notă de relație solicitată de inspectorul școlar general.

ISJ Constanța a demarat o anchetă

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a anunțat că a demarat o anchetă și că va verifica aspectele sesizate, urmând a se stabili ulterior măsurile care se impun. La finalizarea anchetei Sorin Mihai, șeful ISJ Constanța, a transmis faptul că „În urma anchetei au reieșit mai multe nereguli, inclusiv că intrusul a avut acces și în alte spații ale liceului. Cel mai grav este faptul că un cadru didactic din liceu a lăsat nesupravegheați elevii care ar fi trebuit să fie la ora dumnealui. Dacă în celelalte situații existau cadre didactice în proximitate, faptul că elevii unui liceu au fost privați de supravegherea unui cadru didactic este inacceptabil. Există mai multe nereguli constatate, cu grade diferite ale gravității faptelor, dar nu poate fi scuzat un profesor care nu are grijă de elevii săi, mai ales că aceștia nu au părăsit perimetrul școlii, ci sunt lăsați nesupravegheați în curtea liceului“. Într-un final, ISJ Constanța a cerut demiterea directoarei.

Colectivul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” nu vrea demiterea directoarei. Au trimis un memoriu la Ministerul Educatiei Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța

Colectivul liceului nu vrea demiterea directoarei

Colectivul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” cere ca demiterea actualei directoare să nu aibă loc. Pentru ca acest lucru să nu se întâmple, un memoriu semnat de 66 de cadre didactice, didactic auxiliar și nedidactic a fost trimis la Ministerul Educației. Prin acesta, colectivul transmite faptul că „această schimbare nu este favorabilă bunului mers al actului educațional”. Tot în memoriu, aceștia mai spun că „Totodată, nu înțelegem motivele care impun schimbarea doamnei Popescu Hariclia-Marinela din calitatea de director al acestei instituții de învățământ. (...) Majoritatea angajaților liceului, atât personal didactic și didactic auxiliar, cât și nedidactic, o susține și o apreciază pe doamna director care a avut binevoința și puterea de a prelua conducerea unității într-un moment de criză și situații conflictuale fără precedent”. 

Colectivul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” nu vrea demiterea directoarei. Au trimis un memoriu la Ministerul EducatieiSorin Mihai, șeful ISJ Constanța

Ce spune ISJ Constanța

”1) Ca urmare a petiției depuse la Ministerul Educației de către un cadru didactic al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, Inspectoratului Școlar Județean Constanța i s-a solicitat să verifice aspectele semnalate. În acest sens, directorul unității de învățământ a fost înștiințat telefonic anterior, dar și în ziua de luni, 13 mai 2024, la ora 11.19, că o echipă de inspectori școlari se va deplasa la liceu.
În 13.05.2024, trei inspectori școlari, numiți prin decizia nr. 250/09.05.2024, în baza ordinului de serviciu cu nr. 33A/18/09.05.2024, au fost prezenți la sediul liceului și au constatat că directorul unității de învățământ, Popescu Hariclia-Marilena, nu este prezent. În nota de constatare întocmită, s-a precizat că documentele necesare pentru a se verifica aspectele sesizate în petiție i-au fost solicitate directorului prin apel telefonic. O parte din documente au putut fi puse la dispoziție de către secretarul liceului, în aceeași notă de constatare solicitându-se de către inspectori ca restul documentelor să fie transmise până pe 14.05.2024.

Conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OME 4183 din 4.07.2022, articolul 21, alin (8):

„Pentru situațiile excepționale (accident, boală și altele asemenea) în care directorul nu poate delega atribuțiile, acesta emite la începutul anului școlar decizia de delegare a atribuțiilor către directorul adjunct sau, în cazul în care nu există funcția de director adjunct, către un cadru didactic membru al consiliului de administrație. Decizia va conține și un supleant, cadru didactic titular. Neîndeplinirea acestor obligații constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii.”

La momentul deplasării echipei de inspectori școlari, niciun cadru didactic din Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța nu a făcut dovada că este delegat să preia atribuțiile directorului. Directorul adjunct se afla în concediu medical.

2) În data de 14.05.2024, la ora 09.09, a fost transmisă pe e-mailul IȘJ Constanța o solicitare de învoire a prof. Popescu Hariclia-Marilena, director al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, prin care preciza că se va deplasa la București în 14.05.2024, în intervalul orar 08.00 – 16.00, pentru a fi prezentă la sediul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). De menționat este că adresa CNCD preciza și faptul că se pot depune înscrisuri, nefiind obligatorie prezența fizică.
De menționat sunt următoarele:
- solicitarea, deși are data 13.05.2024, a fost trimisă pe 14.05.2024, cu o oră mai târziu față de ora de început a învoirii și nu s-a așteptat aprobarea solicitării;
- prof. Popescu Hariclia-Marilena a precizat că trebuie să fie prezentă la CNCD, dar însăși din solicitarea către IȘJ Constanța se desprinde faptul că în ziua de 13.05.2024 ar fi trebuit să fie prezentă la locul de muncă;
- directorul liceului știa încă din 30.04.2024 de faptul că era convocată la sediul CNCD;
- ulterior, într-o comunicare telefonică, i-a precizat unui inspector școlar că a trebuit să plece mai devreme către București pentru a avea grijă de o rudă bolnavă, însă nu a existat înregistrată o învoire în acest sens;
- în cazul solicitării unei învoiri/ unui concediu etc, directorii unităților de învățământ din județul Constanța atașează și decizia de delegare a atribuțiilor, precum și acordul persoanei desemnate ca înlocuitor, ceea ce nu s-a întâmplat și în cazul directorului Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța.
Se constată, astfel, că prof. Popescu Hariclia-Marilena nu și-a îndeplinit atribuțiile de director și, mai mult decât atât, a periclitat activitatea unității de învățământ.

3) În ședință a consiliului de administrație al IȘJ Constanța, s-a constatat îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către prof. Popescu Hariclia-Marilena, director al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, și s-a hotărât încetarea detașării în interesul învățământului în funcția respectivă. În decizia cu nr. 1482/26.10.2023, prin care prof. Popescu Hariclia-Marilena a fost detașată în interesul învățământului în funcția de director, se precizează la art. 3:

„Art. 1. Începând cu data de 01.11.2023, doamna profesor POEPSCU HARICLIA – MARINELA este detașată în interesul învățământului în funcția de director la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2023-2024.”.
„Art. 3. Inspectorul Școlar General își rezervă dreptul de a dispune încetarea detașării (...) la o dată anterioară termenelor menționate la art. 1.”.


Articolul 85 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul 2023-2024 precizează la articolul (1) că:

„În cazul funcţiilor de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, detaşarea în interesul învăţământului se realizează prin decizia inspectorului şcolar general, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, cu respectarea prevederilor legale.”.

IȘJ Constanța a înaintat către consiliul profesoral al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța adresa cu nr. 3206/16.05.2024, prin care li s-a solicitat cadrelor didactice, care „doresc și îndeplinesc condițiile legale” pentru funcția de director, să depună o cerere, un acord scris și un Curriculum Vitae. Termenul precizat a fost 23.05.2024, ora 15.00. Deoarece în acest interval niciun cadru didactic din unitatea de învățământ nu și-a manifestat intenția de a fi director, IȘJ Constanța a făcut demersuri pentru identificarea unui cadru didactic din alte unități de învățământ, astfel încât activitatea managerială a liceului să nu aibă sincope.

4) IȘJ Constanța are obligația de a verifica orice aspect semnalat și de a răspunde fiecărei petiții adresate instituțional, prin verificări detaliate. În mod particular, au fost în număr foarte mare petițiile care au avut ca obiect activitatea din cadrul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, fiind generate de momentele de criză și de situațiile conflictuale din colectivul unității de învățământ, semnalate în ultimii ani.
Deoarece situația conflictuală de la acest liceu trenează de foarte mult timp, consiliul de administrație al IȘJ Constanța a hotărât că se impune o verificare amănunțită printr-o inspecție școlară generală. Aceasta s-a desfășurat în perioada 26.01 – 02.02.2024, iar calificativele pentru șapte domenii/ arii tematice inspectate au fost „acceptabil”, numai un singur domeniu având calificativ „bine”. Managerul unității de învățământ a fost în mod constant sprijinit pentru remedierea deficiențelor constatate, însă inspectorii școlari au semnalat în numeroase rânduri dificultăți în asigurarea unei comunicări instituționale adecvate, care să conducă spre o soluționare rapidă și eficientă a numeroaselor probleme înregistrate la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța.” 
au transmis reprezentanții ISJ.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere
Știuca care își dorește cu orice preț conducerea Liceului va conduce singurică o școala cu aproape 1000 de elevi și vreo 80 de profesori...hai să vedem cum se va descurca onor Miăiță in situația dată
3
0
Toti profesorii au votat USR sau AUR. Acesti spagari campionii prostiei si coruptiei in Romania sunt tinuti pe functii de PSD si PNL.
7
1
Acest impostor spagar ne dorim sa dispara cat mai repede cu toate pesedistele din ISJ.
12
2
Unde s au dus banii de la tranferurile la Mircea, Traian, Ovidius si Eminescu? Cat a ajuns la ISJ din fiecare plata de 5000€ ?
12
0
Vine timpul sa ne facem singuri dreptate. Si da, noi cadrele didactice cu sindicatul vom face curatenie in ISJ.
12
0
Prostanacii astia doi sunt campioni la spaga si incompetenta. Amanta Lorry a devenit sefa suprema pa educatie cu prostanacul dupa ea. Glovo face comisioanele si incaseaza spagi de la fraieri. Dana stan are si ea clientii ei la transferuri din clasa a 9 dar tot cu euro si icre negre.
15
0

REPLICA

LOTO

6/49
46143034444
5/49
2310722517
joker
43736234510