rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 27 iunie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Scandalul FIN.CO.GE.RO. Va fi executat sau nu municipiul Constanţa, pentru 4 milioane de euro?

Municipiul Constanţa află miercuri, 13 martie, dacă va fi executat silit în conflictul cu FIN.CO.GE.RO. Disputa dintre municipalitate şi firma italiană durează de peste 15 ani, iar la mijloc sunt milioane de euro pe care se presupune că Municipiul Constanţa ar trebui să le plătească italienilor.

În luna iunie 2000, primarul în funcţie al municipiului Constanţa, Gheorghe Mihăieşi, a semnat un contract de concesiune a unui teren de peste 50.000 de metri pătraţi cu firma italiană Fin.Co.Ge.Ro pentru construirea unor locuinţe în cartierul Faleză Nord. În contractul încheiat se stipula că Primăria are obligaţia să realizeze pe cheltuiala sa toate lucrările de urbanizare necesare, respectiv străzi, canalizare, parcări, spaţii verzi, parcuri, pieţe. În anul 2001, după ce a devenit primar, Radu Mazăre a contestat ontractul ce viza terenuld in Faleză Nord, dar în 2004 Tribunalul Constanţa a hotărât că Primăria trebuie să efectueze lucrările de sistematizare şi utilităţi edilitare, iar în cazul în care nu se întâmplă acest lucru, firma italiană poate executa lucrările respective pe cheltuiala Primăriei Constanţa. O sentinţă definitivă în acest caz a fost dată în anul 2006 de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a respins recursul Primăriei. După o serie de negocieri care nu au dus la nici un rezultat Fin.CO.GE.RO. a început realizarea lucrărilor şi solicită Primăriei să achite milioane de euro, reprezentând cheltuită pentru lucrări de infrastructură.

În 2014, Primăria Constanţa a contestat la Judecătoria Constanţa o executare silită în dosarul de executare nr. 241/2008 al BEJA Stoica – Constantin – Adrian şi Stoica – Constantin Gabriela – Simona, reprezentând contravaloarea lucrărilor de infrastructură şi de urbanizare executate de FIN.CO.GE.RO., în perioada 01.01.2013-31.10.2013. Concret, Primăria Constanţa a solicitat anularea somațiilor de executare și a actelor subsecvente acestora, constatarea nulității absolute a raportului de expertiză tehnică imobiliară, comunicat la data de 13.02.2014, anularea tuturor actelor ce au stat la baza emiterii somației de executare. Administraţia locală a câştigat, în parte, în 2017, împotriva House 3000 Real Estate Investment, firma care a absorbit Fin.Co.Ge.Ro Spa Catania, în sensul că magistraţii au dispus anularea în parte a executării silite în dosarul de executare mai sus menţionat, însă pentru ceea ce depăşeşte suma de 12.535.737 lei inclusiv TVA. House 3000 Real Estate Investment executa municipiul pentru suma de peste 4 milioane de euro.

“Cu privire la cuantumului debitului urmărit, respectiv stabilirea contravalorii lucrărilor de infrastructură și de urbanizare executate de FIN.CO.GE.RO. în perioada 01.01.2013, lucrări aferente Programului de dezvoltare edilitară urbană din zona Faleza Nord, instanța reține că expertul desemnat în cadrul procedurii de executare silită a stabilit un cuantum echivalent în euro 4 284 956 euro inclusiv TVA În cursul judecății, instanța a încuviințat proba cu expertiză imobiliară cu aceleași obiective, inclusiv verificarea calității lucrărilor efectuate prin raportare la normele legale în vigoare și proiectele tehnice aprobate, obiective standard de altfel administrate în fiecare dintre contestațiile la executare aferente diferitelor stadii de execuție a lucrărilor. Pentru a se răspunde criticilor formulate de ambele părți, instanța a încuviințat o contraexpertiză efectuată de către 3 experți. Potrivit concluziilor raportului de contraexpertiză, contravaloarea lucrărilor de infrastructură și de urbanizare executate de FIN.CO.GE.RO. în perioada 01.01.2013 este de 12.535.737. În consecință, față de amploarea și caracterul preponderent tehnic al lucrărilor realizate, instanța urmează a valida concluziile raportului de contraexpertiză efectuat de către cei 3 experți imobiliari, apreciind că acesta a răspuns cerințelor stabilite de către instanță, criticilor și susținerilor părților. În consecință, instanța va lua act că, în cauză, contravaloarea lucrărilor de infrastructură și de urbanizare executate de FIN.CO.GE.RO. în perioada 01.01.2013 a fost în cuantum de 12.535.737 lei, astfel încât va admite în parte contestația la executare cu consecința anulării actelor de executare pentru ceea ce depășește această sumă”, se arată în motivarea instanţei, potrivit rolli.

Cum a început totul?

La data de 15.06.2000, atunci când era primar Gheorghhe Mihăieşi, între Municipiul Constanța și FIN.CO.GE.RO Spa Catania s-au încheiat două contracte de concesiune: unul având ca obiect terenul în suprafață de 51.870,79 mp localizat în zona Faleza Nord, în vederea construirii unui complex rezidențial cu 125 de vile, și cel de-al doilea având ca obiect un teren in suprafață de 10.620,05 mp aflat în zona Mihai Emnescu, pentru construirea unui complex hotelier și diverse facilitați de loisir (sala de concerte, centru de afaceri, piscina publica etc. În anul 2001, fostul primar Radu Mazăre a contestat contractele, urmând, ulterior, zeci de procese în instanţă, fostul edil considerând că Mihăieşi a greşit atunci când s-a obligat la “îndatorarea municipalităţii”. Au urmat procese, multe pierdute de Primărie, iar până acum, oraşul a obţinut doar eşalonarea sumei de 13 milioane de euro, pe o perioadă de 15 ani. Ulterior, municipalitatea a mai adaugat alte aproape 4 milioane de euro. Printr-o hotărâre rămasă irevocabilă la Înalta Curtea de Casație și Justiție în anul 2006, Municipiul Constanţa a fost obligat să predea societăţii terenurile concesionate, precum și să execute lucrările de infrastructură publică, instanța autorizând că, în cazul în care municipiul nu și-ar fi executat obligația de realizare a lucrărilor de urbanizare, să le execute societatea, pe cheltuiala debitorului. Executarea lucrărilor de infrastructură aferente celor două proiecte au fost încredinţate societăţii. În consecință, în anul 2010, Primăria a eliberat intimatei 3 autorizații de construire pentru infrastructura Proiectului din Zona Faleză Nord, moment de la care Fin.Co.Ge.Ro a început să execute, atât investiția proprie, cât și lucrările de urbanizare. Pentru Proiectul din zona Mihai Eminescu s-au eliberat, de asemenea, 3 autorizații de construire. În ceea ce privește proiectul din zona Faleză Nord, odată ajunse lucrările de infrastructură într-un anumit stadiu de execuție, iar intimata deja repartizase o bună parte din resursele sale acestor lucrări, a solicitat debitorului plata acestora.

De precizat faptul că cele două contracte au ajuns şi în atenţia procurorilor. În februarie 2012, a fost emisă Rezoluția nr. 31 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, ca urmare a cercetării unor infracțiuni în legătură cu încheierea celor două contracte de concesiune, iar Parchetul a sesizat Tribunalul pentru desființarea înscrisurilor întocmite prin săvârșirea unor infracțiuni de fals și, pe cale de consecință, constatarea nulității absolute a acestor acte juridice. Organul de cercetare penală a concluzionat că la încheierea contractelor de concesiune și la adoptarea celor două hotărâri ale Consiliului Local prin care s-a aprobat încheierea acestora, s-a săvârșit un concurs de infracțiunii care au repercusiuni asupra aspectelor civile. Organul de cercetare penală a reţinut că, la încheierea contractelor de concesiune, organul deliberativ nu și-a exprimat acordul cu privire la asumarea obligației de realizare a lucrărilor de infrastructură. Dosarul a fost trimsi pe rol la Tribunalul Constanța. În urma admiterii cererii de strămutare, acest dosar a fost trimis spre soluționare Tribunalului Brașov. Instanţa a respins cererea, dosarul ajungând la Curtea de Apel Bucureşti. Judecătorii de aici au constatat că tocmai prin aprobarea caietelor de sarcini în ședința Consiliului Local din 24.02. 2000 autoritatea locală și-a asumat această obligație, respectiv plata lucrărilor de infrastructură, fapt pentru care a fost respins apelul.

În martie 2008, FIN.CO.GE.RO Spa Catania a formulat cerere de executare cu privire la obligația de realizare a căilor de acces la terenurile concesionate, la efectuarea lucrărilor de sistematizare si utilități edilitare, formându-se dosarul de executare nr. 241/2008 . În aprilie, executorul judecătoresc a comunicat Municipiului Constanţa somația de executare cu privire la realizarea căilor de acces la terenurile concesionate, realizarea lucrărilor de sistematizare si lucrărilor edilitare, specificând, totodată, că, în caz de neexecutare, FIN.CO.GE.RO Spa Catania este autorizată să execute aceste lucrări pe cheltuiala Municipiului

În ianuarie 2011, a fost transmisă Municipiului somația de executare, solicitându-se acestuia plata sumei de 61.236.178,454 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor de urbanizare executate de către FIN.CO.GE.RO Spa Catania, până la data de 30.11.2010, în baza Sentinței civile nr.4853/27.05.2004, la care se adaugă suma de 764.338,76 lei, reprezentând cheltuieli de executare. Împotriva acestei executări, Primăria a formulat contestație la executare înregistrată, ce a fost respinsă irevocabil de Tribunalul Constanţa. În iunie 2012, Primăria Constanţa a formulat cerere de eșalonare cu privire la suma de 61.236.178,454 lei. Cererea a a fost respinsă în primă instanță, hotărâre ce a fost modificată în recurs de Curtea de Apel Constanţa care, prin Decizia civilă nr.1517/13.12.2012, a admis cererea contestatorului.

În decembrie 2013 Primăria Municipiului a fost înștiințată cu privire la cesiunea de creanță din data de 22.11.2013, intervenită între House 3000 Real Estate Investment, în calitate de cedent și FIN.CO.GE.RO Spa Catania, în calitate de cesionar. Potrivit contractului, cedentul a transferat cesionarului, printre altele, și creanța reprezentând contravaloarea lucrărilor de infrastructură executate în șantierul Faleză Nord în perioada 01.01.2013. Organul de executare a emis o somația de executare prin care a solicitat achitarea sumei peste 4 milioane de euro reprezentând contravaloarea lucrărilor de infrastructură executate în șantierul Faleză Nord în perioada 01.01.2013, sumă stabilită potrivit raportului de expertiză efectuat de expertul judiciar B. D.

Cu privire la cererea de suspendare, Primrăia Constanţa a susținut că admiterea acesteia se impune pentru a preîntâmpina prejudicierea gravă și iremediabilă a Municipiului Constanţa. În ceea ce priveştea cuantumului debitului urmărit, respectiv stabilirea contravalorii lucrărilor de infrastructură și de urbanizare executate de FIN.CO.GE.RO. în perioada 01.01.2013, lucrări aferente programului de dezvoltare edilitară urbană din zona Faleza Nord, Judecătoria Constanţa a reținut că expertul desemnat în cadrul procedurii de executare silită a stabilit un cuantum echivalent în euro 4 284 956 euro inclusiv TVA. În cursul judecății, instanța a încuviințat proba cu expertiză imobiliară cu aceleași obiective, inclusiv verificarea calității lucrărilor efectuate prin raportare la normele legale în vigoare și proiectele tehnice aprobate, obiective standard de altfel administrate în fiecare dintre contestațiile la executare aferente diferitelor stadii de execuție a lucrărilor. Instanța a încuviințat o contraexpertiză efectuată de către 3 experți. Potrivit concluziilor raportului de contraexpertiză, contravaloarea lucrărilor de infrastructură și de urbanizare executate de FIN.CO.GE.RO. în perioada 01.01.2013 este de 12.535.737. În consecință, față de amploarea și caracterul preponderent tehnic al lucrărilor realizate, instanța urmează a valida concluziile raportului de contraexpertiză efectuat de către cei 3 experți imobiliari, apreciind că acesta a răspuns cerințelor stabilite de către instanță, criticilor și susținerilor părților. În consecință, instanța va lua act că, în cauză, contravaloarea lucrărilor de infrastructură și de urbanizare executate de FIN.CO.GE.RO. în perioada 01.01.2013 a fost în cuantum de 12.535.737 lei, astfel încât va admite în parte contestația la executare cu consecința anulării actelor de executare pentru ceea ce depășește această sumă”. Primăria Constanţa a formulat recurs, la Tribuanlul Constanţa. După 16 termene de judecată, ultimul având loc la data de 8 martie, Tribunalul urmează să se pronunţe în acest caz pe miercuri 13 martie.

Mirela PASCAL

marţi, 12 martie 2019592
GANDUL.RO
De necrezut! Câți lei costă 1 litru de ulei de floarea soarelui, produs în Ucraina, în supermarketurile din România
Comentarii

03nae(12 mar 20:00)
mafia lor a macaronarilor vis a vis de mafia noastra,urmeaza un meci strans,se fac pariuri,hotii intre ei
07@...(12 mar 18:27)
Tara de rahat...oras de rahat...Primar de rahat...30 de ani dusi pe apa sambetei...si nu plateste nimeni!!!!
07andreea(12 mar 16:23)
o sa plec din tara asta cat de curand
06Abc(12 mar 16:00)
Confiscata averea lui Mihaiesi si platita paguba catre italieni ! Altfel noua ni se vor mari impozitele si taxele din care va plati primaria . Mai mult ca sigur Mihaiesi si- a luat partea de la italieni ! A gresit sa plateasca !
04Pentru Avarm(12 mar 15:38)
Pretul dorit de acesti domni pentru o casa cu 3 dormitoare este de 750000 euro. Aceasta fiind de altfel cea mai ieftina casa la vanzare.
06DNA(12 mar 14:46)
FIn CO GE RO e acum firma lui Radu Mazare
32KIKO(12 mar 14:34)
bah mihaes e terenul lu mata sa il concesionezi la macaronari? si noi sa platim paguba acum nu?
04muie pesede !(12 mar 14:30)
Scandalul e ca hotul mazare n-a primit spaga de la tziganii italieni ca mihaiesi. Sa plateasca numai alegatorii ! Replica de ce nu pot sa le dau cacatul la lins lui daraban,porcului betiv si hotului stroe la articolele cu ei ??? Multa muie cu cacat la toti !!!
07Escu(12 mar 12:25)
Nu trece o zi fara sa iasa panaramele in evidenta ca e Nicusor Constantinescu Mazare Fagadau Mihaiesi nu conteaza inportant e ca primaria, cons.judetean sau statu a fost tepuit si ei nu stiu nimic nu au facut nimic sunt victime politice.
17Avram(12 mar 12:06)
Italienii au facut niste panarame de case. Oribile. Cer de la 300000 de euro in sus. Se cred smecheri ca il au pe Hasotti . Unde sunt bani multi hopa si Ionel
117Ion(12 mar 09:04)
De ce sa platim noi ??? Sa plateasca Mihaes si Mazare Cand au ajuns primari au furat tot ce sa putut iar fraierii platesc. Verificati le averea, cu cat au intrat ca primari, cu cat au iesit in castig pt ei si pt ceata care i a sustinut
47Daca faci case fa si strazi(12 mar 07:51)
Ce eu daca fac vila imi face cineva strada? Legea e pt toti la fel
mai mult...Replica
26 iun 20:49ReplicaDoliu în presa română: o jurnalistă a fost găsită moartă în propria casă

Gabriela Vlăsceanu, o jurnalistă, a fost găsită moartă în casă. În ultimul timp a fost alături de refugiaţii...2089

27 iun 12:17ReplicaVasile Blaga rămâne achitat definitiv de Înalta Curte354
27 iun 11:11ReplicaBacalaureat 2022: Trei medii de 10 la Constanța1397
27 iun 09:08ReplicaFostul viceprimar PNL al Constanței, Aurel Butnaru, spulberat pe trecerea de pietoni! Video

Teribilismul, alcoolul, substanțele interzise, inconștiența și lipsa experientei la volan fac, zilnic, sute de...7437

27 iun 23:48ReplicaANAF, pe urmele lui Oiță, de la Save & Self2019
27 iun 00:16ReplicaMuhscină, de la Plasty Prod, și-a tras două firme de producție a energiei electrice!1471
27 iun 12:17ReplicaValentina Pelinel și Cristian Borcea își petrec vacanța la Olimp, la hotelul Mihaelei Borcea!

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au dat țările exotice pe litoralul românesc. Aceștia și-au luat copiii la...1689

27 iun 23:49ReplicaNava ticsită cu migranți, scoasă la licitație, la cererea procurorilor690
27 iun 00:02ReplicaCazarea scumpă de pe litoral supără turiștii2153
27 iun 08:35ReplicaAnsambluri folclorice din Hârșova, prezente la un festival organizat în Bulgaria! Video

Festivalul “Cântece și dansuri din Dobrogea însorită”, care face parte din proiectul „ Hârșova –...454

27 iun 23:51ReplicaPunctul de Trecere Negru Vodă a intrat în reabilitare!570
27 iun 00:34ReplicaCopil dispărut de pe plaja din Năvodari, găsit în zona Butoaie, din Mamaia1624
Vremea
28.4°22.1° - 28.4° luni, 27 iunie 2022
ConstanțaUmiditate: 79%
Vânt: 7.26 m/s
Presiune: 1015 milibari

Loto
6/49353327104643
5/4025143211937
joker7252612182
Horoscop
mai mult...SPSportRT
27 iun 23:53SportDublul campion mondial, David Popovici, se întoarce acasă cu cele două medalii de aur

David Popovici revine în ţară. Dublul campion mondial se întoarce acasă cu cele două medalii de aur. Noua...341

27 iun 23:50SportRobert Glință, locul 4 în finala probei de 50 m spate, la CM de nataţie

Înotătorul român Robert Glinţă a terminat pe locul 4 în finala probei de 50 metri spate la Campionatele Mondiale...404

27 iun 23:55SportFotbal: UEFA nu este un monopol, afirmă Aleksander Ceferin

Aleksander Ceferin, preşedintele UEFA, a acordat un interviu ziarului italian Gazzetta dello Sport în care a vorbit...390

27 iun 23:51SportTenis: Petra Kvitova a câştigat turneul WTA de la Eastbourne

Jucătoarea cehă de tenis Petra Kvitova a câştigat sâmbătă turneul WTA de la Eastbourne (Anglia), dotat cu premii...511

Local
27 iun 00:20LocalAccident rutier la intrare în Năvodari

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină sâmbătă, 25 iunie a.c., la intrare în...943

27 iun 00:20LocalO mașină a luat foc, pe strada Interioară

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină sâmbătă, 25 iunie a.c., Constanța, pe strada...672

27 iun 00:20LocalIncendiu la o casă din Valu lui Traian. 7 persoane s-au autoevacuat

1311

27 iun 00:18LocalFestivalul Kureș, organizat în comuna Mihail Kogălniceanu

KUREȘ, luptele tradiționale tătărăști, au fost organizate pentru prima dată în localitatea Mihail Kogalniceanu ,...1050

27 iun 00:17LocalTestări gratuite la Năvodari pentru prevenirea infecției cu HIV sau cu virus hepatic B și C

,,Să punem preț pe sănătate!” Cu acest îndemn, va avea loc la Năvodari o nouă campanie de testare gratuită...319

26 iun 18:18LocalCă tot a început sezonul... faleza din Costinești, pericol pentru turiști și localnici

În plin sezon estival, faleza din Costinești se degradează pe zi ce trece. Zona este monitorizată de Apele Române,...950

27 iun 00:21LocalIncendiu între Costinești și Tuzla, în zona Stației de Betoane

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină sâmbătă, 25 iunie a.c., între Costinești și...543

27 iun 00:22LocalCrimă în parcarea unui mall, după o bătaie între mai mulți bărbați

O dispută plecată din senin în parcarea unui mall din Suceava și care nu prevestea nimic s-a transformat în crimă....2048

27 iun 00:22LocalPolițiștii au ”descins” pe plaja din Neptun și la hoteluri

2521

Politică
27 iun 23:53PoliticăMaria Grapini s-a dezlănțuit în Parlamentul European, pe tema justiției. Video

Europarlamentarul Maria Grapini s-a dezlănțuit în Parlamentul European, acolo unde a cerut explicații privind...1287

27 iun 23:43PoliticăOrban: Guvernanţii trebuie să intensifice demersurile pentru aderarea României la Schengen

Preşedintele partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, afirmă că intrarea României în Spaţiul Schengen nu este un...418

27 iun 23:53PoliticăDan Voiculescu vorbește despre confiscarea averilor obținute ilicit: am propus de mult soluția aceasta

780

27 iun 23:52PoliticăMesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, transmis cu prilejul Zilei Drapelului Național

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis duminică, 26 iunie 2022, un mesaj cu prilejul Zilei Drapelului...282

27 iun 23:51PoliticăDmitri Medvedev vorbește despre crearea României Mari. Amenințare pentru București

Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu este posibilă în mod direct, ci prin crearea „noii Românii...1025

27 iun 23:51PoliticăGeorge Simion îi invită pe români să participe şi prin mijloace online la nunta sa

Liderul AUR George Simion i-a invitat pe toţi românii la nunta sa care va avea loc pe 27 august. El a postat pe...671

27 iun 23:53PoliticăUn șofer de TIR ar putea conduce și USR: cine sunt cei opt candidaţi pentru funcţia de preşedinte

Opt candidaţi s-au înscris în cursa internă pentru şefia USR, în perspectiva alegerilor care vor avea loc la...608

27 iun 23:54PoliticăMircea Geoană: 'Anticipăm un conflict de lungă durată în Ucraina'

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat, vineri, la Cluj, că anticipează o derulare de lungă...539

27 iun 23:43PoliticăSorin Grindeanu, propus ministru interimar al Agriculturii

564

Interviuri
18 mai 00:10InterviuriLiviu Brăiloiu: Rămân în PSD. Bun, rău, de pușcăriași… eu acolo rămân. Video

Într-o perioadă în care toată lumea aleargă după putere și funcții, Tit Liviu Brăiloiu, fost senator PSD de...3938

17 mai 00:11InterviuriCoșa spune că autorecenzarea nu e periculoasă: Unele date sunt deja în sistem! Video

Prefectul județului Constanța, Silviu Iulian Coșa, s-a aflat în studioul Replica, luni, 16 mai. În cadrul...2408

7 mai 00:15InterviuriDezvăluiri! Care ar fi ”mecanismul jafului organizat din Mangalia”?! Video

5436

24 mai 00:05InterviuriCristinel Dragomir: PSD Constanța nu mai există din vina celor care îl conduc! Video

A fost două mandate vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, dar și președinte interimar, după reținerea...4136

20 mai 00:11InterviuriLungoci: Făgădău a fost un bun manager, despre Mazăre am o reţinere... Video

Deputatul PSD, Lucian Lungoci, s-a aflat în studioul Replica de Constanţa, joi, 19 mai, unde a discutat despre legea...3161

19 mai 00:12InterviuriMohammad Murad: Nu m-am predat lui Cristian Radu și nu mă voi preda! VIDEO

A lăsat mediul de afaceri, după 30 de ani, pentru a începe o carieră în politică. Are încredere că poate schimba...6836

5 mai 22:01InterviuriDelicoti: Legislația este problema reală a României în ceea ce privește administraţia publică! Video

Primarul din Poarta Albă, Vasile Delicoti, a fost prezent în studioul Replica de Constanţa, miercuri, 4 mai, în...2562

20 apr 00:04InterviuriLică Neagu: Tariful la taximetrie va fi de maxim 3,5 lei/km! Video

Lică Neagu, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Șoferilor din România, s-a aflat marți, 19 aprilie,...2851

16 apr 00:38InterviuriNiculescu: Am plafonat prețurile la gaze și energie printr-o nouă schemă de sprijin. Video

3970

Monden
27 iun 00:00MondenCum s-a schimbat viața lui Brad Pitt după despărțirea de Angelina: „Dintotdeauna m-am simțit singur“

Brad Pitt, în vârstă de 58 de ani, este, în mod incontestabil, unul dintre cei mai îndrăgiți de la Hollywood....327

27 iun 00:00MondenDoja Cat, transfigurată și cu părțile intime la vedere, în cel mai recent live pe Instagram

Doja Cat, 26 de ani, este una dintre cele mai de succes artiste ale momentului și a adunat milioane de fani în toată...421

27 iun 00:00MondenPrimul roman din celebra serie literară 'Harry Potter' a împlinit 25 de ani de la publicare

152

27 iun 00:00MondenCarla’s Dreams, reclamat la CNA. Anunțul făcut de Mihai Morar

Carla's Dreams a fost invitat la podcastul lui Mihai Morar, unde a vorbit pe larg despre omul din spatele măștii, dar...337

27 iun 14:55MondenGluma neașteptată pe care Sam Asghari a făcut-o la scurt timp după nunta cu Britney Spears

Pe 9 iunie, Britney Spears și Sam Asghari s-au căsătorit. La slujba religioasă și la petrecere au participat nume...242

27 iun 00:00MondenViața de film a lui Amber Heard: A trăit în sărăcie lucie și la 16 ani a fugit de acasă

Amber Heard s-a cunoscut cu Johnny Depp pe platoul filmului „The Rum Diary” și, în ciuda faptului că filmul nu a...375

27 iun 00:00MondenMembrii trupei ruse punk-pop Little Big, propuși la Eurovision 2020, şi-au părăsit ţara din cauza războiului

Membrii trupei punk-pop Little Big, aleasă să reprezinte Rusia la concursul Eurovision 2020, şi-au părăsit țara...179

27 iun 23:49Monden13 ani fără Michael Jackson. Care a fost ultima melodie lansată de regele muzicii pop

S-au împlinit 13 ani de când regele muzicii pop a murit. Artistul a murit subit, când mai avea multe alte lucruri de...598

27 iun 23:50MondenSandra Bullock renunță la actorie? Viața de la Hollywood a epuizat-o

627

Mapamond
27 iun 00:04MapamondUn avion s-a prăbușit în Rusia: 3 morţi, mai mulți răniți

Un avion de marfă de tip Il-76 s-a prăbușit vineri dimineață în Rusia, în apropierea unui oraș situat la circa...800

27 iun 00:05MapamondStatutul de candidat la UE acordat Ucrainei: Zelenski salută 'un moment unic şi istoric'

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat "un moment unic şi istoric" după ce Ucrainei i-a fost atribuit...410

27 iun 00:05MapamondSUA: Curtea Supremă consacră într-o hotărâre dreptul americanilor de a purta arme în exteriorul locuinţelor lor

419

27 iun 23:49MapamondAutorul atacului armat din Oslo a fost prins: Comunitatea gay e revoltată

Atacul armat din capitala norvegiană Oslo, în care au fost ucise două persoane şi au fost rănite alte 14, este...579

27 iun 23:50MapamondProteste mamut în Boston și New York, după interzicerea avorturilor în SUA. Video

Mii de persoane au manifestat, vineri seară, la New York şi Boston, strigându-şi furia după decizia privind avortul...357

27 iun 23:41MapamondMesaje contradictorii ale MAE rus despre acordarea statutului de candidate la UE pentru R. Moldova şi Ucraina

Diplomaţia rusă a transmis vineri mesaje diferite despre decizia statelor UE de a acorda Ucrainei şi Republicii...521

27 iun 00:05MapamondArgentina: 5 morţi, 35 de răniţi într-un incendiu la Buenos Aires

Cinci persoane, două femei şi trei copii, au murit şi alte 35 au fost internate în spital, victime ale...389

27 iun 00:05MapamondSUA: Trei răniţi după ce un avion a fost cuprins de flăcări la aterizarea pe aeroportul din Miami

Anchetatori americani au ajuns miercuri pe aeroportul din Miami (sud-est), unde un avion al companiei dominicane Red Air...375

27 iun 00:05MapamondRefugiaţi din Ucraina: Europol a întreprins o acţiune contra traficului de fiinţe umane online

403

Sănătate
27 iun 00:00SănătateOMS: Aproape toată populaţia lumii respiră aer poluat şi nesănătos

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) face apel la reducerea utilizării combustibililor fosili. Aceste concluzii...159

27 iun 09:43SănătateConsumul de grapefruit - Nutriționiștii arată avantajele dar și dezavantajele

Este un fruct dulce și acru, o încrucișare între portocală și pomelo. A avut 15 minute de faimă când Grapefruit...221

27 iun 09:38SănătateNou val de COVID, în Franța: Șeful campaniei de vaccinare vrea reintroducerea măștilor în transport

210

27 iun 12:00SănătateSoluții simple să combatem depresia, boala mileniului III

În decursul dezvoltării civilizației sintetice (prin radio, tv, internet și telefon), unde imitarea altor culturi a...202

27 iun 11:58SănătateDieta perfectă recomandată de medicul Andrei Haidar: "Indiferent de sezon, cu acest regim slăbim"

Dacă aveţi de gând să slăbiţi este important să ştiţi că există câteva fructe interzise în alimentaţia...295

27 iun 00:00SănătateLeguma cu efect puternic cicatrizant care ajută la ulcer

Varza este o legumă bogată în fitonutrienţi şi vitamine (A, C şi K), antioxidanţi naturali care previn apariţia...208

27 iun 00:00SănătateEMA recomandă autorizarea vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de Valneva

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a recomandat joi autorizarea vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de compania...194

27 iun 00:00SănătateStudiu de amploare: Cât de eficient a fost vaccinul anti-COVID

Vaccinurile Covid au prevenit aproape 20 de milioane de decese în primul an după ce au fost introduse, potrivit...198

27 iun 00:00SănătateMS: Judeţele de la frontiera cu Moldova şi Ucraina, atenţionate pentru identificarea rapidă a oricărei suspiciuni de holeră

186

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT