REPLICA ONLINE CONSTANTA

0.4° Constanța Vin., 31 Mar. 2023
Anul XX Nr. 6319
0.4° Constanța Vineri, 31 Martie 2023 Anul XX Nr. 6319

Claudiu Palaz s-a umflat în pene la ședința de Consiliu Județean. Video

Claudiu Palaz s-a umflat în pene la ședința de Consiliu Județean. Video

A.L., V.C. 31 ianuarie 2023 | 14:16 3396

Consilierii județeni au fost convocați în ședință ordinară în cursul zilei de marți, 31 ianuarie a.c., ora 13:00 în sala Remus Opreanu. Au fost prezenți 35 de consilieri.

Claudiu Palaz s-a umflat in pene la sedinta de Consiliu Judetean. Video

Bugetul de Venituri și Cheltuieli, aprobat de consilieri

Cel mai important proiect de hotărâre, de pe ordinea de zi, a fost cel cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2023, al Consiliului Județean Constanța. Astfel, pentru acest an, aleșii județeni au adoptat, cu un număr de 35 voturi, o estimare bugetară de 696.336.098 de lei. Pentru acest an au fost estimate cheltuieli în valoare de 837.354.456 lei, diferența fiind asigurată din excedentul anilor precedenți. Din această valoare peste 390 de milioane au fost alocate pentru investiții. Totodată, a fost aprobată lista obiectivelor de investiții, programul de investiții publice, lista proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în perioada 2023-2026, precum și situația numărului de personal permanent și temporar și a salariilor de bază pe anul 2023. Programul de investiții publice a fost elaborat și fundamentat în concordanță cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța, accentul fiind pus pe finalizarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, proiecte care trebuie finalizate în anul 2023, dar și realizarea de documentații tehnico-economice necesare reabilitării unor clădiri aflate în patrimoniul CJC, cât și realizării de obiective noi de investiții.

Și bugetele instituțiilor de cultură au fost aprobate

Aleșii locali au aprobat și bugetele instituțiilor de cultură subordonate. Pentru anul curent, bugetul total alocat instituțiilor de cultură constănțene se ridică la suma de 51.370.879 lei. Astfel, Teatrul de Stat Constanța a primit un buget de 10.442.369 de lei, Muzeul de Artă Constanța suma de 4.636.069 de lei, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța – 20.360.593 lei, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța – 14.829.720 lei, Centrul Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada” – 12.669.187 lei, Teatrul pentru Copii și Tineret “Căluțul de Mare” – 1.237.241 lei, iar Biblioteca Județeană “I.N. Roman” va primi un buget de 7.535.340 lei.

Proiectul privind aprobarea Bugetului Unității de Asistență Medico-Sociale Agigea a fost un alt punct dezbătut și aprobat în această ședință. Pentru anul 2022, unitatea medicală are un buget estimat de 6.995.808 lei, mai mare cu 453.671 lei față de cel din anul precedent.

Tot în ședința de astăzi au fost votate și bugetele de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța și cel al Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța. Astfel, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, aleșii locali au aprobat pentru anul 2023 un venit de 42.660.561. Dacă doriți să consultați structura bugetului acestei instituții, puteți vedea documentele aici. Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța a primit, în urma ședinței de astăzi, un buget de 830.143.540 lei, mai mare cu 154.717.537 lei față de cel de anul precedent. Pentru detalii suplimentare puteți consulta aici bugetul SCJU.

Alte trei proiecte de hotărâre adoptate în ședința de astăzi, au fost cele privind Bugetele de Venituri și Cheltuieli, ale Centrelor de Educație Incluzivă. Astfel, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Delfinul" Constanța va avea un buget anual de 3.640.637 lei, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Maria Montessori" Constanța urmează să primească suma de 2.654.452 lei, iar Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Albatros” Constanța are un buget aprobat de 3.055.000 lei. De asemenea, a fost aprobat și bugetul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Constanța, care se ridică la valoarea de 698.500 lei.

Tot în ședință au fost dezbătute și votate proiectele de hotărâre privind alocarea bugetară, pentru anul 2023, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța și către Direcția de Pază a Județului Constanța. În acest sens, aleșii locali au adoptat cu un număr de 35 voturi propunerea Bugetului de Venitrui și Cheltuieli al DGASPC Constanța, care în acest an se ridică la valoarea de 219.558.845 lei. Propunerea privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al DGEP Constanța, a primit un număr de 35 voturi și se ridică, anul acesta, la suma de 8.380.000 de lei, iar cea a Direcției de Pază a Județului Constanța a primit un număr de 35 voturi și este de 15.812.309 lei.

Claudiu Palaz s-a umflat in pene la sedinta de Consiliu Judetean. Video

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, a fost și el adoptat cu un număr de 34 voturi. Astfel, pentru anul curent regia a primit un buget estimat de 107.629.350 lei. Pentru mai multe informații privind structura bugetului companiei, puteți consulta documentele aici.

Alte două proiecte importante, ce au fost dezbătute, de către aleșii locali, au fost cele cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2023 și repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit în anul 2023. Astfel, în urma analizării solicitărilor scrise primite din partea reprezentanților primăriilor din județ, Comisia de analiză a solicitărilor UAT-urilor formulate în vederea repartizării sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2023, a fost întocmită o propunere de repartizare a sumelor, pe care o puteți găsi aici. În ceea ce privește repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe profit în anul 2023, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care UAT-urile nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, propunerea de repartizare a sumelor, o puteți consulta aici.

Consilierii județeni au aprobat costul mediu și valoarea contribuției lunare de întreținere, pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea, în anul 2023, precum și procedura de stabilire și încasare a contribuției lunare de întreținere. Astfel, costul lunar de întreținere, pentru beneficiarii de servicii din cadrul unității medicale, a fost stabilit în cuantum de 5462,56 lei/beneficiar, în timp ce contribuția lunară de întreținere pentru persoanele independente asistate social este de 1450 lei/beneficiar, respectiv 1700 lei/beneficiar, pentru persoanele dependente.

Postul de Șef Serviciu secretariat-general de la SCJU Constanța a fost desființat

Aprobarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” Constanța a făcut obiectul unui alt proiect înscris pe ordinea de zi. Față de ultima aprobare, statul de funcții al instituției sanitare prezintă modificări în ceea ce privește numărul total de posturi, acesta fiind majorat cu un număr de 97 de posturi necesare, de la 3934 la 4031. Majorarea are la bază repartizarea de către Ministerul Sănătății a unui număr suplimentar de medici și farmaciști rezidenți, în acest sens fiind încheiate 193 de noi contracte individuale de muncă pe perioadă determinată. În același timp, pentru 95 de rezidenți din promoțiile anterioare, contractele de muncă au încetat, ca urmare a finalizării perioadei de pregătire a rezidențiatului. Totodată, postul de Șef Serviciu secretariat-general a fost desființat.

De asemenea, a fost aprobat și proiectul privind participarea Județului Constanța, în calitate de partener, la constituirea „Consorțiului regional pentru învățămănt dual preuniversitar și universitar Tehno-Dobrogea”. Intenția Universității Ovidius din Constanța este de a forma un consorțiu integrat, fără personalitate juridică, constituit la nivel județean, în baza unui acord de parteneriat în vederea depunerii unui proiect la finanțare în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență. Valoarea maximă a unui proiect aferent unui consorțiu regional de învățământ dual este de 21,12 milioane de euro.
 

Iată proiectele ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre nr.363/13.12.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat din cadrul Consiliului Județean Constanța și al instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Constanța.
Inițiator, Gilda Lazăr consilier județean din partea Uniunii Salvați România

Proiectul a fost aprobat

2. Proiect de hotărâre nr.3/12.01.2023 privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Constanța nr.870/27.12.2022.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

3. Proiect de hotărâre nr.4/12.01.2023 privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Constanța nr.873/27.12.2022.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

4. Proiect de hotărâre nr.1/10.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

5. Proiect de hotărâre nr.2/11.01.2023 privind actualizarea valorii de investiție pentru obiectivul "Reabilitarea imobilului Clădire – Filiala 1 Constanța, situat în municipiul Constanța, strada Izvor, nr.23"- faza DALI.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

6. Proiect de hotărâre nr.5/13.01.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Direcția de Pază a Județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

7. Proiect de hotărâre nr.7/13.01.2023 privind declararea de uz și interes județean a unor bunuri aferente investițiilor realizate prin Programul Operațional Sectorial-Mediu de către SC RAJA SA Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

8. Proiect nr.8/16.01.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța pentru anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

9. Proiect de hotărâre nr.9/16.01.2023 privind avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale-orașul Hârșova pentru anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

10. Proiect de Hotărâre nr.10/16.01.2023 privind Bugetul de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea, pe anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

11. Proiect de hotărâre nr.11/18.01.2023 privind aprobarea Planului de investiții aferent activelor date în concesiune SC RAJA SA de către UAT Județul Constanța care se finanțează din Fondul IID pe anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

12. Proiect de hotărâre nr.12/18.01.2023 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii, aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistență Medico-
Socială Agigea în anul 2023, precum și procedura de stabilire și de încasare a contribuțieilunare de întreținere.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

13. Proiect de hotărâre nr.13/18.01.2023 privind Bugetul și Lista de Investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

14. Proiect de hotărâre nr.14/18.01.2023 privind Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța, pentru anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

15. Proiect de hotărâre nr.15/18.01.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.228/21.09.2022.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

16. Proiect de hotărâre nr.16/18.01.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.230/21.09.2022.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

17. Proiect de hotărâre nr.17/18.01.2023 privind darea în administrare a imobilului Cetatea Ulmetum situat în comuna Pantelimon, Județ Constanța, Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

18. Proiect de hotărâre nr.18/18.01.2023 privind organizarea rețelei școlare de învățământ special liceal și special postliceal din județul Constanța, pentru anul școlar 2023-2024.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

19. Proiect de hotărâre nr.19/18.01.2023 privind aprobarea bugetului pe anul 2023, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Maria Montessori" Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

20.Proiect de hotărâre nr.20/18.01.2023 privind aprobarea Bugetului, Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Biblioteca Județeană ,,I.N.Roman” Constanţa.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

21.Proiect de hotărâre nr.21/18.01.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Muzeul de Artă Constanţa.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

22. Proiect de hotărâre nr.22/18.01.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța, ,,Căluțul de mare”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

23. Proiect de hotărâre nr.23/18.01.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

24. Proiect de hotărâre nr.24/18.01.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanţa.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

25. Proiect de hotărâre nr.25/18.01.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, Listei de investiții şi Programului de evenimente culturale, pe anul 2023, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

26. Proiect de hotărâre nr.26/18.01.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Teatrul de Stat Constanţa.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

27. Proiect de hotărâre nr.27/18.01.2023 privind modificarea bugetului total al proiectului "Închiderea Centrului de Plasament Delfinul".
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

28. Proiect de hotărâre nr.28/25.01.2023 privind completarea HCJ nr.173/2022 privind aprobarea bunului situat în municipiul Constanța, Bd.Mamaia, nr.331A, din domeniul public al UAT Municipiul Constanța în domeniul public al UAT Județul Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

29. Proiect de hotărâre nr.29/25.01.2023 privind aprobarea preluării bunului imobil situat în Municipiul Constanța, Județul Constanța, str.Bărăganu, nr.2-4 Cimitirul Ortodox Central, din domeniul public al Municipiului Constanța în domeniul public al Județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

30. Proiect de hotărâre nr.30/25.01.2023 privind aprobarea achiziției serviciilor de consultanță juridică pentru obiectivele de investiții realizate la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Județul Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

Consilierul județean Claudiu Palaz și-a exprimat dezaprobarea în legătură cu proiectul de hotărîre numărul 30 proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi a ședinței. Proiectul face privire la aprobarea achiziției serviciilor de consultanță juridică pentru obiectivele dee investiții în curs de realizare la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Județul Constanța. Palaz îi reproșează președintelui Consiliului Jdețean, Mihai Lupu, faptul că aceste servicii ar fi inutile luând în considerare faptul că există deja suficienți angajați specializați pe compartimentul juridic în cadrul instituției.
“Ce a intervenit? Pentru ce motive nu suntem în stare să facem acest lucru?”, a răbufnit acesta.
Ședința a continuat într-o manieră tensionată, Palaz adoptând o atitudine necooperantă și refuzând să mai voteze în cazul proiectelor aduse după în discuție.

Proiectul a fost aprobat cu 35 de voturi pentru, 2 abțineri și 1 vot împotrivă.

Video:

31. Proiect de hotărâre nr.31/25.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

32. Proiect de hotărâre nr.32/25.01.2023 privind aprobarea bugetului pe anul 2023, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” Constanţa
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

33.Proiect de hotărâre nr.33/25.01.2023 privind aprobarea bugetului și a listei de investiții pe anul 2023, pentru Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Constanţa.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

34. Proiect de hotărâre nr.34/25.01.2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

35.Proiect de hotărâre nr.35/25.01.2023 privind aprobarea bugetului pe anul 2023, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Delfinul Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

36.Proiect de hotărâre nr.36/25.01.2023 privind aprobarea modificării și completării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul a fost aprobat

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


REPLICA

LOTO

6/49
164825212420
5/49
34253192426
joker
381323416