3° Constanța Sâm., 28 Ian. 2023
Anul XX Nr. 6257
3° Constanța Sâmbătă, 28 Ianuarie 2023 Anul XX Nr. 6257

Consilierii locali din Valu lui Traian convocați în ședință

Replica API 10 octombrie 2020 | 23:01 2417

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, în data de 16.10.2020 (vineri) ora- 12,00 , ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Nomenclaturii stradale organizată la nivelul comunei Valu lui Traian, aprobată prin H.C.L. nr.40/14.02.2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Magnum BET - Ad.
Magnum BET - Ad.

Iniţiator- primar FLORIN MITROI

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Valu lui Traian.

Iniţiator- consilier local- IUREA IULIA-CLAUDIA

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor ce se vor efectua cu achiziționarea de lemne pentru încălzirea în sezonul rece 2020-2021 a Modulului de Fete ”Casa Ana” din comuna Valu lui Traian - din cadrul Fundației Project Romanian Rescue.

Iniţiator- primar FLORIN MITROI

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării art.20 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului intravilan în suprafaţă de 646 m.p., situat pe str. Dumitru Olariu nr.67, ce face parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă asupra unui teren atribuit în baza Legii nr.15/2003.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii din evidenţele financiar contabile a unor creanţe bugetare, conform Codului Fiscal.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de plată pentru achitarea unui teren ce face parte din domeniul privat al comunei.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul epidemiei COVID-19” – cod 137872, în colaborare Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi aprobarea încheierii contractului de furnizare de servicii specifice de sprijin pentru persoanele vulnerabile vârstnice și cu dizabilități, precum şi actelor adiţionale la acest contract.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de parteneriate cu unităţile de învăţământ de pe raza comunei Valu lui Traian, în vederea achiziţionării de tablele în cadrul proiectului implementat în baza O.U.G. nr.144/2020, în scopul asigurării accesului elevilor la procesul de învatare în mediul on-line.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local pe anul 2020, a cheltuielilor ce se vor efectua cu lucrările de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale a unor imobile ce aparţin domneniului public al comunei, precum şi cu achiziţionarea de aere condiţionate.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2020, aprobat prin H.C.L. nr.36/ 14.02.2020, cu modificările ulterioare.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

13. Diverse. Prezentare Proces- verbal de constatare nr.22447/07.10.2020 întocmit de auditorii publici externi din cadrul Camerei de Conturi Constanţa, în urma efectuării in perioada 02.09.07.10.2020, a misiunii de audit financiar cu tema „ Audit financiar asupra contului anual de execuţie bugetară al U.A.L. Comuna Valu lui Traian”.

D.B.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Ti-a placut articolul?

COMENTARII

REPLICA

LOTO

6/49
494234281137
5/49
288635422
joker
44191422011