rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 19 aprilie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Corpul de control al primului-ministru a depus la parchete 30 de plângeri penale. N-au scăpat nici instituţiile de la Constanţa!

Corpul de control al primului - ministru a depus la organele de cercetare penală, în perioada 7 mai 2012 - 17 septembrie 2013, 30 de plângeri penale, prin care au fost sesizate 228 posibile fapte penale referitoare la fraudele sau neregulile constatate în ministere, autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi cu capital majoritar sau integral de stat. Urmare a dispoziţiei premierului Victor Ponta, corpul de control al primului-ministru a efectuat o acţiune de documentare privind situaţia plângerilor penale depuse la parchete, referitoare la fraudele sau neregulile constatate în ministere, produse anterior datei de 7 mai 2012.

Potrivit unui comunicat al Guvernului remis joi , din cele 30 de plângeri penale 26 au fost transmise la DNA şi 4 plângeri la Parchetul General.

Cele 4 sesizări trimise la Parchetul General se referă la 59 de posibile fapte de natură penală constatate în urma acţiunilor de control efectuate la Ministerul pentru Societatea Informaţională - 8 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai ministerului, ai altor instituţii şi societăţi comerciale; Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - 2 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai instituţiei; Primăria Piatra - Neamţ şi autorităţile publice locale subordonate -18 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai primăriei, Administraţiei Fondului pentru Mediu şi ai unor societăţi comerciale; Primăria Comunei Teişani, judeţul Prahova, 31 de posibile fapte penale săvârşite de primar, viceprimar, alţi reprezentanţi ai primăriei şi ai unor societăţi comerciale. De asemenea, cele 26 de sesizări trimise la Direcţia Naţională Anticorupţie privesc 169 de posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor, după cum urmează. Agenţia Domeniilor Statului, 2 posibile fapte penale săvârşite de preşedintele instituţiei, directori şi alţi reprezentanţi ai acesteia. Compania Naţională "Poşta Română" SA (două acţiuni de control, din care una la solicitarea DNA), 11 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai companiei. Fabrica de Timbre - Sucursala Companiei Naţionale "Poşta Română", 3 posibile fapte penale săvârşite de directorul sucursalei şi alţi angajaţi ai acesteia. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (trei acţiuni de control), 6 posibile fapte penale săvârşite de preşedintele instituţiei şi alţi reprezentanţi ai acesteia, precum şi de reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, 13 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai instituţiei. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, 3 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai instituţiei. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, 8 posibile fapte penale săvârşite de preşedintele şi vicepreşedintele autorităţii, directori şi alţi angajaţi ai instituţiei. Administraţia Fondului pentru Mediu, 6 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai instituţiei. Ministerul Sănătăţii (două acţiuni de control), 6 posibile fapte penale săvârşite de ordonatorul principal de credite al ministerului şi de directori ai instituţiei, unele dintre pagube fiind produse şi după data de 7 mai 2012. Centrul pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului", 6 posibile fapte penale săvârşite de managerul centrului şi alţi reprezentanţi ai instituţiei şi ai Ministerului Culturii şi Cultelor. Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm", 10 posibile fapte penale săvârşite de membrii Consiliului de Administraţie, directori şi alţi reprezentanţi ai regiei. Societatea Comercială "Conpet" SA Ploieşti, 10 posibile fapte penale săvârşite de membrii Adunării generale a acţionarilor şi alţi reprezentanţi ai societăţii. SC Hidroelectrica SA, 28 de posibile fapte penale săvârşite de miniştrii economiei, comerţului şi mediului de afaceri, secretari de stat şi directori din minister, directori şi alţi angajaţi ai societăţii. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, 4 posibile fapte penale săvârşite de directorul general al instituţiei. SC Complexul Energetic Oltenia S.A., 8 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai societăţii. Administraţia Bazinală de Apă Mureş, 4 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai instituţiei. Regia Autonomă de Transport Bucureşti, 11 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai regiei şi ai altor societăţi comerciale. Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti, 8 posibile fapte penale săvârşite de directorul general şi alţi directori ai regiei. Instituţiile publice implicate în reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului situat în zona "Andronache", str. Tudor Mihai nr. 1, sector 2, Bucureşti, o posibilă faptă penală săvârşită de membrii comisiei de restituire. Ministerul pentru Societatea Informaţională şi la Ministerul Educaţiei Naţionale, 2 posibile fapte penale săvârşite de ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Societatea Comercială de închidere şi Conservare a Minelor "Conversmin" SA, 15 posibile fapte penale săvârşite de ministrul Economiei, directori generali/directori din ministerul Economiei, directori generali/directori ai societăţii. Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" SA, 4 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai regiei. De asemenea, 12 ministere şi departamente conduse de miniştri delegaţi au depus, după data de 7 mai 2012, 364 de plângeri penale/sesizări la DNA, Parchetul General şi la alte structuri teritoriale din subordinea acestora, referitoare la fraudele sau neregulile constatate în aceste instituţii, produse anterior datei de 7 mai 2012. Sesizările se referă la posibile fapte de natură penală constatate ca urmare a controalelor interne efectuate la nivelul ministerelor sau entităţilor aflate în subordinea, coordonarea sau autoritatea acestora; controale efectuate de organele de control specializate (Curtea de Conturi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală); petiţii primite, redirecţionate spre competentă soluţionare organelor de cercetare penală; la solicitarea organelor de cercetare penală. Situaţia sintetică a plângerilor penale/sesizărilor depuse este următoarea. Ministerul Tineretului şi Sportului - 9 sesizări: o sesizare cu privire la posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor interne efectuate de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret la Clubul Sportiv Olimpia Bucureşti, fapte săvârşite de directorul clubului; 8 sesizări la structuri teritoriale din subordinea IGPR. Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei a depus 6 sesizări cu privire la nereguli constatate la Complexul Energetic Oltenia, Hidroelectrica, Nuclearelectrica - Sucursala CNE Cernavodă, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta Turnu Severin, fapte săvârşite de angajaţi ai acestor societăţi. Ministerul Afacerilor Interne - 19 plângeri penale: 2 cu privire la nereguli la Direcţia Generală Management Resurse Umane din cadrul ministerului şi la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Constanţa, fapte săvârşite de foştii inspectori şefi ai inspectoratului din perioada 2005 - 2012; 5 sesizări la DNA referitoare la Arhivele Naţionale ale României, fapte săvârşite de directorul instituţiei şi de directorul adjunct, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Primăria comunei Zărneşti, judeţul Buzău şi Instituţia Prefectului - Judeţul Alba.

Ministerul Economiei - 12 sesizări cu privire la Oltchim (3 sesizări, din care două cu privire la posibile fapte penale săvârşite de directorul societăţii), Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" SA Deva, Fabrica de Arme Cugir şi Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport Smart SA; Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice Iprochim SA, fapte săvârşite de directorul general al acesteia; o sesizare a fost depusă la o structură teritorială din subordinea DNA cu privire la Oltchim SA; 3 sesizări cu privire la Oltchim SA, Cuprumin SA şi Smart SA - Sucursala Craiova; o sesizare la IGPR cu privire la posibile fapte de natură penală constatate la Icem Bucureşti, fapte săvârşite de conducerea societăţii. Ministerul Afacerilor Externe - 5 plângeri penale cu privire la posibile fapte de natură penală săvârşite de angajaţi ai ministerului, în special angajaţi ai unor ambasade sau consulate ale României. Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - 11 sesizări dintre care 5 cu privire la posibile fapte de natură penală constatate la Romsilva, Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Braşov, Ocolul Silvic Vătava şi Primăria comunei Răstolniţa, judeţul Mureş, Administraţia Bazinală de Ape Mureş, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, fapte săvârşite de angajaţi ai acestor entităţi; 2 sesizări la DNA cu privire la Direcţia Silvică Ilfov şi Ocolul Silvic Bucureşti, fapte săvârşite de angajaţi ai acestor entităţi; o sesizare referitoare la Administraţia Bazinală de Ape Prut - Bârlad; 3 sesizări cu privire la Administraţia Fondului pentru Mediu şi la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, fapte săvârşite de reprezentanţi ai unor agenţi economici cu capital privat şi de conducători ai autorităţilor administraţiei publice locale. Ministerul Sănătăţii - 6 sesizări: o sesizare la Parchetul General cu privire la Spitalul Bagdasar Arseni Bucureşti, fapte săvârşite de managerul spitalului şi un alt director; o sesizare la DNA cu privire la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, fapte săvârşite de managerul spitalului; o sesizare a fost depusă la o structură teritorială din subordinea DNA referitoare la Spitalul Judeţean de Urgenţă Focşani, fapte săvârşite de managerul spitalului; 3 sesizări cu privire la Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj -Napoca, fapte săvârşite de managerii acestor două spitale, precum şi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a depus o sesizare la Parchetul General cu privire la posibile fapte de natură penală săvârşită de un agent economic cu capital privat cu ocazia participării la o procedură de achiziţie publică.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 12 sesizări: 10 la DNA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură, precum şi centrele judeţene ale acesteia din judeţele Timiş, Giurgiu şi Teleorman, Administraţia Naţională a îmbunătăţirilor Funciare, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - Centrul 3 Sud Muntenia şi Oficiul Judeţean Bacău, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Bacău şi SC Romagria SRL Bacău, Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Pescuit şi Agenţia Domeniilor Statului; 2 sesizări la structuri teritoriale din subordinea Parchetului General (SC QC&I SRL Timişoara şi Oficiul Judeţean de Studii Pedologice Dâmboviţa). Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism din cadrul Ministerului Economiei a depus o sesizare cu privire la SC Mamaia SA, fapte săvârşite de directorul acestei societăţi şi o plângere penală ca urmare a auditului financiar efectuat de Curtea de Conturi la fostul Minister pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, fapte săvârşite de un fost secretar de stat, un director adjunct şi alţi angajaţi. Ministerul Apărării Naţionale a depus 267 de sesizări/plângeri penale, referitoare la posibile fapte de natură penală sesizate la anumite unităţi militare sau alte unităţi din subordinea ministerului, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Bucureşti, Centrul Militar Judeţean Neamţ şi la anumite unităţi militare. Ministerul Justiţiei - 14 sesizări/plângeri penale cu privire la fapte de natură penală săvârşite de un avocat, notari publici, executori judecătoreşti, precum şi de persoane din conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a Penitenciarului Vaslui. Guvernul mai informează că 14 ministere şi departamente conduse de miniştri delegaţi au comunicat că, după data de 7 mai 2012, nu au fost depuse plângeri penale la parchete. Această situaţie a fost comunicată de: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Afacerilor Externe - ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Educaţiei Naţionale, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, Ministerul Culturii, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice -ministrul delegat pentru dialog social, Ministerul Finanţelor Publice - ministrul delegat pentru buget, Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Transporturilor, Ministerul Educaţiei Naţionale - ministrul delegat pentru învăţământul superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. Până la finalizarea acţiunii de documentare nu a transmis răspuns cu privire la situaţia plângerilor penale depuse ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura.

joi, 3 octombrie 2013272
Comentarii
mai mult...Replica
19 apr 00:00ReplicaRegulamentul din zona Peninsulară, pe masa judecătorilor! Agenţii economici au declarat RĂZBOI Primăriei Constanţa

Consilierii locali muncipali din Constanța au votat, în septembrie 2018, aprobarea Regulamentului de acces în zona...669

19 apr 23:11ReplicaANAF cere falimentul asociaţiei apicultorilor din Constanţa. Printre membri, un inspector din Consiliul Judeţean386
19 apr 00:00ReplicaUn rus investeşte într-un hotel cu 8 etaje în Mamaia. Numele lui are legătură cu Cristian Borcea855
19 apr 00:00ReplicaCasa Prahova NU are aviz de funcţionare! Motivul: o datorie pentru care patronul s-a adresat instanţei

Nicolae Chivu, patronul unităţii de cazare Casa Prahova nu poate obţine avizul de funcţionare, din cauza unui debit...510

19 apr 00:00ReplicaParapetul de pe DN 3 Constanţa - Valu, PROMISIUNI FĂRĂ ACOPERIRE!400
19 apr 00:00ReplicaFEMEIE ATACATĂ în plină stradă! 'Eu NU fac aşa ceva' – declaraţia unui INFRACTOR cu ANTECEDENTE514
19 apr 00:00ReplicaŞEDINŢĂ PUBLICĂ în Năvodari, pentru reabilitarea străzilor din Mamaia Nord

Centrul de Afaceri Năvodari a găzduit, miercuri, 17 aprilie a.c., o ședință publică convocată de primarul Florin...218

19 apr 00:00ReplicaDecizie în dosarul tânărului care a agresat doi poliţişti, la Hârşova!206
19 apr 00:00ReplicaDezastru pentru buzunarele locuitorilor din Medgidia!323
19 apr 00:00ReplicaSute de locuitori din Hârşova, sprijiniţi să aibă o viaţă mai bună!

Joi după-amiază, 18 aprilie a.c., Clubul Femeilor din Hârșova găzduiește întrunirea prilejuită de derularea...162

19 apr 00:27ReplicaTudorel Toader îşi prezintă DEMISIA din funcţia de ministru1254
19 apr 00:16ReplicaAtenție, constănțeni! Dacă aţi fost somaţi să RESTITUIŢI subvenţia la căldură, nu veţi plăti dobânzi şi penalităţi1904
Vremea
12.3°2.6° - 12.3° vineri, 19 aprilie 2019
ploaieUmiditate: 44%
Vânt: 2.51 m/s din N
Presiune: 1022.698 milibari

Loto
6/496813313342
5/4013192035385
joker9142628335
Horoscop
mai mult...SPSportRT
19 apr 00:00SportEuropa League, "sferturi". Napoli-Arsenal 0-1, Chelsea-Slavia 4-3, Valencia-Villarreal 2-0, Eintracht-Benfica 2-0

Arsenal, Valencia, Eintracht Frankfurt şi Chelsea sunt cele patru semifinaliste din Europa League. În penultimul act...137

19 apr 00:00SportFestival de goluri în Chelsea - Slavia Praga

Atacantul lui Chelsea, Pedro, a fost protagonistul startului de meci la returul dintre Chelsea şi Slavia Praga din...137

19 apr 00:00SportIanis Hagi pleacă de la Viitorul! Gică Hagi a confirmat în direct la TV

Gică Hagi a confirmat că Ianis Hagi (20 de ani) are mai multe oferte din campionatele importante ale Europei....301

19 apr 00:00SportIvan Patzaichin a primit Colanul de Aur, cea mai înaltă distincţie a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român

Ivan Patzaichin, cel mai titrat canoist român din toate timpurile, a primit, joi, Colanul de Aur, cea mai înaltă...149

Local
19 apr 00:00LocalReînscrierile la grădiniţă încep pe 6 mai

Ministerul Educaţiei Naţionale a stabilit, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu...126

19 apr 00:53LocalProcurori din Constanţa, în atenţia CSM

Secţia pentru procurori din cadrul CSM s-a întrunit joi, 18 aprilie, în şedinţă. Pe ordinea de zi s-au aflat şi...983

19 apr 00:53LocalContinuă pregătirile pentru sezonul estival în stațiunea Mamaia și municipiul Constanța

De la începutul săptămânii, angajații Serviciului Amenajări Urbane din cadrul Primăriei Municipiului Constanța...279

19 apr 00:51LocalExpoziție de Paște cu vânzare, cu produse realizate de copiii din centrele de plasament

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a deschis, joi, 18 aprilie a.c., cea...227

19 apr 00:42LocalMai puțin de 30% din hotelurile de pe litoral vor fi deschise de Paște și 1 Mai

Aproximativ 80 de hoteluri din totalul celor peste 300 existente pe litoralul românesc, ceea ce înseamnă mai puțin...1412

19 apr 00:49LocalArnold, baschetbalistul surdo-mut care vrea în NBA

...250

19 apr 00:49LocalNăvodărenii care văd fapte antisociale, îndrumați să sune la Poliția Locală!

Primăria orașului Năvodari și Direcția Poliției Locale Năvodari a demarat campania „FII RESPONSABIL! ATITUDINEA...569

19 apr 01:08LocalSANCȚIUNI DRASTICE pentru MIZERIE și CONSUMUL DE ALCOOL pe stradă!

Consumul de băuturi alcoolice pe domeniul public, mizeria aruncată pe stradă, cerșetoria și răscolitul în...430

19 apr 01:10LocalConstanţa. Peste 200 kg peşte, transportate fără documente legale, confiscate de poliţiştii de frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța - Punctul de Trecere a Frontierei Midia au depistat,...459

19 apr 00:24LocalCondamnaţi definitiv, încarceraţi şi introduşi în penitenciarul Poarta Albă

Mandate puse în aplicare de polițiștii constănțeni! La data de 17 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului...454

Politică
19 apr 00:00PoliticăTeodorovici iar a luat bani cu împrumut la dobândă mare: Încă 400 de milioane de lei

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a împrumutat, joi, 400 de milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de...123

19 apr 01:00PoliticăLiviu Dragnea a lansat acuzații FĂRĂ PRECEDENT la adresa lui Ludovic Orban: 'Să spună jandarmul cum îi săreau zeci de mii de euro din geantă când a plecat'

Liviu Dragnea a spus, în județul Suceava, că are informații despre mandatul lui Ludovic Orban în fruntea...548

19 apr 01:00PoliticăINCIDENT procedural cu dosarul Revoluţiei: Parchetul a trimis dosarul la ÎCCJ pe ascuns, la o săptămână după anunţul oficial

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a încălcat Codul de procedură penală în privinţa...216

19 apr 01:01PoliticăUn tânăr nu a vrut să dea mâna cu Liviu Dragnea, la mitingul PSD

Câteva sute de persoane au participat, joi, la un miting PSD în localitatea Dumbrăveni, județul Suceava, la care...420

19 apr 01:01PoliticăLiviu Dragnea vorbește, în premieră, de candidatura la prezidențiale: „O să vă răspund, când e momentul, dacă voi candida“

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat joi, într-un miting electoral organizat în...222

19 apr 00:17PoliticăBola iar se ia de Palaz! `400.000 de lei din bani publici pentru 3 zile de băut bere, totul deghizat în eveniment cultural!`

„400.000 de lei din bani publici, pentru trei zile de băut bere, totul deghizat în „eveniment cultural”. Cam...925

19 apr 00:48PoliticăCererea de pensionare a lui Augustin Lazăr, acceptată de CSM

Ordinea de zi de joi, 18 aprilie, a sedintei Sectiei pentru procurori s-a suplimentat cu discutarea cererii de...421

19 apr 01:04PoliticăKlaus Iohannis: Nu pot să semnez nişte acte fără a evalua urmările întregii remanieri

Klaus Iohannis a făcut declaraţii de presă după ceremonia de introducere în profesie a absolvenţilor Consiliului...292

19 apr 01:09PoliticăCreștere a încasărilor la TAXE și IMPOZITE, față de anul trecut!

SPIT Constanța aduce la cunoștința opiniei publice că în perioada ianuarie-martie 2019, totalul sumelor încasate...291

19 apr 01:11PoliticăATENȚIE UNDE PARCAȚI! Poliția Locală dă zeci de amenzi zilnic!

Staționarea sau oprirea voluntară în zonele în care aceste acțiuni sunt interzise, încălcarea semnificației...429

Monden
19 apr 00:00MondenCum va fi rochia de mireasă a Adelinei Pestrițu și cum își va îmbrăca fetița: „Sunt foarte dificilă“

Adelina Pestriţu (32 de ani) şi iubitul ei, Virgil Şteblea, sunt în focuri! Cei doi se pregătesc de zor pentru cel...145

19 apr 00:00MondenCât a slăbit Oana Roman. Ţinuta care i-a dezvăluit noua siluetă

După ani la rând în care a fost criticată pentru siluetă, Oana Roman pare că a câştigat pentru moment lupta cu...142

19 apr 00:00MondenCe vor face CRBL și Oase cu premiul de 30.000 de euro, de la Asia Express

O ţară întreagă a stat cu sufletul la gură, marţi seară, 16 aprilie, pentru a afla câştigătorii marelui premiu...125

19 apr 00:00MondenAndreea Bălan, la primul eveniment oficial după cea de-a doua naştere

După ce ne-a dat emoţii la naşterea celei de-a doua fiice, iată că artista s-a refăcut complet şi-şi poate relua...115

19 apr 00:00MondenCe s-a întâmplat cu Lisa Marie Presley? Fosta soţie a lui Michael Jackson s-a îngrăşat teribil!

Singurul copil al lui Elvis Presley, din mariajul cu Priscilla, duce o viaţă relativ retrasă. De aceea, poate, ne...136

19 apr 00:00MondenSophie Turner din Game of Thrones se luptă cu depresia. Cum au afectat-o criticile pentru rolul Sansa Stark

Actriţa Sophie Turner a dezvăluit că s-a luptat ani de zile cu depresia, boală ce s-a accentuat odată cu primirea...122

19 apr 00:00Monden„La Gomera“ de Corneliu Porumboiu, printre cele 19 filme selecţionate în competiţia Festivalului de Film de la Cannes

Nouăsprezece filme vor concura anul acesta în competiţia Festivalului de Film de la Cannes, potrivit listei iniţiale...113

19 apr 00:00MondenBradley Welsh, unul dintre actorii din "T2 Trainspotting", a fost împuşcat mortal în Scoţia

Bradley Welsh, unul dintre actorii din "T2 Trainspotting", a fost împuşcat mortal miercuri seara la Edinburgh,...109

19 apr 00:00MondenDisney promite cinci milioane de dolari pentru reconstrucţia catedralei Notre-Dame

Compania Walt Disney, care a obţinut încasări de milioane de dolari de pe urma filmului său de animaţie ''The...110

18 apr 19:32MondenBianca Drăgușanu, dezlănțuită: Ce replici a avut pentru Cătălin Botezatu și pentru prezentatorii emisiunii „Vulturii de noapte”

Bianca Drăgușanu a participat la emisiunea Vulturii de noapte, pe care fostul său partener de viață, Victor Slav, o...505

Mapamond
19 apr 00:00MapamondÎnaintea publicării raportului Mueller, Trump denunţă o „înşelătorie politică“

Preşedintele american Donald Trump a denunţat joi "cea mai mare înşelătorie politică din toate timpurile", cu...122

19 apr 00:00MapamondKim Jong Un se va deplasa în Rusia pentru un summit cu Putin, anunţă Kremlinul

Liderul nord-coreean Kim Jong Un se va deplasa în Rusia la sfârşitul lunii aprilie pentru un summit bilateral cu...114

19 apr 00:00MapamondUKIP îşi lansează campania, prezentându-se ca „adevăratul partid“ al Brexit-ului

Partidul britanic UKIP (eurofob şi antiimigraţie) şi-a lansat joi campania pentru alegerile europarlamentare,...111

19 apr 00:00MapamondCoreea de Nord cere SUA să îl înlocuiască pe secretarul de stat Mike Pompeo la negocieri

Coreea de Nord a cerut joi Statelor Unite să îl înlocuiască pe secretarul de stat Mike Pompeo cu un negociator "mai...110

19 apr 00:00MapamondCongresul SUA va primi raportul procurorului Mueller privind complicitatea cu Rusia cenzurat după patru criterii

Congresul Statelor Unite va primi joi, în jurul orelor locale 11:00-12:00 (15:00-16:00 GMT) raportul anchetatorului...116

19 apr 00:00MapamondParlamentul European a votat simplificarea procedurilor de obţinere a vizelor de scurtă şedere în UE

Parlamentul European a votat miercuri, la Strasbourg, o simplificare a procedurilor de obţinere a vizelor de scurtă...114

19 apr 00:00MapamondRusia extinde sancţiunile economice impuse Ucrainei

Premierul rus, Dmitri Medvedev, a semnat joi un decret care extinde lista produselor ucrainene ale căror importuri vor...116

19 apr 00:00MapamondAccident în insula Madeira: Portugalia a decretat trei zile de doliu naţional

Guvernul portughez a decretat joi trei zile de doliu naţional în memoria victimelor accidentului rutier în care...115

19 apr 00:00MapamondFranţa: Clopotele catedralelor au bătut în semn de solidaritate cu Notre-Dame din Paris

Marele clopot al bazilicii Notre-Dame-de-la Garde din Marsilia a fost tras la ora locală 18.50 (16.50 GMT), la fel ca...110

19 apr 00:00MapamondUn bărbat a fost arestat în Catedrala Saint-Patrick din New York, având asupra lui bidoane cu benzină

Un bărbat a fost arestat miercuri seara după ce a pătruns în Catedrala Sfântul Patrick din New York având asupra...117

Sănătate
19 apr 00:19SănătatePacienta cu arsuri grave, transferată în Belgia, va avea nevoie de mai multe operații. „Dacă mai stătea 2 zile în România nu mai avea șanse!”

Tânăra Mădălina Neculai, din Tulcea, care a fost transferată la un spital din Belgia, după ce a suferit arsuri...1365

17 apr 01:37SănătateSpitalul Judeţean Constanţa a fost decorat de Klaus Iohannis

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, Președintele României, Klaus Iohannis, a conferit Spitalului Clinic...1190

17 apr 04:05SănătateREVOLTĂTOR! Pacientă cu arsuri grave, din Tulcea, plimbată între spitalele din Constanța și Timișoara!

O tânără de 25 de ani din Tulcea, aflată în stare gravă, fiind intubată, după ce a suferit arsuri pe 40% din...780

13 apr 01:48SănătateProiect benefic pentru comunitate: cursuri de asistente medicale în Hârșova!

Sistemul sanitar din orașul constănțean Hârșova se dezvoltă. Astfel, în Spitalul Orășenesc Hârșova vor fi...1278

13 apr 17:54SănătateAsistenta șefă de la Neurologie, schimbată din funcție după controlul ministrului Sănătății! Atenționare pentru directorul de Îngrijiri!

S-a încheiat ancheta internă desfășurată de conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Andrei”...3889

13 apr 00:29SănătateReacția SANITAS după controlul de la Spitalul Județean Constanța: „Personalul este insuficient, merită să fie tratat cu respect!”

Referitor la recenta vizită a Ministrului Sănătății, Sorina Pintea, la Spitalul Clinic Județean de Urgență...2314

12 apr 00:50SănătatePacienții vin la Constanța să se trateze, dar ministrul Sorina Pintea LAUDĂ spitalul din Tulcea pentru... curățenie!

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, continuă controalele în spitalele din țară. În noaptea de miercuri spre...7273

11 apr 00:35SănătateSpitalul Județean Constanța, decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul „Meritul Sanitar”

În vreme ce ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a vorbit despre „dezastrul” pe care l-a găsit pe secțiile...3098

9 apr 01:42SănătateANCHETĂ la Spitalul Județean Constanța, după controlul inopinat al ministrului Sănătății

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a făcut, duminică seara, 7 aprilie a.c., de Ziua Mondială a Sănătății, un...4970

5 apr 22:57SănătateMedicii Adrian Streinu Cercel și Mihai Craiu, prezenți la Constanța pentru a vorbi despre vaccinare!

Vaccinarea împotriva virusului hepatitei B, vaccinarea în cancer între prevenție și tratament și prevenirea...1957