rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 17 noiembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

DEFICIENȚE în proiectul de reabilitare a CAZINOULUI, găsite de EXPERȚII EUROPENI

Europa Nostra, principala organizație de patrimoniu din Europa, și Institutul Băncii Europene de Dezvoltare au publicat, vineri, 14 septembrie a.c., un raport tehnic și financiar privind reabilitarea Cazinoului din Constanța, România, clădire listată ca una dintre cele mai periclitate 7 situri din Europa în 2018, în urma nominalizării sale de către Asociația ARCHÉ. Raportul punctează deficiențele găsite în modul cum a fost gândită reabilitarea, multe aspecte nefiind detaliate suficient. Totodată, în raport este recomandată o implicare mai activă a proprietarului clădirii-emblemă, adică a Primăriei Constanța, pentru a se reduce riscul ca proiectul să fie un eșec.

Cazinoul Constanța 2018, foto Marian Sterea

Construit în 1910, Cazinoul din Constanța a devenit un reper al țărmului Mării Negre. Daniel Renard, arhitectul româno-elvețian care a proiectat clădirea, a optat pentru expresivitatea opulentă a Art Nouveau-ului pentru a ilustra modernizarea României în timpul domniei lui Carol I. După trecerea repetată a clădirii din administrația statului în cea privată și înapoi, Cazinoul a fost abandonat în anii 2000.

Raportul tehnic și financiar a rezultat în urma unei vizite de lucru de patru zile în România, desfășurată în perioada 8-11 iunie a.c., în timpul căreia reprezentații Europa Nostra și ai Institutului Băncii Europene de Dezvoltare au evaluat Cazinoul din Constanța și s-au întâlnit cu părțile interesate, atât la nivel local, cât și regional.

Îngrijorări MAJORE privind modul cum va fi proiectul executat

Raportul propune o serie de măsuri și recomandări. Potrivit experților europeni, Cazinoul este o clădire reper situată într-un punct important al orașului și „merită, fără nicio îndoială, să fie restaurat la vechea sa splendoare pentru a putea găzdui activități sociale și comunitare”. Utilitatea acestei inițiative este confirmată de alocarea de către Guvern a unor fonduri substanțiale pentru reabilitarea clădirii (12 milioane euro).

Responsabilitatea pentru lucrările de construcție și proiectare privind Cazinoul au fost transferate de către proprietarul clădirii-emblemă, Primăria Constanța, către Compania Națională de Investiții (CNI), printr-un acord valabil până la începutul anului 2019. „Cu toate acestea, există îngrijorări majore privind modul în care proiectul urmează să fie executat, din cauza unei combinații de neajunsuri”, arată experții europeni. Dintre neajunsuri, sunt menționate: starea actuală a clădirii, care a fost abandonată de ceva vreme, nu se cunoaște cu precizie, iar până acum au fost făcute numai studii de fezabilitate. „Lipsa de informații clare face ca estimarea costului lucrărilor de reparație a structurii și restaurare a decorațiunilor să fie problematică”, spun experții; funcțiunea propusă nu pare să fi fost studiată în suficient detaliu, nepermițând luarea de decizii credibile pe termen lung care să determine detaliile noului proiect și alte aranjamentele conexe; noua configurație a clădirii, posibilitatea de a adăuga noi elemente și de a o moderniza pentru a o aduce la standardele actuale nu au fost încă definite în detaliu; strategia propusă de experți constă în actualizarea Studiului de Fezabilitate în limita sumei de €50.000, înainte de aprobările finale și de începerea licitației pentru realizarea proiectului.

„Toate aceste neajunsuri pot fi depășite prin detalierea lucrărilor ce urmează a fi întreprinse înainte de a trece la etapa de licitație”, subliniază experții europeni.

Cazinoul Constanța 2018, foto Marian Sterea

„Lipsa de implicare a Primăriei Constanța în etapa de construcție este o decizie regretabilă”

„Cu toate acestea, Compania Națională de Investiții (CNI) pare nerăbdătoare să înceapă lucrările – poate din dorința de a respecta acordul dintre Primăria Municipiului Constanța (PMC) și Ministerul Dezvoltării Regionale (MDRAP) – în ciuda lipsei de pregătire și folosind o strategie similară cu cele abandonate anterior, mai exact: contractul principal va fi unul de tip „proiectare și construcție”, bazat pe documentele din Studiul de Fezabilitate și alte studii preliminare; contractul de construcție va fi administrat de Compania Națională de Investiții (CNI), care va avea o prezență normală pe sit, cu oarecare susținere locală, iar proiectul va fi monitorizat din București; proprietarul, Primăria Municipiului Constanța (PMC), deleagă responsabilitatea proiectului către Compania Națională de Investiții (CNI) printr-o Notă Conceptuală și o Temă de Proiectare, și nu se mai implică până la predarea finală a lucrărilor. Aceste aranjamente – în care Contractorul își asumă întreaga responsabilitate pentru proiectarea detaliată a Cazinoului, împreună cu abordarea exclusiv administrativă a gestiunii contractului principal – sunt considerate cu totul nepotrivite cu circumstanțele, și creează riscuri deosebit de mari ca proiectul să fie un eșec în termeni de calitate, cost și timp. Lipsa de implicare a proprietarului în etapa de construcție este, de asemenea, o decizie regretabilă”, se atrage atenția în raportul experților europeni.

„Recomandăm insistent ca Primăria Municipiului Constanța (PMC) și Compania Națională de Investiții (CNI) să revizuiască aceste aranjamente privind pregătirea proiectului și strategia de gestiune a contractului, făcând următoarele schimbări: extinderea acordului dintre Primăria Municipiului Constanța și Ministerul Dezvoltării Regionale privind administrarea Cazinoului din Constanța dincolo de începutul anului 2019 și modificarea acestuia privind gestiunea Comisiei Naționale de Investiții a fazei de execuție a proiectului; recunoașterea naturii complexe a restaurării și modernizării aceste clădiri care necesită o muncă intensă de pregătire realizată de specialiști cu experiență, și o gestiune abilă, într-o măsură mult mai mare decât este ea prevăzută în acest moment; completarea Studiului de Fezabilitate cu cercetări amănunțite și o fază de proiectare detaliată care să acopere structura și nevoile clădirii printr-un studiu specializat, modernizarea clădirii în ceea ce privește configurația spațiului, echipamentele și facilitățile necesare, și reparația sau adaptarea funcțiunilor specifice; pregătirea licitației, a obiectivelor și specificațiilor lucrărilor pentru a avea un contract (sau contracte) de tip „doar construcție”. Acesta (sau acestea) ar trebui rafinat(e) pentru a permite flexibilitate, pentru a da socoteală de natura lucrărilor și a permite posibile schimbări în decursul lor. Contractul (sau contractele) ar trebui gestionate abil, probabil de Consultanți independenți cu experiență, sub egida Consiliului Național de Investiții (CNI); o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP) sau o unitate echivalentă ar trebui înființată cât mai repede sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale (MDRAP) pentru a avea controlul de ansamblu al proiectului. Aceasta ar putea fi gestionată de consultanți externi cu experiență în managementul de proiecte și ar putea fi alcătuită din membri ai personalului de conducere din Primăria Constanța, CNI și poate din alte instituții și organizații. Acesta ar fi principalul instrument de verificare și luare a deciziilor în proiect”, se recomandă în raportul menționat.

Cazinoul Constanța 2018, foto Marian Sterea

Viitoarea utilizare a Cazinoului trebuie „studiată” mai în detaliu

De asemenea, alte recomandări vizează crearea, cât mai curând posibil, în cadrul PMC, a unui Punct Focal și a unui Grup de Contact al Cazinoului, care să asigure legătura dintre personalul de conducere din Primăria Constanța și Unității de Implementare a Proiectului pentru pregătirea fazei operaționale și pentru a contacta publicul în vederea obținerii de idei și susținere. ONG-uri selectate și membri ai societății civile ar trebui să facă, de asemenea, parte din acest grup, care, pentru a fi eficient, ar trebui să fie relativ compact; implementarea altor recomandări și sugestii incluse în cuprinsul acestui raport (de exemplu, implicarea unor experți Art Nouveau în restaurare, proiectarea în vederea rezistenței la cutremur, Primăria Constanța să studieze mai în detaliu viitoarea utilizare a clădirii pentru a-și defini mai clar nevoile, Primăria Constanța „să fie conștientă și să se pregătească pentru întreținerea clădirii, necesitatea de a se pregăti pentru situația în care costurile efective vor fi mai mari decât cele prevăzute și alocarea de fonduri sporite pentru consultanță)”.

Cazinoul ar trebui protejat printr-un dig, în largul mării, în partea estică

Experții europeni mai atrag atenția că este necesară începerea, cât mai repede posibil, a lucrărilor de urgență, fiind responsabilitatea CNI să evite deteriorarea Cazinoului într-o și mai mare măsură înainte de începerea lucrărilor propriu-zise.

Este necesară și evaluarea elementelor de protecție împotriva mării, pentru a asigura stabilitatea pe termen lung a zidului de protecție și a platformei de fundație. De asemenea, să se ia în considerare sporirea protecției prin construirea unui dig în larg pe partea estică, similar celui situat pe partea sudică.

Raportul tehnic și financiar complet privind reabilitarea Cazinoului din Constanța, România, se găsește pe siteul web al programului „Cele Mai Periclitate 7 Monumente”: http://7mostendangered.eu/reports.

Programul „Cele mai periclitate 7 situri”

Programul „Cele mai periclitate 7 situri” identifică monumente și situri din Europa aflate în pericol și mobilizează persoane publice și private la nivel local, național și european, pentru a găsi un viitor viabil pentru siturile respective. Programul a fost lansat în ianuarie 2013 de către Europa Nostra, cu sprijinul Institutul Băncii Europene de Investiții, în calitate de partener fondator și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei în calitate de partener asociat. Acest program a fost inspirat de succesul unui proiect asemănător desfășurat de Fondul Național pentru Conservare Istorică din SUA (US National Trust for Historical Preservation). „Cele mai periclitate 7 situri” nu este un program de finanțare. Scopul său este de a servi drept catalizator pentru acțiune și pentru a promova puterea exemplului. Acesta beneficiază de sprijinul programului Uniunii Europene „Europa Creativă”, ca parte a programului Europa Nostra „Patrimoniul nostru – valorile noastre”.

Din 2013 până astăzi, 29 de monumente și situri în pericol din 19 țări din Europa au fost selectate pentru a fi incluse în lista celor mai periclitate 7 monumente. Prima listă a fost făcută publică în 2013, a doua în 2014, a treia în 2016, iar a patra în 2018, în cadrul Anului European al Patrimoniului. În 2016 Laguna Venețiană a fost declarată cel mai periclitat sit din Europa.

Experți în finanțe și patrimoniu din cadrul Europa Nostra și al Institutului Băncii Europene de Investiții desfășoară misiuni în cele 7 situri, împreună cu cei care le-au nominalizat. Echipe multidisciplinare evaluează situl și ajută la formularea unui plan de acțiune fezabil pentru fiecare dintre ele, în strânsă cooperare cu părțile interesate de la nivel local și național, atât din mediul public, cât și din cel privat. Rezultatele și recomandările acestor misiuni sunt cuprinse în rapoarte tehnice și financiare. Partenerii din program asistă ulterior părțile interesate în implementarea acestor rapoarte.

Florentina BOZÎNTAN

Citește și:

Decebal Făgădău caută oameni dispuşi să doneze pentru reabilitarea Cazinoului

Reprezentanții Neversea și Alexandra Stan se implică în proiectul de restaurare a Cazinoului

Peste 20.000 de constănțeni au răspuns la chestionarele legate de Cazino și accesul pietonal în zona peninsulară

NIMENI nu se ocupă de conservarea Cazinoului, la această oră! Acoperişul stă să cadă şi nu mai este racordat la ENEL!

sâmbătă, 15 septembrie 20182903
Comentarii

02sa raspuda(15 sep 12:38)
Cine l-a avut in administrare ar trebui sa raspunda material si penal, pentru lipsa de grija fata de un bun incredintat.
12olga(15 sep 09:05)
Sa faceti lucrarea cu cei care au lucrat la Faleza si laPoarta 1 ca pana in 2050 nu mai este nimic din Cazinou , RUSINE s-a cumparat Wc de 50000de eur ??? si nu putem sa redam Cazinoul Constantei ?? la cat s-a furat in Constanta ??
02Troscotel(15 sep 05:28)
Daca s-ar consfica toate sumele bagate la masinile de spalat numite cazinou amiral max bet... am avea cel mai luxos restaurant. Dar din pacate fratii de loja a lui puladau ne arata buzunarele pe dos dupa festivalul nevazatorilor.
12klaus(14 sep 23:48)
Pe 14 Noiembrie , anul asta , se implinesc 140 de ani , de la revenirea Dobrogei la Romania . Era frumos si ideal , daca , Constantei ii era data inapoi , cladirea simbol , restaurata total...atata macar . Cum frate , Cluj , Sibiu , Oradea , Timisoara , au renascut 100 % si si-au refacut , propriu patrimoniu istoric ? Ma intreb degeaba , hai noapte buna .
14Muie UE(14 sep 22:21)
Am impresia ca expertii europeni umbla dupa malai. Din raport se intelege ca au chef de ceva contracte de expertiza, consultanta, evaluare, reevaluare, bagat de seama.
17vic(14 sep 18:27)
l-am auzit pe asa zisul primar azi la Sky, singurele lui realizari erau spectacolele... ca in Roma antica - da prostimii circ -paine nu avea, altfel acelasi oras degradat. pacat!
21mari(14 sep 17:36)
In 30 de ani nu e facut bine studiul --Ne mai trebuie inca atit -Rominii au arhitecti f buni n-avem nevoie de sfaturi de la altii iar primarul sa-nceapa lucrarile ca au legi acum si sint la putere
13Florin(14 sep 16:56)
Daca nu il pune pe tampitul de Babu sa se ocupe, nu rezolva nimic!
43Diletanti Idioti(14 sep 15:04)
Cei care au participat la asemenea lucrari fie si la o amarata de casa veche ar trebui sa stie ca nu ai cum estima cu precizie costurile lucrarilor. Nici aici si nici oriunde in lumea asta. La o asemenea cladire in asa stadiu, nimeni nu poate sti cate surprize si neprevazute apar. Contractarea ar trebui facuta cu asta in minte si cu un sistem clar de documentare si suplimentare pentru surprize. Altfel, mai pot bate campii secole. Verzele de europeni stiu bine asta, dar se fac ca ploua. N-au niciun interes in splendoarea recapatata a bietului Cazino. Doar fac pe desteptii, ca intotdeauna.
28Burebista(14 sep 14:02)
FAGADAu voi ce faceti?Construiti blocuri si beti apa de la robinet?Banii la saltea!
73gigel(14 sep 13:41)
"expertii" europeni sugereaza mai multa consultanta. Adica mai multi bani bagati in conturile lor. Nu am memorie prea buna, dar cazinoul avea deja dig la est de cand a fost construit. Mai mult, combinatia cu 700 de ong-uri, dar totusi o comisie compacta? Nici macar ei nu stiu exact ce recomanda. Daca ai nostrii nu pot evalua exact costul, cum pot ei de la distanta? Concluzia: prea putini bani la firmele lor de consultanta.
04Nu mai iese fum,nici fumuri(14 sep 13:40)
Despre zemma zeicescu si ierbarul ei nu zice replica nimic,nimic deontologic!?
18Django(14 sep 13:35)
Primsria,prin anumiti reprezentanti ai ei stie sa se ocupe doar de WC-uri supraevaluate.De la 50.000 de euro in sus,daca se poate.Astia care au aprobat cheltuielile astea pe WC-uri.si-ar face la ei in curte asa ceva?Sau acolo nu e cu parandarat?
60Doriti cu trotil?(14 sep 13:30)
Cazinoul ar trebui protejat cu....picamerul.Ce sa mai protejeze digul in largul marii? Sa tina digul molozul protejat cand se va prabusi cazinoul!Daca e rost de furat bani pai faceti digul repejor cu putina pricepere lucrarile la dig vor grabi prabusirea cazinoului.
61anonimus(14 sep 13:16)
HELLO! PRIMARIA esti pe faza? Lasati-l dracului sa se darame ca sa scapati de grija asta.
28europeanu(14 sep 13:13)
dac-ar fi dupa hotul de fagadau,renovarea ar face-o abc-val impreuna cu confort urban. Ce se baga astia din europa noastra sa ne strice noua para-ndaratul ! Muie fagadau, muie dragnea, muie pesede !!!
29Primaria p.lii(14 sep 12:00)
Nu erau oameni in primaria Constanta sa isi dea seama ce trebuie sa cuprinda un proiect, cat de prosti sunt anagajatii institutiei asteia sau primarul Nu vrea
315Unu2(14 sep 11:50)
@11:39. Bravo. Sa se faca un bloc de paishpe etaje si sa se dea la makedonimea din primarie. Prioritate au secretarele care accepta anal.
018huaa(14 sep 11:43)
V-ati reparat portile si gardurile la hotelurile voastre cu bani nostri si ceva pentru oras nu faceti jos mafia tuturor partidelor!!!
213Mazare(14 sep 11:39)
Cat teren a vandut mazare si oameni lui de ce nu a facut cazinou a facut hoteluri in brazilia cu dragnea
123alex(14 sep 11:39)
mai bine il darmati si construiti un bloc futuva n gura de hoti , e singurul lucru bun , pe care il mai are si orasul asta si nu sunteti in stare sa l reparati .
mai mult...Replica
17 noi 00:00ReplicaA SĂRIT CU TOPORUL LA VECINUL SĂU! A SCĂPAT DE MOARTE PENTRU CĂ S-AU BĂGAT MARTORII!

Un imens scandal a izbucnit la Ovidiu, între doi vecini care se aflau într-o stare conflictuală de ceva timp. Însă,...585

17 noi 00:00ReplicaCe a pățit un client Flanco după ce a cumpărat de Black Friday un televizor!926
17 noi 00:48ReplicaAngajata unui centru comercial din Constanţa, TERORIZATĂ de fostul IUBIT: “Mă urmăreşte şi vrea bani!”422
17 noi 00:49ReplicaCurtea de Conturi se află în control la Primăria Mereni!

Primarul atotputernic din Mereni a dat de caz! Curtea de Conturi se află, de câteva zile, în control la unitatea...221

17 noi 00:00ReplicaCum s-a dat de gol un şofer BEAT în faţa poliţiştilor: A vrut să dea cu spatele şi… a pocnit o maşină!286
17 noi 00:00ReplicaLimbaj de primar de municipiu! Vrabie, despre consilieri: "Animale"!985
17 noi 00:26ReplicaO postare în atenţia pietonilor a devenit virală pe Facebook

O postare a lui Sorin Lucian Ionescu, preşedintele comunităţii evreieşti din Constanţa, a devenit virală pe o...1231

17 noi 01:00ReplicaOperațiunea remanierea: Cine pleacă și cine rămâne în Guvernul Dăncilă378
17 noi 23:51ReplicaSe schimbă directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța?!855
17 noi 00:30ReplicaIntervenţie în zona Tomis Mall! Un vârstnic a fost transportat la spital!

Cadrele medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa au fost solicitate să intervină, vineri, 16...2399

17 noi 23:47ReplicaNicolae Pescaru, fostul comandant al Poliției Mangalia, și-a pierdut postul de consilier la Costinești! De ce l-a dat afară PSD!2817
17 noi 23:55ReplicaRAZII în Constanţa, la SCANDALAGII: au fost PRINŞI şi HOŢI!1414
Vremea
3.8°0° - 7.1° sâmbătă, 17 noiembrie 2018
cer seninUmiditate: 100%
Vânt: 12.27 m/s din NNE
Presiune: 1038.85 milibari

Loto
6/4971417222848
5/40091016233635
joker4202425393
Horoscop
mai mult...SPSportRT
16 noi 00:00SportRomânia U21 - Belgia U21 3-3, după un final magnific de meci al tricolorilor

România U21 și Belgia U21 au termina la egalitate, scor 3-3. "Tricolorii" au marcat de două ori în minutele de...572

16 noi 00:00SportCulisele afacerii Ianis Hagi. Cum spionau angajații Fiorentinei pentru impresarii lui Ianis

În miile de documente Football Leaks se află emailuri și contracte care arată că echipa care l-a cumpărat pe fiul...897

16 noi 00:00SportAccidentare cumplită în handbalul feminin: Ana Maria Ţicu şi-a rupt mâna în meciul dintre SCM Craiova şi Minaur Baia Mare

SCM Craiova a învins Minaur Baia Mare cu 21-19, într-un meci din etapa a 10-a a Ligii Naţionale de handbal feminin,...338

16 noi 00:00SportLupte: Nicu Ojog - În finală am luptat într-un picior, dacă nu eram accidentat luam sigur aurul

Sportivul Nicu Samuel Ojog, medaliat cu argint la categoria 82 de kilograme, la lupte greco-romane, în cadrul...297

Local
17 noi 01:08LocalIncendiu la Valu lui Traian. Pompierii au intervenit!

Pompierii constănțeni au fost solicitați să intervină în localitatea Valu lui Traian. Apelul la 112 a sosit după...837

17 noi 01:05LocalMFP: Obligaţiile fiscale achitate până la 15 decembrie se reduc cu 10% sau 5%

Persoanele fizice care au depus Declaraţia Unică până la 31 iulie 2018 şi îşi achită integral obligaţiile...151

17 noi 23:49LocalBilanț la DNA: Zeci de inculpați, cercetați pentru corupție într-o singură lună

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) transmite că în luna octombrie au fost condamnaţi în dosare de corupţie...176

17 noi 01:03LocalExerciţiu româno-american de apărare chimică, biologică, radiologică şi nucleară

Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti a organizat primul exerciţiu comun de apărare chimică, biologică,...130

17 noi 01:02LocalAcțiuni ale Poliției Locale constănțene privind ordinea și liniștea publică

În ziua de 15 noiembrie a.c., polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Constanța, au...288

17 noi 00:12LocalPERCHEZIŢII la CONSTANŢA la contrabandişti de ŢIGĂRI

Poliţiştii din Constanța au ridicat peste 126.000 de țigarete de contrabandă, în urma a 10 percheziții...1799

17 noi 00:12LocalALERTĂ! Ciclonul mediteranean lovește Dobrogea!

Vremea rea a pus stăpânire pe România! În Dobrogea, temperaturile sunt foarte scăzute, iar mercurul în termometre...4642

17 noi 01:02LocalScutere electrice, reţinute de inspectorii vamali

Inspectorii vamali din cadrul Biroului vamal de frontieră Constanţa sud, în data de 15 noiembrie 2018 urmare...314

17 noi 00:22LocalVin ninsorile! Compania de Drumuri a scos utilajele pe autostradă

Având în vedere prognoza Administrației Naționale de Meteorologie pentru acest sfârșit de săptămână, care...1782

17 noi 00:21LocalATENŢIE! MINORI la VOLAN, în Constanţa: unul a FUGIT de la locul ACCIDENTULUI!

Un tânăr în vârstă de 17 ani a făcut-o lată! A luat maşina părinţilor fără ca ei să ştie, s-a urcat la...2091

Politică
17 noi 00:59PoliticăAnchetă DIICOT pe finanţarea #REZIST: ALDE, mesaj incendiar pentru cei acuzaţi că au primit bani de la Soros

Ancheta DIICOT în cazul finanţării mişcării #rezist şi a unor ONG-uri implicate în organizarea protestelor...194

17 noi 01:00PoliticăNegoiţă: Dacă Guvernul va stabili ca 43% din impozitul pe venit să se repartizeze bugetelor locale, ajungem în fiasco

Preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, Robert Negoiţă, şi preşedintele executiv AMR, Ilie Bolojan, au...177

17 noi 01:01PoliticăReacție furtunoasă după declarațiile lui Tudorel Toader - O asociație de procurori iese la atac: „Recomandările MCV nu sunt opționale“

Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor apreciază obiectivitatea și integritatea raportului MCV...172

17 noi 01:04PoliticăCondamnări în primă instanță în dosarul ANRP: Horia Georgescu și Ingrid Mocanu - 4 ani de închisoare

Curtea de Apel București a dat, miercuri, primele sentințe în dosarul retrocedărilor de la ANRP. Fostul șef ANI,...201

17 noi 01:04PoliticăFlorin Iordache: Este incorect ca intrarea României în Schengen să fie condiţionată de MCV

Social-democratul Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, a declarat, vineri, la Alba Iulia, că este...212

17 noi 00:02PoliticăEcaterina Andronescu este noul ministru al Educaţiei

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul pentru numirea Ecaterinei Andronescu în funcţia de ministru al...749

17 noi 01:06PoliticăGheorghe Ștefan, zis Pinalti, a fost eliberat din închisoare după cinci luni de detenție

Gheorghe Ştefan, fostul primar al municipiului Piatra Neamţ, a fost eliberat condiţionat joi, 15 noiembrie, prin...252

17 noi 23:53PoliticăConcurs de angajare organizat de Primăria Constanța pentru ocuparea unor funcții publice

Primăria municipiului Constanța pune la bătaie câteva posturi vacante, în vederea ocupării unor funcţii publice...527

17 noi 23:52PoliticăLeonard Tănase, de la ALDE Mangalia, va intra la vot pentru validarea mandatului de consilier județean

Consiliul Judeţean Constanţa a fost convocat în şedinţă ordinară, pe data de 26.11.2018, pentru a supune la vot...492

17 noi 23:53PoliticăConsilierii județeni convocați în ședință ordinară. Iată ordinea de zi!

Consilierii județeni constănțeni au fost convocați în şedinţă ordinară, pe data de 26.11.2018, ora 13,00 în...366

Monden
17 noi 00:00MondenCe spune Iulia Albu despre ținuta purtată de Carmen Iohannis la Paris. „Ne putem aștepta la multe gafe de acum încolo”

Iulia Albu a comentat ținuta purtată de prima doamnă a României, carmen Iohannis, în timpul vizitei în Franța....106

17 noi 00:00MondenINNA a strălucit pe covorul roșu de la Latin Grammy Awards, alături de Luis Fonsi, J Balvin și Maluma

Toată munca și pasiunea pentru muzică a INNEI au făcut din ea unul dintre cei mai apreciați artiști ai lumii,...100

17 noi 00:00MondenCher și Tom Cruise au fost împreună. De ce s-au despărțit

Ea are 72 de ani şi este una dintre divele absolute ale anilor 60-70. El are 56 de ani şi este unul dintre cei mai...98

17 noi 00:00MondenNicole Cherry nu mai este singură. Cum arată bărbatul care a cucerit-o

Nicole Cherry trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de bărbatul care a reușit să o cucerească. Artista...92

17 noi 00:00MondenReacția lui Carla’s Dreams atunci când Corina Bud a vrut să îl sărute în public

Zilele trecute, Corina s-a făcut din nou remarcată, la Elle Style Awards 2018, printr-o ținută inedită și nu...115

17 noi 00:00MondenElena Ionescu, în rochia de mireasă la trei luni după ce a născut

Elena Ionescu a devenit mamă în urmă cu trei luni, iar acum a îmbrăcat rochia de mireasă. Nu în fața altarului,...93

17 noi 00:00MondenDelia s-a îmbrăcat în culori fondante și a făcut show printre acadele, la Sala Palatului

Delia a “ocupat” Sala Palatului înaintea colegilor săi de la “X Factor”, Horia Brenciu și Ștefan Bănică...85

17 noi 00:24MondenMiss România, primele declarații despre iubit. Cea mai frumoasă femeie din lume s-a îndrăgostit

Ioana Filimon, Miss Global of the World, a povestit la Antena Stars cum a reuşit să câştige acest concurs, dar şi...99

17 noi 00:00MondenKim Porter, fosta iubită a rapperului P. Diddy, a fost găsită moartă. Era mama a trei copii

Kim Porter, fosta iubită a rapperului P. Diddy, a fost găsită moartă, joi, în locuința ei din Los Angeles....103

17 noi 00:00MondenO pictură de David Hockney, vândută la licitaţie cu 90,3 milioane de dolari, un record pentru un artist în viaţă

O pânză semnată de pictorul britanic David Hockney a fost vândută joi cu 90,3 milioane de dolari în doar nouă...92

Mapamond
17 noi 00:00MapamondPE cere un control mai strict al exporturilor de arme; România, printre ţările care nu aplică eficient acest control

Parlamentul European le cere statelor membre ale Uniunii Europene să instituie un control mai strict al exporturilor de...90

17 noi 00:00MapamondRaportor ONU: Guvernul britanic se află într-o „stare de negare“ în privinţa sărăciei şi a impactului Brexit-ului

Guvernul britanic se află într-o 'stare de negare' în privinţa creşterii ratei de sărăcie şi nu a examinat...87

17 noi 00:00MapamondGermania: Horst Seehofer anunţă că se va retrage de la conducerea CSU la 19 ianuarie anul viitor

Ministrul de interne al Germaniei, Horst Seehofer, intenţionează să se retragă de la conducerea Uniunii Creştin...86

17 noi 00:00MapamondItalia: Un nou proces împotriva lui Silvio Berlusconi în legătură cu petrecerile „bunga-bunga“

Fostul premier italian Silvio Berlusconi, în vârstă de 82 de ani, deja inculpat în cadrul mai multor procese, a fost...84

17 noi 00:00MapamondEstonia se alătură statelor care refuză să adere la pactul ONU privind migraţia

Estonia s-a alăturat joi ţărilor care refuză să adere la pactul ONU privind migraţia, după ce executivul de la...85

17 noi 00:00MapamondPhenianul afirmă că a testat o armă de „înaltă tehnologie“

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat testarea unei noi arme "de înaltă tehnologie", transmite vineri AFP,...91

17 noi 00:00MapamondJulian Assange a fost inculpat în Statele Unite

Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, care a publicat în 2010 numeroase documente secrete americane, a fost inculpat...84

17 noi 00:00MapamondTheresa May: Proiectul de acord privind Brexit-ul este "cel mai bun pentru ţara mea"

Şefa guvernului de la Londra, Theresa May, a afirmat joi, într-o conferinţă de presă în Downing Street, că...92

17 noi 00:00MapamondPeste 1.500 de migranţi ai caravanei au ajuns la graniţa Mexicului cu SUA

Mai mult de 1.500 de migranţi din America Centrală au sosit joi în oraşul mexican Tijuana, la graniţa cu Statele...88

17 noi 17:01MapamondNumărul militarilor americani în Europa reflectă dorinţa Washingtonului de a controla UE

Numărul de militari şi echipamente americane în Europa relevă faptul că Washingtonul doreşte să aibă controlul...88

Sănătate
15 noi 17:21SănătateFundaţia Baylor Marea Neagră nu a primit autorizarea privind transportul medicamentelor în regim de scutire de la plata TVA

Fundația Baylor Marea Neagră din Constanța are misiunea prevenirii, tratării și îngrijirii bolilor infecțioase,...545

15 noi 00:06SănătateConstănțenii își pot testa GRATUIT glicemia, în mai multe puncte din oraș

Diabetul reprezintă, din nefericire, una dintre cele mai răspândite boli la nivel mondial. Numai la noi în țară...447

13 noi 21:24SănătateAparatură modernă pentru Neonatologia Spitalului Medgidia

Organizația Salvați Copiii cu sprijnul DP World Constanța dotează secția de neonatologie din cadrul Spitalului...674

13 noi 21:27SănătateA FOST REDESCHISĂ SECȚIA DE BALNEOFIZIOTERAPIE DIN CADRUL POLICLINICII 2

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” Constanța anunță că din această...1884

10 noi 00:00SănătateMesaj de condoleanțe

...759

10 noi 21:28SănătateCabinetele stomatologice nu dispar de la parterul blocurilor

Medicii dentiști au motive să răsufle ușurați: două prevederi legale privind condițiile de funcționare a...1733

10 noi 00:09SănătateAlte acuzații ȘOCANTE: după două foarfece, chirurgul de la Spitalul Militar ar fi UITAT și gheme de ațe de sutură în altă pacientă!

La începutul acestei săptămâni, în spațiul public, au apărut acuzații extrem de grave la adresa dr. Gheorghe...3640

10 noi 00:11SănătateDOLIU în lumea medicală! A murit un apreciat medic oncolog!

Doliu în lumea medicală. Apreciatul medic oncolog Cristian Davidescu s-a stins din viață, anunțul fiind făcut de...2096

7 noi 00:06SănătateOncologul Meral Gunaldi vine sâmbătă în Constanța pentru a oferi, GRATUIT, a doua opinie medicală!

Profesorul Meral Gunaldi, unul dintre cei mai reputați doctori specializați în oncologie pentru adulţi din Turcia,...929

6 noi 00:36SănătateRomânia va avea un Registru Național al Cancerului la Copil. Iată ce informații va cuprinde!

Asociația Dăruiește Aripi, în parteneriat și în beneficiul Societății Române de Onco-Hematologie Pediatrică,...636