5.1° Constanța Mie., 30 Nov. 2022
Anul XX Nr. 6198
5.1° Constanța Miercuri, 30 Noiembrie 2022 Anul XX Nr. 6198

Consiliul local Hârșova, convocat în ședință

Replica API 9 august 2022 690

Consiliul local al orașului Hâșova a fost convocat în şedinţă ordinară la data de 11.08.2022, ora 14.

Ședința se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, în sala mare de ședințe a Primăriei orașului Hârșova, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.

Art. 2. (1) Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi pot fi consultate pe situl Primăriei,

VIVO - Ad.
VIVO - Ad.

la sediul Primăriei orașului Hârșova – Secretarul general al orașului, fiind transmise și pe

adresele de e-mail ale consilierilor locali, potrivit opțiunii acestora.

(2) Membrii Consiliului Local al orașului Hârșova sunt invitați să formuleze și să depună

amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 3. Prezenta dispoziţie se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în

termenul prevăzut de lege.

Art. 4. Secretarul general al orașului Hârșova va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor,

instituţiilor, persoanelor interesate, prin mass - media, prin afişarea pe pagina de internet a

primăriei orașului Hârșova https://primaria-harsova.ro/, sau prin orice alt mijloc de publicitate,

Proiecte ordine de zi

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului

Local ale orașului Hârșova pe o perioada de 3 luni, respectiv lunile august, septembrie, octombrie

2022 - Inițiator – Primar Viorel Ionescu

- Avizul Comisiei speciale nr. 4

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli

al Orașului Hârșova pentru trim. I al anului 2022 – Inițiator – Primar Viorel Ionescu

- Avizul Comisiei speciale nr. 1

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2021 ale S.C. CARSIUM

EDIL S.R.L. HÂRȘOVA – Inițiator – Primar Viorel Ionescu

- Avizul Comisiei speciale nr. 1

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit și a indicatorilor

tehnico-economici revizuiți aferenți investițiilor propuse în Orașul Hârșova în cadrul „Proiectului

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJAS.A.

Constanța în perioada 2014-2020” și includerea în bugetul de venituri și cheltuieli a cotei de

cofinanțare– Inițiator – Primar Viorel Ionescu

- Avizul Comisiei speciale nr. 1

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale disponibilă, aflată în

administrarea Consiliului Local, situată în orasul Hârșova, str. Tabiei nr. 17, bl. F2 – Inițiator – Primar

Viorel Ionescu

- Avizul Comisiei speciale nr. 3

6. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale disponibilă, aflată în

administrarea Consiliului Local, situată în orasul Hârșova, str. Tabiei nr. 17, bl. F1 – Inițiator – Primar

Viorel Ionescu

- Avizul Comisiei speciale nr. 3

7. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe disponibile (casă naționalizată), aflată în

administrarea Consiliului Local, situată în orasul Hârșova, str. Ovidiu nr. 2B– Inițiator – Primar

Viorel Ionescu

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței ANL disponibilă, aflată în administrarea

Consiliului Local, situată în orasul Hârșova, str. Cășăriei nr. 2B, bl. N2 – Inițiator – Primar Viorel

Ionescu

- Avizul Comisiei speciale nr. 3

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței ANL disponibilă, aflată în administrarea

Consiliului Local, situat în orasul Hârșova, str. Cășăriei nr. 2B, bl. N4 – Inițiator – Primar Viorel

Ionescu

- Avizul Comisiei speciale nr. 3

10. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței ANL disponibilă, aflată în administrarea

Consiliului Local, situat în orasul Hârșova, str. Gropilor nr. 20B, bl. B1 – Inițiator – Primar Viorel

Ionescu

- Avizul Comisiei speciale nr. 3

V.S.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Ti-a placut articolul?

COMENTARII

REPLICA

LOTO

6/49
193339183026
5/49
1136376284
joker
20243019359