rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 13 iulie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Corpul de control al primului-ministru a depus la parchete 30 de plângeri penale. N-au scăpat nici instituţiile de la Constanţa!

Corpul de control al primului - ministru a depus la organele de cercetare penală, în perioada 7 mai 2012 - 17 septembrie 2013, 30 de plângeri penale, prin care au fost sesizate 228 posibile fapte penale referitoare la fraudele sau neregulile constatate în ministere, autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi cu capital majoritar sau integral de stat. Urmare a dispoziţiei premierului Victor Ponta, corpul de control al primului-ministru a efectuat o acţiune de documentare privind situaţia plângerilor penale depuse la parchete, referitoare la fraudele sau neregulile constatate în ministere, produse anterior datei de 7 mai 2012.

Potrivit unui comunicat al Guvernului remis joi , din cele 30 de plângeri penale 26 au fost transmise la DNA şi 4 plângeri la Parchetul General.

Cele 4 sesizări trimise la Parchetul General se referă la 59 de posibile fapte de natură penală constatate în urma acţiunilor de control efectuate la Ministerul pentru Societatea Informaţională - 8 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai ministerului, ai altor instituţii şi societăţi comerciale; Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - 2 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai instituţiei; Primăria Piatra - Neamţ şi autorităţile publice locale subordonate -18 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai primăriei, Administraţiei Fondului pentru Mediu şi ai unor societăţi comerciale; Primăria Comunei Teişani, judeţul Prahova, 31 de posibile fapte penale săvârşite de primar, viceprimar, alţi reprezentanţi ai primăriei şi ai unor societăţi comerciale. De asemenea, cele 26 de sesizări trimise la Direcţia Naţională Anticorupţie privesc 169 de posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor, după cum urmează. Agenţia Domeniilor Statului, 2 posibile fapte penale săvârşite de preşedintele instituţiei, directori şi alţi reprezentanţi ai acesteia. Compania Naţională "Poşta Română" SA (două acţiuni de control, din care una la solicitarea DNA), 11 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai companiei. Fabrica de Timbre - Sucursala Companiei Naţionale "Poşta Română", 3 posibile fapte penale săvârşite de directorul sucursalei şi alţi angajaţi ai acesteia. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (trei acţiuni de control), 6 posibile fapte penale săvârşite de preşedintele instituţiei şi alţi reprezentanţi ai acesteia, precum şi de reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, 13 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai instituţiei. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, 3 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai instituţiei. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, 8 posibile fapte penale săvârşite de preşedintele şi vicepreşedintele autorităţii, directori şi alţi angajaţi ai instituţiei. Administraţia Fondului pentru Mediu, 6 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai instituţiei. Ministerul Sănătăţii (două acţiuni de control), 6 posibile fapte penale săvârşite de ordonatorul principal de credite al ministerului şi de directori ai instituţiei, unele dintre pagube fiind produse şi după data de 7 mai 2012. Centrul pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului", 6 posibile fapte penale săvârşite de managerul centrului şi alţi reprezentanţi ai instituţiei şi ai Ministerului Culturii şi Cultelor. Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm", 10 posibile fapte penale săvârşite de membrii Consiliului de Administraţie, directori şi alţi reprezentanţi ai regiei. Societatea Comercială "Conpet" SA Ploieşti, 10 posibile fapte penale săvârşite de membrii Adunării generale a acţionarilor şi alţi reprezentanţi ai societăţii. SC Hidroelectrica SA, 28 de posibile fapte penale săvârşite de miniştrii economiei, comerţului şi mediului de afaceri, secretari de stat şi directori din minister, directori şi alţi angajaţi ai societăţii. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, 4 posibile fapte penale săvârşite de directorul general al instituţiei. SC Complexul Energetic Oltenia S.A., 8 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai societăţii. Administraţia Bazinală de Apă Mureş, 4 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai instituţiei. Regia Autonomă de Transport Bucureşti, 11 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai regiei şi ai altor societăţi comerciale. Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti, 8 posibile fapte penale săvârşite de directorul general şi alţi directori ai regiei. Instituţiile publice implicate în reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului situat în zona "Andronache", str. Tudor Mihai nr. 1, sector 2, Bucureşti, o posibilă faptă penală săvârşită de membrii comisiei de restituire. Ministerul pentru Societatea Informaţională şi la Ministerul Educaţiei Naţionale, 2 posibile fapte penale săvârşite de ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Societatea Comercială de închidere şi Conservare a Minelor "Conversmin" SA, 15 posibile fapte penale săvârşite de ministrul Economiei, directori generali/directori din ministerul Economiei, directori generali/directori ai societăţii. Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" SA, 4 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai regiei. De asemenea, 12 ministere şi departamente conduse de miniştri delegaţi au depus, după data de 7 mai 2012, 364 de plângeri penale/sesizări la DNA, Parchetul General şi la alte structuri teritoriale din subordinea acestora, referitoare la fraudele sau neregulile constatate în aceste instituţii, produse anterior datei de 7 mai 2012. Sesizările se referă la posibile fapte de natură penală constatate ca urmare a controalelor interne efectuate la nivelul ministerelor sau entităţilor aflate în subordinea, coordonarea sau autoritatea acestora; controale efectuate de organele de control specializate (Curtea de Conturi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală); petiţii primite, redirecţionate spre competentă soluţionare organelor de cercetare penală; la solicitarea organelor de cercetare penală. Situaţia sintetică a plângerilor penale/sesizărilor depuse este următoarea. Ministerul Tineretului şi Sportului - 9 sesizări: o sesizare cu privire la posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor interne efectuate de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret la Clubul Sportiv Olimpia Bucureşti, fapte săvârşite de directorul clubului; 8 sesizări la structuri teritoriale din subordinea IGPR. Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei a depus 6 sesizări cu privire la nereguli constatate la Complexul Energetic Oltenia, Hidroelectrica, Nuclearelectrica - Sucursala CNE Cernavodă, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta Turnu Severin, fapte săvârşite de angajaţi ai acestor societăţi. Ministerul Afacerilor Interne - 19 plângeri penale: 2 cu privire la nereguli la Direcţia Generală Management Resurse Umane din cadrul ministerului şi la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Constanţa, fapte săvârşite de foştii inspectori şefi ai inspectoratului din perioada 2005 - 2012; 5 sesizări la DNA referitoare la Arhivele Naţionale ale României, fapte săvârşite de directorul instituţiei şi de directorul adjunct, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Primăria comunei Zărneşti, judeţul Buzău şi Instituţia Prefectului - Judeţul Alba.

Ministerul Economiei - 12 sesizări cu privire la Oltchim (3 sesizări, din care două cu privire la posibile fapte penale săvârşite de directorul societăţii), Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" SA Deva, Fabrica de Arme Cugir şi Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport Smart SA; Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice Iprochim SA, fapte săvârşite de directorul general al acesteia; o sesizare a fost depusă la o structură teritorială din subordinea DNA cu privire la Oltchim SA; 3 sesizări cu privire la Oltchim SA, Cuprumin SA şi Smart SA - Sucursala Craiova; o sesizare la IGPR cu privire la posibile fapte de natură penală constatate la Icem Bucureşti, fapte săvârşite de conducerea societăţii. Ministerul Afacerilor Externe - 5 plângeri penale cu privire la posibile fapte de natură penală săvârşite de angajaţi ai ministerului, în special angajaţi ai unor ambasade sau consulate ale României. Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - 11 sesizări dintre care 5 cu privire la posibile fapte de natură penală constatate la Romsilva, Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Braşov, Ocolul Silvic Vătava şi Primăria comunei Răstolniţa, judeţul Mureş, Administraţia Bazinală de Ape Mureş, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, fapte săvârşite de angajaţi ai acestor entităţi; 2 sesizări la DNA cu privire la Direcţia Silvică Ilfov şi Ocolul Silvic Bucureşti, fapte săvârşite de angajaţi ai acestor entităţi; o sesizare referitoare la Administraţia Bazinală de Ape Prut - Bârlad; 3 sesizări cu privire la Administraţia Fondului pentru Mediu şi la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, fapte săvârşite de reprezentanţi ai unor agenţi economici cu capital privat şi de conducători ai autorităţilor administraţiei publice locale. Ministerul Sănătăţii - 6 sesizări: o sesizare la Parchetul General cu privire la Spitalul Bagdasar Arseni Bucureşti, fapte săvârşite de managerul spitalului şi un alt director; o sesizare la DNA cu privire la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, fapte săvârşite de managerul spitalului; o sesizare a fost depusă la o structură teritorială din subordinea DNA referitoare la Spitalul Judeţean de Urgenţă Focşani, fapte săvârşite de managerul spitalului; 3 sesizări cu privire la Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj -Napoca, fapte săvârşite de managerii acestor două spitale, precum şi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a depus o sesizare la Parchetul General cu privire la posibile fapte de natură penală săvârşită de un agent economic cu capital privat cu ocazia participării la o procedură de achiziţie publică.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 12 sesizări: 10 la DNA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură, precum şi centrele judeţene ale acesteia din judeţele Timiş, Giurgiu şi Teleorman, Administraţia Naţională a îmbunătăţirilor Funciare, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - Centrul 3 Sud Muntenia şi Oficiul Judeţean Bacău, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Bacău şi SC Romagria SRL Bacău, Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Pescuit şi Agenţia Domeniilor Statului; 2 sesizări la structuri teritoriale din subordinea Parchetului General (SC QC&I SRL Timişoara şi Oficiul Judeţean de Studii Pedologice Dâmboviţa). Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism din cadrul Ministerului Economiei a depus o sesizare cu privire la SC Mamaia SA, fapte săvârşite de directorul acestei societăţi şi o plângere penală ca urmare a auditului financiar efectuat de Curtea de Conturi la fostul Minister pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, fapte săvârşite de un fost secretar de stat, un director adjunct şi alţi angajaţi. Ministerul Apărării Naţionale a depus 267 de sesizări/plângeri penale, referitoare la posibile fapte de natură penală sesizate la anumite unităţi militare sau alte unităţi din subordinea ministerului, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Bucureşti, Centrul Militar Judeţean Neamţ şi la anumite unităţi militare. Ministerul Justiţiei - 14 sesizări/plângeri penale cu privire la fapte de natură penală săvârşite de un avocat, notari publici, executori judecătoreşti, precum şi de persoane din conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a Penitenciarului Vaslui. Guvernul mai informează că 14 ministere şi departamente conduse de miniştri delegaţi au comunicat că, după data de 7 mai 2012, nu au fost depuse plângeri penale la parchete. Această situaţie a fost comunicată de: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Afacerilor Externe - ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Educaţiei Naţionale, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, Ministerul Culturii, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice -ministrul delegat pentru dialog social, Ministerul Finanţelor Publice - ministrul delegat pentru buget, Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Transporturilor, Ministerul Educaţiei Naţionale - ministrul delegat pentru învăţământul superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. Până la finalizarea acţiunii de documentare nu a transmis răspuns cu privire la situaţia plângerilor penale depuse ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura.

joi, 3 octombrie 2013375
Comentarii
mai mult...Replica
13 iul 13:18ReplicaUn apropiat al Mariei Stavrositu a MURIT de COVID 19

Maria Stavrositu, fost politician din Constanţa, este în doliu! Aceasta a anunţat că un cunoscut de-al ei a murit...4575

13 iul 12:22ReplicaANCHETĂ LA COSTINEȘTI: Un TÂNĂR a MURIT în condiții SUSPECTE!2812
13 iul 12:23ReplicaBORCEA şi SĂVULESCU, încă un proces DUBIOS. Se JUDECĂ cu Ministerul JUSTIŢIEI1509
13 iul 12:39ReplicaCaravana Regista, aplicația care reduce birocrația în sectorul public, ajunge în Constanța

Câte documente sunt înregistrate anual în instituția dumneavoastră? Cât de des se depășește termenul de...232

13 iul 00:27ReplicaLa pescăria din Mamaia poţi să PARCHEZI direct în MARE!2068
13 iul 00:26ReplicaO societate cu un angajat 'PLĂMĂDEŞTE' un HOTEL cu 6 etaje la promenada MAMAIA1564
13 iul 11:16ReplicaUSR Constanța, în JOC de GLEZNE. Pe mâna cui merge PNL?

Visul unei alianțe puternice de dreapta care să aibă reale șanse în lupta cu Decebal Făgădău, actualul primar al...1733

13 iul 00:08ReplicaŞofer, după ce a PRODUS un ACCIDENT: Nu credeam că mai sunt BEAT!1127
13 iul 00:11ReplicaUn tânăr drogat, ignorat de trecători. VIDEO!1546
13 iul 00:00ReplicaALO, Primăria! Când adunaţi MAIDANEZII din FALEZĂ Nord?

Cu toate că pe marginea acestui subiect s-a scris foarte mult, iată că nimeni nu face nimic. Este vorba despre...543

13 iul 00:00ReplicaVIOLETA ALEXANDRU este ÎNGRIJORATĂ de ce a găsit pe LITORAL1084
13 iul 00:00ReplicaAu ÎNNEBUNIT NEBUNII! BĂTAIE cu CÂRJE între SOȚI589
Vremea
20°20° - 21.5° luni, 13 iulie 2020
ConstanțaUmiditate: 62%
Vânt: 7.9 m/s
Presiune: 1015 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
13 iul 00:00SportCraiova, victorie uriașă cu FCSB! Oltenii continuă drumul spre titlu

...489

13 iul 00:00SportImpresionant! Simona Halep a fost inclusă de revista Forbes într-un top select

Simona Halep, cea mai bună tenismenă a României, a fost inclusă în topul Forbes al celor mai influenți tineri sub...400

13 iul 00:00SportAthletic Bilbao a învins în deplasare Levante, scor 2-1, în LaLiga

Formaţia Athletic Bilbao a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Levante, într-un meci din etapa...274

13 iul 00:00SportTottenham a învins Arsenal Londra, scor 2-1, revenind de la 0-1

Formaţia Tottenham Hotspur a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Arsenal Londra, într-un...279

Local
13 iul 20:48LocalUn avion a aterizat forțat în Delta Dunării

În dimineața zilei de 12 iulie a.c., un aparat de zbor de mici dimensiuni (în care se aflau 2 persoane, pilotul și...1234

13 iul 20:48LocalA ars o casă în Topraisar

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină duminică, 12 iulie, pentru a limita și lichida...590

13 iul 20:48LocalCovid-19 în România: 456 noi cazuri de îmbolnăvire

747

13 iul 20:48LocalRAZII în zonele aglomerate din Constanța

Sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiști din cadrul I.P.J. Constanța, jandarmi, polițiști locali, precum...1088

13 iul 20:48LocalCoronavirus: 99 de persoane internate la Constanţa

De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul județului Constanța au fost confirmate 542 de persoane...803

13 iul 20:49LocalCod GALBEN de ploi torențiale în Dobrogea

Județele Constanța și Tulcea se află sub cod galben de furtuni și ploi torențiale până luni, 13 iulie, ora...1920

13 iul 20:48LocalAccident cu victimă, la intrare în Mangalia

Pompierii din cadrul ISU "Dobrogea" au fost solicitați să intervină în urma unui accident între două autoturisme,...900

13 iul 20:48LocalCentrul Cora Brătianu, 'CĂLCAT' de POLIȚIȘTI și JANDARMI

Polițiștii constănțeni însoțiți de cei locali și jandarmi au verificat atât magazinul Cora, cât și cele din...2158

13 iul 20:48LocalDeblocare de ușă în Constanța

912

Politică
Interviuri
6 mai 00:26InterviuriPrefectul Niculescu: Din 605 carantinați la Constanța, 21 aveau Coronavirus! VIDEO

Prefectul George Niculescu, numit în funcție la finele lui 2019, a apucat vremuri greu încercate. Și ne referim la...4611

29 apr 00:26InterviuriProcurorul Teliceanu: dacă minți în adeverință, riști să te alegi cu ani grei de pușcărie! Video

Viorel Teliceanu este unul dintre cei mai tineri prim procurori din țară, el conducând, o bună perioadă de timp,...5881

14 apr 00:05InterviuriSorin Mihai, șeful Inspectoratului Școlar: NU se pune problema înghețării anului școlar! VIDEO

3841

Monden
13 iul 00:00MondenBrooklyn Beckham se căsătorește! Cine e iubita milionară a fiului cel mare al soților Beckham

Fiul cel mare al soților Beckham, Brooklyn, și-a găsit, se pare, aleasa inimii și a decis să o ducă în fața...422

13 iul 00:00MondenAishwarya Rai, fostă Miss World, infectată cu COVID-19. Socrul, soţul şi fiica ei au şi ei noul coronavirus

Trei generaţii ale uneia dintre cele mai faimoase familii de actori de la Bollywood sunt infectate cu COVID-19,...336

13 iul 00:00MondenCum reușește Sharon Stone să se mențină tânără

322

13 iul 00:00MondenDemi Moore și-a făcut biroul în baie. Și-a pus canapeaua lângă cadă să poată lucra în liniște

Demi Moore și-a șocat admiratorii după ce aceștia au descoperit că actrița de 57 de ani, care a jucat în filmul...360

13 iul 00:00MondenRobert De Niro: „Pandemia mă lasă fără bani”. Actorul susține că ajunge la sapă de lemn

Actorul de 76 de ani, Robert De Niro a recunoscut pentru NY Post că e afectat direct la buzunar de criza...420

13 iul 00:00MondenOperaţiunile de căutare a actriţei Naya Rivera, reluate duminică

292

Mapamond
13 iul 00:00MapamondCoronavirus: Masca devine obligatorie în spaţiile publice închise în Croaţia

Croaţia a anunţat sâmbătă că purtatul măştii va deveni obligatoriu de săptămâna viitoare în majoritatea...250

13 iul 00:00MapamondCoronavirus: Rusia raportează 6.611 noi infecţii

Rusia a raportat sâmbătă 6.611 noi cazuri de coronavirus, urcând bilanţul infecţiilor la nivel naţional la...250

13 iul 00:00MapamondBill Gates: Tratamentele pentru COVID-19, să ajungă la persoanele care au nevoie, nu la cei „care oferă mai mult“

267

13 iul 00:00MapamondCoronavirus: Brazilia a depăşit pragul de 70.000 de morţi

Brazilia a depăşit pragul de 70.000 de morţi din cauza coronavirusului după ce a înregistrat vineri 1.214 decese...256

13 iul 00:00MapamondWashingtonul salută ancheta OMS privind originea coronavirusului în China

Statele Unite au salutat vineri ancheta lansată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) asupra originilor...271

13 iul 00:00MapamondO eroare de reglare a unui radar militar, la originea tragediei avionului ucrainean doborât în ianuarie

278

Sănătate
13 iul 00:00SănătateCeaiul de fenicul: beneficii și mod de preparare

Ceaiul de fenicul are o mulțime de beneficii pentru sănătate. Semințele de fenicul sunt folosite atât în scopuri...263

13 iul 18:02SănătateUleiul esențial de pin: beneficii și recomandări

Uleiul esențial de pin este obținut din acele de pin și are o mulțime de proprietăți curative, motiv pentru care...246

13 iul 00:00SănătateCum te ajută propolisul să ai o imunitate la cote maxime

271

13 iul 00:00SănătateBronșita: remedii naturale eficiente

Bronșită este o infecție la nivelul pasajelor bronhice, care transportă aer către plămâni. Această infecție...259

13 iul 18:40SănătateVârsta peste 35 de ani a mamei, cauza infertilității moderne

Vârsta este unul dintre factorii-cheie care prezic capacitatea de a concepe. O femeie atinge un vârf al fertilității...253

13 iul 00:00SănătateSubstanțe de care să ne ferim și care ne cresc colesterolul

Grăsimile trans sunt cele mai periculoase grăsimi pe care le putem consumă, din două motive: cresc nivelul de...320

13 iul 17:56SănătatePlante medicinale și alți aliați care au beneficii pentru imunitate

Sistemul imunitar, atunci când este expus la ceva care ar putea fi potențial dăunător, intră în acțiune,...261

13 iul 00:00SănătateStresul ocupațional, gestionat prin crearea limitei între serviciu și casă

Persoanele care au un loc de muncă foarte solicitant pot gestiona stresul profesional prin stabilirea unor limite clare...266

13 iul 00:00SănătateStudiu: Vitamina K, asociată cu o viață mai lungă

285

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT