rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 23 august
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Corpul de control al primului-ministru a depus la parchete 30 de plângeri penale. N-au scăpat nici instituţiile de la Constanţa!

Corpul de control al primului - ministru a depus la organele de cercetare penală, în perioada 7 mai 2012 - 17 septembrie 2013, 30 de plângeri penale, prin care au fost sesizate 228 posibile fapte penale referitoare la fraudele sau neregulile constatate în ministere, autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi cu capital majoritar sau integral de stat. Urmare a dispoziţiei premierului Victor Ponta, corpul de control al primului-ministru a efectuat o acţiune de documentare privind situaţia plângerilor penale depuse la parchete, referitoare la fraudele sau neregulile constatate în ministere, produse anterior datei de 7 mai 2012.

Potrivit unui comunicat al Guvernului remis joi , din cele 30 de plângeri penale 26 au fost transmise la DNA şi 4 plângeri la Parchetul General.

Cele 4 sesizări trimise la Parchetul General se referă la 59 de posibile fapte de natură penală constatate în urma acţiunilor de control efectuate la Ministerul pentru Societatea Informaţională - 8 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai ministerului, ai altor instituţii şi societăţi comerciale; Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - 2 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai instituţiei; Primăria Piatra - Neamţ şi autorităţile publice locale subordonate -18 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai primăriei, Administraţiei Fondului pentru Mediu şi ai unor societăţi comerciale; Primăria Comunei Teişani, judeţul Prahova, 31 de posibile fapte penale săvârşite de primar, viceprimar, alţi reprezentanţi ai primăriei şi ai unor societăţi comerciale. De asemenea, cele 26 de sesizări trimise la Direcţia Naţională Anticorupţie privesc 169 de posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor, după cum urmează. Agenţia Domeniilor Statului, 2 posibile fapte penale săvârşite de preşedintele instituţiei, directori şi alţi reprezentanţi ai acesteia. Compania Naţională "Poşta Română" SA (două acţiuni de control, din care una la solicitarea DNA), 11 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai companiei. Fabrica de Timbre - Sucursala Companiei Naţionale "Poşta Română", 3 posibile fapte penale săvârşite de directorul sucursalei şi alţi angajaţi ai acesteia. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (trei acţiuni de control), 6 posibile fapte penale săvârşite de preşedintele instituţiei şi alţi reprezentanţi ai acesteia, precum şi de reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, 13 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai instituţiei. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, 3 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai instituţiei. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, 8 posibile fapte penale săvârşite de preşedintele şi vicepreşedintele autorităţii, directori şi alţi angajaţi ai instituţiei. Administraţia Fondului pentru Mediu, 6 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai instituţiei. Ministerul Sănătăţii (două acţiuni de control), 6 posibile fapte penale săvârşite de ordonatorul principal de credite al ministerului şi de directori ai instituţiei, unele dintre pagube fiind produse şi după data de 7 mai 2012. Centrul pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului", 6 posibile fapte penale săvârşite de managerul centrului şi alţi reprezentanţi ai instituţiei şi ai Ministerului Culturii şi Cultelor. Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm", 10 posibile fapte penale săvârşite de membrii Consiliului de Administraţie, directori şi alţi reprezentanţi ai regiei. Societatea Comercială "Conpet" SA Ploieşti, 10 posibile fapte penale săvârşite de membrii Adunării generale a acţionarilor şi alţi reprezentanţi ai societăţii. SC Hidroelectrica SA, 28 de posibile fapte penale săvârşite de miniştrii economiei, comerţului şi mediului de afaceri, secretari de stat şi directori din minister, directori şi alţi angajaţi ai societăţii. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, 4 posibile fapte penale săvârşite de directorul general al instituţiei. SC Complexul Energetic Oltenia S.A., 8 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai societăţii. Administraţia Bazinală de Apă Mureş, 4 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai instituţiei. Regia Autonomă de Transport Bucureşti, 11 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai regiei şi ai altor societăţi comerciale. Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti, 8 posibile fapte penale săvârşite de directorul general şi alţi directori ai regiei. Instituţiile publice implicate în reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului situat în zona "Andronache", str. Tudor Mihai nr. 1, sector 2, Bucureşti, o posibilă faptă penală săvârşită de membrii comisiei de restituire. Ministerul pentru Societatea Informaţională şi la Ministerul Educaţiei Naţionale, 2 posibile fapte penale săvârşite de ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Societatea Comercială de închidere şi Conservare a Minelor "Conversmin" SA, 15 posibile fapte penale săvârşite de ministrul Economiei, directori generali/directori din ministerul Economiei, directori generali/directori ai societăţii. Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" SA, 4 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai regiei. De asemenea, 12 ministere şi departamente conduse de miniştri delegaţi au depus, după data de 7 mai 2012, 364 de plângeri penale/sesizări la DNA, Parchetul General şi la alte structuri teritoriale din subordinea acestora, referitoare la fraudele sau neregulile constatate în aceste instituţii, produse anterior datei de 7 mai 2012. Sesizările se referă la posibile fapte de natură penală constatate ca urmare a controalelor interne efectuate la nivelul ministerelor sau entităţilor aflate în subordinea, coordonarea sau autoritatea acestora; controale efectuate de organele de control specializate (Curtea de Conturi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală); petiţii primite, redirecţionate spre competentă soluţionare organelor de cercetare penală; la solicitarea organelor de cercetare penală. Situaţia sintetică a plângerilor penale/sesizărilor depuse este următoarea. Ministerul Tineretului şi Sportului - 9 sesizări: o sesizare cu privire la posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor interne efectuate de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret la Clubul Sportiv Olimpia Bucureşti, fapte săvârşite de directorul clubului; 8 sesizări la structuri teritoriale din subordinea IGPR. Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei a depus 6 sesizări cu privire la nereguli constatate la Complexul Energetic Oltenia, Hidroelectrica, Nuclearelectrica - Sucursala CNE Cernavodă, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta Turnu Severin, fapte săvârşite de angajaţi ai acestor societăţi. Ministerul Afacerilor Interne - 19 plângeri penale: 2 cu privire la nereguli la Direcţia Generală Management Resurse Umane din cadrul ministerului şi la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Constanţa, fapte săvârşite de foştii inspectori şefi ai inspectoratului din perioada 2005 - 2012; 5 sesizări la DNA referitoare la Arhivele Naţionale ale României, fapte săvârşite de directorul instituţiei şi de directorul adjunct, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Primăria comunei Zărneşti, judeţul Buzău şi Instituţia Prefectului - Judeţul Alba.

Ministerul Economiei - 12 sesizări cu privire la Oltchim (3 sesizări, din care două cu privire la posibile fapte penale săvârşite de directorul societăţii), Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" SA Deva, Fabrica de Arme Cugir şi Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport Smart SA; Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice Iprochim SA, fapte săvârşite de directorul general al acesteia; o sesizare a fost depusă la o structură teritorială din subordinea DNA cu privire la Oltchim SA; 3 sesizări cu privire la Oltchim SA, Cuprumin SA şi Smart SA - Sucursala Craiova; o sesizare la IGPR cu privire la posibile fapte de natură penală constatate la Icem Bucureşti, fapte săvârşite de conducerea societăţii. Ministerul Afacerilor Externe - 5 plângeri penale cu privire la posibile fapte de natură penală săvârşite de angajaţi ai ministerului, în special angajaţi ai unor ambasade sau consulate ale României. Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - 11 sesizări dintre care 5 cu privire la posibile fapte de natură penală constatate la Romsilva, Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Braşov, Ocolul Silvic Vătava şi Primăria comunei Răstolniţa, judeţul Mureş, Administraţia Bazinală de Ape Mureş, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, fapte săvârşite de angajaţi ai acestor entităţi; 2 sesizări la DNA cu privire la Direcţia Silvică Ilfov şi Ocolul Silvic Bucureşti, fapte săvârşite de angajaţi ai acestor entităţi; o sesizare referitoare la Administraţia Bazinală de Ape Prut - Bârlad; 3 sesizări cu privire la Administraţia Fondului pentru Mediu şi la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, fapte săvârşite de reprezentanţi ai unor agenţi economici cu capital privat şi de conducători ai autorităţilor administraţiei publice locale. Ministerul Sănătăţii - 6 sesizări: o sesizare la Parchetul General cu privire la Spitalul Bagdasar Arseni Bucureşti, fapte săvârşite de managerul spitalului şi un alt director; o sesizare la DNA cu privire la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, fapte săvârşite de managerul spitalului; o sesizare a fost depusă la o structură teritorială din subordinea DNA referitoare la Spitalul Judeţean de Urgenţă Focşani, fapte săvârşite de managerul spitalului; 3 sesizări cu privire la Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj -Napoca, fapte săvârşite de managerii acestor două spitale, precum şi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a depus o sesizare la Parchetul General cu privire la posibile fapte de natură penală săvârşită de un agent economic cu capital privat cu ocazia participării la o procedură de achiziţie publică.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 12 sesizări: 10 la DNA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură, precum şi centrele judeţene ale acesteia din judeţele Timiş, Giurgiu şi Teleorman, Administraţia Naţională a îmbunătăţirilor Funciare, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - Centrul 3 Sud Muntenia şi Oficiul Judeţean Bacău, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Bacău şi SC Romagria SRL Bacău, Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Pescuit şi Agenţia Domeniilor Statului; 2 sesizări la structuri teritoriale din subordinea Parchetului General (SC QC&I SRL Timişoara şi Oficiul Judeţean de Studii Pedologice Dâmboviţa). Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism din cadrul Ministerului Economiei a depus o sesizare cu privire la SC Mamaia SA, fapte săvârşite de directorul acestei societăţi şi o plângere penală ca urmare a auditului financiar efectuat de Curtea de Conturi la fostul Minister pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, fapte săvârşite de un fost secretar de stat, un director adjunct şi alţi angajaţi. Ministerul Apărării Naţionale a depus 267 de sesizări/plângeri penale, referitoare la posibile fapte de natură penală sesizate la anumite unităţi militare sau alte unităţi din subordinea ministerului, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Bucureşti, Centrul Militar Judeţean Neamţ şi la anumite unităţi militare. Ministerul Justiţiei - 14 sesizări/plângeri penale cu privire la fapte de natură penală săvârşite de un avocat, notari publici, executori judecătoreşti, precum şi de persoane din conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a Penitenciarului Vaslui. Guvernul mai informează că 14 ministere şi departamente conduse de miniştri delegaţi au comunicat că, după data de 7 mai 2012, nu au fost depuse plângeri penale la parchete. Această situaţie a fost comunicată de: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Afacerilor Externe - ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Educaţiei Naţionale, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, Ministerul Culturii, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice -ministrul delegat pentru dialog social, Ministerul Finanţelor Publice - ministrul delegat pentru buget, Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Transporturilor, Ministerul Educaţiei Naţionale - ministrul delegat pentru învăţământul superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. Până la finalizarea acţiunii de documentare nu a transmis răspuns cu privire la situaţia plângerilor penale depuse ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura.

joi, 3 octombrie 2013312
Comentarii
mai mult...Replica
23 aug 11:33ReplicaDoi tineri au AMENINȚAT un bărbat cu o armă neletală și un cuțit ca să-i fure mașina. Polițiștii au constituit filtre, indivizii au fost PRINȘI

Ca-n filmele cu mafioți! Doi tineri din Tulcea au ieșit la drumul mare cu un pistol cu aer comprimat și un cuțit în...841

23 aug 13:41ReplicaBlocul de pe care a sărit consilierul judeţean Stelian Fronescu se modifică. Din nou!958
23 aug 10:08ReplicaROCADĂ în trenul Medgidia-Fetești. Controloare prinsă în FLAGRANT de investigatori sub acoperire1480
23 aug 09:00ReplicaDoi avocați cer în instanță ANULAREA hotărârii de consiliu privind întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța

Hotărârea de Consiliu Local nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția...754

23 aug 00:00ReplicaScandal la Argus: preşedintele Cristian Buşu, dat afară şi trimis în judecată pentru prejudicierea societăţii2079
23 aug 00:00ReplicaCONFLICT între tineri în parcarea din zona Aqua Magic! S-a lăsat cu lovituri de cuțit!2738
23 aug 02:44ReplicaÎntâlnire de GRADUL ZERO: se pune la cale construcţia a două sensuri giratorii pe DN 3! Iată zonele în discuţie!

Solicitările şi insistenţa în legătură cu DN 3, drumul dintre Constanţa şi Valu lui Traian, par să aibă ecou:...1973

23 aug 00:00ReplicaDECLARAȚIE în fața POLIȚIȘTILOR CONSTĂNȚENI: 'Mă duc la ea la muncă și o OMOR cu un CUȚIT!'1199
23 aug 13:14ReplicaMagazinele din Constanța continuă să-și inducă în eroare clienții!1552
23 aug 00:55ReplicaAlex Filip și-a anunțat retragerea din lupte! Meci dedicat unei cauze nobile, în cadrul OSS Fights 04

În cadrul galei OSS Fight 4, desfăşurată la Mamaia, luptătorul Alex Filip (care este poliţist) și-a anunțat...3093

23 aug 00:19ReplicaGLUMĂ PROASTĂ! Medicii, solicitaţi prin 112 să salveze... o păpuşă spânzurată de pod, la Mangalia!1419
23 aug 01:31ReplicaControl în școlile din județul Constanța ordonat de prefect. Concluzia: Sunt pregătite pentru începerea anului școlar442
Vremea
32.8°32.8° - 33.9° vineri, 23 august 2019
ConstantaUmiditate: 32%
Vânt: 7.31 m/s
Presiune: 1018.69 milibari

Loto
6/4982433394647
5/406915333926
joker8172431343
Horoscop
mai mult...SPSportRT
23 aug 00:00SportSimona Halep, traseu ușor la US Open 2019! Serena Williams - Maria Sharapova, șocul din primul tur

Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) și-a aflat viitoarele adversare la US Open 2019. Serena Williams și Maria Sharapova se...423

23 aug 00:23SportFCSB - VITORIA GUIMARAES 0-0. Mihai Pintilii, plin de năduf: „Sincer, și eu l-aș aduce pe Mourinho, dacă aș putea, dar asta e situația! Nimic nu e normal în Liga 1”

ihai Pintilii (34 de ani), a preluat banderola de căpitan la meciul cu Guimaraes, scor 0-0 în turul play-off-ului...258

23 aug 00:00SportKevin Rimane, de la PSG la Hermannstadt: „Chiar dacă am jucat cu Neymar, Silva și Di Maria, fotbalul este la fel și aici”

Kevin Rimane (28 de ani), noul fundaș al sibienilor de la Hermannstadt, a oferit prima reacție de la transferul în...203

23 aug 00:00SportCâştigarea campionatului şi accederea în grupele Ligii Campionilor, obiectivele lui Piţurcă la Universitatea Craiova

Reputatul tehnician Victor Piţurcă, numit joi în funcţia de manager al Universităţii Craiova, a declarat că...259

Local
23 aug 13:17LocalEveniment boem la Vama Veche: VAMAdusFolk!

Sub cerul înstelat, lângă nisip şi mare, poeţii cu chitară vor oferi momente de încântare preţ de două zile -...120

23 aug 01:22LocalUn taximetru nu a acordat prioritate în sensul giratoriu: A IEȘIT PRĂPĂD!

Un accident rutier a avut loc joi seara, 22 august, a.c., în municipiul Constanța, în zona Tomis 3. Din primele...1593

23 aug 03:11LocalANPC: Rezultatele controlului privind indicatoarele laser

În urma informațiilor apărute în spațiul public în 29 iulie a.c., referitoare la accidentul suferit de un copil de...501

23 aug 03:13LocalPESTA PORCINĂ. Peste 150 de porci SACRIFICAȚI la Cumpăna

Marți, 20 august, a fost întocmită de către DSVSA o Decizie de plasare sub supravegere în suspiciune de pestă...949

23 aug 01:33LocalAccident rutier pe A2. Un copil a suferit un atac de panică

Medicii constănțeni au fost solicitați să intervină la intrare pe A2, dinspre Valu lui Traian, în urma unui...1605

23 aug 03:10LocalIntervenție în Poarta 6. Bucată de tablă desprinsă de pe un acoperiș, pericol pentru constănțeni

O echipă mixtă a Primăriei Municipiului Constanța, Serviciul Protecție Civilă, Securitate, Sănătate în Muncă...359

23 aug 01:35LocalAutoutilitară în FLĂCĂRI, lângă o benzinărie din Constanța

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină, joi, 22 august, pe strada Interioară nr. 2,...1140

23 aug 03:19LocalDGASPC, curs de educație parentală în Cumpăna!

În vederea întăririi funcțiilor familiei, a reducerii numărului de copii instituționalizați și reintegrării...283

23 aug 03:10LocalȘoferi BEȚI și cu permisele suspendate, pe drumurile din Constanța!

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța, la data de 21 august a.c., în jurul orei 19.30, au depistat un...402

23 aug 01:35LocalPrins cu 'alba –neagra' în stațiunea Costinești

Poliţiştii din cadrul Poliţiei staţiunii Costineşti au depistat în flagrant delict, în zona falezei din...375

Politică
23 aug 03:18PoliticăTraian Băsescu: Nu mi-e jenă să spun că a venit timpul să legalizăm prostituția. Biserica să înțeleagă că România e un mare furnizor de carne vie în Europa

Fostul președinte Traian Băsescu a militat joi seara, la B1TV, pentru legalizarea prostituției în România ca...747

23 aug 03:15PoliticăGuvernul extinde prin OUG competenţele DIICOT, pentru ca dosarul Caracal să rămână la acest parchet

Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, a anunţat, joi, că între modificările propuse la legislaţia penală pentru a fi...237

23 aug 03:12PoliticăConducerea CET, atac la liberali: 'Sunt informații cu iz politic de care conducerea se delimitează categoric'

Conducerea Electrocentrale Constanța SA a luat act de declarațiile liderilor PNL Constanța, informații apărute în...336

23 aug 03:12PoliticăLucrări de frezare a carosabilului pe strada Soveja

Primăria Municipiului Constanța, prin S.C. Confort Urban, continuă lucrările de frezare a carosabilului pe strada...283

23 aug 03:15PoliticăMaria Grapini duce cazul Caracal la vârful UE: europarlamentarul a cerut în scris o anchetă Europol pe rețelele de trafic de persoane

Europarlamentarul PSD Maria Grapini a transmis o scrisoare președintelui Parlamentului European, David Sassoli, în...311

23 aug 03:18PoliticăSorin Blejnar și soția sa, trimiși în judecată. Acuzații de luare de mită

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în...384

23 aug 03:06PoliticăPrimăria municipiului Constanța anunţă că oferă rechizite școlarilor și preșcolarilor. VIDEO

Primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, oferă rechizite și ghiozdane tuturor școlarilor și...613

23 aug 03:07PoliticăMihai Tudose, atac INCENDIAR la adresa lui Călin Popescu Tăriceanu: să se mai odihnească un pic, să-și vină în fire

Vicepreședintele Pro România, Mihai Tudose, lansează un atac extrem de dur la adresa liderului ALDE, Călin Popescu...505

23 aug 03:20PoliticăPSD spune că 'bugetarul praf' este Florin Cîțu: Rușine, PNL!

PSD a transmis miercuri poziția oficială a partidului după ce vicepreședintele PNL Florin Cîțu a afirmat că...580

22 aug 02:07PoliticăALDE stabilește în septembrie dacă iese de la guvernare: Dăncilă a refuzat în coaliție restructurarea Guvernului

ALDE a transmis un comunicat de presă după ședința coaliției, în care atrage atenția că nu s-a ajuns la un acord...341

Monden
23 aug 00:00MondenNoul sezon „Vocea României“ începe din 6 septembrie

În numai două săptămâni, una dintre cele mai cunoscute competiții de voce revine cu noi provocări, concurenți...186

23 aug 00:00MondenInna a pozat pentru prima oară goală. Imagini spectaculoase

Vremurile în care solista era ceva mai plinuţă sunt istorie. Inna are un nou look, care aduce cu cel afişat cândva...465

23 aug 00:00MondenFlorin Piersic răspunde criticilor aduse în urma fotografiei cu Pomohaci: „Nişte hiene!“

În urmă cu aproximativ o săptămână un clip video în care marele actor Florin Piersic se strâmbă, pentru a face...245

23 aug 00:00MondenFosta soţie a lui What’s Up a înflorit după divorţ. Cum a slăbit 16 kg

Marius Ivancea, alias What’s Up, după numele de scenă, şi-a surprins fanii, pe 12 august, când a anunţat pe...296

23 aug 18:31MondenJulia Roberts, nefardată în vacanță. Ce bine arată Frumușica la 51 de ani!

Julia Roberts se bucură de ultimele zile de într-o vacanță cu familia în Hawaii. La 51 de ani, nemachiată, cu...318

23 aug 00:00MondenJamie Foxx face declaraţii după ce presa a relatat că s-ar fi despărţit de Katie Holmes

Actorul american Jamie Foxx a negat că ar fi într-o relaţie cu o cântăreaţă de 21 de ani, la câteva zile după...174

23 aug 00:00MondenRockabye Baby - un proiect care transformă piese, inclusiv ale grupului Metallica, în cântece de leagăn

Cântece ale regretatei 'regine Tex-Mex' Selena, precum 'Bidi Bidi Bom Bom' şi 'Dreaming of You', fac parte din...140

23 aug 00:00MondenRegizorul Quentin Tarantino şi soţia lui, Daniella, aşteaptă primul copil

Regizorul american Quentin Tarantino (56 de ani) şi soţia lui, Daniella, aşteaptă primul copil, a informat miercuri...173

23 aug 00:00MondenDwayne Johnson, pe primul loc în topul celor mai bine plătiţi actori din lume

Starul american Dwayne "The Rock" Johnson ocupă din nou prima poziţie în topul celor mai bine plătiţi actori din...157

23 aug 00:00MondenMăştile cu canabis, secretul unui ten perfect al cântăreţei Thalia

Canabisul a început să fie tot mai mult folosit în lumea cosmeticelor, devenind ingredientul preferat al unor...199

Mapamond
23 aug 00:00MapamondUniunea Europeană se opune reprimirii Rusiei la discuţiile între liderii G7

Uniunea Europeană se opune invitării necondiţionate a Rusiei să participe din nou la discuţiile liderilor din G7, a...133

23 aug 00:00MapamondKosovo: Parlamentul de la Pristina a votat pentru autodizolvare

Parlamentul din Kosovo a votat joi pentru autodizolvare, ceea ce deschide calea către organizarea unor alegeri...138

23 aug 00:00MapamondPreşedintele Italiei doreşte ca partidele să ajungă rapid la un acord pentru formarea unui nou guvern

Preşedintele Italiei, Sergio Mattarella, doreşte ca partidele politice ale ţării să ajungă la un acord pentru...122

23 aug 00:00MapamondG7 alimentează inegalităţile din lume, avertizează Oxfam cu două zile înaintea Summitului de la Biarritz

Liderii ţărilor din grupul G7 ''favorizează activ inegalităţile din ţările lor şi din întreaga lume'', o...141

23 aug 17:59MapamondMinistrul de externe german cere Rusiei şi Ucrainei să se reunească pentru noi convorbiri de pace

Ministrul de externe german Heiko Maas a cerut miercuri omologilor săi din Ucraina şi Rusia să se întâlnească în...126

23 aug 00:00MapamondBrexit - Macron: Cererile făcute de Johnson "nu sunt o opţiune"

Preşedintele francez Emmanuel Macron va cere joi lui Boris Johnson, în cursul întrevederii lor la Paris,...162

23 aug 00:00MapamondSpania: Fostul rege Juan Carlos I va fi operat pe cord, sâmbătă

Fostul rege al Spaniei Juan Carlos I, în vârstă de 81 de ani, va suporta sâmbătă o intervenţie chirurgicală pe...136

23 aug 00:00MapamondPremierul polonez doreşte o bază NATO, dar nu şi un transfer masiv de trupe americane din Germania în Polonia

NATO trebuie să-şi consolideze flancul estic prin stabilirea unei baze militare permanente în Polonia, consideră...132

23 aug 00:00MapamondFacebook angajează ziarişti profesionişti pentru selectarea ştirilor

Facebook a anunţat marţi că angajează o echipă de zece ziarişti cu experienţă pentru a nu mai lăsa selecţia...134

23 aug 00:00MapamondRusia: Incendiu la bordul unei nave de croazieră la Sankt-Petersburg; 1 mort, peste 300 de persoane evacuate

Un incendiu izbucnit la bordul unei nave de croazieră la Sankt-Petersburg, al doilea oraş ca mărime din Rusia, s-a...154

Sănătate
22 aug 00:00SănătateSorina Pintea vrea o lege care există deja: să dea posibilitatea psihiatrilor să interneze nevoluntar bolnavii periculoși

Ministrul Sănătății , Sorina Pintea, intenționează să modifice legea în domeniul psihiatriei, propunerile...338

20 aug 01:14SănătateAroape 2000 de pacienți investigați UPU Constanța în minivacanța de Sfânta Maria

Aproape 2000 de persoane au ajuns la Unitatea Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență...540

8 aug 02:33SănătateINSP: 7 cazuri de infecţie cu virusul West Nile

Numărul persoanelor care au fost infectate cu virusul West Nile de la începutul perioadei de raportări (3 iunie) a...773

6 aug 03:50SănătateCNAS: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate a fost repusă în funcţiune

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate anunţă că, începând de marţi, Platforma Informatică a Asigurărilor...1046

5 aug 10:31SănătateO NOUĂ METODĂ DE SLĂBIT: hipnoza! Bani grei în schimbul unor iluzii?

Tot mai mulți oameni apelează la diferite metode pentru slăbit. Suntem destul de preocupați de felul în care...939

1 aug 03:17SănătateEpidemie de OBEZITATE INFANTILĂ în România!

Asociația Pro Consumatori membră a Organizației Europene a Consumatorilor a analizat 32 de produse din lapte...1001

30 iul 00:58SănătateMinistrul Sănătăţii, pe litoral: 'Direcţia de Sănătate Publică a suspendat activitatea pe 2 plaje'. Ce spune Pintea despre Spitalul Judeţean!

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, se află la Constanţa, la o întâlnire cu reprezentanţii Direcţiei de...4100

25 iul 03:29SănătateDOTĂRI la Spitalul Hârșova: echipamente și mobilier medical!

Spitalul Orășenesc Hârșova s-a înnoit: la începutul acestei săptămâni, reprezentanții unității spitalicești...1366

25 iul 01:18SănătateMedicii de pe Secția Chirurgie OMF vor face de gardă la domiciliu!

Consilierii județeni au aprobat, în ședința Consiliului Județean Constanța de miercuri, 24 iulie a.c.,...1270

24 iul 03:18SănătatePremierul l-a demis pe şeful CNAS

Premierul Viorica Dăncilă l-a demis marţi pe şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Răzvan...1121