rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 19 aprilie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

NU poți sta mai mult de TREI ore cu mașina PARCATĂ în centrul Constanței!

Regulamentul Parcărilor a fost finalizat! În ședința de Consiliul Local din data de 26 februarie va fi votat și Regulamentul de organizare funcţionare a parcărilor publice din municipiul Constanța. Dacă vreți să ieșiți în oraș, la un suc sau la o cafea, și sunteți cu mașina, ar trebui să știți că nu aveți voie mai mult de trei ore să țineți autoturismul parcatpe domeniul public, chiar dacă plătiți. Și, apropo... ar putea să vă coste mai mult parcarea decât consumația!

Este o realitate deficitul de locuri de parcare cu care se confruntă municipiul Constanţa. Haosul din parcare şi perioadele lungi de căutare a unui loc de parcare sunt adesea puse pe seama lipsei locurilor de parcare. Un răspuns obişnuit este că oraşul ar trebui să ofere noi locuri de parcare cu plată. Cu toate acestea, gestionarea locurilor de parcare existente reprezintă adesea abordarea cea mai inteligentă şi mai eficientă, din punct de vedere al costurilor, deoarece parcările cu plată existente în apropiere sunt adesea insuficient utilizate, iar proiectul de faţă cică propune să îmbunătăţească gestionarea parcării pe stradă, înainte de a creşte oferta.

Însă, Regulamentul parcărilor ce urmează să fie aprobat de consilieri parcă vine să îngreuneze și mai mult situația, nu să o descurce.

Comisia Juridică a Consiliului Local a dat aviz negativ

Regulamentul a ajuns și la Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local. USR-iștii au votat în Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Regulamentul. Nu și PNL, care au votat împotrivă. La Comisia 5, cea Juridică, Regulamentul a primit aviz negativ.

Dar iată cât vor costa locurile de parcare în municipiul Constanța!

În ZONA 1 NU ai voie să stai mai mult de 3 ore

Zona 1 o reprezintă parcările adiacente spaţiilor publice din diverse zone de interes public, comercial şi turistic Tarife/taxe. Parcarea este de scurtă durată, maxim 3 ore fără posibilitatea prelungirii timpului de parcare prin taxare repetată. Dacă vrei să stai mai mult, ai o singură opțiune: pleci. Plata taxei se realizează prin Parcometru, SMS, Aplicaţie mobilă de plată Luni Duminică în intervalul 00:00 - 24:00, pe tot parcursul anului.

Tariful de parcare: primele 2 ore, câte 7 lei/oră+TVA, ora 3, tarif 15 lei+TVA

Abonament instituţii publice si de interes public - 208 lei/an.

Abonament anual riverani persoane fizice, de luni până vineri 15:00-08:00, sâmbătă-duminică şi sărbătorile legale - la nivelul taxelor aplicabile parcărilor rezidenţiale pentru persoanele fizice.

Preţ minim de începere a licitaţiei pentru contracte de închiriere persoane fizice autorizate şi juridice ce deţin în proprietate sau folosinţă spaţii destinate şi utilizate legal pentru activităţi economice, la nivelul taxei de rezervare loc parcare rezidenţial aplicabil persoanelor juridice.

Click pe imagine!

ZONA 2: Tariful este 4 lei pe oră și 360 lei pe an, vinieta

Parcările situate pe trama stradală de categoria I şi II de pe teritoriul administrativ al municipiului Constanţa

Parcarea publică cu plată. Plata taxei se realizează prin Parcometru, SMS, Aplicaţie mobilă de plata Luni Duminica în intervalul 00:00 - 24:00, pe tot parcursul anului.

Tariful de parcare: 1 ora - 4 lei+TVA

Parcarea se poate realiza şi în baza unei viniete de culoare alba (anuala) 360 Iei/an.

Vinieta de culoare albastra 1 zi - 25 lei, 1 sapt- 150 lei, 1 lună - 250 lei.

Abonament anual riverani persoane fizice: luni-vineri (15:00-08:00), sambata-duminica si sarbatori legale (00:00-24:00) persoane fizice, de luni până vineri 15,00-08,00, sâmbătă-duminică şi sărbătorile legale - la nivelul taxelor aplicabile parcărllor rezidenţiale pentru persoanele fizice. Preţ minim de începere a licitaţiei pentru contracte de închiriere persoane fizice autorizate şi juridice ce deţin în proprietate sau folosinţă spaţii destinate şi utilizate legal pentru activităţi economice, la nivelul taxei de rezervare loc parcare rezidenţial aplicabil persoanelor juridice.

Click pe imagine!

ZONA 3: PARCĂRILE de REŞEDINŢĂ/RIVERANE

Taxa prevazută de hotărârea anuală de aprobare a impozitelor si taxelor locale

Locurile de parcare vor fi semnalizate suplimentar cu dispozitive cu următoarele caracteristici: confecţionată din tablă neagră de 2 MM, vopsită cu grund şi vopsea galbenă, înscripţionarea se va face cu vopsea de culoare neagră, cu caractere de 3 CM, iar sintagma de rezervat va fi boldată. Sub nr. autorizaţiei se va lipi o bandă reflectorizantă de 5/33 CM). Plăcuţele vor fi realizate şi montate contracost de către administratorul tramei stradale, S.C. Confort Urban S.R.L.

Click pe imagine!

Rezervarea locurilor de parcare de reședință pe bază de autorizație este valabilă de luni până vineri în intervalul orar 15.00-08.00. În restul intervalului, locurile care sunt libere pot fi ocupate. Iar sâmbătă, duminica și în zilele de sărbătoare legală în intervalul 00-00-24.00.

În parcările de reședință se va atribui câte un singur loc pentru fiecare apartament, cu excepția situațiilor în care același utilizator deține în același imobil mai multe apartamente. Dacă numărul cererilor depășește numărul locurilor de parcare de reședință disponibile, atribuirea se va face prin licitație organizată de Primăria Constanța în colaborare cu asociațiile de proprietari.

116.948 autoturisme înregistrate în 2020

Începând cu anul 2012 numărul de autoturisme a crescut semnificatv (cel puţin 1500 de noi inmatriculări pe an), ajungându-se în anul 2020 la un număr de 116.948 autoturisme înregistrate. Acestui număr i se adaugă autoturismele persoanelor care locuiesc în afara municipiului, dar lucrează sau studiază în municipiul Constanţa, precum şi cele ale turiştilor și vizitatorilor, care în marea for majoritate utilizează autoturismul personal pentru deplasarea către staţiunile de pe litoral sau pentru vizitarea obiectivelor de pe teritoriul municipiul Constanţa.

Pentru zonele aglomerate din municipiu, proiectul propune înfiinţarea de parcări de scurtă durată pentru maxim 2 ore, cu tarif orar, pentru a stopa parcarea pe termen lung în aceste zone, asigurând în aceleaşi timp posibilitatea mai multor utilizatori care frecventează zonele respective de a folosi locurile de parcare.

TREI ZONE DE TAXARE

Zona 1

În Zona 1 este permisă doar parcarea de scurtă durată, de maxim 3 ore, cu plata tarifului de parcare aprobat de Consiliul Local, menţionat pe indicatoare şi panouri adiţionale, fără posibilitatea prelungirii timpului de parcare prin taxare repetată.

(2) Sunt exceptate de la prevederile

a) parcările de reşedinţă situate în Zona 1;

b) locurile de parcare rezervate pe bază de abonament pentru riverani, situate în Zona I;

c) locurile de parcare aferente instituţiilor publice şi de interes public situate în Zona I;

d) autovehiculele aflate în misiune (poliţie, poliţie locală, MAPN, pompieri, ambulanţă, Ministerul public, Ministerul Justiţiei etc.) şi cele aflate la intervenţii pe domeniul public inscripţionate sau semnalizate corespunzător;

e) taxiurile staţionate în spaţifie special amenajate cu număr de Iocuri prestabilit;

f) autovehiculele electrice şi autovehiculele hibrid.

Zona 2 - Taxă de parcare curentă pe bază de vinietă

În Zona 2, pentru ocuparea locurilor de parcare publică cu plată, utilizatorii vor achita fie tariful orar stabilit conform Anexei 2 la prezentul regulament, fie o taxă de parcare curentă pe bază de vinietă eliberată pentru săptămână, lună sau 1 an. Atât tariful orar, cât şi taxa de parcare curentă se achită anticipat prin achiziţionarea vinietei, care va conţine numărul de înmatriculare al autovehiculului şi perioada de valabilitate.

Vinieta va fi aplicată pe parbrizul autovehiculului, în interior, astfel încât să fie vizibilă din exterior. Taxa de parcare curentă pe bază de vinietă se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. Persoanele fizice şi juridice care nu au domiciliul/reşedinţa/sediul/punct de lucru în municipiul Constanţa şi care intenţionează să utilizeze locurile de parcare publică pot achiziţiona vinieta anuală sau vinieta cu durată limitată.

Vinieta anuală (de culoare albă) poate fi achiziţionată de la ghişeele SPIT, staţii peco, Poşta Română sau prin intermediul unei aplicaţil informatice de parcare.

Vinieta cu durată limitată (de culoare albastră) se eliberează pentru o perioadă de zi, săptămână sau lună şi poate fi achiziţionată de la ghişeele SPIT, staţii peco, agenţi economici sau prin intermediul unei aplicaţii informatice de parcare.

Zona 3 - Parcările de reședință

În parcările de reşedinţă se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament, cu excepţia situaţiilor în care acelaşi utilizator deţine în acelaşi imobil mai multe apartamente. Persoanele care solicită atribuirea unui loc de parcare de reşedinţă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) Să deţină în proprietate sau în folosinţă o locuin-ţă sau un spaţiu cu altă destinaţie în imobilul de locuinţe colective situat la mai puţin de 3o m de parcarea de reşedinţă în care solicită atribuirea locului de parcare. Dovada îndeplinirii condiţiei se face cu adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari sau copie certificată de pe actul ce atestă dreptul de proprietate sau dreptul în baza căruia este folosit imobilul. Pentru persoanele fizice ce exercita profesii liberale, dreptul de folosinţă asupra autovehiculului aparţinând formei de exercitare a profesiei este prezumat;

b) Să deţină în proprietate sau în folosinţă în baza unui contract de leasing perfectat cu o societate specializată un autovehicul de tip autoturism având inspecţia tehnică periodică în termenul de valabilitate. Dovada îndeplinirii condiţiei se face cu copie certificată pentru conformitate a certificatului de înmatriculare şi, după caz, a actului din care rezultă dreptul de folosinţă al autovehiculului.

c) Să nu figureze în evidenţele SPIT cu impozite, taxe sau amenzi scadente, neachitate, cu excepţia situaţiilor în care acestea fac obiectul unor litigii, iar executarea a fost suspendată.

d) Să nu figureze în evidenţele asociaţiei de proprietari cu restanţe la piata cheltuielilor asociaţiei de proprietari astfel cum acestea sunt definite în art.75 din Legea nr.196/20:318. Dovada îndeplinirii condiţiei se face cu adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari.

Contravenții și sancțiuni

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) Ocuparea cu autovehiculul a unui loc de parcare fără plata taxei de parcare valabilă în zona respectivă potrivit prezentului regulament;

b) Neexpunerea la loc vizibil a chitanţei, tichetului, abonamentului şi vinietelor, astfel încât să permită identificarea acestora;

c) Ocuparea cu autovehiculul a unui loc de parcare de scurtă durată după expirarea duratei maxime de staţionare;

d) Ocuparea locurilor destinate încărcării autovehiculelor electrice şi hibride;

e) Ocuparea cu autovehiculul a unui loc de parcare, fără respectarea marcajelor şi indicatoareior;

f) Ocuparea cu autovehiculul a unui loc de parcare rezervat, în intervalul orar pentru care este valabilă rezervarea potrivit prezentului regulament;

g) Ocuparea cu autovehiculul a unui loc de parcare de reşedinţă, în intervalul orar pentru care este valabilă autoriza-ţia de rezervare parcare de reşedinţă potrivit prezentului regulament;

h) Ocuparea cu autovehiculul a spaţiilor verzi, chiar şi a celor degradate;

i) Ocuparea locurilor din parcările publice cu diverse obiecte, în scopul rezervării ilegale a acestora;

j) Ocuparea cu autovehicule mai mari de 3,5 t a altor locuri de parcare decât cele special destinate;

k) Ocuparea locurilor de parcare cu autovehicule expuse spre vânzare sau în scopuri publicitare fără achitarea taxei corespunzătoare pentru ocuparea temporară a domeniului public;

l) Ocuparea cu autovehicule a căilor de circuIaţie din parcări sau a zonelor de acces în parcări.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) lit.a), c), d), e), g), h), i) şi m) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la i.000 lei.

(3) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) lit.b), f), j), k) şi I) se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei.

Art.26

(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către Poliţia Locală şi alte persoane împuternicite de primar conform legii.

(2) Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de -15 zire de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Una peste alta, așteptăm cu maxim interes ședința de Consiliu Local Municipal și, implicit, proiectul ”vedetă” de pe ordinea de zi. Sigur ne vom distra!

Diana BERECHET, Mirela PASCAL

joi, 25 februarie 202112426
STEP PROJECT, servicii de prelucrări metalice de precizie
Comentarii

10YoMan(26 feb 09:17)
Din cate am citit, chiar pe acest articol, PNL a votat impotriva. Dar analfabetii de mai jos tot pe Chitac il injura. Oras de retardati.
16Astia sunt niste dobitoci(25 feb 21:32)
Celor cativa care indraznesc sa aprobe aceste noi taxe pe motiv ca afara asa e, ba poate chiar mai scump, le reamintesc sa se uite bine in jur si sa remarce simpla realitate ca noi aici nu traim in nici un caz ca 'afara', nu exista nici o gandire si nici o organizare asa cum gasim pe 'afara', si veniturile noastre nu se compara cu cele de 'afara', asa ca nu vad de ce si nu inteleg cum cei care sunt alesi, sa ne reprezinte, sa organizeze totul astfel incat sa ne fie bine, la toti, sa propuna o asemenea jignire la adresa oricarui constantean normal si onest care munceste si isi plateste taxele.
18klaus(25 feb 21:15)
Oricum , Constanta si constantenii sunt departe , de civilizatia oraselor din vestu Romaniei . Aici doar armata , ar face sigur ceva . In rest : pacanele , flegme , manele , badaranie , claxoane si injuraturi . Mult mai balcanic , ca acum 100 de ani .
35Coco(25 feb 20:16)
Mai betivule, ia zi cind te cara Gandac acasa, mort de beat, aveai loc de parcare? Sati dam la mwie de covidos ce esti
72drh(25 feb 19:47)
regulamentul sa prevada obligativitatea obezilor sa mearga pe jos .Asa o sa avem parcari multe si spitalul gol .
02@TEO(25 feb 19:36)
asta inseamna ca ti-au luat banii abuziv, locurile alea de parcare sunt pentru toata lume pentru ca blocurile nu au fost prevazute in proiect la constructia lor cu locuri de parcare dedicate!!!
01Euuu(25 feb 18:43)
Tipic romanesc. Haz de necaz.
34TEO.(25 feb 17:45)
Pentru ca eu platesc 200 lei pe an rezervarea pe loc parcare,sa am locul liber 24 de ore.Daca eu plec la piata iar la intoarcere gasesc locul ocupat,ce fac ,stau si il pazesc pe c el ce mia ocupat locul,rezervat si platit de mine,iar cel ce mia ocupat locul,poate nu a platit nici o parcare,mai rumegati acest regulament,mare greseala am facut ca vam votat,dar asa ne trebuie,am ramas tot noi de fraieri.la mine in parcare administratora detine 4 locuri de parcare,nu stiu daca sunt si platite,mama,tata si cei 2 copii.Toti locuiesc in acelasi apartament,sa fie inventariate toate locurile de parcare
05va fi bine(25 feb 17:30)
Ionut Rusu va face el regulamentul ca sa ne putem distra. Piticul atomic vrea sa ne arate ce mare e.
311Primarul Chitac(25 feb 17:12)
Deci intr-o zi nevasta nu si-a gasit loc de parcare si a intarziat la coafor. Daca nu faceam nimic ma dadea afara din casa. Mi-a zis asa, ori ii gonesti pe toti saracii astia din centru ori te cari. Iar eu cum imi iubesc nevasta si as face orice pentru ea am inventat chestia asta cu parcarile. Vreau sa fac Constanta o mare parcare!
29cetatean(25 feb 16:20)
Poate asa scapam de cei care platesc 200 lei si parkeaza autovehicul de firma care are de plata 1800 lei. O sa va ia lumea la goana cu pietrele, smekerilor!
515Constantean(25 feb 16:20)
Ati votat din dusmanie contra lu bula de fadabou, acum lingeti janta lu ovanesian de la S coupe. Asa va trebuie.sa se adanceasca diferentele dintre saraci si bogati, ca asta face liberalismul netotilor. Succes cu supravietuirea
1019Gigi(25 feb 15:47)
E foarte simplu daci constanteni, nu ai bani de parcare, iei autobuzul sau bicicleta. Nu ne-am nascut in masini.
29Los lobos(25 feb 15:41)
Nu stiu ce fumati in primaria aia, dar nu este de calitate!!!
517Chitac primarul(25 feb 15:06)
Sunt un bou, recunosc
1213Shhht(25 feb 14:58)
Mersul cu bicicleta, autobuzul, uber sau taxi......Orasul e deja foarte greu de suportat din cauza acestui morman de table folosit aiurea. Mai bine se dezvolta pistele de biciclisti decat parcarile
817123(25 feb 14:48)
Mersul obsesiv cu masina este un obicei toxic...Se pare ca multi folosesc masina si pentru drumuri care nu isi au rostul... Altii isi duc copiii pana la 18 ani la scoala cu masina... Se face exces in sensul asta... Mai bine se gasesc solutii sa se mai rareasca din utilizarea masinilor... Orasul pare blocat de masini..
113Nu asa(25 feb 14:30)
Cum sa stai 3 ore daca tot platesti? Normal e: ai venit, ai dat banul si pleci, elibereaza locul ca poate mai vine cineva sa plateasca
514John(25 feb 14:12)
Astept sa vad in regulamentul cu pricina pe langa tarife aberante si faptul ca PENTRU BANII AIA MI SE GARANTEAZA INTEGRITATEA AUTOVEHICULULUI.
2417Fapt(25 feb 13:44)
Cei care comenteaza aici impotriva au sigur fie 3-4 masini la apartment, isi parcheaza vehiculele comerciale in zonele rezidentiale in loc de parcarea firmei, vor sa stea parcati 9 ore in centrul Constantei cu 2 lei si sa aiba locul rezervat 24 h, 7 zile din 7 cu 100 ron pe an, sa ocupe toate trotuarele, sa se rada toate parcurile si locurile de joaca pentru parcari. Traiti in oras in spatiu limitat nu pe Marte. Acolo e loc destul ad infinitum. Protestati impotriva blocurilor construite aiurea si veti avea spatiu. Pana atunci, regulile sunt necesare. Vreti civilizatie fara sa va civilizati?
621Murphy(25 feb 13:34)
Chitac mai nebun decat Mazare si Constantinescu !
223Ionut(25 feb 13:16)
Primar retardat vrei sa-mi spui ca daca cineva nu achita parcarea catre primarie ia amenda de la 500 la 1000 lei iar daca acel cineva ocupa locul REZERVAT SI PLATIT DE CATRE MINE primeste amenda de la 200 la 500? In plus daca locul de parcare rezervat nu este eliberat la ora 15.00 si parchez in apropiere intr-o parcare cu plata, pentru ca nu am acces in zona decat la parcari cu plata si trotuare sau spatii verzi TREBUIE SA ITI PLATESC PARCAREA CRETINULE?
224Dragnea(25 feb 12:59)
PNL un partid de sclavi cu oameni mizeri. Primarule daca semnezi asa ceva esti dusmanul constantenilor.
218BCC(25 feb 12:55)
Sa speram ca aceasta varianta aparuta in presa nu este cea finala si nu va fii adoptat asa de catre Consiliul Local. Nu tin partea nimanui dar preturile pe ora pentru parcare sunt scandaloase iar despre licitatiile pentru parcarile de resedinta nici numai zic.
132Dan(25 feb 12:54)
Copii nu uitati de uratania aia de Constantinescu de la OPC, care toata viata lui a fost pupincurist politic. Boul ala care acum e director a lansat mizeria asta de regulament. Oricum Chitac se vede clar ca esti doar un bou cu drept de semnatura daca ai lasat porcaria asta de regulament sa avanseze. Cum ma sa treci im regulament la contraventii " ocuparea spatiilor verzi, chiar si a celor degradate"? Pai ma primar dobitoc tu administrezi orasul si ai obligatia sa refaci spatiile verzi nu sa-mi spui ca nu pot parca pe o coaja de pamant nesapat de la daci incoace si plin de piatra.
323muia la domnul chitac(25 feb 12:40)
este de maxim 3 ore
727Constantean(25 feb 12:34)
Haideti dragi constanteni sa ne mobilizam urgent pe retelele de socializare, si sa incepem sa blocam bulevardele, primaria, sa demonstram , ca acesti nemernici ne considera sclavi lor, ne ingradesc anumite drepturi, isi bat joc de noi . Ne-au mintit si INSELAT, cu promisiunile din campanie, este INSELATORIE, pe fata ceea ce fac ei acum. HAIDETI CONSTANTENI SA IESIM IN STRADA CA SUNTEM NEINDREPTATITI, MINTITI, INSELATI,,,sa nu stam cu mainile legate si EI sa faca ce vor din noi, ptr ca noi i-am ales, PUTEM TOT NOI SA-I DAM JOS, PE HOTI, INFRACTORI, GOLANI. HAIDETI SA INCEPEM SA PROTESTAM
529soferu(25 feb 12:12)
locuri de parcare civilizate?sosele curate?transport in comun eficient? nimic.doar sa ceretiu
827Constantean(25 feb 12:11)
Sa ne bagam toata pula in mata de primar borat !! Incepusem sa te plac dar acum, ca oricare alt primar faci pula mare !!! Sa o fut pe mata
533Gabriela T.(25 feb 11:53)
Regret ca l-am votat pe Chitac. Cea mai mare dezamagire pe anul asta. Am votat cu Dvs. tocmai pentru ca ati promis ca rezolvati problema locurilor de parcare. Locuim in zona Tomis II. Este un calvar sa ai 1 masina personala de familie. Taxa marita a parcari, nu va rezolva problema roveranilor. Decizia asta a Dvs. este mult mai negativa decat ce a facut fostul primar. Inca o data, sunteti o MARE DEZAMAGIRE
3115Un locuitor(25 feb 11:06)
Foarte bine spune cei doi comentatori de mai jos, in Bucuresti este 10 lei ora parcarea in zona centrala. Mai iesiti si voi din oras si dupa comentati.
3019Cineva(25 feb 11:00)
Va cacati pe voi amaratilor?in toate tarile civilizate e parcarea cu plata, numai ca salariile in tara sunt de cacat. Toti taranii si-au luat masni din BG cu 2000e, polueaza ca dracu,dau spaga la rar sa treaca,dar vor sa parcheze peste tot fara bani.Puneti si camere pe strazi, ca in alte tari,cine trece pe rosu,cine calca acceleratia cand omul a pus piciorul pe trecere,cine depaseste aiurea,cine calca linia dubla,foloseste telefonul la volan, facuta poza si trimisa placinta acasa.La ce platiti politistii care ies la pensie la 48 de ani cu 6000de lei si nu fac nimic?investiti in camere pe straz
3516ABC(25 feb 10:58)
TOTI CARE COMENTEAZA MAI JOS SUNT AIA CU BMW URI SI AUDI URI ULTIMUL MODEL, DAR NU VOR SA DEA 20 DE LEI PE PARCARE, SAARAKKILOOR
731Ciordel(25 feb 10:52)
Ce va asteptati de la unul care a divortat pe hartie ca sa ciordeasca o casa de la stat? Referendum , sa l fugarim de la primarie !
327zxc(25 feb 10:39)
Ce va lamentati atat? Credeti ca e usor sa acoperi salarii de 4000 euro in primarie ? Trebuie sa contribuie toti cetatenii, inclusiv cei care muncesc pe 400 euro la privat!
821gica(25 feb 10:35)
asa este in Olanda .Germania etc .In Bangladesh se poate parca pe pamant ptr ca nu au trotuare
239prevederile hotararii(25 feb 09:39)
cu privire la actualele locuri rezidentiale nu sunt clare. proiectul incalca dispozitiile unor legi, sanctionate de curand de instantele constantene. este facut de amatory nu de juristi. numai dobitocii pot aproba asa ceva.
347Constantean(25 feb 09:32)
Sa imi bag pula in toata ma-ta Chitac si in tot neamul tau de jigodii limbiste. Sa ma sugi de pula pana incepe sa iti placa gunoiule. Vii tu din eforie sa faci pula mare in cta mi-as pula in neamul tau. Cand erai in opozitie ai dat in judecata primaria si culmea ai si castigat tocmai pe acest interval orar 8-17 si acum tot tu il bagi la loc? MUIE CU KKT JIGODIE si tie si tot pnl-ului tau de labari.
333qwerty(25 feb 09:18)
Pai si daca ai de facut o lucrare la un beneficiar si trebuie sa stai 8 ore cu masina parcata intr-un singur loc???
525Ne mutam(25 feb 09:13)
Ne mutam spre margini si evitam cat mai mult acest ghetou.. Toata lumea in Navodari, Ovidiu, lumina, valu Traian, cumpana.. Hai ca se poate.. Acolo sunt taxele mici, deocamdata..
315intrebare(25 feb 09:12)
si cash unde platim?
66INSTANTA(25 feb 09:11)
Sunt prevederi care exista si in alte acte normative emise de consiliu. A se vedea HCL 184 2013. Se aplica amenda de la prima hotarare sau de la a doua pentru aceeasi fapta?
341Cris(25 feb 09:03)
Domnule Chit, nu-mi miroase a bine ce vreti sa faceti
247pai voi(25 feb 08:50)
N aveti asfalt in Constanta si vreti 7lei parcarea pe ora,mergi, pisamas pe voi sa ma cac
329cetatean(25 feb 08:49)
Constanta altfel este tot a lui. S-a retras doar cu numele pentru ca adevenit primar. La fel si cu domnita pe care a luat-o dupa el la City manager, ei au fost si sunt creierul de la Constanta altfel.
333Ionut(25 feb 08:48)
Muistilor din primarie
434pt idiotii din primarie(25 feb 08:44)
in frunte cu alesul prostilor chitac, da nu poti sta mai mult de 3 ore cu masina parcata in centru, da nici nu poti sa platesti o ora 7 ron plus tva daca stai numai 10 minute!!! CRETINILOR
234Jimmy(25 feb 08:41)
Un mare om a spus ca unii nu trebuie sa procreeze, dar se pare ca parintii lui Chitac nu au auzit asta.
636CONSTANTA ALTFEL...(25 feb 08:36)
Asta ati votat , asta aveti ....il injurati pe Fagadau si Babu ca nu puteti parca pe trotuar din cauza stalpisorilor , acum noul primar va baga stalpisori direct in partea dorsala !
446KKKt(25 feb 08:27)
O abia astept sa merg in instanta SA CER ANULAREA regulamentului, exact cum a facut el cu Feliciu LGBT.Dar nu , vom merge pe persoana fizica si le facem plangeri penale pt abuz in serviciu.Alo constanteni sa vedeti pe cine ati VOTAT.Nu toata lumea au salariile lor si afacerile lor.Si apoi el se pisa pe noi, ca nu sta in Constanta .Si jegul de Constantinescu curva politica, a uitat cat a fost la PSD , acum face pe ala cinstitul si face regulamente .Jeguri imputite.
mai mult...Replica
18 apr 22:10ReplicaSONDAJ 2021: PNL, în cădere liberă. PSD și USR PLUS își conservă pozițiile!

Partidul Național Liberal (PNL) începe să resimtă din plin probleme guvernării. Măsurile de austeritate luate de...1608

19 apr 16:35ReplicaDANA BUDEANU îl DESFIINȚEAZĂ pe Voiculescu: FĂTĂLĂUL ăsta mic...1329
19 apr 13:58ReplicaINCIDENȚA cazurilor COVID a SCĂZUT sub 4, la CONSTANȚA!2872
18 apr 21:10ReplicaTatăl și fratele lui OMBLADON de la PARAZIȚII au MURIT de COVID

Ombladon de la Paraziții trece prin momente foarte grele. Tatăl și fratele lui au murit după ce s-au infectat cu...3904

19 apr 10:28ReplicaŞOCANT! O FEMEIE a fost SPULBERATĂ pe trecerea de pietoni, la Cernavodă! VIDEO2845
19 apr 00:08ReplicaLa Mănăstirea Doctorilor fără de arginți, AGHIASMA costă 10 LEI litrul! VIDEO3366
19 apr 23:33ReplicaO FIRMĂ cu un SINGUR ANGAJAT cere FALIMENTUL Fundației pentru Tineret Constanța

Proces interesant pe rolul tribunalului, unde o mică firmă de izolații, cu un singur angajat, cere falimentul...2118

19 apr 07:59ReplicaCLARIFICĂRI: CÂT ține IMUNITATEA după ce te VACCINEZI împotriva COVID5755
19 apr 23:31ReplicaMaria ANGHEL, o nouă PERFORMANȚĂ la campionatul NAȚIONAL individual pentru JUNIORI la ȘAH996
19 apr 17:36ReplicaFostul IUBIT al patroanei de la Sandra Jolie e 'VEDETĂ' în PRESA americană!

Patroana salonului de înfrumusețare Sandra Jolie a ajuns în instanță cu fostul concubin. De ce? Ei bine, aceasta...2937

19 apr 11:04ReplicaDumitru NANCU rămâne fără postul de DIRECTOR la Fondul pentru IMM-uri?2135
19 apr 23:01ReplicaINVESTIȚII cu bani EUROPENI în PORTUL CONSTANȚA1478
Vremea
12.6°9.9° - 12.6° luni, 19 aprilie 2021
ConstanțaUmiditate: 59%
Vânt: 3.96 m/s
Presiune: 1013 milibari

Loto
6/4912223662337
5/4023223141920
joker211025143
Horoscop
mai mult...SPSportRT
19 apr 22:38SportSimona Halep direct în turul doi la Stuttgart. O veste bună și una rea pentru româncă

Simona Halep, locul 3 WTA şi favorită 2, va juca direct în turul doi la turneul de la Stuttgart, iar vestea proastă...854

19 apr 00:00SportCupa României la spadă a fost câștigată de Bianca Benea (CSM Oradea)

Bianca Benea (CSM Oradea) a câştigat Cupa României la spadă, duminică, în Sala de Scrimă ''Ana Pascu'' din...290

19 apr 00:00SportAtac ironic al echipei lui Ianis dupa victoria cu Celtic din Cupa: "Cea mai buna echipa din tara!" Ce au postat

Dupa victoria categorica din campionat, Rangers a eliminat-o pe rivala Celtic si din Cupa Scotiei. Echipa lui Gerrard...607

19 apr 22:29SportAlertă pentru starurile lui Clinceni! Poenaru, furios la finalul meciului cu CFR Cluj: "Nu accept! Daca nu joacă, iau măsuri și văd ei!"

Ilie Poenaru a declarat ca echipa sa tinteste la locul 4. Acest lucrul s-a vazut si in declaratia sa dupa esecul cu CFR...487

Local
19 apr 23:51LocalPregătiri de război în Marea Neagră: Artileriștii au declanșat o ploaie de foc asupra unor ținte navale

Un amplu exercițiu militar s-a desfășurat la Marea Neagră. Artileriștii de pe uscat au tras asupra unor ținte din...948

19 apr 23:54LocalCoronavirus: TREI NOI DECESE la CONSTANȚA

De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul județului Constanța au fost confirmate 41.255 de persoane...966

19 apr 23:54LocalCovid-19 la Constanța: 444 TESTE efectuate în ultimele 24 de ore

De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul județului Constanța au fost confirmate 41.255 de persoane...650

19 apr 23:55LocalÎnghesuială mare la hainele second-hand, în plină pandemie COVID

Zeci de persoane au ignorat complet regulile de distanţare şi s-au înghesuit în faţa unui magazin second hand de...1855

19 apr 23:56LocalCOVID-19: 67 de NOI CAZURI de INFECTARE la Constanța, 2265 la nivelul țării

Pe teritoriul României, până duminică, 18 aprilie, au fost confirmate 1.029.304 cazuri de persoane infectate cu noul...1059

19 apr 23:56LocalPiața Grivița, închisă pentru igienizare

636

Politică
19 apr 21:52PoliticăDirector DSP, mesaj pentru Vlad Voiculescu: Îi doresc odihnă plăcută!

Directorul Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, liberalul Flavius Cionca, i-a transmis, ironic, fostului ministru...964

19 apr 21:31PoliticăUtilizarea plasmei convalescente contra COVID-19 a redus cu 40% numărul internărilor în spital, în SUA

În timp ce la noi în țară locurile de la ATI sunt complet ocupate și sunt tot mai mulți pacienți internați în...415

19 apr 19:19PoliticăFlorin Cîțu a solicitat explicații de la STS, după acuzațiile lui Vlad Voiculescu

716

19 apr 19:23PoliticăVlad Voiculescu: Am primit mai multe amenințări cu moartea

Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat într-un interviu acordat actorului Marius Manole în...668

19 apr 19:20PoliticăVlad Voiculescu, acuzații FĂRĂ PRECEDENT: Nicușor Dan și PNL nu și-au ținut cuvântul

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu a vorbit, duminică, despre candidatura la funcţia de viceprimar al...694

19 apr 19:21PoliticăPreședintele Senatului: Nu mai avem încredere în premierul Florin Cîțu

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat că în USR PLUS nu există disensiuni, iar Ministerul Sănătăţii...840

19 apr 19:16PoliticăALDE își alege noua conducere a partidului: Călin Popescu Tăriceanu nu mai candidează

ALDE, partidul condus până anul trecut de Călin Popescu Tăriceanu, își alege sâmbătă, 17 aprilie a.c., noua...751

19 apr 19:16PoliticăMinistrul Educației: După ce se va încheia pandemia vom continua cu predarea online unde e potrivit

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat că școala online nu a fost eficientă pentru că profesorii nu au...682

19 apr 19:14PoliticăCristian Tudor Popescu: Mă înfioară cei de la USR-PLUS. Mestecă talaș de partid fără să clipească

884

Interviuri
2 apr 00:04InterviuriViceprimarul Cocargeanu: USR NU VREA să se construiască în ZONA COSTIERĂ! Video

Florin Cocargeanu este unul dintre viceprimarii Constanței care pune umărul la dezvoltarea orașului. Acesta...2872

24 mar 00:03InterviuriSorin Mihai: Am distribuit TABLETE tuturor elevilor, însă mulți NU au știut ce să facă cu ele

Luni, 22 martie, s-a dat startul simulării examenului național de Bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a și a...2944

19 mar 00:18InterviuriCORINA MARTIN: Nu avem nici o STRATEGIE, nimeni NU se gândește să ATRAGĂ turiști! VIDEO

3943

6 mar 00:02InterviuriSOCEANU, primarul din TECHIRGHIOL: Singura sursă pentru INVESTIȚII sunt fondurile europene

Iulian Soceanu este unul dintre cei mai implicați edili din județul Constanța. Și nu-l lăudăm noi, ci o spun chiar...3952

5 mar 00:03InterviuriMariana GÂJU nu ÎNȚELEGE CINE oprește CT BUS să AJUNGĂ la CUMPĂNA

”În spetele unei femei puternice, stă întotdeauna un bărbat puternic”, spune primarul localității Cumpăna,...7384

4 mar 00:07InterviuriViceprimarul RUSU: În MAMAIA, nu vor mai fi ȘANTIERE și MUZICA tare, în sezonul estival

8284

Monden
19 apr 19:22MondenRegina Elisabeta a II-a, scrisoare de adio lăsată pe sicriul soțului ei

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a lăsat o scrisoare emoționantă pe sicriul soțului ei, Prințului Philip....833

19 apr 19:20MondenAmanta lui Ciprian Marica, transformare totală

Transformarea incredibilă a amantei lui Ciprian Marica! Cum arată acum celebra roșcată cu care a fost prins...3855

19 apr 19:17MondenŢiriac: „Dacă ai puţină minte în cap, nu ai cum să nu te vaccinezi anti-COVID. Eu am vrut să-l fac pe cel rusesc“

1212

19 apr 19:17MondenImagini de la funeraliile Prinţului Philip. VIDEO

Au apărut primele imagini de la înmormântarea Prinţului Philip. La ceremonie vor participa membrii familiei regale,...753

19 apr 19:18MondenLovitură pentru Mirela Vaida! A fost clasată acuzaţia de tentativă de omor din dosar. „Mă simt în pericol“

O nouă lovitură pentru Mirela Vaida, în dosarul deschis după ce a fost atacată cu bolovani chiar în timpul...806

19 apr 19:19MondenGina Pistol și Smiley, ceartă aprinsă după publicarea unei poze în care prezentatoarea apare topless

2579

Mapamond
19 apr 00:00MapamondRusia îl expulzează pe consulul Ucrainei de la Sankt Petersburg, pentru obţinerea unor informaţii clasificate

Rusia a decis sâmbătă expulzarea unui diplomat ucrainean aflat la post la Sankt Petersburg, a anunţat Ministerul de...292

19 apr 00:00MapamondMigranţi: Fostul ministru de interne italian Matteo Salvini, trimis în judecată

Fostul ministru de interne italian Matteo Salvini, liderul partidului de extremă dreapta Liga, a fost trimis în...286

19 apr 00:00MapamondMinistrul apărării german: Rusia generează o ameninţare concretă şi imediată pentru securitatea Europei

256

19 apr 21:32MapamondRusia trimite nave de război pentru manevre în Marea Neagră, pe fondul tensiunilor din estul Ucrainei

Pe fondul tensiunilor reînnoite din estul Ucrainei, Rusia a trimis 15 nave de război în Marea Neagră pentru manevre,...536

19 apr 21:33MapamondJohnson & Johnson crede că și alte vaccinuri provoacă cheaguri de sânge

Compania americană Johnson & Johnson a cerut producătorilor rivali de vaccinuri anti-COVID-19 să i se alăture în...734

19 apr 21:34MapamondCoronavirus: EMA va anunţa marţi recomandările sale în privinţa vaccinului Johnson&Johnson

618

Sănătate
19 apr 00:00SănătateSindromul impostorului - ce este și cum știi dacă îl ai?

Sindromul impostorului afectează, potrivit cercetătorilor, mai bine de 70% din populația adultă. Află în cele ce...328

19 apr 00:00SănătateSmochine - 5 beneficii pentru organism

Smochinele și frunzele de smochin sunt pline de substanțe nutritive care oferă o varietate de beneficii potențiale...328

19 apr 00:00SănătateMituri și adevăruri despre alimentele congelate

288

19 apr 00:00SănătateScăderea temperaturii corporale ar putea ajuta creierul în caz producerii unui stop cardio-respirator

Scăderea temperaturii corporale ar putea reduce riscul de leziuni cerebrale în cazul pacienților comatoși care au...263

19 apr 00:00SănătateRezistența la antibiotice se dezvoltă mai repede decât se credea

Bacteriile patogene dezvoltă rezistență la antibiotice mult mai repede decât se aștepta comunitatea științifică....262

19 apr 00:00SănătateTeamă de întuneric, la copii și la adulți. Ce este de făcut și când apelezi la un specialist

Frică de întuneric este o fobie întâlnită atât la copii, cât și la adulți. În cazul micuților, fie că vorbim...275

19 apr 01:41SănătateStudiu: Prăjelile cresc riscul de boli cardiovasculare

Consumul de alimente prăjite este legat de un risc crescut de boli cardiace majore și accident vascular cerebral,...276

19 apr 00:00SănătateCel mai bun regim alimentar pentru cei cu anemie

Anemia are loc atunci când corpul tău nu are suficiente eritrocite (globule roșii în sânge). Afecțiunea este, în...318

19 apr 01:38SănătateHelicobacter Pylori - Cauze, simptome și tratament

352

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT