6.9° Constanța Mar., 6 Dec. 2022
Anul XX Nr. 6204
6.9° Constanța Marți, 6 Decembrie 2022 Anul XX Nr. 6204

Consiliul local Constanţa, convocat în şedinţă. Iată ordinea de zi

A.F. 24 noiembrie 2022 563

Consiliul local al municipiului Constanţa va fi convocat în şedinţă ordinară, marţi, 29 noiembrie a.c., la ora 12.00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

Iată ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 06.10.2022;

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 21.10.2022;

VIVO - Ad.
VIVO - Ad.

3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.10.2022 ;

4. Proiect de hotărâre nr. 665/2022 privind aprobarea prețului local al energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL în municipiul Constanța;
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

5. Proiect de hotărâre nr. 666/2022 pentru modificarea HCL 467/2022 privind stabilirea prețului local pentru populaţie al energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL şi a subvenţiei unitare acordată populaţiei pentru perioada 01.11.2022-31.12.2022, în municipiul Constanța;
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

6. Proiect de hotărâre nr. 667/2022 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanţa nr. 116750/10.06.2021 aprobat prin HCL nr. 49/2021; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

7. Proiect de hotărâre nr. 652/2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 al CT BUS SA; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

8. Proiect de hotărâre nr. 669/2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al societăţii Administraţia Fondului Imobiliar SRL;  iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

9. Proiect de hotărâre nr. 646/2022 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2022, cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2023 o locuinţă socială în baza Legii nr. 114/1996, situată în municipiul Constanţa; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5

10. Proiect de hotărâre nr. 691/2022 privind modificarea HCL nr. 477/2022 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar; iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 şi nr. 4

11. Proiect de hotărâre nr. 645/2022 privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa şi din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa, cu modificările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

12. Proiect de hotărâre nr. 679/2022 pentru modificarea HCL nr. 205/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a imobilului  Școala Gimnazială nr.8, Constanța”; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

13. Proiect de hotărâre nr. 680/2022 pentru modificarea HCL nr. 337/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Dimitrie Leonida, Constanța”; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

14. Proiect de hotărâre nr. 678/2022 pentru modificarea HCL nr. 203/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului școala gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanța”; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

15. Proiect de hotărâre nr. 681/2022 pentru modificarea HCL nr. 58/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit Amicii, Constanța”; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

16. Proiect de hotărâre nr. 677/2022 pentru modificarea HCL nr. 95/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Mugurel, Constanța”; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

17. Proiect de hotărâre nr. 682/2022 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare și dotare clădire pregătire fizică, vestiare – sală sport”; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1

18. Proiect de hotărâre nr. 683/2022 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare și dotare sediu operativ rutier și ordine publică”; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1

19. Proiect de hotărâre nr. 654/2022 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Ştefan cel Mare nr. 101, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

20. Proiect de hotărâre nr. 661/2022 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Cuza Vodă nr. 24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

21. Proiect de hotărâre nr. 662/2022 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 62, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

22. Proiect de hotărâre nr. 663/2022 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Atelierelor nr. 25, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

23. Proiect de hotărâre nr. 657/2022 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Medeea nr. 50, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

24. Proiect de hotărâre nr. 656/2022 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Mercur nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

25. Proiect de hotărâre nr. 659/2022 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Feldioarei nr. 22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;  iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

26. Proiect de hotărâre nr. 660/2022 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Elena Cuza nr. 7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

27. Proiect de hotărâre nr. 655/2022 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Şoseaua din Vii nr. 7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

28. Proiect de hotărâre nr. 653/2022 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Mitropolit Veniamin Costache nr. 83 şi 83A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

29. Proiect de hotărâre nr. 658/2022 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Medeea nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

30. Proiect de hotărâre nr. 664/2022 privind închirierea prin licitaţie publică a amplasamentelor prevăzute în HCL nr. 105/2021 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanţa – etapa a-II-a; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

31. Proiect de hotărâre nr. 650/2022 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 145 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Samuel Micu Klein nr. 47B, proprietate privată a municipiului Constanţa;  iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

32. Proiect de hotărâre nr. 649/2022 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 147 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Popa Farcaş nr. 22B, identificat cu număr cadastral 237975, proprietate privată a municipiului Constanţa; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

33. Proiect de hotărâre nr. 648/2022 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 66 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Callatis nr. 5, proprietate privată a municipiului Constanţa; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

34. Proiect de hotărâre nr. 651/2022 privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 241366, înscris în cartea funciară nr. 241366, în suprafaţă de 116 mp, situat în municipiul Constanţa, strada Înfrăţirii nr. 10, în favoarea numiţilor Caţă Petre şi Caţă Rodica; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

35. Proiect de hotărâre nr. 672/2022 pentru modificarea HCL nr. 556/2019 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 384 mp şi terasa, situat în municipiul Constanţa, b-dul Tomis nr. 1 în favoarea societăţii Doris Trading SRL; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

36. Proiect de hotărâre nr. 674/2022 pentru completarea HCL nr. 243/2022 privind trecerea imobilului situat în Constanţa, Bd. Mamaia nr. 331A, din domeniul public al Municipiului Constanţa în domeniul public al judeţului Constanţa; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

37. Proiect de hotărâre nr. 675/2022 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită a Direcţiei generale de asistenţă socială Constanţa asupra imobilului Creşa nr. 18, situat în municipiul Constanţa, Al. Cutezătorilor nr. 7, Inel 2, bl. D, Parter şi darea acestuia în administrare, în favoarea Grădiniţei cu program prelungit „Lumea Poveştilor”; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

38. Proiect de hotărâre nr. 676/2022 privind trecerea din domeniul public al municipiului Constanţa în domeniul public al judeţului Constanţa a imobilelor situate în municipiul Constanţa, str Bărăgan nr. 2-4, Cimitirul Ortodox Central; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

39. Proiect de hotărâre nr. 673/2022 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanţa; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

40. Proiect de hotărâre nr. 643/2022 pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparţinând domeniului public al municipiului Constanţa, din administrarea RAEDPP Constanţa în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

41. Proiect de hotărâre nr. 694/2022 pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

42. Proiect de hotărâre nr. 689/2022  pentru modificarea HCL nr. 529/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului “Bar Expres și teren” situat în Municipiul Constanța, Str. Cuza Vodă nr.28 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;  iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

43. Proiect de hotărâre nr. 697/2022 pentru modificarea HCL nr. 530/2022 privind aprobarea  solicitării trecerii imobilului “Restaurant Sport S+P” (teren și construcție) situat în Municipiul Constanța, Str. Cuza Vodă nr.28 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

44. Proiect de hotărâre nr. 696/2022 pentru modificarea HCL nr.531/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului “Complex Sportiv Tomis” situat în Municipiul Constanța, Str.Flămânda nr.11 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

45. Proiect de hotărâre nr. 686/2022 pentru modificarea HCL nr. 532/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului “Complex Sportiv Hidrotehnica” situat în Municipiul Constanța, Bd.Aurel Vlaicu nr.123 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

46. Proiect de hotărâre nr. 687/2022 pentru modificarea HCL nr. 533/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului “Club Sportiv Farul Constanța” situat în Municipiul Constanța, str.Decebal nr.22 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului prin Clubul sportiv Farul Constanța în domeniul public al municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

47. Proiect de hotărâre nr. 690/2022 pentru modificarea HCL nr. 534/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului “Sala Sporturilor” (teren și construcție) situat în Municipiul Constanța, B-dul.Tomis nr.102-104 din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

48. Proiect de hotărâre nr. 695/2022 pentru modificarea HCL nr. 535/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului “Hotel Sport” (teren și construcție) situat în Municipiul Constanța, str.Cuza Vodă nr.2, din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;
  iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

49. Proiect de hotărâre nr. 692/2022 pentru modificarea HCL nr. 536/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului Complex Sportiv “Badea Cârțan” (teren și construcție) situat în Municipiul Constanța, str.Badea Cârțan nr.FN aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

50. Proiect de hotărâre nr. 688/2022 pentru modificarea HCL nr. 537/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului Stadion “C.S. Farul” (teren și construcție) situat în Municipiul Constanța, str.Primăverii nr.2 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

51. Proiect de hotărâre nr. 693/2022 pentru modificarea HCL nr. 538/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului Complex Sportiv Triunghi (teren și construcție) situat în Municipiul Constanța, str.Caraiman nr.FN aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

52. Proiect de hotărâre nr. 668/2022 privind aprobarea documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanţa;  iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

53. Proiect de hotărâre nr. 647/2022 privind emiterea avizului Consiliului local al municipiului Constanţa pentru prestarea serviciilor funerare de către operatorul Casa Niculescu Servicii Funerare SRL; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5

54. Proiect de hotărâre nr. 698/2022 pentru modificarea art. 5.2 lit. f) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa aprobat prin HCL nr. 63/2013 cu modificările şi completările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5

55. Proiect de hotărâre nr. 684/2022 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat  de str. Tisei şi limite cadastrale, iniţiator Isaran Green SRL;  iniţiator: primar Vergil Chițac
- avizul Comisiei de specialitate nr. 2

56. Proiect de hotărâre nr. 685/2022 privind prelungirea valabilităţii Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 561/2019; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avizul Comisiei de specialitate nr. 2

57. Proiect de hotărâre nr. 644/2022 privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS SA;  iniţiator: primar Vergil Chițac
- avizul Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

58. Proiect de hotărâre nr. 670/2022 privind aprobarea profilului şi a matricei profilului consiliului de administraţie, a profilului personalizat şi a matricei profilului candidatului şi a anunţului public privind selecţia membrilor Consiliului de administraţie al societăţii  Confort Urban SRL; iniţiator: primar Vergil Chițac
- avizul Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5

59. Proiect de hotărâre nr. 671/2022 privind aprobarea profilului şi a matricei profilului consiliului de administraţie, a profilului personalizat şi a matricei profilului candidatului şi a anunţului public privind selecţia membrilor Consiliului de administraţie al societăţii CT BUS  S.A. iniţiator: primar Vergil Chițac
- avizul Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Ti-a placut articolul?

COMENTARII

Eu zic sa nu mai asteptam pana la alegeri asta este opinia mea. Iar isi maresc salariile nu le mai ajunge,sedintele se tin onlone sa te dea afara si sa nu poti sa participi J E G U R I astia sun P.N.L + P.S.D au distrus orasul au distrus afaceri cine nu cotizeaza sunt inchisi. Controale peste controale
1
0
deabia steptam alegerile sa va schimbam, ati transformat orasul in epava
2
0
degeaba mariti impozitul cu 400% cladirile se vor deteriora in continuare si niste oameni vor muri cand se vor prabusi la primul cutremur mare pentru ca primaria refuza sa se ocupe de problema cladirilor cu structuri afectate de vreo 32 de ani si ar mai fi o intrebare wcuri publice cand o sa faceti in tot orasul asta in care am vazut des rahati pe strazi si care mai e si turistic vara ca cele de langa primarie nu cred ca vor fi prea folosite - cati ajung pe acolo desteptilor ?
1
0

REPLICA

LOTO

6/49
362723143843
5/49
32410352725
joker
8194117188