rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 23 februarie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

DEFICIENȚE în proiectul de reabilitare a CAZINOULUI, găsite de EXPERȚII EUROPENI

Europa Nostra, principala organizație de patrimoniu din Europa, și Institutul Băncii Europene de Dezvoltare au publicat, vineri, 14 septembrie a.c., un raport tehnic și financiar privind reabilitarea Cazinoului din Constanța, România, clădire listată ca una dintre cele mai periclitate 7 situri din Europa în 2018, în urma nominalizării sale de către Asociația ARCHÉ. Raportul punctează deficiențele găsite în modul cum a fost gândită reabilitarea, multe aspecte nefiind detaliate suficient. Totodată, în raport este recomandată o implicare mai activă a proprietarului clădirii-emblemă, adică a Primăriei Constanța, pentru a se reduce riscul ca proiectul să fie un eșec.

Cazinoul Constanța 2018, foto Marian Sterea

Construit în 1910, Cazinoul din Constanța a devenit un reper al țărmului Mării Negre. Daniel Renard, arhitectul româno-elvețian care a proiectat clădirea, a optat pentru expresivitatea opulentă a Art Nouveau-ului pentru a ilustra modernizarea României în timpul domniei lui Carol I. După trecerea repetată a clădirii din administrația statului în cea privată și înapoi, Cazinoul a fost abandonat în anii 2000.

Raportul tehnic și financiar a rezultat în urma unei vizite de lucru de patru zile în România, desfășurată în perioada 8-11 iunie a.c., în timpul căreia reprezentații Europa Nostra și ai Institutului Băncii Europene de Dezvoltare au evaluat Cazinoul din Constanța și s-au întâlnit cu părțile interesate, atât la nivel local, cât și regional.

Îngrijorări MAJORE privind modul cum va fi proiectul executat

Raportul propune o serie de măsuri și recomandări. Potrivit experților europeni, Cazinoul este o clădire reper situată într-un punct important al orașului și „merită, fără nicio îndoială, să fie restaurat la vechea sa splendoare pentru a putea găzdui activități sociale și comunitare”. Utilitatea acestei inițiative este confirmată de alocarea de către Guvern a unor fonduri substanțiale pentru reabilitarea clădirii (12 milioane euro).

Responsabilitatea pentru lucrările de construcție și proiectare privind Cazinoul au fost transferate de către proprietarul clădirii-emblemă, Primăria Constanța, către Compania Națională de Investiții (CNI), printr-un acord valabil până la începutul anului 2019. „Cu toate acestea, există îngrijorări majore privind modul în care proiectul urmează să fie executat, din cauza unei combinații de neajunsuri”, arată experții europeni. Dintre neajunsuri, sunt menționate: starea actuală a clădirii, care a fost abandonată de ceva vreme, nu se cunoaște cu precizie, iar până acum au fost făcute numai studii de fezabilitate. „Lipsa de informații clare face ca estimarea costului lucrărilor de reparație a structurii și restaurare a decorațiunilor să fie problematică”, spun experții; funcțiunea propusă nu pare să fi fost studiată în suficient detaliu, nepermițând luarea de decizii credibile pe termen lung care să determine detaliile noului proiect și alte aranjamentele conexe; noua configurație a clădirii, posibilitatea de a adăuga noi elemente și de a o moderniza pentru a o aduce la standardele actuale nu au fost încă definite în detaliu; strategia propusă de experți constă în actualizarea Studiului de Fezabilitate în limita sumei de €50.000, înainte de aprobările finale și de începerea licitației pentru realizarea proiectului.

„Toate aceste neajunsuri pot fi depășite prin detalierea lucrărilor ce urmează a fi întreprinse înainte de a trece la etapa de licitație”, subliniază experții europeni.

Cazinoul Constanța 2018, foto Marian Sterea

„Lipsa de implicare a Primăriei Constanța în etapa de construcție este o decizie regretabilă”

„Cu toate acestea, Compania Națională de Investiții (CNI) pare nerăbdătoare să înceapă lucrările – poate din dorința de a respecta acordul dintre Primăria Municipiului Constanța (PMC) și Ministerul Dezvoltării Regionale (MDRAP) – în ciuda lipsei de pregătire și folosind o strategie similară cu cele abandonate anterior, mai exact: contractul principal va fi unul de tip „proiectare și construcție”, bazat pe documentele din Studiul de Fezabilitate și alte studii preliminare; contractul de construcție va fi administrat de Compania Națională de Investiții (CNI), care va avea o prezență normală pe sit, cu oarecare susținere locală, iar proiectul va fi monitorizat din București; proprietarul, Primăria Municipiului Constanța (PMC), deleagă responsabilitatea proiectului către Compania Națională de Investiții (CNI) printr-o Notă Conceptuală și o Temă de Proiectare, și nu se mai implică până la predarea finală a lucrărilor. Aceste aranjamente – în care Contractorul își asumă întreaga responsabilitate pentru proiectarea detaliată a Cazinoului, împreună cu abordarea exclusiv administrativă a gestiunii contractului principal – sunt considerate cu totul nepotrivite cu circumstanțele, și creează riscuri deosebit de mari ca proiectul să fie un eșec în termeni de calitate, cost și timp. Lipsa de implicare a proprietarului în etapa de construcție este, de asemenea, o decizie regretabilă”, se atrage atenția în raportul experților europeni.

„Recomandăm insistent ca Primăria Municipiului Constanța (PMC) și Compania Națională de Investiții (CNI) să revizuiască aceste aranjamente privind pregătirea proiectului și strategia de gestiune a contractului, făcând următoarele schimbări: extinderea acordului dintre Primăria Municipiului Constanța și Ministerul Dezvoltării Regionale privind administrarea Cazinoului din Constanța dincolo de începutul anului 2019 și modificarea acestuia privind gestiunea Comisiei Naționale de Investiții a fazei de execuție a proiectului; recunoașterea naturii complexe a restaurării și modernizării aceste clădiri care necesită o muncă intensă de pregătire realizată de specialiști cu experiență, și o gestiune abilă, într-o măsură mult mai mare decât este ea prevăzută în acest moment; completarea Studiului de Fezabilitate cu cercetări amănunțite și o fază de proiectare detaliată care să acopere structura și nevoile clădirii printr-un studiu specializat, modernizarea clădirii în ceea ce privește configurația spațiului, echipamentele și facilitățile necesare, și reparația sau adaptarea funcțiunilor specifice; pregătirea licitației, a obiectivelor și specificațiilor lucrărilor pentru a avea un contract (sau contracte) de tip „doar construcție”. Acesta (sau acestea) ar trebui rafinat(e) pentru a permite flexibilitate, pentru a da socoteală de natura lucrărilor și a permite posibile schimbări în decursul lor. Contractul (sau contractele) ar trebui gestionate abil, probabil de Consultanți independenți cu experiență, sub egida Consiliului Național de Investiții (CNI); o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP) sau o unitate echivalentă ar trebui înființată cât mai repede sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale (MDRAP) pentru a avea controlul de ansamblu al proiectului. Aceasta ar putea fi gestionată de consultanți externi cu experiență în managementul de proiecte și ar putea fi alcătuită din membri ai personalului de conducere din Primăria Constanța, CNI și poate din alte instituții și organizații. Acesta ar fi principalul instrument de verificare și luare a deciziilor în proiect”, se recomandă în raportul menționat.

Cazinoul Constanța 2018, foto Marian Sterea

Viitoarea utilizare a Cazinoului trebuie „studiată” mai în detaliu

De asemenea, alte recomandări vizează crearea, cât mai curând posibil, în cadrul PMC, a unui Punct Focal și a unui Grup de Contact al Cazinoului, care să asigure legătura dintre personalul de conducere din Primăria Constanța și Unității de Implementare a Proiectului pentru pregătirea fazei operaționale și pentru a contacta publicul în vederea obținerii de idei și susținere. ONG-uri selectate și membri ai societății civile ar trebui să facă, de asemenea, parte din acest grup, care, pentru a fi eficient, ar trebui să fie relativ compact; implementarea altor recomandări și sugestii incluse în cuprinsul acestui raport (de exemplu, implicarea unor experți Art Nouveau în restaurare, proiectarea în vederea rezistenței la cutremur, Primăria Constanța să studieze mai în detaliu viitoarea utilizare a clădirii pentru a-și defini mai clar nevoile, Primăria Constanța „să fie conștientă și să se pregătească pentru întreținerea clădirii, necesitatea de a se pregăti pentru situația în care costurile efective vor fi mai mari decât cele prevăzute și alocarea de fonduri sporite pentru consultanță)”.

Cazinoul ar trebui protejat printr-un dig, în largul mării, în partea estică

Experții europeni mai atrag atenția că este necesară începerea, cât mai repede posibil, a lucrărilor de urgență, fiind responsabilitatea CNI să evite deteriorarea Cazinoului într-o și mai mare măsură înainte de începerea lucrărilor propriu-zise.

Este necesară și evaluarea elementelor de protecție împotriva mării, pentru a asigura stabilitatea pe termen lung a zidului de protecție și a platformei de fundație. De asemenea, să se ia în considerare sporirea protecției prin construirea unui dig în larg pe partea estică, similar celui situat pe partea sudică.

Raportul tehnic și financiar complet privind reabilitarea Cazinoului din Constanța, România, se găsește pe siteul web al programului „Cele Mai Periclitate 7 Monumente”: http://7mostendangered.eu/reports.

Programul „Cele mai periclitate 7 situri”

Programul „Cele mai periclitate 7 situri” identifică monumente și situri din Europa aflate în pericol și mobilizează persoane publice și private la nivel local, național și european, pentru a găsi un viitor viabil pentru siturile respective. Programul a fost lansat în ianuarie 2013 de către Europa Nostra, cu sprijinul Institutul Băncii Europene de Investiții, în calitate de partener fondator și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei în calitate de partener asociat. Acest program a fost inspirat de succesul unui proiect asemănător desfășurat de Fondul Național pentru Conservare Istorică din SUA (US National Trust for Historical Preservation). „Cele mai periclitate 7 situri” nu este un program de finanțare. Scopul său este de a servi drept catalizator pentru acțiune și pentru a promova puterea exemplului. Acesta beneficiază de sprijinul programului Uniunii Europene „Europa Creativă”, ca parte a programului Europa Nostra „Patrimoniul nostru – valorile noastre”.

Din 2013 până astăzi, 29 de monumente și situri în pericol din 19 țări din Europa au fost selectate pentru a fi incluse în lista celor mai periclitate 7 monumente. Prima listă a fost făcută publică în 2013, a doua în 2014, a treia în 2016, iar a patra în 2018, în cadrul Anului European al Patrimoniului. În 2016 Laguna Venețiană a fost declarată cel mai periclitat sit din Europa.

Experți în finanțe și patrimoniu din cadrul Europa Nostra și al Institutului Băncii Europene de Investiții desfășoară misiuni în cele 7 situri, împreună cu cei care le-au nominalizat. Echipe multidisciplinare evaluează situl și ajută la formularea unui plan de acțiune fezabil pentru fiecare dintre ele, în strânsă cooperare cu părțile interesate de la nivel local și național, atât din mediul public, cât și din cel privat. Rezultatele și recomandările acestor misiuni sunt cuprinse în rapoarte tehnice și financiare. Partenerii din program asistă ulterior părțile interesate în implementarea acestor rapoarte.

Florentina BOZÎNTAN

Citește și:

Decebal Făgădău caută oameni dispuşi să doneze pentru reabilitarea Cazinoului

Reprezentanții Neversea și Alexandra Stan se implică în proiectul de restaurare a Cazinoului

Peste 20.000 de constănțeni au răspuns la chestionarele legate de Cazino și accesul pietonal în zona peninsulară

NIMENI nu se ocupă de conservarea Cazinoului, la această oră! Acoperişul stă să cadă şi nu mai este racordat la ENEL!

sâmbătă, 15 septembrie 20182964
Comentarii

02sa raspuda(15 sep 12:38)
Cine l-a avut in administrare ar trebui sa raspunda material si penal, pentru lipsa de grija fata de un bun incredintat.
12olga(15 sep 09:05)
Sa faceti lucrarea cu cei care au lucrat la Faleza si laPoarta 1 ca pana in 2050 nu mai este nimic din Cazinou , RUSINE s-a cumparat Wc de 50000de eur ??? si nu putem sa redam Cazinoul Constantei ?? la cat s-a furat in Constanta ??
02Troscotel(15 sep 05:28)
Daca s-ar consfica toate sumele bagate la masinile de spalat numite cazinou amiral max bet... am avea cel mai luxos restaurant. Dar din pacate fratii de loja a lui puladau ne arata buzunarele pe dos dupa festivalul nevazatorilor.
12klaus(14 sep 23:48)
Pe 14 Noiembrie , anul asta , se implinesc 140 de ani , de la revenirea Dobrogei la Romania . Era frumos si ideal , daca , Constantei ii era data inapoi , cladirea simbol , restaurata total...atata macar . Cum frate , Cluj , Sibiu , Oradea , Timisoara , au renascut 100 % si si-au refacut , propriu patrimoniu istoric ? Ma intreb degeaba , hai noapte buna .
14Muie UE(14 sep 22:21)
Am impresia ca expertii europeni umbla dupa malai. Din raport se intelege ca au chef de ceva contracte de expertiza, consultanta, evaluare, reevaluare, bagat de seama.
17vic(14 sep 18:27)
l-am auzit pe asa zisul primar azi la Sky, singurele lui realizari erau spectacolele... ca in Roma antica - da prostimii circ -paine nu avea, altfel acelasi oras degradat. pacat!
21mari(14 sep 17:36)
In 30 de ani nu e facut bine studiul --Ne mai trebuie inca atit -Rominii au arhitecti f buni n-avem nevoie de sfaturi de la altii iar primarul sa-nceapa lucrarile ca au legi acum si sint la putere
13Florin(14 sep 16:56)
Daca nu il pune pe tampitul de Babu sa se ocupe, nu rezolva nimic!
43Diletanti Idioti(14 sep 15:04)
Cei care au participat la asemenea lucrari fie si la o amarata de casa veche ar trebui sa stie ca nu ai cum estima cu precizie costurile lucrarilor. Nici aici si nici oriunde in lumea asta. La o asemenea cladire in asa stadiu, nimeni nu poate sti cate surprize si neprevazute apar. Contractarea ar trebui facuta cu asta in minte si cu un sistem clar de documentare si suplimentare pentru surprize. Altfel, mai pot bate campii secole. Verzele de europeni stiu bine asta, dar se fac ca ploua. N-au niciun interes in splendoarea recapatata a bietului Cazino. Doar fac pe desteptii, ca intotdeauna.
28Burebista(14 sep 14:02)
FAGADAu voi ce faceti?Construiti blocuri si beti apa de la robinet?Banii la saltea!
73gigel(14 sep 13:41)
"expertii" europeni sugereaza mai multa consultanta. Adica mai multi bani bagati in conturile lor. Nu am memorie prea buna, dar cazinoul avea deja dig la est de cand a fost construit. Mai mult, combinatia cu 700 de ong-uri, dar totusi o comisie compacta? Nici macar ei nu stiu exact ce recomanda. Daca ai nostrii nu pot evalua exact costul, cum pot ei de la distanta? Concluzia: prea putini bani la firmele lor de consultanta.
04Nu mai iese fum,nici fumuri(14 sep 13:40)
Despre zemma zeicescu si ierbarul ei nu zice replica nimic,nimic deontologic!?
18Django(14 sep 13:35)
Primsria,prin anumiti reprezentanti ai ei stie sa se ocupe doar de WC-uri supraevaluate.De la 50.000 de euro in sus,daca se poate.Astia care au aprobat cheltuielile astea pe WC-uri.si-ar face la ei in curte asa ceva?Sau acolo nu e cu parandarat?
60Doriti cu trotil?(14 sep 13:30)
Cazinoul ar trebui protejat cu....picamerul.Ce sa mai protejeze digul in largul marii? Sa tina digul molozul protejat cand se va prabusi cazinoul!Daca e rost de furat bani pai faceti digul repejor cu putina pricepere lucrarile la dig vor grabi prabusirea cazinoului.
61anonimus(14 sep 13:16)
HELLO! PRIMARIA esti pe faza? Lasati-l dracului sa se darame ca sa scapati de grija asta.
28europeanu(14 sep 13:13)
dac-ar fi dupa hotul de fagadau,renovarea ar face-o abc-val impreuna cu confort urban. Ce se baga astia din europa noastra sa ne strice noua para-ndaratul ! Muie fagadau, muie dragnea, muie pesede !!!
29Primaria p.lii(14 sep 12:00)
Nu erau oameni in primaria Constanta sa isi dea seama ce trebuie sa cuprinda un proiect, cat de prosti sunt anagajatii institutiei asteia sau primarul Nu vrea
315Unu2(14 sep 11:50)
@11:39. Bravo. Sa se faca un bloc de paishpe etaje si sa se dea la makedonimea din primarie. Prioritate au secretarele care accepta anal.
018huaa(14 sep 11:43)
V-ati reparat portile si gardurile la hotelurile voastre cu bani nostri si ceva pentru oras nu faceti jos mafia tuturor partidelor!!!
213Mazare(14 sep 11:39)
Cat teren a vandut mazare si oameni lui de ce nu a facut cazinou a facut hoteluri in brazilia cu dragnea
123alex(14 sep 11:39)
mai bine il darmati si construiti un bloc futuva n gura de hoti , e singurul lucru bun , pe care il mai are si orasul asta si nu sunteti in stare sa l reparati .
mai mult...Replica
23 feb 00:00ReplicaFetiță MUȘCATĂ de MAIDANEZI pe drumul spre școală! Primăria promite că din martie reia strângerea haitelor!

Haitele de câini maidanezi se înmulțesc pe străzile Constanței. Din vara lui 2018, Primăria Constanța nu mai are...1239

23 feb 00:00ReplicaACHITĂRI ÎNTR-UN DOSAR DE SPĂLARE DE BANI ȘI ÎNȘELĂCIUNE. O ANGAJATĂ A VRUT SĂ SE SINUCIDĂ LA MUNCĂ!1319
23 feb 00:00ReplicaPILOTUL CARE S-A PRĂBUȘIT CU AVIONUL LA TUZLA A FOST LA UN PAS DE TRAGEDIE în 2005624
23 feb 00:00ReplicaPoziţia Ministerului Economiei în privinţa drepturilor seniorilor din Năvodari

Deşi sperau să găsească buletinele cu măsurători de la fostul combinat de îngrăşăminte din Năvodari în...627

23 feb 00:00ReplicaCopii internați în stare gravă la Cernavodă! Situație SUSPECTĂ la grădiniță1661
23 feb 01:56ReplicaDeputatul Bogdan Huțucă: Guvernul manipulează. Veniturile din buget sunt supraevaluate231
23 feb 00:00ReplicaINTERVIU. Nicolae Bucovală: 'Investitorii în turism trebuie scutiţi de taxe şi impozite dacă revitalizează staţiuni uitate în timp!'

Vânzările hotelierilor pentru sezonul estival 2019 arată foarte bine, a afirmat Nicolae Bucovală, preşedintele...498

23 feb 00:00ReplicaPreședintele Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, cercetat pentru abuz, fals în înscrisuri și infracţiuni contra libertăţii persoanei!663
23 feb 01:31ReplicaMărţişoare din jeleuri, dar şi obiecte decorative şi podoabe inedite, expuse la târgul cu vânzare de la şcoala “Maria Montessori”248
23 feb 00:00ReplicaCe vor face de luni procurorii care au protestat la Constanța

Ordonanța ministrului Justiției a scos procurorii constănțeni în stradă! Procurorii din cadrul Parchetului de pe...807

23 feb 00:00ReplicaA fost eliberat certificatul de urbanism pentru construcția Sălii Polivalente din Constanța!1238
23 feb 00:00ReplicaCE PALMĂ pentru Micu! Boroianu: ‘Dacă va îndeplini condiția să nu aibă o condamnare, atunci discutăm dacă va candida din partea PNL la primărie’834
Vremea
-4.2°-5° - -2.2° sâmbătă, 23 februarie 2019
cer fragmentatUmiditate: 100%
Vânt: 11.5 m/s din N
Presiune: 1032.53 milibari

Loto
6/4991120242633
5/4092328293139
joker151323372
Horoscop
mai mult...SPSportRT
23 feb 00:00SportConsilierii locali municipali, convocați în ședință - iată ordinea de zi!

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, joi, 28 februarie 2019, ora 12.00,...536

22 feb 00:00SportBenfica Lisabona, Inter Milano, Chelsea, Slavia Praga, FC Krasnodar, Dinamo Kiev şi Rennes, calificate în optimile Europa League

Benfica Lisabona, Inter Milano, Chelsea, Slavia Praga, FC Krasnodar, Dinamo Kiev şi Rennes sunt ultimele echipe...344

22 feb 00:53SportArsenal, Napoli, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, RB Salzburg, Valencia, Villarreal şi Zenit Sankt Petersburg s-au calificat în optimile de finală

Arsenal, Napoli, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, RB Salzburg, Valencia, Villarreal şi Zenit Sankt Petersburg s-au...345

22 feb 00:00SportCâți bani a câștigat Simona Halep după eliminarea de la Dubai

Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului de la Dubai de elvețianca...1511

Local
23 feb 00:00LocalALCOOLEMII RECORD la Constanța!

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța, la data de 22 februarie a.c., ora 3.40, au depistat o femeie, în...403

23 feb 00:59LocalVÂNT PUTERNIC! A fost smulsă o bucată de tablă din acoperișul unui bloc

De altfel, în orașul Constanța vântul puternic a smuls, vineri seara, o bucată din acoperișul unui bloc. Pentru...1917

23 feb 03:04LocalUn tulcean BEAT și FĂRĂ PERMIS a provocat un accident rutier la Constanța

Ionuț Mihai a fost prezenat instanței de judecată, care a emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de...1493

23 feb 03:04LocalAu abandonat barca pneumatică într-un canal când au văzut polițiștii

Polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Tulcea, împreună cu polițiști din cadrul Posturilor de Poliție Murighiol,...390

23 feb 03:05LocalPovestea lui Ms. Bean de la Techirghiol. De peste 20 de ani, într-un centru de recuperare

Cei care au participat, în ultimii ani, la spectacolele organizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială l-au...688

23 feb 03:06LocalTânăr prins cu un joint asupra sa!

O patrulă de ordine și siguranță publică din cadrul Secției 3 a depistat un bărbat, în vârstă de 29 de ani,...358

23 feb 03:09LocalUn bărbat BEAT și-a AGRESAT IUBITA la Constanța!

Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție, la data de 21 februarie a.c.,ora 22.30, au fost sesizați de către o...423

23 feb 02:45LocalTraficant de COCAINĂ și MARIJUANA, prins la Constanța, în zona gării! Venise la DISTRACȚIE!

Poliţiştii din cadrul Serviciului Investigații Criminale al IPJ Constanța cu sprijinul lucrătorilor Serviciului...2429

23 feb 02:44LocalPERCHEZIȚII: patru tineri din Constanța au FURAT un AUDI ca să ajungă mai repede la SPARGERI!

Patru indivizi din Mihail Kogălniceanu, fiind vorba despre Mihalache Bănică (31 ani), Ionel Cristinel Petre (29 ani),...2361

23 feb 03:07LocalRESTRICȚII de circulație în Constanța. Vezi pe ce străzi NU se circulă!

Luni, 25 februarie, de la ora 19:00, se va desfășura meciul internațional de handbal masculin dintre H.C. Dobrogea...499

Politică
23 feb 00:00PoliticăDe trei ani comuna Horia nu a mai primit fonduri de la bugetul de stat

Primarul comunei Horia, Gigel Sava, a precizat că taxele şi impozitele locale pentru anul 2019, au fost aprobate din...219

23 feb 00:00PoliticăPreședinte PNL Constanța, Bogdan Huțucă: Luăm în calcul candidatura lui Micu la Primăria Tuzla

Președintele PNL Constanța, Bogdan Huțucă, a confirmat pentru Replica faptul că Florian Constantin Micu, fostul...174

23 feb 03:09PoliticăPrimăria Constanța anunță că RATC introduce pe traseu un nou lot de autobuze

Regia Autonomă Transport în Comun Constanța anunță publicul călător că introduce în circulație cel de al...234

23 feb 00:00PoliticăDragnea, discurs la Congresul socialiştilor europeni de la Madrid: Dreapta foloseşte instituţiile de forţă în România

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, la Congresul socialiştilor europeni, că Dreapta europeană a...204

23 feb 02:59PoliticăPNL Constanța: „Primarii din județ sunt DISPERAȚI ca urmare a Ordonanței 114“

Primarii din județ sunt disperați, după ce a fost dată Ordonanța 114 privind creșterea salariilor în...989

23 feb 03:07PoliticăTăriceanu: Şi la ALDE şi la PSD există o idee de a merge pe liste separate la europarlamentare

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, vineri, că atât în partidul său, cât şi în PSD, ideea...208

23 feb 03:03PoliticăPreşedintele Iohannis a sesizat legea bugetului de stat pe 2019 la CCR

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Curţii Constituţionale a României (CCR) o sesizare de...203

23 feb 03:04PoliticăDocumente de urbanism pentru lucrările de la Spitalul Judeţean Constanţa

Municipalitatea constănţeană a emis un certificat de urbanism pentru una dintre lucrările care urmează să se...269

23 feb 03:08PoliticăICCJ a amânat pronunțarea în cel de-al doilea dosar al lui Mazăre

În acelaşi dosar, sunt judecaţi fostul deputat Eduard Martin, acţionar la compania Polaris M Holding SRL, acuzat de...661

23 feb 03:10PoliticăDocumentele care certifică naşterea, căsătoria şi altele similare, dar şi copiile lor, nu vor mai fi legalizate

Începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și...730

Monden
23 feb 00:00MondenMoştenitorii lui Michael Jackson dau în judecată HBO. Actul are legătură cu concertul de la Bucureşti

Moştenitorii lui Michael Jackson dau în judecată HBO şi cer 100 de milioane de dolari ca daune pentru filmul...154

23 feb 00:00MondenAndreea Marin, într-o ţinută transparentă la cea mai recentă apariţie

Este una dintre cele mai apreciate femei din România, reuşeşte în continuare să fie în centrul atenţiei şi să...185

23 feb 00:00MondenCum arată fiul „neştiut“ al lui Michael Jackson? Blanket a împlinit 17 ani

Când Michael Jackson a murit acum nouă ani, a lăsat în urmă trei copii: Paris Jackson, Michael Joseph Jackson Jr...169

23 feb 00:00MondenRăzvan Ciobanu, de nerecunoscut după ce a slăbit peste 50 de kg

Vedetele autohtone s-au pregătit ca pentru adevăratele premii Oscar la petrecerea Ok! Goldent Night de miercuri (20...152

23 feb 00:00MondenFerma 2019. Carmen Negoiță a părăsit competiția după ce „a fost bătută“ de Miss România

Ediția de joi, 21 februarie, de la Ferma a adus cu sine o nouă eliminare. După Ame Călin, Emil Rengle și Jorge,...171

23 feb 00:00MondenMinculescu a bruscat un copil care voia autograf: „Băi, frate, nu vezi că abia am terminat de cântat!“

Pe fondul unei oboseli accentuate, Cristi Minculescu (60 de ani) a dezamăgit, sâmbăta trecută, un fan de-al său, de...158

23 feb 00:00MondenActorul din „Empire” ar fi plătit 3.500 de dolari, ca să însceneze un atac împotriva sa, pentru că era nemulţumit de salariu

Actorul Jussie Smollett, din serialul ”Empire”, a plătit 3.500 de dolari ca să însceneze un atac împotriva sa cu...123

23 feb 00:00MondenMarile dueluri ale galei Oscar 2019: "Green Book"-"Roma", Rami Malek-Christian Bale, Olivia Colman-Glenn Close

Filmele "Green Book" şi "Roma", actorii Rami Malek şi Christian Bale şi actriţele Olivia Colman şi Glenn Close,...125

23 feb 00:00MondenOSCAR2019 - O gală marcată deja de controverse, dar cu un posibil prezentator surpriză şi multe vedete pe scenă

Cea de-a 91-a ediţie a galei de decernare a premiilor Oscar, cel mai important eveniment organizat de industria...147

23 feb 00:00Monden„How to Train Your Dragon“ domină afişele cinematografelor din SUA

Cel de-al treilea episod al seriei de animaţie 'How to Train Your Dragon' domină afişele cinematografelor din SUA...127

Mapamond
23 feb 00:00MapamondPartidul Socialiştilor Europeni se reuneşte în Congres la Madrid

Partidul Socialiştilor Europeni (PES) se reuneşte în Congres vineri şi sâmbătă la Madrid, pentru a-şi susţine...118

23 feb 00:00MapamondAlegeri în Republica Moldova: Liderii blocului ACUM au prezentat probe după ce au susţinut că au fost otrăviţi cu mercur

Liderii Blocului electoral ACUM din Republica Moldova, Maia Sandu şi Andrei Năstase, au prezentat ziarului Newsmaker...138

23 feb 00:00MapamondSUA: Foşti comandanţi militari cer Congresului să adopte legea privind verificarea antecedentelor vânzărilor de arme

Cel puţin 12 foşti comandanţi şi consilieri militari, ale căror cariere s-au întins atât în timpul...126

23 feb 00:00MapamondAlegeri în Republica Moldova: Blocată între Rusia şi UE, Republica Moldova îşi alege duminică parlamentarii

Blocaţi între Rusia şi Uniunea Europeană (UE), divizaţi în ceea ce priveşte orientarea pe care trebuie să o ia...146

23 feb 00:00MapamondSUA anunţă menţinerea a 200 de soldaţi în Siria

Statele Unite au informat joi că vor menţine în final circa 200 de soldaţi în Siria, câteva săptămâni după ce...136

23 feb 00:00MapamondItalia vrea să le permită cetăţenilor să propună legi în Parlament

Camera Deputaţilor din Italia, dominată de populiştii din Mişcarea 5 Stele (M5S, antisistem) şi din Liga...120

23 feb 00:00MapamondSituaţie critică în poliţia germană după pierderea unor dovezi privind o reţea de pornografie infantilă

O echipă de investigaţie specială efectuează cercetări după ce 155 de dispozitive de stocare a unor date folosite...141

23 feb 00:00MapamondAustralia: Închisoare pe viaţă pentru şoferul care a intrat cu maşina în pietoni în 2017 la Melbourne

Un şofer dezaxat care a ucis şase oameni în ianuarie 2017 la Melbourne intrând cu maşina în mulţime a fost...128

23 feb 00:00MapamondSUA: Fiii lui "El Chapo", inculpaţi pentru trafic de droguri

Fiii faimosului şef al cartelului drogurilor din Mexic, El Chapo, au fost inculpaţi la rândul lor pentru trafic de...139

23 feb 00:00MapamondVenezuela: Ajutorul american a ajuns în Curaçao

Un avion transportând alimente şi medicamente, trimise de Statele Unite şi destinate Venezuelei, a aterizat marţi pe...143

Sănătate
21 feb 00:38SănătateDr. Aneta Tomescu: 'În lupta împotrivei CANCERULUI DE COL UTERIN, vaccinarea anti-HPV și testul Babeș Papanicolau au un rol esențial!'

Săptămânal, cel puțin două femei sunt depistate cu cancer de col uterin în Constanța. Iar cele mai multe paciente...4516

21 feb 02:56SănătateConstanța, în topul județelor cu cei mai mulți MORȚI confirmați cu GRIPĂ!

Specialiștii Centrului Național de Boli Transmisibile arată că, la nivelul țării, activitatea gripală are un...1728

21 feb 02:56SănătatePlanuri de viitor pentru Registrul Național al Cancerelor la Copil

...310

18 feb 06:13SănătateBlocul materno-fetal de la Spitalul Medgidia, reabilitat cu bani de la Ambasada Americii

Spitalul Municipal Medgidia deservește anual peste un sfert din locuitorii județului Constanța, peste 200.000 de...621

18 feb 06:21SănătateÎncă un medicament împotriva tusei a fost retras de la vânzare în România

Încă un medicament împotriva tusei a fost retras de la vânzare în România. Este vorba de Epistat, sirop şi...989

18 feb 06:21SănătateCredeți că laptele pe care îl cumpărați chiar e lapte? Iată ce spune Ministerul Agriculturii!

Echipe mixte formate din inspectori cu atribuții de control din cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,...1581

15 feb 03:20SănătateSpitalul de Pneumoftiziologie Constanța s-ar putea extinde. Bani sunt, cu birocrația este mai greu!

Anul trecut, Spitalul de Pneumoftiziologie Constanța a fost la un pas să realizeze un proiect de extindere, însă,...892

14 feb 02:16SănătateINJECŢIILE CU BOTOX – modă cu probleme legislative! Cât de bine pregătiţi sunt cei care promit buze senzuale?

Pe lângă partea șocantă – și anume faptul că o persoană fără niciun fel de pregătire medicală a ajuns să...1237

12 feb 00:51SănătateSiropul de tuse EURESPAL, RETRAS DE PE PIAȚĂ!

Eurespal, un medicament împotriva tusei pe care medicii îl recomandă inclusiv copiilor, sub formă de sirop și...1395

11 feb 23:15SănătateEPIDEMIE. Numărul bolnavilor răpuși de GRIPĂ, în creștere alarmantă! Încă un mort la Constanța!

Numărul bolnavilor care decedează și în cazul cărora este confirmată prezența virusului gripal crește de la o zi...2609