rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 22 septembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

DEFICIENȚE în proiectul de reabilitare a CAZINOULUI, găsite de EXPERȚII EUROPENI

Europa Nostra, principala organizație de patrimoniu din Europa, și Institutul Băncii Europene de Dezvoltare au publicat, vineri, 14 septembrie a.c., un raport tehnic și financiar privind reabilitarea Cazinoului din Constanța, România, clădire listată ca una dintre cele mai periclitate 7 situri din Europa în 2018, în urma nominalizării sale de către Asociația ARCHÉ. Raportul punctează deficiențele găsite în modul cum a fost gândită reabilitarea, multe aspecte nefiind detaliate suficient. Totodată, în raport este recomandată o implicare mai activă a proprietarului clădirii-emblemă, adică a Primăriei Constanța, pentru a se reduce riscul ca proiectul să fie un eșec.

Cazinoul Constanța 2018, foto Marian Sterea

Construit în 1910, Cazinoul din Constanța a devenit un reper al țărmului Mării Negre. Daniel Renard, arhitectul româno-elvețian care a proiectat clădirea, a optat pentru expresivitatea opulentă a Art Nouveau-ului pentru a ilustra modernizarea României în timpul domniei lui Carol I. După trecerea repetată a clădirii din administrația statului în cea privată și înapoi, Cazinoul a fost abandonat în anii 2000.

Raportul tehnic și financiar a rezultat în urma unei vizite de lucru de patru zile în România, desfășurată în perioada 8-11 iunie a.c., în timpul căreia reprezentații Europa Nostra și ai Institutului Băncii Europene de Dezvoltare au evaluat Cazinoul din Constanța și s-au întâlnit cu părțile interesate, atât la nivel local, cât și regional.

Îngrijorări MAJORE privind modul cum va fi proiectul executat

Raportul propune o serie de măsuri și recomandări. Potrivit experților europeni, Cazinoul este o clădire reper situată într-un punct important al orașului și „merită, fără nicio îndoială, să fie restaurat la vechea sa splendoare pentru a putea găzdui activități sociale și comunitare”. Utilitatea acestei inițiative este confirmată de alocarea de către Guvern a unor fonduri substanțiale pentru reabilitarea clădirii (12 milioane euro).

Responsabilitatea pentru lucrările de construcție și proiectare privind Cazinoul au fost transferate de către proprietarul clădirii-emblemă, Primăria Constanța, către Compania Națională de Investiții (CNI), printr-un acord valabil până la începutul anului 2019. „Cu toate acestea, există îngrijorări majore privind modul în care proiectul urmează să fie executat, din cauza unei combinații de neajunsuri”, arată experții europeni. Dintre neajunsuri, sunt menționate: starea actuală a clădirii, care a fost abandonată de ceva vreme, nu se cunoaște cu precizie, iar până acum au fost făcute numai studii de fezabilitate. „Lipsa de informații clare face ca estimarea costului lucrărilor de reparație a structurii și restaurare a decorațiunilor să fie problematică”, spun experții; funcțiunea propusă nu pare să fi fost studiată în suficient detaliu, nepermițând luarea de decizii credibile pe termen lung care să determine detaliile noului proiect și alte aranjamentele conexe; noua configurație a clădirii, posibilitatea de a adăuga noi elemente și de a o moderniza pentru a o aduce la standardele actuale nu au fost încă definite în detaliu; strategia propusă de experți constă în actualizarea Studiului de Fezabilitate în limita sumei de €50.000, înainte de aprobările finale și de începerea licitației pentru realizarea proiectului.

„Toate aceste neajunsuri pot fi depășite prin detalierea lucrărilor ce urmează a fi întreprinse înainte de a trece la etapa de licitație”, subliniază experții europeni.

Cazinoul Constanța 2018, foto Marian Sterea

„Lipsa de implicare a Primăriei Constanța în etapa de construcție este o decizie regretabilă”

„Cu toate acestea, Compania Națională de Investiții (CNI) pare nerăbdătoare să înceapă lucrările – poate din dorința de a respecta acordul dintre Primăria Municipiului Constanța (PMC) și Ministerul Dezvoltării Regionale (MDRAP) – în ciuda lipsei de pregătire și folosind o strategie similară cu cele abandonate anterior, mai exact: contractul principal va fi unul de tip „proiectare și construcție”, bazat pe documentele din Studiul de Fezabilitate și alte studii preliminare; contractul de construcție va fi administrat de Compania Națională de Investiții (CNI), care va avea o prezență normală pe sit, cu oarecare susținere locală, iar proiectul va fi monitorizat din București; proprietarul, Primăria Municipiului Constanța (PMC), deleagă responsabilitatea proiectului către Compania Națională de Investiții (CNI) printr-o Notă Conceptuală și o Temă de Proiectare, și nu se mai implică până la predarea finală a lucrărilor. Aceste aranjamente – în care Contractorul își asumă întreaga responsabilitate pentru proiectarea detaliată a Cazinoului, împreună cu abordarea exclusiv administrativă a gestiunii contractului principal – sunt considerate cu totul nepotrivite cu circumstanțele, și creează riscuri deosebit de mari ca proiectul să fie un eșec în termeni de calitate, cost și timp. Lipsa de implicare a proprietarului în etapa de construcție este, de asemenea, o decizie regretabilă”, se atrage atenția în raportul experților europeni.

„Recomandăm insistent ca Primăria Municipiului Constanța (PMC) și Compania Națională de Investiții (CNI) să revizuiască aceste aranjamente privind pregătirea proiectului și strategia de gestiune a contractului, făcând următoarele schimbări: extinderea acordului dintre Primăria Municipiului Constanța și Ministerul Dezvoltării Regionale privind administrarea Cazinoului din Constanța dincolo de începutul anului 2019 și modificarea acestuia privind gestiunea Comisiei Naționale de Investiții a fazei de execuție a proiectului; recunoașterea naturii complexe a restaurării și modernizării aceste clădiri care necesită o muncă intensă de pregătire realizată de specialiști cu experiență, și o gestiune abilă, într-o măsură mult mai mare decât este ea prevăzută în acest moment; completarea Studiului de Fezabilitate cu cercetări amănunțite și o fază de proiectare detaliată care să acopere structura și nevoile clădirii printr-un studiu specializat, modernizarea clădirii în ceea ce privește configurația spațiului, echipamentele și facilitățile necesare, și reparația sau adaptarea funcțiunilor specifice; pregătirea licitației, a obiectivelor și specificațiilor lucrărilor pentru a avea un contract (sau contracte) de tip „doar construcție”. Acesta (sau acestea) ar trebui rafinat(e) pentru a permite flexibilitate, pentru a da socoteală de natura lucrărilor și a permite posibile schimbări în decursul lor. Contractul (sau contractele) ar trebui gestionate abil, probabil de Consultanți independenți cu experiență, sub egida Consiliului Național de Investiții (CNI); o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP) sau o unitate echivalentă ar trebui înființată cât mai repede sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale (MDRAP) pentru a avea controlul de ansamblu al proiectului. Aceasta ar putea fi gestionată de consultanți externi cu experiență în managementul de proiecte și ar putea fi alcătuită din membri ai personalului de conducere din Primăria Constanța, CNI și poate din alte instituții și organizații. Acesta ar fi principalul instrument de verificare și luare a deciziilor în proiect”, se recomandă în raportul menționat.

Cazinoul Constanța 2018, foto Marian Sterea

Viitoarea utilizare a Cazinoului trebuie „studiată” mai în detaliu

De asemenea, alte recomandări vizează crearea, cât mai curând posibil, în cadrul PMC, a unui Punct Focal și a unui Grup de Contact al Cazinoului, care să asigure legătura dintre personalul de conducere din Primăria Constanța și Unității de Implementare a Proiectului pentru pregătirea fazei operaționale și pentru a contacta publicul în vederea obținerii de idei și susținere. ONG-uri selectate și membri ai societății civile ar trebui să facă, de asemenea, parte din acest grup, care, pentru a fi eficient, ar trebui să fie relativ compact; implementarea altor recomandări și sugestii incluse în cuprinsul acestui raport (de exemplu, implicarea unor experți Art Nouveau în restaurare, proiectarea în vederea rezistenței la cutremur, Primăria Constanța să studieze mai în detaliu viitoarea utilizare a clădirii pentru a-și defini mai clar nevoile, Primăria Constanța „să fie conștientă și să se pregătească pentru întreținerea clădirii, necesitatea de a se pregăti pentru situația în care costurile efective vor fi mai mari decât cele prevăzute și alocarea de fonduri sporite pentru consultanță)”.

Cazinoul ar trebui protejat printr-un dig, în largul mării, în partea estică

Experții europeni mai atrag atenția că este necesară începerea, cât mai repede posibil, a lucrărilor de urgență, fiind responsabilitatea CNI să evite deteriorarea Cazinoului într-o și mai mare măsură înainte de începerea lucrărilor propriu-zise.

Este necesară și evaluarea elementelor de protecție împotriva mării, pentru a asigura stabilitatea pe termen lung a zidului de protecție și a platformei de fundație. De asemenea, să se ia în considerare sporirea protecției prin construirea unui dig în larg pe partea estică, similar celui situat pe partea sudică.

Raportul tehnic și financiar complet privind reabilitarea Cazinoului din Constanța, România, se găsește pe siteul web al programului „Cele Mai Periclitate 7 Monumente”: http://7mostendangered.eu/reports.

Programul „Cele mai periclitate 7 situri”

Programul „Cele mai periclitate 7 situri” identifică monumente și situri din Europa aflate în pericol și mobilizează persoane publice și private la nivel local, național și european, pentru a găsi un viitor viabil pentru siturile respective. Programul a fost lansat în ianuarie 2013 de către Europa Nostra, cu sprijinul Institutul Băncii Europene de Investiții, în calitate de partener fondator și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei în calitate de partener asociat. Acest program a fost inspirat de succesul unui proiect asemănător desfășurat de Fondul Național pentru Conservare Istorică din SUA (US National Trust for Historical Preservation). „Cele mai periclitate 7 situri” nu este un program de finanțare. Scopul său este de a servi drept catalizator pentru acțiune și pentru a promova puterea exemplului. Acesta beneficiază de sprijinul programului Uniunii Europene „Europa Creativă”, ca parte a programului Europa Nostra „Patrimoniul nostru – valorile noastre”.

Din 2013 până astăzi, 29 de monumente și situri în pericol din 19 țări din Europa au fost selectate pentru a fi incluse în lista celor mai periclitate 7 monumente. Prima listă a fost făcută publică în 2013, a doua în 2014, a treia în 2016, iar a patra în 2018, în cadrul Anului European al Patrimoniului. În 2016 Laguna Venețiană a fost declarată cel mai periclitat sit din Europa.

Experți în finanțe și patrimoniu din cadrul Europa Nostra și al Institutului Băncii Europene de Investiții desfășoară misiuni în cele 7 situri, împreună cu cei care le-au nominalizat. Echipe multidisciplinare evaluează situl și ajută la formularea unui plan de acțiune fezabil pentru fiecare dintre ele, în strânsă cooperare cu părțile interesate de la nivel local și național, atât din mediul public, cât și din cel privat. Rezultatele și recomandările acestor misiuni sunt cuprinse în rapoarte tehnice și financiare. Partenerii din program asistă ulterior părțile interesate în implementarea acestor rapoarte.

Florentina BOZÎNTAN

Citește și:

Decebal Făgădău caută oameni dispuşi să doneze pentru reabilitarea Cazinoului

Reprezentanții Neversea și Alexandra Stan se implică în proiectul de restaurare a Cazinoului

Peste 20.000 de constănțeni au răspuns la chestionarele legate de Cazino și accesul pietonal în zona peninsulară

NIMENI nu se ocupă de conservarea Cazinoului, la această oră! Acoperişul stă să cadă şi nu mai este racordat la ENEL!

sâmbătă, 15 septembrie 20182798
Comentarii

02sa raspuda(15 sep 12:38)
Cine l-a avut in administrare ar trebui sa raspunda material si penal, pentru lipsa de grija fata de un bun incredintat.
12olga(15 sep 09:05)
Sa faceti lucrarea cu cei care au lucrat la Faleza si laPoarta 1 ca pana in 2050 nu mai este nimic din Cazinou , RUSINE s-a cumparat Wc de 50000de eur ??? si nu putem sa redam Cazinoul Constantei ?? la cat s-a furat in Constanta ??
02Troscotel(15 sep 05:28)
Daca s-ar consfica toate sumele bagate la masinile de spalat numite cazinou amiral max bet... am avea cel mai luxos restaurant. Dar din pacate fratii de loja a lui puladau ne arata buzunarele pe dos dupa festivalul nevazatorilor.
12klaus(14 sep 23:48)
Pe 14 Noiembrie , anul asta , se implinesc 140 de ani , de la revenirea Dobrogei la Romania . Era frumos si ideal , daca , Constantei ii era data inapoi , cladirea simbol , restaurata total...atata macar . Cum frate , Cluj , Sibiu , Oradea , Timisoara , au renascut 100 % si si-au refacut , propriu patrimoniu istoric ? Ma intreb degeaba , hai noapte buna .
14Muie UE(14 sep 22:21)
Am impresia ca expertii europeni umbla dupa malai. Din raport se intelege ca au chef de ceva contracte de expertiza, consultanta, evaluare, reevaluare, bagat de seama.
17vic(14 sep 18:27)
l-am auzit pe asa zisul primar azi la Sky, singurele lui realizari erau spectacolele... ca in Roma antica - da prostimii circ -paine nu avea, altfel acelasi oras degradat. pacat!
21mari(14 sep 17:36)
In 30 de ani nu e facut bine studiul --Ne mai trebuie inca atit -Rominii au arhitecti f buni n-avem nevoie de sfaturi de la altii iar primarul sa-nceapa lucrarile ca au legi acum si sint la putere
13Florin(14 sep 16:56)
Daca nu il pune pe tampitul de Babu sa se ocupe, nu rezolva nimic!
43Diletanti Idioti(14 sep 15:04)
Cei care au participat la asemenea lucrari fie si la o amarata de casa veche ar trebui sa stie ca nu ai cum estima cu precizie costurile lucrarilor. Nici aici si nici oriunde in lumea asta. La o asemenea cladire in asa stadiu, nimeni nu poate sti cate surprize si neprevazute apar. Contractarea ar trebui facuta cu asta in minte si cu un sistem clar de documentare si suplimentare pentru surprize. Altfel, mai pot bate campii secole. Verzele de europeni stiu bine asta, dar se fac ca ploua. N-au niciun interes in splendoarea recapatata a bietului Cazino. Doar fac pe desteptii, ca intotdeauna.
28Burebista(14 sep 14:02)
FAGADAu voi ce faceti?Construiti blocuri si beti apa de la robinet?Banii la saltea!
73gigel(14 sep 13:41)
"expertii" europeni sugereaza mai multa consultanta. Adica mai multi bani bagati in conturile lor. Nu am memorie prea buna, dar cazinoul avea deja dig la est de cand a fost construit. Mai mult, combinatia cu 700 de ong-uri, dar totusi o comisie compacta? Nici macar ei nu stiu exact ce recomanda. Daca ai nostrii nu pot evalua exact costul, cum pot ei de la distanta? Concluzia: prea putini bani la firmele lor de consultanta.
04Nu mai iese fum,nici fumuri(14 sep 13:40)
Despre zemma zeicescu si ierbarul ei nu zice replica nimic,nimic deontologic!?
18Django(14 sep 13:35)
Primsria,prin anumiti reprezentanti ai ei stie sa se ocupe doar de WC-uri supraevaluate.De la 50.000 de euro in sus,daca se poate.Astia care au aprobat cheltuielile astea pe WC-uri.si-ar face la ei in curte asa ceva?Sau acolo nu e cu parandarat?
60Doriti cu trotil?(14 sep 13:30)
Cazinoul ar trebui protejat cu....picamerul.Ce sa mai protejeze digul in largul marii? Sa tina digul molozul protejat cand se va prabusi cazinoul!Daca e rost de furat bani pai faceti digul repejor cu putina pricepere lucrarile la dig vor grabi prabusirea cazinoului.
61anonimus(14 sep 13:16)
HELLO! PRIMARIA esti pe faza? Lasati-l dracului sa se darame ca sa scapati de grija asta.
28europeanu(14 sep 13:13)
dac-ar fi dupa hotul de fagadau,renovarea ar face-o abc-val impreuna cu confort urban. Ce se baga astia din europa noastra sa ne strice noua para-ndaratul ! Muie fagadau, muie dragnea, muie pesede !!!
29Primaria p.lii(14 sep 12:00)
Nu erau oameni in primaria Constanta sa isi dea seama ce trebuie sa cuprinda un proiect, cat de prosti sunt anagajatii institutiei asteia sau primarul Nu vrea
315Unu2(14 sep 11:50)
@11:39. Bravo. Sa se faca un bloc de paishpe etaje si sa se dea la makedonimea din primarie. Prioritate au secretarele care accepta anal.
018huaa(14 sep 11:43)
V-ati reparat portile si gardurile la hotelurile voastre cu bani nostri si ceva pentru oras nu faceti jos mafia tuturor partidelor!!!
213Mazare(14 sep 11:39)
Cat teren a vandut mazare si oameni lui de ce nu a facut cazinou a facut hoteluri in brazilia cu dragnea
123alex(14 sep 11:39)
mai bine il darmati si construiti un bloc futuva n gura de hoti , e singurul lucru bun , pe care il mai are si orasul asta si nu sunteti in stare sa l reparati .
mai mult...Replica
22 sep 18:22ReplicaACCIDENT MORTAL PE AUTOSTRADA A2! Şofer proiectat din maşină

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe Autostrada A2...10911

22 sep 17:38ReplicaCa să nu se plictisească. Primăria Constanța organizează concurs de table pentru pensionari490
22 sep 09:15ReplicaINCONȘTIENȚĂ! Trei minori au făcut praf o mașină. Unul dintre puști este în comă3677
22 sep 14:55ReplicaVeşti proaste pentru năvodăreni: Creşte preţul la gigacalorie!

Veşti proaste pentru locuitorii oraşului Năvodari! Confruntaţi cu problema furnizării agentului termic - în sensul...2218

22 sep 00:00ReplicaLazia şi-a scăpat ARGOS-ul de FALIMENT!1847
22 sep 00:00ReplicaBAGAT LA ÎNCHISOARE DE UN BUTOI CU ŢUICĂ! IATĂ CE A PĂŢIT UN CUNOSCUT INFRACTOR1517
22 sep 18:36ReplicaDEBANDADĂ la sediul ANAF de pe I.G. Duca: contribuabilii mai au puţin şi sar la bătaie!

ANAF s-a pus zdravăn pe contribuabili, buni sau rău-platnici, iar sediul de pe I.G. Duca din Constanţa a fost luat cu...2666

22 sep 00:00ReplicaStroe: ‘Eu nu am fost certat cu Vrabie. Ba chiar i-am dat telefon de ziua lui, dar nu mi-a răspuns’2436
22 sep 00:00ReplicaInvestiţii masive la Chirnogeni: milioane de euro pentru poduri şi podeţe!566
22 sep 09:17ReplicaFurt pe faţă la Lidl: preţul de la casa de marcat, mai mare decât cel de pe etichetă!

Câtă nesimțire! Angajații magazinului Lidl, situat pe Șoseaua Mangaliei, știu că prețurile de pe raft nu coincid...3922

22 sep 00:00ReplicaDat AFARĂ din casă pentru că a DISTRUS mobila!1015
22 sep 00:00ReplicaConsilierul judeţean Cruşoveanu, proiect pentru şcolile şi grădiniţele din judeţ: FĂRĂ WC-URI ÎN CURTE!433
Vremea
19°18.7° - 19° sâmbătă, 22 septembrie 2018
câțiva noriUmiditate: 100%
Vânt: 4.98 m/s din S
Presiune: 1027.48 milibari

Loto
6/4972533353942
5/4063032363821
joker61224313418
Horoscop
mai mult...SPSportRT
22 sep 00:00SportSimona Halep ia postura de lider WTA în serios și se pune contra Serenei în scandalul de sexism: "Arbitrii respectă regulamentul. Nu am altceva de adăugat!"

Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a oferit prima reacție după conflictul iscat de Serena Williams (16 WTA) în finala...374

22 sep 23:28SportȘumudică, declarație de dragoste pentru dictatorul Turciei: "Îl iubesc pe Erdogan"

Marius Șumudică, antrenorul lui Al Shabab, n-a uitat perioada în care a antrenat-o pe Kayserispor și și-a arătat...434

22 sep 23:21SportBate retrogradarea la ușă: colaps pentru Dinamo! A treia înfrângere consecutivă și locul 10 în Liga 1! Ieșenii își bat joc de ”câini”: ”Puteam să le dăm trei!”

Dinamo a pierdut pe terenul lui Poli Iași, scor 0-1, și a ajuns la trei înfrângeri consecutive, după meciurile cu...352

22 sep 00:00SportSepsi - FC Voluntari 1-1. Gazdele, pas greșit în visul de titlu

Sepsi Sf. Gheorghe și FC Voluntari au terminat la egalitate, scor 1-1, în primul meci al etapei cu numărul 9 din Liga...212

Local
22 sep 00:46LocalAccident rutier pe bulevardul Ferdinand: un pieton a fost rănit!

Un accident rutier s-a petrecut în cursul zilei de vineri, 21 septembrie a.c., în jurul orei 17.00, pe bulevardul...1349

22 sep 00:46LocalPod peste granițe între Liceul Tehnologic 'Dragomir Hurmuzescu' și Deutches Rotes Kreuz, Frankfurt

Orice societate are nevoie de oameni cu suflet și disponibilitate, care să facă necondiționat ceva pentru...435

22 sep 00:45LocalAccident rutier în Inel II: două persoane au fost rănite!

Un accident rutier s-a petrecut în cursul zilei de vineri, 21 septembrie a.c., în jurul orei 15.00, pe strada...1699

22 sep 00:35LocalPeste 60 kg peşte fără documente legale, confiscate de polițiștii de frontieră, la Constanţa!

Poliţiştii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța au depistat în zona de competență un cetăţean...558

22 sep 00:17LocalMedgidia nu mai are societate de termoficare! Locuitorii nu mai au apă caldă de patru luni

Situație de criză pentru locuitorii din Medgidia! Orașul a rămas fără societate de termoficare, după ce Apollo...2159

22 sep 00:42LocalPrins băut la volan, în Techirghiol!

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța, la data de 20 septembrie a.c., au depistat un bărbat, în...1582

22 sep 00:37LocalUn puștan din Constanța a tăbărât pe o femeie: i-a smuls lanțul de la gât

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța, la data de 20 septembrie a.c., au depistat un minor, George...1871

22 sep 00:33LocalCând 'GHERȚOII' pun de nuntă: manele și stradă blocată în zona Sabroso!

Nesimțirea continuă la Constanța! Fără a le păsa de cei din jur și acționând ca-n junglă, părinții unor miri...4298

22 sep 00:18LocalCel mai mare CONTRABANDIST de țigări din Constanța, parte dintr-o NOUĂ GRUPARE! A fost arestat din nou

Face ce face și ajunge după gratii! Este vorba despre Liciu Cristian, cel mai mare contrabandist de țigări de la...5180

22 sep 00:19LocalINCENDIU URMAT DE EXPLOZIE! O femeie a primit îngrijiri medicale

Salvatorii Secției de pompieri Măcin au intervenit, vineri, 21 septembrie, în jurul orei 8.30, pentru limitarea...2188

Politică
22 sep 00:00PoliticăCine a cerut în şedinţa PSD excluderea Gabrielei Firea!

Surprinzător cine a cerut, în şedinţa CEx a PSD, eliminarea Gabrielei Firea din toate funcţiile de la partid! Cel...407

22 sep 00:47PoliticăConsilierii de la Eforie, convocaţi în şedinţă

Consilierii locali din Eforie au fost convocaţi în şedinţă, în data de 27 septembrie, pe ordinea de zi figurând,...1242

22 sep 00:44PoliticăPrimarul Decebal Făgădău premiază elevii de 10 ai Constanței!

Primarul Constanței, Decebal Făgădau, va premia cei doi elevi din Constanța care au obținut media 10 la...434

22 sep 00:43PoliticăConsilierii locali municipali, convocați în ședință. Vezi ce proiecte sunt pe ordinea de zi!

Consiliul local al municipiului Constanţa a fost convocat în şedinţă ordinară, joi, 27 septembrie 2018, ora...615

22 sep 00:35PoliticăÎn atenţia năvodărenilor! Numai locatarii blocurilor care şi-au achitat 80% din datorie se bucură de apă caldă!

Năvodărenii consumatori ai Termica Năvodari sunt din nou în atenţia autorităţilor! De data aceasta,...1426

22 sep 00:55PoliticăGabriela Firea, ieșire VIOLENTĂ înainte de CEx: 'Va fi un linșaj politic. Se vrea excluderea mea'

Vicepreședintele PSD Gabriela Firea a declarat, înaintea şedinţei CEx de vineri, că miza este excluderea sa din...448

22 sep 00:35PoliticăConsilierii judeţeni, convocaţi în şedinţă. Iată convocatorul!

În conformitate cu dispoziţiile art. 94 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,...492

21 sep 01:01PoliticăSONDAJ - Se anunţă o victorie zdrobitoare a taberei 'DA' la referendum

Sâmbătă şi duminică, 6 şi 7 octombrie 2018, va avea loc referendumul pentru modificarea articolului 48 din...695

21 sep 01:00PoliticăVezi ce proiecte a adoptat Guvernul

Guvernul României s-a întrunit joi, 20 septembrie, în şedinţă! Au fost adoptate mai multe proiecte de acte...690

21 sep 00:55PoliticăA fost inaugurat tronsonul de drum reabilitat de pe DJ224, Medgidia - Tortoman - Siliștea! VIDEO

De-a lungul timpului şoferii care tranzitează judeţul Constanţa s-au arătat nemulţumiţi de starea drumurilor. O...1830

Monden
22 sep 00:00MondenAsociația „Dăruiește Viața” a refuzat donația de 11.000 de euro de la Holograf

Asociația „Dăruieşte Viaţă“, care construieşte un spital pentru copii, a anunţat că nu doreşte să accepte...282

22 sep 00:00MondenCristi Borcea și Valentina Pelinel vor fi părinți de gemene. Ce a făcut fostul acționar când a aflat marea veste

Cristi Borcea a aflat recent că va deveni tată de gemene, exact așa cum și-a dorit. De altfel, chiar în ziua în...245

22 sep 00:00MondenSorana Darclee s-a accidentat serios la “Ultimul Trib”. A avut nevoie de intervenția medicilor

Sorana face parte din echipa Lemurii, la" Ultimul Trib", iar în ediția de joi seara, cei mai afectați au ieşit...173

22 sep 00:00MondenCâștigă Ștefan Bănică jr „X Factor”? „Anul acesta grupa mea cred că va oferi o mare surpriză”

Câștigă Ștefan Bănică jr X Factor? O declarație de-a sa ne duce clar cu gândul la asta. Și, oricum,...164

22 sep 00:00MondenRapperul Suge Knight, condamnat la 28 de ani de închisoare pentru o crimă comisă în 2015. A trecut cu mașina peste un fost partener de afaceri

Rapperul Suge Kighnt, cunoscut după ce în anii 90 a lansat cariera mai multor artiști celebri, printre care Snoop Dog...178

22 sep 00:00MondenBeyonce, acuzată de vrăjitorie de fostul ei toboșar. Femeia susține că artista i-a făcut vrăji și i-a omorât pisica

Kimberly Thompson, o tânără muziciană care a colaborat timp de șapte ani cu Beyonce, a depus în instanță...193

22 sep 00:00MondenTake That anunţă un turneu britanic şi un album retrospectiv la 30 de ani de la înfiinţarea trupei

Formaţia Take That a anunţat că va susţine un turneu de amploare în Marea Britanie anul viitor şi va lansa un...155

22 sep 00:00MondenChris Evans va fi protagonistul serialului 'Defending Jacob' difuzat de Apple

Actorul american Chris Evans, cunoscut pentru rolul Captain America în filmele universului Marvel, va fi protagonistul...168

22 sep 00:00MondenGillian Anderson şi Lily James, protagonistele unei adaptări pentru teatru a filmului "All About Eve"

Actriţele Gillian Anderson şi Lily James vor fi protagonistele unei adaptări pentru teatru a filmului "All About...167

22 sep 00:00MondenJ Balvin, marele favorit la premiile Latin Grammy cu opt nominalizări

Academia care decernează Latin Grammy Awards l-a anunţat joi pe artistul columbian de reggaeton J Balvin drept marele...162

Mapamond
22 sep 16:35MapamondMoscova acuză Washingtonul că vrea să o elimine de pe piaţa armelor cu sancţiunile sale

Sancţiunile adoptate joi seara de către SUA, primele împotriva unor entităţi străine pentru achiziţionarea de...173

22 sep 00:00MapamondPresa britanică: Theresa May a fost "umilită" de liderii europeni

Şefa guvernului britanic Theresa May a fost "umilită" de liderii europeni, care i-au cerut să-şi refacă propunerea...194

22 sep 00:00MapamondGermania: Sprijinul popular pentru blocul conservator, la un nou nivel minim

Sprijinul popular pentru blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel a înregistrat un nou nivel minim, iar...170

22 sep 00:00MapamondCancelarul austriac remarcă o legătură între traficanţi şi ONG-urile care salvează migranţi pe Mediterana

Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, a vorbit joi despre 'suspiciunea' că în operaţiunile de salvare a refugiaţilor...168

22 sep 00:00MapamondSUA sancţionează China pentru achiziţionarea de armament rusesc; ţinta este de fapt Moscova

Statele Unite au impus joi sancţiuni împotriva Departamentului de Dezvoltare a Echipamentelor (EDD), agenţia...186

22 sep 00:00MapamondA murit preşedintele Vietnamului, Tran Dai Quang

Preşedintele Vietnamului, Tran Dai Quang, a decedat vineri, la vârsta de 61 de ani, anunţă agenţia de presă...187

22 sep 00:00MapamondSUA: Incident armat în Maryland: Patru morţi, inclusiv atacatoarea

O femeie înarmată cu un pistol Glock calibrul 9 mm a deschis focul joi asupra colegilor de muncă într-un centru de...164

22 sep 00:00MapamondPentru femeile din Afganistan, naşterea are un risc de mortalitate mai mare decât conflictul armat

Pentru femeile din Afganistan, naşterea are un risc de deces de circa cinci ori mai mare decât conflictul armat din...189

22 sep 00:00MapamondTanzania: Cel puţin 42 de morţi după scufundarea unui feribot, posibil peste 200 de victime

Cel puţin 42 de oameni s-au înecat joi, după ce un feribot s-a scufundat în Tanzania, în lacul Victoria,...171

22 sep 00:00MapamondSUA: Incident cu arme în statul New York, soldat cu şapte victime

Şapte oameni, printre care şi copii, au fost împuşcaţi joi în oraşul Syaracuse din statul american New York, a...169

Sănătate
18 sep 16:33SănătateUn reputat chirurg pediatru din Turcia vine la Constanţa. Şansă în plus pentru copiii nascuţi cu malformaţii grave

În data de 29 septembrie a.c., prof. dr. Ahmet Alptekin, unul dintre cei mai cunoscuţi chirurgi pediatri din Turcia,...565

17 sep 01:03Sănătate„11 căi de luptă împotriva depresiei” – ghid practic, în biblioteca virtuală Baylor

Biblioteca virtuală Baylor se îmbogăţeşte cu un nou ghid de stil de viaţă: „11 căi de luptă împotriva...678

15 sep 00:49SănătateSANAMED nu are contract cu CJAS: ‘În cazul analizelor pentru copii este nevoie de un bilet de trimitere cu parafa medicului!’

Mămica unui băiețel de trei ani a reclamat, zilele trecute, faptul că în momentul în care s-a prezentat la...1431

13 sep 00:38SănătateVeste bună pentru copiii și tinerii cu DIABET: statul va deconta aparatele de monitorizare a glicemiei

Guvernul a adoptat, în ședința de joi, 13 septembrie a.c., un proiect de modificare a Programului național de diabet...2029

14 sep 00:28SănătateEchipa de baschet feminin a Constanţei, pregătită de noul sezon competiţional!

Nou promovată, PHOENIX CONSTANȚA, începe noul sezon competițional 2018-2019 în Liga Națională de Baschet Feminin...602

13 sep 00:38SănătateLupta împotriva depresiei continuă: '11 căi de luptă împotriva depresiei'

Se crede, în mod greşit, că depresia este o stare pe care persoanele afectate şi-o pot controla sau schimba brusc,...834

12 sep 23:20SănătateSimpozion dedicat medicilor din rețeaua sanitară a MAI, în stațiunea Mamaia

Staţiunea Mamaia va găzdui, în perioada 27 – 29 septembrie a.c., a XXI-a ediţie a Simpozionului Național ”Prof....666

10 sep 00:53SănătateInfarctul miocardic acut, cel mai mare „ucigaș” în 2017

Infarctul miocardic acut a fost, în 2017, motivul medical care a dus la cele mai multe decese, se arată în datele...818

8 sep 00:40SănătateRujeola face noi victime: alte 78 de cazuri în ultima săptămână

Alte 78 de cazuri nou-confirmate de rujeolă au fost raportate în ultima săptămână, cele mai multe fiind în...619

5 sep 00:55SănătateMinisterul Sănătăţii depune plângere penală împotriva celor care au promovat şi distribuit informaţii potrivit cărora vaccinurile ar fi ineficiente

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, că instituţia pe care o conduce intenţionează să...655